Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Xuyen Nhanh: Nu Chinh Vai Phan Dien Sau Khi Max Level

Tác giả : Mặc Linh

Thể loại : Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Nữ Phụ

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 06/10/2022 09:59

Tình trạng : 521 / 523 Chapter

Lượt xem: 16182

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level của tác giả Mặc Linh. Hoa Vụ ở tại Liên Minh không gian làm việc đã rất lâu, cô là người làm nhiệm vụ phản diện cực kì thành công, cũng hỗ trợ vai chính rất nhiều. Khi cô sắp đủ điểm để có thể nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống, thì bạn của cô lại nợ điểm, lớn tới mức cô ta phải bỏ trốn. Thế là cô, người đã bảo lãnh cô ta, phải đi làm và trả nợ thay. Nhưng mà sao không ai nói trước với cô là đổi bộ phận để làm nhiệm vụ vậy? Hoa Vụ - người có màn thể hiện tuyệt vời và được chọn làm nhân vật phản diện xuất sắc nhất hàng năm. Sau khi trở thành nữ chính...
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 521 : Nhiệt độ không dễ cọ (37) 07/10/2022 09:29
Chapter 520 : Nhiệt độ không dễ cọ (36) 07/10/2022 07:29
Chapter 519 : Nhiệt độ không dễ cọ (35) 07/10/2022 05:29
Chapter 518 : Nhiệt độ không dễ cọ (34) 07/10/2022 03:29
Chapter 517 : Nhiệt độ không dễ cọ (33) 07/10/2022 01:29
Chapter 516 : Nhiệt độ không dễ cọ (32) 06/10/2022 23:29
Chapter 515 : Nhiệt độ không dễ cọ (31) 06/10/2022 21:29
Chapter 514 : Nhiệt độ không dễ cọ (30) 06/10/2022 19:29
Chapter 513 : Nhiệt độ không dễ cọ (29) 06/10/2022 17:29
Chapter 512 : Nhiệt độ không dễ cọ (28) 06/10/2022 15:29
Chapter 511 : Nhiệt độ không dễ cọ (27) 06/10/2022 13:29
Chapter 510 : Nhiệt độ không dễ cọ (26) 06/10/2022 11:29
Chapter 509 : Nhiệt độ không dễ cọ (25) 06/10/2022 09:29
Chapter 508 : Nhiệt độ không dễ cọ (24) 06/10/2022 07:29
Chapter 507 : Nhiệt độ không dễ cọ (23) 06/10/2022 05:29
Chapter 506 : Nhiệt độ không dễ cọ (22) 06/10/2022 03:29
Chapter 505 : Nhiệt độ không dễ cọ (21) 06/10/2022 01:29
Chapter 504 : Nhiệt độ không dễ cọ (20) 05/10/2022 23:29
Chapter 503 : Nhiệt độ không dễ cọ (19) 05/10/2022 21:29
Chapter 502 : Nhiệt độ không dễ cọ (18) 05/10/2022 19:29
Chapter 501 : Nhiệt độ không dễ cọ (17) 05/10/2022 17:29
Chapter 500 : Nhiệt độ không dễ cọ (16) 05/10/2022 15:29
Chapter 499 : Nhiệt độ không dễ cọ (15) 05/10/2022 13:29
Chapter 498 : Nhiệt độ không dễ cọ (14) 05/10/2022 11:29
Chapter 497 : Nhiệt độ không dễ cọ (13) 05/10/2022 09:29
Chapter 496 : Nhiệt độ không dễ cọ (12) 05/10/2022 07:29
Chapter 495 : Nhiệt độ không dễ cọ (11) 05/10/2022 05:29
Chapter 494 : Nhiệt độ không dễ cọ (10) 05/10/2022 03:29
Chapter 493 : Nhiệt độ không dễ cọ (9) 05/10/2022 01:29
Chapter 492 : Nhiệt độ không dễ cọ (8) 04/10/2022 23:29
Chapter 491 : Nhiệt độ không dễ cọ (7) 04/10/2022 21:29
Chapter 490 : Nhiệt độ không dễ cọ (6) 04/10/2022 19:29
Chapter 489 : Nhiệt độ không dễ cọ (5) 04/10/2022 17:29
Chapter 488 : Nhiệt độ không dễ cọ (4) 04/10/2022 15:29
Chapter 487 : Nhiệt độ không dễ cọ (3) 04/10/2022 13:29
Chapter 486 : Nhiệt độ không dễ cọ (2) 04/10/2022 11:29
Chapter 485 : Nhiệt độ không dễ cọ (1) 04/10/2022 09:29
Chapter 484 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (40 - Hết) 04/10/2022 07:29
Chapter 483 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (39) 04/10/2022 05:29
Chapter 482 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (38) 04/10/2022 03:29
Chapter 481 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (37) 04/10/2022 01:29
Chapter 480 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (36) 03/10/2022 23:29
Chapter 479 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (35) 03/10/2022 21:29
Chapter 478 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (34) 03/10/2022 19:29
Chapter 477 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (33) 03/10/2022 17:29
Chapter 476 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (32) 03/10/2022 15:29
Chapter 475 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (31) 03/10/2022 13:29
Chapter 474 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (30) 03/10/2022 11:29
Chapter 473 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (29) 03/10/2022 09:29
Chapter 472 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (28) 03/10/2022 07:29
Chapter 471 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (27) 03/10/2022 05:29
Chapter 470 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (26) 03/10/2022 03:29
Chapter 469 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (25) 03/10/2022 01:29
Chapter 468 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (24) 02/10/2022 23:29
Chapter 467 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (23) 02/10/2022 21:29
Chapter 466 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (22) 02/10/2022 19:29
Chapter 465 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (21) 02/10/2022 17:29
Chapter 464 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (20) 02/10/2022 15:29
Chapter 463 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (19) 02/10/2022 13:29
Chapter 462 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (18) 02/10/2022 11:29
Chapter 461 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (17) 02/10/2022 09:29
Chapter 460 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (16) 02/10/2022 07:29
Chapter 459 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (15) 02/10/2022 05:29
Chapter 458 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (14) 02/10/2022 03:29
Chapter 457 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (13) 02/10/2022 01:29
Chapter 456 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (12) 01/10/2022 23:29
Chapter 455 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (11) 01/10/2022 21:29
Chapter 454 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (10) 01/10/2022 19:29
Chapter 453 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (9) 01/10/2022 17:29
Chapter 452 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (8) 01/10/2022 15:29
Chapter 451 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (7) 01/10/2022 13:29
Chapter 450 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (6) 01/10/2022 11:29
Chapter 449 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (5) 01/10/2022 09:29
Chapter 448 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (4) 01/10/2022 07:29
Chapter 447 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (3) 01/10/2022 05:29
Chapter 446 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (2) 01/10/2022 03:29
Chapter 445 : Ghi chép về cuộc xâm lược của sinh vật kỳ lạ (1) 01/10/2022 01:29
Chapter 444 : Phiên ngoại Tạ Phong Trúc (12 - Kết thúc) 30/09/2022 23:29
Chapter 443 : Phiên ngoại Tạ Phong Trúc (11) 30/09/2022 21:29
Chapter 442 : Phiên ngoại Tạ Phong Trúc (10) 30/09/2022 19:29
Chapter 441 : Phiên ngoại Tạ Phong Trúc (9) 30/09/2022 17:29
Chapter 440 : Phiên ngoại Tạ Phong Trúc (8) 30/09/2022 15:29
Chapter 439 : Phiên ngoại Tạ Phong Trúc (7) 30/09/2022 13:29
Chapter 438 : Phiên ngoại Tạ Phong Trúc (6) 30/09/2022 11:29
Chapter 437 : Phiên ngoại Tạ Phong Trúc (5) 30/09/2022 09:29
Chapter 436 : Phiên ngoại Tạ Phong Trúc (4) 30/09/2022 07:29
Chapter 435 : Phiên ngoại Tạ Phong Trúc (3) 30/09/2022 05:29
Chapter 434 : Phiên ngoại Tạ Phong Trúc (2) 30/09/2022 03:29
Chapter 433 : Phiên ngoại Tạ Phong Trúc (1) 30/09/2022 01:29
Chapter 432 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (40 - Kết thúc) 29/09/2022 23:29
Chapter 431 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (39) 29/09/2022 21:29
Chapter 430 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (38) 29/09/2022 19:29
Chapter 429 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (37) 29/09/2022 17:29
Chapter 428 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (36) 29/09/2022 15:29
Chapter 427 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (35) 29/09/2022 13:29
Chapter 426 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (34) 29/09/2022 11:29
Chapter 425 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (33) 29/09/2022 09:29
Chapter 424 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (32) 29/09/2022 07:29
Chapter 423 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (31) 29/09/2022 05:29
Chapter 422 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (30) 29/09/2022 03:29
Chapter 421 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (29) 29/09/2022 01:29
Chapter 420 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (28) 28/09/2022 23:29
Chapter 419 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (27) 28/09/2022 21:29
Chapter 418 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (26) 28/09/2022 19:29
Chapter 417 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (25) 28/09/2022 17:29
Chapter 416 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (24) 28/09/2022 15:29
Chapter 415 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (23) 28/09/2022 13:29
Chapter 414 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (22) 28/09/2022 11:29
Chapter 413 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (21) 28/09/2022 09:29
Chapter 412 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (20) 28/09/2022 07:29
Chapter 411 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (19) 28/09/2022 05:29
Chapter 410 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (18) 28/09/2022 03:29
Chapter 409 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (17) 28/09/2022 01:29
Chapter 408 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (16) 27/09/2022 23:29
Chapter 407 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (15) 27/09/2022 21:29
Chapter 406 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (14) 27/09/2022 19:29
Chapter 405 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (13) 27/09/2022 17:29
Chapter 404 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (12) 27/09/2022 15:29
Chapter 403 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (11) 27/09/2022 13:29
Chapter 402 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (10) 27/09/2022 11:29
Chapter 401 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (9) 27/09/2022 09:29
Chapter 400 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (8) 27/09/2022 07:29
Chapter 399 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (7) 27/09/2022 05:29
Chapter 398 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (6) 27/09/2022 03:29
Chapter 397 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (5) 27/09/2022 01:29
Chapter 396 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (4) 26/09/2022 23:29
Chapter 395 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (3) 26/09/2022 21:29
Chapter 394 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (2) 26/09/2022 19:29
Chapter 393 : Nguyệt Lão hôm nay không đi làm (1) 26/09/2022 17:29
Chapter 392 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (49 - Kết thúc) 26/09/2022 15:29
Chapter 391 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (48) 26/09/2022 13:29
Chapter 390 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (47) 26/09/2022 11:29
Chapter 389 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (46) 26/09/2022 09:29
Chapter 388 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (45) 26/09/2022 07:29
Chapter 387 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (44) 26/09/2022 05:29
Chapter 386 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (43) 26/09/2022 03:29
Chapter 385 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (42) 26/09/2022 01:29
Chapter 384 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (41) 25/09/2022 23:29
Chapter 383 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (40) 25/09/2022 21:29
Chapter 382 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (39) 25/09/2022 19:29
Chapter 381 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (38) 25/09/2022 17:29
Chapter 380 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (37) 25/09/2022 15:29
Chapter 379 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (36) 25/09/2022 13:29
Chapter 378 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (35) 25/09/2022 11:29
Chapter 377 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (34) 25/09/2022 09:29
Chapter 376 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (33) 25/09/2022 07:29
Chapter 375 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (32) 25/09/2022 05:29
Chapter 374 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (31) 25/09/2022 03:29
Chapter 373 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (30) 25/09/2022 01:29
Chapter 372 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (29) 24/09/2022 23:29
Chapter 371 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (28) 24/09/2022 21:29
Chapter 370 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (27) 24/09/2022 19:29
Chapter 369 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (26) 24/09/2022 17:29
Chapter 368 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (25) 24/09/2022 15:29
Chapter 367 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (24) 24/09/2022 13:29
Chapter 366 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (23) 24/09/2022 11:29
Chapter 365 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (22) 24/09/2022 09:29
Chapter 364 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (21) 24/09/2022 07:29
Chapter 363 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (20) 24/09/2022 05:29
Chapter 362 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (19) 24/09/2022 03:29
Chapter 361 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (18) 24/09/2022 01:29
Chapter 360 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (17) 23/09/2022 23:29
Chapter 359 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (16) 23/09/2022 21:29
Chapter 358 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (15) 23/09/2022 19:29
Chapter 357 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (14) 23/09/2022 17:29
Chapter 356 : Sau khi nằm vùng kiêm chức vụ (13) 23/09/2022 15:29
Chapter 355 : 355: Kiêm Chức Sau Khi Nằm Vùng 12 23/08/2022 09:28
Chapter 353 -354 23/08/2022 07:28
Chapter 352 : 352: Kiêm Chức Sau Khi Nằm Vùng 9 23/08/2022 05:28
Chapter 351 : 351: Kiêm Chức Sau Khi Nằm Vùng 8 23/08/2022 03:28
Chapter 350 : 350: Kiêm Chức Sau Khi Nằm Vùng 7 23/08/2022 01:28
Chapter 349 : 349: Kiêm Chức Sau Khi Nằm Vùng 6 22/08/2022 23:28
Chapter 348 : 348: Kiêm Chức Sau Khi Nằm Vùng 5 22/08/2022 21:28
Chapter 347 : 347: Kiêm Chức Sau Khi Nằm Vùng 4 22/08/2022 19:28
Chapter 346 : 346: Kiêm Chức Sau Khi Nằm Vùng 3 22/08/2022 17:28
Chapter 345 : 345: Kiêm Chức Sau Khi Nằm Vùng 2 22/08/2022 15:28
Chapter 344 : 344: Kiêm Chức Sau Khi Nằm Vùng 1 22/08/2022 13:28
Chapter 343 : 343: Công Ty Tnhh Liên Minh Không Gian Và Thời Gian 22/08/2022 11:28
Chapter 342 : 342: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên Xong 22/08/2022 09:28
Chapter 341 : 341: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 39 22/08/2022 07:28
Chapter 340 : 340: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 38 22/08/2022 05:28
Chapter 339 : 339: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 37 22/08/2022 03:28
Chapter 338 : 338: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 36 22/08/2022 01:28
Chapter 337 : 337: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 35 21/08/2022 23:28
Chapter 336 : 336: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 34 21/08/2022 21:28
Chapter 335 : 335: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 33 21/08/2022 19:28
Chapter 334 : 334: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 32 21/08/2022 17:28
Chapter 333 : 333: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 31 21/08/2022 15:28
Chapter 332 : 332: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 30 21/08/2022 13:28
Chapter 331 : 331: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 29 21/08/2022 11:28
Chapter 330 : 330: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 28 21/08/2022 09:28
Chapter 329 : 329: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 27 21/08/2022 07:28
Chapter 328 : 328: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 26 21/08/2022 05:28
Chapter 327 : 327: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 25 21/08/2022 03:28
Chapter 326 : 326: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 24 21/08/2022 01:28
Chapter 325 : 325: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 23 20/08/2022 23:28
Chapter 324 : 324: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 22 20/08/2022 21:28
Chapter 323 : 323: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 21 20/08/2022 19:28
Chapter 322 : 322: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 20 20/08/2022 17:28
Chapter 321 : 321: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 19 20/08/2022 15:28
Chapter 320 : 320: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 18 20/08/2022 13:28
Chapter 319 : 319: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 17 20/08/2022 11:28
Chapter 318 : 318: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 16 20/08/2022 09:28
Chapter 317 : 317: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 15 20/08/2022 07:28
Chapter 316 : 316: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 14 20/08/2022 05:28
Chapter 315 : 315: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 13 20/08/2022 03:28
Chapter 314 : 314: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 12 20/08/2022 01:28
Chapter 313 : 313: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 11 19/08/2022 23:28
Chapter 312 : 312: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 10 19/08/2022 21:28
Chapter 311 : 311: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 9 19/08/2022 19:28
Chapter 310 : 310: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 8 19/08/2022 17:28
Chapter 309 : 309: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 7 19/08/2022 15:28
Chapter 308 : 308: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 6 19/08/2022 13:28
Chapter 307 : 307: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 5 19/08/2022 11:28
Chapter 306 : 306: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 4 19/08/2022 09:28
Chapter 305 : 305: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 3 19/08/2022 07:28
Chapter 304 : 304: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 2 19/08/2022 05:28
Chapter 303 : 303: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 1 19/08/2022 03:28
Chapter 302 : 302: Công Ty Tnhh Liên Minh Không Gian Và Thời Gian 19/08/2022 01:28
Chapter 301 : 301: Dưới Ánh Chiều Tà Xong 18/08/2022 23:28
Chapter 300 : 300: Dưới Ánh Chiều Tà 35 18/08/2022 21:28
Chapter 299 : 299: Dưới Ánh Chiều Tà 34 18/08/2022 19:28
Chapter 298 : 298: Dưới Ánh Chiều Tà 33 18/08/2022 17:28
Chapter 297 : 297: Dưới Ánh Chiều Tà 32 18/08/2022 15:28
Chapter 296 : 296: Dưới Ánh Chiều Tà 31 18/08/2022 13:28
Chapter 295 : 295: Dưới Ánh Chiều Tà 30 18/08/2022 11:28
Chapter 294 : 294: Dưới Ánh Chiều Tà 29 18/08/2022 09:28
Chapter 293 : 293: Dưới Ánh Chiều Tà 28 18/08/2022 07:28
Chapter 292 : 292: Dưới Ánh Chiều Tà 27 18/08/2022 05:28
Chapter 291 : 291: Dưới Ánh Chiều Tà 26 18/08/2022 03:28
Chapter 290 : 290: Dưới Ánh Chiều Tà 25 18/08/2022 01:28
Chapter 289 : 289: Dưới Ánh Chiều Tà 24 17/08/2022 23:28
Chapter 288 : 288: Dưới Ánh Chiều Tà 23 17/08/2022 21:28
Chapter 287 : 287: Dưới Ánh Chiều Tà 22 17/08/2022 19:28
Chapter 286 : 286: Dưới Ánh Chiều Tà 21 17/08/2022 17:28
Chapter 285 : 285: Dưới Ánh Chiều Tà 20 17/08/2022 15:28
Chapter 284 : 284: Dưới Ánh Chiều Tà 19 17/08/2022 13:28
Chapter 283 : 283: Dưới Ánh Chiều Tà 18 17/08/2022 11:28
Chapter 282 : 282: Dưới Ánh Chiều Tà 17 17/08/2022 09:28
Chapter 281 : 281: Dưới Ánh Chiều Tà 16 17/08/2022 07:28
Chapter 280 : 280: Dưới Ánh Chiều Tà 15 17/08/2022 05:28
Chapter 279 : 279: Dưới Ánh Chiều Tà 14 17/08/2022 03:28
Chapter 278 : 278: Dưới Ánh Chiều Tà 13 17/08/2022 01:28
Chapter 277 : 277: Dưới Ánh Chiều Tà 12 16/08/2022 23:28
Chapter 276 : 276: Dưới Ánh Chiều Tà 11 16/08/2022 21:28
Chapter 275 : 275: Dưới Ánh Chiều Tà 10 16/08/2022 19:28
Chapter 274 : 274: Dưới Ánh Chiều Tà 9 16/08/2022 17:28
Chapter 273 : 273: Dưới Ánh Chiều Tà 8 16/08/2022 15:28
Chapter 272 : 272: Dưới Ánh Chiều Tà 7 16/08/2022 13:28
Chapter 271 : 271: Dưới Ánh Chiều Tà 6 16/08/2022 11:28
Chapter 270 : 270: Dưới Ánh Chiều Tà 5 16/08/2022 09:28
Chapter 269 : 269: Dưới Ánh Chiều Tà 4 16/08/2022 07:28
Chapter 268 : 268: Dưới Ánh Chiều Tà 3 16/08/2022 05:28
Chapter 267 : 267: Dưới Ánh Chiều Tà 2 16/08/2022 03:28
Chapter 266 : 266: Dưới Ánh Chiều Tà 1 16/08/2022 01:28
Chapter 265 : 265: Ngoại Truyện Tạ Lan 4 15/08/2022 23:28
Chapter 264 : 264: Ngoại Truyện Tạ Lan 3 15/08/2022 21:28
Chapter 263 : 263: Ngoại Truyện Tạ Lan 2 15/08/2022 19:28
Chapter 262 : 262: Ngoại Truyện Tạ Lan 1 15/08/2022 17:28
Chapter 261 : 261: Phẩm Giá Của Sát Thủ Xong 15/08/2022 15:28
Chapter 260 : 260: Phẩm Giá Của Sát Thủ 36 15/08/2022 13:28
Chapter 259 : 259: Phẩm Giá Của Sát Thủ 35 15/08/2022 11:28
Chapter 258 : 258: Phẩm Giá Của Sát Thủ 34 15/08/2022 09:28
Chapter 257 : 257: Phẩm Giá Của Sát Thủ 33 15/08/2022 07:28
Chapter 256 : 256: Phẩm Giá Của Sát Thủ 32 15/08/2022 05:28
Chapter 255 : 255: Phẩm Giá Của Sát Thủ 31 15/08/2022 03:28
Chapter 254 : 254: Phẩm Giá Của Sát Thủ 30 15/08/2022 01:28
Chapter 253 : 253: Phẩm Giá Của Sát Thủ 29 14/08/2022 23:28
Chapter 252 : 252: Phẩm Giá Của Sát Thủ 28 14/08/2022 21:28
Chapter 251 : 251: Phẩm Giá Của Sát Thủ 27 14/08/2022 19:28
Chapter 250 : 250: Phẩm Giá Của Sát Thủ 26 14/08/2022 17:28
Chapter 249 : 249: Phẩm Giá Của Sát Thủ 25 14/08/2022 15:28
Chapter 248 : 248: Phẩm Giá Của Sát Thủ 24 14/08/2022 13:28
Chapter 247 : 247: Phẩm Giá Của Sát Thủ 23 14/08/2022 11:28
Chapter 246 : 246: Phẩm Giá Của Sát Thủ 22 14/08/2022 09:28
Chapter 245 : 245: Phẩm Giá Của Sát Thủ 21 14/08/2022 07:28
Chapter 244 : 244: Phẩm Giá Của Sát Thủ 20 14/08/2022 05:28
Chapter 243 : 243: Phẩm Giá Của Sát Thủ 19 14/08/2022 03:28
Chapter 242 : 242: Phẩm Giá Của Sát Thủ 18 14/08/2022 01:28
Chapter 241 : 241: Phẩm Giá Của Sát Thủ 17 13/08/2022 23:28
Chapter 240 : 240: Phẩm Giá Của Sát Thủ 16 13/08/2022 21:28
Chapter 239 : 239: Phẩm Giá Của Sát Thủ 15 13/08/2022 19:28
Chapter 238 : 238: Phẩm Giá Của Sát Thủ 14 13/08/2022 17:28
Chapter 237 : 237: Phẩm Giá Của Sát Thủ 13 13/08/2022 15:28
Chapter 236 : 236: Phẩm Giá Của Sát Thủ 12 13/08/2022 13:28
Chapter 235 : 235: Phẩm Giá Của Sát Thủ 11 13/08/2022 11:28
Chapter 234 : 234: Phẩm Giá Của Sát Thủ 10 13/08/2022 09:28
Chapter 233 : 233: Phẩm Giá Của Sát Thủ 9 13/08/2022 07:28
Chapter 232 : 232: Phẩm Giá Của Sát Thủ 8 13/08/2022 05:28
Chapter 231 : 231: Phẩm Giá Của Sát Thủ 7 13/08/2022 03:28
Chapter 230 : 230: Phẩm Giá Của Sát Thủ 6 13/08/2022 01:28
Chapter 229 : 229: Phẩm Giá Của Sát Thủ 5 12/08/2022 23:28
Chapter 228 : 228: Phẩm Giá Của Sát Thủ 4 12/08/2022 21:28
Chapter 227 : 227: Phẩm Giá Của Sát Thủ 3 12/08/2022 19:28
Chapter 226 : 226: Phẩm Giá Của Sát Thủ 2 12/08/2022 17:28
Chapter 225 : 225: Phẩm Giá Của Sát Thủ 1 12/08/2022 15:28
Chapter 224 : 224: Tôi Và Nhà Chồng Cực Phẩm Xong 12/08/2022 13:28
Chapter 223 : 223: Tôi Và Nhà Chồng Cực Phẩm 20 12/08/2022 11:28
Chapter 222 : 222: Tôi Và Nhà Chồng Cực Phẩm 19 12/08/2022 09:28
Chapter 221 : 221: Tôi Và Nhà Chồng Cực Phẩm 18 12/08/2022 07:28
Chapter 220 : 220: Tôi Và Nhà Chồng Cực Phẩm 17 12/08/2022 05:28
Chapter 219 : 219: Tôi Và Nhà Chồng Cực Phẩm 16 12/08/2022 03:28
Chapter 218 : 218: Tôi Và Nhà Chồng Cực Phẩm 15 12/08/2022 01:28
Chapter 217 : 217: Tôi Và Nhà Chồng Cực Phẩm 14 11/08/2022 23:28
Chapter 216 : 216: Tôi Và Nhà Chồng Cực Phẩm 13 11/08/2022 21:28
Chapter 215 : 215: Tôi Và Nhà Chồng Cực Phẩm 12 11/08/2022 19:28
Chapter 214 : 214: Tôi Và Nhà Chồng Cực Phẩm 11 11/08/2022 17:28
Chapter 213 : 213: Tôi Và Nhà Chồng Cực Phẩm 10 11/08/2022 15:28
Chapter 212 : 212: Tôi Và Nhà Chồng Cực Phẩm 9 11/08/2022 13:28
Chapter 211 : 211: Tôi Và Nhà Chồng Cực Phẩm 8 11/08/2022 11:28
Chapter 210 : 210: Tôi Và Nhà Chồng Cực Phẩm 7 11/08/2022 09:28
Chapter 209 : 209: Tôi Và Nhà Chồng Cực Phẩm 6 11/08/2022 07:28
Chapter 208 : 208: Tôi Và Nhà Chồng Cực Phẩm 5 11/08/2022 05:28
Chapter 207 : 207: Tôi Và Nhà Chồng Cực Phẩm 4 11/08/2022 03:28
Chapter 206 : 206: Tôi Và Nhà Chồng Cực Phẩm 3 11/08/2022 01:28
Chapter 205 : 205: Tôi Và Nhà Chồng Cực Phẩm 2 10/08/2022 23:28
Chapter 204 : 204: Tôi Và Nhà Chồng Cực Phẩm 1 10/08/2022 21:28
Chapter 203 : 203: Không Phải Người Cũng Phải Làm Thêm Xong 10/08/2022 19:28
Chapter 202 : 202: Không Phải Người Cũng Phải Làm Thêm 32 10/08/2022 17:28
Chapter 201 : 201: Không Phải Người Cũng Phải Làm Thêm 31 10/08/2022 15:28
Chapter 200 : Không Phải Người Cũng Phải Làm Thêm (30) 08/07/2022 09:30
Chapter 199 : 199: Không Phải Người Cũng Phải Làm Thêm 29 07/07/2022 19:29
Chapter 198 : 198: Không Phải Người Cũng Phải Làm Thêm 28 07/07/2022 17:29
Chapter 197 : 197: Không Phải Người Cũng Phải Làm Thêm 27 07/07/2022 15:29
Chapter 195 -196 07/07/2022 13:29
Chapter 194 : 194: Không Phải Người Cũng Phải Làm Thêm 24 07/07/2022 11:29
Chapter 193 : 193: Không Phải Người Cũng Phải Làm Thêm 23 07/07/2022 09:29
Chapter 192 : 192: Không Phải Người Cũng Phải Làm Thêm 22 07/07/2022 07:29
Chapter 191 : 191: Không Phải Người Cũng Phải Làm Thêm 21 07/07/2022 05:29
Chapter 190 : 190: Không Phải Người Cũng Phải Làm Thêm 20 07/07/2022 03:29
Chapter 189 : 189: Không Phải Người Cũng Phải Làm Thêm 19 07/07/2022 01:29
Chapter 188 : 188: Không Phải Người Cũng Phải Làm Thêm 18 06/07/2022 23:29
Chapter 186 -187 06/07/2022 21:29
Chapter 184 -185 06/07/2022 19:29
Chapter 183 : 183: Không Phải Người Cũng Phải Làm Thêm 13 06/07/2022 17:29
Chapter 182 : 182: Không Phải Người Cũng Phải Làm Thêm 12 06/07/2022 15:29
Chapter 181 : 181: Không Phải Người Cũng Phải Làm Thêm 11 06/07/2022 13:29
Chapter 180 : 180: Không Phải Người Cũng Phải Làm Thêm 10 06/07/2022 11:29
Chapter 179 : 179: Không Phải Người Cũng Phải Làm Thêm 9 06/07/2022 09:29
Chapter 178 : 178: Không Phải Người Cũng Phải Làm Thêm 8 06/07/2022 07:29
Chapter 177 : 177: Không Phải Người Cũng Phải Làm Thêm 7 06/07/2022 05:29
Chapter 176 : 176: Không Phải Người Cũng Phải Làm Thêm 6 06/07/2022 03:29
Chapter 174 -175 06/07/2022 01:29
Chapter 173 : 173: Không Phải Người Cũng Phải Làm Việc 3 05/07/2022 23:29
Chapter 172 : 172: Không Phải Người Cũng Phải Làm Việc 2 05/07/2022 21:29
Chapter 170 -171 05/07/2022 19:29
Chapter 169 : 169: Tiểu Sư Muội Gia Nhập Ma Tộc Rồi 35 05/07/2022 17:29
Chapter 168 : 168: Tiểu Sư Muội Gia Nhập Ma Tộc Rồi 34 05/07/2022 15:29
Chapter 167 : 167: Tiểu Sư Muội Gia Nhập Ma Tộc Rồi 33 05/07/2022 13:29
Chapter 166 : 166: Tiểu Sư Muội Gia Nhập Ma Tộc Rồi 32 05/07/2022 11:29
Chapter 164 -165 05/07/2022 09:29
Chapter 163 : 163: Tiểu Sư Muội Gia Nhập Ma Tộc Rồi 29 05/07/2022 07:29
Chapter 162 : 162: Tiểu Sư Muội Gia Nhập Ma Tộc Rồi 28 05/07/2022 05:29
Chapter 160 -161 05/07/2022 03:29
Chapter 159 : 159: Tiểu Sư Muội Gia Nhập Ma Tộc Rồi 25 05/07/2022 01:29
Chapter 158 : 158: Tiểu Sư Muội Gia Nhập Ma Tộc Rồi 24 04/07/2022 23:29
Chapter 157 : 157: Tiểu Sư Muội Gia Nhập Ma Tộc Rồi 23 04/07/2022 21:29
Chapter 156 : 156: Tiểu Sư Muội Gia Nhập Ma Tộc Rồi 22 04/07/2022 19:29
Chapter 155 : 155: Tiểu Sư Muội Gia Nhập Ma Tộc Rồi 21 04/07/2022 17:29
Chapter 154 : 154: Tiểu Sư Muội Gia Nhập Ma Tộc Rồi 20 04/07/2022 15:29
Chapter 153 : 153: Tiểu Sư Muội Gia Nhập Ma Tộc Rồi 19 04/07/2022 13:29
Chapter 152 : 152: Tiểu Sư Muội Gia Nhập Ma Tộc Rồi 18 04/07/2022 11:29
Chapter 151 : 151: Tiểu Sư Muội Gia Nhập Ma Tộc Rồi 17 04/07/2022 09:29
Chapter 150 : 150: Tiểu Sư Muội Gia Nhập Ma Tộc Rồi 16 04/07/2022 07:29
Chapter 149 : 149: Tiểu Sư Muội Gia Nhập Ma Tộc Rồi 15 04/07/2022 05:29
Chapter 148 : 148: Tiểu Sư Muội Gia Nhập Ma Tộc Rồi 14 04/07/2022 03:29
Chapter 147 : 147: Tiểu Sư Muội Gia Nhập Ma Tộc Rồi 13 04/07/2022 01:29
Chapter 146 : 146: Tiểu Sư Muội Gia Nhập Ma Giáo Rồi12 03/07/2022 23:29
Chapter 145 : 145: Tiểu Sư Muội Gia Nhập Ma Tộc Rồi 11 03/07/2022 21:29
Chapter 143 -144 03/07/2022 19:29
Chapter 142 : 142: Tiểu Sư Muội Gia Nhập Ma Tộc Rồi 8 03/07/2022 17:29
Chapter 140 -141 03/07/2022 15:29
Chapter 139 : 139: Tiểu Sư Muội Gia Nhập Ma Tộc Rồi 5 03/07/2022 13:29
Chapter 137 -138 03/07/2022 11:29
Chapter 136 : 136: Tiểu Sư Muội Gia Nhập Ma Tộc Rồi 2 03/07/2022 09:29
Chapter 134 -135 03/07/2022 07:29
Chapter 133 : 133: Thuật Ngữ Tình Yêu Chưa Được Tải Xuống 36 03/07/2022 05:29
Chapter 132 : 132: Thuật Ngữ Tình Yêu Chưa Được Tải Xuống 35 03/07/2022 03:29
Chapter 131 : 131: Thuật Ngữ Tình Yêu Chưa Được Tải Xuống 34 03/07/2022 01:29
Chapter 130 : 130: Thuật Ngữ Tình Yêu Chưa Được Tải Xuống 33 02/07/2022 23:29
Chapter 129 : 129: Thuật Ngữ Tình Yêu Chưa Được Tải Xuống 32 02/07/2022 21:29
Chapter 127 -128 02/07/2022 19:29
Chapter 125 -126 02/07/2022 17:29
Chapter 124 : 124: Thuật Ngữ Tình Yêu Chưa Được Tải Xuống 27 02/07/2022 15:29
Chapter 122 -123 02/07/2022 13:29
Chapter 121 : 121: Thuật Ngữ Tình Yêu Chưa Được Tải Xuống 24 02/07/2022 11:29
Chapter 119 -120 02/07/2022 09:29
Chapter 117 : 117: Thuật Ngữ Tình Yêu Chưa Được Tải Xuống 20 02/07/2022 07:29
Chapter 116 : 116: Thuật Ngữ Tình Yêu Chưa Được Tải Xuống 19 02/07/2022 05:29
Chapter 114 -115 02/07/2022 03:29
Chapter 112 -113 02/07/2022 01:29
Chapter 110 -111 01/07/2022 23:29
Chapter 109 : 109: Thuật Ngữ Tình Yêu Chưa Được Tải Xuống 12 01/07/2022 21:29
Chapter 107 -108 01/07/2022 19:29
Chapter 106 : 106: Thuật Ngữ Tình Yêu Chưa Được Tải Xuống 9 01/07/2022 17:29
Chapter 104 -105 01/07/2022 15:29
Chapter 103 : 103: Thuật Ngữ Tình Yêu Chưa Được Tải Xuống 6 01/07/2022 13:29
Chapter 102 : 102: Thuật Ngữ Tình Yêu Chưa Được Tải Xuống 5 01/07/2022 11:29
Chapter 101 : 101: Thuật Ngữ Tình Yêu Chưa Được Tải Xuống 4 01/07/2022 09:29
Chapter 100 04/07/2022 23:28
Chapter 99 04/07/2022 21:28
Chapter 98 04/07/2022 19:28
Chapter 97 04/07/2022 17:28
Chapter 96 04/07/2022 15:28
Chapter 95 04/07/2022 13:28
Chapter 94 04/07/2022 11:28
Chapter 93 04/07/2022 09:28
Chapter 92 04/07/2022 07:28
Chapter 91 04/07/2022 05:28
Chapter 90 04/07/2022 03:28
Chapter 89 04/07/2022 01:28
Chapter 88 03/07/2022 23:28
Chapter 87 03/07/2022 21:28
Chapter 86 03/07/2022 19:28
Chapter 85 03/07/2022 17:28
Chapter 84 03/07/2022 15:28
Chapter 83 03/07/2022 13:28
Chapter 82 03/07/2022 11:28
Chapter 81 03/07/2022 09:28
Chapter 80 03/07/2022 07:28
Chapter 79 03/07/2022 05:28
Chapter 78 03/07/2022 03:28
Chapter 77 03/07/2022 01:28
Chapter 76 02/07/2022 23:28
Chapter 75 02/07/2022 21:28
Chapter 74 02/07/2022 19:28
Chapter 73 02/07/2022 17:28
Chapter 72 02/07/2022 15:28
Chapter 71 02/07/2022 13:28
Chapter 70 02/07/2022 11:28
Chapter 69 02/07/2022 09:28
Chapter 68 02/07/2022 07:28
Chapter 67 02/07/2022 05:28
Chapter 66 02/07/2022 03:28
Chapter 65 02/07/2022 01:28
Chapter 64 01/07/2022 23:28
Chapter 63 01/07/2022 21:28
Chapter 62 01/07/2022 19:28
Chapter 61 01/07/2022 17:28
Chapter 60 01/07/2022 15:28
Chapter 59 01/07/2022 13:28
Chapter 58 01/07/2022 11:28
Chapter 57 01/07/2022 09:28
Chapter 56 01/07/2022 07:28
Chapter 55 01/07/2022 05:28
Chapter 54 01/07/2022 03:28
Chapter 53 01/07/2022 01:28
Chapter 52 30/06/2022 23:28
Chapter 51 30/06/2022 21:28
Chapter 50 04/07/2022 13:28
Chapter 49 04/07/2022 11:28
Chapter 48 04/07/2022 09:28
Chapter 47 04/07/2022 07:28
Chapter 46 04/07/2022 05:28
Chapter 45 04/07/2022 03:28
Chapter 44 04/07/2022 01:28
Chapter 43 03/07/2022 23:28
Chapter 42 03/07/2022 21:28
Chapter 41 03/07/2022 19:28
Chapter 40 03/07/2022 17:28
Chapter 39 03/07/2022 15:28
Chapter 38 03/07/2022 13:28
Chapter 37 03/07/2022 11:28
Chapter 36 03/07/2022 09:28
Chapter 35 03/07/2022 07:28
Chapter 34 03/07/2022 05:28
Chapter 33 03/07/2022 03:28
Chapter 32 03/07/2022 01:28
Chapter 31 : 31: Rap-xô-đi Thời Mạt Thế 1 13/05/2022 19:28
Chapter 30 : 30: Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đỉnh Lưu Xong 13/05/2022 17:28
Chapter 28 -29: 28: Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đỉnh Lưu 28 13/05/2022 15:28
Chapter 26 -27: 26: Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đỉnh Lưu 26 13/05/2022 13:28
Chapter 25 : 25: Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đỉnh Lưu 25 13/05/2022 11:28
Chapter 24 : 24: Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đỉnh Lưu 24 13/05/2022 09:28
Chapter 23 : 23: Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đỉnh Lưu 23 13/05/2022 07:28
Chapter 22 : 22: Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đỉnh Lưu 22 13/05/2022 05:28
Chapter 21 : 21: Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đỉnh Lưu 21 13/05/2022 03:28
Chapter 20 : 20: Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đỉnh Lưu 20 13/05/2022 01:28
Chapter 19 : 19: Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đỉnh Lưu 19 12/05/2022 23:28
Chapter 18 : 18: Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đỉnh Lưu 18 12/05/2022 21:28
Chapter 17 : 17: Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đỉnh Lưu 17 12/05/2022 19:28
Chapter 16 : 16: Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đỉnh Lưu 16 12/05/2022 17:28
Chapter 15 : 15: Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đỉnh Lưu 15 12/05/2022 15:28
Chapter 14 : 14: Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đỉnh Lưu 14 12/05/2022 13:28
Chapter 13 : 13: Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đỉnh Lưu 13 12/05/2022 11:28
Chapter 12 : 12: Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đỉnh Lưu 12 12/05/2022 09:28
Chapter 11 : 11: Sau Khi Bị Ép Trở Thành Đỉnh Lưu 11 12/05/2022 07:28
Chapter 10 : 10: Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đỉnh Lưu 10 12/05/2022 05:28
Chapter 9 : 9: Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đỉnh Lưu 9 12/05/2022 03:28
Chapter 8 : 8: Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đỉnh Lưu 8 12/05/2022 01:28
Chapter 7 : 7: Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đỉnh Lưu 7 11/05/2022 23:28
Chapter 6 : 6: Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đỉnh Lưu 6 11/05/2022 21:28
Chapter 5 : 5: Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đỉnh Lưu 5 11/05/2022 19:28
Chapter 4 : 4: Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đỉnh Lưu 4 11/05/2022 17:28
Chapter 3 : 3: Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đỉnh Lưu 3 11/05/2022 15:28
Chapter 2 : 2: Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đỉnh Lưu 2 11/05/2022 13:28
Chapter 1 : 1: Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đỉnh Lưu 1 11/05/2022 11:28

comment

Có thể bạn thích xem

Xuyên Nhanh Sau Khi Tôi Bị Ép Cứu Vớt Nam Phản Diện Bệnh Kiều - Xuyen Nhanh Sau Khi Toi Bi Ép Cuu Vot Nam Phan Dien Benh Kieu

Cập nhật lúc : 26/09/2023 06:32

Tình trạng : 55 / 57 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trà Xanh Max Level Xuyên Vào Tiểu Thuyết Kinh Dị - Tra Xanh Max Level Xuyen Vao Tieu Thuyet Kinh Di

Cập nhật lúc : 07/06/2023 03:58

Tình trạng : 4 / 4 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Horror - Kinh Dị, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sau Khi Xuyen Thanh Nu Chinh Tieu Bach Hoa

Cập nhật lúc : 31/12/2021 06:29

Tình trạng : 184 / 184 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Ngược, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Phản Diện Như Tôi Quyết Bơ Đẹp Vai Chính - Phan Dien Nhu Toi Quyet Bo Đep Vai Chinh

Cập nhật lúc : 26/11/2022 14:00

Tình trạng : 4 / 4 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu - Sau Khi Xuyen Sach Ta Nhan Nuoi Nhan Vat Phan Dien Thoi Nien Thieu

Cập nhật lúc : 28/12/2019 04:56

Tình trạng : 19 / 21 Chapter

Thể loại: Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Thập Niên Sau Khi Xuyên Thư Tôi Xúi Giục Em Trai Nữ Chính - Thap Nien Sau Khi Xuyen Thu Toi Xui Giuc Em Trai Nu Chinh

Cập nhật lúc : 08/01/2023 03:29

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Điền Văn, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sau Khi Cứu Rỗi Vai Chính Cố Chấp - Sau Khi Cuu Roi Vai Chinh Co Chap

Cập nhật lúc : 21/07/2022 10:58

Tình trạng : 22 / 24 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh Phản Diện Cặn Bã Hoàn Lương - Xuyen Nhanh Phan Dien Can Ba Hoan Luong

Cập nhật lúc : 29/07/2022 04:58

Tình trạng : 46 / 48 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/09/2023 07:00

Tình trạng : 4598 / 4600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.297

Đọc truyện

Người Tình Của Lý Tổng - Nguoi Tinh Cua Ly Tong

Cập nhật lúc : 28/09/2023 19:58

Tình trạng : 364 / 366 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Tiên Võ Đế Vương - Tien Vo Đe Vuong

Cập nhật lúc : 28/09/2023 18:28

Tình trạng : 365 / 367 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh - Chap Niem Duy Nhat Cua Ha Tien Sinh

Cập nhật lúc : 28/09/2023 16:58

Tình trạng : 78 / 80 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Teen

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ánh Hoàng Hôn Chiếu Rọi Lòng Em - Ánh Hoang Hon Chieu Roi Long Em

Cập nhật lúc : 28/09/2023 15:28

Tình trạng : 70 / 72 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngang Tài Ngang Sức - Ngang Tai Ngang Suc

Cập nhật lúc : 28/09/2023 13:58

Tình trạng : 70 / 72 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Cường

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện