Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Xuyen Thanh Vi Hon Phu Chuyen Tim Đuong Chet Cua Ảnh Đe

Tác giả : Lâm Áng Tư

Thể loại : Đam Mỹ, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Điền Văn, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 15/11/2022 23:58

Tình trạng : 289 / 289 Chapter

Lượt xem: 16192

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên thư, HE, Sinh tử, Chủ thụ, Hài hước, Giới giải trí, 1x1 Editor: @idecidedtobegay & readers Văn án Mặc dù là xuyên vào truyện, còn xuyên vào một nhân vật khá bi thảm, nhưng Yến Thanh Trì một bên thương cảm, một bên cũng cảm thán rằng nguyên thân thật đúng là có tố chất tự tìm đường chết. Rõ ràng có một vị hôn phu là cao phú soái, thế nhưng lại mắt mù coi trọng tra nam, để rồi cuối cùng bị ngoại tình, tài nguyên trong giới điện ảnh cũng bị người khác cướp đi... Haiii, thảm hơn là tên tra nam kia còn không chịu buông tha, đánh chết nguyên thân..
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 289 16/11/2022 07:28
Chapter 288 16/11/2022 05:28
Chapter 287 16/11/2022 03:28
Chapter 286 16/11/2022 01:28
Chapter 285 15/11/2022 23:28
Chapter 284 15/11/2022 21:28
Chapter 283 15/11/2022 19:28
Chapter 282 15/11/2022 17:28
Chapter 281 15/11/2022 15:28
Chapter 280 15/11/2022 13:28
Chapter 279 15/11/2022 11:28
Chapter 278 15/11/2022 09:28
Chapter 277 15/11/2022 07:28
Chapter 276 15/11/2022 05:28
Chapter 275 15/11/2022 03:28
Chapter 274 15/11/2022 01:28
Chapter 273 14/11/2022 23:28
Chapter 272 14/11/2022 21:28
Chapter 271 14/11/2022 19:28
Chapter 270 14/11/2022 17:28
Chapter 269 14/11/2022 15:28
Chapter 268 14/11/2022 13:28
Chapter 267 14/11/2022 11:28
Chapter 266 14/11/2022 09:28
Chapter 265 14/11/2022 07:28
Chapter 264 14/11/2022 05:28
Chapter 263 14/11/2022 03:28
Chapter 262 : Vệ Lam (42) 14/11/2022 01:28
Chapter 261 : Vệ Lam (41) 13/11/2022 23:28
Chapter 260 : Vệ Lam (40) 13/11/2022 21:28
Chapter 259 : Vệ Lam (39) 13/11/2022 19:28
Chapter 258 : Vệ Lam (38) 13/11/2022 17:28
Chapter 257 : Vệ Lam (37) 13/11/2022 15:28
Chapter 256 : Vệ Lam (36) 13/11/2022 13:28
Chapter 255 : Vệ Lam (35) 13/11/2022 11:28
Chapter 254 : Vệ Lam (34) 13/11/2022 09:28
Chapter 253 : Vệ Lam (33) 13/11/2022 07:28
Chapter 252 : Vệ Lam (32) 13/11/2022 05:28
Chapter 251 : Vệ Lam (31) 13/11/2022 03:28
Chapter 250 : Vệ Lam (30) 13/11/2022 01:28
Chapter 249 : Vệ Lam (29) 12/11/2022 23:28
Chapter 248 : Vệ Lam (28) 12/11/2022 21:28
Chapter 247 : Vệ Lam (27) 12/11/2022 19:28
Chapter 246 : Vệ Lam (26) 12/11/2022 17:28
Chapter 245 : Vệ Lam (25) 12/11/2022 15:28
Chapter 244 : Vệ Lam (24) 12/11/2022 13:28
Chapter 243 : Vệ Lam (23) 12/11/2022 11:28
Chapter 242 : Vệ Lam (22) 12/11/2022 09:28
Chapter 241 : Vệ Lam (21) 12/11/2022 07:28
Chapter 240 : Vệ Lam (20) 12/11/2022 05:28
Chapter 239 : Vệ Lam (19) 12/11/2022 03:28
Chapter 238 : Vệ Lam (18) 12/11/2022 01:28
Chapter 237 : Vệ Lam (17) 11/11/2022 23:28
Chapter 236 : Vệ Lam (16) 11/11/2022 21:28
Chapter 235 : Vệ Lam (15) 11/11/2022 19:28
Chapter 234 : Vệ Lam (14) 11/11/2022 17:28
Chapter 233 : Vệ Lam (13) 11/11/2022 15:28
Chapter 232 : Vệ Lam (12) 11/11/2022 13:28
Chapter 231 : Vệ Lam (11) 28/06/2021 21:28
Chapter 230 : Vệ Lam (10) 28/06/2021 19:28
Chapter 229 : Vệ Lam (9) 28/06/2021 17:28
Chapter 228 : Vệ Lam (8) 28/06/2021 15:28
Chapter 227 : Vệ Lam (7) 28/06/2021 13:28
Chapter 226 : Vệ Lam (6) 28/06/2021 11:28
Chapter 225 : Vệ Lam (5) 28/06/2021 09:28
Chapter 224 : Vệ Lam (4) 28/06/2021 07:28
Chapter 223 : Vệ Lam (3) 28/06/2021 05:28
Chapter 222 : Vệ Lam (2) 28/06/2021 03:28
Chapter 221 : Vệ Lam (1) 28/06/2021 01:28
Chapter 220 : Mmột nhà bốn người tham gia trình thực tế (kết thúc) 27/06/2021 23:28
Chapter 219 : Một nhà bốn người tham gia trình thực tế (25) 27/06/2021 21:28
Chapter 218 : Một nhà bốn người tham gia trình thực tế (24) 27/06/2021 19:28
Chapter 217 : Một nhà bốn người tham gia trình thực tế (23) 27/06/2021 17:28
Chapter 216 : Một nhà bốn người tham gia trình thực tế (22) 27/06/2021 15:28
Chapter 215 : Một nhà bốn người tham gia trình thực tế (21) 27/06/2021 13:28
Chapter 214 : Một nhà bốn người tham gia trình thực tế (20) 27/06/2021 11:28
Chapter 213 : Một nhà bốn người tham gia trình thực tế (19) 27/06/2021 09:28
Chapter 212 : Một nhà bốn người tham gia trình thực tế (18) 27/06/2021 07:28
Chapter 211 : Một nhà bốn người tham gia trình thực tế (17) 27/06/2021 05:28
Chapter 210 : Một nhà bốn người tham gia trình thực tế (16) 27/06/2021 03:28
Chapter 209 : Một nhà bốn người tham gia trình thực tế (15) 27/06/2021 01:28
Chapter 208 : Một nhà bốn người tham gia trình thực tế (14) 26/06/2021 23:28
Chapter 207 : Một nhà bốn người tham gia trình thực tế (13) 26/06/2021 21:28
Chapter 206 : Một nhà bốn người tham gia trình thực tế (12) 26/06/2021 19:28
Chapter 205 : Một nhà bốn người tham gia trình thực tế (11) 26/06/2021 17:28
Chapter 204 : Một nhà bốn người tham gia trình thực tế (10) 26/06/2021 15:28
Chapter 203 : Một nhà bốn người tham gia trình thực tế (9) 26/06/2021 13:28
Chapter 202 : Một nhà bốn người tham gia trình thực tế (8) 26/06/2021 11:28
Chapter 201 : Một nhà bốn người tham gia trình thực tế (7) 26/06/2021 09:28
Chapter 200 : Một nhà bốn người tham gia trình thực tế (6) 26/06/2021 07:28
Chapter 199 : Một nhà bốn người tham gia trình thực tế (5) 26/06/2021 05:28
Chapter 198 : Một nhà bốn người tham gia trình thực tế (4) 26/06/2021 03:28
Chapter 197 : Một nhà bốn người tham gia trình thực tế (3) 26/06/2021 01:28
Chapter 196 : Một nhà bốn người tham gia trình thực tế (2) 25/06/2021 23:28
Chapter 195 : Một nhà bốn người tham gia trình thực tế (1) 25/06/2021 21:28
Chapter 194 : Thời gian hạnh phúc của Thành Trì (3) 25/06/2021 19:28
Chapter 193 : Thời gian hạnh phúc của Thành Trì (2) 25/06/2021 17:28
Chapter 192 : Thời gian hạnh phúc của Thành Trì (1) 25/06/2021 15:28
Chapter 191 16/02/2021 17:27
Chapter 190 16/02/2021 15:27
Chapter 189 16/02/2021 13:27
Chapter 188 12/01/2021 21:28
Chapter 187 11/01/2021 04:28
Chapter 186 09/01/2021 21:27
Chapter 185 08/01/2021 21:28
Chapter 184 08/01/2021 00:27
Chapter 183 06/01/2021 21:28
Chapter 182 05/01/2021 21:27
Chapter 181 05/01/2021 19:27
Chapter 180 03/01/2021 04:28
Chapter 179 01/01/2021 00:27
Chapter 178 31/12/2020 04:28
Chapter 177 29/12/2020 21:27
Chapter 176 29/12/2020 19:27
Chapter 175 28/12/2020 17:29
Chapter 174 28/12/2020 04:28
Chapter 173 26/12/2020 17:30
Chapter 172 25/12/2020 17:29
Chapter 171 23/12/2020 17:27
Chapter 170 23/12/2020 07:28
Chapter 169 23/12/2020 00:27
Chapter 168 22/12/2020 00:28
Chapter 167 20/12/2020 17:30
Chapter 166 19/12/2020 17:30
Chapter 165 19/12/2020 04:27
Chapter 164 18/12/2020 21:29
Chapter 163 18/12/2020 00:27
Chapter 162 16/12/2020 11:28
Chapter 161 15/12/2020 17:29
Chapter 160 11/12/2020 17:28
Chapter 159 09/12/2020 17:28
Chapter 158 09/12/2020 04:28
Chapter 157 07/12/2020 21:28
Chapter 156 07/12/2020 11:27
Chapter 155 02/12/2020 21:27
Chapter 154 01/12/2020 17:28
Chapter 153 30/11/2020 21:27
Chapter 152 30/11/2020 07:29
Chapter 151 28/11/2020 21:27
Chapter 150 28/11/2020 00:27
Chapter 149 27/11/2020 00:28
Chapter 148 25/11/2020 17:28
Chapter 147 24/11/2020 21:28
Chapter 146 23/11/2020 17:28
Chapter 145 22/11/2020 21:27
Chapter 144 22/11/2020 19:27
Chapter 143 18/11/2020 04:28
Chapter 142 15/11/2020 04:28
Chapter 141 13/11/2020 11:29
Chapter 140 -2 11/11/2020 21:27
Chapter 140 -1 10/11/2020 21:28
Chapter 139 09/11/2020 17:30
Chapter 138 07/11/2020 17:30
Chapter 137 07/11/2020 15:30
Chapter 136 05/11/2020 17:29
Chapter 135 04/11/2020 17:29
Chapter 134 04/11/2020 04:28
Chapter 133 04/11/2020 02:28
Chapter 132 01/11/2020 21:29
Chapter 131 01/11/2020 17:28
Chapter 130 30/10/2020 17:28
Chapter 129 29/10/2020 17:28
Chapter 128 28/10/2020 11:28
Chapter 127 26/10/2020 17:29
Chapter 126 25/10/2020 17:28
Chapter 125 24/10/2020 17:30
Chapter 124 23/10/2020 17:28
Chapter 123 23/10/2020 15:28
Chapter 122 23/10/2020 07:27
Chapter 121 23/10/2020 05:27
Chapter 120 23/10/2020 03:27
Chapter 119 19/10/2020 04:28
Chapter 118 17/10/2020 04:28
Chapter 117 15/10/2020 17:28
Chapter 116 14/10/2020 07:27
Chapter 115 13/10/2020 17:29
Chapter 114 12/10/2020 03:28
Chapter 113 11/10/2020 16:28
Chapter 112 12/10/2020 01:28
Chapter 111 12/10/2020 05:28
Chapter 104 05/10/2020 02:27
Chapter 103 05/10/2020 00:27
Chapter 109 08/10/2020 05:29
Chapter 102 04/10/2020 22:27
Chapter 108 09/10/2020 03:28
Chapter 105 05/10/2020 11:29
Chapter 101 04/10/2020 20:27
Chapter 107 09/10/2020 04:28
Chapter 100 04/10/2020 18:27
Chapter 106 09/10/2020 04:29
Chapter 99 04/10/2020 16:27
Chapter 105 09/02/2021 03:27
Chapter 98 04/10/2020 14:27
Chapter 104 09/02/2021 05:34
Chapter 97 04/10/2020 12:27
Chapter 103 09/02/2021 06:27
Chapter 96 04/10/2020 10:27
Chapter 102 09/02/2021 08:28
Chapter 95 04/10/2020 08:27
Chapter 101 09/02/2021 09:29
Chapter 94 04/10/2020 06:27
Chapter 93 04/10/2020 04:27
Chapter 92 04/10/2020 02:27
Chapter 91 04/10/2020 00:27
Chapter 90 03/10/2020 22:27
Chapter 89 03/10/2020 20:27
Chapter 88 03/10/2020 18:27
Chapter 87 03/10/2020 16:27
Chapter 86 03/10/2020 14:27
Chapter 85 03/10/2020 12:27
Chapter 84 03/10/2020 10:27
Chapter 83 03/10/2020 08:27
Chapter 82 03/10/2020 06:27
Chapter 81 03/10/2020 04:27
Chapter 80 03/10/2020 02:27
Chapter 79 03/10/2020 00:27
Chapter 78 02/10/2020 22:27
Chapter 77 02/10/2020 20:27
Chapter 76 02/10/2020 18:27
Chapter 75 02/10/2020 16:27
Chapter 74 02/10/2020 14:27
Chapter 73 02/10/2020 12:27
Chapter 72 02/10/2020 10:27
Chapter 71 02/10/2020 08:27
Chapter 70 02/10/2020 06:27
Chapter 69 02/10/2020 04:27
Chapter 68 02/10/2020 02:27
Chapter 67 02/10/2020 00:27
Chapter 66 01/10/2020 22:27
Chapter 65 01/10/2020 20:27
Chapter 64 01/10/2020 18:27
Chapter 63 01/10/2020 16:27
Chapter 62 01/10/2020 14:27
Chapter 61 01/10/2020 12:27
Chapter 60 01/10/2020 10:27
Chapter 59 01/10/2020 08:27
Chapter 58 01/10/2020 06:27
Chapter 57 01/10/2020 04:27
Chapter 56 01/10/2020 02:27
Chapter 55 01/10/2020 00:27
Chapter 54 30/09/2020 22:27
Chapter 53 30/09/2020 20:27
Chapter 52 30/09/2020 18:27
Chapter 51 30/09/2020 16:27
Chapter 50 30/09/2020 14:27
Chapter 49 30/09/2020 12:27
Chapter 48 30/09/2020 10:27
Chapter 47 -2: Phần 2 06/10/2020 12:28
Chapter 47 -3: Phần cuối 06/10/2020 12:28
Chapter 47 -1: Phần 1 30/09/2020 04:27
Chapter 46 30/09/2020 02:27
Chapter 45 30/09/2020 00:27
Chapter 44 29/09/2020 22:27
Chapter 43 29/09/2020 20:27
Chapter 42 29/09/2020 18:27
Chapter 41 29/09/2020 16:27
Chapter 40 29/09/2020 14:27
Chapter 39 29/09/2020 12:27
Chapter 38 29/09/2020 10:27
Chapter 37 29/09/2020 08:27
Chapter 36 29/09/2020 06:27
Chapter 35 -2: Phần 2 05/10/2020 12:28
Chapter 35 -3: Cuối 05/10/2020 12:28
Chapter 35 -1: Phần 1 29/09/2020 00:27
Chapter 34 28/09/2020 22:27
Chapter 33 28/09/2020 20:27
Chapter 32 28/09/2020 18:27
Chapter 31 28/09/2020 16:27
Chapter 30 28/09/2020 14:27
Chapter 29 28/09/2020 12:27
Chapter 28 28/09/2020 10:27
Chapter 27 28/09/2020 08:27
Chapter 26 28/09/2020 06:27
Chapter 25 28/09/2020 04:27
Chapter 24 28/09/2020 02:27
Chapter 23 28/09/2020 00:27
Chapter 22 27/09/2020 22:27
Chapter 21 27/09/2020 20:27
Chapter 20 27/09/2020 18:27
Chapter 19 27/09/2020 16:27
Chapter 18 27/09/2020 14:27
Chapter 17 27/09/2020 12:27
Chapter 16 27/09/2020 10:27
Chapter 15 27/09/2020 08:27
Chapter 14 27/09/2020 06:27
Chapter 13 27/09/2020 04:27
Chapter 12 27/09/2020 02:27
Chapter 11 27/09/2020 00:27
Chapter 10 26/09/2020 22:27
Chapter 9 26/09/2020 20:27
Chapter 8 26/09/2020 18:27
Chapter 7 26/09/2020 16:27
Chapter 6 26/09/2020 14:27
Chapter 5 26/09/2020 12:27
Chapter 4 26/09/2020 10:27
Chapter 3 26/09/2020 08:27
Chapter 2 26/09/2020 06:27
Chapter 1 26/09/2020 04:27

comment

Có thể bạn thích xem

Thập Niên 70 Nữ Phụ Tìm Đường Chết - Thap Nien 70 Nu Phu Tim Đuong Chet

Cập nhật lúc : 02/09/2023 00:30

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn, Nữ Phụ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ - Xuyen Thanh Qua Tim Nho Cua Nam Phu

Cập nhật lúc : 27/12/2020 13:41

Tình trạng : 110 / 110 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Nữ Phụ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Xuyên Qua Thành Vị Hôn Thê Của Vai Ác - Xuyen Qua Thanh Vi Hon The Cua Vai Ác

Cập nhật lúc : 04/08/2022 02:28

Tình trạng : 63 / 63 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Xuyên Thành Vị Hôn Thê Cực Phẩm Của Nam Chính - Xuyen Thanh Vi Hon The Cuc Pham Cua Nam Chinh

Cập nhật lúc : 01/12/2021 20:59

Tình trạng : 58 / 60 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.222

Đọc truyện

Xuyên Thành Vị Hôn Thê Pháo Hôi Của Tổng Tài Lạnh Lùng - Xuyen Thanh Vi Hon The Phao Hoi Cua Tong Tai Lanh Lung

Cập nhật lúc : 22/03/2023 02:05

Tình trạng : 49 / 51 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mỗi Ngày Ma Tôn Bệnh Kiều Đều Tìm Đường Chết Kiếm Đường Sống - Moi Ngay Ma Ton Benh Kieu Đeu Tim Đuong Chet Kiem Đuong Song

Cập nhật lúc : 20/03/2023 13:58

Tình trạng : 89 / 91 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Thành Trợ Lý Nhỏ Của Ảnh Đế Cố Chấp - Xuyen Thanh Tro Ly Nho Cua Ảnh Đe Co Chap

Cập nhật lúc : 28/01/2022 02:28

Tình trạng : 46 / 46 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Xuyên Nhanh - Vạn Kiếp Để Tìm Anh - Xuyen Nhanh - Van Kiep Đe Tim Anh

Cập nhật lúc : 29/09/2023 21:29

Tình trạng : 39 / 41 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tìm Đường Chết Ký - Tim Đuong Chet Ky

Cập nhật lúc : 22/03/2022 06:58

Tình trạng : 6 / 6 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tác Tử (Tìm Đường Chết) - Tac Tu (Tim Đuong Chet)

Cập nhật lúc : 25/06/2019 04:13

Tình trạng : 44 / 44 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Thành Nam Phụ Chỉ Làm Người Qua Đường - Xuyen Thanh Nam Phu Chi Lam Nguoi Qua Đuong

Cập nhật lúc : 19/03/2022 08:28

Tình trạng : 36 / 38 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/09/2023 07:00

Tình trạng : 4598 / 4600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.297

Đọc truyện

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần - Nguoi Chong Vo Dung Cua Nu Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 1100 / 1102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Cực Phẩm Đại Thiếu - Cuc Pham Đai Thieu

Cập nhật lúc : 01/10/2023 12:29

Tình trạng : 743 / 745 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế - Vo Cu Toi Khong Muon Lam Nguoi Thay The

Cập nhật lúc : 01/10/2023 10:59

Tình trạng : 250 / 252 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bạch Tổng Lạnh Lùng Lần Đầu Yêu! - Bach Tong Lanh Lung Lan Đau Yeu!

Cập nhật lúc : 01/10/2023 09:29

Tình trạng : 105 / 107 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tâm Thượng Chi Dao - Tam Thuong Chi Dao

Cập nhật lúc : 01/10/2023 07:59

Tình trạng : 6 / 6 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Đoản Văn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện