Xú Nữ Đích Hậu Cung

Xu Nu Đich Hau Cung

Tác giả : Nguyên Sang U Gia

Thể loại : Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 07/11/2020 01:32

Tình trạng : 196 / 198 Chapter

Lượt xem: 16183

Đây là bộ truyện hậu cung mỹ nam như mây đứng lên chống lại nữ tôn. Chợ đêm trong lòng đất biến thành y nữ…
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 196 07/11/2020 14:41
Chapter 195 07/11/2020 12:41
Chapter 194 07/11/2020 10:41
Chapter 193 07/11/2020 08:41
Chapter 192 07/11/2020 06:41
Chapter 191 07/11/2020 04:41
Chapter 190 07/11/2020 02:41
Chapter 189 07/11/2020 00:41
Chapter 188 06/11/2020 22:41
Chapter 187 06/11/2020 20:41
Chapter 186 06/11/2020 18:41
Chapter 185 06/11/2020 16:41
Chapter 184 06/11/2020 14:41
Chapter 183 06/11/2020 12:41
Chapter 182 06/11/2020 10:41
Chapter 181 06/11/2020 08:41
Chapter 180 06/11/2020 06:41
Chapter 179 06/11/2020 04:41
Chapter 178 06/11/2020 02:41
Chapter 177 06/11/2020 00:41
Chapter 176 05/11/2020 22:41
Chapter 175 05/11/2020 20:41
Chapter 174 05/11/2020 18:41
Chapter 173 05/11/2020 16:41
Chapter 172 05/11/2020 14:41
Chapter 171 05/11/2020 12:41
Chapter 170 05/11/2020 10:41
Chapter 169 05/11/2020 08:41
Chapter 168 05/11/2020 06:41
Chapter 167 05/11/2020 04:41
Chapter 166 05/11/2020 02:41
Chapter 165 05/11/2020 00:41
Chapter 159 07/03/2020 08:10
Chapter 158 06/03/2020 20:10
Chapter 157 11/02/2020 18:10
Chapter 156 10/02/2020 20:10
Chapter 155 09/02/2020 20:10
Chapter 154 09/02/2020 18:10
Chapter 153 02/02/2020 11:10
Chapter 152 01/02/2020 08:10
Chapter 151 31/01/2020 08:10
Chapter 150 30/01/2020 11:10
Chapter 149 26/01/2020 11:10
Chapter 148 25/01/2020 11:10
Chapter 147 24/01/2020 11:10
Chapter 146 23/01/2020 11:10
Chapter 145 22/01/2020 11:10
Chapter 144 21/01/2020 11:10
Chapter 143 20/01/2020 11:10
Chapter 141 18/01/2020 20:10
Chapter 141 18/01/2020 18:10
Chapter 140 17/01/2020 11:11
Chapter 139 17/01/2020 09:11
Chapter 138 17/01/2020 07:11
Chapter 137 17/01/2020 05:11
Chapter 136 17/01/2020 03:11
Chapter 135 17/01/2020 01:11
Chapter 134 16/01/2020 23:11
Chapter 133 16/01/2020 21:11
Chapter 132 16/01/2020 19:11
Chapter 131 16/01/2020 17:11
Chapter 130 16/01/2020 15:11
Chapter 129 16/01/2020 13:11
Chapter 128 16/01/2020 11:11
Chapter 127 16/01/2020 09:11
Chapter 126 16/01/2020 07:11
Chapter 125 16/01/2020 05:11
Chapter 124 16/01/2020 03:11
Chapter 123 16/01/2020 01:11
Chapter 122 15/01/2020 23:11
Chapter 121 15/01/2020 21:11
Chapter 120 15/01/2020 19:11
Chapter 119 12/09/2019 00:00
Chapter 118 12/08/2019 00:00
Chapter 117 12/07/2019 00:00
Chapter 116 12/06/2019 00:00
Chapter 115 12/05/2019 00:00
Chapter 114 12/04/2019 00:00
Chapter 113 12/03/2019 00:00
Chapter 112 12/02/2019 00:00
Chapter 111 12/01/2019 00:00
Chapter 110 14/01/2020 23:11
Chapter 109 14/01/2020 21:11
Chapter 108 14/01/2020 19:11
Chapter 107 14/01/2020 17:11
Chapter 106 14/01/2020 15:11
Chapter 105 14/01/2020 13:11
Chapter 104 14/01/2020 11:11
Chapter 103 14/01/2020 09:11
Chapter 102 14/01/2020 07:11
Chapter 101 14/01/2020 05:11
Chapter 100 14/01/2020 03:11
Chapter 99 14/01/2020 01:11
Chapter 98 13/01/2020 23:11
Chapter 97 11/12/2019 00:00
Chapter 96 11/11/2019 00:00
Chapter 95 11/10/2019 00:00
Chapter 94 11/09/2019 00:00
Chapter 93 11/06/2019 00:00
Chapter 92 11/05/2019 00:00
Chapter 91 11/04/2019 00:00
Chapter 90 11/03/2019 00:00
Chapter 89 11/02/2019 00:00
Chapter 88 11/01/2019 00:00
Chapter 87 13/01/2020 01:11
Chapter 86 12/01/2020 23:11
Chapter 85 12/01/2020 21:11
Chapter 84 12/01/2020 19:11
Chapter 83 12/01/2020 17:11
Chapter 82 12/01/2020 15:11
Chapter 81 12/01/2020 13:11
Chapter 80 12/01/2020 11:11
Chapter 79 12/01/2020 09:11
Chapter 78 12/01/2020 07:11
Chapter 77 12/01/2020 05:11
Chapter 76 10/09/2019 00:00
Chapter 75 10/08/2019 00:00
Chapter 74 10/07/2019 00:00
Chapter 73 10/06/2019 00:00
Chapter 72 10/05/2019 00:00
Chapter 71 10/04/2019 00:00
Chapter 70 11/01/2020 15:11
Chapter 69 11/01/2020 13:11
Chapter 68 11/01/2020 11:11
Chapter 67 11/01/2020 09:11
Chapter 66 11/01/2020 07:11
Chapter 65 11/01/2020 05:11
Chapter 64 11/01/2020 03:11
Chapter 63 09/10/2019 00:00
Chapter 62 09/09/2019 00:00
Chapter 61 09/08/2019 00:00
Chapter 60 09/06/2019 00:00
Chapter 59 09/05/2019 00:00
Chapter 58 09/04/2019 00:00
Chapter 57 09/03/2019 00:00
Chapter 56 09/02/2019 00:00
Chapter 55 09/01/2019 00:00
Chapter 54 10/01/2020 07:11
Chapter 53 10/01/2020 05:11
Chapter 52.5 10/01/2020 03:11
Chapter 52.4 10/01/2020 01:11
Chapter 52.3 09/01/2020 23:11
Chapter 52.2 09/01/2020 21:11
Chapter 52.1 09/01/2020 19:11
Chapter 52 09/01/2020 17:11
Chapter 51.9 09/01/2020 15:11
Chapter 51.8 09/01/2020 13:11
Chapter 51.7 09/01/2020 11:11
Chapter 51.6 08/09/2019 00:00
Chapter 51.5 08/08/2019 00:00
Chapter 51.4 08/07/2019 00:00
Chapter 51.3 08/06/2019 00:00
Chapter 51.2 08/04/2019 00:00
Chapter 51.1 08/01/2020 23:11
Chapter 51 11/06/2019 00:00
Chapter 50 08/01/2020 19:11
Chapter 49 02/02/2019 00:00
Chapter 48 08/01/2020 15:11
Chapter 47 01/11/2019 00:00
Chapter 46 08/01/2020 11:11
Chapter 45 08/01/2020 09:11
Chapter 44 08/01/2020 07:11
Chapter 43 08/01/2020 05:11
Chapter 42 11/06/2018 00:00
Chapter 41 08/01/2020 01:11
Chapter 40 09/05/2018 00:00
Chapter 39 07/01/2020 21:11
Chapter 38 07/01/2020 19:11
Chapter 37 07/01/2020 17:11
Chapter 36 07/01/2020 15:11
Chapter 35 07/01/2020 13:11
Chapter 34 07/01/2020 11:11
Chapter 33 07/01/2020 09:11
Chapter 32 05/12/2018 00:00
Chapter 31 05/03/2018 00:00
Chapter 30 07/01/2020 03:11
Chapter 29 04/11/2018 00:00
Chapter 28 04/05/2018 00:00
Chapter 27 06/01/2020 21:11
Chapter 26 06/01/2020 19:11
Chapter 25 06/01/2020 17:11
Chapter 24 06/01/2020 15:11
Chapter 23 03/06/2018 00:00
Chapter 22 03/02/2018 00:00
Chapter 21 06/01/2020 09:11
Chapter 20 06/01/2020 07:11
Chapter 19 02/10/2018 00:00
Chapter 18 02/08/2018 00:00
Chapter 17 02/06/2018 00:00
Chapter 16 02/05/2018 00:00
Chapter 15 01/10/2018 00:00
Chapter 14 01/09/2018 00:00
Chapter 13 05/01/2020 17:11
Chapter 12 11/10/2017 00:00
Chapter 11 05/01/2020 13:11
Chapter 10 05/01/2020 11:11
Chapter 9 05/01/2020 09:11
Chapter 8 09/01/2017 00:00
Chapter 7 05/01/2020 05:11
Chapter 6 05/01/2020 03:11
Chapter 5 05/01/2020 01:11
Chapter 4 04/01/2020 23:11
Chapter 3 04/01/2020 21:11
Chapter 2 08/12/2017 00:00
Chapter 1 08/06/2017 00:00

comment

Có thể bạn thích xem

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Hoang Hau Nuong Nuong Đich Nam Xu Đac Hieu

Cập nhật lúc : 27/03/2019 07:58

Tình trạng : 11 / 13 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu - Thinh The Đe Sung: Đich Nu Hoang Hau

Cập nhật lúc : 27/08/2019 02:00

Tình trạng : 103 / 103 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Hoàng Hậu Cung 3000 - Nu Hoang Hau Cung 3000

Cập nhật lúc : 04/07/2019 17:55

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi - Nu Chu, Quan Ly Tot Hau Cung Cua Nguoi

Cập nhật lúc : 23/09/2019 14:15

Tình trạng : 114 / 116 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ - Nhat Ky Thang Cap Ở Hau Cung Cua Nu Phu

Cập nhật lúc : 19/12/2017 16:56

Tình trạng : 89 / 89 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Cung Đấu, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhật Ký Hủ Hóa Hậu Cung Của Hoàng Hậu - Nhat Ky Hu Hoa Hau Cung Cua Hoang Hau

Cập nhật lúc : 09/10/2019 13:44

Tình trạng : 34 / 36 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Cuộc Sống Ở Đông Cung Của Tần Xu - Cuoc Song Ở Đong Cung Cua Tan Xu

Cập nhật lúc : 02/10/2018 22:01

Tình trạng : 20 / 22 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kẻ Thù Của Xử Nữ - Ke Thu Cua Xu Nu

Cập nhật lúc : 12/05/2019 07:13

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đích Nữ Là Nữ Phụ - Đich Nu La Nu Phu

Cập nhật lúc : 27/10/2017 07:34

Tình trạng : 31 / 33 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trùng Sinh Chi Hầu Môn Đích Phi - Trung Sinh Chi Hau Mon Đich Phi

Cập nhật lúc : 09/12/2019 17:41

Tình trạng : 22 / 24 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hậu Cung - Hau Cung

Cập nhật lúc : 12/02/2018 10:27

Tình trạng : 6 / 6 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hậu Cung Kế - Hau Cung Ke

Cập nhật lúc : 14/11/2019 23:14

Tình trạng : 163 / 163 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 21/04/2021 23:41

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.365

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 21/04/2021 21:41

Tình trạng : 4760 / 4760 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 21/04/2021 15:41

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.285

Đọc truyện

Rể Quý Trời Cho - Re Quy Troi Cho

Cập nhật lúc : 21/04/2021 19:41

Tình trạng : 233 / 235 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.193

Đọc truyện

Đấu Phá Thương Khung - Đau Pha Thuong Khung

Cập nhật lúc : 21/04/2021 17:41

Tình trạng : 1641 / 1641 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.187

Đọc truyện

Đại Chúa Tể - Đai Chua Te

Cập nhật lúc : 21/04/2021 13:40

Tình trạng : 1563 / 1563 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.188

Đọc truyện