Xú Nữ Đích Hậu Cung

Xu Nu Đich Hau Cung

Tác giả : Nguyên Sang U Gia

Thể loại : Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 03/03/2020 21:31

Tình trạng : 159 / 161 Chapter

Lượt xem: 16181

Đây là bộ truyện hậu cung mỹ nam như mây đứng lên chống lại nữ tôn. Chợ đêm trong lòng đất biến thành y nữ…
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 159 07/03/2020 08:10
Chapter 158 06/03/2020 20:10
Chapter 157 11/02/2020 18:10
Chapter 156 10/02/2020 20:10
Chapter 155 09/02/2020 20:10
Chapter 154 09/02/2020 18:10
Chapter 153 02/02/2020 11:10
Chapter 152 01/02/2020 08:10
Chapter 151 31/01/2020 08:10
Chapter 150 30/01/2020 11:10
Chapter 149 26/01/2020 11:10
Chapter 148 25/01/2020 11:10
Chapter 147 24/01/2020 11:10
Chapter 146 23/01/2020 11:10
Chapter 145 22/01/2020 11:10
Chapter 144 21/01/2020 11:10
Chapter 143 20/01/2020 11:10
Chapter 141 18/01/2020 20:10
Chapter 141 18/01/2020 18:10
Chapter 140 17/01/2020 11:11
Chapter 139 17/01/2020 09:11
Chapter 138 17/01/2020 07:11
Chapter 137 17/01/2020 05:11
Chapter 136 17/01/2020 03:11
Chapter 135 17/01/2020 01:11
Chapter 134 16/01/2020 23:11
Chapter 133 16/01/2020 21:11
Chapter 132 16/01/2020 19:11
Chapter 131 16/01/2020 17:11
Chapter 130 16/01/2020 15:11
Chapter 129 16/01/2020 13:11
Chapter 128 16/01/2020 11:11
Chapter 127 16/01/2020 09:11
Chapter 126 16/01/2020 07:11
Chapter 125 16/01/2020 05:11
Chapter 124 16/01/2020 03:11
Chapter 123 16/01/2020 01:11
Chapter 122 15/01/2020 23:11
Chapter 121 15/01/2020 21:11
Chapter 120 15/01/2020 19:11
Chapter 119 12/09/2019 00:00
Chapter 118 12/08/2019 00:00
Chapter 117 12/07/2019 00:00
Chapter 116 12/06/2019 00:00
Chapter 115 12/05/2019 00:00
Chapter 114 12/04/2019 00:00
Chapter 113 12/03/2019 00:00
Chapter 112 12/02/2019 00:00
Chapter 111 12/01/2019 00:00
Chapter 110 14/01/2020 23:11
Chapter 109 14/01/2020 21:11
Chapter 108 14/01/2020 19:11
Chapter 107 14/01/2020 17:11
Chapter 106 14/01/2020 15:11
Chapter 105 14/01/2020 13:11
Chapter 104 14/01/2020 11:11
Chapter 103 14/01/2020 09:11
Chapter 102 14/01/2020 07:11
Chapter 101 14/01/2020 05:11
Chapter 100 14/01/2020 03:11
Chapter 99 14/01/2020 01:11
Chapter 98 13/01/2020 23:11
Chapter 97 11/12/2019 00:00
Chapter 96 11/11/2019 00:00
Chapter 95 11/10/2019 00:00
Chapter 94 11/09/2019 00:00
Chapter 93 11/06/2019 00:00
Chapter 92 11/05/2019 00:00
Chapter 91 11/04/2019 00:00
Chapter 90 11/03/2019 00:00
Chapter 89 11/02/2019 00:00
Chapter 88 11/01/2019 00:00
Chapter 87 13/01/2020 01:11
Chapter 86 12/01/2020 23:11
Chapter 85 12/01/2020 21:11
Chapter 84 12/01/2020 19:11
Chapter 83 12/01/2020 17:11
Chapter 82 12/01/2020 15:11
Chapter 81 12/01/2020 13:11
Chapter 80 12/01/2020 11:11
Chapter 79 12/01/2020 09:11
Chapter 78 12/01/2020 07:11
Chapter 77 12/01/2020 05:11
Chapter 76 10/09/2019 00:00
Chapter 75 10/08/2019 00:00
Chapter 74 10/07/2019 00:00
Chapter 73 10/06/2019 00:00
Chapter 72 10/05/2019 00:00
Chapter 71 10/04/2019 00:00
Chapter 70 11/01/2020 15:11
Chapter 69 11/01/2020 13:11
Chapter 68 11/01/2020 11:11
Chapter 67 11/01/2020 09:11
Chapter 66 11/01/2020 07:11
Chapter 65 11/01/2020 05:11
Chapter 64 11/01/2020 03:11
Chapter 63 09/10/2019 00:00
Chapter 62 09/09/2019 00:00
Chapter 61 09/08/2019 00:00
Chapter 60 09/06/2019 00:00
Chapter 59 09/05/2019 00:00
Chapter 58 09/04/2019 00:00
Chapter 57 09/03/2019 00:00
Chapter 56 09/02/2019 00:00
Chapter 55 09/01/2019 00:00
Chapter 54 10/01/2020 07:11
Chapter 53 10/01/2020 05:11
Chapter 52.5 10/01/2020 03:11
Chapter 52.4 10/01/2020 01:11
Chapter 52.3 09/01/2020 23:11
Chapter 52.2 09/01/2020 21:11
Chapter 52.1 09/01/2020 19:11
Chapter 52 09/01/2020 17:11
Chapter 51.9 09/01/2020 15:11
Chapter 51.8 09/01/2020 13:11
Chapter 51.7 09/01/2020 11:11
Chapter 51.6 08/09/2019 00:00
Chapter 51.5 08/08/2019 00:00
Chapter 51.4 08/07/2019 00:00
Chapter 51.3 08/06/2019 00:00
Chapter 51.2 08/04/2019 00:00
Chapter 51.1 08/01/2020 23:11
Chapter 51 11/06/2019 00:00
Chapter 50 08/01/2020 19:11
Chapter 49 02/02/2019 00:00
Chapter 48 08/01/2020 15:11
Chapter 47 01/11/2019 00:00
Chapter 46 08/01/2020 11:11
Chapter 45 08/01/2020 09:11
Chapter 44 08/01/2020 07:11
Chapter 43 08/01/2020 05:11
Chapter 42 11/06/2018 00:00
Chapter 41 08/01/2020 01:11
Chapter 40 09/05/2018 00:00
Chapter 39 07/01/2020 21:11
Chapter 38 07/01/2020 19:11
Chapter 37 07/01/2020 17:11
Chapter 36 07/01/2020 15:11
Chapter 35 07/01/2020 13:11
Chapter 34 07/01/2020 11:11
Chapter 33 07/01/2020 09:11
Chapter 32 05/12/2018 00:00
Chapter 31 05/03/2018 00:00
Chapter 30 07/01/2020 03:11
Chapter 29 04/11/2018 00:00
Chapter 28 04/05/2018 00:00
Chapter 27 06/01/2020 21:11
Chapter 26 06/01/2020 19:11
Chapter 25 06/01/2020 17:11
Chapter 24 06/01/2020 15:11
Chapter 23 03/06/2018 00:00
Chapter 22 03/02/2018 00:00
Chapter 21 06/01/2020 09:11
Chapter 20 06/01/2020 07:11
Chapter 19 02/10/2018 00:00
Chapter 18 02/08/2018 00:00
Chapter 17 02/06/2018 00:00
Chapter 16 02/05/2018 00:00
Chapter 15 01/10/2018 00:00
Chapter 14 01/09/2018 00:00
Chapter 13 05/01/2020 17:11
Chapter 12 11/10/2017 00:00
Chapter 11 05/01/2020 13:11
Chapter 10 05/01/2020 11:11
Chapter 9 05/01/2020 09:11
Chapter 8 09/01/2017 00:00
Chapter 7 05/01/2020 05:11
Chapter 6 05/01/2020 03:11
Chapter 5 05/01/2020 01:11
Chapter 4 04/01/2020 23:11
Chapter 3 04/01/2020 21:11
Chapter 2 08/12/2017 00:00
Chapter 1 08/06/2017 00:00

comment

Có thể bạn thích xem

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Hoang Hau Nuong Nuong Đich Nam Xu Đac Hieu

Cập nhật lúc : 27/03/2019 07:58

Tình trạng : 11 / 13 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu - Hoang Hau Nuong Nuong Đich Nam Xu Đac Hieu

Cập nhật lúc : 20/09/2020 01:35

Tình trạng : 232 / 232 Chapter

Thể loại: Drama, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.186

Đọc truyện

Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu - Thinh The Đe Sung: Đich Nu Hoang Hau

Cập nhật lúc : 27/08/2019 02:00

Tình trạng : 103 / 103 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Hoàng Hậu Cung 3000 - Nu Hoang Hau Cung 3000

Cập nhật lúc : 04/07/2019 17:55

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hậu Cung Của Nữ Đế - Hau Cung Cua Nu Đe

Cập nhật lúc : 19/09/2020 12:11

Tình trạng : 117 / 119 Chapter

Thể loại: Cổ Đại, Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Y Hậu Lệ Thiên : Thần Y Đích Nữ Thật Hung Ác - Y Hau Le Thien : Than Y Đich Nu That Hung Ác

Cập nhật lúc : 09/04/2020 02:40

Tình trạng : 6 / 8 Chapter

Thể loại: Chuyển Sinh, Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi - Nu Chu, Quan Ly Tot Hau Cung Cua Nguoi

Cập nhật lúc : 23/09/2019 14:15

Tình trạng : 114 / 116 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ - Nhat Ky Thang Cap Ở Hau Cung Cua Nu Phu

Cập nhật lúc : 19/12/2017 16:56

Tình trạng : 89 / 89 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Cung Đấu, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhật Ký Hủ Hóa Hậu Cung Của Hoàng Hậu - Nhat Ky Hu Hoa Hau Cung Cua Hoang Hau

Cập nhật lúc : 09/10/2019 13:44

Tình trạng : 34 / 36 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cuộc Sống Ở Đông Cung Của Tần Xu - Cuoc Song Ở Đong Cung Cua Tan Xu

Cập nhật lúc : 02/10/2018 22:01

Tình trạng : 20 / 22 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kẻ Thù Của Xử Nữ - Ke Thu Cua Xu Nu

Cập nhật lúc : 12/05/2019 07:13

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Cửu Trùng Tử - Cuu Trung Tu

Cập nhật lúc : 22/09/2020 15:10

Tình trạng : 60 / 62 Chapter

Thể loại: Drama, Historical - Lịch Sử, Manhua, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vĩnh Hằng Chí Tôn - Vinh Hang Chi Ton

Cập nhật lúc : 22/09/2020 12:10

Tình trạng : 246 / 248 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Manga, Mystery, Shounen, Supernatural - Siêu Nhiên

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm - Trong Sinh Sau Tam Van Nam

Cập nhật lúc : 22/09/2020 09:10

Tình trạng : 130 / 132 Chapter

Thể loại: Manhua, Mystery, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 21/09/2020 17:40

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.390

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 21/09/2020 19:41

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.275

Đọc truyện

Yêu Giả Vi Vương - Yeu Gia Vi Vuong

Cập nhật lúc : 22/09/2020 00:11

Tình trạng : 153 / 155 Chapter

Thể loại: Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện