Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài

Vo Yeu Con Cung Cua Tong Tai

Tác giả : Thượng Quan Nhiêu

Thể loại : Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 05/02/2020 17:40

Tình trạng : 235 / 237 Chapter

Lượt xem: 16179

Thể loại HĐ, Sủng, Ngọt, HE Cô là một đứa con có hiếu sống với mẹ khi cha mẹ cô ly dị nhau. Đáng tiếc mẹ cô mắc bệnh nặng cần số tiền lớn để lo chi phí nằm viện. Rơi vào đường cùng cô đành đáp ứng yêu cầu ích kỷ của ba, đó là cô phải làm thế thân cho người chị để lấy người khác. Phía trước mắt cô là một bóng tối bao trùm, một đêm hoang đường..... Trong một đêm cô gái mất hết tất cả. Cô ra đi một cách thảm hại. Năm năm sau cô dẫn một đôi con cưng quay về!
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 235 16/01/2020 23:02
Chapter 234 16/01/2020 21:02
Chapter 233 16/01/2020 19:02
Chapter 232 16/01/2020 17:02
Chapter 231 16/01/2020 15:02
Chapter 230 16/01/2020 13:02
Chapter 229 16/01/2020 11:02
Chapter 228 16/01/2020 09:02
Chapter 227 16/01/2020 07:02
Chapter 226 16/01/2020 05:02
Chapter 225 16/01/2020 03:02
Chapter 224 16/01/2020 01:02
Chapter 223 15/01/2020 23:02
Chapter 222 15/01/2020 21:02
Chapter 221 15/01/2020 19:02
Chapter 220 15/01/2020 17:02
Chapter 219 15/01/2020 15:02
Chapter 218 15/01/2020 13:02
Chapter 217 15/01/2020 11:02
Chapter 216 15/01/2020 09:02
Chapter 215 15/01/2020 07:02
Chapter 214 15/01/2020 05:02
Chapter 213 15/01/2020 03:02
Chapter 212 15/01/2020 01:02
Chapter 211 14/01/2020 23:02
Chapter 210 14/01/2020 21:02
Chapter 209 14/01/2020 19:02
Chapter 208 14/01/2020 17:02
Chapter 207 14/01/2020 15:02
Chapter 206 14/01/2020 13:02
Chapter 205 14/01/2020 11:02
Chapter 204 14/01/2020 09:02
Chapter 203 14/01/2020 07:02
Chapter 202 14/01/2020 05:02
Chapter 201 14/01/2020 03:02
Chapter 200 14/01/2020 01:02
Chapter 199 13/01/2020 23:02
Chapter 198 13/01/2020 21:02
Chapter 197 13/01/2020 19:02
Chapter 196 13/01/2020 17:02
Chapter 195 13/01/2020 15:02
Chapter 194 13/01/2020 13:02
Chapter 193 13/01/2020 11:02
Chapter 192 13/01/2020 09:02
Chapter 191 13/01/2020 07:02
Chapter 190 13/01/2020 05:02
Chapter 189 13/01/2020 03:02
Chapter 188 13/01/2020 01:02
Chapter 187 12/01/2020 23:02
Chapter 186 12/01/2020 21:02
Chapter 185 12/01/2020 19:02
Chapter 184 12/01/2020 17:02
Chapter 183 12/01/2020 15:02
Chapter 182 12/01/2020 13:02
Chapter 181 12/01/2020 11:02
Chapter 180 12/01/2020 09:02
Chapter 179 12/01/2020 07:02
Chapter 178 12/01/2020 05:02
Chapter 177 12/01/2020 03:02
Chapter 176 12/01/2020 01:02
Chapter 175 11/01/2020 23:02
Chapter 174 11/01/2020 21:02
Chapter 173 11/01/2020 19:02
Chapter 172 11/01/2020 17:02
Chapter 171 11/01/2020 15:02
Chapter 170 11/01/2020 13:02
Chapter 169 11/01/2020 11:02
Chapter 168 11/01/2020 09:02
Chapter 167 11/01/2020 07:02
Chapter 166 11/01/2020 05:02
Chapter 165 11/01/2020 03:02
Chapter 164 11/01/2020 01:02
Chapter 163 10/01/2020 23:02
Chapter 162 10/01/2020 21:02
Chapter 161 10/01/2020 19:02
Chapter 160 10/01/2020 17:02
Chapter 159 10/01/2020 15:02
Chapter 158 10/01/2020 13:02
Chapter 157 10/01/2020 11:02
Chapter 156 10/01/2020 09:02
Chapter 155 10/01/2020 07:02
Chapter 154 10/01/2020 05:02
Chapter 153 10/01/2020 03:02
Chapter 152 10/01/2020 01:02
Chapter 151 09/01/2020 23:02
Chapter 150 09/01/2020 21:02
Chapter 149 09/01/2020 19:02
Chapter 148 09/01/2020 17:02
Chapter 147 09/01/2020 15:02
Chapter 146 09/01/2020 13:02
Chapter 145 09/01/2020 11:02
Chapter 144 09/01/2020 09:02
Chapter 143 09/01/2020 07:02
Chapter 142 09/01/2020 05:02
Chapter 141 09/01/2020 03:02
Chapter 140 09/01/2020 01:02
Chapter 139 08/01/2020 23:02
Chapter 138 08/01/2020 21:02
Chapter 137 08/01/2020 19:02
Chapter 136 08/01/2020 17:02
Chapter 135 08/01/2020 15:02
Chapter 134 08/01/2020 13:02
Chapter 133 08/01/2020 11:02
Chapter 132 08/01/2020 09:02
Chapter 131 08/01/2020 07:02
Chapter 130 08/01/2020 05:02
Chapter 129 08/01/2020 03:02
Chapter 128 08/01/2020 01:02
Chapter 127 07/01/2020 23:02
Chapter 126 07/01/2020 21:02
Chapter 125 07/01/2020 19:02
Chapter 124 07/01/2020 17:02
Chapter 123 07/01/2020 15:02
Chapter 122 07/01/2020 13:02
Chapter 121 07/01/2020 11:02
Chapter 120 07/01/2020 09:01
Chapter 119 07/01/2020 07:01
Chapter 118 07/01/2020 05:01
Chapter 117 07/01/2020 03:01
Chapter 116 07/01/2020 01:01
Chapter 115 06/01/2020 23:01
Chapter 114 06/01/2020 21:01
Chapter 113 06/01/2020 19:01
Chapter 112 06/01/2020 17:01
Chapter 111 06/01/2020 15:01
Chapter 110 06/01/2020 13:01
Chapter 109 06/01/2020 11:01
Chapter 108 06/01/2020 09:01
Chapter 107 06/01/2020 07:01
Chapter 106 06/01/2020 05:01
Chapter 105 06/01/2020 03:01
Chapter 104 06/01/2020 01:01
Chapter 103 05/01/2020 23:01
Chapter 102 05/01/2020 21:01
Chapter 101 05/01/2020 19:01
Chapter 100 05/01/2020 17:01
Chapter 99 05/01/2020 15:01
Chapter 98 05/01/2020 13:01
Chapter 97 05/01/2020 11:01
Chapter 96 05/01/2020 09:01
Chapter 95 05/01/2020 07:01
Chapter 94 05/01/2020 05:01
Chapter 93 05/01/2020 03:01
Chapter 92 05/01/2020 01:01
Chapter 91 04/01/2020 23:01
Chapter 90 04/01/2020 21:01
Chapter 89 04/01/2020 19:01
Chapter 88 04/01/2020 17:01
Chapter 87 04/01/2020 15:01
Chapter 86 04/01/2020 13:01
Chapter 85 04/01/2020 11:01
Chapter 84 04/01/2020 09:01
Chapter 83 04/01/2020 07:01
Chapter 82 04/01/2020 05:01
Chapter 81 04/01/2020 03:01
Chapter 80 04/01/2020 01:01
Chapter 79 03/01/2020 23:01
Chapter 78 03/01/2020 21:01
Chapter 77 03/01/2020 19:01
Chapter 76 03/01/2020 17:01
Chapter 75 03/01/2020 15:01
Chapter 74 03/01/2020 13:01
Chapter 73 03/01/2020 11:01
Chapter 72 03/01/2020 09:01
Chapter 71 03/01/2020 07:01
Chapter 70 03/01/2020 05:01
Chapter 69 03/01/2020 03:01
Chapter 68 03/01/2020 01:01
Chapter 67 02/01/2020 23:01
Chapter 66 02/01/2020 21:01
Chapter 65 02/01/2020 19:01
Chapter 64 02/01/2020 17:01
Chapter 63 02/01/2020 15:01
Chapter 62 02/01/2020 13:01
Chapter 61 02/01/2020 11:01
Chapter 60 02/01/2020 09:01
Chapter 59 02/01/2020 07:01
Chapter 58 02/01/2020 05:01
Chapter 57 02/01/2020 03:01
Chapter 56 02/01/2020 01:01
Chapter 55 01/01/2020 23:01
Chapter 54 01/01/2020 21:01
Chapter 53 01/01/2020 19:01
Chapter 52 01/01/2020 17:01
Chapter 51 01/01/2020 15:01
Chapter 50 01/01/2020 13:01
Chapter 49 01/01/2020 11:01
Chapter 48 01/01/2020 09:01
Chapter 47 01/01/2020 07:01
Chapter 46 01/01/2020 05:01
Chapter 45 01/01/2020 03:01
Chapter 44 01/01/2020 01:01
Chapter 43 31/12/2019 23:01
Chapter 42 31/12/2019 21:01
Chapter 41 31/12/2019 19:01
Chapter 40 31/12/2019 17:01
Chapter 39 31/12/2019 15:01
Chapter 38 31/12/2019 13:01
Chapter 37 31/12/2019 11:01
Chapter 36 31/12/2019 09:01
Chapter 35 31/12/2019 07:01
Chapter 34 31/12/2019 05:01
Chapter 33 31/12/2019 03:01
Chapter 32 31/12/2019 01:01
Chapter 31 30/12/2019 23:01
Chapter 30 30/12/2019 21:01
Chapter 29 30/12/2019 19:01
Chapter 28 30/12/2019 17:01
Chapter 27 30/12/2019 15:01
Chapter 26 30/12/2019 13:01
Chapter 25 30/12/2019 11:01
Chapter 24 30/12/2019 09:01
Chapter 23 30/12/2019 07:01
Chapter 22 30/12/2019 05:01
Chapter 21 30/12/2019 03:01
Chapter 20 30/12/2019 01:01
Chapter 19 29/12/2019 23:01
Chapter 18 29/12/2019 21:01
Chapter 17 29/12/2019 19:01
Chapter 16 29/12/2019 17:01
Chapter 15 29/12/2019 15:01
Chapter 14 29/12/2019 13:01
Chapter 13 29/12/2019 11:01
Chapter 12 29/12/2019 09:01
Chapter 11 29/12/2019 07:01
Chapter 10 29/12/2019 05:01
Chapter 9 29/12/2019 03:01
Chapter 8 29/12/2019 01:01
Chapter 7 28/12/2019 23:01
Chapter 6 28/12/2019 21:01
Chapter 5 28/12/2019 19:01
Chapter 4 28/12/2019 17:01
Chapter 3 28/12/2019 15:01
Chapter 2 28/12/2019 13:01
Chapter 1 28/12/2019 11:01

comment

Có thể bạn thích xem

Vợ Yêu Cùng Cục Cưng Của Tổng Tài Đã Trở Về - Vo Yeu Cung Cuc Cung Cua Tong Tai Đa Tro Ve

Cập nhật lúc : 02/01/2022 03:33

Tình trạng : 1102 / 1104 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma - Con Cung Cua Tong Tai Ác Ma

Cập nhật lúc : 12/01/2020 13:00

Tình trạng : 216 / 216 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu - Vo Han Cung Chieu: Tong Tai Mat Lanh Cuc Sung Vo Yeu

Cập nhật lúc : 10/03/2019 02:26

Tình trạng : 98 / 98 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.187

Đọc truyện

Cô Vợ Trẻ Con Của Tổng Tài Lãnh Tuyệt - Co Vo Tre Con Cua Tong Tai Lanh Tuyet

Cập nhật lúc : 01/06/2019 05:13

Tình trạng : 32 / 34 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Cưng Chiều Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Tài - Cung Chieu Co Vo Be Nho Cua Tong Tai

Cập nhật lúc : 02/10/2019 13:55

Tình trạng : 6 / 8 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Vợ Yêu Của Tổng Tài - Vo Yeu Cua Tong Tai

Cập nhật lúc : 07/07/2019 14:04

Tình trạng : 40 / 42 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài - Vo Ho Yeu Cua Tong Tai

Cập nhật lúc : 14/10/2021 08:38

Tình trạng : 800 / 802 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.187

Đọc truyện

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Co Vo Đang Yeu Cua Tong Tai

Cập nhật lúc : 02/07/2019 05:01

Tình trạng : 346 / 346 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài - Đoc Nhat Vo Yeu Cua Tong Tai

Cập nhật lúc : 26/07/2021 14:59

Tình trạng : 174 / 176 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tổng Tài Truy Thê : Cô Vợ Cũ Và Đứa Con Thiên Tài - Tong Tai Truy The : Co Vo Cu Va Đua Con Thien Tai

Cập nhật lúc : 24/01/2022 02:00

Tình trạng : 1604 / 1606 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 28/06/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.595

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 28/06/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.412

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 28/06/2022 15:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.442

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 28/06/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.325

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 28/06/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 28/06/2022 13:42

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.346

Đọc truyện