Xuyên Nhanh: Ngược Tình

Xuyen Nhanh: Nguoc Tinh

Tác giả : Quyên Ai Hà Dĩ Đáp Nhân

Thể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không, Ngược

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 19/12/2022 05:28

Tình trạng : 82 / 82 Chapter

Lượt xem: 16186

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Ngược Tình của tác giả Quyên Ai Hà Dĩ Đáp Nhân. "Đây...đây là đâu...Là đâu thế?" Cô chết rồi, chết trong tẩm cung của mình. Ấy thế mà khi có lại ký ức, cô đã ngồi đây, cùng người đàn ông xa lạ kia ôm hôn giả dối. Này, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra? Sự tồn tại của Ba Bá là sao? Ký ức quá khứ lẫn hiện tại tựa những dòng gạch chéo gạch gạch loạn xạ linh tinh trong đầu cô, khiến cô quay cuồng, tâm tình lại càng thêm mông lung. "Kế Hậu nương nương bình tĩnh!" Ba Bá nhẹ nhàng an ủi: "Đây là kiếp sau của ngươi." "Kiếp sau..
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 82 : 82: Song Sinh 4 19/12/2022 09:28
Chapter 81 : 81: Song Sinh 3 19/12/2022 07:28
Chapter 80 : 80: Song Sinh 2 19/12/2022 05:28
Chapter 79 : 79: Song Sinh 1 19/12/2022 03:28
Chapter 78 : 78: Phiên Ngoại - Mùa Hoa Lê Nở Mùa Hoa Lê Tàn Hết 19/12/2022 01:28
Chapter 77 : 77: Phiên Ngoại - Mùa Hoa Lê Nở Mùa Hoa Lê Tàn 1 18/12/2022 23:28
Chapter 76 : 76: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân Hết 18/12/2022 21:28
Chapter 75 : 75: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 40 18/12/2022 19:28
Chapter 74 : 74: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 39 18/12/2022 17:28
Chapter 73 : 73: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 38 18/12/2022 15:28
Chapter 72 : 72: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 37 18/12/2022 13:28
Chapter 71 : 71: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 36 18/12/2022 11:28
Chapter 70 : 70: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 35 18/12/2022 09:28
Chapter 69 : 69: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 34 18/12/2022 07:28
Chapter 68 : 68: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 33 18/12/2022 05:28
Chapter 67 : 67: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 32 18/12/2022 03:28
Chapter 66 : 66: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 31 18/12/2022 01:28
Chapter 65 : 65: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 30 17/12/2022 23:28
Chapter 64 : 64: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 29 17/12/2022 21:28
Chapter 63 : 63: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 28 17/12/2022 19:28
Chapter 62 : 62: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 27 17/12/2022 17:28
Chapter 61 : 61: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 26 17/12/2022 15:28
Chapter 60 : 60: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 25 17/12/2022 13:28
Chapter 59 : 59: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 24 17/12/2022 11:28
Chapter 58 : 58: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 23 17/12/2022 09:28
Chapter 57 : 57: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 22 17/12/2022 07:28
Chapter 56 : 56: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 21 17/12/2022 05:28
Chapter 55 : 55: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 20 17/12/2022 03:28
Chapter 54 : 54: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 19 17/12/2022 01:28
Chapter 53 : 53: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 18 16/12/2022 23:28
Chapter 52 : 52: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 17 16/12/2022 21:28
Chapter 51 : 51: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 16 16/12/2022 19:28
Chapter 50 : 50: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 15 16/12/2022 17:28
Chapter 49 : 49: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 14 16/12/2022 15:28
Chapter 48 : 48: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 13 16/12/2022 13:28
Chapter 47 : 47: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 12 16/12/2022 11:28
Chapter 46 : 46: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 11 16/12/2022 09:28
Chapter 45 : 45: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 10 16/12/2022 07:28
Chapter 44 : 44: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 9 16/12/2022 05:28
Chapter 43 : 43: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 8 16/12/2022 03:28
Chapter 42 : 42: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 7 16/12/2022 01:28
Chapter 41 : 41: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 6 15/12/2022 23:28
Chapter 40 : 40: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 5 15/12/2022 21:28
Chapter 39 : 39: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 4 15/12/2022 19:28
Chapter 38 : 38: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 3 15/12/2022 17:28
Chapter 37 : 37: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 2 15/12/2022 15:28
Chapter 36 : 36: Nam Phụ Chỉ Là Vật Thế Thân 1 15/12/2022 13:28
Chapter 35 : 35: Phiên Ngoại - Diệp Ngôn Hết 15/12/2022 11:28
Chapter 34 : 34: Phiên Ngoại - Diệp Ngôn 1 15/12/2022 09:28
Chapter 33 : 33: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian Hết 15/12/2022 07:28
Chapter 32 : 32: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 32 15/12/2022 05:28
Chapter 31 : 31: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 31 15/12/2022 03:28
Chapter 30 : 30: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 30 15/12/2022 01:28
Chapter 29 : 29: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 29 14/12/2022 23:28
Chapter 28 : 28: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 28 14/12/2022 21:28
Chapter 27 : 27: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 27 14/12/2022 19:28
Chapter 26 : 26: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 26 14/12/2022 17:28
Chapter 25 : 25: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 25 14/12/2022 15:28
Chapter 24 : 24: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 24 14/12/2022 13:28
Chapter 23 : 23: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 23 14/12/2022 11:28
Chapter 22 : 22: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 22 14/12/2022 09:28
Chapter 21 : 21: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 21 14/12/2022 07:28
Chapter 20 : 20: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 20 14/12/2022 05:28
Chapter 19 : 19: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 19 14/12/2022 03:28
Chapter 18 : 18: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 18 14/12/2022 01:28
Chapter 17 : 17: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 17 13/12/2022 23:28
Chapter 16 : 16: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 16 13/12/2022 21:28
Chapter 15 : 15: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 15 13/12/2022 19:28
Chapter 14 : 14: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 14 13/12/2022 17:28
Chapter 13 : 13: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 13 13/12/2022 15:28
Chapter 12 : 12: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 12 13/12/2022 13:28
Chapter 11 : 11: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 11 13/12/2022 11:28
Chapter 10 : 10: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 10 13/12/2022 09:28
Chapter 9 : 9: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 9 13/12/2022 07:28
Chapter 8 : 8: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 8 13/12/2022 05:28
Chapter 7 : 7: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 7 13/12/2022 03:28
Chapter 6 : 6: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 6 13/12/2022 01:28
Chapter 5 : 5: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 5 12/12/2022 23:28
Chapter 4 : 4: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 4 12/12/2022 21:28
Chapter 3 : 3: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 3 12/12/2022 19:28
Chapter 2 : 2: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 2 12/12/2022 17:28
Chapter 1 : 1: Chân Tình Không Thắng Nổi Thời Gian 1 12/12/2022 15:28

comment

Có thể bạn thích xem

[Quyển 1] [Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Ác Độc Đều Bị Ta Ngược - [Quyen 1] [Xuyen Nhanh] Nu Phu Ác Đoc Đeu Bi Ta Nguoc

Cập nhật lúc : 07/02/2022 00:31

Tình trạng : 110 / 112 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh "tình" Thâm Một Tấc - Xuyen Nhanh "tinh" Tham Mot Tac

Cập nhật lúc : 08/01/2020 12:22

Tình trạng : 115 / 115 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút - Xuyen Nhanh: Nu Phoi, Binh Tinh Mot Chut

Cập nhật lúc : 16/04/2021 15:02

Tình trạng : 87 / 89 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Tán Tỉnh Boss Phản Diện - He Thong Xuyen Nhanh: Tan Tinh Boss Phan Dien

Cập nhật lúc : 13/03/2022 11:07

Tình trạng : 47 / 49 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra - Khoai Xuyen Chi Nguoc Tra Nguoc Tra

Cập nhật lúc : 08/12/2019 01:00

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh Khi Vạn Người Mê Chơi Trò Chơi Tình Yêu - Xuyen Nhanh Khi Van Nguoi Me Choi Tro Choi Tinh Yeu

Cập nhật lúc : 12/01/2023 02:28

Tình trạng : 41 / 43 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh: Xuyên Thành Anh Trai Nữ Chính - Xuyen Nhanh: Xuyen Thanh Anh Trai Nu Chinh

Cập nhật lúc : 24/10/2019 17:42

Tình trạng : 46 / 48 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh Cẩm Lý Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Tiểu Thuyết - Xuyen Nhanh Cam Ly Xuyen Thanh Nu Phu Trong Tieu Thuyet

Cập nhật lúc : 21/03/2022 22:59

Tình trạng : 24 / 26 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Ta Xuyên Đến Ngược Văn - Ta Xuyen Đen Nguoc Van

Cập nhật lúc : 19/04/2022 14:07

Tình trạng : 57 / 59 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh Kỳ Tích Xuyên Qua Của Noãn Noãn - Xuyen Nhanh Ky Tich Xuyen Qua Cua Noan Noan

Cập nhật lúc : 16/09/2021 21:30

Tình trạng : 373 / 375 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn, Cung Đấu, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mau Xuyên Ngược Tra Chỉ Đạo Sổ Tay - Mau Xuyen Nguoc Tra Chi Đao So Tay

Cập nhật lúc : 12/03/2022 03:28

Tình trạng : 23 / 25 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh Công Lược - Xuyen Nhanh Cong Luoc

Cập nhật lúc : 03/11/2022 20:29

Tình trạng : 309 / 309 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.185

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Mục Thần Ký - Muc Than Ky

Cập nhật lúc : 03/02/2023 12:33

Tình trạng : 1170 / 1172 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Nghich Tap, Sung Nhanh Con Kip

Cập nhật lúc : 31/01/2023 06:59

Tình trạng : 2642 / 2644 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.283

Đọc truyện

Chàng Rể Quyền Thế - Chang Re Quyen The

Cập nhật lúc : 31/01/2023 01:04

Tình trạng : 6931 / 6933 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.285

Đọc truyện

Phàm Nhân Tu Tiên - Pham Nhan Tu Tien

Cập nhật lúc : 28/01/2023 02:34

Tình trạng : 2468 / 2468 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.222

Đọc truyện

Thần Y Trở Lại - Than Y Tro Lai

Cập nhật lúc : 03/02/2023 01:01

Tình trạng : 995 / 997 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.523

Đọc truyện

Thiếu Gia Ốm Yếu Lại Đi Nhảy Disco - Thieu Gia Ốm Yeu Lai Đi Nhay Disco

Cập nhật lúc : 03/02/2023 19:58

Tình trạng : 87 / 89 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện