[Xuyên Nhanh] Ký Chủ Nàng Vừa Mềm Vừa Ngọt

[Xuyen Nhanh] Ky Chu Nang Vua Mem Vua Ngot

Tác giả : Hải Vị Vị

Thể loại : Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 06/10/2023 12:28

Tình trạng : 124 / 126 Chapter

Lượt xem: 16181

Bạn đang đọc truyện [Xuyên Nhanh] Ký Chủ Nàng Vừa Mềm Vừa Ngọt của tác giả Hải Vị Vị. Hạng Tinh không ngờ có ngày mình sẽ nhìn thấy Thần, còn nghe chính Thần nói rằng mình kiếp trước đã cứu cả hệ Ngân Hà. Ái chà, mình lợi hại như vậy sao? Thần còn muốn cảm tạ cô, tặng lễ vật cho cô, hỏi cô muốn thứ gì? Phải suy nghĩ cẩn thẩn mới được, lễ vật gì bây giờ? Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cô mới cất giọng ngây thơ non nớt của mình nói: “Ta muốn hưởng tất cả hạnh phúc trên thế gian."Chân trời đột nhiên xuất hiện ánh sáng, một chữ từ từ bay lên. Được.
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 124 : 124: Streamer Ẩm Thực Hệ Siêu Đáng Yêu Của Kim Chủ 12 06/10/2023 13:28
Chapter 123 : 123: Streamer Ẩm Thực Hệ Siêu Đáng Yêu Của Kim Chủ 11 06/10/2023 11:28
Chapter 122 : 122: Streamer Ẩm Thực Hệ Siêu Đáng Yêu Của Kim Chủ 10 06/10/2023 09:28
Chapter 121 : 121: Streamer Ẩm Thực Hệ Siêu Đáng Yêu Của Kim Chủ 9 06/10/2023 07:28
Chapter 120 : 120: Streamer Ẩm Thực Hệ Siêu Đáng Yêu Của Kim Chủ 8 06/10/2023 05:28
Chapter 119 : 119: Streamer Ẩm Thực Hệ Siêu Đáng Yêu Của Kim Chủ 7 06/10/2023 03:28
Chapter 118 : 118: Streamer Ẩm Thực Hệ Siêu Đáng Yêu Của Kim Chủ 6 06/10/2023 01:28
Chapter 117 : 117: Streamer Ẩm Thực Hệ Siêu Đáng Yêu Của Kim Chủ 5 05/10/2023 23:28
Chapter 116 : 116: Streamer Ẩm Thực Hệ Siêu Đáng Yêu Của Kim Chủ 4 05/10/2023 21:28
Chapter 115 : 115: Streamer Ẩm Thực Hệ Siêu Đáng Yêu Của Kim Chủ 3 05/10/2023 19:28
Chapter 114 : 114: Streamer Ẩm Thực Hệ Siêu Đáng Yêu Của Kim Chủ 2 05/10/2023 17:28
Chapter 113 : 113: Streamer Ẩm Thực Hệ Siêu Đáng Yêu Của Kim Chủ 1 05/10/2023 15:28
Chapter 112 : 112: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn Phiên Ngoại Xong 05/10/2023 13:28
Chapter 111 : 111: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn Phiên Ngoại 2 05/10/2023 11:28
Chapter 110 : 110: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn Phiên Ngoại 1 05/10/2023 09:28
Chapter 109 : 109: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn Xong 05/10/2023 07:28
Chapter 108 : 108: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 51 05/10/2023 05:28
Chapter 107 : 107: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 50 05/10/2023 03:28
Chapter 106 : 106: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 49 05/10/2023 01:28
Chapter 105 : 105: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 48 04/10/2023 23:28
Chapter 104 : 104: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 47 04/10/2023 21:28
Chapter 103 : 103: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 46 04/10/2023 19:28
Chapter 102 : 102: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 45 27/10/2022 06:28
Chapter 101 : 101: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 44 27/10/2022 04:28
Chapter 100 : 100: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 43 27/10/2022 02:28
Chapter 99 : 99: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 42 27/10/2022 00:28
Chapter 98 : 98: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 41 26/10/2022 22:28
Chapter 97 : 97: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 40 26/10/2022 20:28
Chapter 96 : 96: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 39 26/10/2022 18:28
Chapter 95 : 95: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 38 26/10/2022 16:28
Chapter 94 : 94: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 37 26/10/2022 14:28
Chapter 93 : 93: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 36 26/10/2022 12:28
Chapter 92 : 92: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 35 26/10/2022 10:28
Chapter 91 : 91: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 34 26/10/2022 08:28
Chapter 90 : 90: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 33 26/10/2022 06:28
Chapter 89 : 89: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 32 26/10/2022 04:28
Chapter 88 : 88: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 31 26/10/2022 02:28
Chapter 87 : 87: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 30 26/10/2022 00:28
Chapter 86 : 86: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 29 25/10/2022 22:28
Chapter 85 : 85: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 28 25/10/2022 20:28
Chapter 84 : 84: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 27 25/10/2022 18:28
Chapter 83 : 83: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 26 25/10/2022 16:28
Chapter 82 : 82: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 25 25/10/2022 14:28
Chapter 81 : 81: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 24 25/10/2022 12:28
Chapter 80 : 80: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 23 25/10/2022 10:28
Chapter 79 : 79: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 22 25/10/2022 08:28
Chapter 78 : 78: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 21 25/10/2022 06:28
Chapter 77 : 77: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 20 25/10/2022 04:28
Chapter 76 : 76: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 19 25/10/2022 02:28
Chapter 75 : 75: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 18 25/10/2022 00:28
Chapter 74 : 74: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 17 24/10/2022 22:28
Chapter 73 : 73: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 16 24/10/2022 20:28
Chapter 72 : 72: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 15 24/10/2022 18:28
Chapter 71 : 71: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 14 24/10/2022 16:28
Chapter 70 : 70: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 13 24/10/2022 14:28
Chapter 69 : 69: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 12 24/10/2022 12:28
Chapter 68 : 68: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 11 24/10/2022 10:28
Chapter 67 : 67: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 10 24/10/2022 08:28
Chapter 66 : 66: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 9 24/10/2022 06:28
Chapter 65 : 65: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 8 24/10/2022 04:28
Chapter 64 : 64: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 7 24/10/2022 02:28
Chapter 63 : 63: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 6 24/10/2022 00:28
Chapter 62 : 62: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 5 23/10/2022 22:28
Chapter 61 : 61: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 4 23/10/2022 20:28
Chapter 60 : 60: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 3 23/10/2022 18:28
Chapter 59 : 59: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 2 23/10/2022 16:28
Chapter 58 : 58: Đi Theo Hoàng Thúc Có Thịt Ăn 1 23/10/2022 14:28
Chapter 57 : 57: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão Phiên Ngoại Xong 23/10/2022 12:28
Chapter 56 : 56: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão Phiên Ngoại 4 23/10/2022 10:28
Chapter 55 : 55: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão Phiên Ngoại 3 23/10/2022 08:28
Chapter 54 : 54: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão Phiên Ngoại 2 23/10/2022 06:28
Chapter 53 : 53: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão Xong Phiên Ngoại 1 23/10/2022 04:28
Chapter 52 : 52: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 52 23/10/2022 02:28
Chapter 51 : 51: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 51 23/10/2022 00:28
Chapter 50 : 50: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 50 22/10/2022 22:28
Chapter 49 : 49: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 49 22/10/2022 20:28
Chapter 48 : 48: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 48 22/10/2022 18:28
Chapter 47 : 47: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 47 22/10/2022 16:28
Chapter 46 : 46: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 46 22/10/2022 14:28
Chapter 45 : 45: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 45 22/10/2022 12:28
Chapter 44 : 44: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 44 22/10/2022 10:28
Chapter 43 : 43: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 43 22/10/2022 08:28
Chapter 42 : 42: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 42 22/10/2022 06:28
Chapter 41 : 41: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 41 22/10/2022 04:28
Chapter 40 : 40: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 40 22/10/2022 02:28
Chapter 39 : 39: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 39 22/10/2022 00:28
Chapter 38 : 38: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 38 21/10/2022 22:28
Chapter 37 : 37: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 37 21/10/2022 20:28
Chapter 36 : 36: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 36 21/10/2022 18:28
Chapter 35 : 35: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 35 21/10/2022 16:28
Chapter 34 : 34: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 34 21/10/2022 14:28
Chapter 33 : 33: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 33 21/10/2022 12:28
Chapter 32 : 32: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 32 21/10/2022 10:28
Chapter 31 : 31: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 31 21/10/2022 08:28
Chapter 30 : 30: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 30 21/10/2022 06:28
Chapter 29 : 29: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 29 21/10/2022 04:28
Chapter 28 : 28: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 28 21/10/2022 02:28
Chapter 27 : 27: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 27 21/10/2022 00:28
Chapter 26 : 26: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 26 20/10/2022 22:28
Chapter 25 : 25: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 25 20/10/2022 20:28
Chapter 24 : 24: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 24 20/10/2022 18:28
Chapter 23 : 23: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 23 20/10/2022 16:28
Chapter 22 : 22: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 22 20/10/2022 14:28
Chapter 21 : 21: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 21 20/10/2022 12:28
Chapter 20 : 20: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 20 20/10/2022 10:28
Chapter 19 : 19: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 19 20/10/2022 08:28
Chapter 18 : 18: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 18 20/10/2022 06:28
Chapter 17 : 17: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 17 20/10/2022 04:28
Chapter 16 : 16: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 16 20/10/2022 02:28
Chapter 15 : 15: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 15 20/10/2022 00:28
Chapter 14 : 14: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 14 19/10/2022 22:28
Chapter 13 : 13: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 13 19/10/2022 20:28
Chapter 12 : 12: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 12 19/10/2022 18:28
Chapter 11 : 11: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 11 19/10/2022 16:28
Chapter 10 : 10: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 10 19/10/2022 14:28
Chapter 9 : 9: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 9 19/10/2022 12:28
Chapter 8 : 8: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 8 19/10/2022 10:28
Chapter 7 : 7: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 7 19/10/2022 08:28
Chapter 6 : 6: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 6 19/10/2022 06:28
Chapter 5 : 5: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 5 19/10/2022 04:28
Chapter 4 : 4: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 4 19/10/2022 02:28
Chapter 3 : 3: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 3 19/10/2022 00:28
Chapter 2 : 2: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 2 18/10/2022 22:28
Chapter 1 : 1: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Của Đại Lão 1 18/10/2022 20:28

comment

Có thể bạn thích xem

Có Câu Chuyện Nào Vừa Ngọt Vừa Ngược Không? - Co Cau Chuyen Nao Vua Ngot Vua Nguoc Khong?

Cập nhật lúc : 06/11/2023 17:29

Tình trạng : 5 / 5 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Có Em, Quãng Đời Còn Lại Vừa Ngọt Ngào Vừa Ấm Áp - Co Em, Quang Đoi Con Lai Vua Ngot Ngao Vua Ấm Áp

Cập nhật lúc : 14/01/2020 19:59

Tình trạng : 526 / 528 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Em Vừa Nhát Lại Vừa Ngọt - Em Vua Nhat Lai Vua Ngot

Cập nhật lúc : 21/05/2020 23:41

Tình trạng : 30 / 30 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Điền Văn, Sủng, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

(Quyển 1) [Edit] Mau Xuyên: Kí Chủ Nàng Lại Mềm Lại Ngọt - (Quyen 1) [Edit] Mau Xuyen: Ki Chu Nang Lai Mem Lai Ngot

Cập nhật lúc : 20/09/2022 15:28

Tình trạng : 98 / 100 Chapter

Thể loại: Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trời Vừa Rạng Nắng Vừa Lên - Troi Vua Rang Nang Vua Len

Cập nhật lúc : 11/07/2023 23:29

Tình trạng : 37 / 37 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cố Chấp Đại Lão Vừa Sủng Vừa Liêu - Co Chap Đai Lao Vua Sung Vua Lieu

Cập nhật lúc : 13/09/2022 04:58

Tình trạng : 186 / 188 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Vừa Vặn Có Chút Ngọt - Vua Van Co Chut Ngot

Cập nhật lúc : 21/10/2020 18:27

Tình trạng : 56 / 56 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Điền Văn, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh Ký Chủ Mời Diễn Xuất - Xuyen Nhanh Ky Chu Moi Dien Xuat

Cập nhật lúc : 23/05/2023 05:28

Tình trạng : 123 / 125 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trúc Mã Vừa Ngọt Lại Mặn - Truc Ma Vua Ngot Lai Man

Cập nhật lúc : 15/11/2023 16:34

Tình trạng : 63 / 63 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh Công Lược: Ký Chủ Đừng Hắc Hoá - Xuyen Nhanh Cong Luoc: Ky Chu Đung Hac Hoa

Cập nhật lúc : 26/11/2019 02:12

Tình trạng : 156 / 158 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân - Ta Vua La Ma Đau Vua La Thanh Nhan

Cập nhật lúc : 08/02/2021 06:57

Tình trạng : 425 / 427 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.209

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Thần Y Trở Lại - Than Y Tro Lai

Cập nhật lúc : 05/12/2023 11:00

Tình trạng : 2910 / 2912 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.631

Đọc truyện

Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! - Vo Nho, Cuoi Cung Em Đa Lon!

Cập nhật lúc : 05/12/2023 15:32

Tình trạng : 2570 / 2572 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.351

Đọc truyện

Chiến Thần Trấn Quốc - Chien Than Tran Quoc

Cập nhật lúc : 05/12/2023 23:59

Tình trạng : 2360 / 2362 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Vô Địch Kiếm Vực - Vo Đich Kiem Vuc

Cập nhật lúc : 05/12/2023 22:30

Tình trạng : 1799 / 1801 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chân Long Chí Tôn Đô Thị - Chan Long Chi Ton Đo Thi

Cập nhật lúc : 05/12/2023 18:30

Tình trạng : 1706 / 1708 Chapter

Thể loại: Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình - Tong Tai Khong Nhan Ra Vo Minh

Cập nhật lúc : 05/12/2023 17:01

Tình trạng : 696 / 698 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện