Xuyên Không Tới Vương Triều Đại Khang

Xuyen Khong Toi Vuong Trieu Đai Khang

Tác giả : Du Kỳ

Thể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 16/07/2023 23:58

Tình trạng : 1034 / 1036 Chapter

Lượt xem: 16192

Tác giả: Du Kỳ Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình Giới thiệu: Đột nhiên xuyên không về thời cổ đại, cơm cũng không đủ no? Cái gì cơ, đàn ông đi đánh trận chết gần hết rồi, quan phủ phát đẹp cho từng người năm sau bắt buộc phải sinh con? Cái gì, ngoại tộc lại tới xâm lược trung nguyên? ... Đừng lo, chỉ cần học tốt Toán Lý Hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ...
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 1034 16/07/2023 23:28
Chapter 1033 16/07/2023 21:28
Chapter 1032 16/07/2023 19:28
Chapter 1031 16/07/2023 17:28
Chapter 1030 16/07/2023 15:28
Chapter 1029 16/07/2023 13:28
Chapter 1028 16/07/2023 11:28
Chapter 1027 16/07/2023 09:28
Chapter 1026 16/07/2023 07:28
Chapter 1025 16/07/2023 05:28
Chapter 1024 16/07/2023 03:28
Chapter 1023 16/07/2023 01:28
Chapter 1022 15/07/2023 23:28
Chapter 1021 15/07/2023 21:28
Chapter 1020 15/07/2023 19:28
Chapter 1019 15/07/2023 17:28
Chapter 1018 15/07/2023 15:28
Chapter 1017 15/07/2023 13:28
Chapter 1016 15/07/2023 11:28
Chapter 1015 15/07/2023 09:28
Chapter 1014 15/07/2023 07:28
Chapter 1013 15/07/2023 05:28
Chapter 1012 15/07/2023 03:28
Chapter 1011 15/07/2023 01:28
Chapter 1010 14/07/2023 23:28
Chapter 1009 14/07/2023 21:28
Chapter 1008 14/07/2023 19:28
Chapter 1007 14/07/2023 17:28
Chapter 1006 14/07/2023 15:28
Chapter 1005 14/07/2023 13:28
Chapter 1004 14/07/2023 11:28
Chapter 1003 14/07/2023 09:28
Chapter 1002 14/07/2023 07:28
Chapter 1001 14/07/2023 05:28
Chapter 1000 14/07/2023 03:28
Chapter 999 14/07/2023 01:28
Chapter 998 13/07/2023 23:28
Chapter 997 13/07/2023 21:28
Chapter 996 13/07/2023 19:28
Chapter 995 13/07/2023 17:28
Chapter 994 13/07/2023 15:28
Chapter 993 13/07/2023 13:28
Chapter 992 13/07/2023 11:28
Chapter 991 13/07/2023 09:28
Chapter 990 13/07/2023 07:28
Chapter 989 13/07/2023 05:28
Chapter 988 13/07/2023 03:28
Chapter 987 13/07/2023 01:28
Chapter 986 12/07/2023 23:28
Chapter 985 12/07/2023 21:28
Chapter 984 12/07/2023 19:28
Chapter 983 12/07/2023 17:28
Chapter 982 12/07/2023 15:28
Chapter 981 12/07/2023 13:28
Chapter 980 12/07/2023 11:28
Chapter 979 12/07/2023 09:28
Chapter 978 12/07/2023 07:28
Chapter 977 12/07/2023 05:28
Chapter 976 12/07/2023 03:28
Chapter 975 12/07/2023 01:28
Chapter 974 11/07/2023 23:28
Chapter 973 11/07/2023 21:28
Chapter 972 11/07/2023 19:28
Chapter 971 11/07/2023 17:28
Chapter 970 11/07/2023 15:28
Chapter 969 11/07/2023 13:28
Chapter 968 11/07/2023 11:28
Chapter 967 11/07/2023 09:28
Chapter 966 11/07/2023 07:28
Chapter 965 11/07/2023 05:28
Chapter 964 11/07/2023 03:28
Chapter 963 11/07/2023 01:28
Chapter 962 10/07/2023 23:28
Chapter 961 10/07/2023 21:28
Chapter 960 10/07/2023 19:28
Chapter 959 10/07/2023 17:28
Chapter 958 10/07/2023 15:28
Chapter 957 10/07/2023 13:28
Chapter 956 10/07/2023 11:28
Chapter 955 10/07/2023 09:28
Chapter 954 10/07/2023 07:28
Chapter 953 10/07/2023 05:28
Chapter 952 10/07/2023 03:28
Chapter 951 10/07/2023 01:28
Chapter 950 09/07/2023 23:28
Chapter 949 09/07/2023 21:28
Chapter 948 09/07/2023 19:28
Chapter 947 09/07/2023 17:28
Chapter 946 09/07/2023 15:28
Chapter 945 09/07/2023 13:28
Chapter 944 09/07/2023 11:28
Chapter 943 09/07/2023 09:28
Chapter 942 09/07/2023 07:28
Chapter 941 09/07/2023 05:28
Chapter 940 09/07/2023 03:28
Chapter 939 09/07/2023 01:28
Chapter 938 08/07/2023 23:28
Chapter 937 08/07/2023 21:28
Chapter 936 08/07/2023 19:28
Chapter 935 08/07/2023 17:28
Chapter 934 08/07/2023 15:28
Chapter 933 08/07/2023 13:28
Chapter 932 08/07/2023 11:28
Chapter 931 08/07/2023 09:28
Chapter 930 08/07/2023 07:28
Chapter 929 08/07/2023 05:28
Chapter 928 08/07/2023 03:28
Chapter 927 08/07/2023 01:28
Chapter 926 07/07/2023 23:28
Chapter 925 07/07/2023 21:28
Chapter 924 07/07/2023 19:28
Chapter 923 07/07/2023 17:28
Chapter 922 07/07/2023 15:28
Chapter 921 07/07/2023 13:28
Chapter 920 07/07/2023 11:28
Chapter 919 07/07/2023 09:28
Chapter 918 07/07/2023 07:28
Chapter 917 07/07/2023 05:28
Chapter 916 07/07/2023 03:28
Chapter 915 07/07/2023 01:28
Chapter 914 06/07/2023 23:28
Chapter 913 06/07/2023 21:28
Chapter 912 06/07/2023 19:28
Chapter 911 06/07/2023 17:28
Chapter 910 06/07/2023 15:28
Chapter 909 06/07/2023 13:28
Chapter 908 06/07/2023 11:28
Chapter 907 06/07/2023 09:28
Chapter 906 06/07/2023 07:28
Chapter 905 06/07/2023 05:28
Chapter 904 06/07/2023 03:28
Chapter 903 06/07/2023 01:28
Chapter 902 05/07/2023 23:28
Chapter 901 05/07/2023 21:28
Chapter 900 05/07/2023 19:28
Chapter 899 05/07/2023 17:28
Chapter 898 05/07/2023 15:28
Chapter 897 05/07/2023 13:28
Chapter 896 05/07/2023 11:28
Chapter 895 05/07/2023 09:28
Chapter 894 05/07/2023 07:28
Chapter 893 05/07/2023 05:28
Chapter 892 05/07/2023 03:28
Chapter 891 05/07/2023 01:28
Chapter 890 04/07/2023 23:28
Chapter 889 04/07/2023 21:28
Chapter 888 04/07/2023 19:28
Chapter 887 04/07/2023 17:28
Chapter 886 04/07/2023 15:28
Chapter 885 04/07/2023 13:28
Chapter 884 04/07/2023 11:28
Chapter 883 04/07/2023 09:28
Chapter 882 04/07/2023 07:28
Chapter 881 04/07/2023 05:28
Chapter 880 04/07/2023 03:28
Chapter 879 04/07/2023 01:28
Chapter 878 03/07/2023 23:28
Chapter 877 03/07/2023 21:28
Chapter 876 03/07/2023 19:28
Chapter 875 03/07/2023 17:28
Chapter 874 03/07/2023 15:28
Chapter 873 03/07/2023 13:28
Chapter 872 03/07/2023 11:28
Chapter 871 03/07/2023 09:28
Chapter 870 03/07/2023 07:28
Chapter 869 03/07/2023 05:28
Chapter 868 03/07/2023 03:28
Chapter 867 03/07/2023 01:28
Chapter 866 02/07/2023 23:28
Chapter 865 02/07/2023 21:28
Chapter 864 02/07/2023 19:28
Chapter 863 02/07/2023 17:28
Chapter 862 02/07/2023 15:28
Chapter 861 02/07/2023 13:28
Chapter 860 02/07/2023 11:28
Chapter 859 02/07/2023 09:28
Chapter 858 02/07/2023 07:28
Chapter 857 02/07/2023 05:28
Chapter 856 02/07/2023 03:28
Chapter 855 02/07/2023 01:28
Chapter 854 01/07/2023 23:28
Chapter 853 01/07/2023 21:28
Chapter 852 01/07/2023 19:28
Chapter 851 01/07/2023 17:28
Chapter 850 12/07/2023 23:28
Chapter 849 12/07/2023 21:28
Chapter 848 12/07/2023 19:28
Chapter 847 12/07/2023 17:28
Chapter 846 12/07/2023 15:28
Chapter 845 12/07/2023 13:28
Chapter 844 12/07/2023 11:28
Chapter 843 12/07/2023 09:28
Chapter 842 12/07/2023 07:28
Chapter 841 12/07/2023 05:28
Chapter 840 12/07/2023 03:28
Chapter 839 12/07/2023 01:28
Chapter 838 11/07/2023 23:28
Chapter 837 11/07/2023 21:28
Chapter 836 11/07/2023 19:28
Chapter 835 11/07/2023 17:28
Chapter 834 11/07/2023 15:28
Chapter 833 11/07/2023 13:28
Chapter 832 11/07/2023 11:28
Chapter 831 11/07/2023 09:28
Chapter 830 11/07/2023 07:28
Chapter 829 11/07/2023 05:28
Chapter 828 11/07/2023 03:28
Chapter 827 11/07/2023 01:28
Chapter 826 10/07/2023 23:28
Chapter 825 10/07/2023 21:28
Chapter 824 10/07/2023 19:28
Chapter 823 10/07/2023 17:28
Chapter 822 10/07/2023 15:28
Chapter 821 10/07/2023 13:28
Chapter 820 10/07/2023 11:28
Chapter 819 10/07/2023 09:28
Chapter 818 10/07/2023 07:28
Chapter 817 10/07/2023 05:28
Chapter 816 10/07/2023 03:28
Chapter 815 10/07/2023 01:28
Chapter 814 09/07/2023 23:28
Chapter 813 09/07/2023 21:28
Chapter 812 09/07/2023 19:28
Chapter 811 09/07/2023 17:28
Chapter 810 09/07/2023 15:28
Chapter 809 09/07/2023 13:28
Chapter 808 09/07/2023 11:28
Chapter 807 09/07/2023 09:28
Chapter 806 09/07/2023 07:28
Chapter 805 09/07/2023 05:28
Chapter 804 09/07/2023 03:28
Chapter 803 09/07/2023 01:28
Chapter 802 08/07/2023 23:28
Chapter 801 08/07/2023 21:28
Chapter 800 12/07/2023 19:30
Chapter 799 12/07/2023 17:30
Chapter 798 12/07/2023 15:30
Chapter 797 12/07/2023 13:30
Chapter 796 12/07/2023 11:30
Chapter 795 12/07/2023 09:30
Chapter 794 12/07/2023 07:30
Chapter 793 12/07/2023 05:30
Chapter 792 12/07/2023 03:30
Chapter 791 12/07/2023 01:30
Chapter 790 11/07/2023 23:30
Chapter 789 11/07/2023 21:30
Chapter 788 11/07/2023 19:30
Chapter 787 11/07/2023 17:30
Chapter 786 11/07/2023 15:30
Chapter 785 11/07/2023 13:30
Chapter 784 11/07/2023 11:30
Chapter 783 11/07/2023 09:30
Chapter 782 11/07/2023 07:30
Chapter 781 11/07/2023 05:30
Chapter 780 11/07/2023 03:30
Chapter 779 11/07/2023 01:30
Chapter 778 10/07/2023 23:30
Chapter 777 10/07/2023 21:30
Chapter 776 10/07/2023 19:30
Chapter 775 10/07/2023 17:30
Chapter 774 10/07/2023 15:30
Chapter 773 10/07/2023 13:30
Chapter 772 10/07/2023 11:30
Chapter 771 10/07/2023 09:30
Chapter 770 10/07/2023 07:30
Chapter 769 10/07/2023 05:30
Chapter 768 10/07/2023 03:30
Chapter 767 10/07/2023 01:30
Chapter 766 09/07/2023 23:30
Chapter 765 09/07/2023 21:30
Chapter 764 09/07/2023 19:30
Chapter 763 09/07/2023 17:30
Chapter 762 09/07/2023 15:30
Chapter 761 09/07/2023 13:30
Chapter 760 09/07/2023 11:30
Chapter 759 09/07/2023 09:30
Chapter 758 09/07/2023 07:30
Chapter 757 09/07/2023 05:30
Chapter 756 09/07/2023 03:30
Chapter 755 09/07/2023 01:30
Chapter 754 08/07/2023 23:30
Chapter 753 08/07/2023 21:30
Chapter 752 08/07/2023 19:30
Chapter 751 08/07/2023 17:30
Chapter 750 11/07/2023 19:28
Chapter 749 11/07/2023 17:28
Chapter 748 11/07/2023 15:28
Chapter 747 11/07/2023 13:28
Chapter 746 11/07/2023 11:28
Chapter 745 11/07/2023 09:28
Chapter 744 11/07/2023 07:28
Chapter 743 11/07/2023 05:28
Chapter 742 11/07/2023 03:28
Chapter 741 11/07/2023 01:28
Chapter 740 10/07/2023 23:28
Chapter 739 10/07/2023 21:28
Chapter 738 10/07/2023 19:28
Chapter 737 10/07/2023 17:28
Chapter 736 10/07/2023 15:28
Chapter 735 10/07/2023 13:28
Chapter 734 10/07/2023 11:28
Chapter 733 10/07/2023 09:28
Chapter 732 10/07/2023 07:28
Chapter 731 10/07/2023 05:28
Chapter 730 10/07/2023 03:28
Chapter 729 10/07/2023 01:28
Chapter 728 09/07/2023 23:28
Chapter 727 09/07/2023 21:28
Chapter 726 09/07/2023 19:28
Chapter 725 09/07/2023 17:28
Chapter 724 09/07/2023 15:28
Chapter 723 09/07/2023 13:28
Chapter 722 09/07/2023 11:28
Chapter 721 09/07/2023 09:28
Chapter 720 09/07/2023 07:28
Chapter 719 09/07/2023 05:28
Chapter 718 09/07/2023 03:28
Chapter 717 09/07/2023 01:28
Chapter 716 08/07/2023 23:28
Chapter 715 08/07/2023 21:28
Chapter 714 08/07/2023 19:28
Chapter 713 08/07/2023 17:28
Chapter 712 08/07/2023 15:28
Chapter 711 08/07/2023 13:28
Chapter 710 08/07/2023 11:28
Chapter 709 08/07/2023 09:28
Chapter 708 08/07/2023 07:28
Chapter 707 08/07/2023 05:28
Chapter 706 08/07/2023 03:28
Chapter 705 08/07/2023 01:28
Chapter 704 07/07/2023 23:28
Chapter 703 07/07/2023 21:28
Chapter 702 07/07/2023 19:28
Chapter 701 07/07/2023 17:28
Chapter 700 07/07/2023 15:28
Chapter 699 07/07/2023 13:28
Chapter 698 07/07/2023 11:28
Chapter 697 07/07/2023 09:28
Chapter 696 07/07/2023 07:28
Chapter 695 07/07/2023 05:28
Chapter 694 07/07/2023 03:28
Chapter 693 07/07/2023 01:28
Chapter 692 06/07/2023 23:28
Chapter 691 06/07/2023 21:28
Chapter 690 06/07/2023 19:28
Chapter 689 06/07/2023 17:28
Chapter 688 06/07/2023 15:28
Chapter 687 06/07/2023 13:28
Chapter 686 06/07/2023 11:28
Chapter 685 06/07/2023 09:28
Chapter 684 06/07/2023 07:28
Chapter 683 06/07/2023 05:28
Chapter 682 06/07/2023 03:28
Chapter 681 06/07/2023 01:28
Chapter 680 05/07/2023 23:28
Chapter 679 05/07/2023 21:28
Chapter 678 05/07/2023 19:28
Chapter 677 05/07/2023 17:28
Chapter 676 05/07/2023 15:28
Chapter 675 05/07/2023 13:28
Chapter 674 05/07/2023 11:28
Chapter 673 05/07/2023 09:28
Chapter 672 05/07/2023 07:28
Chapter 671 05/07/2023 05:28
Chapter 670 05/07/2023 03:28
Chapter 669 05/07/2023 01:28
Chapter 668 04/07/2023 23:28
Chapter 667 04/07/2023 21:28
Chapter 666 04/07/2023 19:28
Chapter 665 04/07/2023 17:28
Chapter 664 04/07/2023 15:28
Chapter 663 04/07/2023 13:28
Chapter 662 04/07/2023 11:28
Chapter 661 04/07/2023 09:28
Chapter 660 04/07/2023 07:28
Chapter 659 04/07/2023 05:28
Chapter 658 04/07/2023 03:28
Chapter 657 04/07/2023 01:28
Chapter 656 03/07/2023 23:28
Chapter 655 03/07/2023 21:28
Chapter 654 03/07/2023 19:28
Chapter 653 03/07/2023 17:28
Chapter 652 03/07/2023 15:28
Chapter 651 03/07/2023 13:28
Chapter 650 10/07/2023 23:28
Chapter 649 10/07/2023 21:28
Chapter 648 10/07/2023 19:28
Chapter 647 10/07/2023 17:28
Chapter 646 10/07/2023 15:28
Chapter 645 10/07/2023 13:28
Chapter 644 10/07/2023 11:28
Chapter 643 10/07/2023 09:28
Chapter 642 10/07/2023 07:28
Chapter 641 10/07/2023 05:28
Chapter 640 10/07/2023 03:28
Chapter 639 10/07/2023 01:28
Chapter 638 09/07/2023 23:28
Chapter 637 09/07/2023 21:28
Chapter 636 09/07/2023 19:28
Chapter 635 09/07/2023 17:28
Chapter 634 09/07/2023 15:28
Chapter 633 09/07/2023 13:28
Chapter 632 09/07/2023 11:28
Chapter 631 09/07/2023 09:28
Chapter 630 09/07/2023 07:28
Chapter 629 09/07/2023 05:28
Chapter 628 09/07/2023 03:28
Chapter 627 09/07/2023 01:28
Chapter 626 08/07/2023 23:28
Chapter 625 08/07/2023 21:28
Chapter 624 08/07/2023 19:28
Chapter 623 08/07/2023 17:28
Chapter 622 08/07/2023 15:28
Chapter 621 08/07/2023 13:28
Chapter 620 08/07/2023 11:28
Chapter 619 08/07/2023 09:28
Chapter 618 08/07/2023 07:28
Chapter 617 08/07/2023 05:28
Chapter 616 08/07/2023 03:28
Chapter 615 08/07/2023 01:28
Chapter 614 07/07/2023 23:28
Chapter 613 07/07/2023 21:28
Chapter 612 07/07/2023 19:28
Chapter 611 07/07/2023 17:28
Chapter 610 07/07/2023 15:28
Chapter 609 07/07/2023 13:28
Chapter 608 07/07/2023 11:28
Chapter 607 07/07/2023 09:28
Chapter 606 07/07/2023 07:28
Chapter 605 07/07/2023 05:28
Chapter 604 07/07/2023 03:28
Chapter 603 07/07/2023 01:28
Chapter 602 06/07/2023 23:28
Chapter 601 06/07/2023 21:28
Chapter 600 08/07/2023 19:29
Chapter 599 08/07/2023 17:29
Chapter 598 08/07/2023 15:29
Chapter 597 08/07/2023 13:29
Chapter 596 08/07/2023 11:29
Chapter 595 08/07/2023 09:29
Chapter 594 08/07/2023 07:29
Chapter 593 08/07/2023 05:29
Chapter 592 08/07/2023 03:29
Chapter 591 08/07/2023 01:29
Chapter 590 07/07/2023 23:29
Chapter 589 07/07/2023 21:29
Chapter 588 07/07/2023 19:29
Chapter 587 07/07/2023 17:29
Chapter 586 07/07/2023 15:29
Chapter 585 07/07/2023 13:29
Chapter 584 07/07/2023 11:29
Chapter 583 07/07/2023 09:29
Chapter 582 07/07/2023 07:29
Chapter 581 07/07/2023 05:29
Chapter 580 07/07/2023 03:29
Chapter 579 07/07/2023 01:29
Chapter 578 06/07/2023 23:29
Chapter 577 06/07/2023 21:29
Chapter 576 06/07/2023 19:29
Chapter 575 06/07/2023 17:29
Chapter 574 06/07/2023 15:29
Chapter 573 06/07/2023 13:29
Chapter 572 06/07/2023 11:29
Chapter 571 06/07/2023 09:29
Chapter 570 06/07/2023 07:29
Chapter 569 06/07/2023 05:29
Chapter 568 06/07/2023 03:29
Chapter 567 06/07/2023 01:29
Chapter 566 05/07/2023 23:29
Chapter 565 05/07/2023 21:29
Chapter 564 05/07/2023 19:29
Chapter 563 05/07/2023 17:29
Chapter 562 05/07/2023 15:29
Chapter 561 05/07/2023 13:29
Chapter 560 05/07/2023 11:29
Chapter 559 05/07/2023 09:29
Chapter 558 05/07/2023 07:29
Chapter 557 05/07/2023 05:29
Chapter 556 05/07/2023 03:29
Chapter 555 05/07/2023 01:29
Chapter 554 04/07/2023 23:29
Chapter 553 04/07/2023 21:29
Chapter 552 04/07/2023 19:29
Chapter 551 04/07/2023 17:29
Chapter 550 06/07/2023 23:28
Chapter 549 06/07/2023 21:28
Chapter 548 06/07/2023 19:28
Chapter 547 06/07/2023 17:28
Chapter 546 06/07/2023 15:28
Chapter 545 06/07/2023 13:28
Chapter 544 06/07/2023 11:28
Chapter 543 06/07/2023 09:28
Chapter 542 06/07/2023 07:28
Chapter 541 06/07/2023 05:28
Chapter 540 06/07/2023 03:28
Chapter 539 06/07/2023 01:28
Chapter 538 05/07/2023 23:28
Chapter 537 05/07/2023 21:28
Chapter 536 05/07/2023 19:28
Chapter 535 05/07/2023 17:28
Chapter 534 05/07/2023 15:28
Chapter 533 05/07/2023 13:28
Chapter 532 05/07/2023 11:28
Chapter 531 05/07/2023 09:28
Chapter 530 05/07/2023 07:28
Chapter 529 05/07/2023 05:28
Chapter 528 05/07/2023 03:28
Chapter 527 05/07/2023 01:28
Chapter 526 04/07/2023 23:28
Chapter 525 04/07/2023 21:28
Chapter 524 04/07/2023 19:28
Chapter 523 04/07/2023 17:28
Chapter 522 04/07/2023 15:28
Chapter 521 04/07/2023 13:28
Chapter 520 04/07/2023 11:28
Chapter 519 04/07/2023 09:28
Chapter 518 04/07/2023 07:28
Chapter 517 04/07/2023 05:28
Chapter 516 04/07/2023 03:28
Chapter 515 04/07/2023 01:28
Chapter 514 03/07/2023 23:28
Chapter 513 03/07/2023 21:28
Chapter 512 03/07/2023 19:28
Chapter 511 03/07/2023 17:28
Chapter 510 03/07/2023 15:28
Chapter 509 03/07/2023 13:28
Chapter 508 03/07/2023 11:28
Chapter 507 03/07/2023 09:28
Chapter 506 03/07/2023 07:28
Chapter 505 03/07/2023 05:28
Chapter 504 03/07/2023 03:28
Chapter 503 03/07/2023 01:28
Chapter 502 02/07/2023 23:28
Chapter 501 02/07/2023 21:28
Chapter 500 02/07/2023 19:28
Chapter 499 02/07/2023 17:28
Chapter 498 02/07/2023 15:28
Chapter 497 02/07/2023 13:28
Chapter 496 02/07/2023 11:28
Chapter 495 02/07/2023 09:28
Chapter 494 02/07/2023 07:28
Chapter 493 02/07/2023 05:28
Chapter 492 02/07/2023 03:28
Chapter 491 02/07/2023 01:28
Chapter 490 01/07/2023 23:28
Chapter 489 01/07/2023 21:28
Chapter 488 01/07/2023 19:28
Chapter 487 01/07/2023 17:28
Chapter 486 01/07/2023 15:28
Chapter 485 01/07/2023 13:28
Chapter 484 01/07/2023 11:28
Chapter 483 01/07/2023 09:28
Chapter 482 01/07/2023 07:28
Chapter 481 01/07/2023 05:28
Chapter 480 01/07/2023 03:28
Chapter 479 01/07/2023 01:28
Chapter 478 30/06/2023 23:28
Chapter 477 30/06/2023 21:28
Chapter 476 30/06/2023 19:28
Chapter 475 30/06/2023 17:28
Chapter 474 30/06/2023 15:28
Chapter 473 30/06/2023 13:28
Chapter 472 30/06/2023 11:28
Chapter 471 30/06/2023 09:28
Chapter 470 30/06/2023 07:28
Chapter 469 30/06/2023 05:28
Chapter 468 30/06/2023 03:28
Chapter 467 30/06/2023 01:28
Chapter 466 29/06/2023 23:28
Chapter 465 29/06/2023 21:28
Chapter 464 29/06/2023 19:28
Chapter 463 29/06/2023 17:28
Chapter 462 29/06/2023 15:28
Chapter 461 29/06/2023 13:28
Chapter 460 29/06/2023 11:28
Chapter 459 29/06/2023 09:28
Chapter 458 29/06/2023 07:28
Chapter 457 29/06/2023 05:28
Chapter 456 29/06/2023 03:28
Chapter 455 29/06/2023 01:28
Chapter 454 28/06/2023 23:28
Chapter 453 28/06/2023 21:28
Chapter 452 28/06/2023 19:28
Chapter 451 28/06/2023 17:28
Chapter 450 28/06/2023 15:28
Chapter 449 28/06/2023 13:28
Chapter 448 28/06/2023 11:28
Chapter 447 28/06/2023 09:28
Chapter 446 28/06/2023 07:28
Chapter 445 28/06/2023 05:28
Chapter 444 28/06/2023 03:28
Chapter 443 28/06/2023 01:28
Chapter 442 27/06/2023 23:28
Chapter 441 27/06/2023 21:28
Chapter 440 27/06/2023 19:28
Chapter 439 27/06/2023 17:28
Chapter 438 27/06/2023 15:28
Chapter 437 27/06/2023 13:28
Chapter 436 27/06/2023 11:28
Chapter 435 27/06/2023 09:28
Chapter 434 27/06/2023 07:28
Chapter 433 27/06/2023 05:28
Chapter 432 27/06/2023 03:28
Chapter 431 27/06/2023 01:28
Chapter 430 26/06/2023 23:28
Chapter 429 26/06/2023 21:28
Chapter 428 26/06/2023 19:28
Chapter 427 26/06/2023 17:28
Chapter 426 26/06/2023 15:28
Chapter 425 26/06/2023 13:28
Chapter 424 26/06/2023 11:28
Chapter 423 26/06/2023 09:28
Chapter 422 26/06/2023 07:28
Chapter 421 26/06/2023 05:28
Chapter 420 26/06/2023 03:28
Chapter 419 26/06/2023 01:28
Chapter 418 25/06/2023 23:28
Chapter 417 25/06/2023 21:28
Chapter 416 25/06/2023 19:28
Chapter 415 25/06/2023 17:28
Chapter 414 25/06/2023 15:28
Chapter 413 25/06/2023 13:28
Chapter 412 25/06/2023 11:28
Chapter 411 25/06/2023 09:28
Chapter 410 25/06/2023 07:28
Chapter 409 25/06/2023 05:28
Chapter 408 25/06/2023 03:28
Chapter 407 25/06/2023 01:28
Chapter 406 24/06/2023 23:28
Chapter 405 24/06/2023 21:28
Chapter 404 24/06/2023 19:28
Chapter 403 24/06/2023 17:28
Chapter 402 24/06/2023 15:28
Chapter 401 24/06/2023 13:28
Chapter 400 24/06/2023 11:28
Chapter 399 24/06/2023 09:28
Chapter 398 24/06/2023 07:28
Chapter 397 24/06/2023 05:28
Chapter 396 24/06/2023 03:28
Chapter 395 24/06/2023 01:28
Chapter 394 23/06/2023 23:28
Chapter 393 23/06/2023 21:28
Chapter 392 23/06/2023 19:28
Chapter 391 23/06/2023 17:28
Chapter 390 23/06/2023 15:28
Chapter 389 23/06/2023 13:28
Chapter 388 23/06/2023 11:28
Chapter 387 23/06/2023 09:28
Chapter 386 23/06/2023 07:28
Chapter 385 23/06/2023 05:28
Chapter 384 23/06/2023 03:28
Chapter 383 23/06/2023 01:28
Chapter 382 22/06/2023 23:28
Chapter 381 22/06/2023 21:28
Chapter 380 22/06/2023 19:28
Chapter 379 22/06/2023 17:28
Chapter 378 25/12/2022 19:30
Chapter 377 25/12/2022 17:30
Chapter 376 25/12/2022 15:30
Chapter 375 25/12/2022 13:30
Chapter 374 25/12/2022 11:30
Chapter 373 25/12/2022 09:30
Chapter 372 25/12/2022 07:30
Chapter 371 25/12/2022 05:30
Chapter 370 25/12/2022 03:30
Chapter 369 25/12/2022 01:30
Chapter 368 24/12/2022 23:30
Chapter 367 24/12/2022 21:30
Chapter 366 24/12/2022 19:30
Chapter 365 24/12/2022 17:30
Chapter 364 24/12/2022 15:30
Chapter 363 24/12/2022 13:30
Chapter 362 24/12/2022 11:30
Chapter 361 24/12/2022 09:30
Chapter 360 24/12/2022 07:30
Chapter 359 24/12/2022 05:30
Chapter 358 24/12/2022 03:30
Chapter 357 24/12/2022 01:30
Chapter 356 23/12/2022 23:30
Chapter 355 23/12/2022 21:30
Chapter 354 23/12/2022 19:30
Chapter 353 23/12/2022 17:30
Chapter 352 23/12/2022 15:30
Chapter 351 23/12/2022 13:30
Chapter 350 24/12/2022 23:28
Chapter 349 24/12/2022 21:28
Chapter 348 24/12/2022 19:28
Chapter 347 24/12/2022 17:28
Chapter 346 24/12/2022 15:28
Chapter 345 24/12/2022 13:28
Chapter 344 24/12/2022 11:28
Chapter 343 24/12/2022 09:28
Chapter 342 24/12/2022 07:28
Chapter 341 24/12/2022 05:28
Chapter 340 24/12/2022 03:28
Chapter 339 24/12/2022 01:28
Chapter 338 23/12/2022 23:28
Chapter 337 23/12/2022 21:28
Chapter 336 23/12/2022 19:28
Chapter 335 23/12/2022 17:28
Chapter 334 23/12/2022 15:28
Chapter 333 23/12/2022 13:28
Chapter 332 23/12/2022 11:28
Chapter 331 23/12/2022 09:28
Chapter 330 23/12/2022 07:28
Chapter 329 23/12/2022 05:28
Chapter 328 23/12/2022 03:28
Chapter 327 23/12/2022 01:28
Chapter 326 22/12/2022 23:28
Chapter 325 22/12/2022 21:28
Chapter 324 22/12/2022 19:28
Chapter 323 22/12/2022 17:28
Chapter 322 22/12/2022 15:28
Chapter 321 22/12/2022 13:28
Chapter 320 22/12/2022 11:28
Chapter 319 22/12/2022 09:28
Chapter 318 22/12/2022 07:28
Chapter 317 22/12/2022 05:28
Chapter 316 22/12/2022 03:28
Chapter 315 22/12/2022 01:28
Chapter 314 21/12/2022 23:28
Chapter 313 21/12/2022 21:28
Chapter 312 21/12/2022 19:28
Chapter 311 21/12/2022 17:28
Chapter 310 21/12/2022 15:28
Chapter 309 21/12/2022 13:28
Chapter 308 21/12/2022 11:28
Chapter 307 21/12/2022 09:28
Chapter 306 21/12/2022 07:28
Chapter 305 21/12/2022 05:28
Chapter 304 21/12/2022 03:28
Chapter 303 21/12/2022 01:28
Chapter 302 20/12/2022 23:28
Chapter 301 20/12/2022 21:28
Chapter 300 22/12/2022 19:29
Chapter 299 22/12/2022 17:29
Chapter 298 22/12/2022 15:29
Chapter 297 22/12/2022 13:29
Chapter 296 22/12/2022 11:29
Chapter 295 22/12/2022 09:29
Chapter 294 22/12/2022 07:29
Chapter 293 22/12/2022 05:29
Chapter 292 22/12/2022 03:29
Chapter 291 22/12/2022 01:29
Chapter 290 21/12/2022 23:29
Chapter 289 21/12/2022 21:29
Chapter 288 21/12/2022 19:29
Chapter 287 21/12/2022 17:29
Chapter 286 21/12/2022 15:29
Chapter 285 21/12/2022 13:29
Chapter 284 21/12/2022 11:29
Chapter 283 21/12/2022 09:29
Chapter 282 21/12/2022 07:29
Chapter 281 21/12/2022 05:29
Chapter 280 21/12/2022 03:29
Chapter 279 21/12/2022 01:29
Chapter 278 20/12/2022 23:29
Chapter 277 20/12/2022 21:29
Chapter 276 20/12/2022 19:29
Chapter 275 20/12/2022 17:29
Chapter 274 20/12/2022 15:29
Chapter 273 20/12/2022 13:29
Chapter 272 20/12/2022 11:29
Chapter 271 20/12/2022 09:29
Chapter 270 20/12/2022 07:29
Chapter 269 20/12/2022 05:29
Chapter 268 20/12/2022 03:29
Chapter 267 20/12/2022 01:29
Chapter 266 19/12/2022 23:29
Chapter 265 19/12/2022 21:29
Chapter 264 19/12/2022 19:29
Chapter 263 19/12/2022 17:29
Chapter 262 19/12/2022 15:29
Chapter 261 19/12/2022 13:29
Chapter 260 19/12/2022 11:29
Chapter 259 19/12/2022 09:29
Chapter 258 19/12/2022 07:29
Chapter 257 19/12/2022 05:29
Chapter 256 19/12/2022 03:29
Chapter 255 19/12/2022 01:29
Chapter 254 18/12/2022 23:29
Chapter 253 18/12/2022 21:29
Chapter 252 18/12/2022 19:29
Chapter 251 18/12/2022 17:29
Chapter 250 20/12/2022 23:28
Chapter 249 20/12/2022 21:28
Chapter 248 20/12/2022 19:28
Chapter 247 20/12/2022 17:28
Chapter 246 20/12/2022 15:28
Chapter 245 20/12/2022 13:28
Chapter 244 20/12/2022 11:28
Chapter 243 20/12/2022 09:28
Chapter 242 20/12/2022 07:28
Chapter 241 20/12/2022 05:28
Chapter 240 20/12/2022 03:28
Chapter 239 20/12/2022 01:28
Chapter 238 19/12/2022 23:28
Chapter 237 19/12/2022 21:28
Chapter 236 19/12/2022 19:28
Chapter 235 19/12/2022 17:28
Chapter 234 19/12/2022 15:28
Chapter 233 19/12/2022 13:28
Chapter 232 19/12/2022 11:28
Chapter 231 19/12/2022 09:28
Chapter 230 19/12/2022 07:28
Chapter 229 19/12/2022 05:28
Chapter 228 19/12/2022 03:28
Chapter 227 19/12/2022 01:28
Chapter 226 18/12/2022 23:28
Chapter 225 18/12/2022 21:28
Chapter 224 18/12/2022 19:28
Chapter 223 18/12/2022 17:28
Chapter 222 18/12/2022 15:28
Chapter 221 18/12/2022 13:28
Chapter 220 18/12/2022 11:28
Chapter 219 18/12/2022 09:28
Chapter 218 18/12/2022 07:28
Chapter 217 18/12/2022 05:28
Chapter 216 18/12/2022 03:28
Chapter 215 18/12/2022 01:28
Chapter 214 17/12/2022 23:28
Chapter 213 17/12/2022 21:28
Chapter 212 17/12/2022 19:28
Chapter 211 17/12/2022 17:28
Chapter 210 17/12/2022 15:28
Chapter 209 17/12/2022 13:28
Chapter 208 17/12/2022 11:28
Chapter 207 17/12/2022 09:28
Chapter 206 17/12/2022 07:28
Chapter 205 17/12/2022 05:28
Chapter 204 17/12/2022 03:28
Chapter 203 17/12/2022 01:28
Chapter 202 16/12/2022 23:28
Chapter 201 16/12/2022 21:28
Chapter 200 19/12/2022 13:29
Chapter 199 19/12/2022 11:29
Chapter 198 19/12/2022 09:29
Chapter 197 19/12/2022 07:29
Chapter 196 19/12/2022 05:29
Chapter 195 19/12/2022 03:29
Chapter 194 19/12/2022 01:29
Chapter 193 18/12/2022 23:29
Chapter 192 18/12/2022 21:29
Chapter 191 18/12/2022 19:29
Chapter 190 18/12/2022 17:29
Chapter 189 18/12/2022 15:29
Chapter 188 18/12/2022 13:29
Chapter 187 18/12/2022 11:29
Chapter 186 18/12/2022 09:29
Chapter 185 18/12/2022 07:29
Chapter 184 18/12/2022 05:29
Chapter 183 18/12/2022 03:29
Chapter 182 18/12/2022 01:29
Chapter 181 17/12/2022 23:29
Chapter 180 17/12/2022 21:29
Chapter 179 17/12/2022 19:29
Chapter 178 17/12/2022 17:29
Chapter 177 17/12/2022 15:29
Chapter 176 17/12/2022 13:29
Chapter 175 17/12/2022 11:29
Chapter 174 17/12/2022 09:29
Chapter 173 17/12/2022 07:29
Chapter 172 17/12/2022 05:29
Chapter 171 17/12/2022 03:29
Chapter 170 17/12/2022 01:29
Chapter 169 16/12/2022 23:29
Chapter 168 16/12/2022 21:29
Chapter 167 16/12/2022 19:29
Chapter 166 16/12/2022 17:29
Chapter 165 16/12/2022 15:29
Chapter 164 16/12/2022 13:29
Chapter 163 16/12/2022 11:29
Chapter 162 16/12/2022 09:29
Chapter 161 16/12/2022 07:29
Chapter 160 16/12/2022 05:29
Chapter 159 16/12/2022 03:29
Chapter 158 16/12/2022 01:29
Chapter 157 15/12/2022 23:29
Chapter 156 15/12/2022 21:29
Chapter 155 15/12/2022 19:29
Chapter 154 15/12/2022 17:29
Chapter 153 15/12/2022 15:29
Chapter 152 15/12/2022 13:29
Chapter 151 15/12/2022 11:29
Chapter 150 18/12/2022 23:28
Chapter 149 18/12/2022 21:28
Chapter 148 18/12/2022 19:28
Chapter 147 18/12/2022 17:28
Chapter 146 18/12/2022 15:28
Chapter 145 18/12/2022 13:28
Chapter 144 18/12/2022 11:28
Chapter 143 18/12/2022 09:28
Chapter 142 18/12/2022 07:28
Chapter 141 18/12/2022 05:28
Chapter 140 18/12/2022 03:28
Chapter 139 18/12/2022 01:28
Chapter 138 17/12/2022 23:28
Chapter 137 17/12/2022 21:28
Chapter 136 17/12/2022 19:28
Chapter 135 17/12/2022 17:28
Chapter 134 17/12/2022 15:28
Chapter 133 17/12/2022 13:28
Chapter 132 17/12/2022 11:28
Chapter 131 17/12/2022 09:28
Chapter 130 17/12/2022 07:28
Chapter 129 17/12/2022 05:28
Chapter 128 17/12/2022 03:28
Chapter 127 17/12/2022 01:28
Chapter 126 16/12/2022 23:28
Chapter 125 16/12/2022 21:28
Chapter 124 16/12/2022 19:28
Chapter 123 16/12/2022 17:28
Chapter 122 16/12/2022 15:28
Chapter 121 16/12/2022 13:28
Chapter 120 16/12/2022 11:28
Chapter 119 16/12/2022 09:28
Chapter 118 16/12/2022 07:28
Chapter 117 16/12/2022 05:28
Chapter 116 16/12/2022 03:28
Chapter 115 16/12/2022 01:28
Chapter 114 15/12/2022 23:28
Chapter 113 15/12/2022 21:28
Chapter 112 15/12/2022 19:28
Chapter 111 15/12/2022 17:28
Chapter 110 15/12/2022 15:28
Chapter 109 15/12/2022 13:28
Chapter 108 15/12/2022 11:28
Chapter 107 15/12/2022 09:28
Chapter 106 15/12/2022 07:28
Chapter 105 15/12/2022 05:28
Chapter 104 15/12/2022 03:28
Chapter 103 15/12/2022 01:28
Chapter 102 14/12/2022 23:28
Chapter 101 14/12/2022 21:28
Chapter 100 17/12/2022 13:30
Chapter 99 17/12/2022 11:30
Chapter 98 17/12/2022 09:30
Chapter 97 17/12/2022 07:30
Chapter 96 17/12/2022 05:30
Chapter 95 17/12/2022 03:30
Chapter 94 17/12/2022 01:30
Chapter 93 16/12/2022 23:30
Chapter 92 16/12/2022 21:30
Chapter 91 16/12/2022 19:30
Chapter 90 16/12/2022 17:30
Chapter 89 16/12/2022 15:30
Chapter 88 16/12/2022 13:30
Chapter 87 16/12/2022 11:30
Chapter 86 16/12/2022 09:30
Chapter 85 16/12/2022 07:30
Chapter 84 16/12/2022 05:30
Chapter 83 16/12/2022 03:30
Chapter 82 16/12/2022 01:30
Chapter 81 15/12/2022 23:30
Chapter 80 15/12/2022 21:30
Chapter 79 15/12/2022 19:30
Chapter 78 15/12/2022 17:30
Chapter 77 15/12/2022 15:30
Chapter 76 15/12/2022 13:30
Chapter 75 15/12/2022 11:30
Chapter 74 15/12/2022 09:30
Chapter 73 15/12/2022 07:30
Chapter 72 15/12/2022 05:30
Chapter 71 15/12/2022 03:30
Chapter 70 15/12/2022 01:30
Chapter 69 14/12/2022 23:30
Chapter 68 14/12/2022 21:30
Chapter 67 14/12/2022 19:30
Chapter 66 14/12/2022 17:30
Chapter 65 14/12/2022 15:30
Chapter 64 14/12/2022 13:30
Chapter 63 14/12/2022 11:30
Chapter 62 14/12/2022 09:30
Chapter 61 14/12/2022 07:30
Chapter 60 : Địch Đến Rồi! 10/12/2022 09:31
Chapter 59 : Tương Tác Doanh 10/12/2022 07:31
Chapter 58 : Tình Thế Nguy Cấp 10/12/2022 05:31
Chapter 57 : Thành Vị Châu 10/12/2022 03:31
Chapter 56 : Vách Núi 10/12/2022 01:31
Chapter 55 : Nhổ Neo 09/12/2022 23:31
Chapter 54 : Xuất Chinh 09/12/2022 21:31
Chapter 53 : Tiếc Rẻ 09/12/2022 19:31
Chapter 52 : Chỉ Có Một Phòng 09/12/2022 17:31
Chapter 51 : Người Như Vậy Hẳn Là Binh Đào Ngũ! 09/12/2022 15:31
Chapter 50 : Đợi Xem Kịch Hay 09/12/2022 13:31
Chapter 49 : Xử Lý Đám Thổ Phỉ 09/12/2022 11:31
Chapter 48 : Nhận Lệnh 09/12/2022 09:31
Chapter 47 : Thanh Thủy Cốc 09/12/2022 07:31
Chapter 46 : Báo Tang 09/12/2022 05:31
Chapter 45 : May Áo Cho Chàng 09/12/2022 03:31
Chapter 44 : Tin Tưởng 09/12/2022 01:31
Chapter 43 : Đối Phó Với Kỵ Binh 08/12/2022 23:31
Chapter 42 : Thuận Mua Vừa Bán 08/12/2022 21:31
Chapter 41 : Rèn Sắt 08/12/2022 19:31
Chapter 40 : Liệu Sự Như Thần 05/10/2022 13:28
Chapter 39 : Quen Biết 05/10/2022 11:28
Chapter 38 : Dự Định Của Khánh Hoài 05/10/2022 09:28
Chapter 37 : Tìm Tới Tận Nơi 05/10/2022 07:28
Chapter 36 : Nhận Nhầm Người Rồi 05/10/2022 05:28
Chapter 35 : Thiên Tài Và Kẻ Điên 05/10/2022 03:28
Chapter 34 : Chín Trăm Văn 05/10/2022 01:28
Chapter 33 : Hủy Hộ Tịch 04/10/2022 23:28
Chapter 32 : Con Nhà Nghèo Từ Sớm Đã Phải Lo Toan 04/10/2022 21:28
Chapter 31 : Thuê Nhân Công 04/10/2022 19:28
Chapter 30 : Cựu Binh Và Tân Binh 04/10/2022 17:28
Chapter 29 : Nhìn Nhầm Rồi 04/10/2022 15:28
Chapter 28 : Thân Phận Của Tên Đầu Trọc 04/10/2022 13:28
Chapter 27 : Dựng Lều 04/10/2022 11:28
Chapter 26 : Chuông Cảnh Tỉnh 04/10/2022 09:28
Chapter 25 : Thổ Phỉ 04/10/2022 07:28
Chapter 24 : Ta Đồng Ý 04/10/2022 05:28
Chapter 23 : Phản Sát 04/10/2022 03:28
Chapter 22 : Uy Lực Của Băng Ghế 04/10/2022 01:28
Chapter 21 : Hợp Tác Vui Vẻ 03/10/2022 23:28
Chapter 20 : Ta Muốn Gả Cho Huynh 03/10/2022 21:28
Chapter 19 : Ta Mua 03/10/2022 19:28
Chapter 18 : Mất Trộm 03/10/2022 17:28
Chapter 17 : Đường Đông Đông 03/10/2022 15:28
Chapter 16 : Cút Ra Ngoài 03/10/2022 13:28
Chapter 15 : Dập Đầu 03/10/2022 11:28
Chapter 14 : Chia Tiền Thưởng 03/10/2022 09:28
Chapter 13 : Nhận Thưởng 03/10/2022 07:28
Chapter 12 : Ngưỡng Mộ 03/10/2022 05:28
Chapter 11 : Hổ Dữ Tấn Công 03/10/2022 03:28
Chapter 10 : Trong Rừng Có Thú Dữ 03/10/2022 01:28
Chapter 9 : Sắp Phát Tài Rồi 02/10/2022 23:28
Chapter 8 : Đòi Nợ 02/10/2022 21:28
Chapter 7 : Một Đêm Xuân Nồng Cháy 02/10/2022 19:28
Chapter 6 : Bắt Thỏ 02/10/2022 17:28
Chapter 5 : Lâm Vân Phương Đến Thăm 02/10/2022 15:28
Chapter 4 : Lần Đầu Tiếp Xúc Thân Mật 02/10/2022 13:28
Chapter 3 : Ta Chọn Cô Ấy! 02/10/2022 11:28
Chapter 2 : Chọn Thiếp 02/10/2022 09:28
Chapter 1 : Đồ Của Nợ 02/10/2022 07:28

comment

Có thể bạn thích xem

Dưới Vương Triều Cổ Đại - Duoi Vuong Trieu Co Đai

Cập nhật lúc : 23/07/2021 14:00

Tình trạng : 110 / 112 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Cung Đấu

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Vì Sao Khăng Khăng Muốn Chọn Em - Vi Sao Khang Khang Muon Chon Em

Cập nhật lúc : 02/01/2019 02:26

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đại Tiểu Thư Xuyên Không - Đai Tieu Thu Xuyen Khong

Cập nhật lúc : 12/09/2023 18:28

Tình trạng : 83 / 85 Chapter

Thể loại: Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Không Chi Cổ Đại Mạt Thế - Xuyen Khong Chi Co Đai Mat The

Cập nhật lúc : 03/04/2017 21:31

Tình trạng : 3 / 5 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Dị Năng, Nữ Cường, Mạt Thế

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

[Đấu La Đại Lục] Sakura Xuyên Không - [Đau La Đai Luc] Sakura Xuyen Khong

Cập nhật lúc : 22/06/2022 03:58

Tình trạng : 53 / 55 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ráng Chiều Tà – Tôi Là Bà Nội Khang Hy - Rang Chieu Ta – Toi La Ba Noi Khang Hy

Cập nhật lúc : 17/12/2018 20:34

Tình trạng : 27 / 27 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Nữ Cường, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Qua Thời Không, Ta Thành Vương Phi - Xuyen Qua Thoi Khong, Ta Thanh Vuong Phi

Cập nhật lúc : 18/09/2018 02:45

Tình trạng : 60 / 60 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Không Về Làm Vương Phi Của Người - Xuyen Khong Ve Lam Vuong Phi Cua Nguoi

Cập nhật lúc : 21/05/2019 06:27

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Không: Phải Lòng Vương Gia Phúc Hắc - Xuyen Khong: Phai Long Vuong Gia Phuc Hac

Cập nhật lúc : 26/07/2022 04:04

Tình trạng : 67 / 69 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vương Gia Xuyên Không Bị Ép Làm C - Vuong Gia Xuyen Khong Bi Ép Lam C

Cập nhật lúc : 22/01/2023 13:58

Tình trạng : 22 / 24 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Không Về Cổ Đại Tìm Mỹ Nam - Xuyen Khong Ve Co Đai Tim My Nam

Cập nhật lúc : 23/03/2023 08:28

Tình trạng : 60 / 62 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/09/2023 07:00

Tình trạng : 4598 / 4600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.297

Đọc truyện

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần - Nguoi Chong Vo Dung Cua Nu Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 1100 / 1102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Cực Phẩm Đại Thiếu - Cuc Pham Đai Thieu

Cập nhật lúc : 01/10/2023 12:29

Tình trạng : 743 / 745 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế - Vo Cu Toi Khong Muon Lam Nguoi Thay The

Cập nhật lúc : 01/10/2023 10:59

Tình trạng : 250 / 252 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bạch Tổng Lạnh Lùng Lần Đầu Yêu! - Bach Tong Lanh Lung Lan Đau Yeu!

Cập nhật lúc : 01/10/2023 09:29

Tình trạng : 105 / 107 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tâm Thượng Chi Dao - Tam Thuong Chi Dao

Cập nhật lúc : 01/10/2023 07:59

Tình trạng : 6 / 6 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Đoản Văn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện