Y Võ Chí Tôn

Y Vo Chi Ton

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Manhua, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 26/09/2020 22:11

Tình trạng : 273 / 275 Chapter

Lượt xem: 16180

Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 273 27/09/2020 18:41
Chapter 272 23/09/2020 18:43
Chapter 271 23/09/2020 16:43
Chapter 270 21/09/2020 05:40
Chapter 269 19/09/2020 14:41
Chapter 268 17/09/2020 00:41
Chapter 267 15/09/2020 20:41
Chapter 266 15/09/2020 14:41
Chapter 265 12/09/2020 20:41
Chapter 264 12/09/2020 18:41
Chapter 263 12/09/2020 16:41
Chapter 262 08/09/2020 11:41
Chapter 261 08/09/2020 09:41
Chapter 260 08/09/2020 07:41
Chapter 259 03/09/2020 08:10
Chapter 258 01/09/2020 11:11
Chapter 257 01/09/2020 09:11
Chapter 256 01/09/2020 07:11
Chapter 255 01/09/2020 05:11
Chapter 254 01/09/2020 03:11
Chapter 253 31/08/2020 14:11
Chapter 252 31/08/2020 12:11
Chapter 251 31/08/2020 10:11
Chapter 250 31/08/2020 08:11
Chapter 249 31/08/2020 06:11
Chapter 248 31/08/2020 04:11
Chapter 247 31/08/2020 02:11
Chapter 246 31/08/2020 00:11
Chapter 245 30/08/2020 22:11
Chapter 244 30/08/2020 20:11
Chapter 243 30/08/2020 11:12
Chapter 242 30/08/2020 09:12
Chapter 241 30/08/2020 07:12
Chapter 240 30/08/2020 05:12
Chapter 239 30/08/2020 03:12
Chapter 238 30/08/2020 01:12
Chapter 237 29/08/2020 23:12
Chapter 236 29/08/2020 21:12
Chapter 235 29/08/2020 19:12
Chapter 234 29/08/2020 17:12
Chapter 233 29/08/2020 15:12
Chapter 232 29/08/2020 13:12
Chapter 231 29/08/2020 11:12
Chapter 230 29/08/2020 09:12
Chapter 229 29/08/2020 07:12
Chapter 228 29/08/2020 05:12
Chapter 227 29/08/2020 03:12
Chapter 226 29/08/2020 01:12
Chapter 225 28/08/2020 23:12
Chapter 224 28/08/2020 21:12
Chapter 223 28/08/2020 19:12
Chapter 222 07/07/2020 11:10
Chapter 221 07/07/2020 09:10
Chapter 220 07/07/2020 07:10
Chapter 219 07/07/2020 05:10
Chapter 218 07/07/2020 03:10
Chapter 217 07/07/2020 01:10
Chapter 216 06/07/2020 23:10
Chapter 215 06/07/2020 21:10
Chapter 214 06/07/2020 19:10
Chapter 213 06/07/2020 17:10
Chapter 212 06/07/2020 15:10
Chapter 211 06/07/2020 13:10
Chapter 210 06/07/2020 11:10
Chapter 209 06/07/2020 09:10
Chapter 208 06/07/2020 07:10
Chapter 207 06/07/2020 05:10
Chapter 206 06/07/2020 03:10
Chapter 205 06/07/2020 01:10
Chapter 204 05/07/2020 23:10
Chapter 203 05/07/2020 21:10
Chapter 202 05/07/2020 19:10
Chapter 201 05/07/2020 17:10
Chapter 200 05/07/2020 15:10
Chapter 199 05/07/2020 13:10
Chapter 198 05/07/2020 11:10
Chapter 197 05/07/2020 09:10
Chapter 196 05/07/2020 07:10
Chapter 195 05/07/2020 05:10
Chapter 194 05/07/2020 03:10
Chapter 193 05/07/2020 01:10
Chapter 192 04/07/2020 23:10
Chapter 191 04/07/2020 21:10
Chapter 190 04/07/2020 19:10
Chapter 189 04/07/2020 17:10
Chapter 188 04/07/2020 15:10
Chapter 187 04/07/2020 13:10
Chapter 186 04/07/2020 11:10
Chapter 185 04/07/2020 09:10
Chapter 184 04/07/2020 07:10
Chapter 183 04/07/2020 05:10
Chapter 182 04/07/2020 03:10
Chapter 181 04/07/2020 01:10
Chapter 180 03/07/2020 23:10
Chapter 179 03/07/2020 21:10
Chapter 178 03/07/2020 19:10
Chapter 177 03/07/2020 17:10
Chapter 176 03/07/2020 15:10
Chapter 175 03/07/2020 13:10
Chapter 174 03/07/2020 11:10
Chapter 173 03/07/2020 09:10
Chapter 172 03/07/2020 07:10
Chapter 171 03/07/2020 05:10
Chapter 170 03/07/2020 03:10
Chapter 169 03/07/2020 01:10
Chapter 168 02/07/2020 23:10
Chapter 167 02/07/2020 21:10
Chapter 166 02/07/2020 19:10
Chapter 165 02/07/2020 17:10
Chapter 164 02/07/2020 15:10
Chapter 163 02/07/2020 13:10
Chapter 162 02/07/2020 11:10
Chapter 161 02/07/2020 09:10
Chapter 160 02/07/2020 07:10
Chapter 159 02/07/2020 05:10
Chapter 158 02/07/2020 03:10
Chapter 157 02/07/2020 01:10
Chapter 156 01/07/2020 23:10
Chapter 155 01/07/2020 21:10
Chapter 154 01/07/2020 19:10
Chapter 153 01/07/2020 17:10
Chapter 152 01/07/2020 15:10
Chapter 151 01/07/2020 13:10
Chapter 150 01/07/2020 11:10
Chapter 149 01/07/2020 09:10
Chapter 148 01/07/2020 07:10
Chapter 147 01/07/2020 05:10
Chapter 146 01/07/2020 03:10
Chapter 145 01/07/2020 01:10
Chapter 144 30/06/2020 23:10
Chapter 143 30/06/2020 21:10
Chapter 142 30/06/2020 19:10
Chapter 141 30/06/2020 17:10
Chapter 140 30/06/2020 15:10
Chapter 139 30/06/2020 13:10
Chapter 138 30/06/2020 11:10
Chapter 137 30/06/2020 09:10
Chapter 136 30/06/2020 07:10
Chapter 135 30/06/2020 05:10
Chapter 134 30/06/2020 03:10
Chapter 133 30/06/2020 01:10
Chapter 132 29/06/2020 23:10
Chapter 131 29/06/2020 21:10
Chapter 130 29/06/2020 19:10
Chapter 129 29/06/2020 17:10
Chapter 128 29/06/2020 15:10
Chapter 127 29/06/2020 13:10
Chapter 126 29/06/2020 11:10
Chapter 125 29/06/2020 09:10
Chapter 124 29/06/2020 07:10
Chapter 123 29/06/2020 05:10
Chapter 122 29/06/2020 03:10
Chapter 121 29/06/2020 01:10
Chapter 120 28/06/2020 23:10
Chapter 119 28/06/2020 21:10
Chapter 118 28/06/2020 19:10
Chapter 117 28/06/2020 17:10
Chapter 116 28/06/2020 15:10
Chapter 115 28/06/2020 13:10
Chapter 114 28/06/2020 11:10
Chapter 113 28/06/2020 09:10
Chapter 112 28/06/2020 07:10
Chapter 111 28/06/2020 05:10
Chapter 110 28/06/2020 03:10
Chapter 109 28/06/2020 01:10
Chapter 108 27/06/2020 23:10
Chapter 107 27/06/2020 21:10
Chapter 106 27/06/2020 19:10
Chapter 105 27/06/2020 17:10
Chapter 104 27/06/2020 15:10
Chapter 103 27/06/2020 13:10
Chapter 102 27/06/2020 11:10
Chapter 101 27/06/2020 09:10
Chapter 100 27/06/2020 07:10
Chapter 99 27/06/2020 05:10
Chapter 98 19/04/2020 20:10
Chapter 97 19/04/2020 18:10
Chapter 96 15/04/2020 20:10
Chapter 95 13/04/2020 20:10
Chapter 94 07/04/2020 20:10
Chapter 93 05/04/2020 20:10
Chapter 92 23/02/2020 18:10
Chapter 91 21/02/2020 18:10
Chapter 90 19/02/2020 18:10
Chapter 89 17/02/2020 20:10
Chapter 88 15/02/2020 18:10
Chapter 87 13/02/2020 18:10
Chapter 86 11/02/2020 18:10
Chapter 85 09/02/2020 20:11
Chapter 84 17/01/2020 10:19
Chapter 83 17/01/2020 08:19
Chapter 82 17/01/2020 06:19
Chapter 81 17/01/2020 04:19
Chapter 80 17/01/2020 02:19
Chapter 79 17/01/2020 00:19
Chapter 78 16/01/2020 22:19
Chapter 77 16/01/2020 20:19
Chapter 76 16/01/2020 18:19
Chapter 75 16/01/2020 16:19
Chapter 74 12/11/2019 00:00
Chapter 73 12/08/2019 00:00
Chapter 72 16/01/2020 10:19
Chapter 71 16/01/2020 08:19
Chapter 70 16/01/2020 06:19
Chapter 69 16/01/2020 04:19
Chapter 68 16/01/2020 02:19
Chapter 67 16/01/2020 00:19
Chapter 66 15/01/2020 22:19
Chapter 65 09/12/2019 00:00
Chapter 64 09/08/2019 00:00
Chapter 62 : 63 09/08/2019 00:00
Chapter 61 09/08/2019 00:00
Chapter 60 09/08/2019 00:00
Chapter 59 09/08/2019 00:00
Chapter 58 09/08/2019 00:00
Chapter 57 09/08/2019 00:00
Chapter 56 09/08/2019 00:00
Chapter 55 09/07/2019 00:00
Chapter 54 09/07/2019 00:00
Chapter 53 09/07/2019 00:00
Chapter 52 09/07/2019 00:00
Chapter 51 09/07/2019 00:00
Chapter 50 09/06/2019 00:00
Chapter 49 09/06/2019 00:00
Chapter 48 09/06/2019 00:00
Chapter 47 09/06/2019 00:00
Chapter 46 09/06/2019 00:00
Chapter 45 09/04/2019 00:00
Chapter 44 09/04/2019 00:00
Chapter 43 09/04/2019 00:00
Chapter 42 09/04/2019 00:00
Chapter 41 09/04/2019 00:00
Chapter 40 09/04/2019 00:00
Chapter 39 13/01/2020 18:19
Chapter 38 13/01/2020 16:19
Chapter 37 13/01/2020 14:19
Chapter 36 13/01/2020 12:19
Chapter 35 13/01/2020 10:19
Chapter 34 13/01/2020 08:19
Chapter 33 13/01/2020 06:19
Chapter 32 13/01/2020 04:19
Chapter 31 13/01/2020 02:19
Chapter 30 13/01/2020 00:19
Chapter 29 12/01/2020 22:19
Chapter 28 12/01/2020 20:19
Chapter 27 12/01/2020 18:19
Chapter 26 12/01/2020 16:19
Chapter 25 12/01/2020 14:19
Chapter 24 12/01/2020 12:19
Chapter 23 12/01/2020 10:19
Chapter 22 12/01/2020 08:19
Chapter 21 12/01/2020 06:19
Chapter 20 12/01/2020 04:19
Chapter 19 12/01/2020 02:19
Chapter 18 12/01/2020 00:19
Chapter 17 11/01/2020 22:19
Chapter 16 11/01/2020 20:19
Chapter 15 11/01/2020 18:19
Chapter 14 11/01/2020 16:19
Chapter 13 11/01/2020 14:19
Chapter 12 11/01/2020 12:19
Chapter 11 11/01/2020 10:19
Chapter 10 11/01/2020 08:19
Chapter 9 11/01/2020 06:19
Chapter 8 11/01/2020 04:19
Chapter 7 11/01/2020 02:19
Chapter 6 11/01/2020 00:19
Chapter 5 10/01/2020 22:19
Chapter 4 10/01/2020 20:19
Chapter 3 10/01/2020 18:19
Chapter 2 10/01/2020 16:19
Chapter 1 10/01/2020 14:19

comment

Có thể bạn thích xem

Y Võ Chí Tôn - Stc - Y Vo Chi Ton - Stc

Cập nhật lúc : 08/07/2019 14:32

Tình trạng : 7 / 9 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Harem, Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chí Tôn Võ Đế - Chi Ton Vo Đe

Cập nhật lúc : 19/09/2020 09:33

Tình trạng : 305 / 307 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Fantasy - Giả Tưởng, Harem, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Đan Võ Chí Tôn - Đan Vo Chi Ton

Cập nhật lúc : 28/09/2020 02:41

Tình trạng : 30 / 32 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.181

Đọc truyện

Võ Thần Chí Tôn - Vo Than Chi Ton

Cập nhật lúc : 22/09/2020 15:11

Tình trạng : 5 / 7 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nghịch Thiên Độc Y: Long Tôn Cầu Buông Ra - Nghich Thien Đoc Y: Long Ton Cau Buong Ra

Cập nhật lúc : 25/08/2019 03:55

Tình trạng : 4 / 6 Chapter

Thể loại: Manhua, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tiên Võ Đế Tôn - Tien Vo Đe Ton

Cập nhật lúc : 23/09/2020 23:41

Tình trạng : 90 / 92 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Cổ Đại, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Linh Võ Đế Tôn - Linh Vo Đe Ton

Cập nhật lúc : 08/07/2020 01:34

Tình trạng : 231 / 233 Chapter

Thể loại: Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Mystery, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Võ Đạo Độc Tôn - Vo Đao Đoc Ton

Cập nhật lúc : 18/09/2020 13:12

Tình trạng : 194 / 196 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Manhua, Mystery, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thần Võ Thiên Tôn - Than Vo Thien Ton

Cập nhật lúc : 28/09/2020 21:11

Tình trạng : 227 / 229 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.182

Đọc truyện

Thần Võ Đế Tôn - Than Vo Đe Ton

Cập nhật lúc : 27/09/2020 21:11

Tình trạng : 51 / 53 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Chuyển Sinh, Manhua, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhất Thế Chi Tôn - Nhat The Chi Ton

Cập nhật lúc : 10/09/2019 17:10

Tình trạng : 22 / 24 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Historical - Lịch Sử, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Đệ Nhất Chưởng Môn - Đe Nhat Chuong Mon

Cập nhật lúc : 29/09/2020 10:40

Tình trạng : 177 / 179 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.197

Đọc truyện

Vạn Giới Tiên Tung - Van Gioi Tien Tung

Cập nhật lúc : 29/09/2020 07:40

Tình trạng : 321 / 323 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Harem, Manhua, Mystery, Shounen, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.198

Đọc truyện

Võ Luyện Đỉnh Phong - Vo Luyen Đinh Phong

Cập nhật lúc : 29/09/2020 04:40

Tình trạng : 687 / 689 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Shounen, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.224

Đọc truyện

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 28/09/2020 17:40

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.392

Đọc truyện

Tiên Nghịch - Tien Nghich

Cập nhật lúc : 29/09/2020 03:11

Tình trạng : 155 / 157 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Martial Arts - Võ Thuật, Mystery

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.184

Đọc truyện

Nguyên Tôn - Nguyen Ton

Cập nhật lúc : 29/09/2020 00:11

Tình trạng : 254 / 256 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.219

Đọc truyện