Xuyên Nhanh Công Lược

Xuyen Nhanh Cong Luoc

Tác giả : Điền Long Long

Thể loại : Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 03/11/2022 20:29

Tình trạng : 309 / 309 Chapter

Lượt xem: 16185

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh Công Lược của tác giả Điền Long Long. Mễ Lạc Tranh một tiểu mỹ thụ có vẻ đẹp yêu nghiệt vừa tốt nghiệp đại học Điện Ảnh Bắc Kinh. Từ nhỏ mồ côi cha mẹ, được cô nhi viện nuôi dưỡng.Nhờ vẻ ngoài và tài năng mà các công ty lớn thay nhau đòi kí hợp đồng với cậu.... Tưởng chừng có một tương lai xán lạn đang chào đón thì trượt xà bông nhà tắm chết.⊙︿⊙ Rồi lại bị cái hệ thống ở tương lai này đem đi làm nhiệm vụ, xuyên thư, xuyên thế giới công lược nam thần, ngược tra nam ~~~~~~~ Mễ Lạc Tranh:" ư hức.
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 309 : 309: Phiên Ngoại-tương Lai Hạnh Phúc 04/11/2022 07:29
Chapter 308 : 308: Endtrà Xanh Vương Nhà Đại Lão 04/11/2022 05:29
Chapter 307 : 307: 24trà Xanh Vương Nhà Đại Lão 04/11/2022 03:29
Chapter 306 : 306: 23trà Xanh Vương Nhà Đại Lão 04/11/2022 01:29
Chapter 305 : 305: 22trà Xanh Vương Nhà Đại Lão 03/11/2022 23:29
Chapter 304 : 304: 21trà Xanh Vương Nhà Đại Lão 03/11/2022 21:29
Chapter 303 : 303: 20trà Xanh Vương Nhà Đại Lão 03/11/2022 19:29
Chapter 302 : 302: 19trà Xanh Vương Nhà Đại Lão 03/11/2022 17:29
Chapter 301 : 301: 18trà Xanh Vương Nhà Đại Lão 03/11/2022 15:29
Chapter 300 : 300: 17trà Xanh Vương Nhà Đại Lão 03/11/2022 13:29
Chapter 299 : 299: 16trà Xanh Vương Nhà Đại Lão 03/11/2022 11:29
Chapter 298 : 298: 15trà Xanh Vương Nhà Đại Lão 03/11/2022 09:29
Chapter 297 : 297: 14trà Xanh Vương Nhà Đại Lão 07/10/2022 07:29
Chapter 296 : 296: 13trà Xanh Vương Nhà Đại Lão 07/10/2022 05:29
Chapter 295 : 295: 12trà Xanh Vương Nhà Đại Lão 07/10/2022 03:29
Chapter 294 : 294: 11trà Xanh Vương Nhà Đại Lão 07/10/2022 01:29
Chapter 293 : 293: 10trà Xanh Vương Nhà Đại Lão 06/10/2022 23:29
Chapter 292 : 292: 9trà Xanh Vương Nhà Đại Lão 06/10/2022 21:29
Chapter 291 : 291: 8trà Xanh Vương Nhà Đại Lão 06/10/2022 19:29
Chapter 290 : 290: 7trà Xanh Vương Nhà Đại Lão 06/10/2022 17:29
Chapter 289 : 289: 6trà Xanh Vương Nhà Đại Lão 06/10/2022 15:29
Chapter 288 : 288: 5trà Xanh Vương Nhà Đại Lão 06/10/2022 13:29
Chapter 287 : 287: 4trà Xanh Vương Nhà Đại Lão 06/10/2022 11:29
Chapter 286 : 286: 3trà Xanh Vương Nhà Đại Lão 06/10/2022 09:29
Chapter 285 : 285: 2trà Xanh Vương Nhà Đại Lão 06/10/2022 07:29
Chapter 284 : 284: 1trà Xanh Vương Nhà Đại Lão 06/10/2022 05:29
Chapter 283 : 283: Phiên Ngoại-hồi Tưởng 06/10/2022 03:29
Chapter 282 : 282: Endbẩm Tướng Quânlục Hoàng Tử Lại Khóc Rồi! 06/10/2022 01:29
Chapter 281 : 281: 24bẩm Tướng Quânlục Hoàng Tử Lại Khóc Rồi! 05/10/2022 23:29
Chapter 280 : 280: 23bẩm Tướng Quânlục Hoàng Tử Lại Khóc Rồi! 05/10/2022 21:29
Chapter 279 : 279: 22bẩm Tướng Quânlục Hoàng Tử Lại Khóc Rồi! 05/10/2022 19:29
Chapter 278 : 278: 21bẩm Tướng Quânlục Hoàng Tử Lại Khóc Rồi! 05/10/2022 17:29
Chapter 277 : 277: 20bẩm Tướng Quânlục Hoàng Tử Lại Khóc Rồi! 05/10/2022 15:29
Chapter 276 : 276: 19bẩm Tướng Quânlục Hoàng Tử Lại Khóc Rồi! 05/10/2022 13:29
Chapter 275 : 275: 18bẩm Tướng Quânlục Hoàng Tử Lại Khóc Rồi! 05/10/2022 11:29
Chapter 274 : 274: 17bẩm Tướng Quânlục Hoàng Tử Lại Khóc Rồi! 05/10/2022 09:29
Chapter 273 : 273: 16bẩm Tướng Quânlục Hoàng Tử Lại Khóc Rồi! 05/10/2022 07:29
Chapter 272 : 272: 15bẩm Tướng Quânlục Hoàng Tử Lại Khóc Rồi! 05/10/2022 05:29
Chapter 271 : 271: 14 Bẩm Tướng Quânlục Hoàng Tử Lại Khóc Rồi! 05/10/2022 03:29
Chapter 270 : 270: 13bẩm Tướng Quânlục Hoàng Tử Lại Khóc Rồi! 05/10/2022 01:29
Chapter 269 : 269: 12bẩm Tướng Quânlục Hoàng Tử Lại Khóc Rồi! 04/10/2022 23:29
Chapter 268 : 268: 11bẩm Tướng Quânlục Hoàng Tử Lại Khóc Rồi! 04/10/2022 21:29
Chapter 267 : 267: 10bẩm Tướng Quânlục Hoàng Tử Lại Khóc Rồi! 04/10/2022 19:29
Chapter 266 : 266: 9bẩm Tướng Quânlục Hoàng Tử Lại Khóc Rồi! 2 04/10/2022 17:29
Chapter 265 : 265: 9bẩm Tướng Quânlục Hoàng Tử Lại Khóc Rồi! 04/10/2022 15:29
Chapter 264 : 264: 8bẩm Tướng Quânlục Hoàng Tử Lại Khóc Rồi! 04/10/2022 13:29
Chapter 263 : 263: Bẩm Tướng Quânlục Hoàng Tử Lại Khóc Rồi! 7 04/10/2022 11:29
Chapter 262 : 262: Bẩm Tướng Quânlục Hoàng Tử Lại Khóc Rồi! 6 04/10/2022 09:29
Chapter 261 : 261: Bẩm Tướng Quânlục Hoàng Tử Lại Khóc Rồi! 5 04/10/2022 07:29
Chapter 260 : 260: Bẩm Tướng Quânlục Hoàng Tử Lại Khóc Rồi! 4 04/10/2022 05:29
Chapter 259 : 259: Bẩm Tướng Quânlục Hoàng Tử Lại Khóc Rồi! 3 04/10/2022 03:29
Chapter 258 : 258: Bẩm Tướng Quânlục Hoàng Tử Lại Khóc Rồi! 2 04/10/2022 01:29
Chapter 257 : 257: Trẫm Đợi Ngươi Trở Về 1 03/10/2022 23:29
Chapter 256 : 256: Bao Nuôi Qủy Đế Lão Công End-se 03/10/2022 21:29
Chapter 255 : 255: Bao Nuôi Quỷ Đế Lão Công 15 03/10/2022 19:29
Chapter 254 : 254: Bao Nuôi Quỷ Đế Lão Công 14 03/10/2022 17:29
Chapter 253 : 253: Bao Nuôi Quỷ Đế Lão Công 13 03/10/2022 15:29
Chapter 252 : 252: Bao Nuôi Quỷ Đế Lão Công 12 03/10/2022 13:29
Chapter 251 : 251: Bao Nuôi Quỷ Đế Lão Công 11 03/10/2022 11:29
Chapter 250 : 250: Thành Thật Xin Lỗi Ạ 03/10/2022 09:29
Chapter 249 : 249: Bao Nuôi Quỷ Đế Lão Công 9 03/10/2022 07:29
Chapter 248 : 248: Bao Nuôi Quỷ Đế Lão Công 9 03/10/2022 05:29
Chapter 247 : 247: Bao Nuôi Quỷ Đế Lão Công 8 03/10/2022 03:29
Chapter 246 : 246: Bao Nuôi Quỷ Đế Lão Công 7 03/10/2022 01:29
Chapter 245 : 245: Bao Nuôi Quỷ Đế Lão Công 6 02/10/2022 23:29
Chapter 244 : 244: Bao Nuôi Quỷ Đế Lão Công 5 02/10/2022 21:29
Chapter 243 : 243: Bao Nuôi Quỷ Đế Lão Công 4 02/10/2022 19:29
Chapter 242 : 242: Bao Nuôi Quỷ Đế Lão Công 3 02/10/2022 17:29
Chapter 241 : 241: Bao Nuôi Quỷ Đế Lão Công 2 02/10/2022 15:29
Chapter 240 : 240: Bao Nuôi Quỷ Đế Lão Công 1 02/10/2022 13:29
Chapter 239 : 239: Phiên Ngoại 02/10/2022 11:29
Chapter 238 : 238: Mạt Thế Hắc Liên Hoa End 02/10/2022 09:29
Chapter 237 : 237: Mạt Thế Hắc Liên Hoa 16 02/10/2022 07:29
Chapter 236 : 236: Mạt Thế Hắc Liên Hoa 15 02/10/2022 05:29
Chapter 235 : 235: Mạt Thế Hắc Liên Hoa 14 02/10/2022 03:29
Chapter 234 : 234: Mạt Thế Hắc Liên Hoa 13 02/10/2022 01:29
Chapter 233 : 233: Mạt Thế Hắc Liên Hoa 12 16/04/2022 09:29
Chapter 232 : 232: Mạt Thế Hắc Liên Hoa 11 16/04/2022 07:29
Chapter 231 : 231: Mạt Thế Hắc Liên Hoa 10 16/04/2022 05:29
Chapter 230 : 230: Mạt Thế Hắc Liên Hoa 9 16/04/2022 03:29
Chapter 229 : 229: Mạt Thế Hắc Liên Hoa 8 16/04/2022 01:29
Chapter 228 : 228: Mạt Thế Hắc Liên Hoa 7 15/04/2022 23:29
Chapter 227 : 227: Mạt Thế Hắc Liên Hoa 6 15/04/2022 21:29
Chapter 226 : 226: Mạt Thế Hắc Liên Hoa 5 15/04/2022 19:29
Chapter 225 : 225: Mạt Thế Hắc Liên Hoa4 15/04/2022 17:29
Chapter 224 : 224: Mạt Thế Hắc Liên Hoa3 15/04/2022 15:29
Chapter 223 : 223: Mạt Thế Hắc Liên Hoa2 15/04/2022 13:29
Chapter 222 : 222: Mạt Thế Hắc Liên Hoa1 15/04/2022 11:29
Chapter 221 : 221: Phiên Ngoại 15/04/2022 09:29
Chapter 220 : 220: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sátend 15/04/2022 07:29
Chapter 219 : 219: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sát24 15/04/2022 05:29
Chapter 218 : 218: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sát23 15/04/2022 03:29
Chapter 217 : 217: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sát22 15/04/2022 01:29
Chapter 216 : 216: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sát21 14/04/2022 23:29
Chapter 215 : 215: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sát20 14/04/2022 21:29
Chapter 214 : 214: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sát19 14/04/2022 19:29
Chapter 213 : 213: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sát 18 14/04/2022 17:29
Chapter 212 : 212: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sát17 14/04/2022 15:29
Chapter 211 : 211: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sát16 14/04/2022 13:29
Chapter 210 : 210: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sát15 14/04/2022 11:29
Chapter 209 : 209: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sát14 14/04/2022 09:29
Chapter 208 : 208: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sát13 14/04/2022 07:29
Chapter 207 : 207: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sát 12 14/04/2022 05:29
Chapter 206 : 206: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sát 11 14/04/2022 03:29
Chapter 205 : 205: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sát10 14/04/2022 01:29
Chapter 204 : 204: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sát9 13/04/2022 23:29
Chapter 203 : 203: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sát8 13/04/2022 21:29
Chapter 202 : 202: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sát7 13/04/2022 19:29
Chapter 201 : 201: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sát6 13/04/2022 17:29
Chapter 200 : 200: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sát5 13/04/2022 15:29
Chapter 199 : 199: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sát4 13/04/2022 13:29
Chapter 198 : 198: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sát3 13/04/2022 11:29
Chapter 197 : 197: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sát2 13/04/2022 09:29
Chapter 196 : 196: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sát1 13/04/2022 07:29
Chapter 195 : 195: Đồ Nhivi Sư Mang Thai Rồi!end 13/04/2022 05:29
Chapter 194 : 194: Đồ Nhivi Sư Mang Thai Rồi!22 13/04/2022 03:29
Chapter 193 : 193: Đồ Nhivi Sư Mang Thai Rồi!21 13/04/2022 01:29
Chapter 192 : 192: Đồ Nhivi Sư Mang Thai Rồi!20 12/04/2022 23:29
Chapter 191 : 191: Đồ Nhivi Sư Mang Thai Rồi!19 12/04/2022 21:29
Chapter 190 : 190: Đồ Nhivi Sư Mang Thai Rồi18 12/04/2022 19:29
Chapter 189 : 189: Đồ Nhivi Sư Mang Thai Rồi!17 12/04/2022 17:29
Chapter 188 : 188: Đồ Nhivi Sư Mang Thai Rồi!16 12/04/2022 15:29
Chapter 187 : 187: Đồ Nhivi Sư Mang Thai Rồi!15 12/04/2022 13:29
Chapter 186 : 186: Đồ Nhivi Sư Mang Thai Rồi!14 12/04/2022 11:29
Chapter 185 : 185: Đồ Nhivi Sư Mang Thai Rồi!13 12/04/2022 09:29
Chapter 184 : 184: Đồ Nhivi Sư Mang Thai Rồi!12 12/04/2022 07:29
Chapter 183 : 183: Đồ Nhivi Sư Mang Thai Rồi! 12/04/2022 05:29
Chapter 182 : 182: Đồ Nhivi Sư Mang Thai Rồi!10 12/04/2022 03:29
Chapter 181 : 181: Đồ Nhivi Sư Mang Thai Rồi!9 12/04/2022 01:29
Chapter 180 : 180: Đồ Nhivi Sư Mang Thai Rồi!8 11/04/2022 23:29
Chapter 179 : 179: Đồ Nhivi Sư Mang Thai Rồi!7 11/04/2022 21:29
Chapter 178 : 178: Đồ Nhivi Sư Mang Thai Rồi!6 11/04/2022 19:29
Chapter 177 : 177: Đồ Nhivi Sư Mang Thai Rồi! 5 11/04/2022 17:29
Chapter 176 : 176: Đồ Nhivi Sư Mang Thai Rồi! 4 11/04/2022 15:29
Chapter 175 : 175: Đồ Nhivi Sư Mang Thai Rồi! 3 11/04/2022 13:29
Chapter 174 : 174: Đồ Nhivi Sư Mang Thai Rồi! 2 11/04/2022 11:29
Chapter 173 : 173: Đồ Nhivi Sư Mang Thai Rồi! 1 11/04/2022 09:29
Chapter 172 : 172: Cha Kế 18 Tuổi End 11/04/2022 07:29
Chapter 171 : 171: Cha Kế 18 Tuổi 29 11/04/2022 05:29
Chapter 170 : 170: Cha Kế 18 Tuổi 28 11/04/2022 03:29
Chapter 169 : 169: Cha Kế 18 Tuổi 27 11/04/2022 01:29
Chapter 168 : 168: Cha Kế 18 Tuổi 26 10/04/2022 23:29
Chapter 167 : 167: Cha Kế 18 Tuổi 25 10/04/2022 21:29
Chapter 166 : 166: Cha Kế 18 Tuổi 24 10/04/2022 19:29
Chapter 165 : 165: Cha Kế 18 Tuổi 23 10/04/2022 17:29
Chapter 164 : 164: Cha Kế 18 Tuổi 22 10/04/2022 15:29
Chapter 163 : 163: Cha Kế 18 Tuổi 21 10/04/2022 13:29
Chapter 162 : 162: Cha Kế 18 Tuổi 20 10/04/2022 11:29
Chapter 161 : 161: Cha Kế 18 Tuổi 19 10/04/2022 09:29
Chapter 160 : 160: Cha Kế 18 Tuổi 18 10/04/2022 07:29
Chapter 159 : 159: Cha Kế 18 Tuổi 17 10/04/2022 05:29
Chapter 158 : 158: Cha Kế 18 Tuổi 16 10/04/2022 03:29
Chapter 157 : 157: Cha Kế 18 Tuổi 15 10/04/2022 01:29
Chapter 156 : 156: Cha Kế 18 Tuổi 14 09/04/2022 23:29
Chapter 155 : 155: Cha Kế 18 Tuổi 13 09/04/2022 21:29
Chapter 154 : 154: Cha Kế 18 Tuổi 12 09/04/2022 19:29
Chapter 153 : 153: Cha Kế 18 Tuổi 11 09/04/2022 17:29
Chapter 152 : 152: Cha Kế 18 Tuổi 10 09/04/2022 15:29
Chapter 151 : 151: Cha Kế 18 Tuổi 9 09/04/2022 13:29
Chapter 150 : 150: Cha Kế 18 Tuổi 8 09/04/2022 11:29
Chapter 149 : 149: Cha Kế 18 Tuổi 7 09/04/2022 09:29
Chapter 148 : 148: Cha Kế 18 Tuổi 6 09/04/2022 07:29
Chapter 147 : 147: Cha Kế 18 Tuổi 5 09/04/2022 05:29
Chapter 146 : 146: Cha Kế 18 Tuổi 4 09/04/2022 03:29
Chapter 145 : 145: Cha Kế 18 Tuổi 3 09/04/2022 01:29
Chapter 144 : 144: Cha Kế 18 Tuổi 2 08/04/2022 23:29
Chapter 143 : 143: Cha Kế 18 Tuổi 1 08/04/2022 21:29
Chapter 142 : 142: Phiên Ngoại- Trùng Phùng 08/04/2022 19:29
Chapter 141 : 141: Câu Dẫn Thiẽu Soái Cấm Dục 35 08/04/2022 17:29
Chapter 140 : 140: Câu Dẫn Thiẽu Soái Cấm Dục 34 08/04/2022 15:29
Chapter 139 : 139: Câu Dẫn Thiẽu Soái Cấm Dục 33 08/04/2022 13:29
Chapter 138 : 138: Câu Dẫn Thiẽu Soái Cấm Dục 32 08/04/2022 11:29
Chapter 137 : 137: Câu Dẫn Thiếu Soái Cấm Dục 32 08/04/2022 09:29
Chapter 136 : 136: Câu Dẫn Thiếu Soái Cấm Dục 31 08/04/2022 07:29
Chapter 135 : 135: Câu Dẫn Thiếu Soái Cấm Dục 30 08/04/2022 05:29
Chapter 134 : 134: Câu Dẫn Thiếu Soái Cấm Dục 29 08/04/2022 03:29
Chapter 133 : 133: Câu Dẫn Thiếu Soái Cấm Dục 28 08/04/2022 01:29
Chapter 132 : 132: Câu Dẫn Thiếu Soái Cấm Dục 27 07/04/2022 23:29
Chapter 131 : 131: Câu Dẫn Thiếu Soái Cấm Dục 26 07/04/2022 21:29
Chapter 130 : 130: Câu Dẫn Thiếu Soái Cấm Dục 25 07/04/2022 19:29
Chapter 129 : 129: Câu Dẫn Thiếu Soái Cấm Dục 24 07/04/2022 17:29
Chapter 128 : 128: Câu Dẫn Thiếu Soái Cấm Dục 23 07/04/2022 15:29
Chapter 127 : 127: Câu Dẫn Thiếu Soái Cấm Dục 22 07/04/2022 13:29
Chapter 126 : 126: Câu Dẫn Thiếu Soái Cấm Dục 21 07/04/2022 11:29
Chapter 125 : 125: Câu Dẫn Thiếu Soái Cấm Dục 20 07/04/2022 09:29
Chapter 124 : 124: Câu Dẫn Thiếu Soái Cấm Dục 19 07/04/2022 07:29
Chapter 123 : 123: Câu Dẫn Thiếu Soái Cấm Dục 18 07/04/2022 05:29
Chapter 122 : 122: Câu Dẫn Thiếu Soái Cấm Dục 17 07/04/2022 03:29
Chapter 121 : 121: Câu Dẫn Thiếu Soái Cấm Dụ 16 07/04/2022 01:29
Chapter 119 : 119: Câu Dẫn Thiếu Soái Cấm Dục 14 07/08/2021 23:28
Chapter 118 : Câu Dẫn Thiếu Soái Cấm Dục 08/08/2021 00:29
Chapter 117 : Câu Dẫn Thiếu Soái Cấm Dục 12 03/08/2021 19:32
Chapter 116 : Câu dẫn thiếu soái cấm dục (11) 03/08/2021 17:32
Chapter 115 : Câu dẫn thiếu soái cấm dục (10) 03/08/2021 15:32
Chapter 114 : Câu Dẫn Thiếu Soái Cấm Dục 9 03/08/2021 13:32
Chapter 113 : Câu Dẫn Thiếu Soái Cấm Dục (8) 03/08/2021 11:32
Chapter 112 : Câu dẫn thiếu soái cấm dục 7 03/08/2021 09:32
Chapter 111 : câu dẫn thiếu soái cấm dục 6 03/08/2021 07:32
Chapter 110 : Câu Dẫn Thiếu Soái Cấm Dục 5 03/08/2021 05:32
Chapter 109 : Câu dẫn thiếu soái cấm dục 4 03/08/2021 03:32
Chapter 108 : Câu dẫn thiếu soái cấm dục 3 03/08/2021 01:32
Chapter 107 : Câu dẫn thiếu soái cấm dục 2 02/08/2021 23:32
Chapter 106 : Câu Dẫn Thiếu Soái Cấm Dục 02/08/2021 21:32
Chapter 105 : Phiên Ngoại 02/08/2021 19:32
Chapter 104 : (end) vương phi bảo bối 02/08/2021 17:32
Chapter 103 : Vương phi bảo bối 28 02/08/2021 15:32
Chapter 102 : Vương phi bảo bối 02/08/2021 13:32
Chapter 101 : Vương phi bảo bối 26 02/08/2021 11:32
Chapter 100 : Vương phi bảo bối 25 02/08/2021 09:32
Chapter 99 : Vương Phi Bảo Bối 24 02/08/2021 07:32
Chapter 98 : Vương Phi Bảo Bối 23 02/08/2021 05:32
Chapter 97 : Vương Phi Bảo Bối 22 02/08/2021 03:32
Chapter 96 : Vương Phi Bảo Bối 02/08/2021 01:32
Chapter 95 : Vương Phi Bảo Bối 20 01/08/2021 23:32
Chapter 94 : Vương Phi Bảo Bối 19 01/08/2021 21:32
Chapter 93 : Vương Phi Bảo Bối 18 01/08/2021 19:32
Chapter 92 : Vương Phi Bảo Bối 17 01/08/2021 17:32
Chapter 91 : Vương Phi Bảo Bối 16 01/08/2021 15:32
Chapter 90 : Vương Phi Bảo Bối 15 01/08/2021 13:32
Chapter 89 : Vương Phi Bảo Bối 14 01/08/2021 11:32
Chapter 88 : Vương Phi Bảo Bối 13 01/08/2021 09:32
Chapter 87 : Vương Phi Bảo Bối 12 01/08/2021 07:32
Chapter 86 : Vương Phi Bảo Bối 11 01/08/2021 05:32
Chapter 85 : Vương Phi Bảo Bối 10 01/08/2021 03:32
Chapter 84 : Vương Phi Bảo Bối 9 01/08/2021 01:32
Chapter 83 : Vương Phi Bảo Bối 8 31/07/2021 23:32
Chapter 82 : Vương Phi Bảo Bối 7 31/07/2021 21:32
Chapter 81 : Vương Phi Bảo Bối 6 31/07/2021 19:32
Chapter 80 : Vương Phi Bảo Bối 5 31/07/2021 17:32
Chapter 79 : Vương Phi Bảo Bối 4 31/07/2021 15:32
Chapter 78 : Vương Phi Bảo Bối 3 31/07/2021 13:32
Chapter 77 : Vương Phi Bảo Bối 2 31/07/2021 11:32
Chapter 76 : Vương Phi Bảo Bối 31/07/2021 09:32
Chapter 75 : Thanh Xuân Ấy Không Mưa 31/07/2021 07:32
Chapter 74 : Thanh Xuân Ấy Không Mưa 20 31/07/2021 05:32
Chapter 73 : Thanh Xuân Ấy Không Mưa 19 31/07/2021 03:32
Chapter 72 : Thanh Xuân Ấy Không Mưa 18 31/07/2021 01:32
Chapter 71 : Thanh Xuân Ấy Không Mưa 17 30/07/2021 23:32
Chapter 70 : Thanh Xuân Ấy Không Mưa 16 30/07/2021 21:32
Chapter 69 : Thanh Xuân Ấy Không Mưa 15 30/07/2021 19:32
Chapter 68 : Thanh Xuân Ấy Không Mưa 14 30/07/2021 17:32
Chapter 67 : Thanh Xuân Ấy Không Mưa 13 30/07/2021 15:32
Chapter 66 : Thanh Xuân Ấy Không Mưa 12 30/07/2021 13:32
Chapter 65 : Thanh Xuân Ấy Không Mưa 11 30/07/2021 11:32
Chapter 64 : Thanh Xuân Ấy Không Mưa 10 30/07/2021 09:32
Chapter 63 : Thanh Xuân Ấy Không Mưa 9 30/07/2021 07:32
Chapter 62 : Thanh Xuân Ấy Không Mưa 8 30/07/2021 05:32
Chapter 61 : Thanh Xuân Ấy Không Mưa 7 30/07/2021 03:32
Chapter 60 : Thanh Xuân Ấy Không Mưa 6 30/07/2021 01:32
Chapter 59 : Thanh Xuân Ấy Không Mưa 5 29/07/2021 23:32
Chapter 58 : Thanh Xuân Ấy Không Mưa 4 29/07/2021 21:32
Chapter 57 : Thanh Xuân Ấy Không Mưa 3 29/07/2021 19:32
Chapter 56 : Thanh Xuân Ấy Không Mưa 2 29/07/2021 17:32
Chapter 55 : Thanh Xuân Ấy Không Mưa 1 29/07/2021 15:32
Chapter 54 : Phiên Ngoại- Sau Này Của Chúng Ta 29/07/2021 13:32
Chapter 53 : Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn (end) 29/07/2021 11:32
Chapter 52 : Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn 27 29/07/2021 09:32
Chapter 51 : (26)Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn 29/07/2021 07:32
Chapter 50 : (25)Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn 29/07/2021 05:32
Chapter 49 : (24)Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn 29/07/2021 03:32
Chapter 48 : (23)Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn 29/07/2021 01:32
Chapter 47 : (22)Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn 28/07/2021 23:32
Chapter 46 : Màn diễn thiếu nữ ngoan hiền! 22/06/2021 19:37
Chapter 45 : Vợ? Tôi nghỉ, cậu nên suy nghỉ kỉ, ý nghĩa của chữ này! 22/06/2021 17:37
Chapter 44 : Tranh cãi vì phụ nữ! 22/06/2021 15:37
Chapter 43 : Nhà là nơi không thể về! 22/06/2021 13:37
Chapter 42 : Người bạn tốt nhất! 22/06/2021 11:37
Chapter 41 : Chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa! 13/06/2021 19:29
Chapter 40 : Sự trừng phạt cho kẻ không nghe lời! 06/06/2021 23:29
Chapter 39 : Ý nghĩa của cái ôm này là gì? 05/06/2021 06:31
Chapter 38 : Thanh mai trúc mã của anh! 05/06/2021 04:31
Chapter 37 : Vì danh dự mới cứu cô! 04/06/2021 02:36
Chapter 36 : Kẻ máu lạnh, vô tình!! 04/06/2021 00:36
Chapter 35 : Miễn cưỡng cứu cô!! 03/06/2021 22:36
Chapter 34 : Vô tình! 03/06/2021 20:36
Chapter 33 : Gặp một tên biến thái!! 03/06/2021 18:36
Chapter 32 : Một chút dịu dàng!! 03/06/2021 16:36
Chapter 31 : Lại gặp phiền phức nữa rồi!! 03/06/2021 14:36
Chapter 30 : Giải thích hiểu lầm 28/05/2021 02:28
Chapter 29 : Em có tư cách ghen sao? 19/05/2021 02:31
Chapter 28 : (2)Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn 02/05/2021 09:34
Chapter 27 : (1)Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn 02/05/2021 07:34
Chapter 26 : (END)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz 30/04/2021 06:28
Chapter 25 : (25)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz 22/04/2021 13:34
Chapter 24 : (24)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz 22/04/2021 11:34
Chapter 23 : (23)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz 22/04/2021 09:34
Chapter 22 : (22)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz 22/04/2021 07:34
Chapter 21 : (21)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz 22/04/2021 05:34
Chapter 20 : (20)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz 22/04/2021 03:34
Chapter 19 : (19)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz 22/04/2021 01:34
Chapter 18 : (18)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz 21/04/2021 23:34
Chapter 17 : (17)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz 21/04/2021 21:34
Chapter 16 : (16)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz 21/04/2021 19:34
Chapter 15 : (15)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz 21/04/2021 17:34
Chapter 14 : (14)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz 21/04/2021 15:34
Chapter 13 : (13)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz 21/04/2021 13:34
Chapter 12 : (12)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz 21/04/2021 11:34
Chapter 11 : (11)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz 21/04/2021 09:34
Chapter 10 : (10)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz 21/04/2021 07:34
Chapter 9 : (9)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz 21/04/2021 05:34
Chapter 8 : (8)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz 21/04/2021 03:34
Chapter 7 : (7)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz 21/04/2021 01:34
Chapter 6 : (6)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz 20/04/2021 23:34
Chapter 5 : (5)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz 20/04/2021 21:34
Chapter 4 : (4)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz 20/04/2021 19:34
Chapter 3 : (3)Bình Hoa Vô Dụng của Showbiz 20/04/2021 17:34
Chapter 2 : Quá khứ 3 năm trước! 20/04/2021 15:34
Chapter 1 : Chỉ là sinh non! Có chết đâu, cô gấp gáp làm gì! 20/04/2021 13:34

comment

Có thể bạn thích xem

Xuyên Nhanh: Con Đường Công Lược Nam Thần - Xuyen Nhanh: Con Đuong Cong Luoc Nam Than

Cập nhật lúc : 22/09/2021 15:35

Tình trạng : 169 / 171 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại, Mạt Thế

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh Công Lược: Ký Chủ Đừng Hắc Hoá - Xuyen Nhanh Cong Luoc: Ky Chu Đung Hac Hoa

Cập nhật lúc : 26/11/2019 02:12

Tình trạng : 156 / 158 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược - Xuyen Thu Chi Lieu Han Cong Luoc

Cập nhật lúc : 08/12/2019 10:33

Tình trạng : 123 / 123 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc - Mau Xuyen Cong Luoc: Nu Phu Co Đoc

Cập nhật lúc : 01/09/2019 17:55

Tình trạng : 367 / 369 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Xuyên Việt Luôn Bị Nam Chủ Công Lược - Xuyen Viet Luon Bi Nam Chu Cong Luoc

Cập nhật lúc : 01/11/2019 03:39

Tình trạng : 27 / 29 Chapter

Thể loại: Khoa Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mau Xuyên: Pháo Hôi Vả Mặt Công Lược - Mau Xuyen: Phao Hoi Va Mat Cong Luoc

Cập nhật lúc : 09/08/2021 06:58

Tình trạng : 79 / 81 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh, Nữ Cường, Nữ Phụ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hệ Thống Xuyên Không - Công Lược Nam Thần - He Thong Xuyen Khong - Cong Luoc Nam Than

Cập nhật lúc : 13/04/2022 06:58

Tình trạng : 51 / 51 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.213

Đọc truyện

Mau Xuyên Công Lược Boss Phản Diện Nam Thần - Mau Xuyen Cong Luoc Boss Phan Dien Nam Than

Cập nhật lúc : 21/03/2020 11:42

Tình trạng : 177 / 179 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Ngược, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Không Công Lược Nam Chính Là Cảnh Sát - Xuyen Khong Cong Luoc Nam Chinh La Canh Sat

Cập nhật lúc : 06/07/2022 01:00

Tình trạng : 128 / 130 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Vào Trò Chơi Công Lược Toàn Route Be - Xuyen Vao Tro Choi Cong Luoc Toan Route Be

Cập nhật lúc : 04/04/2023 12:28

Tình trạng : 28 / 30 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Mất Khống Chế - Tiểu Thất Tể Tử - Mat Khong Che - Tieu That Te Tu

Cập nhật lúc : 04/06/2023 13:58

Tình trạng : 12 / 12 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Đoản Văn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kẹo Ngọt - Keo Ngot

Cập nhật lúc : 03/06/2023 23:58

Tình trạng : 67 / 67 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phá Quân Mệnh - Pha Quan Menh

Cập nhật lúc : 03/06/2023 19:58

Tình trạng : 900 / 902 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Anh Trai Nuôi Đến Bao Giờ Anh Mới Yêu Em - Anh Trai Nuoi Đen Bao Gio Anh Moi Yeu Em

Cập nhật lúc : 03/06/2023 18:28

Tình trạng : 124 / 126 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình - Tong Tai Khong Nhan Ra Vo Minh

Cập nhật lúc : 03/06/2023 16:58

Tình trạng : 331 / 333 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hệ Thống Công Lược Của Pháo Hôi - He Thong Cong Luoc Cua Phao Hoi

Cập nhật lúc : 03/06/2023 15:28

Tình trạng : 64 / 66 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện