Xuyên Việt Uy Vũ, Vương Phi Có Cái App

Xuyen Viet Uy Vu, Vuong Phi Co Cai App

Tác giả : Đường Châu

Thể loại : Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 15/07/2019 12:04

Tình trạng : 173 / 173 Chapter

Lượt xem: 16179

Tên khác: Xuyên Việt V5, Vương Phi Có Cái APP Editor: Luna Huang Thế loại: Xuyên không, cổ đại, huyễn huyễn Chắc có lẽ ai cũng biết điện thoại di động ngày nay có thêm các app ứng dụng mà từ trước tới giờ thường xuyên vào sách, phim thì câu chuyện này nữ chính lại xuyên vào app. Không chỉ vậy mà còn là một nữ chính ngu si. Mộ Tiêu Thư hô to khanh cha, thế nhưng càng khanh cha ở phía sau người nào đó viết: "Bổn vương tri ân báo đáp, nguyện đem toàn bộ thân gia(Luna: tài sản) giao phó." " Thế nhưng ngươi chỉ có một tiền đồng tiền..
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 173 : kết 16/01/2020 11:34
Chapter 172 : Minh châu thất sắc 16/01/2020 09:34
Chapter 171 : Tú sắc khả xan 16/01/2020 07:34
Chapter 170 : Khôi phục như trước 16/01/2020 05:34
Chapter 169 : Thường rồi phu nhân 16/01/2020 03:34
Chapter 168 : Rất tưởng niệm ngươi 16/01/2020 01:34
Chapter 167 : Ngươi sợ ta sao 15/01/2020 23:34
Chapter 166 : Du viên chân mỹ 15/01/2020 21:34
Chapter 165 : Nàng bất hảo sát 15/01/2020 19:34
Chapter 164 : Chưa già đã yếu 15/01/2020 17:34
Chapter 163 : Ngươi được ngươi tới 15/01/2020 15:34
Chapter 162 : Keng keng la hưởng 15/01/2020 13:34
Chapter 161 : Tiền của cừu nhân 15/01/2020 11:34
Chapter 160 : Hàng hóa mới mẻ 15/01/2020 09:34
Chapter 159 : Tin tức thật giả 15/01/2020 07:34
Chapter 158 : Bách thọ bảo đồ 15/01/2020 05:34
Chapter 157 : Tả hữu hỗ bác 15/01/2020 03:34
Chapter 156 : Vong mạng chi đồ 15/01/2020 01:34
Chapter 155 : Hiểm phong ác chiến 14/01/2020 23:34
Chapter 154 : Sát khí tứ phía 14/01/2020 21:34
Chapter 153 : Cầm thanh túy nhân 14/01/2020 19:34
Chapter 152 : Lại gặp nhau nữa 14/01/2020 17:34
Chapter 151 : Thiếu sát lỗ lược 14/01/2020 15:34
Chapter 150 : Thư sinh phát hỏa 14/01/2020 13:34
Chapter 149 : Đạn hoàn đại hạ 14/01/2020 11:34
Chapter 148 : Phong cuồng chi dạ 14/01/2020 09:34
Chapter 147 : Thâm cung thiết phục 14/01/2020 07:34
Chapter 146 : Có người nhớ ta 14/01/2020 05:34
Chapter 145 : Trường lộ mạn mạn 14/01/2020 03:34
Chapter 144 : Phong vi thái tử 14/01/2020 01:34
Chapter 143 : Một phiếu lớn 13/01/2020 23:34
Chapter 142 : Quả phụ môn tiền 13/01/2020 21:34
Chapter 141 : Mười vị mỹ nhân 13/01/2020 19:34
Chapter 140 : Vương gia đang bận 13/01/2020 17:34
Chapter 139 : Trần ai lạc định 13/01/2020 15:34
Chapter 138 : Thời gian đến rồi 13/01/2020 13:34
Chapter 137 : Chọn một dạng đi 13/01/2020 11:34
Chapter 136 : Ngươi có biết tội 13/01/2020 09:34
Chapter 135 : Ngươi bị bắt rồi 13/01/2020 07:34
Chapter 134 : Hắn sẽ giết ta 13/01/2020 05:34
Chapter 133 : Hai cái ma bố 13/01/2020 03:34
Chapter 132 : Quái sự tần phát 13/01/2020 01:34
Chapter 131 : Ai là gian phu 12/01/2020 23:34
Chapter 130 : Hà nhân xuất chiến 12/01/2020 21:34
Chapter 129 : Úy trì thỉnh chiến 12/01/2020 19:34
Chapter 128 : Khó phân thật giả 12/01/2020 17:34
Chapter 127 : Ba lần ám toán 12/01/2020 15:34
Chapter 126 : Tâm chiếu bất tuyên 12/01/2020 13:34
Chapter 125 : Cùng hắn về nhà 12/01/2020 11:34
Chapter 124 : Không có phúc khí 12/01/2020 09:34
Chapter 123 : Cá chết rách lưới 12/01/2020 07:34
Chapter 122 : Mặt mũi xấu xí 12/01/2020 05:34
Chapter 121 : Nghệ tuyệt thiên hạ 12/01/2020 03:34
Chapter 120 : Chân long chi oai 12/01/2020 01:34
Chapter 119 : Thua triệt để 11/01/2020 23:34
Chapter 118 : Việc gì tự hắc 11/01/2020 21:34
Chapter 117 : Ta nghèo sao? 11/01/2020 19:34
Chapter 116 : Có mượn có trả 11/01/2020 17:34
Chapter 115 : Đầu đường mua người 11/01/2020 15:34
Chapter 114 : Nhân chứng vật chứng 11/01/2020 13:34
Chapter 113 : Đêm khuya hành động 11/01/2020 11:34
Chapter 112 : Tâm của quỷ nhảy 11/01/2020 09:34
Chapter 111 : Cô nương quý gia 11/01/2020 07:34
Chapter 110 : Nhiều mặt tính toán 11/01/2020 05:34
Chapter 109 : Vô pháp buông tha 11/01/2020 03:34
Chapter 108 : Trong lòng có quỷ 11/01/2020 01:34
Chapter 107 : Chơi được quá hãi 10/01/2020 23:34
Chapter 106 : Tạm hồi mộ gia 10/01/2020 21:34
Chapter 105 : Trà lâu phục kích 10/01/2020 19:34
Chapter 104 : Ái mộ thành si 10/01/2020 17:34
Chapter 103 : Dĩ nha hoàn nha 10/01/2020 15:34
Chapter 102 : Thả nàng đi 10/01/2020 13:34
Chapter 101 : Tranh nhãn hạt tử 10/01/2020 11:34
Chapter 100 : Thiên tử chi nộ 10/01/2020 09:34
Chapter 99 : Công chúa lai ý 10/01/2020 07:34
Chapter 98 : Lão vương sát vách 10/01/2020 05:34
Chapter 97 : Bí mật của trùng 10/01/2020 03:34
Chapter 96 : Ai quan tâm nàng 10/01/2020 01:34
Chapter 95 : Âm nhân phía sau 09/01/2020 23:34
Chapter 94 : Nàng đang ngủ 09/01/2020 21:34
Chapter 93 : Ám lưu thông khởi 09/01/2020 19:34
Chapter 92 : Trời xui đất khiến 09/01/2020 17:34
Chapter 91 : Một quân cờ 09/01/2020 15:34
Chapter 90 : Ngươi thú ta đi 09/01/2020 13:34
Chapter 89 : Nàng đã đến rồi 09/01/2020 11:34
Chapter 88 : Các nàng còn dám 09/01/2020 09:34
Chapter 87 : Tú viên nho nhỏ 09/01/2020 07:34
Chapter 86 : Tai vạ đến nơi 09/01/2020 05:34
Chapter 85 : Bị người chế trụ 09/01/2020 03:34
Chapter 84 : Bốn nữ nhân 09/01/2020 01:34
Chapter 83 : Dì cả đến rồi 08/01/2020 23:34
Chapter 82 : Nhâm quân thải hiệt 08/01/2020 21:34
Chapter 81 : Kim chi ngọc diệp 08/01/2020 19:34
Chapter 80 : Thiện giải nhân y 08/01/2020 17:34
Chapter 79 : Hà tất chủy khiếm 08/01/2020 15:34
Chapter 78 : Chịu thua nhanh lên 08/01/2020 13:34
Chapter 77 : Đánh giá vó người 08/01/2020 11:34
Chapter 76 : Bất phục khí a 08/01/2020 09:34
Chapter 75 : Ai đau lòng hơn 08/01/2020 07:34
Chapter 74 : Đường mới 08/01/2020 05:34
Chapter 73 : Quân ân hạo đãng 08/01/2020 03:34
Chapter 72 : Một còn rùa đen 08/01/2020 01:34
Chapter 71 : Hai cái hà bao 07/01/2020 23:34
Chapter 70 : Ngư vương đăng tràng 07/01/2020 21:34
Chapter 69 : Vai chính yến hội 07/01/2020 19:34
Chapter 68 : Yêu ước cổ quái 07/01/2020 17:34
Chapter 67 : Đánh nhau rồi 07/01/2020 15:34
Chapter 66 : Đừng nghĩ tách ra 07/01/2020 13:34
Chapter 65 : Người không thấy rồi 07/01/2020 11:34
Chapter 64 : Hắn chột dạ rồi 07/01/2020 09:34
Chapter 63 : Thỉnh uống một ly 07/01/2020 07:34
Chapter 62 : Thả ta ra ngoà 07/01/2020 05:34
Chapter 61 : Rục rịch dục động 07/01/2020 03:34
Chapter 60 : Mọi việc trong vương phủ 07/01/2020 01:34
Chapter 59 : Khói độc tái kiến 06/01/2020 23:34
Chapter 58 : Lấy tiền tài của người 06/01/2020 21:34
Chapter 57 : Ta muốn cướp đoạt 06/01/2020 19:34
Chapter 56 : Đẹp không? 06/01/2020 17:34
Chapter 55 : Vì nàng bới tóc 06/01/2020 15:34
Chapter 54 : Kham vi nhi tức 06/01/2020 13:34
Chapter 53 : Ngươi tìm không được 06/01/2020 11:34
Chapter 52 : Xử lý di nương 06/01/2020 09:34
Chapter 51 : Phải chết chi cục 06/01/2020 07:34
Chapter 50 : Vì ngươi tốt 06/01/2020 05:34
Chapter 49 : Đó là khai vị 06/01/2020 03:34
Chapter 48 : Nghi tâm tái khởi 06/01/2020 01:34
Chapter 47 : Bị leo cây 05/01/2020 23:34
Chapter 46 : Trả thù của nàng 05/01/2020 21:34
Chapter 45 : Ngươi bị bán rồi 05/01/2020 19:34
Chapter 44 : Bán nữ cầu vinh 05/01/2020 17:34
Chapter 43 : Nhánh cây quý giá 05/01/2020 15:34
Chapter 42 : Vương gia hái hoa 05/01/2020 13:34
Chapter 41 : Thế giới ăn hàng 05/01/2020 11:34
Chapter 40 : Bỏ trốn mất dạng 05/01/2020 09:34
Chapter 39 : Phía sau màn độc thủ 05/01/2020 07:34
Chapter 38 : Lấy thân phạm hiểm 05/01/2020 05:34
Chapter 37 : Không cho cự tuyệt 05/01/2020 03:34
Chapter 36 : Quả nhiên là hắn 05/01/2020 01:34
Chapter 35 : Quý nhân tương trợ 04/01/2020 23:34
Chapter 34 : Vị hiệp sĩ kia 04/01/2020 21:34
Chapter 33 : Anh nguyên xuất phát 04/01/2020 19:34
Chapter 32 : Cơ quan uy vũ 04/01/2020 17:34
Chapter 31 : Đăng môn yêu thỉnh 04/01/2020 15:34
Chapter 30 : Đêm khuya xông vào 04/01/2020 13:34
Chapter 29 : Thùng vàng đầu tiên 04/01/2020 11:34
Chapter 28 : Ký kết hiệp ước 04/01/2020 09:34
Chapter 27 : Khôi lỗi mộ nhất 04/01/2020 07:34
Chapter 26 : Để nàng xuất gia 04/01/2020 05:34
Chapter 25 : Trộm gà không thành 04/01/2020 03:34
Chapter 24 : Nhất xuất hảo hí 04/01/2020 01:34
Chapter 23 : Mượn đao giết người 03/01/2020 23:34
Chapter 22 : Gặp lại cố nhân 03/01/2020 21:34
Chapter 21 : Điều kiện của nàng 03/01/2020 19:34
Chapter 20 : Kéo ngươi chôn cùng 03/01/2020 17:34
Chapter 19 : Đây là mã thần 03/01/2020 15:34
Chapter 18 : App mua sắm 03/01/2020 13:34
Chapter 17 : Cám heo là dược 03/01/2020 11:34
Chapter 16 : Trêu chọc lý thị 03/01/2020 09:34
Chapter 15 : Ta có giải dược 03/01/2020 07:34
Chapter 14 : Thư sinh là ai 03/01/2020 05:34
Chapter 13 : Cũng là say rồi 03/01/2020 03:34
Chapter 12 : Vừa chua vừa đố 03/01/2020 01:34
Chapter 11 : Trà lâu tiểu tự 02/01/2020 23:34
Chapter 10 : Toan hủ thư sinh 02/01/2020 21:34
Chapter 9 : Thiếu nợ tình rồi 02/01/2020 19:34
Chapter 8 : Nghi tâm của nàng 02/01/2020 17:34
Chapter 7 : Lấy thân gán nợ 02/01/2020 15:34
Chapter 6 : Soi mói 02/01/2020 13:34
Chapter 5 : Soái ca đột kích 02/01/2020 11:34
Chapter 4 : Chính trị ác nô 02/01/2020 09:34
Chapter 3 : Phu nhân thật đau 02/01/2020 07:34
Chapter 2 : Không trách ta nha 02/01/2020 05:34
Chapter 1 : Mang theo app xuyên việt 02/01/2020 03:34

comment

Có thể bạn thích xem

Xuyên Việt Thật Uy Vũ, Vương Phi Có Cái App! - Xuyen Viet That Uy Vu, Vuong Phi Co Cai App!

Cập nhật lúc : 25/09/2021 09:58

Tình trạng : 67 / 69 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vương Gia Phúc Hắc Sủng Vương Phi Xuyên Việt - Vuong Gia Phuc Hac Sung Vuong Phi Xuyen Viet

Cập nhật lúc : 18/10/2019 18:09

Tình trạng : 27 / 29 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ - Xuyen Viet Di The Úy Lam Thien Khong Ha

Cập nhật lúc : 16/09/2019 22:44

Tình trạng : 110 / 110 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hoàng Thượng Uy Vũ! - Hoang Thuong Uy Vu!

Cập nhật lúc : 26/10/2018 18:34

Tình trạng : 17 / 17 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Cổ Đại, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ - Me Ngoc Cuc Pham That Uy Vu

Cập nhật lúc : 11/01/2020 07:33

Tình trạng : 213 / 215 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Không Tuyệt Thế Vương Phi - Xuyen Khong Tuyet The Vuong Phi

Cập nhật lúc : 13/07/2019 21:31

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Teen, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Qua Chi Ngự Y Vương Phi - Xuyen Qua Chi Ngu Y Vuong Phi

Cập nhật lúc : 22/08/2018 06:26

Tình trạng : 21 / 23 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Qua: Bá Đạo Tình Vương Phi! - Xuyen Qua: Ba Đao Tinh Vuong Phi!

Cập nhật lúc : 29/12/2019 16:25

Tình trạng : 10 / 12 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vương Gia! Vương Phi Có Hỉ!!! - Vuong Gia! Vuong Phi Co Hi!!!

Cập nhật lúc : 11/08/2018 03:12

Tình trạng : 60 / 60 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Qua Thời Không, Ta Thành Vương Phi - Xuyen Qua Thoi Khong, Ta Thanh Vuong Phi

Cập nhật lúc : 18/09/2018 02:45

Tình trạng : 60 / 60 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Không Về Làm Vương Phi Của Người - Xuyen Khong Ve Lam Vuong Phi Cua Nguoi

Cập nhật lúc : 21/05/2019 06:27

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thiếu Vương Phi Bá Đạo (Xích Tử Xuyên Không) - Thieu Vuong Phi Ba Đao (Xich Tu Xuyen Khong)

Cập nhật lúc : 01/05/2019 10:33

Tình trạng : 27 / 29 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 18/10/2021 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.283

Đọc truyện

Cục Cưng Có Chiêu - Cuc Cung Co Chieu

Cập nhật lúc : 18/10/2021 23:30

Tình trạng : 1315 / 1317 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.214

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 18/10/2021 11:43

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.411

Đọc truyện

Rể Quý Trời Cho - Re Quy Troi Cho

Cập nhật lúc : 18/10/2021 19:42

Tình trạng : 1851 / 1853 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.246

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 18/10/2021 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.199

Đọc truyện

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng - Toi Cuong Than Thoai Đe Hoang

Cập nhật lúc : 18/10/2021 21:41

Tình trạng : 2383 / 2383 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.191

Đọc truyện