Vương Gia ! Không Nên A !

Vuong Gia ! Khong Nen A !

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Historical - Lịch Sử, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 28/11/2020 01:32

Tình trạng : 353 / 355 Chapter

Lượt xem: 16189

Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng. Ps : hòa thân ở đây là việc kết hôn Ơ của các thành viên hoàng tộc ) giữa các quốc gia với mục đích duy trì hòa bình...
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 353 27/11/2020 14:41
Chapter 352 25/11/2020 11:41
Chapter 351 22/11/2020 11:41
Chapter 350 22/11/2020 00:41
Chapter 349 19/11/2020 11:41
Chapter 348 17/11/2020 11:41
Chapter 347 13/11/2020 14:41
Chapter 346 12/11/2020 14:42
Chapter 345 05/11/2020 11:42
Chapter 344 03/11/2020 11:40
Chapter 343 29/10/2020 05:41
Chapter 342 26/10/2020 14:41
Chapter 341 20/10/2020 18:40
Chapter 339 14/10/2020 11:41
Chapter 338 08/10/2020 11:41
Chapter 337 06/10/2020 11:41
Chapter 336 01/10/2020 18:41
Chapter 335 27/09/2020 14:41
Chapter 334 25/09/2020 11:40
Chapter 333 22/09/2020 18:42
Chapter 332 20/09/2020 08:40
Chapter 331 17/09/2020 11:40
Chapter 330 15/09/2020 11:42
Chapter 329 14/09/2020 11:41
Chapter 328 10/09/2020 11:41
Chapter 327 08/09/2020 11:42
Chapter 326 01/09/2020 14:11
Chapter 325 26/08/2020 11:13
Chapter 324 24/08/2020 11:12
Chapter 323 14/08/2020 14:10
Chapter 322 14/08/2020 12:10
Chapter 321 14/08/2020 10:10
Chapter 320 14/08/2020 08:10
Chapter 319 14/08/2020 06:10
Chapter 318 14/08/2020 04:10
Chapter 317 14/08/2020 02:10
Chapter 316 14/08/2020 00:10
Chapter 315 13/08/2020 22:10
Chapter 314 13/08/2020 20:10
Chapter 313 13/08/2020 18:10
Chapter 312 13/08/2020 16:10
Chapter 311 21/07/2020 11:11
Chapter 310 18/07/2020 14:13
Chapter 309 16/07/2020 18:13
Chapter 308 14/07/2020 20:13
Chapter 307 12/07/2020 20:11
Chapter 306 09/07/2020 11:10
Chapter 305 08/07/2020 11:10
Chapter 304 06/07/2020 03:11
Chapter 303 02/07/2020 18:10
Chapter 302 01/07/2020 18:11
Chapter 301 28/06/2020 20:10
Chapter 300 25/06/2020 11:10
Chapter 299 23/06/2020 20:11
Chapter 298 21/06/2020 18:11
Chapter 297 21/06/2020 16:11
Chapter 296 17/06/2020 18:10
Chapter 295 15/06/2020 08:11
Chapter 294 13/06/2020 14:10
Chapter 293 11/06/2020 11:08
Chapter 292 08/06/2020 14:10
Chapter 291 05/06/2020 18:10
Chapter 290 03/06/2020 14:10
Chapter 287 : 290 03/06/2020 11:10
Chapter 286 02/06/2020 18:10
Chapter 285 01/06/2020 20:11
Chapter 284 01/06/2020 18:11
Chapter 283 26/05/2020 14:10
Chapter 282 22/05/2020 11:10
Chapter 281 19/05/2020 14:10
Chapter 280 16/05/2020 20:10
Chapter 279 10/05/2020 20:10
Chapter 278 08/05/2020 18:10
Chapter 277 04/05/2020 18:10
Chapter 276 03/05/2020 00:11
Chapter 275 30/04/2020 20:10
Chapter 274 28/04/2020 20:10
Chapter 273 24/04/2020 14:10
Chapter 272 20/04/2020 20:10
Chapter 271 20/04/2020 18:10
Chapter 270 12/04/2020 14:10
Chapter 269 12/04/2020 00:10
Chapter 268 06/04/2020 14:10
Chapter 267 29/03/2020 20:10
Chapter 266 29/03/2020 11:10
Chapter 265 26/03/2020 00:10
Chapter 264 25/03/2020 22:10
Chapter 263 22/03/2020 20:10
Chapter 262 22/03/2020 18:10
Chapter 261 08/03/2020 20:10
Chapter 260 08/03/2020 18:10
Chapter 259 08/03/2020 16:10
Chapter 258 08/03/2020 14:10
Chapter 257 08/03/2020 12:10
Chapter 256 03/03/2020 20:10
Chapter 255 28/02/2020 00:10
Chapter 253 22/02/2020 03:10
Chapter 252 18/02/2020 00:10
Chapter 251 11/02/2020 20:10
Chapter 250 11/02/2020 18:10
Chapter 249 01/02/2020 20:10
Chapter 248 30/01/2020 20:10
Chapter 247 25/01/2020 20:10
Chapter 246 24/01/2020 18:10
Chapter 245 24/01/2020 16:10
Chapter 244 17/01/2020 12:20
Chapter 243 17/01/2020 10:20
Chapter 242 17/01/2020 08:20
Chapter 241 17/01/2020 06:20
Chapter 240 17/01/2020 04:20
Chapter 239 17/01/2020 02:20
Chapter 238 17/01/2020 00:20
Chapter 237 16/01/2020 22:20
Chapter 236 16/01/2020 20:20
Chapter 235 12/11/2019 00:00
Chapter 234 12/03/2019 00:00
Chapter 233 16/01/2020 14:20
Chapter 232 16/01/2020 12:20
Chapter 231 16/01/2020 10:20
Chapter 230 11/06/2019 00:00
Chapter 229 11/04/2019 00:00
Chapter 228 11/01/2019 00:00
Chapter 227 16/01/2020 02:20
Chapter 226 16/01/2020 00:20
Chapter 225 15/01/2020 22:20
Chapter 224 15/01/2020 20:20
Chapter 223 10/08/2019 00:00
Chapter 222 10/01/2019 00:00
Chapter 221 15/01/2020 14:20
Chapter 220 15/01/2020 12:20
Chapter 219 15/01/2020 10:20
Chapter 218 15/01/2020 08:20
Chapter 217 15/01/2020 06:20
Chapter 216 09/09/2019 00:00
Chapter 215 09/06/2019 00:00
Chapter 214 09/04/2019 00:00
Chapter 213 14/01/2020 22:20
Chapter 212 14/01/2020 20:20
Chapter 211 14/01/2020 18:20
Chapter 210 14/01/2020 16:20
Chapter 209 14/01/2020 14:20
Chapter 208 08/05/2019 00:00
Chapter 207 08/02/2019 00:00
Chapter 206 14/01/2020 08:20
Chapter 205 14/01/2020 06:20
Chapter 204 14/01/2020 04:20
Chapter 203 14/01/2020 02:20
Chapter 202 14/01/2020 00:20
Chapter 201 07/10/2019 00:00
Chapter 200 07/05/2019 00:00
Chapter 199 07/02/2019 00:00
Chapter 198 13/01/2020 16:20
Chapter 197 13/01/2020 14:20
Chapter 196 13/01/2020 12:20
Chapter 195 13/01/2020 10:20
Chapter 194 13/01/2020 08:20
Chapter 193 06/10/2019 00:00
Chapter 192 06/07/2019 00:00
Chapter 191 06/03/2019 00:00
Chapter 190 13/01/2020 00:20
Chapter 189 12/01/2020 22:20
Chapter 188 12/01/2020 20:20
Chapter 187 12/01/2020 18:20
Chapter 186 05/11/2019 00:00
Chapter 185 05/04/2019 00:00
Chapter 184 05/02/2019 00:00
Chapter 183 12/01/2020 10:20
Chapter 182 12/01/2020 08:20
Chapter 181 12/01/2020 06:20
Chapter 180 12/01/2020 04:20
Chapter 179 12/01/2020 02:20
Chapter 178 04/09/2019 00:00
Chapter 177 04/07/2019 00:00
Chapter 176 04/01/2019 00:00
Chapter 175 11/01/2020 18:20
Chapter 174 11/01/2020 16:20
Chapter 173 11/01/2020 14:20
Chapter 172 11/01/2020 12:20
Chapter 171 03/12/2019 00:00
Chapter 170 03/05/2019 00:00
Chapter 169 03/04/2019 00:00
Chapter 168 03/03/2019 00:00
Chapter 167 03/03/2019 00:00
Chapter 166 11/01/2020 00:20
Chapter 165 10/01/2020 22:20
Chapter 164 10/01/2020 20:20
Chapter 163 10/01/2020 18:20
Chapter 162 10/01/2020 16:20
Chapter 161 02/12/2019 00:00
Chapter 160 02/10/2019 00:00
Chapter 159 02/09/2019 00:00
Chapter 158 10/01/2020 08:20
Chapter 157 10/01/2020 06:20
Chapter 156 10/01/2020 04:20
Chapter 155 10/01/2020 02:20
Chapter 154 10/01/2020 00:20
Chapter 153 01/10/2019 00:00
Chapter 152 01/07/2019 00:00
Chapter 151 01/04/2019 00:00
Chapter 150 01/02/2019 00:00
Chapter 149 09/01/2020 14:20
Chapter 148 09/01/2020 12:20
Chapter 147 09/01/2020 10:20
Chapter 146 09/01/2020 08:20
Chapter 145 09/01/2020 06:20
Chapter 144 09/01/2020 04:20
Chapter 143 09/01/2020 02:20
Chapter 142 09/01/2020 00:20
Chapter 141 08/01/2020 22:20
Chapter 140 08/01/2020 20:20
Chapter 139 08/01/2020 18:20
Chapter 138 08/01/2020 16:20
Chapter 137 08/01/2020 14:20
Chapter 136 12/10/2018 00:00
Chapter 135 12/08/2018 00:00
Chapter 134 12/06/2018 00:00
Chapter 133 12/04/2018 00:00
Chapter 133 12/04/2018 00:00
Chapter 132 12/03/2018 00:00
Chapter 131 12/02/2018 00:00
Chapter 130 07/01/2020 22:20
Chapter 129 07/01/2020 20:20
Chapter 128 07/01/2020 18:20
Chapter 127 07/01/2020 16:20
Chapter 126 07/01/2020 14:20
Chapter 125 07/01/2020 12:20
Chapter 124 07/01/2020 10:20
Chapter 123 07/01/2020 08:20
Chapter 122 07/01/2020 06:20
Chapter 121 07/01/2020 04:20
Chapter 120 07/01/2020 02:20
Chapter 119 11/12/2018 00:00
Chapter 118 11/10/2018 00:00
Chapter 117 11/07/2018 00:00
Chapter 116 11/05/2018 00:00
Chapter 115 11/02/2018 00:00
Chapter 114 11/01/2018 00:00
Chapter 113 06/01/2020 12:20
Chapter 112 06/01/2020 10:20
Chapter 111 06/01/2020 08:20
Chapter 110 06/01/2020 06:20
Chapter 109 06/01/2020 04:20
Chapter 108 10/06/2018 00:00
Chapter 107 10/05/2018 00:00
Chapter 106 10/02/2018 00:00
Chapter 105 05/01/2020 20:20
Chapter 104 05/01/2020 18:20
Chapter 103 05/01/2020 16:20
Chapter 102 05/01/2020 14:20
Chapter 101 05/01/2020 12:20
Chapter 100 05/01/2020 10:20
Chapter 99 05/01/2020 08:20
Chapter 98 05/01/2020 06:20
Chapter 97 05/01/2020 04:20
Chapter 96 05/01/2020 02:20
Chapter 95 05/01/2020 00:20
Chapter 94 04/01/2020 22:20
Chapter 93 04/01/2020 20:20
Chapter 92 04/01/2020 18:20
Chapter 91 09/12/2018 00:00
Chapter 90 09/10/2018 00:00
Chapter 89 09/09/2018 00:00
Chapter 88 09/08/2018 00:00
Chapter 87 09/07/2018 00:00
Chapter 86 09/05/2018 00:00
Chapter 85 09/04/2018 00:00
Chapter 84 09/03/2018 00:00
Chapter 83 09/02/2018 00:00
Chapter 82 09/01/2018 00:00
Chapter 81 03/01/2020 20:20
Chapter 80 03/01/2020 18:20
Chapter 79 03/01/2020 16:20
Chapter 78 03/01/2020 14:20
Chapter 77 03/01/2020 12:20
Chapter 76 03/01/2020 10:20
Chapter 75 03/01/2020 08:20
Chapter 74 08/10/2018 00:00
Chapter 73 03/01/2020 04:20
Chapter 72 03/01/2020 02:20
Chapter 71 03/01/2020 00:20
Chapter 70 02/01/2020 22:20
Chapter 69 02/01/2020 20:20
Chapter 68 02/01/2020 18:20
Chapter 67 02/01/2020 16:20
Chapter 66 02/01/2020 14:20
Chapter 65 02/01/2020 12:20
Chapter 64 07/12/2018 00:00
Chapter 63 07/06/2018 00:00
Chapter 62 07/05/2018 00:00
Chapter 61 02/01/2020 04:20
Chapter 60 02/01/2020 02:20
Chapter 59 02/01/2020 00:20
Chapter 58 05/12/2018 00:00
Chapter 57 05/07/2018 00:00
Chapter 56 05/06/2018 00:00
Chapter 55 05/05/2018 00:00
Chapter 54 01/01/2020 14:20
Chapter 53 01/01/2020 12:20
Chapter 52 01/01/2020 10:20
Chapter 51 01/01/2020 08:20
Chapter 50 03/08/2018 00:00
Chapter 49 03/06/2018 00:00
Chapter 48 03/05/2018 00:00
Chapter 47 01/01/2020 00:20
Chapter 46 31/12/2019 22:20
Chapter 45 02/10/2018 00:00
Chapter 44 02/08/2018 00:00
Chapter 43 02/04/2018 00:00
Chapter 42 31/12/2019 14:20
Chapter 41 31/12/2019 12:20
Chapter 40 31/12/2019 10:20
Chapter 39 31/12/2019 08:20
Chapter 38 31/12/2019 06:20
Chapter 37 01/11/2018 00:00
Chapter 36 01/08/2018 00:00
Chapter 35 01/03/2018 00:00
Chapter 34 01/02/2018 00:00
Chapter 33 30/12/2019 20:20
Chapter 32 30/12/2019 18:20
Chapter 31 11/06/2017 00:00
Chapter 30 11/02/2017 00:00
Chapter 29 08/08/2017 00:00
Chapter 28 08/06/2017 00:00
Chapter 27 30/12/2019 08:20
Chapter 26 30/12/2019 06:20
Chapter 25 30/12/2019 04:20
Chapter 24 30/12/2019 02:20
Chapter 23 30/12/2019 00:20
Chapter 22 29/12/2019 22:20
Chapter 21 29/12/2019 20:20
Chapter 20 29/12/2019 18:20
Chapter 19 29/12/2019 16:20
Chapter 18 29/12/2019 14:20
Chapter 17 01/07/2017 00:00
Chapter 16 01/02/2017 00:00
Chapter 15 01/01/2017 00:00
Chapter 14 29/12/2019 06:20
Chapter 13 29/12/2019 04:20
Chapter 12 12/03/2016 00:00
Chapter 11 29/12/2019 00:20
Chapter 10 28/12/2019 22:20
Chapter 9 28/12/2019 20:20
Chapter 8 11/12/2016 00:00
Chapter 7 28/12/2019 16:20
Chapter 6 28/12/2019 14:20
Chapter 5 28/12/2019 12:20
Chapter 4 28/12/2019 10:20
Chapter 3 10/07/2016 00:00
Chapter 2 10/05/2016 00:00
Chapter 1 28/12/2019 04:20

comment

Có thể bạn thích xem

Công Tử ! Không Nên A ! - Cong Tu ! Khong Nen A !

Cập nhật lúc : 17/12/2019 16:12

Tình trạng : 46 / 48 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phò Mã! Không Nên A! - Phò Mã! Khong Nen A!

Cập nhật lúc : 27/09/2020 13:13

Tình trạng : 100 / 102 Chapter

Thể loại: Cổ Đại, Comedy - Hài Hước, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tướng Quân! Không Nên A! - Tuong Quan! Khong Nen A!

Cập nhật lúc : 26/11/2020 19:11

Tình trạng : 15 / 17 Chapter

Thể loại: Cổ Đại, Comedy - Hài Hước, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vương Phi, Vương Gia Nhà Ngươi Không Ngốc Nữa Rồi - Vương Phi, Vương Gia Của Ngươi Không Phải Kẻ Ngốc

Cập nhật lúc : 13/07/2019 13:01

Tình trạng : 13 / 15 Chapter

Thể loại: Cổ Đại, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chú À! Đừng Nên Thế! - Chu À! Đung Nen The!

Cập nhật lúc : 06/07/2019 06:12

Tình trạng : 772 / 772 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Ngược, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

1-Nen A-Gumi No Monster - 1St Grade, Class A Of Monster; Những Con Quái Vật Lớp 1-A

Cập nhật lúc : 10/11/2020 17:40

Tình trạng : 27 / 29 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manga, Romance - Lãng Mạn, School Life - Học Đường, Shoujo

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Làm Vương Gia Không Dễ - Lam Vuong Gia Khong De

Cập nhật lúc : 14/02/2019 10:01

Tình trạng : 82 / 84 Chapter

Thể loại: Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vương Gia Không Thể Trêu - Vuong Gia Khong The Treu

Cập nhật lúc : 04/04/2020 06:41

Tình trạng : 116 / 118 Chapter

Thể loại: Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Không Gặp Không Nên Duyên - Khong Gap Khong Nen Duyen

Cập nhật lúc : 27/10/2019 12:00

Tình trạng : 86 / 86 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Từ Đây Vương Gia Không Thượng Triều Sớm - Tu Đay Vuong Gia Khong Thuong Trieu Som

Cập nhật lúc : 31/03/2020 22:10

Tình trạng : 103 / 105 Chapter

Thể loại: Cổ Đại, Manhua, Ngôn Tình, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

"vương Gia Hân! Anh Có Quyền Cướp Dâu Không???" - "vuong Gia Han! Anh Co Quyen Cuop Dau Khong???"

Cập nhật lúc : 02/08/2019 05:03

Tình trạng : 73 / 73 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chỉ Thiếp Không Thê: Vương Gia Đừng Vội Mừng - Chi Thiep Khong The: Vuong Gia Đung Voi Mung

Cập nhật lúc : 08/02/2018 07:01

Tình trạng : 16 / 18 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vua Trộm Mộ - Vua Trom Mo

Cập nhật lúc : 29/11/2020 12:10

Tình trạng : 163 / 165 Chapter

Thể loại: Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhwa, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.187

Đọc truyện

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua - Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua

Cập nhật lúc : 29/11/2020 12:10

Tình trạng : 233 / 235 Chapter

Thể loại: Drama, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.186

Đọc truyện

Ngạo Thị Thiên Địa - Ngao Thi Thien Đia

Cập nhật lúc : 29/11/2020 10:41

Tình trạng : 245 / 247 Chapter

Thể loại: Manhua, Mystery, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Kiếm Nghịch Thương Khung - Kiem Nghich Thuong Khung

Cập nhật lúc : 29/11/2020 09:11

Tình trạng : 267 / 269 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Shounen, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.183

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 28/11/2020 23:41

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.311

Đọc truyện

Đưa Mami Về Nhà - Đưa Mama Về Nhà

Cập nhật lúc : 29/11/2020 03:11

Tình trạng : 303 / 305 Chapter

Thể loại: Manhua, Ngôn Tình, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.198

Đọc truyện