Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Có Độc

Xuyen Nhanh: My Nhan Co Đoc

Tác giả : Duy Khách

Thể loại : Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 08/12/2022 08:31

Tình trạng : 183 / 185 Chapter

Lượt xem: 16182

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Có Độc của tác giả Duy Khách. Sẽ luôn có người khuất thân dưới chân tôi, phủ phục trước váy thạch lựu của tôi! (Mỹ nhân mang độc, độc thấu xương, độc xuyên tâm) - ------------- Diệp Trăn là người xuyên nhanh, chịu "Hư vô" khống chế Cô trở thành người hoàn thành "di nguyện" của các nữ nhân ôm hận mà chết đi Sau đó, cô thành bí thư đem lòng yêu tổng giám đốc lạnh nhạt, thành di thái thái vụng về của một kẻ quân phiệt lạnh lùng, thành một nữ học bá vì thua đánh cuộc mà thành bạn gái của phú nhị đại, thành đại minh tinh sau khi bị người yêu phản bội cũng đội nón xanh cho kẻ kia,...
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 183 : 183 08/12/2022 09:31
Chapter 182 : 182 08/12/2022 07:31
Chapter 181 : 181 08/12/2022 05:31
Chapter 180 : 180 08/12/2022 03:31
Chapter 179 : 179 08/12/2022 01:31
Chapter 178 : 178 07/12/2022 23:31
Chapter 177 : 177 07/12/2022 21:31
Chapter 176 : 176 07/12/2022 19:31
Chapter 175 : 175 07/12/2022 17:31
Chapter 174 : 174 07/12/2022 15:31
Chapter 173 : 173 07/12/2022 13:31
Chapter 172 : 172 07/12/2022 11:31
Chapter 171 : 171 07/12/2022 09:31
Chapter 170 : 170 07/12/2022 07:31
Chapter 169 : 169 07/12/2022 05:31
Chapter 168 : 168 07/12/2022 03:31
Chapter 167 : 167 07/12/2022 01:31
Chapter 166 : 166 06/12/2022 23:31
Chapter 165 : 165 06/12/2022 21:31
Chapter 164 : 164 06/12/2022 19:31
Chapter 163 : 163 06/12/2022 17:31
Chapter 162 : 162 06/12/2022 15:31
Chapter 161 : 161 06/12/2022 13:31
Chapter 160 : 160 06/12/2022 11:31
Chapter 159 : 159 06/12/2022 09:31
Chapter 158 : 158 06/12/2022 07:31
Chapter 157 : 157 06/12/2022 05:31
Chapter 156 : 156 06/12/2022 03:31
Chapter 155 : 155 06/12/2022 01:31
Chapter 154 : 154 05/12/2022 23:31
Chapter 153 : 153 05/12/2022 21:31
Chapter 152 : 152 05/12/2022 19:31
Chapter 151 : 151 05/12/2022 17:31
Chapter 150 : 150 05/12/2022 15:31
Chapter 149 : 149 05/12/2022 13:31
Chapter 148 : 148 05/12/2022 11:31
Chapter 147 : 147 05/12/2022 09:31
Chapter 146 : 146 05/12/2022 07:31
Chapter 145 : 145 05/12/2022 05:31
Chapter 144 : 144 05/12/2022 03:31
Chapter 143 : 143 05/12/2022 01:31
Chapter 142 : 142 04/12/2022 23:31
Chapter 141 : 141 04/12/2022 21:31
Chapter 140 : 140 04/12/2022 19:31
Chapter 139 : 139 04/12/2022 17:31
Chapter 138 : 138 04/12/2022 15:31
Chapter 137 : 137 04/12/2022 13:31
Chapter 136 : 136 04/12/2022 11:31
Chapter 135 : 135 04/12/2022 09:31
Chapter 134 : 134 04/12/2022 07:31
Chapter 133 : 133 04/12/2022 05:31
Chapter 132 : 132 04/12/2022 03:31
Chapter 131 : 131 04/12/2022 01:31
Chapter 130 : 130 03/12/2022 23:31
Chapter 129 : 129 03/12/2022 21:31
Chapter 128 : 128 03/12/2022 19:31
Chapter 127 : 127 03/12/2022 17:31
Chapter 126 : 126 03/12/2022 15:31
Chapter 125 : 125 03/12/2022 13:31
Chapter 124 : 124 03/12/2022 11:31
Chapter 123 : 123 03/12/2022 09:31
Chapter 122 : 122 03/12/2022 07:31
Chapter 121 : 121 03/12/2022 05:31
Chapter 120 : 120 03/12/2022 03:31
Chapter 119 : 119 03/12/2022 01:31
Chapter 118 : 118 02/12/2022 23:31
Chapter 117 : 117 02/12/2022 21:31
Chapter 116 : 116 02/12/2022 19:31
Chapter 115 : 115 02/12/2022 17:31
Chapter 114 : 114 02/12/2022 15:31
Chapter 113 : 113 02/12/2022 13:31
Chapter 112 : 112 02/12/2022 11:31
Chapter 111 : 111 02/12/2022 09:31
Chapter 110 : 110 02/12/2022 07:31
Chapter 109 : 109 02/12/2022 05:31
Chapter 108 : 108 02/12/2022 03:31
Chapter 107 : 107 02/12/2022 01:31
Chapter 106 : 106 01/12/2022 23:31
Chapter 105 : 105 01/12/2022 21:31
Chapter 104 : 104 01/12/2022 19:31
Chapter 103 : 103 01/12/2022 17:31
Chapter 102 : 102 01/12/2022 15:31
Chapter 101 : 101 01/12/2022 13:31
Chapter 100 : 100 01/12/2022 11:31
Chapter 99 : 99 01/12/2022 09:31
Chapter 98 : 98 01/12/2022 07:31
Chapter 97 : 97 01/12/2022 05:31
Chapter 96 : 96 01/12/2022 03:31
Chapter 95 : 95 01/12/2022 01:31
Chapter 94 : 94 30/11/2022 23:31
Chapter 93 : 93 30/11/2022 21:31
Chapter 92 : 92 30/11/2022 19:31
Chapter 91 : 91 30/11/2022 17:31
Chapter 90 : 90 30/11/2022 15:31
Chapter 89 : 89 30/11/2022 13:31
Chapter 88 : 88 30/11/2022 11:31
Chapter 87 : 87 30/11/2022 09:31
Chapter 86 : 86 30/11/2022 07:31
Chapter 85 : 85 30/11/2022 05:31
Chapter 84 : 84 30/11/2022 03:31
Chapter 83 : 83 30/11/2022 01:31
Chapter 82 : 82 29/11/2022 23:31
Chapter 81 : 81 29/11/2022 21:31
Chapter 80 : 80 29/11/2022 19:31
Chapter 79 : 79 29/11/2022 17:31
Chapter 78 : 78 29/11/2022 15:31
Chapter 77 : 77 29/11/2022 13:31
Chapter 76 : 76 29/11/2022 11:31
Chapter 75 : 75 29/11/2022 09:31
Chapter 74 : 74 29/11/2022 07:31
Chapter 73 : 73 29/11/2022 05:31
Chapter 72 : 72 29/11/2022 03:31
Chapter 71 : 71 29/11/2022 01:31
Chapter 70 : 70: Thế Kỷ Sao 2 28/11/2022 23:31
Chapter 69 : 69 28/11/2022 21:31
Chapter 68 : 68: 1 Thế Kỷ Sao 28/11/2022 19:31
Chapter 67 : 67: Diễn Viên Nổi Tiếng 17 28/11/2022 17:31
Chapter 66 : 66: Diễn Viên Nổi Tiếng 16 28/11/2022 15:31
Chapter 65 : 65: Diễn Viên Nổi Tiếng 15 28/11/2022 13:31
Chapter 64 : 64: Diễn Viên Nổi Tiếng 14 28/11/2022 11:31
Chapter 63 : 63: Diễn Viên Nổi Tiếng 13 28/11/2022 09:31
Chapter 62 : 62: Diễn Viên Nổi Tiếng 12 28/11/2022 07:31
Chapter 61 : 61: Diễn Viên Nổi Tiếng 11 28/11/2022 05:31
Chapter 60 : 60: Diễn Viên Nổi Tiếng 10 28/11/2022 03:31
Chapter 58 -59 28/11/2022 01:31
Chapter 57 : 57: Diễn Viên Nổi Tiếng 7 27/11/2022 23:31
Chapter 56 : 56: Diễn Viên Nổi Tiếng 6 27/11/2022 21:31
Chapter 55 : 55: Diễn Viên Nổi Tiếng 5 18/04/2022 19:30
Chapter 54 : 54: 4 Diễn Viên Nổi Tiếng 18/04/2022 17:30
Chapter 53 : 53: Diễn Viên Nổi Tiếng 3 18/04/2022 15:30
Chapter 52 : 52: Diễn Viên Nổi Tiếng 2 14/04/2022 23:28
Chapter 51 : 51: Thế Giới 4 1 Diễn Viên Nổi Tiếng 14/04/2022 09:35
Chapter 50 : 50: Vợ Bé Thất Học 17 13/04/2022 13:37
Chapter 49 : 49: Vợ Bé Thất Học 16 12/04/2022 23:33
Chapter 48 : 48: Vợ Bé Thất Học 15 12/04/2022 21:33
Chapter 47 : 47: Vợ Bé Thất Học 14 08/04/2022 13:37
Chapter 46 : 46: Vợ Bé Thất Học 13 07/04/2022 19:37
Chapter 45 : 45: Vợ Bé Thất Học 12 07/04/2022 17:37
Chapter 44 : 44: Vợ Bé Thất Học 11 07/04/2022 15:37
Chapter 43 : 43: Vợ Bé Thất Học 10 07/04/2022 13:37
Chapter 42 : 42: Vợ Bé Thất Học 8 03/04/2022 02:28
Chapter 41 : 41: Vợ Bé Thất Học 03/04/2022 00:28
Chapter 40 : 40: Vợ Bé Thất Học 7 02/04/2022 22:28
Chapter 39 : 39: Vợ Bé Thất Học 6 02/04/2022 20:28
Chapter 38 : 38: Vợ Bé Thất Học 5 02/04/2022 18:28
Chapter 37 : 37: Vợ Bé Thất Học 4 02/04/2022 16:28
Chapter 36 : 36: Vợ Bé Thất Học 3 02/04/2022 14:28
Chapter 35 : 35: Vợ Bé Thất Học 2 02/04/2022 12:28
Chapter 34 : 34: Thế Giới 3 1 Vợ Bé Thất Học 02/04/2022 10:28
Chapter 33 : 33: Hoàn Tg2 17 Mọt Sách 02/04/2022 08:28
Chapter 32 : 32: 17 Mọt Sách 02/04/2022 06:28
Chapter 31 : 31: Mọt Sách 16 02/04/2022 04:28
Chapter 30 : 30: Mọt Sách 15 02/04/2022 02:28
Chapter 28 : 28: 14 Mọt Sách 02/04/2022 00:28
Chapter 27 : 27: 13 Mọt Sách 01/04/2022 22:28
Chapter 26 : 26: 12 Mọt Sách 01/04/2022 20:28
Chapter 25 : 25: 11 Mọt Sách 01/04/2022 18:28
Chapter 24 : 24: Má Nó Sống Chó Quá Z 01/04/2022 16:28
Chapter 23 : 23: Mọt Sách 9 01/04/2022 14:28
Chapter 22 : 22: Mọt Sách 8 12/03/2022 19:28
Chapter 21 : 21: Mọt Sách 7 12/03/2022 17:28
Chapter 20 : 20: Mọt Sách 6 12/03/2022 15:28
Chapter 19 : 19: Mọt Sách 5 12/03/2022 13:28
Chapter 18 : 18: Mọt Sách 4 12/03/2022 11:28
Chapter 17 : 17: Mọt Sách 12/03/2022 09:28
Chapter 16 : 16: Mọt Sách 3 12/03/2022 07:28
Chapter 15 : 15: Mọt Sách 2 12/03/2022 05:28
Chapter 14 : 14: Mọt Sách 12/03/2022 03:28
Chapter 13 : 13 12/03/2022 01:28
Chapter 12 : 12 11/03/2022 23:28
Chapter 11 : 11 11/03/2022 21:28
Chapter 10 : 10 11/03/2022 19:28
Chapter 9 : 9 11/03/2022 17:28
Chapter 8 : 8 11/03/2022 15:28
Chapter 7 : 7 11/03/2022 13:28
Chapter 6 : 6 11/03/2022 11:28
Chapter 5 : 5 11/03/2022 09:28
Chapter 4 : 4 11/03/2022 07:28
Chapter 3 : 3 11/03/2022 05:28
Chapter 2 : 2 11/03/2022 03:28
Chapter 1 : 1: Thế Giới 1 Thư Ký Nhỏ 11/03/2022 01:28

comment

Có thể bạn thích xem

Xuyên Nhanh: Nhân Sinh Hoàn Mỹ - Xuyen Nhanh: Nhan Sinh Hoan My

Cập nhật lúc : 16/12/2021 14:04

Tình trạng : 40 / 42 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

[Mỹ Nhân Hệ Liệt Quyển I] Ta Xuyên Thành Mỹ Nhân Đệ Nhất! - [My Nhan He Liet Quyen I] Ta Xuyen Thanh My Nhan Đe Nhat!

Cập nhật lúc : 15/09/2021 06:58

Tình trạng : 89 / 91 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

[Xuyên Nhanh] Mỗi Ngày Đều Khóc Vì Mỹ Mạo Của Mình - [Xuyen Nhanh] Moi Ngay Đeu Khoc Vi My Mao Cua Minh

Cập nhật lúc : 15/06/2022 15:28

Tình trạng : 22 / 24 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh: Cảm Hoá Nữ Phụ Ác Độc - Xuyen Nhanh: Cam Hoa Nu Phu Ác Đoc

Cập nhật lúc : 22/02/2021 17:58

Tình trạng : 100 / 102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không, Cổ Đại, Nữ Phụ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

[Quyển 1] [Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Ác Độc Đều Bị Ta Ngược - [Quyen 1] [Xuyen Nhanh] Nu Phu Ác Đoc Đeu Bi Ta Nguoc

Cập nhật lúc : 07/02/2022 00:31

Tình trạng : 110 / 112 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên - Xuyen Nhanh: Muoi Kiep Nhan Duyen

Cập nhật lúc : 18/11/2021 09:58

Tình trạng : 250 / 252 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Xuyên Nhanh Nhân Sinh Của Em Gái Pháo Hôi - Xuyen Nhanh Nhan Sinh Cua Em Gai Phao Hoi

Cập nhật lúc : 19/07/2023 04:58

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh, Nữ Cường, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 2) - [Xuyen Nhanh] The Nao La Nhan Vat Phan Dien? (Quyen 2)

Cập nhật lúc : 18/07/2021 10:00

Tình trạng : 345 / 347 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn, Cổ Đại, Mạt Thế

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 1) - [Xuyen Nhanh] The Nao La Nhan Vat Phan Dien? (Quyen 1)

Cập nhật lúc : 18/07/2021 01:02

Tình trạng : 200 / 200 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn, Cổ Đại, Mạt Thế

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Có Một Đời Hối Tiếc - Xuyen Nhanh Nu Phu Co Mot Đoi Hoi Tiec

Cập nhật lúc : 13/10/2021 08:28

Tình trạng : 115 / 115 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Cổ Đại, Mạt Thế

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết - Xuyen Nhanh: Ky Chu Co Ấy Mot Long Muon Chet

Cập nhật lúc : 25/04/2023 05:28

Tình trạng : 300 / 302 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Cô Ấy Quá Ngọt Ngào - Co Ấy Qua Ngot Ngao

Cập nhật lúc : 28/11/2023 17:09

Tình trạng : 111 / 111 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 04/12/2023 17:03

Tình trạng : 2617 / 2619 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.414

Đọc truyện

Thần Chủ Ở Rể - Than Chu Ở Re

Cập nhật lúc : 04/12/2023 19:58

Tình trạng : 1124 / 1126 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.192

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 04/12/2023 18:31

Tình trạng : 4209 / 4211 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Thần Vương Lệnh - Than Vuong Lenh

Cập nhật lúc : 04/12/2023 15:34

Tình trạng : 790 / 792 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Nữ Vương Đồng Nát Ở Tinh Tế - Nu Vuong Đong Nat Ở Tinh Te

Cập nhật lúc : 04/12/2023 14:04

Tình trạng : 203 / 205 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Xuyên Không, Nữ Cường, Comedy - Hài Hước

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện