Xuyên Nhanh Công Lược: Định Chế Boss Vai Ác Có Một Không Hai

Xuyen Nhanh Cong Luoc: Đinh Che Boss Vai Ác Co Mot Khong Hai

Tác giả : Lâm Mộc Thập Nhất

Thể loại : Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn, Quân Sự, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại, Mạt Thế, Phương Tây, Nữ Phụ, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 24/10/2022 15:28

Tình trạng : 429 / 429 Chapter

Lượt xem: 16180

Ảnh đế ngạo kiều? Nam thần điện cạnh ấm áp? Quý tộc hút máu đa tình? Tướng quân ngây thơ? Bệnh mỹ nam gió thổi là ngã?…… Không tồn tại! Trong mắt Tô Mộc, những thứ này còn không quan trọng bằng tiền. Hệ thống nào đó được gọi là Cửu thiên tuế: “Ký chủ, nhiệm vụ này đạt được nhiều điểm.” Hai mắt Tô Mộc sáng ngời, nhiều điểm= nhiều tiền. “Nhận.” Vai ác Boss bí ẩn đã sớm chờ trong thế giới nhìn Tô Mộc bị tiền dẫn tới đây, trong tay cầm một cục tiền lạnh lùng nói: “Nghe nói em thích tiền nhất, hửm?” Tô Mộc luôn lạnh nhạt khẽ biến sắc lập tức định chạy đi. Nhưng vẫn quay đầu 
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 429 : - 432: Nàng dâu nuôi từ bé (5 -8) 24/10/2022 19:28
Chapter 425 : - 428: Nàng dâu nuôi từ bé (1 - 4) 24/10/2022 17:28
Chapter 421 : - 424: Vị kia (1 - 4) 24/10/2022 15:28
Chapter 415 : - 420: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (Phiên ngoại) 24/10/2022 13:28
Chapter 411 : - 414: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (65 - Xong) 24/10/2022 11:28
Chapter 406 : - 410: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (60 - 64) 24/10/2022 09:28
Chapter 401 : - 405: Tiên Tôn thỉnh tự trọng (55 - 59) 24/10/2022 07:28
Chapter 400 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (54) 24/10/2022 09:31
Chapter 399 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (53) 24/10/2022 07:31
Chapter 398 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (52) 24/10/2022 05:31
Chapter 397 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (51) 24/10/2022 03:31
Chapter 396 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (50) 24/10/2022 01:31
Chapter 395 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (49) 23/10/2022 23:31
Chapter 394 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (48) 23/10/2022 21:31
Chapter 393 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (47) 23/10/2022 19:31
Chapter 392 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (46) 23/10/2022 17:31
Chapter 391 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (45) 23/10/2022 15:31
Chapter 390 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (44) 23/10/2022 13:31
Chapter 389 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (43) 23/10/2022 11:31
Chapter 388 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (42) 23/10/2022 09:31
Chapter 387 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (41) 23/10/2022 07:31
Chapter 386 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (40) 23/10/2022 05:31
Chapter 385 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (39) 23/10/2022 03:31
Chapter 384 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (38) 23/10/2022 01:31
Chapter 383 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (37) 22/10/2022 23:31
Chapter 382 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (36) 22/10/2022 21:31
Chapter 381 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (35) 22/10/2022 19:31
Chapter 380 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (34) 22/10/2022 17:31
Chapter 379 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (33) 22/10/2022 15:31
Chapter 378 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (32) 22/10/2022 13:31
Chapter 377 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (31) 22/10/2022 11:31
Chapter 376 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (30) 22/10/2022 09:31
Chapter 375 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (29) 22/10/2022 07:31
Chapter 374 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (28) 22/10/2022 05:31
Chapter 373 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (27) 22/10/2022 03:31
Chapter 372 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (26) 22/10/2022 01:31
Chapter 371 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (25) 21/10/2022 23:31
Chapter 370 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (24) 21/10/2022 21:31
Chapter 369 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (23) 21/10/2022 19:31
Chapter 368 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (22) 21/10/2022 17:31
Chapter 367 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (21) 21/10/2022 15:31
Chapter 366 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (20) 21/10/2022 13:31
Chapter 365 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (19) 21/10/2022 11:31
Chapter 364 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (18) 21/10/2022 09:31
Chapter 363 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (17) 21/10/2022 07:31
Chapter 362 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (16) 21/10/2022 05:31
Chapter 361 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (15) 21/10/2022 03:31
Chapter 360 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (14) 21/10/2022 01:31
Chapter 359 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (13) 20/10/2022 23:31
Chapter 358 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (12) 20/10/2022 21:31
Chapter 357 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (11) 20/10/2022 19:31
Chapter 356 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (10) 20/10/2022 17:31
Chapter 355 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (9) 20/10/2022 15:31
Chapter 354 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (8) 20/10/2022 13:31
Chapter 353 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (7) 20/10/2022 11:31
Chapter 352 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (6) 20/10/2022 09:31
Chapter 351 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (5) 20/10/2022 07:31
Chapter 350 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (4) 20/10/2022 05:31
Chapter 349 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (3) 20/10/2022 03:31
Chapter 348 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (2) 20/10/2022 01:31
Chapter 347 : Tiên Tôn thỉnh tự trọng (1) 19/10/2022 23:31
Chapter 346 : Thầy giáo không nghe lời (Phiên ngoại 2) 19/10/2022 21:31
Chapter 345 : Thầy giáo không nghe lời (Phiên ngoại 1) 19/10/2022 19:31
Chapter 344 : Thầy giáo không nghe lời (Xong) 19/10/2022 17:31
Chapter 343 : Thầy giáo không nghe lời (52) 19/10/2022 15:31
Chapter 342 : Thầy giáo không nghe lời (51) 19/10/2022 13:31
Chapter 341 : Thầy giáo không nghe lời (50) 19/10/2022 11:31
Chapter 340 : Thầy giáo không nghe lời (49) 19/10/2022 09:31
Chapter 339 : Thầy giáo không nghe lời (48) 19/10/2022 07:31
Chapter 338 : Thầy giáo không nghe lời (47) 19/10/2022 05:31
Chapter 337 : Thầy giáo không nghe lời (46) 19/10/2022 03:31
Chapter 336 : Thầy giáo không nghe lời (45) 19/10/2022 01:31
Chapter 335 : Thầy giáo không nghe lời (44) 18/10/2022 23:31
Chapter 334 : Thầy giáo không nghe lời (43) 18/10/2022 21:31
Chapter 333 : Thầy giáo không nghe lời (42) 18/10/2022 19:31
Chapter 332 : Thầy giáo không nghe lời (41) 18/10/2022 17:31
Chapter 331 : Thầy giáo không nghe lời (40) 18/10/2022 15:31
Chapter 330 : Thầy giáo không nghe lời (39) 18/10/2022 13:31
Chapter 329 : Thầy giáo không nghe lời (38) 18/10/2022 11:31
Chapter 328 : Thầy giáo không nghe lời (37) 18/10/2022 09:31
Chapter 327 : Thầy giáo không nghe lời (36) 18/10/2022 07:31
Chapter 326 : Thầy giáo không nghe lời (35) 18/10/2022 05:31
Chapter 325 : Thầy giáo không nghe lời (34) 18/10/2022 03:31
Chapter 324 : Thầy giáo không nghe lời (33) 18/10/2022 01:31
Chapter 323 : Thầy giáo không nghe lời (32) 17/10/2022 23:31
Chapter 322 : Thầy giáo không nghe lời (31) 17/10/2022 21:31
Chapter 321 : Thầy giáo không nghe lời (30) 17/10/2022 19:31
Chapter 320 : Thầy giáo không nghe lời (29) 17/10/2022 17:31
Chapter 319 : Thầy giáo không nghe lời (28) 17/10/2022 15:31
Chapter 318 : Thầy giáo không nghe lời (27) 17/10/2022 13:31
Chapter 317 : Thầy giáo không nghe lời (26) 17/10/2022 11:31
Chapter 316 : Thầy giáo không nghe lời (25) 17/10/2022 09:31
Chapter 315 : Thầy giáo không nghe lời (24) 17/10/2022 07:31
Chapter 314 : Thầy giáo không nghe lời (23) 17/10/2022 05:31
Chapter 313 : Thầy giáo không nghe lời (22) 17/10/2022 03:31
Chapter 312 : Thầy giáo không nghe lời (21) 17/10/2022 01:31
Chapter 311 : Thầy giáo không nghe lời (20) 16/10/2022 23:31
Chapter 310 : Thầy giáo không nghe lời (19) 16/10/2022 21:31
Chapter 309 : Thầy giáo không nghe lời (18) 16/10/2022 19:31
Chapter 308 : Thầy giáo không nghe lời (17) 16/10/2022 17:31
Chapter 307 : Thầy giáo không nghe lời (16) 16/10/2022 15:31
Chapter 306 : Thầy giáo không nghe lời (15) 16/10/2022 13:31
Chapter 305 : Thầy giáo không nghe lời (14) 16/10/2022 11:31
Chapter 304 : Thầy giáo không nghe lời (13) 16/10/2022 09:31
Chapter 303 : Thầy giáo không nghe lời (12) 16/10/2022 07:31
Chapter 302 : Thầy giáo không nghe lời (11) 16/10/2022 05:31
Chapter 301 : Thầy giáo không nghe lời (10) 16/10/2022 03:31
Chapter 300 : Thầy giáo không nghe lời (9) 16/10/2022 01:31
Chapter 299 : Thầy giáo không nghe lời (8) 15/10/2022 23:31
Chapter 298 : Thầy giáo không nghe lời (7) 15/10/2022 21:31
Chapter 297 : Thầy giáo không nghe lời (6) 15/10/2022 19:31
Chapter 296 : Thầy giáo không nghe lời (5) 15/10/2022 17:31
Chapter 295 : Thầy giáo không nghe lời (4) 15/10/2022 15:31
Chapter 294 : Thầy giáo không nghe lời (3) 15/10/2022 13:31
Chapter 293 : Thầy giáo không nghe lời (2) 15/10/2022 11:31
Chapter 292 : Thầy giáo không nghe lời (1) 15/10/2022 09:31
Chapter 291 : Trêu chọc tận thế (Phiên ngoại) 15/10/2022 07:31
Chapter 290 : Trêu chọc tận thế (Xong) 15/10/2022 05:31
Chapter 289 : Trêu chọc tận thế (75) 15/10/2022 03:31
Chapter 288 : Trêu chọc tận thế (74) 15/10/2022 01:31
Chapter 287 : Trêu chọc tận thế (73) 14/10/2022 23:31
Chapter 286 : Trêu chọc tận thế (72) 14/10/2022 21:31
Chapter 285 : Trêu chọc tận thế (71) 14/10/2022 19:31
Chapter 284 : Trêu chọc tận thế (70) 14/10/2022 17:31
Chapter 283 : Trêu chọc tận thế (69) 14/10/2022 15:31
Chapter 282 : Trêu chọc tận thế (68) 14/10/2022 13:31
Chapter 281 : Trêu chọc tận thế (67) 14/10/2022 11:31
Chapter 280 : Trêu chọc tận thế (66) 14/10/2022 09:31
Chapter 279 : Trêu chọc tận thế (65) 14/10/2022 07:31
Chapter 278 : Trêu chọc tận thế (64) 14/10/2022 05:31
Chapter 277 : Trêu chọc tận thế (63) 14/10/2022 03:31
Chapter 276 : Trêu chọc tận thế (62) 14/10/2022 01:31
Chapter 275 : Trêu chọc tận thế (61) 13/10/2022 23:31
Chapter 274 : Trêu chọc tận thế (60) 13/10/2022 21:31
Chapter 273 : Trêu chọc tận thế (59) 13/10/2022 19:31
Chapter 272 : Trêu chọc tận thế (58) 13/10/2022 17:31
Chapter 271 : Trêu chọc tận thế (57) 13/10/2022 15:31
Chapter 270 : Trêu chọc tận thế (56) 13/10/2022 13:31
Chapter 269 : Trêu chọc tận thế (55) 13/10/2022 11:31
Chapter 268 : Trêu chọc tận thế (54) 13/10/2022 09:31
Chapter 267 : Trêu chọc tận thế (53) 13/10/2022 07:31
Chapter 266 : Trêu chọc tận thế (52) 13/10/2022 05:31
Chapter 265 : Trêu chọc tận thế (51) 13/10/2022 03:31
Chapter 264 : Trêu chọc tận thế (50) 13/10/2022 01:31
Chapter 263 : Trêu chọc tận thế (49) 12/10/2022 23:31
Chapter 262 : Trêu chọc tận thế (48) 12/10/2022 21:31
Chapter 261 : Trêu chọc tận thế (47) 12/10/2022 19:31
Chapter 260 : Trêu chọc tận thế (46) 12/10/2022 17:31
Chapter 259 : Trêu chọc tận thế (45) 12/10/2022 15:31
Chapter 258 : Trêu chọc tận thế (44) 12/10/2022 13:31
Chapter 257 : Trêu chọc tận thế (43) 12/10/2022 11:31
Chapter 256 : Trêu chọc tận thế (42) 12/10/2022 09:31
Chapter 255 : Trêu chọc tận thế (41) 12/10/2022 07:31
Chapter 254 : Trêu chọc tận thế (40) 12/10/2022 05:31
Chapter 253 : Trêu chọc tận thế (39) 12/10/2022 03:31
Chapter 252 : Trêu chọc tận thế (38) 12/10/2022 01:31
Chapter 251 : Trêu chọc tận thế (37) 11/10/2022 23:31
Chapter 250 : Trêu chọc tận thế (36) 11/10/2022 21:31
Chapter 249 : Trêu chọc tận thế (35) 11/10/2022 19:31
Chapter 248 : Trêu chọc tận thế (34) 11/10/2022 17:31
Chapter 247 : Trêu chọc tận thế (33) 11/10/2022 15:31
Chapter 246 : Trêu chọc tận thế (32) 11/10/2022 13:31
Chapter 245 : Trêu chọc tận thế (31) 11/10/2022 11:31
Chapter 244 : Trêu chọc tận thế (30) 11/10/2022 09:31
Chapter 243 : Trêu chọc tận thế (29) 11/10/2022 07:31
Chapter 242 : Trêu chọc tận thế (28) 11/10/2022 05:31
Chapter 241 : Trêu chọc tận thế (27) 11/10/2022 03:31
Chapter 240 : Trêu chọc tận thế (26) 12/04/2022 09:36
Chapter 239 : Trêu chọc tận thế (25) 08/04/2022 19:28
Chapter 238 : Trêu chọc tận thế (24) 08/04/2022 17:28
Chapter 237 : Trêu chọc tận thế (23) 08/04/2022 15:28
Chapter 236 : Trêu chọc tận thế (22) 08/04/2022 13:28
Chapter 235 : Trêu chọc tận thế (21) 08/04/2022 11:28
Chapter 234 : Trêu chọc tận thế (20) 08/04/2022 09:28
Chapter 233 : Trêu chọc tận thế (19) 08/04/2022 07:28
Chapter 232 : Trêu chọc tận thế (18) 08/04/2022 05:28
Chapter 231 : Trêu chọc tận thế (17) 08/04/2022 03:28
Chapter 230 : Trêu chọc tận thế (16) 08/04/2022 01:28
Chapter 229 : Trêu chọc tận thế (15) 07/04/2022 23:28
Chapter 228 : Trêu chọc tận thế (14) 07/04/2022 21:28
Chapter 227 : Trêu chọc tận thế (13) 07/04/2022 19:28
Chapter 226 : Trêu chọc tận thế (12) 07/04/2022 17:28
Chapter 225 : Trêu chọc tận thế (11) 07/04/2022 15:28
Chapter 224 : Trêu chọc tận thế (10) 07/04/2022 13:28
Chapter 223 : Trêu chọc tận thế (9) 07/04/2022 11:28
Chapter 222 : Trêu chọc tận thế (8) 07/04/2022 09:28
Chapter 221 : Trêu chọc tận thế (7) 07/04/2022 07:28
Chapter 220 : Trêu chọc tận thế (6) 07/04/2022 05:28
Chapter 219 : Trêu chọc tận thế (5) 07/04/2022 03:28
Chapter 218 : Trêu chọc tận thế (4) 07/04/2022 01:28
Chapter 217 : Trêu chọc tận thế (3) 06/04/2022 23:28
Chapter 216 : Trêu chọc tận thế (2) 06/04/2022 21:28
Chapter 215 : Trêu chọc tận thế (1) 06/04/2022 19:28
Chapter 214 : Gian thương hạng nhất (Phiên ngoại) 06/04/2022 17:28
Chapter 213 : Gian thương hạng nhất (Xong) 06/04/2022 15:28
Chapter 212 : Gian thương hạng nhất (73) 06/04/2022 13:28
Chapter 211 : Gian thương hạng nhất (72) 06/04/2022 11:28
Chapter 210 : Gian thương hạng nhất (71) 06/04/2022 09:28
Chapter 209 : Gian thương hạng nhất (70) 06/04/2022 07:28
Chapter 208 : Gian thương hạng nhất (69) 06/04/2022 05:28
Chapter 207 : Gian thương hạng nhất (68) 06/04/2022 03:28
Chapter 206 : Gian thương hạng nhất (67) 06/04/2022 01:28
Chapter 205 : Gian thương hạng nhất (66) 05/04/2022 23:28
Chapter 204 : Gian thương hạng nhất (65) 05/04/2022 21:28
Chapter 203 : Gian thương hạng nhất (64) 05/04/2022 19:28
Chapter 202 : Gian thương hạng nhất (63) 05/04/2022 17:28
Chapter 201 : Gian thương hạng nhất (62) 05/04/2022 15:28
Chapter 200 : Gian thương hạng nhất (61) 05/04/2022 13:28
Chapter 199 : Gian thương hạng nhất (60) 05/04/2022 11:28
Chapter 198 : Gian thương hạng nhất (59) 05/04/2022 09:28
Chapter 197 : Gian thương hạng nhất (58) 05/04/2022 07:28
Chapter 196 : Gian thương hạng nhất (57) 05/04/2022 05:28
Chapter 195 : Gian thương hạng nhất (56) 05/04/2022 03:28
Chapter 194 : Gian thương hạng nhất (55) 05/04/2022 01:28
Chapter 193 : Gian thương hạng nhất (54) 04/04/2022 23:28
Chapter 192 : Gian thương hạng nhất (53) 04/04/2022 21:28
Chapter 191 : Gian thương hạng nhất (52) 04/04/2022 19:28
Chapter 190 : Gian thương hạng nhất (51) 04/04/2022 17:28
Chapter 189 : Gian thương hạng nhất (50) 04/04/2022 15:28
Chapter 188 : Gian thương hạng nhất (49) 04/04/2022 13:28
Chapter 187 : Gian thương hạng nhất (48) 04/04/2022 11:28
Chapter 186 : Gian thương hạng nhất (47) 04/04/2022 09:28
Chapter 185 : Gian thương hạng nhất (46) 04/04/2022 07:28
Chapter 184 : Gian thương hạng nhất (45) 04/04/2022 05:28
Chapter 183 : Gian thương hạng nhất (44) 04/04/2022 03:28
Chapter 182 : Gian thương hạng nhất (43) 04/04/2022 01:28
Chapter 181 : Gian thương hạng nhất (42) 03/04/2022 23:28
Chapter 180 : Gian thương hạng nhất (41) 24/01/2022 02:34
Chapter 179 : Gian thương hạng nhất (40) 24/01/2022 00:34
Chapter 178 : Gian thương hạng nhất (39) 23/01/2022 22:34
Chapter 177 : Gian thương hạng nhất (38) 23/01/2022 20:34
Chapter 176 : Gian thương hạng nhất (37) 22/01/2022 19:31
Chapter 175 : Gian thương hạng nhất (36) 22/01/2022 17:31
Chapter 174 : Gian thương hạng nhất (35) 22/01/2022 15:31
Chapter 173 : Gian thương hạng nhất (34) 22/01/2022 13:31
Chapter 172 : Gian thương hạng nhất (33) 22/01/2022 11:31
Chapter 171 : Gian thương hạng nhất (32) 22/01/2022 09:31
Chapter 170 : Gian thương hạng nhất (31) 22/01/2022 07:31
Chapter 169 : Gian thương hạng nhất (30) 22/01/2022 05:31
Chapter 168 : Gian thương hạng nhất (29) 22/01/2022 03:31
Chapter 167 : Gian thượng hạng nhất (28) 22/01/2022 01:31
Chapter 166 : Gian thương hạng nhất (27) 21/01/2022 23:31
Chapter 165 : Gian thương hạng nhất (26) 21/01/2022 21:31
Chapter 164 : Gian thương hạng nhất (25) 21/01/2022 19:31
Chapter 163 : Gian thương hạng nhất (24) 21/01/2022 17:31
Chapter 162 : Gian thương hạng nhất (23) 21/01/2022 15:31
Chapter 161 : Gian thương hạng nhất (22) 21/01/2022 13:31
Chapter 160 : Gian thương hạng nhất (21) 21/01/2022 11:31
Chapter 159 : Gian thương hạng nhất (20) 21/01/2022 09:31
Chapter 158 : Gian thương hạng nhất (19) 21/01/2022 07:31
Chapter 157 : Gian thương hạng nhất (18) 21/01/2022 05:31
Chapter 156 : Gian thương hạng nhất (17) 21/01/2022 03:31
Chapter 155 : Gian thương hạng nhất (16) 12/01/2022 02:28
Chapter 154 : Gian thương hạng nhất (15) 12/01/2022 00:28
Chapter 153 : Gian thương hạng nhất (14) 11/01/2022 22:28
Chapter 152 : Gian thương hạng nhất (13) 11/01/2022 20:28
Chapter 151 : Gian thương hạng nhất (12) 11/01/2022 18:28
Chapter 150 : Gian thương hạng nhất (11) 11/01/2022 16:28
Chapter 149 : Gian thương hạng nhất (10) 11/01/2022 14:28
Chapter 148 : Gian thương hạng nhất (9) 11/01/2022 12:28
Chapter 147 : Gian thương hạng nhất (8) 11/01/2022 10:28
Chapter 146 : Gian thương hạng nhất (7) 11/01/2022 08:28
Chapter 145 : Gian thương hạng nhất (6) 11/01/2022 06:28
Chapter 144 : Gian thương hạng nhất (5) 11/01/2022 04:28
Chapter 143 : Gian thương hạng nhất (4) 11/01/2022 02:28
Chapter 142 : Gian thương hạng nhất (3) 11/01/2022 00:28
Chapter 141 : Gian thương hạng nhất (2) 10/01/2022 22:28
Chapter 140 : Gian thương hạng nhất (1) 04/01/2022 19:30
Chapter 139 : Phiên ngoại Tướng quân phu nhân 04/01/2022 17:30
Chapter 138 : Phiên ngoại Thanh Thời 04/01/2022 15:30
Chapter 137 : Phiên ngoại Vân Lâm 04/01/2022 13:30
Chapter 136 : Nha hoàn đến rồi (Phiên ngoại) 04/01/2022 11:30
Chapter 135 : Nha hoàn đến rồi (Xong) 04/01/2022 09:30
Chapter 134 : Nha hoàn đến rồi (70) 04/01/2022 07:30
Chapter 133 : Nha hoàn đến rồi (69) 04/01/2022 05:30
Chapter 132 : Nha hoàn đến rồi (68) 04/01/2022 03:30
Chapter 131 : Nha hoàn đến rồi (67) 04/01/2022 01:30
Chapter 130 : Nha hoàn đến rồi (66) 03/01/2022 23:30
Chapter 129 : Nha hoàn đến rồi (65) 29/12/2021 19:29
Chapter 128 : Nha hoàn đến rồi (64) 29/12/2021 17:29
Chapter 127 : Nha hoàn đến rồi (63) 29/12/2021 15:29
Chapter 126 : Nha hoàn đến rồi (62) 29/12/2021 13:29
Chapter 125 : Nha hoàn đến rồi (61) 29/12/2021 11:29
Chapter 124 : Nha hoàn đến rồi (60) 29/12/2021 09:29
Chapter 123 : Nha hoàn đến rồi (59) 29/12/2021 07:29
Chapter 122 : Nha hoàn đến rồi (58) 29/12/2021 05:29
Chapter 121 : Nha hoàn đến rồi (57) 29/12/2021 03:29
Chapter 120 : Nha hoàn đến rồi (56) 29/12/2021 01:29
Chapter 119 : Nha hoàn đến rồi (55) 28/12/2021 23:29
Chapter 118 : Nha hoàn đến rồi (54) 28/12/2021 21:29
Chapter 117 : Nha hoàn đến rồi (53) 28/12/2021 19:29
Chapter 116 : Nha hoàn đến rồi (52) 28/12/2021 17:29
Chapter 115 : Nha hoàn đến rồi (51) 28/12/2021 15:29
Chapter 114 : Nha hoàn đến rồi (50) 28/12/2021 13:29
Chapter 113 : Nha hoàn đến rồi (49) 28/12/2021 11:29
Chapter 112 : Nha hoàn đến rồi (48) 28/12/2021 09:29
Chapter 111 : Nha hoàn đến rồi (47) 24/12/2021 02:30
Chapter 110 : Nha hoàn đến rồi (46) 24/12/2021 00:30
Chapter 109 : Nha hoàn đến rồi (45) 23/12/2021 22:30
Chapter 108 : Nha hoàn đến rồi (44) 23/12/2021 20:30
Chapter 107 : Nha hoàn đến rồi (43) 23/12/2021 18:30
Chapter 106 : Nha hoàn đến rồi (42) 23/12/2021 16:30
Chapter 105 : Nha hoàn đến rồi (41) 23/12/2021 14:30
Chapter 104 : Nha hoàn đến rồi (40) 23/12/2021 12:30
Chapter 103 : Nha hoàn đến rồi (39) 23/12/2021 10:30
Chapter 102 : Nha hoàn đến rồi (38) 23/12/2021 08:30
Chapter 101 : Nha hoàn đến rồi (37) 23/12/2021 06:30
Chapter 100 : Nha hoàn đến rồi (36) 23/12/2021 04:30
Chapter 99 : Nha hoàn đến rồi (35) 23/12/2021 02:30
Chapter 98 : Nha hoàn đến rồi (34) 23/12/2021 00:30
Chapter 97 : Nha hoàn đến rồi (33) 22/12/2021 22:30
Chapter 96 : Nha hoàn đến rồi (32) 22/12/2021 20:30
Chapter 95 : Nha hoàn đến rồi (31) 22/12/2021 18:30
Chapter 94 : Nha hoàn đến rồi (30) 22/12/2021 16:30
Chapter 93 : Nha hoàn đến rồi (29) 22/12/2021 14:30
Chapter 92 : Nha hoàn đến rồi (28) 22/12/2021 12:30
Chapter 91 : Nha hoàn đến rồi (27) 22/12/2021 10:30
Chapter 90 : Nha hoàn đến rồi (26) 22/12/2021 08:30
Chapter 89 : Nha hoàn đến rồi (25) 10/12/2021 02:30
Chapter 88 : Nha hoàn đến rồi (24) 10/12/2021 00:30
Chapter 87 : Nha hoàn đến rồi (23) 09/12/2021 22:30
Chapter 86 : Nha hoàn đến rồi (22) 09/12/2021 20:30
Chapter 85 : Nha hoàn đến rồi (21) 09/12/2021 18:30
Chapter 84 : Nha hoàn đến rồi (20) 09/12/2021 16:30
Chapter 83 : Nha hoàn đến rồi (19) 09/12/2021 14:30
Chapter 82 : Nha hoàn đến rồi (18) 09/12/2021 12:30
Chapter 81 : Nha hoàn đến rồi (17) 24/11/2021 23:30
Chapter 80 : Nha hoàn đến rồi (16) 24/11/2021 21:30
Chapter 79 : Nha hoàn đến rồi (15) 24/11/2021 19:30
Chapter 78 : Nha hoàn đến rồi (14) 24/11/2021 17:30
Chapter 77 : Nha hoàn đến rồi (13) 24/11/2021 15:30
Chapter 76 : Nha hoàn đến rồi (12) 24/11/2021 13:30
Chapter 75 : Nha hoàn đến rồi (11) 24/11/2021 11:30
Chapter 74 : Nha hoàn đến rồi (10) 24/11/2021 09:30
Chapter 73 : Nha hoàn đến rồi (9) 24/11/2021 07:30
Chapter 72 : Nha hoàn đến rồi (8) 24/11/2021 05:30
Chapter 71 : Nha hoàn đến rồi (7) 24/11/2021 03:30
Chapter 70 : Nha hoàn đến rồi (6) 24/11/2021 01:30
Chapter 69 : Nha hoàn đến rồi (5) 12/11/2021 19:28
Chapter 68 : Nha hoàn đến rồi (4) 12/11/2021 17:28
Chapter 67 : Nha hoàn đến rồi (3) 12/11/2021 15:28
Chapter 66 : Nha hoàn đến rồi(2) 12/11/2021 13:28
Chapter 65 : Nha hoàn đến rồi (1) 12/11/2021 11:28
Chapter 64 : Cô gái vô lương tâm (Phiên ngoại) 12/11/2021 09:28
Chapter 63 : Cô gái vô lương tâm (Xong) 12/11/2021 07:28
Chapter 62 : Cô gái vô lương tâm (58) 12/11/2021 05:28
Chapter 61 : Cô gái vô lương tâm (57) 12/11/2021 03:28
Chapter 60 : Cô gái vô lương tâm (56) 12/11/2021 01:28
Chapter 59 : Cô gái vô lương tâm (55) 11/11/2021 23:28
Chapter 58 : Cô gái vô lương tâm (54) 11/11/2021 21:28
Chapter 57 : Cô gái vô lương tâm (53) 29/10/2021 19:28
Chapter 56 : Cô gái vô lương tâm (52) 29/10/2021 17:28
Chapter 55 : Cô gái vô lương tâm (51) 29/10/2021 15:28
Chapter 54 : Cô gái vô lương tâm (50) 29/10/2021 13:28
Chapter 53 : Cô gái vô lương tâm (49) 29/10/2021 11:28
Chapter 52 : Cô gái vô lương tâm (48) 29/10/2021 09:28
Chapter 51 : Cô gái vô lương tâm (47) 29/10/2021 07:28
Chapter 50 : Cô gái vô lương tâm (46) 29/10/2021 05:28
Chapter 49 : Cô gái vô lương tâm (45) 29/10/2021 03:28
Chapter 48 : Cô gái vô lương tâm (44) 29/10/2021 01:28
Chapter 47 : Cô gái vô lương tâm (43) 28/10/2021 23:28
Chapter 46 : Cô gái vô lương tâm (42) 28/10/2021 21:28
Chapter 45 : Cô gái vô lương tâm (41) 28/10/2021 19:28
Chapter 44 : Cô gái vô lương tâm (40) 28/10/2021 17:28
Chapter 43 : Cô gái vô lương tâm (39) 28/10/2021 15:28
Chapter 42 : Cô gái vô lương tâm (38) 28/10/2021 13:28
Chapter 41 : Cô gái vô lương tâm (37) 28/10/2021 11:28
Chapter 40 : Cô gái vô lương tâm (36) 28/10/2021 09:28
Chapter 39 : Cô gái vô lương tâm (35) 28/10/2021 07:28
Chapter 38 : Thiếu Nữ Không Có Ớ Lương Tâm (34) 28/10/2021 05:28
Chapter 37 : Thiếu Nữ Không Có Ớ Lương Tâm (33) 28/10/2021 03:28
Chapter 36 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (32) 28/10/2021 01:28
Chapter 35 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (31) 27/10/2021 23:28
Chapter 34 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (30) 27/10/2021 21:28
Chapter 33 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (29) 27/10/2021 19:28
Chapter 32 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (28) 27/10/2021 17:28
Chapter 31 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (27) 27/10/2021 15:28
Chapter 30 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (26) 27/10/2021 13:28
Chapter 29 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (25) 27/10/2021 11:28
Chapter 28 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (24) 27/10/2021 09:28
Chapter 27 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (23) 27/10/2021 07:28
Chapter 26 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (22) 27/10/2021 05:28
Chapter 25 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (21) 27/10/2021 03:28
Chapter 24 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (20) 27/10/2021 01:28
Chapter 23 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (19) 26/10/2021 23:28
Chapter 22 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (18) 26/10/2021 21:28
Chapter 21 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (17) 26/10/2021 19:28
Chapter 20 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (16) 26/10/2021 17:28
Chapter 19 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (15) 26/10/2021 15:28
Chapter 18 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (14) 26/10/2021 13:28
Chapter 17 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (13) 26/10/2021 11:28
Chapter 16 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (12) 26/10/2021 09:28
Chapter 15 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (11) 26/10/2021 07:28
Chapter 14 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (10) 26/10/2021 05:28
Chapter 13 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (9) 26/10/2021 03:28
Chapter 12 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (8) 26/10/2021 01:28
Chapter 11 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (7) 25/10/2021 23:28
Chapter 10 : thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (6) 25/10/2021 21:28
Chapter 9 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (5) 25/10/2021 19:28
Chapter 8 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (4) 25/10/2021 17:28
Chapter 7 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (3) 25/10/2021 15:28
Chapter 6 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (2) 25/10/2021 13:28
Chapter 5 : Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (1) 25/10/2021 11:28
Chapter 4 : Nhiệm Vụ Bắt Đầu 25/10/2021 09:28
Chapter 3 : Hệ Thống Cửu Thiên Tuế 25/10/2021 07:28
Chapter 2 : Chết 25/10/2021 05:28
Chapter 1 : Đợi Một Lát Rồi Cầu Hôn 25/10/2021 03:28

comment

Có thể bạn thích xem

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai Ác Công Lược - Xuyen Thanh Nu Phu Sau Bi Vai Ác Cong Luoc

Cập nhật lúc : 25/11/2023 20:02

Tình trạng : 32 / 34 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngươi Có Thể Hay Không Công Lược Vai Phản Diện - Nguoi Co The Hay Khong Cong Luoc Vai Phan Dien

Cập nhật lúc : 11/10/2022 03:29

Tình trạng : 40 / 42 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.194

Đọc truyện

Liều Mạng Công Lược Vai Ác - Lieu Mang Cong Luoc Vai Ác

Cập nhật lúc : 21/03/2023 00:58

Tình trạng : 121 / 121 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.195

Đọc truyện

Xuyên Nhanh Công Lược - Xuyen Nhanh Cong Luoc

Cập nhật lúc : 03/11/2022 20:29

Tình trạng : 309 / 309 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.185

Đọc truyện

Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa - Xuyen Nhanh: Vai Ác Nam Than Đung Hac Hoa

Cập nhật lúc : 04/03/2022 12:41

Tình trạng : 251257 / 251259 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Dị Năng, Cổ Đại, Mạt Thế

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Xuyên Nhanh: Thủ Tục Từ Thiện Của Vai Ác - Xuyen Nhanh: Thu Tuc Tu Thien Cua Vai Ác

Cập nhật lúc : 02/03/2023 01:58

Tình trạng : 47 / 49 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Võng Du, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh: Ta Làm Vai Ác Khóc Lóc Thảm Thiết - Xuyen Nhanh: Ta Lam Vai Ác Khoc Loc Tham Thiet

Cập nhật lúc : 08/07/2021 11:04

Tình trạng : 38 / 40 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mau Xuyên Hệ Thống: Vai Ác Boss, Làm Càn Liêu - Mau Xuyen He Thong: Vai Ác Boss, Lam Can Lieu

Cập nhật lúc : 18/11/2021 10:00

Tình trạng : 57 / 59 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại, Nữ Phụ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Xuyên Nhanh: 108 Cách Công Lược Nam Thần - Xuyen Nhanh: 108 Cach Cong Luoc Nam Than

Cập nhật lúc : 02/05/2020 22:12

Tình trạng : 58 / 60 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh: Con Đường Công Lược Nam Thần - Xuyen Nhanh: Con Đuong Cong Luoc Nam Than

Cập nhật lúc : 22/09/2021 15:35

Tình trạng : 169 / 171 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại, Mạt Thế

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Nhục Thân Thành Thánh - Nhuc Than Thanh Thanh

Cập nhật lúc : 06/12/2023 23:58

Tình trạng : 168 / 170 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Max Cấp Đại Lão Tại Thế Giới Quỷ Dị - Max Cap Đai Lao Tai The Gioi Quy Di

Cập nhật lúc : 06/12/2023 22:28

Tình trạng : 250 / 252 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Horror - Kinh Dị, Trọng Sinh, Dị Năng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 06/12/2023 20:01

Tình trạng : 4335 / 4337 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Hối Hận Rồi - Sau Khi Trung Sinh Toi Hoi Han Roi

Cập nhật lúc : 06/12/2023 19:31

Tình trạng : 4 / 4 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 06/12/2023 02:32

Tình trạng : 2645 / 2647 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.414

Đọc truyện

Xuyên Thành Nàng Tiên Cá Của Nhà Khoa Học - Xuyen Thanh Nang Tien Ca Cua Nha Khoa Hoc

Cập nhật lúc : 06/12/2023 13:58

Tình trạng : 30 / 32 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện