Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000

Xuyen Duyet Tay Nguyen 3000

Tác giả : Tiểu Tiểu Tác Văn

Thể loại : Comedy - Hài Hước, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 01/05/2020 17:31

Tình trạng : 272 / 274 Chapter

Lượt xem: 16179

Một cô gái vì tò mò thám hiểm đã lọt vào đường hầm thời gian. Đến một thế giới khác, cô bị lầm tưởng là người máy sao hỏa! Chuyện gì sẽ xảy ra? Ngoại truyện nè bạn
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 272.3 04/05/2020 11:10
Chapter 272.1 19/04/2020 18:10
Chapter 272.1 19/04/2020 16:10
Chapter 271.2 05/04/2020 18:10
Chapter 271.1 30/03/2020 11:10
Chapter 271.1 05/04/2020 16:10
Chapter 270.3 21/03/2020 18:10
Chapter 270.2 21/03/2020 16:10
Chapter 270.1 10/03/2020 18:10
Chapter 269.3 29/02/2020 20:10
Chapter 269.2 22/02/2020 18:10
Chapter 269.1 22/02/2020 16:10
Chapter 268.3 02/02/2020 18:10
Chapter 268.1 18/01/2020 18:10
Chapter 268.1 18/01/2020 16:10
Chapter 267.2 17/01/2020 11:56
Chapter 267.1 17/01/2020 09:56
Chapter 266.2 17/01/2020 07:56
Chapter 266.1 17/01/2020 05:56
Chapter 265 12/04/2019 00:00
Chapter 264 17/01/2020 01:56
Chapter 263 16/01/2020 23:56
Chapter 262 11/04/2019 00:00
Chapter 261 16/01/2020 19:56
Chapter 260 16/01/2020 17:56
Chapter 259 16/01/2020 15:56
Chapter 258 16/01/2020 13:56
Chapter 257 09/05/2019 00:00
Chapter 256 16/01/2020 09:56
Chapter 255 16/01/2020 07:56
Chapter 254 08/04/2019 00:00
Chapter 253 16/01/2020 03:56
Chapter 252 16/01/2020 01:56
Chapter 251 07/05/2019 00:00
Chapter 250 15/01/2020 21:56
Chapter 249 15/01/2020 19:56
Chapter 248 06/05/2019 00:00
Chapter 247 15/01/2020 15:56
Chapter 246.2 15/01/2020 13:56
Chapter 246.1 05/05/2019 00:00
Chapter 245 15/01/2020 09:56
Chapter 244 15/01/2020 07:56
Chapter 243 04/05/2019 00:00
Chapter 242 15/01/2020 03:56
Chapter 241 03/05/2019 00:00
Chapter 240 14/01/2020 23:56
Chapter 239 14/01/2020 21:56
Chapter 238 14/01/2020 19:56
Chapter 237 01/05/2019 00:00
Chapter 236 14/01/2020 15:56
Chapter 235 14/01/2020 13:56
Chapter 234 14/01/2020 11:56
Chapter 233 14/01/2020 09:56
Chapter 232 14/01/2020 07:56
Chapter 231 11/05/2018 00:00
Chapter 230.5 14/01/2020 03:56
Chapter 230 14/01/2020 01:56
Chapter 229 13/01/2020 23:56
Chapter 228 13/01/2020 21:56
Chapter 227 09/05/2018 00:00
Chapter 226 13/01/2020 17:56
Chapter 225 13/01/2020 15:56
Chapter 224 08/05/2018 00:00
Chapter 223 13/01/2020 11:56
Chapter 222 13/01/2020 09:56
Chapter 221 07/05/2018 00:00
Chapter 220 13/01/2020 05:56
Chapter 219 13/01/2020 03:56
Chapter 218 06/05/2018 00:00
Chapter 217 06/01/2018 00:00
Chapter 216 12/01/2020 21:56
Chapter 215 05/08/2018 00:00
Chapter 214 12/01/2020 17:56
Chapter 213 04/09/2018 00:00
Chapter 212 04/06/2018 00:00
Chapter 211 12/01/2020 11:56
Chapter 210 12/01/2020 09:56
Chapter 209 03/04/2018 00:00
Chapter 208.5 12/01/2020 05:56
Chapter 208 12/01/2020 03:56
Chapter 207 02/03/2018 00:00
Chapter 206 11/01/2020 23:56
Chapter 205 11/01/2020 21:56
Chapter 204 11/01/2020 19:56
Chapter 203 11/01/2020 17:56
Chapter 202 11/01/2020 15:56
Chapter 201 11/01/2020 13:56
Chapter 200 11/01/2020 11:56
Chapter 199 11/03/2017 00:00
Chapter 198 11/04/2017 00:00
Chapter 197 11/01/2020 05:56
Chapter 196 11/01/2020 03:56
Chapter 195 11/01/2020 01:56
Chapter 194 10/01/2020 23:56
Chapter 193 09/05/2017 00:00
Chapter 192 10/01/2020 19:56
Chapter 191 10/01/2020 17:56
Chapter 190 08/04/2017 00:00
Chapter 189 10/01/2020 13:56
Chapter 188 10/01/2020 11:56
Chapter 187 07/04/2017 00:00
Chapter 186 10/01/2020 07:56
Chapter 185 10/01/2020 05:56
Chapter 184 06/04/2017 00:00
Chapter 183 10/01/2020 01:56
Chapter 182 09/01/2020 23:56
Chapter 181 05/06/2017 00:00
Chapter 180 09/01/2020 19:56
Chapter 179 09/01/2020 17:56
Chapter 178 04/03/2017 00:00
Chapter 177 09/01/2020 13:56
Chapter 176 09/01/2020 11:56
Chapter 175 03/05/2017 00:00
Chapter 174 09/01/2020 07:56
Chapter 173 09/01/2020 05:56
Chapter 172 09/01/2020 03:56
Chapter 171 09/01/2020 01:56
Chapter 170.5 01/08/2017 00:00
Chapter 170 01/05/2017 00:00
Chapter 169 08/01/2020 19:56
Chapter 168.5 08/01/2020 17:56
Chapter 168 12/12/2016 00:00
Chapter 167.5 12/01/2016 00:00
Chapter 167 12/01/2016 00:00
Chapter 166.5 08/01/2020 09:56
Chapter 166 08/01/2020 07:56
Chapter 165.5 08/01/2020 05:56
Chapter 165 08/01/2020 03:56
Chapter 164 11/05/2016 00:00
Chapter 163.5 07/01/2020 23:56
Chapter 163 07/01/2020 21:56
Chapter 162.2 07/01/2020 19:56
Chapter 162.1 10/08/2016 00:00
Chapter 161 07/01/2020 15:56
Chapter 160 09/10/2016 00:00
Chapter 159 09/03/2016 00:00
Chapter 158 07/01/2020 09:56
Chapter 157 07/01/2020 07:56
Chapter 156 08/03/2016 00:00
Chapter 155 07/01/2020 03:56
Chapter 154 07/01/2020 01:56
Chapter 153 07/04/2016 00:00
Chapter 152 06/01/2020 21:56
Chapter 151 06/01/2020 19:56
Chapter 150 06/05/2016 00:00
Chapter 149 06/01/2020 15:56
Chapter 148 06/01/2020 13:56
Chapter 147 05/05/2016 00:00
Chapter 146 06/01/2020 09:56
Chapter 145 06/01/2020 07:56
Chapter 144 04/04/2016 00:00
Chapter 143 06/01/2020 03:56
Chapter 142 06/01/2020 01:56
Chapter 141 03/05/2016 00:00
Chapter 140 05/01/2020 21:56
Chapter 139 05/01/2020 19:56
Chapter 138 05/01/2020 17:56
Chapter 137 05/01/2020 15:56
Chapter 136 01/02/2016 00:00
Chapter 135 05/01/2020 11:56
Chapter 134 12/11/2015 00:00
Chapter 133 12/03/2015 00:00
Chapter 132 05/01/2020 05:56
Chapter 131 05/01/2020 03:56
Chapter 130 11/04/2015 00:00
Chapter 129 04/01/2020 23:56
Chapter 128 04/01/2020 21:56
Chapter 127 04/01/2020 19:56
Chapter 126 04/01/2020 17:56
Chapter 125 09/01/2015 00:00
Chapter 124 04/01/2020 13:56
Chapter 123 08/06/2015 00:00
Chapter 122 04/01/2020 09:56
Chapter 121 04/01/2020 07:56
Chapter 120 07/05/2015 00:00
Chapter 119 04/01/2020 03:56
Chapter 118 04/01/2020 01:56
Chapter 117 06/03/2015 00:00
Chapter 116 03/01/2020 21:56
Chapter 115 03/01/2020 19:56
Chapter 114 05/05/2015 00:00
Chapter 113 03/01/2020 15:56
Chapter 112 04/10/2015 00:00
Chapter 111 03/01/2020 11:56
Chapter 110 03/01/2020 09:56
Chapter 109 03/01/2020 07:56
Chapter 108 03/01/2020 05:56
Chapter 107 03/01/2020 03:56
Chapter 106 03/01/2020 01:56
Chapter 105 02/01/2020 23:56
Chapter 104 02/01/2020 21:56
Chapter 103 02/01/2020 19:56
Chapter 102 02/01/2020 17:56
Chapter 101 02/01/2020 15:56
Chapter 100 02/01/2020 13:56
Chapter 99 02/01/2020 11:56
Chapter 98 02/01/2020 09:56
Chapter 97 02/01/2020 07:56
Chapter 96 02/01/2020 05:56
Chapter 95 02/01/2020 03:56
Chapter 94 02/01/2020 01:56
Chapter 93 01/01/2020 23:56
Chapter 92 01/01/2020 21:56
Chapter 91 01/01/2020 19:56
Chapter 90 01/01/2020 17:56
Chapter 89 01/01/2020 15:56
Chapter 88 01/01/2020 13:56
Chapter 87 01/01/2020 11:56
Chapter 86 01/01/2020 09:56
Chapter 85 01/01/2020 07:56
Chapter 84 01/01/2020 05:56
Chapter 83 01/01/2020 03:56
Chapter 82 01/01/2020 01:56
Chapter 81 31/12/2019 23:56
Chapter 80 31/12/2019 21:56
Chapter 79 31/12/2019 19:56
Chapter 78 31/12/2019 17:56
Chapter 77 31/12/2019 15:56
Chapter 76 31/12/2019 13:56
Chapter 75 31/12/2019 11:56
Chapter 74 31/12/2019 09:56
Chapter 73 31/12/2019 07:56
Chapter 72 31/12/2019 05:56
Chapter 71 31/12/2019 03:56
Chapter 70 31/12/2019 01:56
Chapter 69 30/12/2019 23:56
Chapter 68 30/12/2019 21:56
Chapter 67 30/12/2019 19:56
Chapter 66 30/12/2019 17:56
Chapter 65 30/12/2019 15:56
Chapter 64 30/12/2019 13:56
Chapter 63 30/12/2019 11:56
Chapter 62 30/12/2019 09:56
Chapter 61 30/12/2019 07:56
Chapter 60 30/12/2019 05:56
Chapter 59 30/12/2019 03:56
Chapter 58 30/12/2019 01:56
Chapter 57 29/12/2019 23:56
Chapter 56 29/12/2019 21:56
Chapter 55 29/12/2019 19:56
Chapter 54 29/12/2019 17:56
Chapter 53 29/12/2019 15:56
Chapter 52 29/12/2019 13:56
Chapter 51 29/12/2019 11:56
Chapter 50 29/12/2019 09:56
Chapter 49 29/12/2019 07:56
Chapter 48 29/12/2019 05:56
Chapter 47.2 29/12/2019 03:56
Chapter 47 29/12/2019 01:56
Chapter 46 28/12/2019 23:56
Chapter 45 28/12/2019 21:56
Chapter 44 28/12/2019 19:56
Chapter 43 28/12/2019 17:56
Chapter 42 28/12/2019 15:56
Chapter 41 28/12/2019 13:56
Chapter 40 28/12/2019 11:56
Chapter 39 28/12/2019 09:56
Chapter 38 28/12/2019 07:56
Chapter 37 28/12/2019 05:56
Chapter 36 28/12/2019 03:56
Chapter 35 28/12/2019 01:56
Chapter 34 27/12/2019 23:56
Chapter 33 27/12/2019 21:56
Chapter 32 27/12/2019 19:56
Chapter 31 27/12/2019 17:56
Chapter 30 27/12/2019 15:56
Chapter 29 27/12/2019 13:56
Chapter 28 27/12/2019 11:56
Chapter 27 27/12/2019 09:56
Chapter 26 27/12/2019 07:56
Chapter 25 27/12/2019 05:56
Chapter 24 27/12/2019 03:56
Chapter 23 27/12/2019 01:56
Chapter 22 26/12/2019 23:56
Chapter 21 26/12/2019 21:56
Chapter 20 26/12/2019 19:56
Chapter 19 26/12/2019 17:56
Chapter 18 26/12/2019 15:56
Chapter 17 26/12/2019 13:56
Chapter 16 26/12/2019 11:56
Chapter 15 26/12/2019 09:56
Chapter 14 26/12/2019 07:56
Chapter 13 26/12/2019 05:56
Chapter 12 26/12/2019 03:56
Chapter 11 26/12/2019 01:56
Chapter 10 25/12/2019 23:56
Chapter 9 25/12/2019 21:56
Chapter 8 25/12/2019 19:56
Chapter 7 25/12/2019 17:56
Chapter 6 25/12/2019 15:56
Chapter 5 25/12/2019 13:56
Chapter 4 25/12/2019 11:56
Chapter 3 25/12/2019 09:56
Chapter 2 25/12/2019 07:56
Chapter 1 25/12/2019 05:56

comment

Có thể bạn thích xem

Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ - Ban Chep Tay Tam Nguyen Cua Nu Phu

Cập nhật lúc : 17/08/2020 15:12

Tình trạng : 189 / 191 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại, Nữ Phụ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Hoàng Hậu Cung 3000 - Nu Hoang Hau Cung 3000

Cập nhật lúc : 04/07/2019 17:55

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy - Xuyen Đen Bo Lac Nguyen Thuy

Cập nhật lúc : 05/04/2022 10:00

Tình trạng : 289 / 291 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Xuyên Qua Thời Không Hoá Giải Lời Nguyền - Xuyen Qua Thoi Khong Hoa Giai Loi Nguyen

Cập nhật lúc : 02/07/2019 04:22

Tình trạng : 17 / 19 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phi Duyệt Quân Tâm - Phi Duyet Quan Tam

Cập nhật lúc : 13/12/2017 01:00

Tình trạng : 226 / 226 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bàn Lại Cách Xuyên Về Thời Nguyên Thuỷ Bị Tên Mọi Rợ Xiên - Ban Lai Cach Xuyen Ve Thoi Nguyen Thuy Bi Ten Moi Ro Xien

Cập nhật lúc : 23/01/2021 13:57

Tình trạng : 19 / 21 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Dị Năng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Không Av, Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Chủ - Xuyen Khong Av, So Tay Sinh Ton Cua Nu Chu

Cập nhật lúc : 16/08/2019 14:23

Tình trạng : 60 / 60 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi - Tay Cua Ta Xuyen Qua Toc Đen Cua Nguoi

Cập nhật lúc : 31/01/2019 20:00

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sổ Tay Mau Xuyên Mẫu Mực - So Tay Mau Xuyen Mau Muc

Cập nhật lúc : 10/09/2019 02:35

Tình trạng : 2 / 4 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan - Nguyen Ky Nguyen Nhan

Cập nhật lúc : 02/12/2019 18:13

Tình trạng : 102 / 102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tay Cầm Dưa Chuột Tay Đập Cúc Hoa - Tay Cam Dua Chuot Tay Đap Cuc Hoa

Cập nhật lúc : 09/01/2019 23:34

Tình trạng : 12 / 14 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 26/06/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.595

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 26/06/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.412

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 26/06/2022 15:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.442

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 26/06/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.325

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 26/06/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 26/06/2022 13:42

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.346

Đọc truyện