Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Xuyen Nhanh: Phao Hoi Nu Phu Muon Phan Cong

Tác giả : Đài Chi Mộng

Thể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Nữ Phụ

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 23/08/2020 17:44

Tình trạng : 392 / 394 Chapter

Lượt xem: 16179

Thể loại: ngôn tình, hài hước,xuyên không, nữ phụ hệ thống. Editor: SakuraIto Nội dung chính trong truyện kể  về hành trình của nữ chính được hệ thống hỗ trợ xuyên vào các thế giới của các tiểu thuyết khác nhau bằng giọng văn vui vẻ hài hước
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 392 : Giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a (29) 24/08/2020 23:14
Chapter 391 : Giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a (28) 24/08/2020 21:14
Chapter 390 : Giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a (27) 24/08/2020 19:14
Chapter 389 : Giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a (26) 24/08/2020 17:14
Chapter 388 : Giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a (25) 24/08/2020 15:14
Chapter 387 : Giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a (24) 24/08/2020 13:14
Chapter 386 : Giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a (23) 24/08/2020 11:14
Chapter 385 : Giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a (22) 24/08/2020 09:14
Chapter 384 : Giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a (21) 24/08/2020 07:14
Chapter 383 : Giáo Thảo Đại Nhân, Hẹn Đánh Nhau A (20) 09/07/2020 13:12
Chapter 382 : Giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a (19) 29/06/2020 19:13
Chapter 381 : Giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a (18) 15/06/2020 13:15
Chapter 380 : Giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a (17) 05/06/2020 13:12
Chapter 379 : Giáo Thảo Đại Nhân, Hẹn Đánh Nhau A (16) 02/06/2020 23:12
Chapter 378 : Giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a (15) 02/06/2020 21:12
Chapter 377 : Giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a (14) 31/05/2020 09:11
Chapter 376 : Giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a (13) 30/05/2020 09:11
Chapter 375 : Giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a (12) 28/05/2020 09:12
Chapter 374 : Giáo Thảo Đại Nhân, Hẹn Đánh Nhau A (11) 27/05/2020 19:12
Chapter 373 : Giáo Thảo Đại Nhân, Hẹn Đánh Nhau A (10) 26/05/2020 19:11
Chapter 372 : Giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a (9) 25/05/2020 19:12
Chapter 371 : Giáo Thảo Đại Nhân, Hẹn Đánh Nhau A (8) 25/05/2020 13:11
Chapter 370 : Giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a (7) 24/05/2020 13:11
Chapter 369 : Giáo thảo đại nhìn, hẹn đánh nhau a (6) 15/05/2020 23:12
Chapter 368 : Giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a (5) 15/05/2020 21:12
Chapter 367 : Giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a (4) 15/05/2020 19:12
Chapter 366 : Giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a (3) 15/05/2020 17:12
Chapter 365 : Giáo Thảo Đại Nhân, Hẹn Đánh Nhau A (2) 12/05/2020 19:11
Chapter 364 : Giáo Thảo Đại Nhân, Hẹn Đánh Nhau A (1) 12/05/2020 17:11
Chapter 363 : Sư Phụ Ta Không Có Khả Năng Cay, Sao Thô Lỗ (Hoàn) 12/05/2020 15:11
Chapter 362 : Sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ (22) 12/05/2020 13:11
Chapter 361 : Sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ (21) 11/05/2020 19:13
Chapter 360 : Sư phụ ta không có khả năng cay, sạo thô lỗ (20) 11/05/2020 17:13
Chapter 359 : Sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ (19) 05/05/2020 13:11
Chapter 358 : Sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ (18) 03/05/2020 09:11
Chapter 357 : Sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ (17) 03/05/2020 07:11
Chapter 356 : Sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ (16) 02/05/2020 23:12
Chapter 355 : Sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ (15) 02/05/2020 21:12
Chapter 354 : Sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ (14) 18/04/2020 13:11
Chapter 353 : Sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ (13) 15/04/2020 09:12
Chapter 352 : Sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ (12) 15/04/2020 07:12
Chapter 351 : Sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ (11) 13/04/2020 09:15
Chapter 350 : Sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ (10) 13/04/2020 07:15
Chapter 349 : Sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ (9) 13/04/2020 05:15
Chapter 348 : Sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ (8) 06/04/2020 19:12
Chapter 347 : Sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ (7) 06/04/2020 17:12
Chapter 346 : Sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ (6) 12/03/2020 13:12
Chapter 345 : Sư phụ ta không có khả năng, sao thô lỗ (5) 11/03/2020 19:11
Chapter 344 : Sư phụ ta không có khả năng, sao thô lỗ (4) 10/03/2020 13:11
Chapter 343 : Sư phụ ta không có khả năng, sao thô lỗ (3) 10/03/2020 11:11
Chapter 342 : Sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ (2) 10/03/2020 09:11
Chapter 341 : Sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ (1) 07/03/2020 13:11
Chapter 340 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (hoàn) 07/03/2020 11:11
Chapter 339 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (56) 07/03/2020 09:11
Chapter 338 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (55) 07/03/2020 07:11
Chapter 337 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (54) 07/03/2020 05:11
Chapter 336 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (53) 07/03/2020 03:11
Chapter 335 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (52) 07/03/2020 01:11
Chapter 334 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (51) 06/03/2020 23:11
Chapter 333 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (50) 06/03/2020 21:11
Chapter 332 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (49) 06/03/2020 19:11
Chapter 331 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (48) 06/03/2020 17:11
Chapter 330 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (47) 06/03/2020 15:11
Chapter 329 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (46) 06/03/2020 13:11
Chapter 328 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (45) 06/03/2020 11:11
Chapter 327 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (44) 06/03/2020 09:11
Chapter 326 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (43) 06/03/2020 07:11
Chapter 325 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (42) 06/03/2020 05:11
Chapter 324 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (41) 06/03/2020 03:11
Chapter 323 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (40) 06/03/2020 01:11
Chapter 322 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (39) 06/03/2020 09:12
Chapter 321 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (38) 05/03/2020 09:11
Chapter 320 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (37) 05/03/2020 07:11
Chapter 319 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (36) 05/03/2020 05:11
Chapter 318 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (35) 05/03/2020 03:11
Chapter 317 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (34) 25/02/2020 19:11
Chapter 316 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (33) 24/02/2020 19:11
Chapter 315 : Xuyên nhanh: pháo hôi nữ p 17/02/2020 13:11
Chapter 314 : Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (31) 12/02/2020 19:12
Chapter 313 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (30) 12/02/2020 17:12
Chapter 312 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (29) 12/02/2020 15:12
Chapter 311 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (28) 08/02/2020 19:11
Chapter 310 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (27) 08/02/2020 17:11
Chapter 309 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (26) 07/02/2020 19:13
Chapter 308 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (25) 07/02/2020 17:13
Chapter 307 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (23) 07/02/2020 15:13
Chapter 306 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (22) 07/02/2020 13:13
Chapter 305 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (21) 07/02/2020 11:13
Chapter 304 : Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (20) 07/02/2020 09:13
Chapter 303 : Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (19) 07/02/2020 07:13
Chapter 302 : Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (18) 31/01/2020 19:11
Chapter 301 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (18) 30/01/2020 19:12
Chapter 300 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (17) 30/01/2020 17:12
Chapter 299 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (16) 30/01/2020 15:12
Chapter 298 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (15) 21/01/2020 19:12
Chapter 297 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (14) 21/01/2020 17:12
Chapter 296 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (13) 21/01/2020 15:12
Chapter 295 : Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (12) 21/01/2020 13:11
Chapter 294 : Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (11) 21/01/2020 11:11
Chapter 293 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (10) 20/01/2020 19:12
Chapter 292 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (9) 20/01/2020 17:12
Chapter 291 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (8) 19/01/2020 19:11
Chapter 290 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (7) 18/01/2020 19:11
Chapter 289 : Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (6) 18/01/2020 08:36
Chapter 288 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (5) 18/01/2020 06:36
Chapter 287 : Võ Lâm Minh Chủ, Đến Chiến (4) 18/01/2020 04:36
Chapter 286 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (3) 18/01/2020 02:36
Chapter 285 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (2) 18/01/2020 00:36
Chapter 284 : Võ lâm minh chủ, đến chiến (1) 17/01/2020 22:36
Chapter 283 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (hoàn) 17/01/2020 20:36
Chapter 282 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (50) 17/01/2020 18:36
Chapter 281 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (49) 17/01/2020 16:36
Chapter 280 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (48) 17/01/2020 14:36
Chapter 279 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (47) 17/01/2020 12:36
Chapter 278 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (46) 17/01/2020 10:36
Chapter 277 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (45) 17/01/2020 08:36
Chapter 276 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (44) 17/01/2020 06:36
Chapter 275 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (43) 17/01/2020 04:36
Chapter 274 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (42) 17/01/2020 02:36
Chapter 273 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (41) 17/01/2020 00:36
Chapter 272 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (40) 16/01/2020 22:36
Chapter 271 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (39) 16/01/2020 20:36
Chapter 270 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (38) 16/01/2020 18:36
Chapter 269 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (37) 16/01/2020 16:36
Chapter 268 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (36) 16/01/2020 14:36
Chapter 267 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (35) 16/01/2020 12:36
Chapter 266 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (34) 16/01/2020 10:36
Chapter 265 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (33) 16/01/2020 08:36
Chapter 264 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (32) 16/01/2020 06:36
Chapter 263 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (31) 16/01/2020 04:36
Chapter 262 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (30) 16/01/2020 02:36
Chapter 261 : Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (29) 16/01/2020 00:36
Chapter 260 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (28) 15/01/2020 22:36
Chapter 259 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (27) 15/01/2020 20:36
Chapter 258 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (26) 15/01/2020 18:36
Chapter 257 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (25) 15/01/2020 16:36
Chapter 256 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (24) 15/01/2020 14:36
Chapter 255 : Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (23) 15/01/2020 12:36
Chapter 254 : Thiếu 15/01/2020 10:36
Chapter 253 : Bá Đạo Tổng Giám Đốc Yêu Tôi (21) 15/01/2020 08:36
Chapter 252 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (20) 15/01/2020 06:36
Chapter 251 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (19) 15/01/2020 04:36
Chapter 250 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (18) 15/01/2020 02:36
Chapter 249 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (17) 15/01/2020 00:36
Chapter 248 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (16) 14/01/2020 22:36
Chapter 247 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (15) 14/01/2020 20:36
Chapter 246 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (14) 14/01/2020 18:36
Chapter 245 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (13) 14/01/2020 16:36
Chapter 244 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (12) 14/01/2020 14:36
Chapter 243 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (11) 14/01/2020 12:36
Chapter 242 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (10) 14/01/2020 10:36
Chapter 241 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (9) 14/01/2020 08:36
Chapter 240 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (8) 14/01/2020 06:36
Chapter 239 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (7) 14/01/2020 04:36
Chapter 238 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (6) 14/01/2020 02:36
Chapter 237 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (5) 14/01/2020 00:36
Chapter 236 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (4) 13/01/2020 22:36
Chapter 235 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (3) 13/01/2020 20:36
Chapter 234 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (2) 13/01/2020 18:36
Chapter 233 : Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi (1) 13/01/2020 16:36
Chapter 232 : Nữ tôn: phu quân là thẳng nam ung thư (phiên ngoại 2) 13/01/2020 14:36
Chapter 231 -2: Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (Phiên ngoại) (2) 13/01/2020 12:36
Chapter 231 : Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (Phiên ngoại) 13/01/2020 10:36
Chapter 230 : Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (55) 13/01/2020 08:36
Chapter 229 : Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (54) 13/01/2020 06:36
Chapter 228 : Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (53) 13/01/2020 04:36
Chapter 227 : Phu quân là thẳng nam ung thư (52) 13/01/2020 02:36
Chapter 226 : Nữ tôn: phu quân là thẳng nam ung thư (51) 13/01/2020 00:36
Chapter 225 : Nữ tôn: Phu quân là thẳng nam ung thư (50) 12/01/2020 22:36
Chapter 224 : Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (49) 12/01/2020 20:36
Chapter 223 : Nữ tôn: phu quân là thẳng nam ung thư (48) 12/01/2020 18:36
Chapter 222 : Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (47) 12/01/2020 16:36
Chapter 221 : Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (46) 12/01/2020 14:36
Chapter 220 : Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (45) 12/01/2020 12:36
Chapter 219 : Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (44) 12/01/2020 10:36
Chapter 218 : Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (43) 12/01/2020 08:36
Chapter 217 : Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (42) 12/01/2020 06:36
Chapter 216 : Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (41) 12/01/2020 04:36
Chapter 215 : Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (40) 12/01/2020 02:36
Chapter 214 : Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (39) 12/01/2020 00:36
Chapter 213 : Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (38) 11/01/2020 22:36
Chapter 212 : Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (37) 11/01/2020 20:36
Chapter 211 : Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (36) 11/01/2020 18:36
Chapter 210 : Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (35) 11/01/2020 16:36
Chapter 209 : Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (34) 11/01/2020 14:36
Chapter 208 : Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (33) 11/01/2020 12:36
Chapter 207 : Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (32) 11/01/2020 10:36
Chapter 206 : Nữ tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (31) 11/01/2020 08:36
Chapter 205 : Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (30) 11/01/2020 06:36
Chapter 204 : Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (29) 11/01/2020 04:36
Chapter 203 : Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (28) 11/01/2020 02:36
Chapter 202 : Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (27) 11/01/2020 00:36
Chapter 201 : Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (26) 10/01/2020 22:36
Chapter 200 : Nữ tôn: phu quân là thẳng nam ung thư (25) 10/01/2020 20:36
Chapter 199 : Nữ tôn: phu quân là thẳng nam ung thư (24) 10/01/2020 18:36
Chapter 198 : Nữ tôn: phu quân là thẳng nam ung thư (23) 10/01/2020 16:36
Chapter 197 : Nữ tôn: phu quân là thẳng nam ung thư (22) 10/01/2020 14:36
Chapter 196 : Nữ tôn: phu quân là thẳng nam ung thư (21) 10/01/2020 12:36
Chapter 195 : Nữ tôn: phu quân là thẳng nam ung thư (20) 10/01/2020 10:36
Chapter 194 : Nữ tôn: phu quân là thẳng nam ung thư (19) 10/01/2020 08:36
Chapter 193 : Nữ tôn: phu quân là thẳng nam ung thư (18) 10/01/2020 06:36
Chapter 192 : Nữ tôn: phu quân là thẳng nam (17) 10/01/2020 04:36
Chapter 191 : Nữ tôn: Phu quân là thẳng nam (16) 10/01/2020 02:36
Chapter 190 : Nữ tôn: phu quân là thẳng nam ung thư (15) 10/01/2020 00:36
Chapter 189 : Nữ tôn: phu quân là thẳng nam ung thư (14) 09/01/2020 22:36
Chapter 188 : Nữ tôn: phu quân là thẳng nam ung thư (13) 09/01/2020 20:36
Chapter 187 : Nữ tôn: phu quân là thẳng nam ung thư (12) 09/01/2020 18:36
Chapter 186 : Nữ tôn: phu quân là thẳng nam ung thư (11) 09/01/2020 16:36
Chapter 185 : Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (10) 09/01/2020 14:36
Chapter 184 : Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (9) 09/01/2020 12:36
Chapter 183 : Nữ tôn: phu quân là thẳng nam ung thư (8) 09/01/2020 10:36
Chapter 182 : Nữ tôn: phu quân là thẳng nam ung thư (7) 09/01/2020 08:36
Chapter 181 : Nữ tôn: phu quân là thẳng nam ung thư (6) 09/01/2020 06:36
Chapter 180 : Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (5) 09/01/2020 04:36
Chapter 179 : Nữ tôn: phu quân là thẳng nam ung thư (4) 09/01/2020 02:36
Chapter 178 : Nữ tôn: phu quân là thẳng nam ung thư (3) 09/01/2020 00:36
Chapter 177 : Nữ Tôn: Phu Quân Là Thẳng Nam Ung Thư (2) 08/01/2020 22:36
Chapter 176 : Nữ tôn: phu quân là thẳng nam ung thư (1) 08/01/2020 20:36
Chapter 175 : Tổng giám đốc ở trên: kiều thê quá dẫn lửa (hoàn) 08/01/2020 18:36
Chapter 174 : Tổng giám đốc ở trên: kiều thê quá dẫn lửa (52) 08/01/2020 16:36
Chapter 173 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (51) 08/01/2020 14:36
Chapter 172 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (50) 08/01/2020 12:36
Chapter 171 : Tổng giám đốc ở trên: Kiều thê quá dẫn lửa (49) 08/01/2020 10:36
Chapter 170 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (48) 08/01/2020 08:36
Chapter 169 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (47) 08/01/2020 06:36
Chapter 168 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (46) 08/01/2020 04:36
Chapter 167 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (45) 08/01/2020 02:36
Chapter 166 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (44) 08/01/2020 00:36
Chapter 165 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (43) 07/01/2020 22:36
Chapter 164 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (42) 07/01/2020 20:36
Chapter 163 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (41) 07/01/2020 18:36
Chapter 162 : Tổng giám đốc ở trên: kiều thê quá dẫn lửa (40) 07/01/2020 16:36
Chapter 161 : Tổng giám đốc ở trên: kiều thê quá dẫn lửa (39) 07/01/2020 14:36
Chapter 160 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (38) 07/01/2020 12:36
Chapter 159 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (37) 07/01/2020 10:36
Chapter 158 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (36) 07/01/2020 08:36
Chapter 157 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (35) 07/01/2020 06:36
Chapter 156 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (34) 07/01/2020 04:36
Chapter 155 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (33) 07/01/2020 02:36
Chapter 154 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (32) 07/01/2020 00:36
Chapter 153 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (31) 06/01/2020 22:36
Chapter 152 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (30) 06/01/2020 20:36
Chapter 151 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (29) 06/01/2020 18:36
Chapter 150 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (28) 06/01/2020 16:36
Chapter 149 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (27) 06/01/2020 14:36
Chapter 148 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (26) 06/01/2020 12:36
Chapter 147 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (25) 06/01/2020 10:36
Chapter 146 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (24) 06/01/2020 08:36
Chapter 145 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (23) 06/01/2020 06:36
Chapter 144 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (22) 06/01/2020 04:36
Chapter 143 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (21) 06/01/2020 02:36
Chapter 142 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (20) 06/01/2020 00:36
Chapter 141 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (19) 05/01/2020 22:36
Chapter 140 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (18) 05/01/2020 20:36
Chapter 139 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (17) 05/01/2020 18:36
Chapter 138 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (16) 05/01/2020 16:36
Chapter 137 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (15) 05/01/2020 14:36
Chapter 136 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (14) 05/01/2020 12:36
Chapter 135 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (13) 05/01/2020 10:36
Chapter 134 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (12) 05/01/2020 08:36
Chapter 133 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (11) 05/01/2020 06:36
Chapter 132 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (10) 05/01/2020 04:36
Chapter 131 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (9) 05/01/2020 02:36
Chapter 130 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (8) 05/01/2020 00:36
Chapter 129 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (7) 04/01/2020 22:36
Chapter 128 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (6) 04/01/2020 20:36
Chapter 127 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (5) 04/01/2020 18:36
Chapter 126 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (4) 04/01/2020 16:36
Chapter 125 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (3) 04/01/2020 14:36
Chapter 124 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (2) 04/01/2020 12:36
Chapter 123 : Tổng Giám Đốc Ở Trên: Kiều Thê Quá Dẫn Lửa (1) 04/01/2020 10:36
Chapter 122 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (Hoàn) 04/01/2020 08:36
Chapter 121 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (64) 04/01/2020 06:36
Chapter 120 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (63) 04/01/2020 04:36
Chapter 119 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (62) 04/01/2020 02:36
Chapter 118 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (61) 04/01/2020 00:36
Chapter 117 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (60) 03/01/2020 22:36
Chapter 116 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (59) 03/01/2020 20:36
Chapter 115 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (58) 03/01/2020 18:36
Chapter 114 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (57) 03/01/2020 16:36
Chapter 113 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (56) 03/01/2020 14:36
Chapter 112 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (55) 03/01/2020 12:36
Chapter 111 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (54) 03/01/2020 10:36
Chapter 110 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (53) 03/01/2020 08:36
Chapter 109 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (52) 03/01/2020 06:36
Chapter 108 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (51) 03/01/2020 04:36
Chapter 107 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (50) 03/01/2020 02:36
Chapter 106 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (49) 03/01/2020 00:36
Chapter 105 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (48) 02/01/2020 22:36
Chapter 104 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (47) 02/01/2020 20:36
Chapter 103 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (46) 02/01/2020 18:36
Chapter 102 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (45) 02/01/2020 16:36
Chapter 101 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (44) 02/01/2020 14:36
Chapter 100 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (43) 02/01/2020 12:36
Chapter 99 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (42) 02/01/2020 10:36
Chapter 98 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (41) 02/01/2020 08:36
Chapter 97 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (40) 02/01/2020 06:36
Chapter 96 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (39) 02/01/2020 04:36
Chapter 95 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (38) 02/01/2020 02:36
Chapter 94 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (37) 02/01/2020 00:36
Chapter 93 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (36) 01/01/2020 22:36
Chapter 92 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (35) 01/01/2020 20:36
Chapter 91 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (34) 01/01/2020 18:36
Chapter 90 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (33) 01/01/2020 16:36
Chapter 89 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (32) 01/01/2020 14:36
Chapter 88 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (31) 01/01/2020 12:36
Chapter 87 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (30) 01/01/2020 10:36
Chapter 86 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (29) 01/01/2020 08:36
Chapter 85 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (28) 01/01/2020 06:36
Chapter 84 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (27) 01/01/2020 04:36
Chapter 83 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (26) 01/01/2020 02:36
Chapter 82 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (25) 01/01/2020 00:36
Chapter 81 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (24) 31/12/2019 22:36
Chapter 80 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (23) 31/12/2019 20:36
Chapter 79 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (22) 31/12/2019 18:36
Chapter 78 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (21) 31/12/2019 16:36
Chapter 77 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (20) 31/12/2019 14:36
Chapter 76 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (19) 31/12/2019 12:36
Chapter 75 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (18) 31/12/2019 10:36
Chapter 74 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (17) 31/12/2019 08:36
Chapter 73 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (16) 31/12/2019 06:36
Chapter 72 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (15) 31/12/2019 04:36
Chapter 71 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (14) 31/12/2019 02:36
Chapter 70 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (13) 31/12/2019 00:36
Chapter 69 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (12) 30/12/2019 22:36
Chapter 68 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (11) 30/12/2019 20:36
Chapter 67 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (10) 30/12/2019 18:36
Chapter 66 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (9) 30/12/2019 16:36
Chapter 65 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (8) 30/12/2019 14:36
Chapter 64 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (7) 30/12/2019 12:36
Chapter 63 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (6) 30/12/2019 10:36
Chapter 62 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (5) 30/12/2019 08:36
Chapter 61 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (4) 30/12/2019 06:36
Chapter 60 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (3) 30/12/2019 04:36
Chapter 59 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (2) 30/12/2019 02:36
Chapter 58 : Sói Tinh Tiểu Thúc Trêu Chọc Không Đủ (1) 30/12/2019 00:36
Chapter 57 : Quân Hôn Cường Sủng (Hoàn) 29/12/2019 22:36
Chapter 56 : Quân Hôn Cường Sủng (Phiên ngoại 2) 29/12/2019 20:36
Chapter 55 : Quân Hôn Cường Sủng (Phiên ngoại 1) 29/12/2019 18:36
Chapter 54 : Quân Hôn Cường Sủng (54) 29/12/2019 16:36
Chapter 53 : Quân Hôn Cường Sủng (53) 29/12/2019 14:36
Chapter 52 : Quân Hôn Cường Sủng (52) 29/12/2019 12:36
Chapter 51 : Quân Hôn Cường Sủng (51) 29/12/2019 10:36
Chapter 50 : Quân Hôn Cường Sủng (50) 29/12/2019 08:36
Chapter 49 : Quân Hôn Cường Sủng (49) 29/12/2019 06:36
Chapter 48 : Quân Hôn Cường Sủng (48) 29/12/2019 04:36
Chapter 47 : Quân Hôn Cường Sủng (47) 29/12/2019 02:36
Chapter 46 : Quân Hôn Cường Sủng (46) 29/12/2019 00:36
Chapter 45 : Quân Hôn Cường Sủng (45) 28/12/2019 22:36
Chapter 44 : Quân Hôn Cường Sủng (44) 28/12/2019 20:36
Chapter 43 : Quân Hôn Cường Sủng (43) 28/12/2019 18:36
Chapter 42 : Quân Hôn Cường Sủng (42) 28/12/2019 16:36
Chapter 41 : Quân Hôn Cường Sủng (41) 28/12/2019 14:36
Chapter 40 : Quân Hôn Cường Sủng (40) 28/12/2019 12:36
Chapter 39 : Quân Hôn Cường Sủng (39) 28/12/2019 10:36
Chapter 38 : Quân Hôn Cường Sủng (38) 28/12/2019 08:36
Chapter 37 : Quân Hôn Cường Sủng (37) 28/12/2019 06:36
Chapter 36 : Quân Hôn Cường Sủng (36) 28/12/2019 04:36
Chapter 35 : Quân Hôn Cường Sủng (35) 28/12/2019 02:36
Chapter 34 : Quân Hôn Cường Sủng (34) 28/12/2019 00:36
Chapter 33 : Quân Hôn Cường Sủng (33) 27/12/2019 22:36
Chapter 32 : Quân Hôn Cường Sủng (32) 27/12/2019 20:36
Chapter 31 : Quân Hôn Cường Sủng (31) 27/12/2019 18:36
Chapter 30 : Quân Hôn Cường Sủng (30) 27/12/2019 16:36
Chapter 29 : Quân Hôn Cường Sủng (29) 27/12/2019 14:36
Chapter 28 : Quân Hôn Cường Sủng (28) 27/12/2019 12:36
Chapter 27 : Quân Hôn Cường Sủng (27) 27/12/2019 10:36
Chapter 26 : Quân Hôn Cường Sủng (26) 27/12/2019 08:36
Chapter 25 : Quân Hôn Cường Sủng (25) 27/12/2019 06:36
Chapter 24 : Quân Hôn Cường Sủng (24) 27/12/2019 04:36
Chapter 23 : Quân Hôn Cường Sủng (23) 27/12/2019 02:36
Chapter 22 : Quân Hôn Cường Sủng (23) 27/12/2019 00:36
Chapter 21 : Quân Hôn Cường Sủng (21) 26/12/2019 22:36
Chapter 20 : Quân Hôn Cường Sủng (20) 26/12/2019 20:36
Chapter 19 : Quân Hôn Cường Sủng (19) 26/12/2019 18:36
Chapter 18 : Quân Hôn Cường Sủng (18) 26/12/2019 16:36
Chapter 17 : Quân Hôn Cường Sủng (17) 26/12/2019 14:36
Chapter 16 : Quân Hôn Cường Sủng (16) 26/12/2019 12:36
Chapter 15 : Quân Hôn Cường Sủng (15) 26/12/2019 10:36
Chapter 14 : Quân Hôn Cường Sủng (14) 26/12/2019 08:36
Chapter 13 : Quân Hôn Cường Sủng (13) 26/12/2019 06:36
Chapter 12 : Quân Hôn Cường Sủng (12) 26/12/2019 04:36
Chapter 11 : Quân Hôn Cường Sủng (11) 26/12/2019 02:36
Chapter 10 : Quân Hôn Cường Sủng (10) 26/12/2019 00:36
Chapter 9 : Quân Hôn Cường Sủng (9) 25/12/2019 22:36
Chapter 8 : Quân Hôn Cường Sủng (8) 25/12/2019 20:36
Chapter 7 : Quân Hôn Cường Sủng (7) 25/12/2019 18:36
Chapter 6 : Quân Hôn Cường Sủng (6) 25/12/2019 16:36
Chapter 5 : Quân Hôn Cường Sủng (5) 25/12/2019 14:36
Chapter 4 : Quân Hôn Cường Sủng (4) 25/12/2019 12:36
Chapter 3 : Quân Hôn Cường Sủng (3) 25/12/2019 10:36
Chapter 2 : Quân Hôn Cường Sủng (2) 25/12/2019 08:36
Chapter 1 : Quân Hôn Cường Sủng (1) 25/12/2019 06:36

comment

Có thể bạn thích xem

Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi - But Ky Phan Cong Cua Nu Phu Phao Hoi

Cập nhật lúc : 02/09/2021 17:59

Tình trạng : 1473 / 1475 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Thanh Xuyên Làm Nữ Phụ Pháo Hôi - Thanh Xuyen Lam Nu Phu Phao Hoi

Cập nhật lúc : 19/11/2021 01:05

Tình trạng : 23 / 25 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi - Sieu Cap Tra Xanh Xuyen Thanh Nu Phu Phao Hoi

Cập nhật lúc : 23/05/2022 13:00

Tình trạng : 35 / 37 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Có Một Đời Hối Tiếc - Xuyen Nhanh Nu Phu Co Mot Đoi Hoi Tiec

Cập nhật lúc : 13/10/2021 08:28

Tình trạng : 115 / 115 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Cổ Đại, Mạt Thế

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Lại Muốn Đảo Chính - Xuyen Nhanh Nu Phu Lai Muon Đao Chinh

Cập nhật lúc : 02/11/2021 12:28

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Ta Muốn Phá Cp Chính - Xuyen Nhanh Nu Phu Ta Muon Pha Cp Chinh

Cập nhật lúc : 28/06/2021 02:06

Tình trạng : 118 / 120 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Nữ Phụ Xuyên Nhanh Thề Muốn Phác Gục Nam Chủ - Nu Phu Xuyen Nhanh The Muon Phac Guc Nam Chu

Cập nhật lúc : 18/11/2019 17:22

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Cổ Đại, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.187

Đọc truyện

Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện - Xuyen Thanh Nam The Phao Hoi Cua Nhan Vat Phan Dien

Cập nhật lúc : 02/06/2022 23:58

Tình trạng : 106 / 108 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Mau Xuyên: Pháo Hôi Vả Mặt Công Lược - Mau Xuyen: Phao Hoi Va Mat Cong Luoc

Cập nhật lúc : 09/08/2021 06:58

Tình trạng : 79 / 81 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh, Nữ Cường, Nữ Phụ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công - Sau Khi Xuyen Thanh Me Phao Hoi Cong

Cập nhật lúc : 16/01/2022 10:03

Tình trạng : 46 / 48 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Xuyên Thành Sư Phụ Của Pháo Hôi - Xuyen Thanh Su Phu Cua Phao Hoi

Cập nhật lúc : 25/03/2020 04:12

Tình trạng : 53 / 55 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh - Xuyen Thanh Nu Phao Hoi Đoan Menh

Cập nhật lúc : 07/04/2022 11:06

Tình trạng : 68 / 70 Chapter

Thể loại: Bách Hợp, Xuyên Không, Nữ Cường, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 29/06/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.595

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 29/06/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.412

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 29/06/2022 15:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.442

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 29/06/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.325

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 29/06/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 29/06/2022 13:42

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.346

Đọc truyện