Xuyên Nhanh: Cảm Hoá Nữ Phụ Ác Độc

Xuyen Nhanh: Cam Hoa Nu Phu Ác Đoc

Tác giả : Phúc Linh Tề

Thể loại : Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không, Cổ Đại, Nữ Phụ, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 22/02/2021 17:58

Tình trạng : 100 / 102 Chapter

Lượt xem: 16179

Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cận đại, hiện đại, tình yêu. Góc nhìn chính: Nam chính. Phong cách: Nhẹ nhàng. Edit + Beta: Meow_team aka Đảo mèo quàng tộc Thể loại đầy đủ: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên nhanh, Nữ phụ, Nhẹ nhàng, 1v1, Nam chủ. Con đường trưởng thành của nam chính là từng bước đi lên, không phải ngay từ đầu đã lợi hại, tính cách cũng có sự thay đổi qua thời gian. Nói là quá trình cảm hóa nữ phụ độc ác, nhưng dường như quan trọng hơn chính là con đường trưởng thành trong chuyện tình cảm của nam chính. Nam thẳng cứng rắn xuyên nhanh cứu vớt nữ phụ
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 100 : Mạt thế 24 22/02/2021 23:28
Chapter 99 : Mạt thế 23 22/02/2021 21:28
Chapter 98 : Mạt thế 22 22/02/2021 19:28
Chapter 97 : Mạt thế 21 22/02/2021 17:28
Chapter 96 : Mạt thế 20 22/02/2021 15:28
Chapter 95 : Mạt thế 19 22/02/2021 13:28
Chapter 94 : Mạt thế 18 22/02/2021 11:28
Chapter 93 : Mạt thế 17 22/02/2021 09:28
Chapter 92 : Mạt thế 16 22/02/2021 07:28
Chapter 91 : Mạt thế 15 22/02/2021 05:28
Chapter 90 : Mạt thế 14 22/02/2021 03:28
Chapter 89 : Mạt thế 13 22/02/2021 01:28
Chapter 88 : Mạt thế 12 21/02/2021 23:28
Chapter 87 : Mạt thế 11 21/02/2021 21:28
Chapter 86 : Mạt thế 10 21/02/2021 19:28
Chapter 85 : Mạt thế 9 21/02/2021 17:28
Chapter 84 : Mạt thế 8 21/02/2021 15:28
Chapter 83 : Mạt thế 7 21/02/2021 13:28
Chapter 82 : Mạt thế 4 21/02/2021 11:28
Chapter 81 : Mạt thế 5 21/02/2021 09:28
Chapter 80 : Mạt thế 4 21/02/2021 07:28
Chapter 79 : Mạt thế 3 21/02/2021 05:28
Chapter 78 : Mạt thế 2 21/02/2021 03:28
Chapter 77 : Mạt thế 1 21/02/2021 01:28
Chapter 76 : Thế giới tiên hiệp 27 20/02/2021 23:28
Chapter 75 : Thế giới tiên hiệp 26 20/02/2021 21:28
Chapter 74 : Thế giới tiên hiệp 25 20/02/2021 19:28
Chapter 73 : Thế giới tiên hiệp 24 20/02/2021 17:28
Chapter 72 : Thế giới tiên hiệp 23 20/02/2021 15:28
Chapter 71 : Thế giới tiên hiệp 22 20/02/2021 13:28
Chapter 70 : Thế giới tiên hiệp 21 20/02/2021 11:28
Chapter 69 : Thế giới tiên hiệp 20 20/02/2021 09:28
Chapter 68 : Thế giới tiên hiệp 19 20/02/2021 07:28
Chapter 67 : Thế giới tiên hiệp 18 20/02/2021 05:28
Chapter 66 : Thế giới tiên hiệp 17 20/02/2021 03:28
Chapter 65 : Thế giới tiên hiệp 16 20/02/2021 01:28
Chapter 64 : Thế giới tiên hiệp 15 19/02/2021 23:28
Chapter 63 : Thế giới tiên hiệp 14 19/02/2021 21:28
Chapter 62 : Thế giới tiên hiệp 13 19/02/2021 19:28
Chapter 61 : Thế giới tiên hiệp (12) 19/02/2021 17:28
Chapter 60 : Thế giới tiên hiệp 11 19/02/2021 15:28
Chapter 59 : Thế giới tiên hiệp 10 19/02/2021 13:28
Chapter 58 : Thế giới Tiên Hiệp 9 19/02/2021 11:28
Chapter 57 : Thế giới tiên hiệp 8 19/02/2021 09:28
Chapter 56 : Thế giới tiên hiệp 7 19/02/2021 07:28
Chapter 55 : Thế giới tiên hiệp 6 19/02/2021 05:28
Chapter 54 : Thế giới tiên hiệp 5 19/02/2021 03:28
Chapter 53 : Thế giới tiên hiệp 4 19/02/2021 01:28
Chapter 52 : Thế giới tiên hiệp 3 18/02/2021 23:28
Chapter 51 : Thế giới tiên hiệp 2 18/02/2021 21:28
Chapter 50 : Thế giới tiên hiệp 1 18/02/2021 19:28
Chapter 49 : Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 24 18/02/2021 17:28
Chapter 48 : Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 23 18/02/2021 15:28
Chapter 47 : Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 22 18/02/2021 13:28
Chapter 46 : Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 21 18/02/2021 11:28
Chapter 45 : Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 20 18/02/2021 09:28
Chapter 44 : Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 19 18/02/2021 07:28
Chapter 43 : Trai thẳng sắt thép ở thế giới Mary Sue 18 18/02/2021 05:28
Chapter 42 : Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 17 18/02/2021 03:28
Chapter 41 : Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 16 18/02/2021 01:28
Chapter 40 : Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 15 17/02/2021 23:28
Chapter 39 : Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 14 17/02/2021 21:28
Chapter 38 : Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 13 17/02/2021 19:28
Chapter 37 : Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 12 17/02/2021 17:28
Chapter 36 : Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 11 17/02/2021 15:28
Chapter 35 : Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 10 17/02/2021 13:28
Chapter 34 : Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 9 17/02/2021 11:28
Chapter 33 : Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 8 17/02/2021 09:28
Chapter 32 : Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 7 17/02/2021 07:28
Chapter 31 : Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 6 17/02/2021 05:28
Chapter 30 : Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 5 17/02/2021 03:28
Chapter 29 : Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 4 17/02/2021 01:28
Chapter 28 : Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 3 16/02/2021 23:28
Chapter 27 : Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 2 16/02/2021 21:28
Chapter 26 : Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 1 16/02/2021 19:28
Chapter 25 : Thế giới thứ nhất – Ngoại truyện 16/02/2021 17:28
Chapter 24 : Thế giới thứ nhất (24) 16/02/2021 15:28
Chapter 23 : Thế giới thứ nhất 23 16/02/2021 13:28
Chapter 22 : Thế giới thứ nhất 22 16/02/2021 11:28
Chapter 21 : Thế giới thứ nhất 21 16/02/2021 09:28
Chapter 20 : Thế giới thứ nhất (20) 16/02/2021 07:28
Chapter 19 : Thế giới thứ nhất (19) 16/02/2021 05:28
Chapter 18 : Thế giới thứ nhất (18) 16/02/2021 03:28
Chapter 17 : Thế giới thứ nhất (17) 24/02/2020 13:11
Chapter 16 : Thế giới thứ nhất (16) 24/02/2020 11:11
Chapter 15 : Thế giới thứ nhất (15) 24/02/2020 09:11
Chapter 14 : Thế giới thứ nhất (14) 24/02/2020 07:11
Chapter 13 : Thế giới thứ nhất (13) 24/02/2020 05:11
Chapter 12 : Thế giới thứ nhất (12) 08/02/2020 23:12
Chapter 11 : Thế giới thứ nhất (11) 25/01/2020 02:12
Chapter 10 : Thế giới thứ nhất (10) 17/01/2020 06:56
Chapter 9 : Thế giới thứ nhất (9) 17/01/2020 04:56
Chapter 8 : Thế giới thứ nhất (8) 17/01/2020 02:56
Chapter 7 : Thế giới thứ nhất (7) 17/01/2020 00:56
Chapter 6 : Thế giới thứ nhất (6) 16/01/2020 22:56
Chapter 5 : Xuyên nhanh: Cảm hoá 16/01/2020 20:56
Chapter 4 : Thế giới thứ nhất (4) 16/01/2020 18:56
Chapter 3 : Thế giới thứ nhất (3) 16/01/2020 16:56
Chapter 2 : Thế giới thứ nhất (2) 16/01/2020 14:56
Chapter 1 : Thế giới thứ nhất (1) 16/01/2020 12:56

comment

Có thể bạn thích xem

[Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Hoá Ra Cũng Là Hắc - [Xuyen Nhanh] Nu Phu Hoa Ra Cung La Hac

Cập nhật lúc : 26/09/2020 06:28

Tình trạng : 17 / 19 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mau Xuyên: Cặn Bã Nam Phiêu Nữ Phụ Ác Độc - Mau Xuyen: Can Ba Nam Phieu Nu Phu Ác Đoc

Cập nhật lúc : 18/10/2019 07:00

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý - Xuyen Nhanh: Vinh Hoa Phu Quy

Cập nhật lúc : 05/03/2021 13:58

Tình trạng : 166 / 166 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Hoàn Hảo - Xuyen Nhanh: Nu Phu Hoan Hao

Cập nhật lúc : 05/11/2019 00:55

Tình trạng : 4 / 6 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công - Xuyen Nhanh: Phao Hoi Nu Phu Muon Phan Cong

Cập nhật lúc : 23/08/2020 17:44

Tình trạng : 392 / 394 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Phụ Xuyên Nhanh Thề Muốn Phác Gục Nam Chủ - Nu Phu Xuyen Nhanh The Muon Phac Guc Nam Chu

Cập nhật lúc : 18/11/2019 17:22

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Cổ Đại, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh - Ác Đoc Nu Phu Trung Sinh

Cập nhật lúc : 19/04/2018 11:01

Tình trạng : 93 / 93 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Phụ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Xuyên Nhanh: Xuyên Thành Anh Trai Nữ Chính - Xuyen Nhanh: Xuyen Thanh Anh Trai Nu Chinh

Cập nhật lúc : 24/10/2019 17:42

Tình trạng : 46 / 48 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhật Kí Chuyển Mình Của Nữ Phụ Ác Độc - Nhat Ki Chuyen Minh Cua Nu Phu Ác Đoc

Cập nhật lúc : 19/06/2017 20:53

Tình trạng : 8 / 10 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ Độc Ác - Nhat Ky Xoay Nguoi Cua Nu Phu Đoc Ác

Cập nhật lúc : 10/01/2019 23:45

Tình trạng : 3 / 5 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 19/04/2021 23:41

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.363

Đọc truyện

Một Bước Lên Tiên - Mot Buoc Len Tien

Cập nhật lúc : 20/04/2021 08:28

Tình trạng : 974 / 976 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Rể Quý Trời Cho - Re Quy Troi Cho

Cập nhật lúc : 19/04/2021 21:35

Tình trạng : 233 / 235 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.190

Đọc truyện

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Mao Son Troc Quy Nhan

Cập nhật lúc : 19/04/2021 21:40

Tình trạng : 2863 / 2863 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 19/04/2021 21:41

Tình trạng : 4760 / 4760 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 19/04/2021 15:41

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.284

Đọc truyện