Võ Tôn Đỉnh Cấp

Vo Ton Đinh Cap

Tác giả : Tư Không Tiếu

Thể loại : Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 20/11/2022 03:34

Tình trạng : 262 / 264 Chapter

Lượt xem: 16240

[Thể loại: Đô thị, Trọng Sinh ] Bạn đang đọc truyện Võ Tôn Đỉnh Cấp của tác giả Tư Không Tiếu. Tại thế giới này, chỉ có võ giả mới được kính trọng nhất Chỉ có thể vào được học viện võ đạo mới được xem như là người mạnh, là đáng để nể phục, tôn trọng. Mà Cửu Thiên bị xem là phế vật của nhà họ Cửu, đã mấy năm trôi qua vẫn là cấp thấp, tương lai mịt mù, thiên phú hữu hạn. Thế nên mọi người cười nhạo, bạn gái cũng bỏ rơi, nếm hết thảy nhục nhã, khinh thường
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 262 20/11/2022 13:34
Chapter 261 20/11/2022 11:34
Chapter 260 20/11/2022 09:34
Chapter 259 20/11/2022 07:34
Chapter 258 20/11/2022 05:34
Chapter 257 20/11/2022 03:34
Chapter 256 13/11/2022 19:32
Chapter 255 13/11/2022 17:32
Chapter 254 13/11/2022 15:32
Chapter 253 13/11/2022 13:32
Chapter 252 13/11/2022 11:32
Chapter 251 13/11/2022 09:32
Chapter 250 13/11/2022 07:32
Chapter 249 13/11/2022 05:32
Chapter 248 13/11/2022 03:32
Chapter 247 13/11/2022 01:32
Chapter 246 12/11/2022 23:32
Chapter 245 12/11/2022 21:32
Chapter 244 09/11/2022 19:34
Chapter 243 09/11/2022 17:34
Chapter 242 09/11/2022 15:34
Chapter 241 09/11/2022 13:34
Chapter 240 09/11/2022 11:34
Chapter 239 09/11/2022 09:34
Chapter 238 09/11/2022 07:34
Chapter 237 08/11/2022 09:33
Chapter 236 08/11/2022 07:33
Chapter 235 08/11/2022 05:33
Chapter 234 08/11/2022 03:33
Chapter 233 08/11/2022 01:33
Chapter 232 07/11/2022 23:33
Chapter 231 07/11/2022 21:33
Chapter 230 07/11/2022 19:33
Chapter 229 07/11/2022 17:33
Chapter 228 07/11/2022 15:33
Chapter 227 05/11/2022 09:30
Chapter 226 05/11/2022 07:30
Chapter 225 05/11/2022 05:30
Chapter 224 05/11/2022 03:30
Chapter 223 05/11/2022 01:30
Chapter 222 04/11/2022 23:30
Chapter 221 04/11/2022 21:30
Chapter 220 02/11/2022 23:29
Chapter 219 02/11/2022 21:29
Chapter 218 02/11/2022 19:29
Chapter 217 02/11/2022 17:29
Chapter 216 01/11/2022 13:29
Chapter 215 01/11/2022 11:29
Chapter 214 01/11/2022 09:29
Chapter 213 01/11/2022 07:29
Chapter 212 01/11/2022 05:29
Chapter 211 01/11/2022 03:29
Chapter 210 01/11/2022 01:29
Chapter 209 31/10/2022 23:29
Chapter 208 31/10/2022 21:29
Chapter 207 31/10/2022 19:29
Chapter 206 31/10/2022 17:29
Chapter 205 31/10/2022 15:29
Chapter 204 31/10/2022 13:29
Chapter 203 31/10/2022 11:29
Chapter 202 31/10/2022 09:29
Chapter 201 31/10/2022 07:29
Chapter 200 31/10/2022 05:29
Chapter 199 31/10/2022 03:29
Chapter 198 31/10/2022 01:29
Chapter 197 30/10/2022 23:29
Chapter 196 30/10/2022 21:29
Chapter 195 30/10/2022 19:29
Chapter 194 30/10/2022 17:29
Chapter 193 30/10/2022 15:29
Chapter 192 27/10/2022 09:29
Chapter 191 27/10/2022 07:29
Chapter 190 27/10/2022 05:29
Chapter 189 27/10/2022 03:29
Chapter 188 27/10/2022 01:29
Chapter 187 26/10/2022 23:29
Chapter 186 26/10/2022 21:29
Chapter 185 26/10/2022 19:29
Chapter 184 26/10/2022 17:29
Chapter 183 26/10/2022 15:29
Chapter 182 26/10/2022 13:29
Chapter 181 26/10/2022 11:29
Chapter 180 26/10/2022 09:29
Chapter 179 26/10/2022 07:29
Chapter 178 26/10/2022 05:29
Chapter 177 26/10/2022 03:29
Chapter 176 26/10/2022 01:29
Chapter 175 25/10/2022 23:29
Chapter 174 25/10/2022 21:29
Chapter 173 25/10/2022 19:29
Chapter 172 25/10/2022 17:29
Chapter 171 25/10/2022 15:29
Chapter 170 25/10/2022 13:29
Chapter 169 25/10/2022 11:29
Chapter 168 25/10/2022 09:29
Chapter 167 25/10/2022 07:29
Chapter 166 25/10/2022 05:29
Chapter 165 25/10/2022 03:29
Chapter 164 25/10/2022 01:29
Chapter 163 24/10/2022 23:29
Chapter 162 24/10/2022 21:29
Chapter 161 24/10/2022 19:29
Chapter 160 24/10/2022 17:29
Chapter 159 24/10/2022 15:29
Chapter 158 24/10/2022 13:29
Chapter 157 24/10/2022 11:29
Chapter 156 24/10/2022 09:29
Chapter 155 24/10/2022 07:29
Chapter 154 20/10/2022 09:28
Chapter 153 20/10/2022 07:28
Chapter 152 20/10/2022 05:28
Chapter 151 20/10/2022 03:28
Chapter 150 20/10/2022 01:28
Chapter 149 19/10/2022 23:28
Chapter 148 19/10/2022 21:28
Chapter 147 19/10/2022 19:28
Chapter 146 19/10/2022 17:28
Chapter 145 19/10/2022 15:28
Chapter 144 19/10/2022 13:28
Chapter 143 19/10/2022 11:28
Chapter 142 19/10/2022 09:28
Chapter 141 19/10/2022 07:28
Chapter 140 19/10/2022 05:28
Chapter 139 19/10/2022 03:28
Chapter 138 19/10/2022 01:28
Chapter 137 18/10/2022 23:28
Chapter 136 18/10/2022 21:28
Chapter 135 18/10/2022 19:28
Chapter 134 18/10/2022 17:28
Chapter 133 18/10/2022 15:28
Chapter 132 18/10/2022 13:28
Chapter 131 18/10/2022 11:28
Chapter 130 18/10/2022 09:28
Chapter 129 18/10/2022 07:28
Chapter 128 18/10/2022 05:28
Chapter 127 18/10/2022 03:28
Chapter 126 18/10/2022 01:28
Chapter 125 17/10/2022 23:28
Chapter 124 17/10/2022 21:28
Chapter 123 17/10/2022 19:28
Chapter 122 17/10/2022 17:28
Chapter 121 17/10/2022 15:28
Chapter 120 17/10/2022 13:28
Chapter 119 17/10/2022 11:28
Chapter 118 : 118 26/09/2022 09:29
Chapter 117 : 117 26/09/2022 07:29
Chapter 116 : 116 26/09/2022 05:29
Chapter 115 : 115 26/09/2022 03:29
Chapter 114 : 114 26/09/2022 01:29
Chapter 113 : 113 25/09/2022 23:29
Chapter 112 : 112 25/09/2022 21:29
Chapter 111 : 111 25/09/2022 19:29
Chapter 110 : 110 25/09/2022 17:29
Chapter 109 : 109 25/09/2022 15:29
Chapter 108 : 108 25/09/2022 13:29
Chapter 107 : 107 25/09/2022 11:29
Chapter 106 : 106 25/09/2022 09:29
Chapter 105 : 105 25/09/2022 07:29
Chapter 104 : 104 25/09/2022 05:29
Chapter 103 : 103 25/09/2022 03:29
Chapter 102 : 102 25/09/2022 01:29
Chapter 101 : 101 24/09/2022 23:29
Chapter 100 : 100 24/09/2022 21:29
Chapter 99 : 99 24/09/2022 19:29
Chapter 98 : 98 24/09/2022 17:29
Chapter 97 : 97 24/09/2022 15:29
Chapter 96 : 96 24/09/2022 13:29
Chapter 95 : 95 24/09/2022 11:29
Chapter 94 : 94 24/09/2022 09:29
Chapter 93 : 93 24/09/2022 07:29
Chapter 92 : 92 24/09/2022 05:29
Chapter 91 : 91 24/09/2022 03:29
Chapter 90 : 90 24/09/2022 01:29
Chapter 89 : 89 23/09/2022 23:29
Chapter 88 : 88 18/09/2022 13:28
Chapter 87 : 87 18/09/2022 11:28
Chapter 86 : 86 18/09/2022 09:28
Chapter 85 : 85 18/09/2022 07:28
Chapter 84 : 84 18/09/2022 05:28
Chapter 83 : 83 18/09/2022 03:28
Chapter 82 : 82 18/09/2022 01:28
Chapter 81 : 81 17/09/2022 23:28
Chapter 80 : 80 17/09/2022 21:28
Chapter 79 : 79 17/09/2022 19:28
Chapter 78 : 78 17/09/2022 17:28
Chapter 77 : 77 17/09/2022 15:28
Chapter 76 : 76 17/09/2022 13:28
Chapter 75 : 75 17/09/2022 11:28
Chapter 74 : 74 17/09/2022 09:28
Chapter 73 : 73 17/09/2022 07:28
Chapter 72 : 72 17/09/2022 05:28
Chapter 71 : 71 17/09/2022 03:28
Chapter 70 : 70 17/09/2022 01:28
Chapter 69 : 69 16/09/2022 23:28
Chapter 68 : 68 16/09/2022 21:28
Chapter 67 : 67 16/09/2022 19:28
Chapter 66 : 66 16/09/2022 17:28
Chapter 65 : 65 16/09/2022 15:28
Chapter 64 : 64 16/09/2022 13:28
Chapter 63 : 63 16/09/2022 11:28
Chapter 62 : 62 16/09/2022 09:28
Chapter 61 : 61 16/09/2022 07:28
Chapter 60 : 60 16/09/2022 05:28
Chapter 59 : 59 16/09/2022 03:28
Chapter 58 : 58 16/09/2022 01:28
Chapter 57 : 57 15/09/2022 23:28
Chapter 56 : 56 15/09/2022 21:28
Chapter 55 : 55 15/09/2022 19:28
Chapter 54 : 54 15/09/2022 17:28
Chapter 53 : 53 15/09/2022 15:28
Chapter 52 : 52 15/09/2022 13:28
Chapter 51 : 51 15/09/2022 11:28
Chapter 50 : 50 15/09/2022 09:28
Chapter 49 : 49 15/09/2022 07:28
Chapter 48 : 48 15/09/2022 05:28
Chapter 47 : 47 15/09/2022 03:28
Chapter 46 : 46 15/09/2022 01:28
Chapter 45 : 45 14/09/2022 23:28
Chapter 44 : 44 14/09/2022 21:28
Chapter 43 : 43 14/09/2022 19:28
Chapter 42 : 42 14/09/2022 17:28
Chapter 41 : 41 14/09/2022 15:28
Chapter 40 : 40 14/09/2022 13:28
Chapter 39 : 39 14/09/2022 11:28
Chapter 38 : 38 14/09/2022 09:28
Chapter 37 : 37 14/09/2022 07:28
Chapter 36 : 36 14/09/2022 05:28
Chapter 35 : 35 14/09/2022 03:28
Chapter 34 : 34 14/09/2022 01:28
Chapter 33 : 33 13/09/2022 23:28
Chapter 32 : 32 13/09/2022 21:28
Chapter 31 : 31 13/09/2022 19:28
Chapter 30 : 30 13/09/2022 17:28
Chapter 29 : 29 13/09/2022 15:28
Chapter 28 : 28 13/09/2022 13:28
Chapter 27 : 27 13/09/2022 11:28
Chapter 26 : 26 13/09/2022 09:28
Chapter 25 : 25 13/09/2022 07:28
Chapter 24 : 24 13/09/2022 05:28
Chapter 23 : 23 13/09/2022 03:28
Chapter 22 : 22 13/09/2022 01:28
Chapter 21 : 21 12/09/2022 23:28
Chapter 20 : 20 12/09/2022 21:28
Chapter 19 : 19 12/09/2022 19:28
Chapter 18 : 18 12/09/2022 17:28
Chapter 17 : 17 12/09/2022 15:28
Chapter 16 : 16 12/09/2022 13:28
Chapter 15 : 15 12/09/2022 11:28
Chapter 14 : 14 12/09/2022 09:28
Chapter 13 : 13 12/09/2022 07:28
Chapter 12 : 12 12/09/2022 05:28
Chapter 11 : 11 12/09/2022 03:28
Chapter 10 : 10 12/09/2022 01:28
Chapter 9 : 9 11/09/2022 23:28
Chapter 8 : 8 11/09/2022 21:28
Chapter 7 : 7 11/09/2022 19:28
Chapter 6 : 6 11/09/2022 17:28
Chapter 5 : 5 11/09/2022 15:28
Chapter 4 : 4 11/09/2022 13:28
Chapter 3 : 3 11/09/2022 11:28
Chapter 2 : 2 11/09/2022 09:28
Chapter 1 : 1 11/09/2022 07:28

comment

Có thể bạn thích xem

Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống - Đinh Cap Vo Tinh He Thong

Cập nhật lúc : 09/12/2019 23:44

Tình trạng : 119 / 121 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đỉnh Cấp Thiếu Niên - Đinh Cap Thieu Nien

Cập nhật lúc : 20/03/2019 05:42

Tình trạng : 117 / 119 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sắc, Adult - Người lớn, Dị Năng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Đỉnh Cấp Lưu Manh - Đinh Cap Luu Manh

Cập nhật lúc : 23/04/2020 11:41

Tình trạng : 1205 / 1207 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Sắc, Adult - Người lớn, Dị Năng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.239

Đọc truyện

Đỉnh Cấp Rể Quý - Đinh Cap Re Quy

Cập nhật lúc : 03/09/2021 03:34

Tình trạng : 791 / 793 Chapter

Thể loại: Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Đỉnh Cấp Tông Sư - Đinh Cap Tong Su

Cập nhật lúc : 08/11/2022 07:59

Tình trạng : 1411 / 1411 Chapter

Thể loại: Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.201

Đọc truyện

Đỉnh Cấp Cuồng Tế - Đinh Cap Cuong Te

Cập nhật lúc : 15/01/2022 15:59

Tình trạng : 650 / 652 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đô Thị, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Tuyệt Đỉnh Đan Tôn - Tuyet Đinh Đan Ton

Cập nhật lúc : 31/05/2019 18:12

Tình trạng : 458 / 460 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vợ Cay Cú Đình Công: Tổng Thống Đuổi Vợ Trong Lò Thiêu - Vo Cay Cu Đinh Cong: Tong Thong Đuoi Vo Trong Lo Thieu

Cập nhật lúc : 19/01/2022 09:28

Tình trạng : 49 / 51 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Võ Đạo Đan Tôn - Vo Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 31/08/2018 13:22

Tình trạng : 1338 / 1338 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.494

Đọc truyện

Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn - Chang Re Vo Dung La Tien Ton

Cập nhật lúc : 02/12/2023 09:58

Tình trạng : 1166 / 1168 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.389

Đọc truyện

Hôn Nhân Cao Cấp: Vợ Ngọt Ngào Đến Tận Xương Tủy - Hon Nhan Cao Cap: Vo Ngot Ngao Đen Tan Xuong Tuy

Cập nhật lúc : 17/09/2021 00:58

Tình trạng : 125 / 127 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Nhục Thân Thành Thánh - Nhuc Than Thanh Thanh

Cập nhật lúc : 06/12/2023 23:58

Tình trạng : 168 / 170 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Max Cấp Đại Lão Tại Thế Giới Quỷ Dị - Max Cap Đai Lao Tai The Gioi Quy Di

Cập nhật lúc : 06/12/2023 22:28

Tình trạng : 250 / 252 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Horror - Kinh Dị, Trọng Sinh, Dị Năng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 06/12/2023 20:01

Tình trạng : 4335 / 4337 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Hối Hận Rồi - Sau Khi Trung Sinh Toi Hoi Han Roi

Cập nhật lúc : 06/12/2023 19:31

Tình trạng : 4 / 4 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 06/12/2023 02:32

Tình trạng : 2645 / 2647 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.414

Đọc truyện

Xuyên Thành Nàng Tiên Cá Của Nhà Khoa Học - Xuyen Thanh Nang Tien Ca Cua Nha Khoa Hoc

Cập nhật lúc : 06/12/2023 13:58

Tình trạng : 30 / 32 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện