Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Xuyen Khong: Cha Con Toi Đau Roi?

Tác giả : Phồn Hoa Nhất Mộng

Thể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 25/08/2023 16:58

Tình trạng : 580 / 582 Chapter

Lượt xem: 16296

Bạn đang đọc truyện Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi? của tác giả Phồn Hoa Nhất Mộng. “Mẹ, Yên Yên đói quá.” Trong một gian nhà tranh rách nát nơi thôn làng Đại Vĩ của Vương Triều Đại Lý, cô gái nhỏ ủy khuất quẹt quẹt miệng nói. Lưu Ly nhìn cô nhóc như dân tị nạn châu Phi lại sở hữu một đôi mắt to trong veo như nước, bèn không nhịn được lại thở dài trong lòng. Cô xuyên không thật rồi
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 580 25/08/2023 19:28
Chapter 579 25/08/2023 17:28
Chapter 578 25/08/2023 15:28
Chapter 577 25/08/2023 13:28
Chapter 576 25/08/2023 11:28
Chapter 575 25/08/2023 09:28
Chapter 574 25/08/2023 07:28
Chapter 573 25/08/2023 05:28
Chapter 572 25/08/2023 03:28
Chapter 571 25/08/2023 01:28
Chapter 570 24/08/2023 23:28
Chapter 569 24/08/2023 21:28
Chapter 568 24/08/2023 19:28
Chapter 567 24/08/2023 17:28
Chapter 566 17/06/2023 19:33
Chapter 565 17/06/2023 17:33
Chapter 564 17/06/2023 15:33
Chapter 563 17/06/2023 13:33
Chapter 562 17/06/2023 11:33
Chapter 561 17/06/2023 09:33
Chapter 560 17/06/2023 07:33
Chapter 559 17/06/2023 05:33
Chapter 558 17/06/2023 03:33
Chapter 557 17/06/2023 01:33
Chapter 556 16/06/2023 23:33
Chapter 555 16/06/2023 21:33
Chapter 554 16/06/2023 19:33
Chapter 553 16/06/2023 17:33
Chapter 552 08/06/2023 13:28
Chapter 551 08/06/2023 11:28
Chapter 549 -550 08/06/2023 09:28
Chapter 548 08/06/2023 07:28
Chapter 547 08/06/2023 05:28
Chapter 546 08/06/2023 03:28
Chapter 545 08/06/2023 01:28
Chapter 544 07/06/2023 23:28
Chapter 543 07/06/2023 21:28
Chapter 542 07/06/2023 19:28
Chapter 541 07/06/2023 17:28
Chapter 540 07/06/2023 15:28
Chapter 539 07/06/2023 13:28
Chapter 538 07/06/2023 11:28
Chapter 537 07/06/2023 09:28
Chapter 536 07/06/2023 07:28
Chapter 535 07/06/2023 05:28
Chapter 534 07/06/2023 03:28
Chapter 533 07/06/2023 01:28
Chapter 532 06/06/2023 23:28
Chapter 531 06/06/2023 21:28
Chapter 530 06/06/2023 19:28
Chapter 529 06/06/2023 17:28
Chapter 528 06/06/2023 15:28
Chapter 527 06/06/2023 13:28
Chapter 526 06/06/2023 11:28
Chapter 525 06/06/2023 09:28
Chapter 524 06/06/2023 07:28
Chapter 523 06/06/2023 05:28
Chapter 522 06/06/2023 03:28
Chapter 521 06/06/2023 01:28
Chapter 520 05/06/2023 23:28
Chapter 519 05/06/2023 21:28
Chapter 518 05/06/2023 19:28
Chapter 517 05/06/2023 17:28
Chapter 516 05/06/2023 15:28
Chapter 515 05/06/2023 13:28
Chapter 514 05/06/2023 11:28
Chapter 513 05/06/2023 09:28
Chapter 512 05/06/2023 07:28
Chapter 511 05/06/2023 05:28
Chapter 510 05/06/2023 03:28
Chapter 509 05/06/2023 01:28
Chapter 508 04/06/2023 23:28
Chapter 507 04/06/2023 21:28
Chapter 506 04/06/2023 19:28
Chapter 505 04/06/2023 17:28
Chapter 504 04/06/2023 15:28
Chapter 503 04/06/2023 13:28
Chapter 502 04/06/2023 11:28
Chapter 501 04/06/2023 09:28
Chapter 500 04/05/2023 19:28
Chapter 499 04/05/2023 17:28
Chapter 498 04/05/2023 15:28
Chapter 497 04/05/2023 13:28
Chapter 496 04/05/2023 11:28
Chapter 495 04/05/2023 09:28
Chapter 494 04/05/2023 07:28
Chapter 493 04/05/2023 05:28
Chapter 492 04/05/2023 03:28
Chapter 491 04/05/2023 01:28
Chapter 490 03/05/2023 23:28
Chapter 489 03/05/2023 21:28
Chapter 488 03/05/2023 19:28
Chapter 487 03/05/2023 17:28
Chapter 486 03/05/2023 15:28
Chapter 485 03/05/2023 13:28
Chapter 484 03/05/2023 11:28
Chapter 483 03/05/2023 09:28
Chapter 482 03/05/2023 07:28
Chapter 481 03/05/2023 05:28
Chapter 480 21/04/2023 19:32
Chapter 479 21/04/2023 17:32
Chapter 478 21/04/2023 15:32
Chapter 477 21/04/2023 13:32
Chapter 476 21/04/2023 11:32
Chapter 475 21/04/2023 09:32
Chapter 474 21/04/2023 07:32
Chapter 473 21/04/2023 05:32
Chapter 472 21/04/2023 03:32
Chapter 471 21/04/2023 01:32
Chapter 470 20/04/2023 23:32
Chapter 469 20/04/2023 21:32
Chapter 468 20/04/2023 19:32
Chapter 467 20/04/2023 17:32
Chapter 466 20/04/2023 15:32
Chapter 465 20/04/2023 13:32
Chapter 464 20/04/2023 11:32
Chapter 463 20/04/2023 09:32
Chapter 462 20/04/2023 07:32
Chapter 461 20/04/2023 05:32
Chapter 460 20/04/2023 03:32
Chapter 459 20/04/2023 01:32
Chapter 458 19/04/2023 23:32
Chapter 457 19/04/2023 21:32
Chapter 456 19/04/2023 19:32
Chapter 455 19/04/2023 17:32
Chapter 454 19/04/2023 15:32
Chapter 453 19/04/2023 13:32
Chapter 452 19/04/2023 11:32
Chapter 451 19/04/2023 09:32
Chapter 450 19/04/2023 07:32
Chapter 449 19/04/2023 05:32
Chapter 448 19/04/2023 03:32
Chapter 446 19/04/2023 01:32
Chapter 445 18/04/2023 23:32
Chapter 444 18/04/2023 21:32
Chapter 443 18/04/2023 19:32
Chapter 442 18/04/2023 17:32
Chapter 441 18/04/2023 15:32
Chapter 440 18/04/2023 13:32
Chapter 439 18/04/2023 11:32
Chapter 438 18/04/2023 09:32
Chapter 437 18/04/2023 07:32
Chapter 436 18/04/2023 05:32
Chapter 435 18/04/2023 03:32
Chapter 434 29/03/2023 09:39
Chapter 433 29/03/2023 07:39
Chapter 432 29/03/2023 05:39
Chapter 431 29/03/2023 03:39
Chapter 430 29/03/2023 01:39
Chapter 429 28/03/2023 23:39
Chapter 428 28/03/2023 21:39
Chapter 427 28/03/2023 19:39
Chapter 426 28/03/2023 17:39
Chapter 425 28/03/2023 15:39
Chapter 424 28/03/2023 13:39
Chapter 423 28/03/2023 11:39
Chapter 422 28/03/2023 09:39
Chapter 421 28/03/2023 07:39
Chapter 420 28/03/2023 05:39
Chapter 419 28/03/2023 03:39
Chapter 418 28/03/2023 01:39
Chapter 417 27/03/2023 23:39
Chapter 416 27/03/2023 21:39
Chapter 415 27/03/2023 19:39
Chapter 414 27/03/2023 17:39
Chapter 413 27/03/2023 15:39
Chapter 412 27/03/2023 13:39
Chapter 411 27/03/2023 11:39
Chapter 410 27/03/2023 09:39
Chapter 409 27/03/2023 07:39
Chapter 408 27/03/2023 05:39
Chapter 407 27/03/2023 03:39
Chapter 406 27/03/2023 01:39
Chapter 405 26/03/2023 23:39
Chapter 404 26/03/2023 21:39
Chapter 403 26/03/2023 19:39
Chapter 402 14/03/2023 06:28
Chapter 401 14/03/2023 04:28
Chapter 400 14/03/2023 02:28
Chapter 399 14/03/2023 00:28
Chapter 398 13/03/2023 22:28
Chapter 397 13/03/2023 20:28
Chapter 396 13/03/2023 18:28
Chapter 395 13/03/2023 16:28
Chapter 394 13/03/2023 14:28
Chapter 393 13/03/2023 12:28
Chapter 392 13/03/2023 10:28
Chapter 391 13/03/2023 08:28
Chapter 390 13/03/2023 06:28
Chapter 389 13/03/2023 04:28
Chapter 388 13/03/2023 02:28
Chapter 387 13/03/2023 00:28
Chapter 386 12/03/2023 22:28
Chapter 385 12/03/2023 20:28
Chapter 384 12/03/2023 18:28
Chapter 383 12/03/2023 16:28
Chapter 382 12/03/2023 14:28
Chapter 381 07/03/2023 09:35
Chapter 380 07/03/2023 07:35
Chapter 379 07/03/2023 05:35
Chapter 378 07/03/2023 03:35
Chapter 377 07/03/2023 01:35
Chapter 376 06/03/2023 23:35
Chapter 375 06/03/2023 21:35
Chapter 374 06/03/2023 19:35
Chapter 373 06/03/2023 17:35
Chapter 372 06/03/2023 15:35
Chapter 371 06/03/2023 13:35
Chapter 370 06/03/2023 11:35
Chapter 369 06/03/2023 09:35
Chapter 368 06/03/2023 07:35
Chapter 367 06/03/2023 05:35
Chapter 366 06/03/2023 03:35
Chapter 365 06/03/2023 01:35
Chapter 364 05/03/2023 23:35
Chapter 363 05/03/2023 21:35
Chapter 362 05/03/2023 19:35
Chapter 361 05/03/2023 17:35
Chapter 360 05/03/2023 15:35
Chapter 359 05/03/2023 13:35
Chapter 358 05/03/2023 11:35
Chapter 357 05/03/2023 09:35
Chapter 356 05/03/2023 07:35
Chapter 355 05/03/2023 05:35
Chapter 354 22/02/2023 09:35
Chapter 353 22/02/2023 07:35
Chapter 352 22/02/2023 05:35
Chapter 351 22/02/2023 03:35
Chapter 350 22/02/2023 01:35
Chapter 349 21/02/2023 23:35
Chapter 348 21/02/2023 21:35
Chapter 347 21/02/2023 19:35
Chapter 346 21/02/2023 17:35
Chapter 345 21/02/2023 15:35
Chapter 344 21/02/2023 13:35
Chapter 343 21/02/2023 11:35
Chapter 342 21/02/2023 09:35
Chapter 341 21/02/2023 07:35
Chapter 340 21/02/2023 05:35
Chapter 339 21/02/2023 03:35
Chapter 338 21/02/2023 01:35
Chapter 337 20/02/2023 23:35
Chapter 336 20/02/2023 21:35
Chapter 335 20/02/2023 19:35
Chapter 334 20/02/2023 17:35
Chapter 333 20/02/2023 15:35
Chapter 332 20/02/2023 13:35
Chapter 331 20/02/2023 11:35
Chapter 330 20/02/2023 09:35
Chapter 329 20/02/2023 07:35
Chapter 328 20/02/2023 05:35
Chapter 327 14/02/2023 23:32
Chapter 326 14/02/2023 21:32
Chapter 325 14/02/2023 19:32
Chapter 324 14/02/2023 17:32
Chapter 323 14/02/2023 15:32
Chapter 322 14/02/2023 13:32
Chapter 321 14/02/2023 11:32
Chapter 320 14/02/2023 09:32
Chapter 319 14/02/2023 07:32
Chapter 318 14/02/2023 05:32
Chapter 317 14/02/2023 03:32
Chapter 316 14/02/2023 01:32
Chapter 315 13/02/2023 23:32
Chapter 314 13/02/2023 21:32
Chapter 313 13/02/2023 19:32
Chapter 312 13/02/2023 17:32
Chapter 311 13/02/2023 15:32
Chapter 310 13/02/2023 13:32
Chapter 309 13/02/2023 11:32
Chapter 308 13/02/2023 09:32
Chapter 307 13/02/2023 07:32
Chapter 306 13/02/2023 05:32
Chapter 305 13/02/2023 03:32
Chapter 304 13/02/2023 01:32
Chapter 303 06/02/2023 09:30
Chapter 302 06/02/2023 07:30
Chapter 301 06/02/2023 05:30
Chapter 300 06/02/2023 03:30
Chapter 299 06/02/2023 01:30
Chapter 298 05/02/2023 23:30
Chapter 297 05/02/2023 21:30
Chapter 296 05/02/2023 19:30
Chapter 295 05/02/2023 17:30
Chapter 294 05/02/2023 15:30
Chapter 293 05/02/2023 13:30
Chapter 292 05/02/2023 11:30
Chapter 291 05/02/2023 09:30
Chapter 290 05/02/2023 07:30
Chapter 289 05/02/2023 05:30
Chapter 288 05/02/2023 03:30
Chapter 287 05/02/2023 01:30
Chapter 286 04/02/2023 23:30
Chapter 285 04/02/2023 21:30
Chapter 284 04/02/2023 19:30
Chapter 283 04/02/2023 17:30
Chapter 282 04/02/2023 15:30
Chapter 281 04/02/2023 13:30
Chapter 280 04/02/2023 11:30
Chapter 279 04/02/2023 09:30
Chapter 278 04/02/2023 07:30
Chapter 277 04/02/2023 05:30
Chapter 276 04/02/2023 03:30
Chapter 275 04/02/2023 01:30
Chapter 274 03/02/2023 23:30
Chapter 273 03/02/2023 21:30
Chapter 272 03/02/2023 19:30
Chapter 271 03/02/2023 17:30
Chapter 270 26/01/2023 09:29
Chapter 269 26/01/2023 07:29
Chapter 268 26/01/2023 05:29
Chapter 267 26/01/2023 03:29
Chapter 266 26/01/2023 01:29
Chapter 265 25/01/2023 23:29
Chapter 264 25/01/2023 21:29
Chapter 263 25/01/2023 19:29
Chapter 262 25/01/2023 17:29
Chapter 261 25/01/2023 15:29
Chapter 260 25/01/2023 13:29
Chapter 259 25/01/2023 11:29
Chapter 258 25/01/2023 09:29
Chapter 257 25/01/2023 07:29
Chapter 256 25/01/2023 05:29
Chapter 255 25/01/2023 03:29
Chapter 254 25/01/2023 01:29
Chapter 253 24/01/2023 23:29
Chapter 252 24/01/2023 21:29
Chapter 251 24/01/2023 19:29
Chapter 250 24/01/2023 17:29
Chapter 249 24/01/2023 15:29
Chapter 248 24/01/2023 13:29
Chapter 247 24/01/2023 11:29
Chapter 246 24/01/2023 09:29
Chapter 245 24/01/2023 07:29
Chapter 244 24/01/2023 05:29
Chapter 243 24/01/2023 03:29
Chapter 242 24/01/2023 01:29
Chapter 241 23/01/2023 23:29
Chapter 240 23/01/2023 21:29
Chapter 239 23/01/2023 19:29
Chapter 238 23/01/2023 17:29
Chapter 237 23/01/2023 15:29
Chapter 236 23/01/2023 13:29
Chapter 235 23/01/2023 11:29
Chapter 234 23/01/2023 09:29
Chapter 233 23/01/2023 07:29
Chapter 232 23/01/2023 05:29
Chapter 231 23/01/2023 03:29
Chapter 230 23/01/2023 01:29
Chapter 229 22/01/2023 23:29
Chapter 228 22/01/2023 21:29
Chapter 227 22/01/2023 19:29
Chapter 226 22/01/2023 17:29
Chapter 225 22/01/2023 15:29
Chapter 224 22/01/2023 13:29
Chapter 223 22/01/2023 11:29
Chapter 222 22/01/2023 09:29
Chapter 221 22/01/2023 07:29
Chapter 220 22/01/2023 05:29
Chapter 219 22/01/2023 03:29
Chapter 218 22/01/2023 01:29
Chapter 217 21/01/2023 23:29
Chapter 216 21/01/2023 21:29
Chapter 215 21/01/2023 19:29
Chapter 214 21/01/2023 17:29
Chapter 213 21/01/2023 15:29
Chapter 212 07/01/2023 09:29
Chapter 211 07/01/2023 07:29
Chapter 210 07/01/2023 05:29
Chapter 209 07/01/2023 03:29
Chapter 208 07/01/2023 01:29
Chapter 207 06/01/2023 23:29
Chapter 206 06/01/2023 21:29
Chapter 205 06/01/2023 19:29
Chapter 204 06/01/2023 17:29
Chapter 203 06/01/2023 15:29
Chapter 202 06/01/2023 13:29
Chapter 201 06/01/2023 11:29
Chapter 200 06/01/2023 09:29
Chapter 199 06/01/2023 07:29
Chapter 198 06/01/2023 05:29
Chapter 197 06/01/2023 03:29
Chapter 196 06/01/2023 01:29
Chapter 195 28/12/2022 13:29
Chapter 194 28/12/2022 11:29
Chapter 193 28/12/2022 09:29
Chapter 192 28/12/2022 07:29
Chapter 191 28/12/2022 05:29
Chapter 190 28/12/2022 03:29
Chapter 189 05/11/2022 09:30
Chapter 188 05/11/2022 07:30
Chapter 187 02/11/2022 23:29
Chapter 186 02/11/2022 21:29
Chapter 185 02/11/2022 19:29
Chapter 184 02/11/2022 17:29
Chapter 183 02/11/2022 15:29
Chapter 182 02/11/2022 13:29
Chapter 181 02/11/2022 11:29
Chapter 180 02/11/2022 09:29
Chapter 179 02/11/2022 07:29
Chapter 178 02/11/2022 05:29
Chapter 177 02/11/2022 03:29
Chapter 176 02/11/2022 01:29
Chapter 175 01/11/2022 23:29
Chapter 174 01/11/2022 21:29
Chapter 173 01/11/2022 19:29
Chapter 172 01/11/2022 17:29
Chapter 171 01/11/2022 15:29
Chapter 170 01/11/2022 13:29
Chapter 169 01/11/2022 11:29
Chapter 168 01/11/2022 09:29
Chapter 167 01/11/2022 07:29
Chapter 166 01/11/2022 05:29
Chapter 165 01/11/2022 03:29
Chapter 164 01/11/2022 01:29
Chapter 163 31/10/2022 23:29
Chapter 162 31/10/2022 21:29
Chapter 161 31/10/2022 19:29
Chapter 160 31/10/2022 17:29
Chapter 159 31/10/2022 15:29
Chapter 158 31/10/2022 13:29
Chapter 157 31/10/2022 11:29
Chapter 156 31/10/2022 09:29
Chapter 155 24/10/2022 09:33
Chapter 154 24/10/2022 07:33
Chapter 153 24/10/2022 05:33
Chapter 152 24/10/2022 03:33
Chapter 151 24/10/2022 01:33
Chapter 150 23/10/2022 23:33
Chapter 149 23/10/2022 21:33
Chapter 148 23/10/2022 19:33
Chapter 147 23/10/2022 17:33
Chapter 146 23/10/2022 15:33
Chapter 145 23/10/2022 13:33
Chapter 144 23/10/2022 11:33
Chapter 143 23/10/2022 09:33
Chapter 142 23/10/2022 07:33
Chapter 141 23/10/2022 05:33
Chapter 140 23/10/2022 03:33
Chapter 139 23/10/2022 01:33
Chapter 138 22/10/2022 23:33
Chapter 137 22/10/2022 21:33
Chapter 136 22/10/2022 19:33
Chapter 135 22/10/2022 17:33
Chapter 134 22/10/2022 15:33
Chapter 133 22/10/2022 13:33
Chapter 132 22/10/2022 11:33
Chapter 131 22/10/2022 09:33
Chapter 130 22/10/2022 07:33
Chapter 129 22/10/2022 05:33
Chapter 128 22/10/2022 03:33
Chapter 127 22/10/2022 01:33
Chapter 126 21/10/2022 23:33
Chapter 125 21/10/2022 21:33
Chapter 124 21/10/2022 19:33
Chapter 123 21/10/2022 17:33
Chapter 122 21/10/2022 15:33
Chapter 121 21/10/2022 13:33
Chapter 120 21/10/2022 11:33
Chapter 119 21/10/2022 09:33
Chapter 118 21/10/2022 07:33
Chapter 117 21/10/2022 05:33
Chapter 116 21/10/2022 03:33
Chapter 115 21/10/2022 01:33
Chapter 114 20/10/2022 23:33
Chapter 113 20/10/2022 21:33
Chapter 112 20/10/2022 19:33
Chapter 111 20/10/2022 17:33
Chapter 110 20/10/2022 15:33
Chapter 109 20/10/2022 13:33
Chapter 108 20/10/2022 11:33
Chapter 107 20/10/2022 09:33
Chapter 106 20/10/2022 07:33
Chapter 105 20/10/2022 05:33
Chapter 104 20/10/2022 03:33
Chapter 103 20/10/2022 01:33
Chapter 102 19/10/2022 23:33
Chapter 101 19/10/2022 21:33
Chapter 100 19/10/2022 19:33
Chapter 99 19/10/2022 17:33
Chapter 98 19/10/2022 15:33
Chapter 97 19/10/2022 13:33
Chapter 96 19/10/2022 11:33
Chapter 95 : 95: Không Xứng Ngồi Chờ Cơm 18/10/2022 09:31
Chapter 94 : 94: Tự Xem Mình Là Tiểu Thư Thật À” 18/10/2022 07:31
Chapter 93 : 93: Muốn Sống Hay Là Muốn Chết 18/10/2022 05:31
Chapter 92 : 92: Ngại Tay Không Bắt Sói 18/10/2022 03:31
Chapter 91 : 91: Sờ Xương 18/10/2022 01:31
Chapter 90 : 90: Cô Có Thể Nối Xương 17/10/2022 23:31
Chapter 89 : 89: Trương Đại Lang Gãy Chân 17/10/2022 21:31
Chapter 88 : 88: Lưu Ly Gặp Nguy Hiểm 17/10/2022 19:31
Chapter 87 : 87: Hợp Tác Thành Công 17/10/2022 17:31
Chapter 86 : 86: Bàn Chuyện Hợp Tác Với Tiệm Quần Áo 17/10/2022 15:31
Chapter 85 : 85: Vẽ Bức Hình Huyệt Vị 17/10/2022 13:31
Chapter 84 : 84: Thuật Châm Cứu 17/10/2022 11:31
Chapter 83 : 83: Yên Yên Oán Niệm Sâu Đậm 17/10/2022 09:31
Chapter 82 : 82: Trương Nhị Lang Ngại Ngùng 17/10/2022 07:31
Chapter 81 : 81: Tiền Xây Nhà Là Của Cha Bọn Trẻ 17/10/2022 05:31
Chapter 80 : 80: Nhà Tổ Tính Kế 17/10/2022 03:31
Chapter 79 : 79: Tiêu Thị Nhếch Nhác 17/10/2022 01:31
Chapter 78 : 78: Cô Muốn Ta Chịu Trách Nhiệm Như Nào 16/10/2022 23:31
Chapter 77 : 77: Tất Cả Đều Loạn Rồi 16/10/2022 21:31
Chapter 76 : 76: Trương Nhị Lang Thua Hoàn Toàn 16/10/2022 19:31
Chapter 75 : 75: Dựa Vào Việc Ai Trả Tiền Thì Người Đó Là Đại Gia 16/10/2022 17:31
Chapter 74 : 74: Lão Trần Lỡ Miệng Nói Ra 16/10/2022 15:31
Chapter 73 : 73: Họa Từ Trên Trời 16/10/2022 13:31
Chapter 72 : 72: Mùi Của Chuyện Bát Quái Màu Hồng 16/10/2022 11:31
Chapter 71 : 71: Nhìn Trộm Bị Bắt Sống 16/10/2022 09:31
Chapter 70 : 70 16/10/2022 07:31
Chapter 69 : 69 16/10/2022 05:31
Chapter 68 : 68 16/10/2022 03:31
Chapter 67 : 67 16/10/2022 01:31
Chapter 66 : 66 15/10/2022 23:31
Chapter 65 : 65 15/10/2022 21:31
Chapter 64 : 64 15/10/2022 19:31
Chapter 63 : 63 15/10/2022 17:31
Chapter 62 : 62 15/10/2022 15:31
Chapter 61 : 61 15/10/2022 13:31
Chapter 60 : 60 15/10/2022 11:31
Chapter 59 : 59 15/10/2022 09:31
Chapter 58 : 58 15/10/2022 07:31
Chapter 57 : 57 15/10/2022 05:31
Chapter 56 : 56 15/10/2022 03:31
Chapter 55 : 55 15/10/2022 01:31
Chapter 54 : 54 14/10/2022 23:31
Chapter 53 : 53 14/10/2022 21:31
Chapter 52 : 52 14/10/2022 19:31
Chapter 51 : 51 14/10/2022 17:31
Chapter 50 : 50 14/10/2022 15:31
Chapter 49 : 49 14/10/2022 13:31
Chapter 48 : 48 14/10/2022 11:31
Chapter 47 : 47 14/10/2022 09:31
Chapter 46 : 46 14/10/2022 07:31
Chapter 45 : 45 14/10/2022 05:31
Chapter 44 : 44 14/10/2022 03:31
Chapter 43 : 43 14/10/2022 01:31
Chapter 42 : 42 13/10/2022 23:31
Chapter 41 : 41 13/10/2022 21:31
Chapter 40 : 40 13/10/2022 19:31
Chapter 39 : 39 13/10/2022 17:31
Chapter 38 : 38 13/10/2022 15:31
Chapter 37 : 37 13/10/2022 13:31
Chapter 36 : 36 13/10/2022 11:31
Chapter 35 : 35 13/10/2022 09:31
Chapter 34 : 34 13/10/2022 07:31
Chapter 33 : 33 13/10/2022 05:31
Chapter 32 : 32 13/10/2022 03:31
Chapter 31 : 31 13/10/2022 01:31
Chapter 30 : 30 12/10/2022 23:31
Chapter 29 : 29 12/10/2022 21:31
Chapter 28 : 28 11/09/2022 19:34
Chapter 27 : 27 11/09/2022 17:34
Chapter 26 : 26 11/09/2022 15:34
Chapter 25 : 25 11/09/2022 13:34
Chapter 24 : 24 11/09/2022 11:34
Chapter 23 : 23 11/09/2022 09:34
Chapter 22 : 22 11/09/2022 07:34
Chapter 21 : 21 11/09/2022 05:34
Chapter 20 : 20 11/09/2022 03:34
Chapter 19 : 19 11/09/2022 01:34
Chapter 18 : 18 10/09/2022 23:34
Chapter 17 : 17 10/09/2022 21:34
Chapter 16 : 16 10/09/2022 19:34
Chapter 15 : 15 10/09/2022 17:34
Chapter 14 : 14 10/09/2022 15:34
Chapter 13 : 13 10/09/2022 13:34
Chapter 12 : 12 10/09/2022 11:34
Chapter 11 : 11 10/09/2022 09:34
Chapter 10 : 10 10/09/2022 07:34
Chapter 9 : 9 10/09/2022 05:34
Chapter 8 : 8 10/09/2022 03:34
Chapter 7 : 7 10/09/2022 01:34
Chapter 6 : 6 09/09/2022 23:34
Chapter 5 : 5 09/09/2022 21:34
Chapter 4 : 4 09/09/2022 19:34
Chapter 3 : 3 09/09/2022 17:34
Chapter 2 : 2 09/09/2022 15:34
Chapter 1 : 1 09/09/2022 13:34

comment

Có thể bạn thích xem

Cha Con Tranh Sủng Mẹ Cha Không Phải Người - Cha Con Tranh Sung Me Cha Khong Phai Nguoi

Cập nhật lúc : 26/03/2019 01:58

Tình trạng : 77 / 77 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi! - Me, Cha Tim Toi Cua Roi!

Cập nhật lúc : 06/12/2016 11:10

Tình trạng : 107 / 107 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!! - Cha Toi Roi, Me Chay Mau!!

Cập nhật lúc : 19/11/2018 01:45

Tình trạng : 361 / 361 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Cha Đại Thần, Mẹ Không Dễ Theo Đuổi Đâu - Cha Đai Than, Me Khong De Theo Đuoi Đau

Cập nhật lúc : 29/09/2018 20:45

Tình trạng : 67 / 67 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi - Tong Tai Ba Đao La Cha Cua Con Toi

Cập nhật lúc : 15/12/2022 22:28

Tình trạng : 1075 / 1077 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Đại Chiến Cha Con. Ba! Mẹ Là Của Con! - Đai Chien Cha Con. Ba! Me La Cua Con!

Cập nhật lúc : 09/04/2020 17:42

Tình trạng : 55 / 55 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Con À, Cha Con Là Ai Vậy? - Con À, Cha Con La Ai Vay?

Cập nhật lúc : 08/12/2022 07:59

Tình trạng : 152 / 152 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.202

Đọc truyện

Nói Rồi, Không Kết Hôn Đâu! - Noi Roi, Khong Ket Hon Đau!

Cập nhật lúc : 22/07/2019 08:25

Tình trạng : 16 / 16 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ảnh Hậu Xuyên Không Rồi! - Ảnh Hau Xuyen Khong Roi!

Cập nhật lúc : 03/02/2023 09:58

Tình trạng : 89 / 91 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Không Rồi Ta Làm Nữ Phụ! - Xuyen Khong Roi Ta Lam Nu Phu!

Cập nhật lúc : 24/09/2023 09:30

Tình trạng : 75 / 77 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Oan Gia! Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi - Oan Gia! Minh Ta Xuyen Khong Đu Roi

Cập nhật lúc : 18/11/2017 07:14

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/09/2023 07:00

Tình trạng : 4598 / 4600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.298

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 01/10/2023 23:58

Tình trạng : 1047 / 1049 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Họa Quốc - Thức Yến - Hoa Quoc - Thuc Yen

Cập nhật lúc : 01/10/2023 22:28

Tình trạng : 98 / 100 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 12:29

Tình trạng : 1710 / 1712 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.353

Đọc truyện

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần - Nguoi Chong Vo Dung Cua Nu Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 1100 / 1102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Nợ Em Một Tình Yêu Trọn Vẹn - No Em Mot Tinh Yeu Tron Ven

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 111 / 111 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện