Xuyên Không Tới Vương Triều Đại Khang

Xuyen Khong Toi Vuong Trieu Đai Khang

Tác giả : Du Kỳ

Thể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 25/12/2022 02:00

Tình trạng : 378 / 380 Chapter

Lượt xem: 16188

Tác giả: Du Kỳ Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình Giới thiệu: Đột nhiên xuyên không về thời cổ đại, cơm cũng không đủ no? Cái gì cơ, đàn ông đi đánh trận chết gần hết rồi, quan phủ phát đẹp cho từng người năm sau bắt buộc phải sinh con? Cái gì, ngoại tộc lại tới xâm lược trung nguyên? ... Đừng lo, chỉ cần học tốt Toán Lý Hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ...
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 378 25/12/2022 19:30
Chapter 377 25/12/2022 17:30
Chapter 376 25/12/2022 15:30
Chapter 375 25/12/2022 13:30
Chapter 374 25/12/2022 11:30
Chapter 373 25/12/2022 09:30
Chapter 372 25/12/2022 07:30
Chapter 371 25/12/2022 05:30
Chapter 370 25/12/2022 03:30
Chapter 369 25/12/2022 01:30
Chapter 368 24/12/2022 23:30
Chapter 367 24/12/2022 21:30
Chapter 366 24/12/2022 19:30
Chapter 365 24/12/2022 17:30
Chapter 364 24/12/2022 15:30
Chapter 363 24/12/2022 13:30
Chapter 362 24/12/2022 11:30
Chapter 361 24/12/2022 09:30
Chapter 360 24/12/2022 07:30
Chapter 359 24/12/2022 05:30
Chapter 358 24/12/2022 03:30
Chapter 357 24/12/2022 01:30
Chapter 356 23/12/2022 23:30
Chapter 355 23/12/2022 21:30
Chapter 354 23/12/2022 19:30
Chapter 353 23/12/2022 17:30
Chapter 352 23/12/2022 15:30
Chapter 351 23/12/2022 13:30
Chapter 350 24/12/2022 23:28
Chapter 349 24/12/2022 21:28
Chapter 348 24/12/2022 19:28
Chapter 347 24/12/2022 17:28
Chapter 346 24/12/2022 15:28
Chapter 345 24/12/2022 13:28
Chapter 344 24/12/2022 11:28
Chapter 343 24/12/2022 09:28
Chapter 342 24/12/2022 07:28
Chapter 341 24/12/2022 05:28
Chapter 340 24/12/2022 03:28
Chapter 339 24/12/2022 01:28
Chapter 338 23/12/2022 23:28
Chapter 337 23/12/2022 21:28
Chapter 336 23/12/2022 19:28
Chapter 335 23/12/2022 17:28
Chapter 334 23/12/2022 15:28
Chapter 333 23/12/2022 13:28
Chapter 332 23/12/2022 11:28
Chapter 331 23/12/2022 09:28
Chapter 330 23/12/2022 07:28
Chapter 329 23/12/2022 05:28
Chapter 328 23/12/2022 03:28
Chapter 327 23/12/2022 01:28
Chapter 326 22/12/2022 23:28
Chapter 325 22/12/2022 21:28
Chapter 324 22/12/2022 19:28
Chapter 323 22/12/2022 17:28
Chapter 322 22/12/2022 15:28
Chapter 321 22/12/2022 13:28
Chapter 320 22/12/2022 11:28
Chapter 319 22/12/2022 09:28
Chapter 318 22/12/2022 07:28
Chapter 317 22/12/2022 05:28
Chapter 316 22/12/2022 03:28
Chapter 315 22/12/2022 01:28
Chapter 314 21/12/2022 23:28
Chapter 313 21/12/2022 21:28
Chapter 312 21/12/2022 19:28
Chapter 311 21/12/2022 17:28
Chapter 310 21/12/2022 15:28
Chapter 309 21/12/2022 13:28
Chapter 308 21/12/2022 11:28
Chapter 307 21/12/2022 09:28
Chapter 306 21/12/2022 07:28
Chapter 305 21/12/2022 05:28
Chapter 304 21/12/2022 03:28
Chapter 303 21/12/2022 01:28
Chapter 302 20/12/2022 23:28
Chapter 301 20/12/2022 21:28
Chapter 300 22/12/2022 19:29
Chapter 299 22/12/2022 17:29
Chapter 298 22/12/2022 15:29
Chapter 297 22/12/2022 13:29
Chapter 296 22/12/2022 11:29
Chapter 295 22/12/2022 09:29
Chapter 294 22/12/2022 07:29
Chapter 293 22/12/2022 05:29
Chapter 292 22/12/2022 03:29
Chapter 291 22/12/2022 01:29
Chapter 290 21/12/2022 23:29
Chapter 289 21/12/2022 21:29
Chapter 288 21/12/2022 19:29
Chapter 287 21/12/2022 17:29
Chapter 286 21/12/2022 15:29
Chapter 285 21/12/2022 13:29
Chapter 284 21/12/2022 11:29
Chapter 283 21/12/2022 09:29
Chapter 282 21/12/2022 07:29
Chapter 281 21/12/2022 05:29
Chapter 280 21/12/2022 03:29
Chapter 279 21/12/2022 01:29
Chapter 278 20/12/2022 23:29
Chapter 277 20/12/2022 21:29
Chapter 276 20/12/2022 19:29
Chapter 275 20/12/2022 17:29
Chapter 274 20/12/2022 15:29
Chapter 273 20/12/2022 13:29
Chapter 272 20/12/2022 11:29
Chapter 271 20/12/2022 09:29
Chapter 270 20/12/2022 07:29
Chapter 269 20/12/2022 05:29
Chapter 268 20/12/2022 03:29
Chapter 267 20/12/2022 01:29
Chapter 266 19/12/2022 23:29
Chapter 265 19/12/2022 21:29
Chapter 264 19/12/2022 19:29
Chapter 263 19/12/2022 17:29
Chapter 262 19/12/2022 15:29
Chapter 261 19/12/2022 13:29
Chapter 260 19/12/2022 11:29
Chapter 259 19/12/2022 09:29
Chapter 258 19/12/2022 07:29
Chapter 257 19/12/2022 05:29
Chapter 256 19/12/2022 03:29
Chapter 255 19/12/2022 01:29
Chapter 254 18/12/2022 23:29
Chapter 253 18/12/2022 21:29
Chapter 252 18/12/2022 19:29
Chapter 251 18/12/2022 17:29
Chapter 250 20/12/2022 23:28
Chapter 249 20/12/2022 21:28
Chapter 248 20/12/2022 19:28
Chapter 247 20/12/2022 17:28
Chapter 246 20/12/2022 15:28
Chapter 245 20/12/2022 13:28
Chapter 244 20/12/2022 11:28
Chapter 243 20/12/2022 09:28
Chapter 242 20/12/2022 07:28
Chapter 241 20/12/2022 05:28
Chapter 240 20/12/2022 03:28
Chapter 239 20/12/2022 01:28
Chapter 238 19/12/2022 23:28
Chapter 237 19/12/2022 21:28
Chapter 236 19/12/2022 19:28
Chapter 235 19/12/2022 17:28
Chapter 234 19/12/2022 15:28
Chapter 233 19/12/2022 13:28
Chapter 232 19/12/2022 11:28
Chapter 231 19/12/2022 09:28
Chapter 230 19/12/2022 07:28
Chapter 229 19/12/2022 05:28
Chapter 228 19/12/2022 03:28
Chapter 227 19/12/2022 01:28
Chapter 226 18/12/2022 23:28
Chapter 225 18/12/2022 21:28
Chapter 224 18/12/2022 19:28
Chapter 223 18/12/2022 17:28
Chapter 222 18/12/2022 15:28
Chapter 221 18/12/2022 13:28
Chapter 220 18/12/2022 11:28
Chapter 219 18/12/2022 09:28
Chapter 218 18/12/2022 07:28
Chapter 217 18/12/2022 05:28
Chapter 216 18/12/2022 03:28
Chapter 215 18/12/2022 01:28
Chapter 214 17/12/2022 23:28
Chapter 213 17/12/2022 21:28
Chapter 212 17/12/2022 19:28
Chapter 211 17/12/2022 17:28
Chapter 210 17/12/2022 15:28
Chapter 209 17/12/2022 13:28
Chapter 208 17/12/2022 11:28
Chapter 207 17/12/2022 09:28
Chapter 206 17/12/2022 07:28
Chapter 205 17/12/2022 05:28
Chapter 204 17/12/2022 03:28
Chapter 203 17/12/2022 01:28
Chapter 202 16/12/2022 23:28
Chapter 201 16/12/2022 21:28
Chapter 200 19/12/2022 13:29
Chapter 199 19/12/2022 11:29
Chapter 198 19/12/2022 09:29
Chapter 197 19/12/2022 07:29
Chapter 196 19/12/2022 05:29
Chapter 195 19/12/2022 03:29
Chapter 194 19/12/2022 01:29
Chapter 193 18/12/2022 23:29
Chapter 192 18/12/2022 21:29
Chapter 191 18/12/2022 19:29
Chapter 190 18/12/2022 17:29
Chapter 189 18/12/2022 15:29
Chapter 188 18/12/2022 13:29
Chapter 187 18/12/2022 11:29
Chapter 186 18/12/2022 09:29
Chapter 185 18/12/2022 07:29
Chapter 184 18/12/2022 05:29
Chapter 183 18/12/2022 03:29
Chapter 182 18/12/2022 01:29
Chapter 181 17/12/2022 23:29
Chapter 180 17/12/2022 21:29
Chapter 179 17/12/2022 19:29
Chapter 178 17/12/2022 17:29
Chapter 177 17/12/2022 15:29
Chapter 176 17/12/2022 13:29
Chapter 175 17/12/2022 11:29
Chapter 174 17/12/2022 09:29
Chapter 173 17/12/2022 07:29
Chapter 172 17/12/2022 05:29
Chapter 171 17/12/2022 03:29
Chapter 170 17/12/2022 01:29
Chapter 169 16/12/2022 23:29
Chapter 168 16/12/2022 21:29
Chapter 167 16/12/2022 19:29
Chapter 166 16/12/2022 17:29
Chapter 165 16/12/2022 15:29
Chapter 164 16/12/2022 13:29
Chapter 163 16/12/2022 11:29
Chapter 162 16/12/2022 09:29
Chapter 161 16/12/2022 07:29
Chapter 160 16/12/2022 05:29
Chapter 159 16/12/2022 03:29
Chapter 158 16/12/2022 01:29
Chapter 157 15/12/2022 23:29
Chapter 156 15/12/2022 21:29
Chapter 155 15/12/2022 19:29
Chapter 154 15/12/2022 17:29
Chapter 153 15/12/2022 15:29
Chapter 152 15/12/2022 13:29
Chapter 151 15/12/2022 11:29
Chapter 150 18/12/2022 23:28
Chapter 149 18/12/2022 21:28
Chapter 148 18/12/2022 19:28
Chapter 147 18/12/2022 17:28
Chapter 146 18/12/2022 15:28
Chapter 145 18/12/2022 13:28
Chapter 144 18/12/2022 11:28
Chapter 143 18/12/2022 09:28
Chapter 142 18/12/2022 07:28
Chapter 141 18/12/2022 05:28
Chapter 140 18/12/2022 03:28
Chapter 139 18/12/2022 01:28
Chapter 138 17/12/2022 23:28
Chapter 137 17/12/2022 21:28
Chapter 136 17/12/2022 19:28
Chapter 135 17/12/2022 17:28
Chapter 134 17/12/2022 15:28
Chapter 133 17/12/2022 13:28
Chapter 132 17/12/2022 11:28
Chapter 131 17/12/2022 09:28
Chapter 130 17/12/2022 07:28
Chapter 129 17/12/2022 05:28
Chapter 128 17/12/2022 03:28
Chapter 127 17/12/2022 01:28
Chapter 126 16/12/2022 23:28
Chapter 125 16/12/2022 21:28
Chapter 124 16/12/2022 19:28
Chapter 123 16/12/2022 17:28
Chapter 122 16/12/2022 15:28
Chapter 121 16/12/2022 13:28
Chapter 120 16/12/2022 11:28
Chapter 119 16/12/2022 09:28
Chapter 118 16/12/2022 07:28
Chapter 117 16/12/2022 05:28
Chapter 116 16/12/2022 03:28
Chapter 115 16/12/2022 01:28
Chapter 114 15/12/2022 23:28
Chapter 113 15/12/2022 21:28
Chapter 112 15/12/2022 19:28
Chapter 111 15/12/2022 17:28
Chapter 110 15/12/2022 15:28
Chapter 109 15/12/2022 13:28
Chapter 108 15/12/2022 11:28
Chapter 107 15/12/2022 09:28
Chapter 106 15/12/2022 07:28
Chapter 105 15/12/2022 05:28
Chapter 104 15/12/2022 03:28
Chapter 103 15/12/2022 01:28
Chapter 102 14/12/2022 23:28
Chapter 101 14/12/2022 21:28
Chapter 100 17/12/2022 13:30
Chapter 99 17/12/2022 11:30
Chapter 98 17/12/2022 09:30
Chapter 97 17/12/2022 07:30
Chapter 96 17/12/2022 05:30
Chapter 95 17/12/2022 03:30
Chapter 94 17/12/2022 01:30
Chapter 93 16/12/2022 23:30
Chapter 92 16/12/2022 21:30
Chapter 91 16/12/2022 19:30
Chapter 90 16/12/2022 17:30
Chapter 89 16/12/2022 15:30
Chapter 88 16/12/2022 13:30
Chapter 87 16/12/2022 11:30
Chapter 86 16/12/2022 09:30
Chapter 85 16/12/2022 07:30
Chapter 84 16/12/2022 05:30
Chapter 83 16/12/2022 03:30
Chapter 82 16/12/2022 01:30
Chapter 81 15/12/2022 23:30
Chapter 80 15/12/2022 21:30
Chapter 79 15/12/2022 19:30
Chapter 78 15/12/2022 17:30
Chapter 77 15/12/2022 15:30
Chapter 76 15/12/2022 13:30
Chapter 75 15/12/2022 11:30
Chapter 74 15/12/2022 09:30
Chapter 73 15/12/2022 07:30
Chapter 72 15/12/2022 05:30
Chapter 71 15/12/2022 03:30
Chapter 70 15/12/2022 01:30
Chapter 69 14/12/2022 23:30
Chapter 68 14/12/2022 21:30
Chapter 67 14/12/2022 19:30
Chapter 66 14/12/2022 17:30
Chapter 65 14/12/2022 15:30
Chapter 64 14/12/2022 13:30
Chapter 63 14/12/2022 11:30
Chapter 62 14/12/2022 09:30
Chapter 61 14/12/2022 07:30
Chapter 60 : Địch Đến Rồi! 10/12/2022 09:31
Chapter 59 : Tương Tác Doanh 10/12/2022 07:31
Chapter 58 : Tình Thế Nguy Cấp 10/12/2022 05:31
Chapter 57 : Thành Vị Châu 10/12/2022 03:31
Chapter 56 : Vách Núi 10/12/2022 01:31
Chapter 55 : Nhổ Neo 09/12/2022 23:31
Chapter 54 : Xuất Chinh 09/12/2022 21:31
Chapter 53 : Tiếc Rẻ 09/12/2022 19:31
Chapter 52 : Chỉ Có Một Phòng 09/12/2022 17:31
Chapter 51 : Người Như Vậy Hẳn Là Binh Đào Ngũ! 09/12/2022 15:31
Chapter 50 : Đợi Xem Kịch Hay 09/12/2022 13:31
Chapter 49 : Xử Lý Đám Thổ Phỉ 09/12/2022 11:31
Chapter 48 : Nhận Lệnh 09/12/2022 09:31
Chapter 47 : Thanh Thủy Cốc 09/12/2022 07:31
Chapter 46 : Báo Tang 09/12/2022 05:31
Chapter 45 : May Áo Cho Chàng 09/12/2022 03:31
Chapter 44 : Tin Tưởng 09/12/2022 01:31
Chapter 43 : Đối Phó Với Kỵ Binh 08/12/2022 23:31
Chapter 42 : Thuận Mua Vừa Bán 08/12/2022 21:31
Chapter 41 : Rèn Sắt 08/12/2022 19:31
Chapter 40 : Liệu Sự Như Thần 05/10/2022 13:28
Chapter 39 : Quen Biết 05/10/2022 11:28
Chapter 38 : Dự Định Của Khánh Hoài 05/10/2022 09:28
Chapter 37 : Tìm Tới Tận Nơi 05/10/2022 07:28
Chapter 36 : Nhận Nhầm Người Rồi 05/10/2022 05:28
Chapter 35 : Thiên Tài Và Kẻ Điên 05/10/2022 03:28
Chapter 34 : Chín Trăm Văn 05/10/2022 01:28
Chapter 33 : Hủy Hộ Tịch 04/10/2022 23:28
Chapter 32 : Con Nhà Nghèo Từ Sớm Đã Phải Lo Toan 04/10/2022 21:28
Chapter 31 : Thuê Nhân Công 04/10/2022 19:28
Chapter 30 : Cựu Binh Và Tân Binh 04/10/2022 17:28
Chapter 29 : Nhìn Nhầm Rồi 04/10/2022 15:28
Chapter 28 : Thân Phận Của Tên Đầu Trọc 04/10/2022 13:28
Chapter 27 : Dựng Lều 04/10/2022 11:28
Chapter 26 : Chuông Cảnh Tỉnh 04/10/2022 09:28
Chapter 25 : Thổ Phỉ 04/10/2022 07:28
Chapter 24 : Ta Đồng Ý 04/10/2022 05:28
Chapter 23 : Phản Sát 04/10/2022 03:28
Chapter 22 : Uy Lực Của Băng Ghế 04/10/2022 01:28
Chapter 21 : Hợp Tác Vui Vẻ 03/10/2022 23:28
Chapter 20 : Ta Muốn Gả Cho Huynh 03/10/2022 21:28
Chapter 19 : Ta Mua 03/10/2022 19:28
Chapter 18 : Mất Trộm 03/10/2022 17:28
Chapter 17 : Đường Đông Đông 03/10/2022 15:28
Chapter 16 : Cút Ra Ngoài 03/10/2022 13:28
Chapter 15 : Dập Đầu 03/10/2022 11:28
Chapter 14 : Chia Tiền Thưởng 03/10/2022 09:28
Chapter 13 : Nhận Thưởng 03/10/2022 07:28
Chapter 12 : Ngưỡng Mộ 03/10/2022 05:28
Chapter 11 : Hổ Dữ Tấn Công 03/10/2022 03:28
Chapter 10 : Trong Rừng Có Thú Dữ 03/10/2022 01:28
Chapter 9 : Sắp Phát Tài Rồi 02/10/2022 23:28
Chapter 8 : Đòi Nợ 02/10/2022 21:28
Chapter 7 : Một Đêm Xuân Nồng Cháy 02/10/2022 19:28
Chapter 6 : Bắt Thỏ 02/10/2022 17:28
Chapter 5 : Lâm Vân Phương Đến Thăm 02/10/2022 15:28
Chapter 4 : Lần Đầu Tiếp Xúc Thân Mật 02/10/2022 13:28
Chapter 3 : Ta Chọn Cô Ấy! 02/10/2022 11:28
Chapter 2 : Chọn Thiếp 02/10/2022 09:28
Chapter 1 : Đồ Của Nợ 02/10/2022 07:28

comment

Có thể bạn thích xem

Dưới Vương Triều Cổ Đại - Duoi Vuong Trieu Co Đai

Cập nhật lúc : 23/07/2021 14:00

Tình trạng : 110 / 112 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Cung Đấu

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Vì Sao Khăng Khăng Muốn Chọn Em - Vi Sao Khang Khang Muon Chon Em

Cập nhật lúc : 02/01/2019 02:26

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Không Chi Cổ Đại Mạt Thế - Xuyen Khong Chi Co Đai Mat The

Cập nhật lúc : 03/04/2017 21:31

Tình trạng : 3 / 5 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Dị Năng, Nữ Cường, Mạt Thế

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

[Đấu La Đại Lục] Sakura Xuyên Không - [Đau La Đai Luc] Sakura Xuyen Khong

Cập nhật lúc : 22/06/2022 03:58

Tình trạng : 53 / 55 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Qua Thời Không, Ta Thành Vương Phi - Xuyen Qua Thoi Khong, Ta Thanh Vuong Phi

Cập nhật lúc : 18/09/2018 02:45

Tình trạng : 60 / 60 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Không Về Làm Vương Phi Của Người - Xuyen Khong Ve Lam Vuong Phi Cua Nguoi

Cập nhật lúc : 21/05/2019 06:27

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Không: Phải Lòng Vương Gia Phúc Hắc - Xuyen Khong: Phai Long Vuong Gia Phuc Hac

Cập nhật lúc : 26/07/2022 04:04

Tình trạng : 67 / 69 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vương Gia Xuyên Không Bị Ép Làm C - Vuong Gia Xuyen Khong Bi Ép Lam C

Cập nhật lúc : 22/01/2023 13:58

Tình trạng : 22 / 24 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thiếu Vương Phi Bá Đạo (Xích Tử Xuyên Không) - Thieu Vuong Phi Ba Đao (Xich Tu Xuyen Khong)

Cập nhật lúc : 01/05/2019 10:33

Tình trạng : 27 / 29 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cả Nhà Thái Phó Xuyên Không Đến Hiện Đại - Ca Nha Thai Pho Xuyen Khong Đen Hien Đai

Cập nhật lúc : 16/11/2022 03:58

Tình trạng : 40 / 42 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Gia Đấu, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Ráng Chiều Tà – Tôi Là Bà Nội Khang Hy - Rang Chieu Ta – Toi La Ba Noi Khang Hy

Cập nhật lúc : 17/12/2018 20:34

Tình trạng : 27 / 27 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Nữ Cường, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Mục Thần Ký - Muc Than Ky

Cập nhật lúc : 03/02/2023 12:33

Tình trạng : 1170 / 1172 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Nghich Tap, Sung Nhanh Con Kip

Cập nhật lúc : 31/01/2023 06:59

Tình trạng : 2642 / 2644 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.283

Đọc truyện

Chàng Rể Quyền Thế - Chang Re Quyen The

Cập nhật lúc : 31/01/2023 01:04

Tình trạng : 6931 / 6933 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.285

Đọc truyện

Phàm Nhân Tu Tiên - Pham Nhan Tu Tien

Cập nhật lúc : 28/01/2023 02:34

Tình trạng : 2468 / 2468 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.222

Đọc truyện

Thần Y Trở Lại - Than Y Tro Lai

Cập nhật lúc : 03/02/2023 01:01

Tình trạng : 995 / 997 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.523

Đọc truyện

Thiếu Gia Ốm Yếu Lại Đi Nhảy Disco - Thieu Gia Ốm Yeu Lai Đi Nhay Disco

Cập nhật lúc : 03/02/2023 19:58

Tình trạng : 87 / 89 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện