Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử

Xuyen Qua Co Đai Lam Phu Tu

Tác giả : Ma Lạc Duẩn

Thể loại : Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 29/10/2022 08:28

Tình trạng : 528 / 528 Chapter

Lượt xem: 16200

Văn án: Truyện Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử của tác giả Ma Lạc Duẩn. Sở Từ là giáo viên trung học phổ thông, một lần nọ tới bắt học sinh trốn đi chơi ở tiệm net, lại không cẩn thận bước hụt, thế là cứ vậy mà xuyên không. Gia nghèo leng keng, mà nguyên chủ lại chỉ là mộ tú tài yếu đuối, một thân một mình gánh vác việc nuôi cả nhà, chỉ có cách đi nhặt nghề cũ. Bao nhiêu nghề trên đời, chỉ có giáo dục mãi mãi không thể lụi tàn. Sau đó, Đại Ngụy có một đám quan viên mới nhập triều, mỗi một vị quan khi nghe đến tên Sở Từ đều run run cả người, mồ hôi thi nhau đổ. Chính vì bóng ma còn tồn tại trong lòng, và danh ngôn bất hủ của Sở lão sư
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 528 : Phiên Ngoại Tổng Kết Xuất Quỹ 3 29/10/2022 01:28
Chapter 527 : Phiên Ngoại 3 Xuất Quỹ 2 28/10/2022 23:28
Chapter 526 : Phiên Ngoại 2 Xuất Quỹ 1 28/10/2022 21:28
Chapter 525 : Phiên Ngoại 1 Châu Phủ 28/10/2022 19:28
Chapter 524 : Kết thúc 28/10/2022 17:28
Chapter 523 : Tâm Như Tro Tàn 28/10/2022 15:28
Chapter 522 : Quan Viên 28/10/2022 13:28
Chapter 521 : Không Nói Đạo Nghĩa 28/10/2022 11:28
Chapter 520 : Vây Cung 28/10/2022 09:28
Chapter 519 : Biến Cố 28/10/2022 07:28
Chapter 518 : Xúi Dục 28/10/2022 05:28
Chapter 517 : Phản Chiến Tương Hướng 28/10/2022 03:28
Chapter 516 : Thay Trời Hành Đạo 28/10/2022 01:28
Chapter 515 : Thiên Hòa Đế 27/10/2022 23:28
Chapter 514 : Hổ Phủ 27/10/2022 21:28
Chapter 513 : Khắc Khẩu 27/10/2022 19:28
Chapter 512 : Chuyển Biến Tốt Đẹp 27/10/2022 17:28
Chapter 511 : Thành Bởi Tiêu Hạ, Bại Bởi Tiêu Hà 27/10/2022 15:28
Chapter 510 : Máu Tương Dung 27/10/2022 13:28
Chapter 509 : Hắn Đã Trở Lại 27/10/2022 11:28
Chapter 508 : Kiên Định 27/10/2022 09:28
Chapter 507 : Gừng Càng Già Càng Cay 27/10/2022 07:28
Chapter 506 : Điều Nhiệm 27/10/2022 05:28
Chapter 505 : Thân Bất Do Kỷ 27/10/2022 03:28
Chapter 504 : Thử Độc 27/10/2022 01:28
Chapter 503 : Một Ngày Làm Thái Tử 26/10/2022 23:28
Chapter 502 : Đại Điển Sách Phong 26/10/2022 21:28
Chapter 501 : Thua Không Oan 26/10/2022 19:28
Chapter 500 : Chân Thành Thiếu Niên 26/10/2022 17:28
Chapter 499 : Vào Kinh 26/10/2022 15:28
Chapter 498 : Hiểu Biết 26/10/2022 13:28
Chapter 497 : Giả Chết 26/10/2022 11:28
Chapter 496 : Nữ Trang 26/10/2022 09:28
Chapter 495 : Vào Thành 26/10/2022 07:28
Chapter 494 : Người Được Chọn Làm Thái Tử 26/10/2022 05:28
Chapter 493 : Thương Nghị 26/10/2022 03:28
Chapter 492 : Hoăng 26/10/2022 01:28
Chapter 491 : Oan Nghiệt 25/10/2022 23:28
Chapter 490 : Hoang Đường 25/10/2022 21:28
Chapter 489 : Kinh Biến 25/10/2022 19:28
Chapter 488 : Thư Tín 25/10/2022 17:28
Chapter 487 : Nhị Hoàng Tử 25/10/2022 15:28
Chapter 486 : Thần Khí 25/10/2022 13:28
Chapter 485 : Phóng Hỏa 28/10/2022 15:28
Chapter 484 : Lời Đồn Đãi 28/10/2022 13:28
Chapter 483 : Hoang Đường 28/10/2022 11:28
Chapter 482 : Tâm Tư 28/10/2022 09:28
Chapter 481 : Phản Cung 28/10/2022 07:28
Chapter 480 : Hung phạm 28/10/2022 05:28
Chapter 479 : Khẩu phong 28/10/2022 03:28
Chapter 478 : Trong sạch 28/10/2022 01:28
Chapter 477 : Thắt cổ tự vẫn 27/10/2022 23:28
Chapter 476 : Để ý 27/10/2022 21:28
Chapter 475 : Mười tội lớn 27/10/2022 19:28
Chapter 474 : Thương lượng 27/10/2022 17:28
Chapter 473 : Lập thái tử 27/10/2022 15:28
Chapter 472 : Cầu tình 27/10/2022 13:28
Chapter 471 : Sổ đen thành thân 27/10/2022 11:28
Chapter 470 : Duỗi tay xin tiền 27/10/2022 09:28
Chapter 469 : Tổ tuần kiểm công tác 27/10/2022 07:28
Chapter 468 : Đổi người 27/10/2022 05:28
Chapter 467 : Tâm phục khẩu phục 27/10/2022 03:28
Chapter 466 : Lôi chuyện cũ 27/10/2022 01:28
Chapter 465 : Nguyên do 26/10/2022 23:28
Chapter 464 : Bái sư 26/10/2022 21:28
Chapter 463 : Bạn cũ 26/10/2022 19:28
Chapter 462 : Cầu không được 26/10/2022 17:28
Chapter 461 : Tranh chấp 26/10/2022 15:28
Chapter 460 : Đã lâu 26/10/2022 13:28
Chapter 459 : Đến 26/10/2022 11:28
Chapter 458 : Tăng giá 26/10/2022 09:28
Chapter 457 : Thánh chỉ 26/10/2022 07:28
Chapter 456 : Tin hàm 26/10/2022 05:28
Chapter 455 : Kết nghiệp 26/10/2022 03:28
Chapter 454 : Tinh luyện ra tới 26/10/2022 01:28
Chapter 453 : Muốn đại biến hóa 25/10/2022 23:28
Chapter 452 : Hấp phụ pháp phân ly thực nghiệm. 16/08/2022 01:32
Chapter 451 : Khách không mời mà đến. 15/08/2022 23:32
Chapter 450 : Phiếu báo danh. 15/08/2022 21:32
Chapter 449 : Ô long. 15/08/2022 19:32
Chapter 448 : Thương lượng giá cả. 15/08/2022 17:32
Chapter 447 : Thực tế tàn khốc. 15/08/2022 15:32
Chapter 446 : Khảo giáo. 15/08/2022 13:32
Chapter 445 : Thông qua hứng thú để giáo dục. 15/08/2022 11:32
Chapter 444 : Hoạt động giữa giờ. 15/08/2022 09:32
Chapter 443 : Học tập kinh nghiệm. 15/08/2022 07:32
Chapter 442 : Kêu rên. 15/08/2022 05:32
Chapter 441 : Nơi hiểm yếu. 15/08/2022 03:32
Chapter 440 : Huyết tế. 15/08/2022 01:32
Chapter 439 : Điều tra. 14/08/2022 23:32
Chapter 438 : Độc chướng. 14/08/2022 21:32
Chapter 437 : Bị tập kích. 14/08/2022 19:32
Chapter 436 : Tróc nã. 14/08/2022 17:32
Chapter 435 : Chiến hỏa nổi lên. 14/08/2022 15:32
Chapter 434 : Chiến sự Tây Nam. 14/08/2022 13:32
Chapter 433 : Chướng khí. 14/08/2022 11:32
Chapter 432 : Kiểm toán. 14/08/2022 09:32
Chapter 431 : Tốt thêm hai lần. 14/08/2022 07:32
Chapter 430 : Trở về nhà. 14/08/2022 05:32
Chapter 429 : Người tới người nào. 14/08/2022 03:32
Chapter 428 : Giấy xin nghỉ phép. 14/08/2022 01:32
Chapter 427 : Bẫy rập. 13/08/2022 23:32
Chapter 426 : Vỏ đao. 13/08/2022 21:32
Chapter 425 : Sinh lộ. 13/08/2022 19:32
Chapter 424 : Sơ hở. 13/08/2022 17:32
Chapter 423 : Ám sát. 13/08/2022 15:32
Chapter 422 : Lòng nghi ngờ sinh ám quỷ. 13/08/2022 13:32
Chapter 421 : Ngoài cuộc tỉnh táo. 13/08/2022 11:32
Chapter 420 : Thám thính thật hư. 13/08/2022 09:32
Chapter 419 : Lật xuống sườn núi. 13/08/2022 07:32
Chapter 418 : Gia phả. 13/08/2022 05:32
Chapter 417 : Quan nô bỏ trốn. 13/08/2022 03:32
Chapter 416 : Mắc mưu. 13/08/2022 01:32
Chapter 415 : Khẩu cung. 12/08/2022 23:32
Chapter 414 : Mấu chốt. 12/08/2022 21:32
Chapter 413 : Cẩn thận đến mấy cũng có sai sót. 12/08/2022 19:32
Chapter 412 : Vận khí thật tốt. 12/08/2022 17:32
Chapter 411 : Huấn luyện trong phủ học. 12/08/2022 15:32
Chapter 410 : Sách giáo khoa. 12/08/2022 13:32
Chapter 409 : Hối lộ. 12/08/2022 11:32
Chapter 408 : Xong đời. 12/08/2022 09:32
Chapter 407 : Bước chân quá dài. 12/08/2022 07:32
Chapter 406 : An lợi. 12/08/2022 05:32
Chapter 405 : Lưới trời lồng lộng. 12/08/2022 03:32
Chapter 404 : Ba đậu. 12/08/2022 01:32
Chapter 403 : Kế hoạch. 11/08/2022 23:32
Chapter 402 : Ẩn nấp. 11/08/2022 21:32
Chapter 401 : Ngụy trang. 11/08/2022 19:32
Chapter 400 : Vạch trần thân phận. 11/08/2022 17:32
Chapter 399 : Lương thảo. 11/08/2022 15:32
Chapter 398 : Vấp phải trắc trở. 11/08/2022 13:32
Chapter 397 : Ám hiệu. 11/08/2022 11:32
Chapter 396 : Thỉnh cầu. 11/08/2022 09:32
Chapter 395 : Thẩm án. 11/08/2022 07:32
Chapter 394 : Manh mối. 11/08/2022 05:32
Chapter 393 : Cấm biển. 11/08/2022 03:32
Chapter 392 : Góc độ. 11/08/2022 01:32
Chapter 391 : Đánh rơi thư tín. 10/08/2022 23:32
Chapter 390 : Chiến hỏa. 10/08/2022 21:32
Chapter 389 : Xuất binh. 10/08/2022 19:32
Chapter 388 : Thỉnh chiến. 10/08/2022 17:32
Chapter 387 : Sửu Nha. 10/08/2022 15:32
Chapter 386 : Cái nào nặng cái nào nhẹ. 10/08/2022 13:32
Chapter 385 : Bạo vũ lê hoa châm. 10/08/2022 11:32
Chapter 384 : Nguy hiểm trùng trùng. 10/08/2022 09:32
Chapter 383 : Toán học. 10/08/2022 07:32
Chapter 382 : Lưu danh. 10/08/2022 05:32
Chapter 381 : Gom tiền khó. 10/08/2022 03:32
Chapter 380 : Đột phát. 10/08/2022 01:32
Chapter 379 : Bảo đảm. 09/08/2022 23:32
Chapter 378 : Làm sinh ý. 09/08/2022 21:32
Chapter 377 : Khả năng. 09/08/2022 19:32
Chapter 376 : Thọc gậy bánh xe. 09/08/2022 17:32
Chapter 375 : Thiếu lương. 09/08/2022 15:32
Chapter 374 : Xin lỗi! 09/08/2022 13:32
Chapter 373 : Canh gà. 09/08/2022 11:32
Chapter 372 : Phía trên trường thi. 09/08/2022 09:32
Chapter 371 : Bù đắp nhau. 09/08/2022 07:32
Chapter 370 : Đảm nhiệm phó chủ khảo. 09/08/2022 05:32
Chapter 369 : Chuyện cũ Khấu gia. 09/08/2022 03:32
Chapter 368 : Phủ huyện chúa. 09/08/2022 01:32
Chapter 367 : Thánh chỉ tới muộn. 08/08/2022 23:32
Chapter 366 : Phương thuốc. 08/08/2022 21:32
Chapter 365 : Phần mềm hổ trợ cũng gánh không nổi. 08/08/2022 19:32
Chapter 364 : Mang theo con khỉ. 08/08/2022 17:32
Chapter 363 : Lợi hại nhất. 08/08/2022 15:32
Chapter 362 : Suy đoán. 08/08/2022 13:32
Chapter 361 : Tiên hạ thủ vi cường. 08/08/2022 11:32
Chapter 360 : Hành động theo cảm tính. 08/08/2022 09:32
Chapter 359 : Văn kiện khẩn cấp. 08/08/2022 07:32
Chapter 358 : Học đường kiểu mới. 08/08/2022 05:32
Chapter 357 : Lo Lắng. 08/08/2022 03:32
Chapter 356 : Kinh Báo. 08/08/2022 01:32
Chapter 355 : Hồi kinh phục mệnh. 07/08/2022 23:32
Chapter 354 : Đốc tra. 07/08/2022 21:32
Chapter 353 : Cục diện rối rắm. 07/08/2022 19:32
Chapter 352 : Lão âm dương nhân. 07/08/2022 17:32
Chapter 351 : Ân uy cùng thi. 07/08/2022 15:32
Chapter 350 : Kẻ khó đối phó. 01/03/2022 18:29
Chapter 349 : Quần áo bất chỉnh. 01/03/2022 16:29
Chapter 348 : Thích ứng cùng thay đổi. 01/03/2022 14:29
Chapter 347 : Bố trí trước khảo thí. 22/02/2022 15:36
Chapter 346 : Bắt chước khảo thí. 22/02/2022 13:36
Chapter 345 : Truyền kinh tống đạo. 22/02/2022 11:36
Chapter 344 : Lời mời. 19/02/2022 20:28
Chapter 343 : Phương pháp xử trí. 19/02/2022 18:28
Chapter 342 : Chỉ định mua sắm. 19/02/2022 16:28
Chapter 341 : Thảo luận về báo chí. 19/02/2022 14:28
Chapter 340 : Thiết kế trang báo. 19/02/2022 12:28
Chapter 339 : Hình thức giáo dục báo ban đầu. 19/02/2022 10:28
Chapter 295 : Sai sử. 19/02/2022 08:28
Chapter 294 : Chơi cái trò chơi. 19/02/2022 06:28
Chapter 293 : Lộ đề. 19/02/2022 04:28
Chapter 292 : Lộ đề. 19/02/2022 02:28
Chapter 291 : Sóng gió làm rối kĩ cương. 19/02/2022 00:28
Chapter 338 : Vào cái xã giả. 18/02/2022 22:28
Chapter 333 : Nói sinh ý. 18/02/2022 18:28
Chapter 332 : Điều nghiên. 18/02/2022 16:28
Chapter 331 : Tỳ vết. 18/02/2022 14:28
Chapter 330 : Mục đích. 18/02/2022 12:28
Chapter 329 : Sinh ý. 18/02/2022 10:28
Chapter 328 : Không dám lỗ mãng. 18/02/2022 08:28
Chapter 327 : Là cố ý. 18/02/2022 06:28
Chapter 326 : Gian tế. 18/02/2022 04:28
Chapter 325 : Thân phận. 18/02/2022 02:28
Chapter 324 : Công đạo. 18/02/2022 00:28
Chapter 323 : Cùng một người. 17/02/2022 22:28
Chapter 322 : Người mất tích. 17/02/2022 20:28
Chapter 321 : Muối lậu. 17/02/2022 18:28
Chapter 320 : Bảo bối trong rương. 17/02/2022 16:28
Chapter 319 : Người liên lạc. 17/02/2022 14:28
Chapter 318 : Thời vận không tốt. 17/02/2022 12:28
Chapter 317 : Bắt giữ. 17/02/2022 10:28
Chapter 316 : Đối chất. 17/02/2022 08:28
Chapter 315 : Chỗ dựa. 17/02/2022 06:28
Chapter 314 : Chỉ quản đánh người. 17/02/2022 04:28
Chapter 313 : Oa nhân. 17/02/2022 02:28
Chapter 312 : Mèo bắt chuột. 17/02/2022 00:28
Chapter 311 : Nội tình. 16/02/2022 22:28
Chapter 310 : Thuyền hoa. 16/02/2022 20:28
Chapter 309 : Hiểu biết trên thuyền. 16/02/2022 18:28
Chapter 308 : Không được lên thuyền. 16/02/2022 16:28
Chapter 307 : Tỉnh thành. 16/02/2022 14:28
Chapter 306 : Chuyển chính thức. 16/02/2022 12:28
Chapter 305 : Dụ hoặc chuyển chính thức. 16/02/2022 10:28
Chapter 304 : Đẩy mạnh công tác khuyến học. 16/02/2022 08:28
Chapter 303 : Còn có lần sau. 16/02/2022 06:28
Chapter 302 : Cơ hội. 16/02/2022 04:28
Chapter 301 : Lên công đường. 16/02/2022 02:28
Chapter 300 : Dân cáo quan. 16/02/2022 00:28
Chapter 299 : Tiềm di mặc hóa. 15/02/2022 22:28
Chapter 298 : Nghe tọa đàm phát trứng gà. 15/02/2022 20:28
Chapter 297 : Không chịu ngồi yên. 15/02/2022 18:28
Chapter 296 : Vô sự bất đăng tam bảo điện. 15/02/2022 16:28
Chapter 290 : Lại ra thêm hai bộ. 15/10/2021 02:28
Chapter 288 : Người tới không có ý tốt. 14/10/2021 03:30
Chapter 287 : Thượng bất chính, hạ tắc loạn. 14/10/2021 01:30
Chapter 286 : Cố nhân tới chơi. 13/10/2021 23:30
Chapter 285 : Thay đổi. 13/10/2021 21:30
Chapter 284 : Bố trí công tác. 13/10/2021 19:30
Chapter 283 : Đi ngàn dặm đường. 13/10/2021 17:30
Chapter 282 : Đi học. 13/10/2021 15:30
Chapter 281 : Đậu phộng hạt dưa đổi bi đất. 13/10/2021 13:30
Chapter 280 : Tế hải thần. 13/10/2021 11:30
Chapter 279 : Phong ấn. 13/10/2021 09:30
Chapter 278 : Quan mới nhậm chức đốt ba đốm lửa. 13/10/2021 07:30
Chapter 277 : Danh sách. 13/10/2021 05:30
Chapter 276 : Lên đường. 13/10/2021 03:30
Chapter 275 : Truyền chính là đạo gì? 13/10/2021 01:30
Chapter 274 : Ra oai phủ đầu. 12/10/2021 23:30
Chapter 273 : Dịch quán tìm nơi ngủ trọ. 12/10/2021 21:30
Chapter 272 : Nhậm chức. 12/10/2021 19:30
Chapter 271 : Không khí rất quan trọng. 12/10/2021 17:30
Chapter 270 : Không có gì khác nhau. 12/10/2021 15:30
Chapter 269 : Phương pháp giải quyết. 12/10/2021 13:30
Chapter 268 : Trương Husky tâm sự. 12/10/2021 11:30
Chapter 267 : Nâng rượu ngôn hoan. 12/10/2021 09:30
Chapter 266 : Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. 12/10/2021 07:30
Chapter 265 : Mở cái tọa đàm đi. 12/10/2021 05:30
Chapter 264 : Phải bày ra cái giá của quan. 12/10/2021 03:30
Chapter 263 : Dạy hư tiểu hài tử. 12/10/2021 01:30
Chapter 262 : Về nhà. 11/10/2021 23:30
Chapter 261 : Vụ án. 11/10/2021 21:30
Chapter 260 : Bức họa. 11/10/2021 19:30
Chapter 259 : Hứa phủ. 11/10/2021 17:30
Chapter 258 : Ta đã trở về. 11/10/2021 15:30
Chapter 257 : Ly biệt. 11/10/2021 13:30
Chapter 256 : Chuẩn bị bàn giao. 11/10/2021 11:30
Chapter 255 : Sinh nhật. (Lẳng lặng) 11/10/2021 09:30
Chapter 254 : Ngoại phóng. 11/10/2021 07:30
Chapter 253 : Kết cục đã định thành. 11/10/2021 05:30
Chapter 252 : Thiên an nhân hòa. 11/10/2021 03:30
Chapter 251 : Chết vô đối chứng. 11/10/2021 01:30
Chapter 250 : Ngày khai phóng giáo học. 10/10/2021 23:30
Chapter 249 : Lòng dạ thiên hạ. 10/10/2021 21:30
Chapter 248 : Người phía sau màn. 10/10/2021 19:30
Chapter 247 : Dụng tâm hiểm ác. 10/10/2021 17:30
Chapter 246 : Dụng tâm hiểm ác. 10/10/2021 15:30
Chapter 245 : Bảng đen phấn viết. 10/10/2021 13:30
Chapter 244 : Kế tiếp. 10/10/2021 11:30
Chapter 243 : Sử dụng kim thước. 10/10/2021 09:30
Chapter 242 : Thu đồ đệ. 10/10/2021 07:30
Chapter 241 : Nhập học. 10/10/2021 05:30
Chapter 240 : Người giàu có. 10/10/2021 03:30
Chapter 239 : Thiên la địa võng. 10/10/2021 01:30
Chapter 238 : Gặp dịp thì chơi. 09/10/2021 23:30
Chapter 237 : Vận khí quá kém. 09/10/2021 21:30
Chapter 236 : Phán thư. 09/10/2021 19:30
Chapter 235 : Khấu phân. 09/10/2021 17:30
Chapter 234 : Tỷ thí. 09/10/2021 15:30
Chapter 233 : Chế đề tạp. 09/10/2021 13:30
Chapter 232 : Còn có ta. 09/10/2021 11:30
Chapter 231 : Lại dài môt chút. 09/10/2021 09:30
Chapter 230 : Tứ hôn. 09/10/2021 07:30
Chapter 229 : Ra đề mục. 09/10/2021 05:30
Chapter 228 : Có trá. 09/10/2021 03:30
Chapter 227 : Người tốt. 09/10/2021 01:30
Chapter 226 : Thật phiền quá! 08/10/2021 23:30
Chapter 225 : Rơi xuống nước. 08/10/2021 21:30
Chapter 224 : Công nhân. 08/10/2021 19:30
Chapter 223 : Ăn trộm. 08/10/2021 17:30
Chapter 222 : Tế Khổng Tử. 08/10/2021 15:30
Chapter 221 : Đều nhịp. 08/10/2021 13:30
Chapter 220 : Hố ngươi không thương lượng. 08/10/2021 11:30
Chapter 219 : Một chút đều không uy phong. 08/10/2021 09:30
Chapter 218 : Trao đổi. 08/10/2021 07:30
Chapter 217 : Sứ đoàn vào kinh. 08/10/2021 05:30
Chapter 216 : Người một nhà đoàn viên. 08/10/2021 03:30
Chapter 215 : Tết Trung Thu. 08/10/2021 01:30
Chapter 214 : Thủ ước. 07/10/2021 23:30
Chapter 213 : Giáo huấn. 07/10/2021 21:30
Chapter 212 : Ôm quyền. 07/10/2021 19:30
Chapter 211 : Phân tổ tiến hành. 07/10/2021 17:30
Chapter 210 : Khóa bổn kịch. 07/10/2021 15:30
Chapter 209 : Đấu thầu. 07/10/2021 13:30
Chapter 208 : Dự tiệc. 07/10/2021 11:30
Chapter 207 : Ngọc bội. 07/10/2021 09:30
Chapter 206 : Hộ bộ. 07/10/2021 07:30
Chapter 205 : Kế hoạch thư. 07/10/2021 05:30
Chapter 204 : Lễ Giáng Sinh. 07/10/2021 03:30
Chapter 203 : Kiểm toán. (Lẳng lặng) 07/10/2021 01:30
Chapter 202 : Chuyện năm đó. (Lẳng lặng) 06/10/2021 23:30
Chapter 201 : Nhuận vật tế vô thanh. 06/10/2021 21:30
Chapter 200 : Hảo Huynh Đệ 16/09/2021 15:28
Chapter 199 : Bất Phá Bất Lập 16/09/2021 13:28
Chapter 198 : Hợp Hai Làm Một 16/09/2021 11:28
Chapter 197 : Buộc Tội 16/09/2021 09:28
Chapter 196 : Ẩu Đả 16/09/2021 07:28
Chapter 195 : Đoán Đề 16/09/2021 05:28
Chapter 194 : Họa Trọng Điểm 16/09/2021 03:28
Chapter 193 : Thức Đêm Lẳng Lặng 16/09/2021 01:28
Chapter 192 : Dạng cuốn. 06/10/2021 05:30
Chapter 191 : Quý Khảo 15/09/2021 23:28
Chapter 190 : Kết Nghĩa Kim Lang 15/09/2021 21:28
Chapter 189 : Đẹp Cả Đôi Đàng 15/09/2021 19:28
Chapter 188 : Huấn Luyện 15/09/2021 17:28
Chapter 187 : Gởi Thư 15/09/2021 15:28
Chapter 185 : Tổng Một Trăm Phân 15/09/2021 02:29
Chapter 184 : Thông Báo Tuyển Dụng Khảo Thí 15/09/2021 00:29
Chapter 183 : Lại Thua Lần Nữa 14/09/2021 22:29
Chapter 182 : Đại Anh Đào Một Gáo Mười Lắm Văn! 14/09/2021 20:29
Chapter 180 : Rút Củi Dưới Đáy Nồi 14/09/2021 02:29
Chapter 178 : Không Tín Nhiệm Lẳng Lặng Lui Tới 14/09/2021 00:29
Chapter 177 : Trả Lại Cho Ta 13/09/2021 22:29
Chapter 175 : Ngất Xĩu 12/09/2021 19:29
Chapter 173 : Ẩn Tình 12/09/2021 17:29
Chapter 172 : Việc Thiện 12/09/2021 15:29
Chapter 171 : Trèo Tường 12/09/2021 13:29
Chapter 170 : Sư Công 12/09/2021 11:29
Chapter 168 : Vô Giải 12/09/2021 09:29
Chapter 166 : Gặp Nạn 12/09/2021 07:29
Chapter 164 : Tẩu Tiến Khóa Học 11/09/2021 02:28
Chapter 163 : Quang Minh Lỗi Lạc Lẳng Lặng Lui Tới 11/09/2021 00:28
Chapter 161 : Tĩnh Ca Lợi Hại 09/09/2021 22:29
Chapter 160 : Chỗ Đánh Dấu 09/09/2021 20:29
Chapter 158 : Ngươi Là Heo Sao 09/09/2021 18:29
Chapter 157 : Hoán Vị Tư Khảo 09/09/2021 16:29
Chapter 156 : Trò Chơi Mới 09/09/2021 14:29
Chapter 154 : Tam Bản Thủ 09/09/2021 12:29
Chapter 152 : Thật Khó Xử A 08/09/2021 19:29
Chapter 151 : Chức Trách Của Sư Giả 08/09/2021 17:29
Chapter 150 : Tiêu Mệt Giải Khuây 08/09/2021 15:29
Chapter 148 : Cử Cái Ví Dụ 08/09/2021 13:29
Chapter 147 : Cáo Hắc Trạng 08/09/2021 11:29
Chapter 146 : Nước Mắt Của Sự Nghèo Đói 08/09/2021 09:29
Chapter 145 : Thay Hình Đổi Dạng 08/09/2021 07:29
Chapter 143 : Cải Tạo Lao Động 07/09/2021 05:30
Chapter 142 : Khái Niệm Thời Gian 07/09/2021 03:30
Chapter 141 : Hậu Sinh Khả Úy 07/09/2021 01:30
Chapter 139 : Ăn Hồ Lô Đường 05/09/2021 19:29
Chapter 137 : Khó Có Thể Đi Vào Giấc Ngủ 05/09/2021 17:29
Chapter 135 : Bắt Tặc Lấy Tang 04/09/2021 19:29
Chapter 134 : Mở Ra Đều Mang Máu 04/09/2021 17:29
Chapter 132 : Phần Thưởng 04/09/2021 15:29
Chapter 131 : Giáo Dục Không Phân Giống Nòi 04/09/2021 13:29
Chapter 130 : Học Phân 04/09/2021 11:29
Chapter 128 : Thăm Dò Lộ Tuyến 04/09/2021 09:29
Chapter 127 : Mới Vào Quốc Tử Giám 04/09/2021 07:29
Chapter 125 : Này Cũng Kêu Lung Lạc 01/09/2021 19:30
Chapter 124 : Nhân Gian Trạng Nguyên Lang! 01/09/2021 17:30
Chapter 123 : Trạng Nguyên Chi Tài 01/09/2021 15:30
Chapter 121 : Đặt Cuộc 31/08/2021 22:29
Chapter 119 : Câu Đố 31/08/2021 20:29
Chapter 117 : Người Xa Quê Tiện 30/08/2021 22:28
Chapter 115 : Hương Vị Quê Nhà 30/08/2021 15:29
Chapter 114 : Phúc Thẩm 30/08/2021 13:29
Chapter 113 : Vu Cáo Dữ Phủ 30/08/2021 11:29
Chapter 112 : Tội Không Làm Tròn Trách Nhiệm 30/08/2021 09:29
Chapter 110 : Duy Hữu Độc Thư Cao! 30/08/2021 07:29
Chapter 108 : Hồi Thôn 28/08/2021 19:28
Chapter 106 : Tam Sinh Hữu Hạnh 28/08/2021 17:28
Chapter 105 : Tính Kế Sâu Xa 28/08/2021 15:28
Chapter 104 : Phun Một Ngụm Lão Huyết 28/08/2021 13:28
Chapter 102 : Hào Quang Bí Ẩn 28/08/2021 05:31
Chapter 101 : Cùng Nhau Đề Thơ Đi 28/08/2021 03:31
Chapter 100 : Thật Không Biết Xấu Hổ 28/08/2021 01:31
Chapter 98 : Lẳng Lặng Phục Vụ 26/08/2021 15:29
Chapter 97 : Phảng Phất Như Cách Một Thế Hệ! 26/08/2021 13:29
Chapter 96 : Ba Đạo Tứ Thư Đề 26/08/2021 11:29
Chapter 95 : Hiểu Biết Hào Phòng 26/08/2021 09:29
Chapter 93 : Ngô Gia Giáo Cực Nghiêm! 25/08/2021 19:28
Chapter 91 : Không Đơn Giản Như Vậy 25/08/2021 02:28
Chapter 90 : Lần Đầu Đến Dương Tín Phủ 25/08/2021 00:28
Chapter 88 : Trên Đường 24/08/2021 02:28
Chapter 86 : Vinh Quang Nhân Đôi 23/08/2021 09:30
Chapter 84 : Xích Tử Chi Tâm 22/08/2021 19:29
Chapter 82 : Bút Pháp Xuân Thu 21/08/2021 19:28
Chapter 81 : Quân Tử Lục Nghệ 21/08/2021 17:28
Chapter 79 : Trứng Có Trước Hay Vịt Có Trước 21/08/2021 15:28
Chapter 77 : Bát Viện Văn Hội 21/08/2021 02:28
Chapter 76 : Đào Hoa Nát 20/08/2021 19:28
Chapter 75 : Hậu Quả Không Làm Bài Tập 20/08/2021 17:28
Chapter 74 : Tiến Bộ Không Ít 20/08/2021 15:28
Chapter 73 : Mấy Quả Đào Dẫn Đến Sự Kiện 20/08/2021 02:28
Chapter 72 : Tổng Vi Ly Biệt Khổ 19/08/2021 19:29
Chapter 71 : Phong Mang Quân Sự Trại Hè 19/08/2021 17:29
Chapter 70 : Trưng Binh Khó 19/08/2021 15:29
Chapter 69 : Chấm Dứt 19/08/2021 02:28
Chapter 68 : Lời Đồn Nổi Lên Bốn Phía 18/08/2021 19:29
Chapter 67 : Chuyện Cũ 18/08/2021 17:29
Chapter 66 : Ngươi Cùng Cữu Cữu Cùng Nhau 18/08/2021 15:29
Chapter 65 : Tam Thập Lục Kế 18/08/2021 13:29
Chapter 64 : Chim Sợ Cành Cong 18/08/2021 02:28
Chapter 63 : Học Sinh Nhận Tội 17/08/2021 19:28
Chapter 61 : Trùng Hợp Trong Nguyệt Khảo 17/08/2021 02:28
Chapter 60 : Khởi Xã 16/08/2021 13:28
Chapter 58 : Nhất Định Đánh Đuổi Ra Ngoài 15/08/2021 13:28
Chapter 57 : Không Dùng Được 15/08/2021 11:28
Chapter 56 : Ta Muốn Đào Hoa Nguyên 15/08/2021 09:28
Chapter 55 : Tiến Thiếp Quốc Tử Giám 15/08/2021 07:28
Chapter 54 : Thù Vinh Thêm Thân 14/08/2021 11:28
Chapter 53 : Vương Bát Cùng Quy 14/08/2021 09:28
Chapter 52 : Đề Học Đến 14/08/2021 07:28
Chapter 51 : Phu Tử Ghen Thật Không Chịu Nỗi A 14/08/2021 05:30
Chapter 50 : Tuyên Truyền Giác Ngộ 14/08/2021 03:30
Chapter 49 : Vì Sao Sở Huynh Luôn Sinh Khí! 14/08/2021 01:30
Chapter 48 : Nghĩ Muốn Trọc Đầu 13/08/2021 23:30
Chapter 47 : Khoa Cử Thật Quá Khó Khăn 13/08/2021 23:28
Chapter 40 : Biến Cố Nổi Lên 10/08/2021 19:28
Chapter 46 : Anh Hùng Luôn Tịch Mịch 14/08/2021 15:28
Chapter 39 : Mông Đồng Quán 10/08/2021 17:28
Chapter 45 : Quốc Tang 15/08/2021 09:28
Chapter 41 : Vì Yêu Mà Ưu Sầu 10/08/2021 15:28
Chapter 42 : Haha Thật Trùng Hợp A! 10/08/2021 13:28
Chapter 43 : Khoa Cử Bất Công 10/08/2021 11:28
Chapter 38 : Mô Phỏng Khảo Thí Bi Thảm 09/08/2021 23:28
Chapter 35 : Đặt Một Cái Tự Vang Dội Chút 09/08/2021 02:28
Chapter 36 : Ốc Tư Cơ Thạc Đức 09/08/2021 00:28
Chapter 37 : Bỏ Lỡ Thương Tiếc Cả Đời 08/08/2021 22:28
Chapter 34 : Tiểu Nhị Đã Trở Lại 08/08/2021 13:28
Chapter 30 : Gãi Đúng Chổ Ngứa 07/08/2021 23:28
Chapter 29 : Liền Không Cho Ngươi Mượn 07/08/2021 21:28
Chapter 28 : Viết Quá Nhiều Cũng Không Được 07/08/2021 19:28
Chapter 31 : Tân Đồng Học 07/08/2021 17:28
Chapter 32 : Há Rằng Huynh Không Có Áo 07/08/2021 15:28
Chapter 33 : Đại Tuyết Vô Tình 07/08/2021 13:28
Chapter 24 : Đi Huyện Thành 06/08/2021 02:28
Chapter 23 : Không Có Tiền Hán Tử Khó 06/08/2021 00:28
Chapter 25 : Tới Trảo Tra 05/08/2021 22:28
Chapter 26 : Quân Tử Động Khẩu Bất Động Thủ 05/08/2021 20:28
Chapter 27 : Phu Tử Thật Tốt A 05/08/2021 18:28
Chapter 20 : Cổ Đại Xuất Bản Đề Tập Như Nào 05/08/2021 06:28
Chapter 21 : Phê Thư Hào 05/08/2021 04:28
Chapter 22 : Khấu Gia Tĩnh Tĩnh Lên Sàn 05/08/2021 02:28
Chapter 18 : Mặc Cả Ta Là Nghiêm Túc 04/08/2021 06:28
Chapter 19 : Chúc Thọ 04/08/2021 04:28
Chapter 17 : Chỉ Có Thể Ngồi Xe La 03/08/2021 19:28
Chapter 16 : Được Nhỏ Mất Lớn 03/08/2021 17:28
Chapter 15 : Nam Nhi Đương Tự Cường 03/08/2021 06:28
Chapter 14 : Ngươi Muốn Xui Xẻo 03/08/2021 04:28
Chapter 13 : Ta Muốn Khoa Cử 03/08/2021 02:28
Chapter 12 : Gọi To Tên Ta Thiên Ngoại Lai Khách 03/08/2021 00:28
Chapter 11 : Có Nghĩ Lấy Vợ Không 02/08/2021 22:28
Chapter 10 : Viết Lễ Bộ 02/08/2021 20:28
Chapter 9 : Tiểu Nhị Trưởng Thành Rồi 02/08/2021 18:28
Chapter 8 : Giảng Sinh Ý Mua Đồ Dùng 02/08/2021 16:28
Chapter 7 : Ná Chơi Rất Vui 02/08/2021 14:28
Chapter 6 : Họa Tranh Minh Họa 02/08/2021 12:28
Chapter 5 : Sao Một Cái Thảm Tự Lợi Hại 02/08/2021 10:28
Chapter 4 : Ăn Không Nổi Bánh Bao Thịt 02/08/2021 08:28
Chapter 3 : Chúng Ta Là Người Một Nhà 02/08/2021 06:28
Chapter 2 : Ngươi Như Thế Nào Còn Chưa Có Làm Quan 02/08/2021 04:28
Chapter 1 : Kẻ Nào Trộm Nắp Giếng 02/08/2021 02:28

comment

Có thể bạn thích xem

Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị - Xuyen Qua Co Đai Lam Đe Thi

Cập nhật lúc : 14/09/2019 21:01

Tình trạng : 119 / 119 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Qua Làm Nông Phụ - Xuyen Qua Lam Nong Phu

Cập nhật lúc : 18/07/2019 00:55

Tình trạng : 91 / 91 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Kiêu Ngạo - Xuyen Qua Lam Nu Phu Kieu Ngao

Cập nhật lúc : 28/11/2019 06:23

Tình trạng : 70 / 70 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Xuyên Qua Nông Phụ Làm Trù Nương - Xuyen Qua Nong Phu Lam Tru Nuong

Cập nhật lúc : 18/07/2022 13:58

Tình trạng : 135 / 137 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Gia Đấu, Comedy - Hài Hước, Điền Văn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.185

Đọc truyện

Xuyên Qua Làm Em Gái Của Nữ Phụ - Xuyen Qua Lam Em Gai Cua Nu Phu

Cập nhật lúc : 13/10/2019 16:41

Tình trạng : 10 / 12 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Teen, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con - Xuyen Qua Nong Phu Lam Giau Nuoi Con

Cập nhật lúc : 03/01/2020 17:41

Tình trạng : 103 / 103 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Xuyên Thành Nam Phụ Chỉ Làm Người Qua Đường - Xuyen Thanh Nam Phu Chi Lam Nguoi Qua Đuong

Cập nhật lúc : 19/03/2022 08:28

Tình trạng : 36 / 38 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Làm Ruộng - Phú Nhị Đại Bị Bắt Làm Lại Từ Đầu - Lam Ruong - Phu Nhi Đai Bi Bat Lam Lai Tu Đau

Cập nhật lúc : 27/08/2023 20:59

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Hán Tử Xuyên Qua Làm Ác Bá - Nu Han Tu Xuyen Qua Lam Ác Ba

Cập nhật lúc : 17/10/2018 01:12

Tình trạng : 51 / 53 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Điền Văn, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang - Xuyen Qua Nha Co Tieu Phu Lang

Cập nhật lúc : 03/07/2018 05:12

Tình trạng : 139 / 139 Chapter

Thể loại: Sắc, Adult - Người lớn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phụ Nữ Có Thai Cũng Xuyên Qua - Phu Nu Co Thai Cung Xuyen Qua

Cập nhật lúc : 29/11/2021 16:01

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Thập Niên 60 Xuyên Qua Làm Bà Cô - Thap Nien 60 Xuyen Qua Lam Ba Co

Cập nhật lúc : 15/05/2022 01:16

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Dị Năng, Nữ Cường, Gia Đấu, Comedy - Hài Hước, Điền Văn, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 22/09/2023 11:01

Tình trạng : 1590 / 1592 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.347

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 22/09/2023 18:28

Tình trạng : 485 / 487 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi - Tong Tai Daddy, Mami Lai Tron Roi

Cập nhật lúc : 22/09/2023 13:59

Tình trạng : 536 / 538 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.236

Đọc truyện

Người Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài - Nguoi Vo Bat Đac Di Cua Tong Tai

Cập nhật lúc : 22/09/2023 16:59

Tình trạng : 336 / 338 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện - Co Vo Tai Phiet: Ta Thieu Sung Thanh Nghien

Cập nhật lúc : 22/09/2023 15:29

Tình trạng : 382 / 384 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh - Tai Sinh Lan Nua Đe Yeu Anh

Cập nhật lúc : 22/09/2023 12:29

Tình trạng : 364 / 366 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện