Vô Tận Đan Điền

Vo Tan Đan Đien

Tác giả : Hoành Tảo Thiên Nhai

Thể loại : Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 18/08/2022 21:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Lượt xem: 16614

Khí Hải là nơi tu luyện giả nạp khí căn bản, là nơi trực tiếp chứa đan điền, ảnh hưởng đến thiên phú, hóa khí trụ cột. Thiên phú cao hơn người thì một cái Khí Hải thường có mấy cái đan điền. Đan điền càng nhiều, thiên phú càng cao, tốc độ nạp khí, hóa khí lại càng nhanh. Người cả đời Khí Hải có bao nhiêu đan điền đều là trời sinh sao có vậy. Nhưng, nếu có pháp quyết tu luyện tăng số đan điền lên thì sao?
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 3634 : Vĩnh hằng (kết thúc) 16/01/2020 16:01
Chapter 3633 : 100 châu 16/01/2020 14:01
Chapter 3632 : Thiên Đạo hóa hình (2) 16/01/2020 12:01
Chapter 3631 : Thiên Đạo hóa hình (1) 16/01/2020 10:01
Chapter 3630 : Đại lượng tạo nên Đại Đế 16/01/2020 08:01
Chapter 3629 : Đại Đế sống nhiều kỷ nguyên thần phục 16/01/2020 06:01
Chapter 3628 : Toàn bộ chém giết 16/01/2020 04:01
Chapter 3627 : Các Đại Đế vô sỉ 16/01/2020 02:01
Chapter 3626 : Nhiếp Vân phát uy 16/01/2020 00:01
Chapter 3625 : Thôn phệ Thần giới bản nguyên (hạ) 15/01/2020 22:01
Chapter 3624 : Thôn phệ Thần giới bản nguyên (thượng) (2) 15/01/2020 20:01
Chapter 3623 : Thôn phệ Thần giới bản nguyên (thượng) (1) 15/01/2020 18:01
Chapter 3622 : Bí mật cuối cùng (hạ) 15/01/2020 16:01
Chapter 3621 : Bí mật cuối cùng (trung) 15/01/2020 14:01
Chapter 3620 : Bí mật cuối cùng (thượng) 15/01/2020 12:01
Chapter 3619 : Thiên địa bí mật của Lục đạo 15/01/2020 10:01
Chapter 3618 : Thần Nông Đại Đế trở về 15/01/2020 08:01
Chapter 3617 : Lại có người tìm 15/01/2020 06:01
Chapter 3616 : Phù Thế tháp (2) 15/01/2020 04:01
Chapter 3615 : Phù Thế tháp (1) 15/01/2020 02:01
Chapter 3614 : Đế Huyền? Thiên Đạo? 15/01/2020 00:01
Chapter 3613 : Đế Huyền mời 14/01/2020 22:01
Chapter 3612 : Hạo kiếp bắt đầu (hạ) 14/01/2020 20:01
Chapter 3611 : Hạo kiếp bắt đầu (thượng) 14/01/2020 18:01
Chapter 3610 : Hơn ngàn tế đàn 14/01/2020 16:01
Chapter 3609 : Lại về Hỗn Độn Hải Dương 14/01/2020 14:01
Chapter 3608 : Hồng Hà Đại Đế sợ mất mật (2) 14/01/2020 12:01
Chapter 3607 : Hồng Hà Đại Đế sợ mất mật (1) 14/01/2020 10:01
Chapter 3606 : Hồng Hà Đại Đế 14/01/2020 08:01
Chapter 3605 : Uyển Nhi gây tai hoạ 14/01/2020 06:01
Chapter 3604 : Lại về Thanh Sơn bộ phận 14/01/2020 04:01
Chapter 3603 : Bích Lạc tiên tử độ kiếp 14/01/2020 02:01
Chapter 3602 : Tình Si Đạo Tôn 14/01/2020 00:01
Chapter 3601 : Giúp Dao Sương luyện chế thân thể 13/01/2020 22:01
Chapter 3600 : Bí mật của Đế thú (2) 13/01/2020 20:01
Chapter 3599 : Bí mật của Đế thú (1) 13/01/2020 18:01
Chapter 3598 : Nhiều kỷ nguyên Đại Đế 13/01/2020 16:01
Chapter 3597 : Diệt thế cùng Đế Vẫn Hạo Kiếp 13/01/2020 14:01
Chapter 3596 : Cứu ra Phổ Thiên Đại Đế 13/01/2020 12:01
Chapter 3595 : Tiến vào U Ma cảnh 13/01/2020 10:01
Chapter 3594 : Thực lực của Nhiếp Vân 13/01/2020 08:01
Chapter 3593 : Nhiếp Vân Đại Đế (hạ) (2) 13/01/2020 06:01
Chapter 3592 : Nhiếp Vân Đại Đế (hạ) (1) 13/01/2020 04:01
Chapter 3591 : Nhiếp Vân Đại Đế (thượng) 13/01/2020 02:01
Chapter 3590 : Thượng cổ chiến trường (hạ) 13/01/2020 00:01
Chapter 3589 : Thượng cổ chiến trường (thượng) 12/01/2020 22:01
Chapter 3588 : Hư Giới (hạ) 12/01/2020 20:01
Chapter 3587 : Hư Giới (thượng) 12/01/2020 18:01
Chapter 3586 : Mời hắn tới (2) 12/01/2020 16:01
Chapter 3585 : Mời hắn tới (1) 12/01/2020 14:01
Chapter 3584 : Thập Nhất Châu đỉnh phong 12/01/2020 12:01
Chapter 3583 : Phổ Thiên Đại Đế hiện trạng 12/01/2020 10:01
Chapter 3582 : Tâm Ma Đại Đế mời 12/01/2020 08:01
Chapter 3581 : Chân Hư đấu giá thành 12/01/2020 06:01
Chapter 3580 : Mua sắm thi thể Đế thú (hạ) 12/01/2020 04:01
Chapter 3579 : Mua sắm thi thể Đế thú (thượng) (2) 12/01/2020 02:01
Chapter 3578 : Mua sắm thi thể Đế thú (thượng) (1) 12/01/2020 00:01
Chapter 3577 : Tuyệt thế mỹ vị 11/01/2020 22:01
Chapter 3576 : Bách Hương lâu 11/01/2020 20:01
Chapter 3575 : Chu La vực 11/01/2020 18:01
Chapter 3574 : Các Đại Đế phát điên (hạ) 11/01/2020 16:01
Chapter 3573 : Các Đại Đế phát điên (thượng) (2) 11/01/2020 14:01
Chapter 3572 : Các Đại Đế phát điên (thượng) (1) 11/01/2020 12:01
Chapter 3571 : Đạm Đài độ Lôi kiếp 11/01/2020 10:01
Chapter 3570 : Chân Hư giới 11/01/2020 08:01
Chapter 3569 : Đạm Đài đột phá (hạ) 11/01/2020 06:01
Chapter 3568 : Đạm Đài đột phá (thượng) 11/01/2020 04:01
Chapter 3567 : Trùng kích Đế Cảnh 11/01/2020 02:01
Chapter 3566 : Thiên Đạo Hạo Kiếp giáng lâm (2) 11/01/2020 00:01
Chapter 3565 : Thiên Đạo Hạo Kiếp giáng lâm (1) 10/01/2020 22:01
Chapter 3564 : Xé rách ngụy trang 10/01/2020 20:01
Chapter 3563 : Thần giới vô địch! 10/01/2020 18:01
Chapter 3562 : Chém giết Âu Dương Ma Thiên 10/01/2020 16:01
Chapter 3561 : Động thủ! 10/01/2020 14:01
Chapter 3560 : Triệt để trở mặt 10/01/2020 12:01
Chapter 3559 : Xú bà nương (2) 10/01/2020 10:01
Chapter 3558 : Xú bà nương (1) 10/01/2020 08:01
Chapter 3557 : Lễ vật của Nhiếp Vân 10/01/2020 06:01
Chapter 3556 : Lễ vật của Hiên Thần công tử 10/01/2020 04:01
Chapter 3555 : Lễ vật cuối cùng (hạ) 10/01/2020 02:01
Chapter 3554 : Lễ vật cuối cùng (thượng) (2) 10/01/2020 00:01
Chapter 3553 : Lễ vật cuối cùng (thượng) (1) 09/01/2020 22:01
Chapter 3552 : Có khách tới chơi (hạ) 09/01/2020 20:01
Chapter 3551 : Có người tới thăm (thượng) (2) 09/01/2020 18:01
Chapter 3550 : Có người tới thăm (thượng) (1) 09/01/2020 16:01
Chapter 3549 : Bị đánh lén 09/01/2020 14:01
Chapter 3548 : Tình Si Đạo tôn 09/01/2020 12:01
Chapter 3547 : Tâm Ma quỷ dị (hạ) (2) 09/01/2020 10:01
Chapter 3546 : Tâm Ma quỷ dị (hạ) (1) 09/01/2020 08:01
Chapter 3545 : Tâm Ma quỷ dị (thượng) 09/01/2020 06:01
Chapter 3544 : Thần Tháp Đế quân tới chơi (2) 09/01/2020 04:01
Chapter 3543 : Thần Tháp Đế quân tới chơi (1) 09/01/2020 02:01
Chapter 3542 : Chiến thắng 09/01/2020 00:01
Chapter 3541 : Ta có tiên đằng (hạ) 08/01/2020 22:01
Chapter 3540 : Ta có tiên đằng (thượng) (2) 08/01/2020 20:01
Chapter 3539 : Ta có tiên đằng (thượng) (1) 08/01/2020 18:01
Chapter 3538 : Phối dược 08/01/2020 16:01
Chapter 3537 : Hối đoái Thần Thạch (2) 08/01/2020 14:01
Chapter 3536 : Hối đoái Thần Thạch (1) 08/01/2020 12:01
Chapter 3535 : Phục chế tiên đằng 08/01/2020 10:01
Chapter 3534 : Hiên Thần công tử đắc ý 08/01/2020 08:01
Chapter 3533 : Bí mật Đế Huyền (Hạ) 08/01/2020 06:01
Chapter 3532 : Bí mật Đế Huyền (Thượng) 08/01/2020 04:01
Chapter 3531 : Lẻn vào Thần Nữ phong 08/01/2020 02:01
Chapter 3530 : Phục chế 08/01/2020 00:01
Chapter 3529 : Trấn áp Đạm Thai Lăng Nguyệt 07/01/2020 22:01
Chapter 3528 : Trận tỷ thí thứ hai (2) 07/01/2020 20:01
Chapter 3527 : Trận tỷ thí thứ hai (1) 07/01/2020 18:01
Chapter 3526 : Ba chiêu (Hạ) 07/01/2020 16:01
Chapter 3525 : Ba chiêu (Hạ) 07/01/2020 14:01
Chapter 3524 : Luận bàn 07/01/2020 12:01
Chapter 3523 : Gặp Đạm Thái Lăng Nguyệt (Hạ) 07/01/2020 10:01
Chapter 3522 : Gặp lại Đạm Thai Lăng Nguyệt (Thượng) 07/01/2020 08:01
Chapter 3521 : Náo Bát Phương quán (Hạ) 07/01/2020 06:01
Chapter 3520 : Đại náo Bát Phương quán (Thượng) 07/01/2020 04:01
Chapter 3519 : Bát Phương quán (Hạ) 07/01/2020 02:01
Chapter 3518 : Bát Phương Quán (thượng) 07/01/2020 00:01
Chapter 3517 : Thần Nữ thành 06/01/2020 22:01
Chapter 3516 : Lãnh Vũ (2) 06/01/2020 20:01
Chapter 3515 : Lãnh Vũ (1) 06/01/2020 18:01
Chapter 3514 : Luyện hóa cường giả Đại Đế (hạ) 06/01/2020 16:01
Chapter 3513 : Luyện hóa cường giả Đại Đế (thượng) 06/01/2020 14:01
Chapter 3512 : Nhiếp Đồng phát uy (hạ) 06/01/2020 12:01
Chapter 3511 : Nhiếp Đồng phát uy (trung) 06/01/2020 10:01
Chapter 3510 : Nhiếp Đồng phát uy (thượng) 06/01/2020 08:01
Chapter 3509 : Tấn cấp Đại Đế (hạ) (2) 06/01/2020 06:01
Chapter 3508 : Tấn cấp Đại Đế (hạ) (1) 06/01/2020 04:01
Chapter 3507 : Tấn cấp Đại Đế (thượng) 06/01/2020 02:01
Chapter 3506 : Trở lại Phổ Thiên Hoàng cung 06/01/2020 00:01
Chapter 3505 : Ngũ Châu cảnh đỉnh phong 05/01/2020 22:01
Chapter 3504 : Luyện hóa Thánh Sơn 05/01/2020 20:01
Chapter 3503 : Đạm Đài Lăng Nguyệt xoắn xuýt (hạ) 05/01/2020 18:01
Chapter 3502 : Đạm Đài Lăng Nguyệt xoắn xuýt (thượng) (2) 05/01/2020 16:01
Chapter 3501 : Đạm Đài Lăng Nguyệt xoắn xuýt (thượng) (1) 05/01/2020 14:01
Chapter 3500 : Nửa năm sau 05/01/2020 12:01
Chapter 3499 : Thần Nông đỉnh 05/01/2020 10:01
Chapter 3498 : Bích Lạc tiên tử tỉnh lại 05/01/2020 08:01
Chapter 3497 : Thôn Phệ huyết dịch 05/01/2020 06:01
Chapter 3496 : Viêm Hoàng điện cảm ứng 05/01/2020 04:01
Chapter 3495 : Xin lỗi (2) 05/01/2020 02:01
Chapter 3494 : Xin lỗi (1) 05/01/2020 00:01
Chapter 3493 : Không có biện pháp (2) 04/01/2020 22:01
Chapter 3492 : Không có biện pháp (1) 04/01/2020 20:01
Chapter 3491 : Huyền Thiên thượng tôn 04/01/2020 18:01
Chapter 3490 : U Hoàng Tinh 04/01/2020 16:01
Chapter 3489 : Nghi hoặc và suy đoán 04/01/2020 14:01
Chapter 3488 : Thù lao 04/01/2020 12:01
Chapter 3487 : Hậu nhân Hàn Băng Đại Đế 04/01/2020 10:01
Chapter 3486 : Bạch Tu Ông 04/01/2020 08:01
Chapter 3485 : Hầu Khổng 04/01/2020 06:01
Chapter 3484 : Giàu nhất Thần giới 04/01/2020 04:01
Chapter 3483 : Thần thạch cực phẩm 04/01/2020 02:01
Chapter 3482 : Dưới đầm nước 04/01/2020 00:01
Chapter 3481 : Thương Lư Đại Đế phiền muộn (Hạ) (2) 03/01/2020 22:01
Chapter 3480 : Thương Lư Đại Đế phiền muộn (Hạ) (1) 03/01/2020 20:01
Chapter 3479 : Thương Lư Đại Đế phiền muộn (Trung) 03/01/2020 18:01
Chapter 3478 : Thương Lư Đại Đế phiền muộn (Thượng) 03/01/2020 16:01
Chapter 3477 : Vô Biên Thâm Uyên 03/01/2020 14:01
Chapter 3476 : Tiến vào thành Hãm Không 03/01/2020 12:01
Chapter 3475 : Hãm Không Vực 03/01/2020 10:01
Chapter 3474 : Bích Lạc tiên tử gặp chuyện không may 03/01/2020 08:01
Chapter 3473 : Bình Quốc Vương tấn cấp (2) 03/01/2020 06:01
Chapter 3472 : Bình Quốc Vương tấn cấp (1) 03/01/2020 04:01
Chapter 3471 : Nhiếp Vân phản kích (Hạ) 03/01/2020 02:01
Chapter 3470 : Nhiếp Vân phản kích (Thượng) 03/01/2020 00:01
Chapter 3469 : Nhiếp Vân vào triều (Hạ) 02/01/2020 22:01
Chapter 3468 : Nhiếp Vân vào triều (Trung) 02/01/2020 20:01
Chapter 3467 : Nhiếp Vân vào triều (Thượng) 02/01/2020 18:01
Chapter 3466 : Truyền thụ ngọc tỷ 02/01/2020 16:01
Chapter 3465 : Trở lại Thần giới (2) 02/01/2020 14:01
Chapter 3464 : Trở lại Thần giới (1) 02/01/2020 12:01
Chapter 3463 : Nhị châu cảnh đỉnh phong 02/01/2020 10:01
Chapter 3462 : Chém giết đám người Đa Ba 02/01/2020 08:01
Chapter 3461 : Hàng phục Liệt Thiên Thú vương 02/01/2020 06:01
Chapter 3460 : Hiến tế Viêm Hoàng điện 02/01/2020 04:01
Chapter 3459 : Lựa chọn 02/01/2020 02:01
Chapter 3458 : Nhiếp Vân im lặng 02/01/2020 00:01
Chapter 3457 : Hoàn mỹ giới vực (Hạ) (2) 01/01/2020 22:01
Chapter 3456 : Hoàn mỹ giới vực (Hạ) (1) 01/01/2020 20:01
Chapter 3455 : Hoàn mỹ giới vực (Thượng) 01/01/2020 18:01
Chapter 3454 : Át chủ bài của Đa Ba vương tử 01/01/2020 16:01
Chapter 3453 : Vây công 01/01/2020 14:01
Chapter 3452 : Tìm được thế giới chi tâm 01/01/2020 12:01
Chapter 3451 : Châm ngòi 01/01/2020 10:01
Chapter 3450 : Đa Ba tấn cấp Thiên Đạo 01/01/2020 08:01
Chapter 3449 : Ma Nghiêm nổi điên 01/01/2020 06:01
Chapter 3448 : Thiên Đạo hoa (2) 01/01/2020 04:01
Chapter 3447 : Thiên Đạo hoa (1) 01/01/2020 02:01
Chapter 3446 : Truy tìm Đa Ba vương tử 01/01/2020 00:01
Chapter 3445 : Song vương đại chiến 31/12/2019 22:01
Chapter 3444 : Gặp lại Phần Thiên Thú Vương 31/12/2019 20:01
Chapter 3443 : Thú vương táng địa 31/12/2019 18:01
Chapter 3442 : Ai tính toán ai? (Hạ) 31/12/2019 16:01
Chapter 3441 : Ai tính toán ai? (Thượng) 31/12/2019 14:01
Chapter 3440 : Lẻn vào Thú Vương cung (Hạ) 31/12/2019 12:01
Chapter 3439 : Lẫn vào Thú Vương cung (thượng) (2) 31/12/2019 10:01
Chapter 3438 : Lẫn vào Thú Vương cung (thượng) (1) 31/12/2019 08:01
Chapter 3437 : Trung tâm Liệt Thiên khu 31/12/2019 06:01
Chapter 3436 : Toàn bộ tấn cấp 31/12/2019 04:01
Chapter 3435 : Hàn Băng Nhận cường đại 31/12/2019 02:01
Chapter 3434 : Liệt Thiên thú 31/12/2019 00:01
Chapter 3433 : Hàn Băng Nhận 30/12/2019 22:01
Chapter 3432 : Tác dụng của thiên phú Võ Đạo sư (2) 30/12/2019 20:01
Chapter 3431 : Tác dụng của thiên phú Võ Đạo sư (1) 30/12/2019 18:01
Chapter 3430 : Phong Thần Quyết đệ tam trọng 30/12/2019 16:01
Chapter 3429 : Hoán cốt (hạ) 30/12/2019 14:01
Chapter 3428 : Hoán cốt (thượng) 30/12/2019 12:01
Chapter 3427 : Qua ba cửa ải 30/12/2019 10:01
Chapter 3426 : Băng Nhân phẫn nộ 30/12/2019 08:01
Chapter 3425 : Băng Nhân 30/12/2019 06:01
Chapter 3424 : Diệp Đào đám người chấn kinh (2) 30/12/2019 04:01
Chapter 3423 : Diệp Đào đám người chấn kinh (1) 30/12/2019 02:01
Chapter 3422 : Chém giết Trinh Tường vương tử 30/12/2019 00:01
Chapter 3421 : Hàn Băng Đại Đế 29/12/2019 22:01
Chapter 3420 : Để Hằng Cổ hỏng mất 29/12/2019 20:01
Chapter 3419 : Tâm trận 29/12/2019 18:01
Chapter 3418 : Bắc Thần Hải 29/12/2019 16:01
Chapter 3417 : Một cái tát chuyện (2) 29/12/2019 14:01
Chapter 3416 : Một cái tát chuyện (1) 29/12/2019 12:01
Chapter 3415 : Nhiếp Vân hiện thân 29/12/2019 10:01
Chapter 3414 : 7 cấp thế giới 29/12/2019 08:01
Chapter 3413 : Cấp tám 29/12/2019 06:01
Chapter 3412 : Lấy đi hạch tâm 29/12/2019 04:01
Chapter 3411 : Viêm Hoàng Điện ra 29/12/2019 02:01
Chapter 3410 : Thú Vương (hạ) 29/12/2019 00:01
Chapter 3409 : Thú Vương (thượng) (2) 28/12/2019 22:01
Chapter 3408 : Thú Vương (thượng) (1) 28/12/2019 20:01
Chapter 3407 : Sầu muộn 28/12/2019 18:01
Chapter 3406 : Phần Thiên Vương Thú 28/12/2019 16:01
Chapter 3405 : Tiến vào khu trung tâm 28/12/2019 14:01
Chapter 3404 : Uy lực của Đại Đạo kia (hạ) 28/12/2019 12:01
Chapter 3403 : Uy lực của Đại Đạo kia (thượng) 28/12/2019 10:01
Chapter 3402 : Đối chiến Phần Thiên thú (hạ) (2) 28/12/2019 08:01
Chapter 3401 : Đối chiến Phần Thiên thú (hạ) (1) 28/12/2019 06:01
Chapter 3400 : Đối chiến Phần Thiên Thú (thượng) 28/12/2019 04:01
Chapter 3399 : Xâm nhập Phần Thiên khu 28/12/2019 02:01
Chapter 3398 : Vạn Giới Vũ Y tác dụng 28/12/2019 00:01
Chapter 3397 : Phần Thiên khu (Hạ) 27/12/2019 22:01
Chapter 3396 : Phần Thiên Khu (thượng) 27/12/2019 20:01
Chapter 3395 : Phương hướng Hỗn Loạn 27/12/2019 18:01
Chapter 3394 : Tiến vào Vạn Giới động thiên 27/12/2019 16:01
Chapter 3393 : Thái tử là hắn? 27/12/2019 14:01
Chapter 3392 : Ép buộc Đa Ba vương tử (2) 27/12/2019 12:01
Chapter 3391 : Ép buộc Đa Ba vương tử (1) 27/12/2019 10:01
Chapter 3390 : Thái tử là ai? (Hạ) 27/12/2019 08:01
Chapter 3389 : Thái tử là ai? (Trung) 27/12/2019 06:01
Chapter 3388 : Thái tử là ai (thượng) 27/12/2019 04:01
Chapter 3387 : Sắc phong Thái tử? 27/12/2019 02:01
Chapter 3386 : Thực lực lùi lại? 27/12/2019 00:01
Chapter 3385 : Khiếp sợ các Đại Đế (hạ) (2) 26/12/2019 22:01
Chapter 3384 : Khiếp sợ các Đại Đế (hạ) (1) 26/12/2019 20:01
Chapter 3383 : Các đại đế khiếp sợ (trung) 26/12/2019 18:01
Chapter 3382 : Các đại đế khiếp sợ (thượng) 26/12/2019 16:01
Chapter 3381 : Đế cảnh? 26/12/2019 14:01
Chapter 3380 : Đại đạo giao hòa (2) 26/12/2019 12:01
Chapter 3379 : Đại đạo giao hòa (1) 26/12/2019 10:01
Chapter 3378 : Đại Đế triệu kiến (hạ) 26/12/2019 08:01
Chapter 3377 : Đại Đế triệu kiến (thượng) (2) 26/12/2019 06:01
Chapter 3376 : Đại Đế triệu kiến (thượng) (1) 26/12/2019 04:01
Chapter 3375 : Không ở chỗ của ta a 26/12/2019 02:01
Chapter 3374 : Lưu Mộc đắc thủ 26/12/2019 00:01
Chapter 3373 : Liên tục ra tay (hạ) (2) 25/12/2019 22:01
Chapter 3372 : Liên tục ra tay (hạ) (1) 25/12/2019 20:01
Chapter 3371 : Liên tục ra tay (thượng) 25/12/2019 18:01
Chapter 3370 : Hỏa Long chi tâm (2) 25/12/2019 16:01
Chapter 3369 : Hỏa Long chi tâm (1) 25/12/2019 14:01
Chapter 3368 : Hỏa Long chi thạch 25/12/2019 12:01
Chapter 3367 : Đa Ba vương tử phiền muộn (2) 25/12/2019 10:01
Chapter 3366 : Đa Ba vương tử phiền muộn (1) 25/12/2019 08:01
Chapter 3365 : Ba Đa thi ân 25/12/2019 06:01
Chapter 3364 : Thanh niên tài tuấn (hạ) 25/12/2019 04:01
Chapter 3363 : Thanh niên tài tuấn (thượng) (2) 25/12/2019 02:01
Chapter 3362 : Thanh niên tài tuấn (thượng) (1) 25/12/2019 00:01
Chapter 3361 : Hỏa Long địa uyên 24/12/2019 22:01
Chapter 3360 : Phổ Thiên Đại Đế (hạ) (2) 24/12/2019 20:01
Chapter 3359 : Phổ Thiên Đại Đế (hạ) (1) 24/12/2019 18:01
Chapter 3358 : Phổ Thiên Đại Đế (trung) 24/12/2019 16:01
Chapter 3357 : Phổ Thiên Đại Đế (thượng) (2) 24/12/2019 14:01
Chapter 3356 : Phổ Thiên Đại Đế (thượng) (1) 24/12/2019 12:01
Chapter 3355 : Huyết mạch giam cầm 24/12/2019 10:01
Chapter 3354 : Khôi Lỗi đại đạo (2) 24/12/2019 08:01
Chapter 3353 : Khôi Lỗi đại đạo (1) 24/12/2019 06:01
Chapter 3352 : Đắc thủ (2) 24/12/2019 04:01
Chapter 3351 : Đắc thủ (1) 24/12/2019 02:01
Chapter 3350 : Thượng cổ Khôi Lỗi đạo (hạ) 24/12/2019 00:01
Chapter 3349 : Thượng cổ Khôi Lỗi đạo (thượng) 23/12/2019 22:01
Chapter 3348 : Lẻn vào bên trong Lưu Mộc vương phủ (hạ) (2) 23/12/2019 20:01
Chapter 3347 : Lẻn vào bên trong Lưu Mộc vương phủ (hạ) (1) 23/12/2019 18:01
Chapter 3346 : Lẻn vào Lưu Mộc vương phủ (thượng) (2) 23/12/2019 16:01
Chapter 3345 : Lẻn vào Lưu Mộc vương phủ (thượng) (1) 23/12/2019 14:01
Chapter 3344 : Tầm Hướng châm 23/12/2019 12:01
Chapter 3343 : Cực địa Hàn Băng 23/12/2019 10:01
Chapter 3342 : Võ Huân hỗ trợ (2) 23/12/2019 08:01
Chapter 3341 : Võ Huân hỗ trợ (1) 23/12/2019 06:01
Chapter 3340 : Quả boom hình người 23/12/2019 04:01
Chapter 3339 : Bắt lấy toàn bộ (2) 23/12/2019 02:01
Chapter 3338 : Bắt lấy toàn bộ (1) 23/12/2019 00:01
Chapter 3337 : Ôm cây đợi thỏ 22/12/2019 22:01
Chapter 3336 : Giao phong (2) 22/12/2019 20:01
Chapter 3335 : Giao phong (1) 22/12/2019 18:01
Chapter 3334 : Vào phủ 22/12/2019 16:01
Chapter 3333 : Xông vào phủ của Đa Ba vương tử (2) 22/12/2019 14:01
Chapter 3332 : Xông vào phủ của Đa Ba vương tử (1) 22/12/2019 12:01
Chapter 3331 : Lấy cớ 22/12/2019 10:01
Chapter 3330 : Khôi Lỗi đạo (2) 22/12/2019 08:01
Chapter 3329 : Khôi Lỗi đạo (1) 22/12/2019 06:01
Chapter 3328 : Tin tức mà Nguyên Dương Đế Quân mang đến (hạ) 22/12/2019 04:01
Chapter 3327 : Tin tức mà Nguyên Dương Đế Quân mang đến (thượng) (2) 22/12/2019 02:01
Chapter 3326 : Tin tức mà Nguyên Dương Đế Quân mang đến (thượng) (1) 22/12/2019 00:01
Chapter 3325 : Trở lại Vân Châu thành 21/12/2019 22:01
Chapter 3324 : Phân thân (2) 21/12/2019 20:01
Chapter 3323 : Phân thân (1) 21/12/2019 18:01
Chapter 3322 : Nhiếp Đồng xuất hiện 21/12/2019 16:01
Chapter 3321 : Gió bắt đầu thổi (2) 21/12/2019 14:01
Chapter 3320 : Gió bắt đầu thổi (1) 21/12/2019 12:01
Chapter 3319 : Đại Tế Tự nổi điên 21/12/2019 10:01
Chapter 3318 : Thần binh Đế cảnh ngươi có hay không? (2) 21/12/2019 08:01
Chapter 3317 : Thần binh Đế cảnh ngươi có hay không? (1) 21/12/2019 06:01
Chapter 3316 : Triệt để trở mặt (hạ) 21/12/2019 04:01
Chapter 3315 : Triệt để trở mặt (thượng) 21/12/2019 02:01
Chapter 3314 : Chẳng lẽ ta sai rồi sao? (2) 21/12/2019 00:01
Chapter 3313 : Chẳng lẽ ta sai rồi sao? (1) 20/12/2019 22:01
Chapter 3312 : Kiểm kê Kiếm Ý phù (hạ) 20/12/2019 20:01
Chapter 3311 : Kiểm kê Kiếm Ý phù (thượng) (2) 20/12/2019 18:01
Chapter 3310 : Kiểm kê Kiếm Ý phù (thượng) (1) 20/12/2019 16:01
Chapter 3309 : Bí mật bên trong cốc (hạ) 20/12/2019 14:01
Chapter 3308 : Nội cốc bí mật (thượng) 20/12/2019 12:01
Chapter 3307 : Địa cung thần bí 20/12/2019 10:01
Chapter 3306 : Lục Huyền cũng là người tốt a (2) 20/12/2019 08:01
Chapter 3305 : Lục Huyền cũng là người tốt a (1) 20/12/2019 06:01
Chapter 3304 : Kiếm Thị xuất hiện 20/12/2019 04:01
Chapter 3303 : Chất vấn Lục Huyền 20/12/2019 02:01
Chapter 3302 : Nhiếp Vân hỏng mất 20/12/2019 00:01
Chapter 3301 : Cục diện hỗn loạn 19/12/2019 22:01
Chapter 3300 : Chia nhau hành động 19/12/2019 20:01
Chapter 3299 : Lục Huyền đắc ý (2) 19/12/2019 18:01
Chapter 3298 : Lục Huyền đắc ý (1) 19/12/2019 16:01
Chapter 3297 : Sa mạc địa hình 19/12/2019 14:01
Chapter 3296 : Con hổ tế tự 19/12/2019 12:01
Chapter 3295 : Kiếm Thị lệnh 19/12/2019 10:01
Chapter 3294 : Gặp Nhiếp Đồng 19/12/2019 08:01
Chapter 3293 : Con hổ 19/12/2019 06:01
Chapter 3292 : Ban ngày tới 19/12/2019 04:01
Chapter 3291 : Cổ quái bầy sói (hạ) 19/12/2019 02:01
Chapter 3290 : Cổ quái bầy sói (thượng) (2) 19/12/2019 00:01
Chapter 3289 : Cổ quái bầy sói (thượng) (1) 18/12/2019 22:01
Chapter 3288 : Màn đêm đi tới 18/12/2019 20:01
Chapter 3287 : Bích họa 18/12/2019 18:01
Chapter 3286 : Nội cốc mở ra (hạ) 18/12/2019 16:01
Chapter 3285 : Nội cốc mở ra (thượng) 18/12/2019 14:01
Chapter 3284 : Nhiếp Đồng lần nữa đột phá 18/12/2019 12:01
Chapter 3283 : Bồi thường 18/12/2019 10:01
Chapter 3282 : Giải Độc Y Điển (2) 18/12/2019 08:01
Chapter 3281 : Giải Độc Y Điển (1) 18/12/2019 06:01
Chapter 3280 : Nhiếp Vân dựa vào 18/12/2019 04:01
Chapter 3279 : Thâu Thiên Tá Thọ 18/12/2019 02:01
Chapter 3278 : Toàn bộ quỳ xuống 18/12/2019 00:01
Chapter 3277 : Đối chiến Lục Bác 17/12/2019 22:01
Chapter 3276 : Thâm đàm (hạ) 17/12/2019 20:01
Chapter 3275 : Thâm đàm (thượng) 17/12/2019 18:01
Chapter 3274 : Lục Siêu hâm mộ 17/12/2019 16:01
Chapter 3273 : Đại Tế Ty tức giận (2) 17/12/2019 14:01
Chapter 3272 : Đại Tế Ty tức giận (1) 17/12/2019 12:01
Chapter 3271 : Lục Hi Lệnh uy lực 17/12/2019 10:01
Chapter 3270 : Kiếm Trì tâm 17/12/2019 08:01
Chapter 3269 : Chỗ sâu của Kiếm Trì 17/12/2019 06:01
Chapter 3268 : Đánh chết là được (hạ) 17/12/2019 04:01
Chapter 3267 : Đánh chết là được (thượng) 17/12/2019 02:01
Chapter 3266 : Lục Đào là người tốt 17/12/2019 00:01
Chapter 3265 : Thiết bài kiếm ý 16/12/2019 22:01
Chapter 3264 : Mộ chôn quần áo và di vật (2) 16/12/2019 20:01
Chapter 3263 : Mộ chôn quần áo và di vật (1) 16/12/2019 18:01
Chapter 3262 : Có dám hay không (hạ) 16/12/2019 16:01
Chapter 3261 : Có dám hay không (thượng) 16/12/2019 14:01
Chapter 3260 : Kiếm Trì 16/12/2019 12:01
Chapter 3259 : Ăn vạ 16/12/2019 10:01
Chapter 3258 : Lục Tử Siêu 16/12/2019 08:01
Chapter 3257 : Đánh cuộc kỳ ba 16/12/2019 06:01
Chapter 3256 : Nhị Tế Ty tán dương (2) 16/12/2019 04:01
Chapter 3255 : Nhị Tế Ty tán dương (1) 16/12/2019 02:01
Chapter 3254 : Luyện Kiếm Thạch 16/12/2019 00:01
Chapter 3253 : Lục Vân Tử 15/12/2019 22:01
Chapter 3252 : Nổi điên Lục Đào 15/12/2019 20:01
Chapter 3251 : Lục Siêu 15/12/2019 18:01
Chapter 3250 : Đại tế tự khuyên can 15/12/2019 16:01
Chapter 3249 : Luận đạo 15/12/2019 14:01
Chapter 3248 : Đại tế tự 15/12/2019 12:01
Chapter 3247 : Kiếm Linh cốc 15/12/2019 10:01
Chapter 3246 : Phệ tâm ảo cảnh 15/12/2019 08:01
Chapter 3245 : Nhiếp Đồng đột phá (2) 15/12/2019 06:01
Chapter 3244 : Nhiếp Đồng đột phá (1) 15/12/2019 04:01
Chapter 3243 : Vạn kiếm phệ tâm 15/12/2019 02:01
Chapter 3242 : Ôm đùi sai 15/12/2019 00:01
Chapter 3241 : Tầng thứ tám 14/12/2019 22:01
Chapter 3240 : Vết kiếm chế kiếm 14/12/2019 20:01
Chapter 3239 : Nhân vật đáng sợ nhất 14/12/2019 18:01
Chapter 3238 : Tầng thứ ba 14/12/2019 16:01
Chapter 3237 : Phá thế 14/12/2019 14:01
Chapter 3236 : Lãi lớn 14/12/2019 12:01
Chapter 3235 : Tiến vào kiếm linh tháp (Hạ) 14/12/2019 10:01
Chapter 3234 : Tiến vào kiếm linh tháp (Trung) 14/12/2019 08:01
Chapter 3233 : Tiến vào kiếm linh tháp (Thượng) (2) 14/12/2019 06:01
Chapter 3232 : Tiến vào kiếm linh tháp (Thượng) (1) 14/12/2019 04:01
Chapter 3231 : Kiếm quang của Nhiếp Đồng 14/12/2019 02:01
Chapter 3230 : Ếch ngồi đáy giếng 14/12/2019 00:01
Chapter 3229 : Bùi Dương thử kiếm 13/12/2019 22:01
Chapter 3228 : Thí kiếm thạch 13/12/2019 20:01
Chapter 3227 : Tu luyện chi đạo 13/12/2019 18:01
Chapter 3226 : Bùi Dương 13/12/2019 16:01
Chapter 3225 : Đến Kiếm Linh Sơn 13/12/2019 14:01
Chapter 3224 : Luyện hóa Huyễn Giới châu 13/12/2019 12:01
Chapter 3223 : Huyễn Giới châu (2) 13/12/2019 10:01
Chapter 3222 : Huyễn Giới châu (1) 13/12/2019 08:01
Chapter 3221 : Chém giết Thi Vương 13/12/2019 06:01
Chapter 3220 : Đuổi bắt 13/12/2019 04:01
Chapter 3219 : Chuẩn bị 13/12/2019 02:01
Chapter 3218 : Thi Vương vạn năm 13/12/2019 00:01
Chapter 3217 : Huyễn nữ 12/12/2019 22:01
Chapter 3216 : Hạo Kiền trải qua chuyện quỷ dị 12/12/2019 20:01
Chapter 3215 : Hoàn Kiền phục sinh 12/12/2019 18:01
Chapter 3214 : Nâng thi 12/12/2019 16:01
Chapter 3213 : Chó đen thè lưỡi liếm thi 12/12/2019 14:01
Chapter 3212 : Văn tiểu thư giảng thuật câu chuyện (Hạ) 12/12/2019 12:01
Chapter 3211 : Văn tiểu thư giảng thuật câu chuyện (Thượng) 12/12/2019 10:01
Chapter 3210 : Cứu sống 12/12/2019 08:01
Chapter 3209 : Giải quyết 12/12/2019 06:01
Chapter 3208 : Mang thai 12/12/2019 04:01
Chapter 3207 : Mở quan tài 12/12/2019 02:01
Chapter 3206 : Lang Yên Cổ thành 12/12/2019 00:01
Chapter 3205 : Đàm điều kiện 11/12/2019 22:01
Chapter 3204 : Nhữ Hạ vương tử tới (2) 11/12/2019 20:01
Chapter 3203 : Nhữ Hạ vương tử tới (1) 11/12/2019 18:01
Chapter 3202 : Phiền toái lớn 11/12/2019 16:01
Chapter 3201 : Kế hoạch của Đa Ba vương tử (Hạ) 11/12/2019 14:01
Chapter 3200 : Kế hoạch của Đa Ba vương tử (Thượng) 11/12/2019 12:01
Chapter 3199 : Hồng Nguyên trưởng lão mang tin tức 11/12/2019 10:01
Chapter 3198 : Đa Ba vương tử tới chơi 11/12/2019 08:01
Chapter 3197 : Bái Nhiếp Vân làm sư 11/12/2019 06:01
Chapter 3196 : Kiếm giới hình thức ban đầu 11/12/2019 04:01
Chapter 3195 : Luyện hóa Viêm Hoàng điện (2) 11/12/2019 02:01
Chapter 3194 : Luyện hóa Viêm Hoàng điện (1) 11/12/2019 00:01
Chapter 3193 : Thông qua khảo hạch 10/12/2019 22:01
Chapter 3192 : Hồn Đoạn Thiên Nhai 10/12/2019 20:01
Chapter 3191 : Cửa thứ sáu 10/12/2019 18:01
Chapter 3190 : Nhiếp Đồng nghịch thiên 10/12/2019 16:01
Chapter 3189 : Quan thứ tư 10/12/2019 14:01
Chapter 3188 : Lục Hi 10/12/2019 12:01
Chapter 3187 : Bảo vật 10/12/2019 10:01
Chapter 3186 : Đi Diệp phủ 10/12/2019 08:01
Chapter 3185 : Vạn Giới Động Thiên 10/12/2019 06:01
Chapter 3184 : Thực lực tăng vọt 10/12/2019 04:01
Chapter 3183 : Dung hợp (2) 10/12/2019 02:01
Chapter 3182 : Dung hợp (1) 10/12/2019 00:01
Chapter 3181 : Bữa tiệc lớn 09/12/2019 22:01
Chapter 3180 : Trạng thái chân không tụ thủy 09/12/2019 20:01
Chapter 3179 : Kim Linh Thủy Văn Ngư 09/12/2019 18:01
Chapter 3178 : Ba vị Đại Đế 09/12/2019 16:01
Chapter 3177 : Thần Tháp Đế Quân 09/12/2019 14:01
Chapter 3176 : Không phải mắt mù 09/12/2019 12:01
Chapter 3175 : Truyền nhân Thần Nông 09/12/2019 10:01
Chapter 3174 : Duẫn Duyên huynh là hắn? 09/12/2019 08:01
Chapter 3173 : Vân Lang Y Tiên nghi vấn (2) 09/12/2019 06:01
Chapter 3172 : Vân Lang Y Tiên nghi vấn (1) 09/12/2019 04:01
Chapter 3171 : Nhắc lại đổ ước 09/12/2019 02:01
Chapter 3170 : Đệ nhất là hắn? 09/12/2019 00:01
Chapter 3169 : Cửu phẩm Tụ Linh Đan 08/12/2019 22:01
Chapter 3168 : Thứ tư 08/12/2019 20:01
Chapter 3167 : Y không trị sẽ chết người 08/12/2019 18:01
Chapter 3166 : Bình Quốc vương gia 08/12/2019 16:01
Chapter 3165 : Chỗ ngồi phong ba (Hạ) 08/12/2019 14:01
Chapter 3164 : Chỗ ngồi phong ba (Thượng) 08/12/2019 12:01
Chapter 3163 : Lễ vật của Nhiếp Vân (2) 08/12/2019 10:01
Chapter 3162 : Lễ vật của Nhiếp Vân (1) 08/12/2019 08:01
Chapter 3161 : Trang giấy cổ quái 08/12/2019 06:01
Chapter 3160 : Vấn Tâm Thạch (2) 08/12/2019 04:01
Chapter 3159 : Vấn Tâm Thạch (1) 08/12/2019 02:01
Chapter 3158 : Vân Lang Y Tiên 08/12/2019 00:01
Chapter 3157 : Thất Nhật Hồi Hồn Đan 07/12/2019 22:01
Chapter 3156 : Ta muốn đệ nhất danh 07/12/2019 20:01
Chapter 3155 : Ba đại vương tử 07/12/2019 18:01
Chapter 3154 : Đăng ký lễ vật (2) 07/12/2019 16:01
Chapter 3153 : Đăng ký lễ vật (1) 07/12/2019 14:01
Chapter 3152 : Kiếp Ma lão nhân 07/12/2019 12:01
Chapter 3151 : Mắng lão gia tử 07/12/2019 10:01
Chapter 3150 : Đi phủ đệ Nguyên Dương Đế Quân 07/12/2019 08:01
Chapter 3149 : Thiên địa cục 07/12/2019 06:01
Chapter 3148 : Trở lại thành Vân Châu 07/12/2019 04:01
Chapter 3147 : Chém giết Ám Minh tông chủ 07/12/2019 02:01
Chapter 3146 : Dùng họa khắc họa (2) 07/12/2019 00:01
Chapter 3145 : Dùng họa khắc họa (1) 06/12/2019 22:01
Chapter 3144 : Hợp tấu kháng địch (Hạ) 06/12/2019 20:01
Chapter 3143 : Hợp tấu kháng địch (Trung) 06/12/2019 18:01
Chapter 3142 : Hợp tấu kháng địch (Thượng) 06/12/2019 16:01
Chapter 3141 : Xác nhập tông môn 06/12/2019 14:01
Chapter 3140 : Tứ hữu tông môn 06/12/2019 12:01
Chapter 3139 : Gặp chuyện không may? 06/12/2019 10:01
Chapter 3138 : Đại đạo hòa minh 06/12/2019 08:01
Chapter 3137 : Thiệp mời 06/12/2019 06:01
Chapter 3136 : Nhạc giới (2) 06/12/2019 04:01
Chapter 3135 : Nhạc giới (1) 06/12/2019 02:01
Chapter 3134 : Vạn vật sinh hương 06/12/2019 00:01
Chapter 3133 : Hợp tấu 05/12/2019 22:01
Chapter 3132 : Tiến vào hậu điện 05/12/2019 20:01
Chapter 3131 : Trung điện 05/12/2019 18:01
Chapter 3130 : Cung điện dưới mặt đất 05/12/2019 16:01
Chapter 3129 : Tiên Đạo Ngâm 05/12/2019 14:01
Chapter 3128 : Luyện hóa Lăng Thiên tiêu phổ 05/12/2019 12:01
Chapter 3127 : Trị liệu Huyết Sát chưởng (Hạ) (2) 05/12/2019 10:01
Chapter 3126 : Trị liệu Huyết Sát chưởng (Hạ) (1) 05/12/2019 08:01
Chapter 3125 : Trị liệu Huyết Sát chưởng (Thượng) 05/12/2019 06:01
Chapter 3124 : Huyết Sát chưởng 05/12/2019 04:01
Chapter 3123 : Tại hạ cáo từ 05/12/2019 02:01
Chapter 3122 : Ngươi có bệnh không? 05/12/2019 00:01
Chapter 3121 : Vọng Nguyệt Cung 04/12/2019 22:01
Chapter 3120 : Tiên Âm Tông (Hạ) 04/12/2019 20:01
Chapter 3119 : Tiên Âm Tông (Thượng) 04/12/2019 18:01
Chapter 3118 : Lõa gia tử gặp chuyện không may 04/12/2019 16:01
Chapter 3117 : Cảm kích vô tận (2) 04/12/2019 14:01
Chapter 3116 : Cảm kích vô tận (1) 04/12/2019 12:01
Chapter 3115 : Thành công 04/12/2019 10:01
Chapter 3114 : Lại luyện Chân Linh Đăng 04/12/2019 08:01
Chapter 3113 : Đại Đế phi thăng 04/12/2019 06:01
Chapter 3112 : Vũ Huân 04/12/2019 04:01
Chapter 3111 : Âm Dương Đoạn Tuyệt Đan 04/12/2019 02:01
Chapter 3110 : Thạch Mặc 04/12/2019 00:01
Chapter 3109 : Diệu Âm tiên tử phiền muộn (2) 03/12/2019 22:01
Chapter 3108 : Diệu Âm tiên tử phiền muộn (1) 03/12/2019 20:01
Chapter 3107 : Luyện chế Chân Linh Đăng (Hạ) 03/12/2019 18:01
Chapter 3106 : Luyện chế Chân Linh Đăng (Thượng) 03/12/2019 16:01
Chapter 3105 : Uyên ương số khổ 03/12/2019 14:01
Chapter 3104 : Nguyên nhân bị thương 03/12/2019 12:01
Chapter 3103 : Tra tìm nguyên nhân chứng bệnh 03/12/2019 10:01
Chapter 3102 : Chữa bệnh cho Dao Sương 03/12/2019 08:01
Chapter 3101 : Thân ảnh kỳ quái (2) 03/12/2019 06:01
Chapter 3100 : Thân ảnh kỳ quái (1) 03/12/2019 04:01
Chapter 3099 : Vạch trần âm mưu (Hạ) 03/12/2019 02:01
Chapter 3098 : Vạch trần âm mưu (Thượng) 03/12/2019 00:01
Chapter 3097 : Thiên Cơ bảng 02/12/2019 22:01
Chapter 3096 : Kẻ nháo sự 02/12/2019 20:01
Chapter 3095 : Dao Sương 02/12/2019 18:01
Chapter 3094 : Thanh danh lên cao 02/12/2019 16:01
Chapter 3093 : Khó có thể tin 02/12/2019 14:01
Chapter 3092 : Vong Căn Thảo 02/12/2019 12:01
Chapter 3091 : Kê phương thuốc (2) 02/12/2019 10:01
Chapter 3090 : Kê phương thuốc (1) 02/12/2019 08:01
Chapter 3089 : Người bệnh đến 02/12/2019 06:01
Chapter 3088 : Bái ngươi làm thầy 02/12/2019 04:01
Chapter 3087 : Khai mở y quán 02/12/2019 02:01
Chapter 3086 : Rời khỏi Diệp phủ 02/12/2019 00:01
Chapter 3085 : Cự tuyệt 01/12/2019 22:01
Chapter 3084 : Nhất mạch Quy Nguyên Đan (2) 01/12/2019 20:01
Chapter 3083 : Nhất mạch Quy Nguyên Đan (1) 01/12/2019 18:01
Chapter 3082 : Suy trì bệnh 01/12/2019 16:01
Chapter 3081 : Thực lực của Việt lão (2) 01/12/2019 14:01
Chapter 3080 : Thực lực của Việt lão (1) 01/12/2019 12:01
Chapter 3079 : Diệp Tân 01/12/2019 10:01
Chapter 3078 : Sư phụ Nam Thiên Y Thánh 01/12/2019 08:01
Chapter 3077 : Bội phục 01/12/2019 06:01
Chapter 3076 : Tâm ma hiện hình 01/12/2019 04:01
Chapter 3075 : Tâm ma cổ 01/12/2019 02:01
Chapter 3074 : Bắt mạch 01/12/2019 00:01
Chapter 3073 : Trân Châu Thảo 30/11/2019 22:01
Chapter 3072 : Đổng Hân 30/11/2019 20:01
Chapter 3071 : Việt lão 30/11/2019 18:01
Chapter 3070 : Trao đổi 30/11/2019 16:01
Chapter 3069 : Nam Thiên Y Thánh (2) 30/11/2019 14:01
Chapter 3068 : Nam Thiên Y Thánh (1) 30/11/2019 12:01
Chapter 3067 : Tiên tử rời đi 30/11/2019 10:01
Chapter 3066 : Khảy đàn 30/11/2019 08:01
Chapter 3065 : Xem khúc phổ 30/11/2019 06:01
Chapter 3064 : Lăng Thiên tiêu phổ 30/11/2019 04:01
Chapter 3063 : Vạch trần khăn che mặt 30/11/2019 02:01
Chapter 3062 : Đi lầu nhỏ 30/11/2019 00:01
Chapter 3061 : Linh Lung Thủy Gian 29/11/2019 22:01
Chapter 3060 : Tri âm là ai? 29/11/2019 20:01
Chapter 3059 : Vọng Khí Pháp 29/11/2019 18:01
Chapter 3058 : Diệu Âm tiên tử 29/11/2019 16:01
Chapter 3057 : Ba giây 29/11/2019 14:01
Chapter 3056 : Đặt cược 29/11/2019 12:01
Chapter 3055 : Công tử thế gia 29/11/2019 10:01
Chapter 3054 : Trác Dương 29/11/2019 08:01
Chapter 3053 : Đệ tử gia tộc bất đắc dĩ 29/11/2019 06:01
Chapter 3052 : Vân Nhu (2) 29/11/2019 04:01
Chapter 3051 : Vân Nhu (1) 29/11/2019 02:01
Chapter 3050 : Chín đế, tám vương, mười hai tước 29/11/2019 00:01
Chapter 3049 : Diệp phu nhân 28/11/2019 22:01
Chapter 3048 : Đến Vân Châu 28/11/2019 20:01
Chapter 3047 : Hiện trạng Diệp gia 28/11/2019 18:01
Chapter 3046 : Khâu minh giáp 28/11/2019 16:01
Chapter 3045 : Thất bại thảm hại 28/11/2019 14:01
Chapter 3044 : Kim thạch thảo 28/11/2019 12:01
Chapter 3043 : Khiêu chiến y đạo 28/11/2019 10:01
Chapter 3042 : Bạch Thủ Y Thánh 28/11/2019 08:01
Chapter 3041 : Thiên Thủy Gian 28/11/2019 06:01
Chapter 3040 : Phương pháp giải độc kỳ lạ 28/11/2019 04:01
Chapter 3039 : Âm phách chi thể 28/11/2019 02:01
Chapter 3038 : Hẳn phải chết (2) 28/11/2019 00:01
Chapter 3037 : Hẳn phải chết (1) 27/11/2019 22:01
Chapter 3036 : Minh Tân đại sư 27/11/2019 20:01
Chapter 3035 : Tấm màn đen tại Truyền Tống Trận 27/11/2019 18:01
Chapter 3034 : Hoang Nguyên Cổ thành 27/11/2019 16:01
Chapter 3033 : Thất Tử Lưu Tâm Cổ 27/11/2019 14:01
Chapter 3032 : Cứu Viên Cửu 27/11/2019 12:01
Chapter 3031 : Rời khỏi Viêm Hoàng điện 27/11/2019 10:01
Chapter 3030 : Giới vực hoàn mỹ (Hạ) 27/11/2019 08:01
Chapter 3029 : Giới vực hoàn mỹ (thượng) (2) 27/11/2019 06:01
Chapter 3028 : Giới vực hoàn mỹ (thượng) (1) 27/11/2019 04:01
Chapter 3027 : Tam phẩm giới vực 27/11/2019 02:01
Chapter 3026 : Y Đạo Thủ Hoàn (Hạ) 27/11/2019 00:01
Chapter 3025 : Y Đạo Thủ Hoàn (Thượng) 26/11/2019 22:01
Chapter 3024 : Tiên Thiên y thể 26/11/2019 20:01
Chapter 3023 : Độ phù hợp 26/11/2019 18:01
Chapter 3022 : Thần Nông Bách Thảo Kinh 26/11/2019 16:01
Chapter 3021 : Không Giang Siêu Trọng (2) 26/11/2019 14:01
Chapter 3020 : Không Giang Siêu Trọng (1) 26/11/2019 12:01
Chapter 3019 : Lại về Viêm Hoàng điện 26/11/2019 10:01
Chapter 3018 : Ta tên là Lăng Nguyệt 26/11/2019 08:01
Chapter 3017 : Thu đệ tử 26/11/2019 06:01
Chapter 3016 : Người hữu duyên là ai? 26/11/2019 04:01
Chapter 3015 : Ngươi là Hỗn Độn Vương (Hạ) 26/11/2019 02:01
Chapter 3014 : Ngươi là Hỗn Độn Vương (Thượng) (2) 26/11/2019 00:01
Chapter 3013 : Ngươi là Hỗn Độn Vương (Thượng) (1) 25/11/2019 22:01
Chapter 3012 : Hồng Tường công tử 25/11/2019 20:01
Chapter 3011 : Có người đột phá 25/11/2019 18:01
Chapter 3010 : Pho tượng 25/11/2019 16:01
Chapter 3009 : Hồng Hà mật cốc 25/11/2019 14:01
Chapter 3008 : Hồng Hà Cửu Khúc Loan 25/11/2019 12:01
Chapter 3007 : Cứu 25/11/2019 10:01
Chapter 3006 : Chức Cẩm Khấu (2) 25/11/2019 08:01
Chapter 3005 : Chức Cẩm Khấu (1) 25/11/2019 06:01
Chapter 3004 : Diêm Nhã Hân 25/11/2019 04:01
Chapter 3003 : Nữa thấy Liên Nguyệt Kiếm 25/11/2019 02:01
Chapter 3002 : Hồng Vân Sơn 25/11/2019 00:01
Chapter 3001 : Thân thể Vương cảnh viên mãn 24/11/2019 22:01
Chapter 3000 : Phiêu Lưu Tử 24/11/2019 20:01
Chapter 2999 : Có thuốc không có pháp trị (2) 24/11/2019 18:01
Chapter 2998 : Có thuốc không có pháp trị (1) 24/11/2019 16:01
Chapter 2997 : Quỷ chết oan 24/11/2019 14:01
Chapter 2996 : Hỏa Độc vẫn không thể giải 24/11/2019 12:01
Chapter 2995 : Ướt át trị liệu (hạ) 24/11/2019 10:01
Chapter 2994 : Ướt át trị liệu (thượng) 24/11/2019 08:01
Chapter 2993 : Nam Hoa lão tiên chết 24/11/2019 06:01
Chapter 2992 : Thời điểm nhân sinh đắc ý nhất 24/11/2019 04:01
Chapter 2991 : Khó có thể ngăn cản (2) 24/11/2019 02:01
Chapter 2990 : Khó có thể ngăn cản (1) 24/11/2019 00:01
Chapter 2989 : Yêu cầu quá đáng 23/11/2019 22:01
Chapter 2988 : Cứu binh 23/11/2019 20:01
Chapter 2987 : Kịch Độc Linh Ngư 23/11/2019 18:01
Chapter 2986 : Hồn Tiêu Đoạn Trường Phấn 23/11/2019 16:01
Chapter 2985 : Không trốn thoát, giấu không được 23/11/2019 14:01
Chapter 2984 : Để cho chạy 23/11/2019 12:01
Chapter 2983 : Ăn nói lung tung 23/11/2019 10:01
Chapter 2982 : Bị bắt (2) 23/11/2019 08:01
Chapter 2981 : Bị bắt (1) 23/11/2019 06:01
Chapter 2980 : Đưa cho ngươi 23/11/2019 04:01
Chapter 2979 : Biến cố (hạ) 23/11/2019 02:01
Chapter 2978 : Biến cố (Trung) 23/11/2019 00:01
Chapter 2977 : Biến cố (Thượng) 22/11/2019 22:01
Chapter 2976 : Thắng bại 22/11/2019 20:01
Chapter 2975 : Cược thêm 22/11/2019 18:01
Chapter 2974 : Kịch độc (2) 22/11/2019 16:01
Chapter 2973 : Kịch độc (1) 22/11/2019 14:01
Chapter 2972 : Nam Hoa lão tiên 22/11/2019 12:01
Chapter 2971 : Ta nhận thua 22/11/2019 10:01
Chapter 2970 : Ba cuộc tỷ thí (Hạ) 22/11/2019 08:01
Chapter 2969 : Ba cuộc tỷ thí (Trung) 22/11/2019 06:01
Chapter 2968 : Ba cuộc tỷ thí (Thượng) 22/11/2019 04:01
Chapter 2967 : Ta muốn thử một chút 22/11/2019 02:01
Chapter 2966 : Chọn lựa (2) 22/11/2019 00:01
Chapter 2965 : Chọn lựa (1) 21/11/2019 22:01
Chapter 2964 : Đa Ba vương tử 21/11/2019 20:01
Chapter 2963 : Môn chủ 21/11/2019 18:01
Chapter 2962 : Trưởng Lão các 21/11/2019 16:01
Chapter 2961 : Kỳ ba sư phụ đồ Quan hệ 21/11/2019 14:01
Chapter 2960 : Nữ đệ tử 21/11/2019 12:01
Chapter 2959 : Đi Hồng Hà Môn 21/11/2019 10:01
Chapter 2958 : Huy giao dịch 21/11/2019 08:01
Chapter 2957 : Khu động khôi lỗi (2) 21/11/2019 06:01
Chapter 2956 : Khu động khôi lỗi (1) 21/11/2019 04:01
Chapter 2955 : Luyện hóa thi thể của Lưu Hạ trưởng lão 21/11/2019 02:01
Chapter 2954 : Chém giết sạch sẽ 21/11/2019 00:01
Chapter 2953 : Hoàng cảnh Ngọc Lân Giáp 20/11/2019 22:01
Chapter 2952 : Tươi sống đụng chết 20/11/2019 20:01
Chapter 2951 : Đuổi theo 20/11/2019 18:01
Chapter 2950 : Lưu Hạ trưởng lão 20/11/2019 16:01
Chapter 2949 : Mua kiếm 20/11/2019 14:01
Chapter 2948 : Hồng Hà thành (thượng) (3) 20/11/2019 12:01
Chapter 2947 : Hồng Hà thành (thượng) (2) 20/11/2019 10:01
Chapter 2946 : Hồng Hà thành (thượng) (1) 20/11/2019 08:01
Chapter 2945 : Đệ đệ tiến bộ 20/11/2019 06:01
Chapter 2944 : Luyện hóa Chức Nữ toa 20/11/2019 04:01
Chapter 2943 : Kiếm tên Tinh Thần 20/11/2019 02:01
Chapter 2942 : Hồng Hà linh quả 20/11/2019 00:01
Chapter 2941 : Truyền thừa (hạ) (2) 19/11/2019 22:01
Chapter 2940 : Truyền thừa (hạ) (1) 19/11/2019 20:01
Chapter 2939 : Truyền thừa (Thượng) 19/11/2019 18:01
Chapter 2938 : Làm phản 19/11/2019 16:01
Chapter 2937 : Chuyện cũ của Hạo Viên trưởng lão(Hạ) 19/11/2019 14:01
Chapter 2936 : Chuyện cũ của Hạo Viên trưởng lão(Trung) 19/11/2019 12:01
Chapter 2935 : Chuyện cũ của Hạo Viên trưởng lão (Thượng) 19/11/2019 10:01
Chapter 2934 : Đụng đá (Hạ) 19/11/2019 08:01
Chapter 2933 : Đụng đá (thượng) 19/11/2019 06:01
Chapter 2932 : Đan điền lên cấp (2) 19/11/2019 04:01
Chapter 2931 : Đan điền lên cấp (1) 19/11/2019 02:01
Chapter 2930 : Mạc Sầu quật 19/11/2019 00:01
Chapter 2929 : Minh Hỏa Cửu Biến 18/11/2019 22:01
Chapter 2928 : Hạn lúc chạy nhanh 18/11/2019 20:01
Chapter 2927 : Lành lặn bản đồ 18/11/2019 18:01
Chapter 2926 : Tiến vào Hóa Huyết Trì 18/11/2019 16:01
Chapter 2925 : Để ta đến đi! 18/11/2019 14:01
Chapter 2924 : Chỉ có thể sống một người 18/11/2019 12:01
Chapter 2923 : Lên thuyền 18/11/2019 10:01
Chapter 2922 : Độ tinh thuần của huyết mạch (2) 18/11/2019 08:01
Chapter 2921 : Độ tinh thuần của huyết mạch (1) 18/11/2019 06:01
Chapter 2920 : Họa Tiên 18/11/2019 04:01
Chapter 2919 : Áp lực 18/11/2019 02:01
Chapter 2918 : Kẽ hở 18/11/2019 00:01
Chapter 2917 : Người thông minh 17/11/2019 22:01
Chapter 2916 : Hạo Viên 17/11/2019 20:01
Chapter 2915 : Hiểu lầm 17/11/2019 18:01
Chapter 2914 : La Hạo (2) 17/11/2019 16:01
Chapter 2913 : La Hạo (1) 17/11/2019 14:01
Chapter 2912 : Thiên Địa Huyền Hoàng khí 17/11/2019 12:01
Chapter 2911 : Thần binh Hoàng cảnh 17/11/2019 10:01
Chapter 2910 : Bản đồ 17/11/2019 08:01
Chapter 2909 : An bài 17/11/2019 06:01
Chapter 2908 : Tuyệt thế lương chủ 17/11/2019 04:01
Chapter 2907 : Giá cả của Chí Hào tướng quân 17/11/2019 02:01
Chapter 2906 : Hắn là hoàng tử! 17/11/2019 00:01
Chapter 2905 : Hắn rốt cuộc là người nào? (2) 16/11/2019 22:01
Chapter 2904 : Hắn rốt cuộc là người nào? (1) 16/11/2019 20:01
Chapter 2903 : Nhận tội 16/11/2019 18:01
Chapter 2902 : Cúi đầu 16/11/2019 16:01
Chapter 2901 : Chí Hào doanh nguy cơ 16/11/2019 14:01
Chapter 2900 : Thực lực tăng lên 16/11/2019 12:01
Chapter 2899 : Viên Cửu Khiếp sợ 16/11/2019 10:01
Chapter 2898 : Điều kiện 16/11/2019 08:01
Chapter 2897 : Cơ hội (2) 16/11/2019 06:01
Chapter 2896 : Cơ hội (1) 16/11/2019 04:01
Chapter 2895 : Ngươi nói gì? 16/11/2019 02:01
Chapter 2894 : Cửu Đoạn Huyền Âm Chỉ 16/11/2019 00:01
Chapter 2893 : Đại Lạp Tháp 15/11/2019 22:01
Chapter 2892 : Một chỉ oai 15/11/2019 20:01
Chapter 2891 : Thư Thành 15/11/2019 18:01
Chapter 2890 : Thị trường dong binh 15/11/2019 16:01
Chapter 2889 : Mộc Thánh Tiết 15/11/2019 14:01
Chapter 2888 : Mạc quản sự (2) 15/11/2019 12:01
Chapter 2887 : Mạc quản sự (1) 15/11/2019 10:01
Chapter 2886 : Lại về Hỏa Thần thành 15/11/2019 08:01
Chapter 2885 : Mời 15/11/2019 06:01
Chapter 2884 : Tàng Thư khố tu luyện 15/11/2019 04:01
Chapter 2883 : Ta là Hoàng cảnh? (hạ) 15/11/2019 02:01
Chapter 2882 : Ta là Hoàng cảnh? (thượng) 15/11/2019 00:01
Chapter 2881 : Tập sát (hạ) 14/11/2019 22:01
Chapter 2880 : Tập sát (thượng) (2) 14/11/2019 20:01
Chapter 2879 : Tập sát (thượng) (1) 14/11/2019 18:01
Chapter 2878 : Phong Vương hậu kỳ 14/11/2019 16:01
Chapter 2877 : Tử Hà quả 14/11/2019 14:01
Chapter 2876 : Mua tin tức 14/11/2019 12:01
Chapter 2875 : Biến thái Nhiếp Đồng 14/11/2019 10:01
Chapter 2874 : Thành giao 14/11/2019 08:01
Chapter 2873 : Có thể đấu giá hay không? 14/11/2019 06:01
Chapter 2872 : Áp trục 14/11/2019 04:01
Chapter 2871 : Hỏng mất Thu Minh 14/11/2019 02:01
Chapter 2870 : Để cho người ta kinh khủng giá cả (2) 14/11/2019 00:01
Chapter 2869 : Để cho người ta kinh khủng giá cả (1) 13/11/2019 22:01
Chapter 2868 : Tăng giá 13/11/2019 20:01
Chapter 2867 : Một ức 13/11/2019 18:01
Chapter 2866 : Tụ Bảo Các 13/11/2019 16:01
Chapter 2865 : Giá cao 13/11/2019 14:01
Chapter 2864 : Sao chép Hỏa Thần Tệ (2) 13/11/2019 12:01
Chapter 2863 : Sao chép Hỏa Thần Tệ (1) 13/11/2019 10:01
Chapter 2862 : Ngọc Trản Lưu Ly Tử (2) 13/11/2019 08:01
Chapter 2861 : Ngọc Trản Lưu Ly Tử (1) 13/11/2019 06:01
Chapter 2860 : Hỏa Thần đấu giá tràng 13/11/2019 04:01
Chapter 2859 : Toàn bộ giết chết 13/11/2019 02:01
Chapter 2858 : Phá trận 13/11/2019 00:01
Chapter 2857 : Bị kẹt 12/11/2019 22:01
Chapter 2856 : Tập sát 12/11/2019 20:01
Chapter 2855 : Thẩm vấn 12/11/2019 18:01
Chapter 2854 : Tào Văn 12/11/2019 16:01
Chapter 2853 : Ngươi là ai? 12/11/2019 14:01
Chapter 2852 : Chém giết 12/11/2019 12:01
Chapter 2851 : Nô lệ (2) 12/11/2019 10:01
Chapter 2850 : Nô lệ (1) 12/11/2019 08:01
Chapter 2849 : Ngươi là phi thăng giả? 12/11/2019 06:01
Chapter 2848 : Kim Nguyên phường 12/11/2019 04:01
Chapter 2847 : Chức Nữ toa 12/11/2019 02:01
Chapter 2846 : Không thể ra sức 12/11/2019 00:01
Chapter 2845 : Tiểu thư, xin tự trọng 11/11/2019 22:01
Chapter 2844 : Luyện hóa Hỏa Độc 11/11/2019 20:01
Chapter 2843 : Chủ đan điền biến cố 11/11/2019 18:01
Chapter 2842 : Lợi hại Hỏa Độc (2) 11/11/2019 16:01
Chapter 2841 : Lợi hại Hỏa Độc (1) 11/11/2019 14:01
Chapter 2840 : Đánh bất tỉnh! 11/11/2019 12:01
Chapter 2839 : Thần Nông truyền nhân 11/11/2019 10:01
Chapter 2838 : Bích Lạc tiên tử 11/11/2019 08:01
Chapter 2837 : Hỏa Thần tông 11/11/2019 06:01
Chapter 2836 : Ta có thể giúp một tay 11/11/2019 04:01
Chapter 2835 : Nhiếp Đồng mất tích 11/11/2019 02:01
Chapter 2834 : Hỏa Thần Tệ (2) 11/11/2019 00:01
Chapter 2833 : Hỏa Thần Tệ (1) 10/11/2019 22:01
Chapter 2832 : Vương cảnh đỉnh phong 10/11/2019 20:01
Chapter 2831 : Địa Mạch Linh Duẩn 10/11/2019 18:01
Chapter 2830 : Tìm 10/11/2019 16:01
Chapter 2829 : Giác Linh Hoa biến hóa 10/11/2019 14:01
Chapter 2828 : Câu 10/11/2019 12:01
Chapter 2827 : Lúng túng bộ vị 10/11/2019 10:01
Chapter 2826 : Bích Nhi tiểu thư thỉnh cầu (2) 10/11/2019 08:01
Chapter 2825 : Bích Nhi tiểu thư thỉnh cầu (1) 10/11/2019 06:01
Chapter 2824 : Tìm được Giác Linh Hoa 10/11/2019 04:01
Chapter 2823 : Rời đi Viêm Hoàng điện 10/11/2019 02:01
Chapter 2822 : Ba cơ hội 10/11/2019 00:01
Chapter 2821 : Thông qua thứ 1 quan (2) 09/11/2019 22:01
Chapter 2820 : Thông qua thứ 1 quan (1) 09/11/2019 20:01
Chapter 2819 : Dung hợp 09/11/2019 18:01
Chapter 2818 : Kiếm ý dung đan điền 09/11/2019 16:01
Chapter 2817 : Luyện kiếm (2) 09/11/2019 14:01
Chapter 2816 : Luyện kiếm (1) 09/11/2019 12:01
Chapter 2815 : Đại Diễn Thiên Cơ Kiếm 09/11/2019 10:01
Chapter 2814 : Ta muốn khảo hạch 09/11/2019 08:01
Chapter 2813 : Nhắm mắt Thạch Quy (2) 09/11/2019 06:01
Chapter 2812 : Nhắm mắt Thạch Quy (1) 09/11/2019 04:01
Chapter 2811 : Người đánh lén 09/11/2019 02:01
Chapter 2810 : Viêm Hoàng 09/11/2019 00:01
Chapter 2809 : Nhiếp Vân biến mất 08/11/2019 22:01
Chapter 2808 : Tại sao là hắn? 08/11/2019 20:01
Chapter 2807 : Thệ Ước trận pháp 08/11/2019 18:01
Chapter 2806 : Hoàng Ngự Giáp Phù 08/11/2019 16:01
Chapter 2805 : Tế đàn, quan tài (2) 08/11/2019 14:01
Chapter 2804 : Tế đàn, quan tài (1) 08/11/2019 12:01
Chapter 2803 : Phá giải trận pháp 08/11/2019 10:01
Chapter 2802 : Nghe ta 08/11/2019 08:01
Chapter 2801 : Cầu Long Thú trưởng thành 08/11/2019 06:01
Chapter 2800 : Rơi vào trận pháp (hạ) (2) 08/11/2019 04:01
Chapter 2799 : Rơi vào trận pháp (hạ) (1) 08/11/2019 02:01
Chapter 2798 : Rơi vào trận pháp (thượng) 08/11/2019 00:01
Chapter 2797 : Phá trận 07/11/2019 22:01
Chapter 2796 : Ngũ Hành Quang di trận (2) 07/11/2019 20:01
Chapter 2795 : Ngũ Hành Quang di trận (1) 07/11/2019 18:01
Chapter 2794 : Lại về Cầu Long sơn cốc 07/11/2019 16:01
Chapter 2793 : Đan điền lần nữa xếp hàng (2) 07/11/2019 14:01
Chapter 2792 : Đan điền lần nữa xếp hàng (1) 07/11/2019 12:01
Chapter 2791 : Ta là người tốt 07/11/2019 10:01
Chapter 2790 : Đối chiến (2) 07/11/2019 08:01
Chapter 2789 : Đối chiến (1) 07/11/2019 06:01
Chapter 2788 : Tu luyện thuấn di (2) 07/11/2019 04:01
Chapter 2787 : Tu luyện thuấn di (1) 07/11/2019 02:01
Chapter 2786 : Thích nhất 07/11/2019 00:01
Chapter 2785 : Tặng lễ 06/11/2019 22:01
Chapter 2784 : Tĩnh Tâm châu (2) 06/11/2019 20:01
Chapter 2783 : Tĩnh Tâm châu (1) 06/11/2019 18:01
Chapter 2782 : Yến hội bắt đầu 06/11/2019 16:01
Chapter 2781 : Hỏa Long Chi Linh 06/11/2019 14:01
Chapter 2780 : Phân đội thứ chín (2) 06/11/2019 12:01
Chapter 2779 : Phân đội thứ chín (1) 06/11/2019 10:01
Chapter 2778 : Hiên Viên Đại Đế 06/11/2019 08:01
Chapter 2777 : Rời đi (2) 06/11/2019 06:01
Chapter 2776 : Rời đi (1) 06/11/2019 04:01
Chapter 2775 : Không có chết? (2) 06/11/2019 02:01
Chapter 2774 : Không có chết? (1) 06/11/2019 00:01
Chapter 2773 : Huyền Cực Điện 05/11/2019 22:01
Chapter 2772 : Vào cốc 05/11/2019 20:01
Chapter 2771 : Lừa dối (2) 05/11/2019 18:01
Chapter 2770 : Lừa dối (1) 05/11/2019 16:01
Chapter 2769 : Cứu tỉnh (2) 05/11/2019 14:01
Chapter 2768 : Cứu tỉnh (1) 05/11/2019 12:01
Chapter 2767 : Ta có thể cứu người 05/11/2019 10:01
Chapter 2766 : Cầu Long Thú 05/11/2019 08:01
Chapter 2765 : Nguyên nhân (2) 05/11/2019 06:01
Chapter 2764 : Nguyên nhân (1) 05/11/2019 04:01
Chapter 2763 : Giác Linh hoa (2) 05/11/2019 02:01
Chapter 2762 : Giác Linh hoa (1) 05/11/2019 00:01
Chapter 2761 : Hoàng tử điện hạ? (2) 04/11/2019 22:01
Chapter 2760 : Hoàng tử điện hạ? (1) 04/11/2019 20:01
Chapter 2759 : Đối chiến với người áo đen 04/11/2019 18:01
Chapter 2758 : Tiếp xúc với kịch độc (2) 04/11/2019 16:01
Chapter 2757 : Tiếp xúc với kịch độc (1) 04/11/2019 14:01
Chapter 2756 : Lần nữa diễn sinh ra đan điền 04/11/2019 12:01
Chapter 2755 : Đột nhiên toát ra suy nghĩ (2) 04/11/2019 10:01
Chapter 2754 : Đột nhiên toát ra suy nghĩ (1) 04/11/2019 08:01
Chapter 2753 : Ồ ạt tới đánh (2) 04/11/2019 06:01
Chapter 2752 : Ồ ạt tới đánh (1) 04/11/2019 04:01
Chapter 2751 : Ta đã có người trong lòng 04/11/2019 02:01
Chapter 2750 : Câu Hỏa tiết (2) 04/11/2019 00:01
Chapter 2749 : Câu Hỏa tiết (1) 03/11/2019 22:01
Chapter 2748 : Uyển nhi? 03/11/2019 20:01
Chapter 2747 : Đế Huyền (2) 03/11/2019 18:01
Chapter 2746 : Đế Huyền (1) 03/11/2019 16:01
Chapter 2745 : Chín thế lực lớn (2) 03/11/2019 14:01
Chapter 2744 : Chín thế lực lớn (1) 03/11/2019 12:01
Chapter 2743 : Hoàn Vũ Thần Giới 03/11/2019 10:01
Chapter 2742 : Bị đoán ra thân phận 03/11/2019 08:01
Chapter 2741 : Trái cây khó ăn (2) 03/11/2019 06:01
Chapter 2740 : Trái cây khó ăn (1) 03/11/2019 04:01
Chapter 2739 : Đói bụng (2) 03/11/2019 02:01
Chapter 2738 : Đói bụng (1) 03/11/2019 00:01
Chapter 2737 : Rời đi 02/11/2019 22:01
Chapter 2736 : Khuynh Thành, làm thê tử của ta được không? (2) 02/11/2019 20:01
Chapter 2735 : Khuynh Thành, làm thê tử của ta được không? (1) 02/11/2019 18:01
Chapter 2734 : Đi dị tộc? 02/11/2019 16:01
Chapter 2733 : Hôn mê (2) 02/11/2019 14:01
Chapter 2732 : Hôn mê (1) 02/11/2019 12:01
Chapter 2731 : Đánh lén thành công (2) 02/11/2019 10:01
Chapter 2730 : Đánh lén thành công (1) 02/11/2019 08:01
Chapter 2729 : Thực lực biến hóa 02/11/2019 06:01
Chapter 2728 : Hỗn Độn đồng khánh (2) 02/11/2019 04:01
Chapter 2727 : Hỗn Độn đồng khánh (1) 02/11/2019 02:01
Chapter 2726 : Đột phá Phong vương (2) 02/11/2019 00:01
Chapter 2725 : Đột phá Phong vương (1) 01/11/2019 22:01
Chapter 2724 : Nạp Vật thế giới biến hóa (2) 01/11/2019 20:01
Chapter 2723 : Nạp Vật thế giới biến hóa (1) 01/11/2019 18:01
Chapter 2722 : Đại chiến với vương giả có máu tươi màu vàng (hạ) 01/11/2019 16:01
Chapter 2721 : Đại chiến với vương giả có máu tươi màu vàng (thượng) (2) 01/11/2019 14:01
Chapter 2720 : Đại chiến với vương giả có máu tươi màu vàng (thượng) (1) 01/11/2019 12:01
Chapter 2719 : Chém giết (2) 01/11/2019 10:01
Chapter 2718 : Chém giết (1) 01/11/2019 08:01
Chapter 2717 : Vô địch 01/11/2019 06:01
Chapter 2716 : Dẫn vào Nạp Vật thế giới 01/11/2019 04:01
Chapter 2715 : Cường giả Phong vương bướu thịt (2) 01/11/2019 02:01
Chapter 2714 : Cường giả Phong vương bướu thịt (1) 01/11/2019 00:01
Chapter 2713 : Đại chiến nổ ra 31/10/2019 22:01
Chapter 2712 : Pháp tắc không bạch khu (2) 31/10/2019 20:01
Chapter 2711 : Pháp tắc không bạch khu (1) 31/10/2019 18:01
Chapter 2710 : Dị tộc đáng sợ 31/10/2019 16:01
Chapter 2709 : Thực lực của Đạm Đài Lăng Nguyệt (2) 31/10/2019 14:01
Chapter 2708 : Thực lực của Đạm Đài Lăng Nguyệt (1) 31/10/2019 12:01
Chapter 2707 : Không đề (6) 31/10/2019 10:01
Chapter 2706 : Không đề (5) 31/10/2019 08:01
Chapter 2705 : Không đề (4) 31/10/2019 06:01
Chapter 2704 : Không đề (3) 31/10/2019 04:01
Chapter 2703 : Không đề (2) 31/10/2019 02:01
Chapter 2702 : Không đề (1) 31/10/2019 00:01
Chapter 2701 : Trở về Thập Phương Thiên vực 30/10/2019 22:01
Chapter 2700 : Ta là phu quân của nàng (2) 30/10/2019 20:01
Chapter 2699 : Ta là phu quân của nàng (1) 30/10/2019 18:01
Chapter 2698 : Đạm Đài Lăng Nguyệt sống lại (hạ) (2) 30/10/2019 16:01
Chapter 2697 : Đạm Đài Lăng Nguyệt sống lại (hạ) (1) 30/10/2019 14:01
Chapter 2696 : Đạm Đài Lăng Nguyệt sống lại (trung) 30/10/2019 12:01
Chapter 2695 : Đạm Đài Lăng Nguyệt sống lại (thượng) 30/10/2019 10:01
Chapter 2694 : Khải linh thảo tới tay (hạ) (2) 30/10/2019 08:01
Chapter 2693 : Khải linh thảo tới tay (hạ) (1) 30/10/2019 06:01
Chapter 2692 : Khải linh thảo tới tay (thượng) (2) 30/10/2019 04:01
Chapter 2691 : Khải linh thảo tới tay (thượng) (1) 30/10/2019 02:01
Chapter 2690 : Ta đi với ngươi! 30/10/2019 00:01
Chapter 2689 : Tiết Liêu sống lại (2) 29/10/2019 22:01
Chapter 2688 : Tiết Liêu sống lại (1) 29/10/2019 20:01
Chapter 2687 : Pho tượng (2) 29/10/2019 18:01
Chapter 2686 : Pho tượng (1) 29/10/2019 16:01
Chapter 2685 : Lại là hắn! 29/10/2019 14:01
Chapter 2684 : Tỏ rõ thân phận (2) 29/10/2019 12:01
Chapter 2683 : Tỏ rõ thân phận (1) 29/10/2019 10:01
Chapter 2682 : Chuyện cũ của Bích Dao cung chủ (hạ) 29/10/2019 08:01
Chapter 2681 : Chuyện cũ của Bích Dao cung chủ (thượng) (2) 29/10/2019 06:01
Chapter 2680 : Chuyện cũ của Bích Dao cung chủ (thượng) (1) 29/10/2019 04:01
Chapter 2679 : Phán đoán của Vân Phi (2) 29/10/2019 02:01
Chapter 2678 : Phán đoán của Vân Phi (1) 29/10/2019 00:01
Chapter 2677 : Tin tức về Khải linh thảo 28/10/2019 22:01
Chapter 2676 : Quy tắc (2) 28/10/2019 20:01
Chapter 2675 : Quy tắc (1) 28/10/2019 18:01
Chapter 2674 : Cửu cung thâu thiên trận 28/10/2019 16:01
Chapter 2673 : Phương pháp trị liệu dược vật (hạ) 28/10/2019 14:01
Chapter 2672 : Phương pháp trị liệu dược vật (thượng) (2) 28/10/2019 12:01
Chapter 2671 : Phương pháp trị liệu dược vật (thượng) (1) 28/10/2019 10:01
Chapter 2670 : Tinh khí thần của dược liệu (2) 28/10/2019 08:01
Chapter 2669 : Tinh khí thần của dược liệu (1) 28/10/2019 06:01
Chapter 2668 : Bích Dao cung chủ (2) 28/10/2019 04:01
Chapter 2667 : Bích Dao cung chủ (1) 28/10/2019 02:01
Chapter 2666 : Tinh Liên sắp nổi điên 28/10/2019 00:01
Chapter 2665 : Họa thủy đông dẫn (2) 27/10/2019 22:01
Chapter 2664 : Họa thủy đông dẫn (1) 27/10/2019 20:01
Chapter 2663 : Tinh Liên (2) 27/10/2019 18:01
Chapter 2662 : Tinh Liên (1) 27/10/2019 16:01
Chapter 2661 : Khách Khanh trưởng lão (2) 27/10/2019 14:01
Chapter 2660 : Khách Khanh trưởng lão (1) 27/10/2019 12:01
Chapter 2659 : Lại về Vĩnh Dạ hoàng thành 27/10/2019 10:01
Chapter 2658 : Điều kiện cần để cứu sống Đạm Đài Lăng Nguyệt (2) 27/10/2019 08:01
Chapter 2657 : Điều kiện cần để cứu sống Đạm Đài Lăng Nguyệt (1) 27/10/2019 06:01
Chapter 2656 : Là nàng! (Hạ) 27/10/2019 04:01
Chapter 2655 : Là nàng! (Thượng) 27/10/2019 02:01
Chapter 2654 : Không có cách nào luyện hóa (3) 27/10/2019 00:01
Chapter 2653 : Không có cách nào luyện hóa (2) 26/10/2019 22:01
Chapter 2652 : Không có cách nào luyện hóa (1) 26/10/2019 20:01
Chapter 2651 : Tìm được phù lục! 26/10/2019 18:01
Chapter 2650 : Chém giết Cự Quy (Hạ) 26/10/2019 16:01
Chapter 2649 : Chém giết Cự Quy (Trung) 26/10/2019 14:01
Chapter 2648 : Chém giết Cự Quy (Thượng) 26/10/2019 12:01
Chapter 2647 : Phù lục Thiên Vị đã nát? 26/10/2019 10:01
Chapter 2646 : Cho đến cuối trời (Hạ) 26/10/2019 08:01
Chapter 2645 : Cho đến cuối trời (Thượng) 26/10/2019 06:01
Chapter 2644 : Cố thủ bản tâm 26/10/2019 04:01
Chapter 2643 : Tạo Hóa Chi Môn viễn cổ (Hạ) 26/10/2019 02:01
Chapter 2642 : Tạo Hóa Chi Môn viễn cổ (Thượng) 26/10/2019 00:01
Chapter 2641 : Ai là vương giả thiên vị? (4) 25/10/2019 22:01
Chapter 2640 : Ai là vương giả thiên vị? (3) 25/10/2019 20:01
Chapter 2639 : Ai là vương giả thiên vị? (2) 25/10/2019 18:01
Chapter 2638 : Ai là vương giả thiên vị? (1) 25/10/2019 16:01
Chapter 2637 : Chuyện cũ ức vạn năm trước (5) 25/10/2019 14:01
Chapter 2636 : Chuyện cũ ức vạn năm trước (4) 25/10/2019 12:01
Chapter 2635 : Chuyện cũ ức vạn năm trước (3) 25/10/2019 10:01
Chapter 2634 : Chuyện cũ ức vạn năm trước (2) 25/10/2019 08:01
Chapter 2633 : Chuyện cũ ức vạn năm trước (1) 25/10/2019 06:01
Chapter 2632 : Tín niệm và sự kiên trì (Hạ) 25/10/2019 04:01
Chapter 2631 : Tín niệm và sự kiên trì (Thượng) 25/10/2019 02:01
Chapter 2630 : Phong ấn (Hạ) 25/10/2019 00:01
Chapter 2629 : Phong ấn (Thượng) 24/10/2019 22:01
Chapter 2628 : Sương mù 24/10/2019 20:01
Chapter 2627 : Đi tìm Tu La vương 24/10/2019 18:01
Chapter 2626 : Bại lộ (Hạ) 24/10/2019 16:01
Chapter 2625 : Bại lộ (Thượng) 24/10/2019 14:01
Chapter 2624 : Tà Nguyệt Chí Tôn vực sụp đổ (Hạ) 24/10/2019 12:01
Chapter 2623 : Tà Nguyệt Chí Tôn vực sụp đổ (Thượng) 24/10/2019 10:01
Chapter 2622 : A Dục Vương đã xảy ra chuyện (Hạ) 24/10/2019 08:01
Chapter 2621 : A Dục Vương đã xảy ra chuyện (Thượng) 24/10/2019 06:01
Chapter 2620 : Tu La Vương sáng chế 24/10/2019 04:01
Chapter 2619 : Thi thể Chúa Tể Tu La thế giới (Hạ) 24/10/2019 02:01
Chapter 2618 : Thi thể Chúa Tể Tu La thế giới (Thượng) 24/10/2019 00:01
Chapter 2617 : Mông Tử 23/10/2019 22:01
Chapter 2616 : Tu La bổ thiên trận (Hạ) 23/10/2019 20:01
Chapter 2615 : Tu La bổ thiên trận (Thượng) 23/10/2019 18:01
Chapter 2614 : Thuấn di 23/10/2019 16:01
Chapter 2613 : Thời gian gia tốc (Hạ) 23/10/2019 14:01
Chapter 2612 : Thời gian gia tốc (Trung) 23/10/2019 12:01
Chapter 2611 : Thời gian gia tốc (thượng) 23/10/2019 10:01
Chapter 2610 : Hỗn Độn Hàn tinh tới tay 23/10/2019 08:01
Chapter 2609 : Chúa Tể nhiều như chó 23/10/2019 06:01
Chapter 2608 : Khôi lỗi mạnh nhất (4) 23/10/2019 04:01
Chapter 2607 : Khôi lỗi mạnh nhất (3) 23/10/2019 02:01
Chapter 2606 : Khôi lỗi mạnh nhất (2) 23/10/2019 00:01
Chapter 2605 : Khôi lỗi mạnh nhất (1) 22/10/2019 22:01
Chapter 2604 : Yến Huy Đại thống lĩnh (Hạ) 22/10/2019 20:01
Chapter 2603 : Yến Huy Đại thống lĩnh (Thượng) 22/10/2019 18:01
Chapter 2602 : Sâm La Viện 22/10/2019 16:01
Chapter 2601 : Thông qua (Hạ) 22/10/2019 14:01
Chapter 2600 : Thông qua (Thượng) 22/10/2019 12:01
Chapter 2599 : Tiến vào lôi hải (Hạ) 22/10/2019 10:01
Chapter 2598 : Tiến vào lôi hải (Thượng) 22/10/2019 08:01
Chapter 2597 : Nghĩ ra biện pháp 22/10/2019 06:01
Chapter 2596 : Lôi điện hải 22/10/2019 04:01
Chapter 2595 : Vòng xoáy (Hạ) 22/10/2019 02:01
Chapter 2594 : Vòng xoáy (Thượng) 22/10/2019 00:01
Chapter 2593 : Qua sông 21/10/2019 22:01
Chapter 2592 : Phí Du Hà (Hạ) 21/10/2019 20:01
Chapter 2591 : Phí Du Hà (Thượng) 21/10/2019 18:01
Chapter 2590 : Tật Phong cốc 21/10/2019 16:01
Chapter 2589 : Nổi danh (4) 21/10/2019 14:01
Chapter 2588 : Nổi danh (3) 21/10/2019 12:01
Chapter 2587 : Nổi danh (2) 21/10/2019 10:01
Chapter 2586 : Nổi danh (1) 21/10/2019 08:01
Chapter 2585 : Ba đại thiên tài 21/10/2019 06:01
Chapter 2584 : Sâm Tùng (Hạ) 21/10/2019 04:01
Chapter 2583 : Sâm Tùng (Thượng) 21/10/2019 02:01
Chapter 2582 : Thời Không nhuyễn trùng (Hạ) 21/10/2019 00:01
Chapter 2581 : Thời Không nhuyễn trùng (Thượng) 20/10/2019 22:01
Chapter 2580 : Huyễn Cách thống lĩnh (Hạ) 20/10/2019 20:01
Chapter 2579 : Huyễn Cách thống lĩnh (Thượng) 20/10/2019 18:01
Chapter 2578 : Hoạch định kế hoạch 20/10/2019 16:01
Chapter 2577 : Tác dụng của Tứ Phương đỉnh (Hạ) 20/10/2019 14:01
Chapter 2576 : Tác dụng của Tứ Phương đỉnh (Thượng) 20/10/2019 12:01
Chapter 2575 : Chuyện này đơn giản 20/10/2019 10:01
Chapter 2574 : Lấy đi Kim Linh Ngân Sa (Hạ) 20/10/2019 08:01
Chapter 2573 : Lấy đi Kim Linh Ngân Sa (Trung) 20/10/2019 06:01
Chapter 2572 : Lấy đi Kim Linh Ngân Sa (Thượng) 20/10/2019 04:01
Chapter 2571 : Tin tức khiến cho người ta giật mình kinh hãi 20/10/2019 02:01
Chapter 2570 : Kim Linh tiên tử (Hạ) 20/10/2019 00:01
Chapter 2569 : Kim Linh tiên tử (Tthượng) 19/10/2019 22:01
Chapter 2568 : Trần Lạc Dung 19/10/2019 20:01
Chapter 2567 : Lại về Cửu Thiên thế giới (Hạ) 19/10/2019 18:01
Chapter 2566 : Lại về Cửu Thiên thế giới (Thượng) 19/10/2019 16:01
Chapter 2565 : Cơ hội không thể mất 19/10/2019 14:01
Chapter 2564 : Luyện hóa phong vương thần binh (Hạ) 19/10/2019 12:01
Chapter 2563 : Luyện hóa phong vương thần binh (Trung) 19/10/2019 10:01
Chapter 2562 : Luyện hóa phong vương thần binh (Thượng) 19/10/2019 08:01
Chapter 2561 : Dọa đi 19/10/2019 06:01
Chapter 2560 : Cường giả phong vương đấu giá (Hạ) 19/10/2019 04:01
Chapter 2559 : Cường giả phong vương đấu giá (Thượng) 19/10/2019 02:01
Chapter 2558 : Tuyệt Sát Vương xuất hiện 19/10/2019 00:01
Chapter 2557 : Ta còn cái thứ hai 18/10/2019 22:01
Chapter 2556 : Vạch mặt 18/10/2019 20:01
Chapter 2555 : Chân huyết chi tinh đến tay (4) 18/10/2019 18:01
Chapter 2554 : Chân huyết chi tinh đến tay (3) 18/10/2019 16:01
Chapter 2553 : Chân huyết chi tinh đến tay (2) 18/10/2019 14:01
Chapter 2552 : Chân huyết chi tinh đến tay (1) 18/10/2019 12:01
Chapter 2551 : Chế định kế hoạch 18/10/2019 10:01
Chapter 2550 : Bong bóng thần kỳ (Hạ) 18/10/2019 08:01
Chapter 2549 : Bong bóng thần kỳ (Thượng) 18/10/2019 06:01
Chapter 2548 : Đại ngư 18/10/2019 04:01
Chapter 2547 : Địa Ngục Long Giải 18/10/2019 02:01
Chapter 2546 : Tinh Thần Kim Thiềm 18/10/2019 00:01
Chapter 2545 : Bí pháp (Hạ) 17/10/2019 22:01
Chapter 2544 : Bí pháp (Thượng) 17/10/2019 20:01
Chapter 2543 : Tuyệt Mệnh Quật 17/10/2019 18:01
Chapter 2542 : Vòng xoáy bạo động 17/10/2019 16:01
Chapter 2541 : Cao Dương chúa tể (Hạ) 17/10/2019 14:01
Chapter 2540 : Cao Dương chúa tể (Thượng) 17/10/2019 12:01
Chapter 2539 : Phương vương sứ giả 17/10/2019 10:01
Chapter 2538 : Tình thế bắt buộc 17/10/2019 08:01
Chapter 2537 : Ai dám không phục? (Hạ) 17/10/2019 06:01
Chapter 2536 : Ai dám không phục? (Thượng) 17/10/2019 04:01
Chapter 2535 : Ai thua ai thắng (Hạ) 17/10/2019 02:01
Chapter 2534 : Ai thua ai thắng (Thượng) 17/10/2019 00:01
Chapter 2533 : Truyền thụ kiếm pháp 16/10/2019 22:01
Chapter 2532 : Mạch Qua (Hạ) 16/10/2019 20:01
Chapter 2531 : Mạch Qua (Thượng) 16/10/2019 18:01
Chapter 2530 : Kim Linh Giáp Trùng 16/10/2019 16:01
Chapter 2529 : Hạ thấp tư thái (Hạ) 16/10/2019 14:01
Chapter 2528 : Hạ thấp tư thái (Thượng) 16/10/2019 12:01
Chapter 2527 : Các chủ Linh Nhất Các 16/10/2019 10:01
Chapter 2526 : Khó phân thật giả 16/10/2019 08:01
Chapter 2525 : Vào cửa 16/10/2019 06:01
Chapter 2524 : Linh Nhất Các 16/10/2019 04:01
Chapter 2523 : A Da Nạp Chi Tinh 16/10/2019 02:01
Chapter 2522 : Rời khỏi hư không giới (Hạ) 16/10/2019 00:01
Chapter 2521 : Rời khỏi hư không giới (Thượng) 15/10/2019 22:01
Chapter 2520 : Tự chịu diệt vong 15/10/2019 20:01
Chapter 2519 : Phục thế chúa tể thần binh (Hạ) 15/10/2019 18:01
Chapter 2518 : Phục thế chúa tể thần binh (Thượng) 15/10/2019 16:01
Chapter 2517 : Thiên vực hàn băng 15/10/2019 14:01
Chapter 2516 : Bại lộ 15/10/2019 12:01
Chapter 2515 : Ai chém giết ai? 15/10/2019 10:01
Chapter 2514 : Tam thế thân 15/10/2019 08:01
Chapter 2513 : Nhìn ngươi mắc câu hay không 15/10/2019 06:01
Chapter 2512 : Bí mật đài tế tự 15/10/2019 04:01
Chapter 2511 : Đánh cờ 15/10/2019 02:01
Chapter 2510 : Mặt kính phân thân 15/10/2019 00:01
Chapter 2509 : Nhiếp Vân thật giả (Hạ) 14/10/2019 22:01
Chapter 2508 : Nhiếp Vân thật giả (Trung) 14/10/2019 20:01
Chapter 2507 : Nhiếp Vân thật giả (Thượng) 14/10/2019 18:01
Chapter 2506 : Hai Nhiếp Vân 14/10/2019 16:01
Chapter 2505 : Người sau lưng là ai? (Hạ) 14/10/2019 14:01
Chapter 2504 : Người sau lưng là ai? (Thượng) 14/10/2019 12:01
Chapter 2503 : Tử Đồng Bất Hủy phát hiện 14/10/2019 10:01
Chapter 2502 : Tế thai 14/10/2019 08:01
Chapter 2501 : Tế Tự chi linh (2) 14/10/2019 06:01
Chapter 2500 : Tế Tự chi linh (1) 14/10/2019 04:01
Chapter 2499 : Lần nữa uy hiếp Đan Thần Chúa Tể 14/10/2019 02:01
Chapter 2498 : Ác linh phụ thể (2) 14/10/2019 00:01
Chapter 2497 : Ác linh phụ thể (1) 13/10/2019 22:01
Chapter 2496 : Quái vật 13/10/2019 20:01
Chapter 2495 : Sát chiêu mạnh nhất! (2) 13/10/2019 18:01
Chapter 2494 : Sát chiêu mạnh nhất! (1) 13/10/2019 16:01
Chapter 2493 : Phá cục như thế nào? (2) 13/10/2019 14:01
Chapter 2492 : Phá cục như thế nào? (1) 13/10/2019 12:01
Chapter 2491 : Tách ra thẩm vấn 13/10/2019 10:01
Chapter 2490 : Chỉ trích lẫn nhau (2) 13/10/2019 08:01
Chapter 2489 : Chỉ trích lẫn nhau (1) 13/10/2019 06:01
Chapter 2488 : Tiêu Diêu Tiên biến mất 13/10/2019 04:01
Chapter 2487 : Thời gian ngừng lại (2) 13/10/2019 02:01
Chapter 2486 : Thời gian ngừng lại (1) 13/10/2019 00:01
Chapter 2485 : Thôn trang cổ quái (2) 12/10/2019 22:01
Chapter 2484 : Thôn trang cổ quái (1) 12/10/2019 20:01
Chapter 2483 : Thực lực biến mất 12/10/2019 18:01
Chapter 2482 : Hư Không giới xuất hiện (2) 12/10/2019 16:01
Chapter 2481 : Hư Không giới xuất hiện (1) 12/10/2019 14:01
Chapter 2480 : Chân Huyết chi tinh 12/10/2019 12:01
Chapter 2479 : Thiếu nữ trần truồng (2) 12/10/2019 10:01
Chapter 2478 : Thiếu nữ trần truồng (1) 12/10/2019 08:01
Chapter 2477 : Luyện hóa Cửu U Trảm Cốt đao 12/10/2019 06:01
Chapter 2476 : Mặc Hú 12/10/2019 04:01
Chapter 2475 : Tiểu Long lợi hại (hạ) (2) 12/10/2019 02:01
Chapter 2474 : Tiểu Long lợi hại (hạ) (1) 12/10/2019 00:01
Chapter 2473 : Tiểu Long lợi hại (thượng) (2) 11/10/2019 22:01
Chapter 2472 : Tiểu Long lợi hại (thượng) (1) 11/10/2019 20:01
Chapter 2471 : Hoan nghênh đi tới thế giới của ta! 11/10/2019 18:01
Chapter 2470 : Chân Huyết vương quan (2) 11/10/2019 16:01
Chapter 2469 : Chân Huyết vương quan (1) 11/10/2019 14:01
Chapter 2468 : Thần binh Bán bộ Phong vương! (2) 11/10/2019 12:01
Chapter 2467 : Thần binh Bán bộ Phong vương! (1) 11/10/2019 10:01
Chapter 2466 : Vạn Pháp Quy Nhất 11/10/2019 08:01
Chapter 2465 : Ngươi rốt cuộc là ai? (2) 11/10/2019 06:01
Chapter 2464 : Ngươi rốt cuộc là ai? (1) 11/10/2019 04:01
Chapter 2463 : Trong lòng có hắn 11/10/2019 02:01
Chapter 2462 : Vạn Pháp Chúa Tể (2) 11/10/2019 00:01
Chapter 2461 : Vạn Pháp Chúa Tể (1) 10/10/2019 22:01
Chapter 2460 : Vạn Pháp cung 10/10/2019 20:01
Chapter 2459 : Tần Xuyến tiên tử 10/10/2019 18:01
Chapter 2458 : Thập Phương Thiên vực (2) 10/10/2019 16:01
Chapter 2457 : Thập Phương Thiên vực (1) 10/10/2019 14:01
Chapter 2456 : Người thương của Tú Linh đại đế 10/10/2019 12:01
Chapter 2455 : Trảm thi (2) 10/10/2019 10:01
Chapter 2454 : Trảm thi (1) 10/10/2019 08:01
Chapter 2453 : Đan Thần Chúa Tể tan vỡ (2) 10/10/2019 06:01
Chapter 2452 : Đan Thần Chúa Tể tan vỡ (1) 10/10/2019 04:01
Chapter 2451 : Có chuyện muốn nhờ 10/10/2019 02:01
Chapter 2450 : Tú Linh đại đế 10/10/2019 00:01
Chapter 2449 : Chọn hoa khôi (2) 09/10/2019 22:01
Chapter 2448 : Chọn hoa khôi (1) 09/10/2019 20:01
Chapter 2447 : Linh Tú tộc 09/10/2019 18:01
Chapter 2446 : Luyện hóa cổ thuyền 09/10/2019 16:01
Chapter 2445 : Tuyết Hàn nhận chủ (2) 09/10/2019 14:01
Chapter 2444 : Tuyết Hàn nhận chủ (1) 09/10/2019 12:01
Chapter 2443 : Chuyển bại thành thắng 09/10/2019 10:01
Chapter 2442 : Thực lực chân thật của Đan Thần Chúa Tể 09/10/2019 08:01
Chapter 2441 : Vạn Hồn Tụ Thiên trận (2) 09/10/2019 06:01
Chapter 2440 : Vạn Hồn Tụ Thiên trận (1) 09/10/2019 04:01
Chapter 2439 : Một quyền 09/10/2019 02:01
Chapter 2438 : Đan Thần Chúa Tể (2) 09/10/2019 00:01
Chapter 2437 : Đan Thần Chúa Tể (1) 08/10/2019 22:01
Chapter 2436 : Đan Thần cốc 08/10/2019 20:01
Chapter 2435 : Truyền thuyết về Hư Vô Giới (2) 08/10/2019 18:01
Chapter 2434 : Truyền thuyết về Hư Vô Giới (1) 08/10/2019 16:01
Chapter 2433 : Vĩnh Dạ hoàng đế tới 08/10/2019 14:01
Chapter 2432 : Thái tử phách lối (2) 08/10/2019 12:01
Chapter 2431 : Thái tử phách lối (1) 08/10/2019 10:01
Chapter 2430 : Thái tử 08/10/2019 08:01
Chapter 2429 : Huệ Bảo các (2) 08/10/2019 06:01
Chapter 2428 : Huệ Bảo các (1) 08/10/2019 04:01
Chapter 2427 : Bố Da Tộc 08/10/2019 02:01
Chapter 2426 : Đi Hỗn Độn Chí Tôn vực (2) 08/10/2019 00:01
Chapter 2425 : Đi Hỗn Độn Chí Tôn vực (1) 07/10/2019 22:01
Chapter 2424 : Huyết mạch đặc thù 07/10/2019 20:01
Chapter 2423 : Nhiếp Đồng cường đại (2) 07/10/2019 18:01
Chapter 2422 : Nhiếp Đồng cường đại (1) 07/10/2019 16:01
Chapter 2421 : Ai dám làm tổn thương ca ca của ta? (2) 07/10/2019 14:01
Chapter 2420 : Ai dám làm tổn thương ca ca của ta? (1) 07/10/2019 12:01
Chapter 2419 : A Dục Vương lại xuất hiện (hạ) 07/10/2019 10:01
Chapter 2418 : A Dục Vương lại xuất hiện (thượng) (2) 07/10/2019 08:01
Chapter 2417 : A Dục Vương lại xuất hiện (thượng) (1) 07/10/2019 06:01
Chapter 2416 : Gặp lại thi thể cổ quái 07/10/2019 04:01
Chapter 2415 : Thế giới đặc thù (2) 07/10/2019 02:01
Chapter 2414 : Thế giới đặc thù (1) 07/10/2019 00:01
Chapter 2413 : Tĩnh Tâm sợ hãi (2) 06/10/2019 22:01
Chapter 2412 : Tĩnh Tâm sợ hãi (1) 06/10/2019 20:01
Chapter 2411 : Cổ địa 06/10/2019 18:01
Chapter 2410 : Lưu ảnh thạch bích 06/10/2019 16:01
Chapter 2409 : Hủy diệt Kiền Huyết hoàng cung (2) 06/10/2019 14:01
Chapter 2408 : Hủy diệt Kiền Huyết hoàng cung (1) 06/10/2019 12:01
Chapter 2407 : Lại về Kiền Huyết hoàng thành (2) 06/10/2019 10:01
Chapter 2406 : Lại về Kiền Huyết hoàng thành (1) 06/10/2019 08:01
Chapter 2405 : Sát cơ 06/10/2019 06:01
Chapter 2404 : Thu hoạch (2) 06/10/2019 04:01
Chapter 2403 : Thu hoạch (1) 06/10/2019 02:01
Chapter 2402 : Tam giới đều biết (2) 06/10/2019 00:01
Chapter 2401 : Tam giới đều biết (1) 05/10/2019 22:01
Chapter 2400 : Phù Lệnh phụng thiên 05/10/2019 20:01
Chapter 2399 : Ép đi (2) 05/10/2019 18:01
Chapter 2398 : Ép đi (1) 05/10/2019 16:01
Chapter 2397 : Tam đại cường giả Phong vương (hạ) 05/10/2019 14:01
Chapter 2396 : Tam đại cường giả Phong vương (2) 05/10/2019 12:01
Chapter 2395 : Tam đại cường giả Phong vương (1) 05/10/2019 10:01
Chapter 2394 : Chém giết Ma Thiên (2) 05/10/2019 08:01
Chapter 2393 : Chém giết Ma Thiên (1) 05/10/2019 06:01
Chapter 2392 : Vạn người khó hiểu (2) 05/10/2019 04:01
Chapter 2391 : Vạn người khó hiểu (1) 05/10/2019 02:01
Chapter 2390 : Chúa Tể như vân (hạ) 05/10/2019 00:01
Chapter 2389 : Chúa Tể như vân (thượng) (2) 04/10/2019 22:01
Chapter 2388 : Chúa Tể như vân (thượng) (1) 04/10/2019 20:01
Chapter 2387 : Vô Nhật Chúa Tể (2) 04/10/2019 18:01
Chapter 2386 : Vô Nhật Chúa Tể (1) 04/10/2019 16:01
Chapter 2385 : Bái sư 04/10/2019 14:01
Chapter 2384 : A Dục Vương (2) 04/10/2019 12:01
Chapter 2383 : A Dục Vương (1) 04/10/2019 10:01
Chapter 2382 : Hù dọa hai vị Chúa Tể (2) 04/10/2019 08:01
Chapter 2381 : Hù dọa hai vị Chúa Tể (1) 04/10/2019 06:01
Chapter 2380 : Đánh chết Kiền Huyết lão tổ (hạ) 04/10/2019 04:01
Chapter 2379 : Đánh chết Kiền Huyết lão tổ (thượng) (2) 04/10/2019 02:01
Chapter 2378 : Đánh chết Kiền Huyết lão tổ (thượng) (1) 04/10/2019 00:01
Chapter 2377 : Nhất tiễn hạ song điêu (2) 03/10/2019 22:01
Chapter 2376 : Nhất tiễn hạ song điêu (1) 03/10/2019 20:01
Chapter 2375 : Ngũ đại Chúa Tể (2) 03/10/2019 18:01
Chapter 2374 : Ngũ đại Chúa Tể (1) 03/10/2019 16:01
Chapter 2373 : Có mắt không tròng 03/10/2019 14:01
Chapter 2372 : Kiền Huyết lão tổ lại xuất hiện! (2) 03/10/2019 12:01
Chapter 2371 : Kiền Huyết lão tổ lại xuất hiện! (1) 03/10/2019 10:01
Chapter 2370 : Ngươi là Nhiếp Vân? (2) 03/10/2019 08:01
Chapter 2369 : Ngươi là Nhiếp Vân? (1) 03/10/2019 06:01
Chapter 2368 : Gặp lại người của Quy Khư Hải (2) 03/10/2019 04:01
Chapter 2367 : Gặp lại người của Quy Khư Hải (1) 03/10/2019 02:01
Chapter 2366 : Tam giới ma bàn 03/10/2019 00:01
Chapter 2365 : Thiêu thi (2) 02/10/2019 22:01
Chapter 2364 : Thiêu thi (1) 02/10/2019 20:01
Chapter 2363 : Kẽ hở (2) 02/10/2019 18:01
Chapter 2362 : Kẽ hở (1) 02/10/2019 16:01
Chapter 2361 : Vĩnh Dạ vương triều 02/10/2019 14:01
Chapter 2360 : Hắn là Chúa Tể? (2) 02/10/2019 12:01
Chapter 2359 : Hắn là Chúa Tể? (1) 02/10/2019 10:01
Chapter 2358 : Lưu Sa Chi Vũ 02/10/2019 08:01
Chapter 2357 : Yến Lưu Sa (2) 02/10/2019 06:01
Chapter 2356 : Yến Lưu Sa (1) 02/10/2019 04:01
Chapter 2355 : Lại về chiến trường tam giới! (2) 02/10/2019 02:01
Chapter 2354 : Lại về chiến trường tam giới! (1) 02/10/2019 00:01
Chapter 2353 : Thành công! (2) 01/10/2019 22:01
Chapter 2352 : Thành công! (1) 01/10/2019 20:01
Chapter 2351 : Luyện hóa 01/10/2019 18:01
Chapter 2350 : Đường cùng (2) 01/10/2019 16:01
Chapter 2349 : Đường cùng (1) 01/10/2019 14:01
Chapter 2348 : Nguy cơ trí mạng (2) 01/10/2019 12:01
Chapter 2347 : Nguy cơ trí mạng (1) 01/10/2019 10:01
Chapter 2346 : Gặp lại Kiền Huyết lão tổ 01/10/2019 08:01
Chapter 2345 : Nhất Kiếm Lăng Vân (2) 01/10/2019 06:01
Chapter 2344 : Nhất Kiếm Lăng Vân (1) 01/10/2019 04:01
Chapter 2343 : Trung niên nhân cường đại 01/10/2019 02:01
Chapter 2342 : Toàn bộ thần phục (2) 01/10/2019 00:01
Chapter 2341 : Toàn bộ thần phục (1) 30/09/2019 22:01
Chapter 2340 : Gặp lại Phù Ám Triều 30/09/2019 20:01
Chapter 2339 : Kéo ta lên 30/09/2019 18:01
Chapter 2338 : Địa ngục dung nham (2) 30/09/2019 16:01
Chapter 2337 : Địa ngục dung nham (1) 30/09/2019 14:01
Chapter 2336 : Định Hồn Pha 30/09/2019 12:01
Chapter 2335 : Ma luyện đại kết giới (2) 30/09/2019 10:01
Chapter 2334 : Ma luyện đại kết giới (1) 30/09/2019 08:01
Chapter 2333 : Ma Luyện tôn giả 30/09/2019 06:01
Chapter 2332 : Bổng Hát Hống 30/09/2019 04:01
Chapter 2331 : Quỷ U tôn giả (2) 30/09/2019 02:01
Chapter 2330 : Quỷ U tôn giả (1) 30/09/2019 00:01
Chapter 2329 : Thạch lương 29/09/2019 22:01
Chapter 2328 : Còn chưa nói? 29/09/2019 20:01
Chapter 2327 : Họ Nhiếp (2) 29/09/2019 18:01
Chapter 2326 : Họ Nhiếp (1) 29/09/2019 16:01
Chapter 2325 : Dự Ngôn Bi 29/09/2019 14:01
Chapter 2324 : Phá kính (2) 29/09/2019 12:01
Chapter 2323 : Phá kính (1) 29/09/2019 10:01
Chapter 2322 : Quỷ dị liên tục 29/09/2019 08:01
Chapter 2321 : Ba cửa khẩu 29/09/2019 06:01
Chapter 2320 : Bôn Lôi Thú (2) 29/09/2019 04:01
Chapter 2319 : Bôn Lôi Thú (1) 29/09/2019 02:01
Chapter 2318 : Tam giới lôi phạt 29/09/2019 00:01
Chapter 2317 : Tinh Linh Hoàn (2) 28/09/2019 22:01
Chapter 2316 : Tinh Linh Hoàn (1) 28/09/2019 20:01
Chapter 2315 : Phá Ấn Luân 28/09/2019 18:01
Chapter 2314 : Phù Ám Triều 28/09/2019 16:01
Chapter 2313 : Tầm Lệnh Phù (2) 28/09/2019 14:01
Chapter 2312 : Tầm Lệnh Phù (1) 28/09/2019 12:01
Chapter 2311 : Vẽ mặt lần nữa 28/09/2019 10:01
Chapter 2310 : Cẩm Vân Thiên Chu 28/09/2019 08:01
Chapter 2309 : Tiến vào chiến trường (2) 28/09/2019 06:01
Chapter 2308 : Tiến vào chiến trường (1) 28/09/2019 04:01
Chapter 2307 : Tam giới chiến trường mở ra 28/09/2019 02:01
Chapter 2306 : Thổ hào (2) 28/09/2019 00:01
Chapter 2305 : Thổ hào (1) 27/09/2019 22:01
Chapter 2304 : Cạnh tranh 27/09/2019 20:01
Chapter 2303 : Vẽ mặt (Hạ) 27/09/2019 18:01
Chapter 2302 : Vẽ mặt (Thượng) (2) 27/09/2019 16:01
Chapter 2301 : Vẽ mặt (Thượng) (1) 27/09/2019 14:01
Chapter 2300 : Chạy ra ngoài tìm đường sống 27/09/2019 12:01
Chapter 2299 : Phát hiện kinh người (2) 27/09/2019 10:01
Chapter 2298 : Phát hiện kinh người (1) 27/09/2019 08:01
Chapter 2297 : Không gian chi tâm 27/09/2019 06:01
Chapter 2296 : Pháp bảo đáng sợ 27/09/2019 04:01
Chapter 2295 : Chúa tể tụ tập (2) 27/09/2019 02:01
Chapter 2294 : Chúa tể tụ tập (1) 27/09/2019 00:01
Chapter 2293 : Kiền Huyết lão tổ bá đạo 26/09/2019 22:01
Chapter 2292 : Di Tương 26/09/2019 20:01
Chapter 2291 : Dung hợp (2) 26/09/2019 18:01
Chapter 2290 : Dung hợp (1) 26/09/2019 16:01
Chapter 2289 : Chiến đấu cùng cường giả chúa tể 26/09/2019 14:01
Chapter 2288 : Các chủ ra tay (2) 26/09/2019 12:01
Chapter 2287 : Các chủ ra tay (1) 26/09/2019 10:01
Chapter 2286 : Thiết cắt linh hồn 26/09/2019 08:01
Chapter 2285 : Đoạn Diệc 26/09/2019 06:01
Chapter 2284 : Bách Cường Đồ (2) 26/09/2019 04:01
Chapter 2283 : Bách Cường Đồ (1) 26/09/2019 02:01
Chapter 2282 : Thế giới phân cấp 26/09/2019 00:01
Chapter 2281 : Tam giới giao lưu hội 25/09/2019 22:01
Chapter 2280 : Chế tạo không hạn (2) 25/09/2019 20:01
Chapter 2279 : Chế tạo không hạn (1) 25/09/2019 18:01
Chapter 2278 : Nguyên khí đại đạo phù 25/09/2019 16:01
Chapter 2277 : Hỗn độn kim ngôn thạch (2) 25/09/2019 14:01
Chapter 2276 : Hỗn độn kim ngôn thạch (1) 25/09/2019 12:01
Chapter 2275 : Tìm phiền toái 25/09/2019 10:01
Chapter 2274 : Mạnh mẽ đâm tới 25/09/2019 08:01
Chapter 2273 : Đi tam giới chiến trường (2) 25/09/2019 06:01
Chapter 2272 : Đi tam giới chiến trường (1) 25/09/2019 04:01
Chapter 2271 : Thái Thượng trưởng lão 25/09/2019 02:01
Chapter 2270 : Trở lại Tà Nguyệt Chí Tôn Vực (2) 25/09/2019 00:01
Chapter 2269 : Trở lại Tà Nguyệt Chí Tôn Vực (1) 24/09/2019 22:01
Chapter 2268 : Linh hồn cấp chúa tể 24/09/2019 20:01
Chapter 2267 : Phục sinh tiểu Long (2) 24/09/2019 18:01
Chapter 2266 : Phục sinh tiểu Long (1) 24/09/2019 16:01
Chapter 2265 : Lại gặp khó khăn 24/09/2019 14:01
Chapter 2264 : Lạc Khuynh Thành bị bắt 24/09/2019 12:01
Chapter 2263 : Bảo hộ thiên địa lục đạo (2) 24/09/2019 10:01
Chapter 2262 : Bảo hộ thiên địa lục đạo (1) 24/09/2019 08:01
Chapter 2261 : Lại là cường giả chúa tể 24/09/2019 06:01
Chapter 2260 : Chẳng lẽ là hắn? (2) 24/09/2019 04:01
Chapter 2259 : Chẳng lẽ là hắn? (1) 24/09/2019 02:01
Chapter 2258 : Cường giả chúa tể 24/09/2019 00:01
Chapter 2257 : Luyện hóa long ấn 23/09/2019 22:01
Chapter 2256 : Đoạt Kiền Huyết Long Ấn (2) 23/09/2019 20:01
Chapter 2255 : Đoạt Kiền Huyết Long Ấn (1) 23/09/2019 18:01
Chapter 2254 : Treo đầu dê án thịt chó 23/09/2019 16:01
Chapter 2253 : Cũng không có gì đặc biệt (2) 23/09/2019 14:01
Chapter 2252 : Cũng không có gì đặc biệt (1) 23/09/2019 12:01
Chapter 2251 : Không đơn giản 23/09/2019 10:01
Chapter 2250 : Bảy người liên thủ 23/09/2019 08:01
Chapter 2249 : Võ đấu (2) 23/09/2019 06:01
Chapter 2248 : Võ đấu (1) 23/09/2019 04:01
Chapter 2247 : Xã tắc chi thương 23/09/2019 02:01
Chapter 2246 : Văn tự đằng long (2) 23/09/2019 00:01
Chapter 2245 : Văn tự đằng long (1) 22/09/2019 22:01
Chapter 2244 : Hạ bút 22/09/2019 20:01
Chapter 2243 : Văn khảo thí 22/09/2019 18:01
Chapter 2242 : Kỳ thi cuối năm (2) 22/09/2019 16:01
Chapter 2241 : Kỳ thi cuối năm (1) 22/09/2019 14:01
Chapter 2240 : Lẫn vào hoàng thành 22/09/2019 12:01
Chapter 2239 : Thất bại (2) 22/09/2019 10:01
Chapter 2238 : Thất bại (1) 22/09/2019 08:01
Chapter 2237 : Đại chiến Kiền Huyết hoàng đế 22/09/2019 06:01
Chapter 2236 : Kiền Huyết hoàng đế 22/09/2019 04:01
Chapter 2235 : Kim Ưng (2) 22/09/2019 02:01
Chapter 2234 : Kim Ưng (1) 22/09/2019 00:01
Chapter 2233 : Phục Giang chết 21/09/2019 22:01
Chapter 2232 : Tiêu Diêu Tiên (Hạ) 21/09/2019 20:01
Chapter 2231 : Tiêu Diêu Tiên (Trung) 21/09/2019 18:01
Chapter 2230 : Tiêu Diêu Tiên (Thượng) 21/09/2019 16:01
Chapter 2229 : Chư Thiên Diệt Hồn Trận 21/09/2019 14:01
Chapter 2228 : Vô Tâm Xà (2) 21/09/2019 12:01
Chapter 2227 : Vô Tâm Xà (1) 21/09/2019 10:01
Chapter 2226 : Thành chủ thành Lưu Ly 21/09/2019 08:01
Chapter 2225 : Phục Giang biến mất (2) 21/09/2019 06:01
Chapter 2224 : Phục Giang biến mất (1) 21/09/2019 04:01
Chapter 2223 : Thần phục ta 21/09/2019 02:01
Chapter 2222 : Tuệ kiếm 21/09/2019 00:01
Chapter 2221 : Kinh Hồn Vũ (2) 20/09/2019 22:01
Chapter 2220 : Kinh Hồn Vũ (1) 20/09/2019 20:01
Chapter 2219 : Mị hoặc 20/09/2019 18:01
Chapter 2218 : Dục Thân Viêm Viêm Công (2) 20/09/2019 16:01
Chapter 2217 : Dục Thân Viêm Viêm Công (1) 20/09/2019 14:01
Chapter 2216 : Nguyệt Vũ 20/09/2019 12:01
Chapter 2215 : Tầng thứ mười một 20/09/2019 10:01
Chapter 2214 : Xông tháp (2) 20/09/2019 08:01
Chapter 2213 : Xông tháp (1) 20/09/2019 06:01
Chapter 2212 : Thành Lưu Ly 20/09/2019 04:01
Chapter 2211 : Quy khư tổ địa 20/09/2019 02:01
Chapter 2210 : Tam giới chiến trường (2) 20/09/2019 00:01
Chapter 2209 : Tam giới chiến trường (1) 19/09/2019 22:01
Chapter 2208 : Chư Cát Lăng 19/09/2019 20:01
Chapter 2207 : Trấn Viễn tướng quân (2) 19/09/2019 18:01
Chapter 2206 : Trấn Viễn tướng quân (1) 19/09/2019 16:01
Chapter 2205 : Vẽ mặt 19/09/2019 14:01
Chapter 2204 : Hoàng Trữ 19/09/2019 12:01
Chapter 2203 : Mạnh mẽ đâm tới (2) 19/09/2019 10:01
Chapter 2202 : Mạnh mẽ đâm tới (1) 19/09/2019 08:01
Chapter 2201 : Thiên tài chân chính 19/09/2019 06:01
Chapter 2200 : Phá Vẫn Sơn (2) 19/09/2019 04:01
Chapter 2199 : Phá Vẫn Sơn (1) 19/09/2019 02:01
Chapter 2198 : Phù văn cường đại 19/09/2019 00:01
Chapter 2197 : Kỷ Hư 18/09/2019 22:01
Chapter 2196 : Di tích chi tâm (2) 18/09/2019 20:01
Chapter 2195 : Di tích chi tâm (1) 18/09/2019 18:01
Chapter 2194 : Lại quay về thần điện 18/09/2019 16:01
Chapter 2193 : Thi thể kỳ quái (Hạ) (2) 18/09/2019 14:01
Chapter 2192 : Thi thể kỳ quái (Hạ) (1) 18/09/2019 12:01
Chapter 2191 : Thi thể kỳ quái (Thượng) 18/09/2019 10:01
Chapter 2190 : Đệ đệ dặn dò 18/09/2019 08:01
Chapter 2189 : Phục Giang nhận chủ (2) 18/09/2019 06:01
Chapter 2188 : Phục Giang nhận chủ (1) 18/09/2019 04:01
Chapter 2187 : Nửa bước chúa tể cửu trọng cảnh 18/09/2019 02:01
Chapter 2186 : Thực lực bạo tăng (2) 18/09/2019 00:01
Chapter 2185 : Thực lực bạo tăng (1) 17/09/2019 22:01
Chapter 2184 : Hiểu ra 17/09/2019 20:01
Chapter 2183 : Nhiếp Đồng nguy cấp 17/09/2019 18:01
Chapter 2182 : Chạy trốn khỏi chết (2) 17/09/2019 16:01
Chapter 2181 : Chạy trốn khỏi chết (1) 17/09/2019 14:01
Chapter 2180 : Phá Thần Chu 17/09/2019 12:01
Chapter 2179 : Hỗn độn ngôn tường 17/09/2019 10:01
Chapter 2178 : Nội chiến (2) 17/09/2019 08:01
Chapter 2177 : Nội chiến (1) 17/09/2019 06:01
Chapter 2176 : Đạm Thai Lăng Nguyệt hư ảo 17/09/2019 04:01
Chapter 2175 : Huyền Giáp thú 17/09/2019 02:01
Chapter 2174 : Hỗn Độn Vương Phù Lệnh (2) 17/09/2019 00:01
Chapter 2173 : Hỗn Độn Vương Phù Lệnh (1) 16/09/2019 22:01
Chapter 2172 : Luyện hóa ngọn núi 16/09/2019 20:01
Chapter 2171 : Phân phối (2) 16/09/2019 18:01
Chapter 2170 : Phân phối (1) 16/09/2019 16:01
Chapter 2169 : Tác dụng chân chính của Hỗn Độn Vương Thạch 16/09/2019 14:01
Chapter 2168 : Thần điện 16/09/2019 12:01
Chapter 2167 : Thân thể, linh hồn lột xác (2) 16/09/2019 10:01
Chapter 2166 : Thân thể, linh hồn lột xác (1) 16/09/2019 08:01
Chapter 2165 : Tán sạch lực lượng 16/09/2019 06:01
Chapter 2164 : Ta hiểu (2) 16/09/2019 04:01
Chapter 2163 : Ta hiểu (1) 16/09/2019 02:01
Chapter 2162 : Hai phương pháp 16/09/2019 00:01
Chapter 2161 : Thực Giới Nghĩ 15/09/2019 22:01
Chapter 2160 : Thanh Diệp vương (2) 15/09/2019 20:01
Chapter 2159 : Thanh Diệp vương (1) 15/09/2019 18:01
Chapter 2158 : Chủ Tể Pháp Y 15/09/2019 16:01
Chapter 2157 : Đánh lén thành công (2) 15/09/2019 14:01
Chapter 2156 : Đánh lén thành công (1) 15/09/2019 12:01
Chapter 2155 : Sử dụng hết Chủ Tể Phù Ấn 15/09/2019 10:01
Chapter 2154 : Thần quy nâng trời 15/09/2019 08:01
Chapter 2153 : Giao dịch (Hạ) (2) 15/09/2019 06:01
Chapter 2152 : Giao dịch (Hạ) (1) 15/09/2019 04:01
Chapter 2151 : Giao dịch (Thượng) 15/09/2019 02:01
Chapter 2150 : Trong bụng (2) 15/09/2019 00:01
Chapter 2149 : Trong bụng (1) 14/09/2019 22:01
Chapter 2148 : Hỗn Độn Vương Thạch đến tay 14/09/2019 20:01
Chapter 2147 : Tay có thể hái sao (2) 14/09/2019 18:01
Chapter 2146 : Tay có thể hái sao (1) 14/09/2019 16:01
Chapter 2145 : Phục Giang vương tử 14/09/2019 14:01
Chapter 2144 : Tuyệt mệnh chi khí 14/09/2019 12:01
Chapter 2143 : Thôn Thiên Kim Quy (2) 14/09/2019 10:01
Chapter 2142 : Thôn Thiên Kim Quy (1) 14/09/2019 08:01
Chapter 2141 : Thiết Cát Vũ Dực 14/09/2019 06:01
Chapter 2140 : Thanh khư thạch huyệt (2) 14/09/2019 04:01
Chapter 2139 : Thanh khư thạch huyệt (1) 14/09/2019 02:01
Chapter 2138 : Huyền Thiền Vương Dực 14/09/2019 00:01
Chapter 2137 : Lời thề hỗn độn mất đi hiệu lực 13/09/2019 22:01
Chapter 2136 : Ma thần Cổ Hùng (2) 13/09/2019 20:01
Chapter 2135 : Ma thần Cổ Hùng (1) 13/09/2019 18:01
Chapter 2134 : Nghe Nhiếp Vân hiệu lệnh (2) 13/09/2019 16:01
Chapter 2133 : Nghe Nhiếp Vân hiệu lệnh (1) 13/09/2019 14:01
Chapter 2132 : Luyện hóa bia đá 13/09/2019 12:01
Chapter 2131 : Mặc Nghiêu phá trận (2) 13/09/2019 10:01
Chapter 2130 : Mặc Nghiêu phá trận (1) 13/09/2019 08:01
Chapter 2129 : Mặc Nghiêu tới (2) 13/09/2019 06:01
Chapter 2128 : Mặc Nghiêu tới (1) 13/09/2019 04:01
Chapter 2127 : Luyện hóa ấn tỷ 13/09/2019 02:01
Chapter 2126 : Bia đá bị niêm phong (2) 13/09/2019 00:01
Chapter 2125 : Bia đá bị niêm phong (1) 12/09/2019 22:01
Chapter 2124 : Chém giết toàn bộ (2) 12/09/2019 20:01
Chapter 2123 : Chém giết toàn bộ (1) 12/09/2019 18:01
Chapter 2122 : Còn chưa tỉnh ngủ sao? 12/09/2019 16:01
Chapter 2121 : Tiến vào Thần Chi di tích (2) 12/09/2019 14:01
Chapter 2120 : Tiến vào Thần Chi di tích (1) 12/09/2019 12:01
Chapter 2119 : Tinh không chi vực (2) 12/09/2019 10:01
Chapter 2118 : Tinh không chi vực (1) 12/09/2019 08:01
Chapter 2117 : Cấp bậc Tông chủ (2) 12/09/2019 06:01
Chapter 2116 : Cấp bậc Tông chủ (1) 12/09/2019 04:01
Chapter 2115 : Cổ Tiêu 12/09/2019 02:01
Chapter 2114 : Ta có ngọc bài (2) 12/09/2019 00:01
Chapter 2113 : Ta có ngọc bài (1) 11/09/2019 22:01
Chapter 2112 : Ngọc bài của mọi người là giả! (2) 11/09/2019 20:01
Chapter 2111 : Ngọc bài của mọi người là giả! (1) 11/09/2019 18:01
Chapter 2110 : Xuất sơn 11/09/2019 16:01
Chapter 2109 : Truy kích Khánh Hồng (2) 11/09/2019 14:01
Chapter 2108 : Truy kích Khánh Hồng (1) 11/09/2019 12:01
Chapter 2107 : Đánh chết Cừu Thiên 11/09/2019 10:01
Chapter 2106 : Hỗn chiến (2) 11/09/2019 08:01
Chapter 2105 : Hỗn chiến (1) 11/09/2019 06:01
Chapter 2104 : Dương mưu (2) 11/09/2019 04:01
Chapter 2103 : Dương mưu (1) 11/09/2019 02:01
Chapter 2102 : Khánh Hồng nổi giận 11/09/2019 00:01
Chapter 2101 : Trận kỳ mất (2) 10/09/2019 22:01
Chapter 2100 : Trận kỳ mất (1) 10/09/2019 20:01
Chapter 2099 : Mê Thiên Kỳ (2) 10/09/2019 18:01
Chapter 2098 : Mê Thiên Kỳ (1) 10/09/2019 16:01
Chapter 2097 : Tề Thiên lĩnh 10/09/2019 14:01
Chapter 2096 : Tần Đào (2) 10/09/2019 12:01
Chapter 2095 : Tần Đào (1) 10/09/2019 10:01
Chapter 2094 : Loạn Phong thú (2) 10/09/2019 08:01
Chapter 2093 : Loạn Phong thú (1) 10/09/2019 06:01
Chapter 2092 : Thiên Diệp Bình Chướng 10/09/2019 04:01
Chapter 2091 : Loạn Phong cốc (2) 10/09/2019 02:01
Chapter 2090 : Loạn Phong cốc (1) 10/09/2019 00:01
Chapter 2089 : Đại năng chuyển thế 09/09/2019 22:01
Chapter 2088 : Đại bí mật (2) 09/09/2019 20:01
Chapter 2087 : Đại bí mật (1) 09/09/2019 18:01
Chapter 2086 : Luyện hóa Thiên Tâm Đằng (2) 09/09/2019 16:01
Chapter 2085 : Luyện hóa Thiên Tâm Đằng (1) 09/09/2019 14:01
Chapter 2084 : Thiên Tâm Đằng 09/09/2019 12:01
Chapter 2083 : Lập uy (2) 09/09/2019 10:01
Chapter 2082 : Lập uy (1) 09/09/2019 08:01
Chapter 2081 : Mặt mũi mất hết (2) 09/09/2019 06:01
Chapter 2080 : Mặt mũi mất hết (1) 09/09/2019 04:01
Chapter 2079 : Phùng Tránh 09/09/2019 02:01
Chapter 2078 : Chưởng giáo thân truyền (2) 09/09/2019 00:01
Chapter 2077 : Chưởng giáo thân truyền (1) 08/09/2019 22:01
Chapter 2076 : Thần chi di tích (2) 08/09/2019 20:01
Chapter 2075 : Thần chi di tích (1) 08/09/2019 18:01
Chapter 2074 : Tam tông tới chơi 08/09/2019 16:01
Chapter 2073 : Tu La Vương không chết? (2) 08/09/2019 14:01
Chapter 2072 : Tu La Vương không chết? (1) 08/09/2019 12:01
Chapter 2071 : Mộ địa (2) 08/09/2019 10:01
Chapter 2070 : Mộ địa (1) 08/09/2019 08:01
Chapter 2069 : Lỗ đen cổ quái (2) 08/09/2019 06:01
Chapter 2068 : Lỗ đen cổ quái (1) 08/09/2019 04:01
Chapter 2067 : Nghịch chuyển thời gian 08/09/2019 02:01
Chapter 2066 : Lạc Khuynh Thành tiến bộ (2) 08/09/2019 00:01
Chapter 2065 : Lạc Khuynh Thành tiến bộ (1) 07/09/2019 22:01
Chapter 2064 : Quay trở lại Thiên Địa Lục Đạo 07/09/2019 20:01
Chapter 2063 : Phương pháp phục sinh Lăng Nguyệt (2) 07/09/2019 18:01
Chapter 2062 : Phương pháp phục sinh Lăng Nguyệt (1) 07/09/2019 16:01
Chapter 2061 : Thư tịch Chúa Tể (2) 07/09/2019 14:01
Chapter 2060 : Thư tịch Chúa Tể (1) 07/09/2019 12:01
Chapter 2059 : Thư tịch quốc độ 07/09/2019 10:01
Chapter 2058 : Thư yêu (2) 07/09/2019 08:01
Chapter 2057 : Thư yêu (1) 07/09/2019 06:01
Chapter 2056 : Tàng Thư các (2) 07/09/2019 04:01
Chapter 2055 : Tàng Thư các (1) 07/09/2019 02:01
Chapter 2054 : Đánh chết Kê Huyền (hạ) 07/09/2019 00:01
Chapter 2053 : Đánh chết Kê Huyền (thượng) (2) 06/09/2019 22:01
Chapter 2052 : Đánh chết Kê Huyền (thượng) (1) 06/09/2019 20:01
Chapter 2051 : Tát Kê Huyền 06/09/2019 18:01
Chapter 2050 : Chỉ điểm (Hạ) 06/09/2019 16:01
Chapter 2049 : Chỉ điểm (Thượng) 06/09/2019 14:01
Chapter 2048 : Bài vị 06/09/2019 12:01
Chapter 2047 : Âm thầm nhường cho 06/09/2019 10:01
Chapter 2046 : Kê Huyền sư đệ (Hạ) 06/09/2019 08:01
Chapter 2045 : Kê Huyền sư đệ (Thượng) 06/09/2019 06:01
Chapter 2044 : Khiêu chiến Nhiếp Vân 06/09/2019 04:01
Chapter 2043 : Khôi Lỗi chi thân (Hạ) 06/09/2019 02:01
Chapter 2042 : Khôi Lỗi chi thân (Thượng) 06/09/2019 00:01
Chapter 2041 : Cảm ứng không đến 05/09/2019 22:01
Chapter 2040 : Đốn ngộ (Hạ) 05/09/2019 20:01
Chapter 2039 : Đốn ngộ (Thượng) 05/09/2019 18:01
Chapter 2038 : Cửu Tiên trưởng lão lo lắng (Hạ) 05/09/2019 16:01
Chapter 2037 : Cửu Tiên trưởng lão lo lắng (Trung) 05/09/2019 14:01
Chapter 2036 : Cửu Tiên trưởng lão lo lắng (Thượng) 05/09/2019 12:01
Chapter 2035 : Thượng Tuyền 05/09/2019 10:01
Chapter 2034 : Ta gọi Nhiếp Đồng (Hạ) 05/09/2019 08:01
Chapter 2033 : Ta gọi Nhiếp Đồng (Thượng) 05/09/2019 06:01
Chapter 2032 : Bạch Dục sư huynh 05/09/2019 04:01
Chapter 2031 : Ném ra (Hạ) 05/09/2019 02:01
Chapter 2030 : Ném ra (Thượng) 05/09/2019 00:01
Chapter 2029 : Có gì không thể? 04/09/2019 22:01
Chapter 2028 : Thất Thập Nhị Phong (Hạ) 04/09/2019 20:01
Chapter 2027 : Thất Thập Nhị Phong (Thượng) 04/09/2019 18:01
Chapter 2026 : Đại động tĩnh 04/09/2019 16:01
Chapter 2025 : Hỗn Độn cổ ngữ (Hạ) 04/09/2019 14:01
Chapter 2024 : Hỗn Độn cổ ngữ (Thượng) 04/09/2019 12:01
Chapter 2023 : Quy Khư Hải tổ sư 04/09/2019 10:01
Chapter 2022 : Nhận được khởi 04/09/2019 08:01
Chapter 2021 : Đài tỷ thí luận đạo (Hạ) 04/09/2019 06:01
Chapter 2020 : Đài tỷ thí luận đạo (Thượng) 04/09/2019 04:01
Chapter 2019 : Hạo Chân trưởng lão 04/09/2019 02:01
Chapter 2018 : Đối chiến Nguyệt Trảm (Hạ) 04/09/2019 00:01
Chapter 2017 : Đối chiến Nguyệt Trảm (Thượng) 03/09/2019 22:01
Chapter 2016 : Tâm phục khẩu phục 03/09/2019 20:01
Chapter 2015 : Luận võ 03/09/2019 18:01
Chapter 2014 : Đánh giết Lang Tà (Hạ) 03/09/2019 16:01
Chapter 2013 : Đánh giết Lang Tà (Thượng) 03/09/2019 14:01
Chapter 2012 : Người quen biết cũ 03/09/2019 12:01
Chapter 2011 : Hàn Lăng trưởng lão đề cử (Hạ) 03/09/2019 10:01
Chapter 2010 : Hàn Lăng trưởng lão đề cử (Thượng) 03/09/2019 08:01
Chapter 2009 : Bọn người Tiểu Linh lo lắng 03/09/2019 06:01
Chapter 2008 : Thí luyện bắt đầu 03/09/2019 04:01
Chapter 2007 : Lang Tà (Hạ) 03/09/2019 02:01
Chapter 2006 : Lang Tà (Thượng) 03/09/2019 00:01
Chapter 2005 : Trận đầu khảo hạch 02/09/2019 22:01
Chapter 2004 : Nguyệt Trảm (Hạ) 02/09/2019 20:01
Chapter 2003 : Nguyệt Trảm (Thượng) 02/09/2019 18:01
Chapter 2002 : Huynh đệ thi đấu 02/09/2019 16:01
Chapter 2001 : Ca ca, ta đến rồi! (Hạ) 02/09/2019 14:01
Chapter 2000 : Ca ca, ta đến rồi! (Thượng) 02/09/2019 12:01
Chapter 1999 : Quái vật (Hạ) 02/09/2019 10:01
Chapter 1998 : Quái vật (Thượng) 02/09/2019 08:01
Chapter 1997 : Khiêu chiến 02/09/2019 06:01
Chapter 1996 : Khu Địa phẩm 02/09/2019 04:01
Chapter 1995 : Khánh Nguyên Các (Hạ) 02/09/2019 02:01
Chapter 1994 : Khánh Nguyên Các (Thượng) 02/09/2019 00:01
Chapter 1993 : Bốn thế lực lớn 01/09/2019 22:01
Chapter 1992 : Càn Huyết Vương triều (Hạ) 01/09/2019 20:01
Chapter 1991 : Càn Huyết Vương triều (Thượng) 01/09/2019 18:01
Chapter 1990 : Khánh Dương tông bị diệt 01/09/2019 16:01
Chapter 1989 : Chúa Tể Luyện Hồn Đan (Hạ) 01/09/2019 14:01
Chapter 1988 : Chúa Tể Luyện Hồn Đan (Thượng) 01/09/2019 12:01
Chapter 1987 : Tạ Chân 01/09/2019 10:01
Chapter 1986 : Nhiệm vụ: Tiêu diệt Khánh Dương tông (Hạ) 01/09/2019 08:01
Chapter 1985 : Nhiệm vụ: Tiêu diệt Khánh Dương tông (Thượng) 01/09/2019 06:01
Chapter 1984 : Lá gan của Khánh Dương tông 01/09/2019 04:01
Chapter 1983 : Điêu Hùng 01/09/2019 02:01
Chapter 1982 : Chử gia (Hạ) 01/09/2019 00:01
Chapter 1981 : Chử gia (Thượng) 31/08/2019 22:01
Chapter 1980 : Cuối cùng quyết chiến 31/08/2019 20:01
Chapter 1979 : Lại thu hạ nhân (Hạ) 31/08/2019 18:01
Chapter 1978 : Lại thu hạ nhân (Thượng) 31/08/2019 16:01
Chapter 1977 : Danh ngạch phù lục 31/08/2019 14:01
Chapter 1976 : Bị đuổi giết (Hạ) 31/08/2019 12:01
Chapter 1975 : Bị đuổi giết (Thượng) 31/08/2019 10:01
Chapter 1974 : Một ngàn Đại Đạo 31/08/2019 08:01
Chapter 1973 : Ẩn dấu thực lực (Hạ) 31/08/2019 06:01
Chapter 1972 : Ẩn dấu thực lực (Thượng) 31/08/2019 04:01
Chapter 1971 : Tiểu liên minh 31/08/2019 02:01
Chapter 1970 : Bách Nhân Đảo 31/08/2019 00:01
Chapter 1969 : Phó Viêm (Hạ) 30/08/2019 22:01
Chapter 1968 : Phó Viêm (Thượng) 30/08/2019 20:01
Chapter 1967 : Tà Nguyệt các 30/08/2019 18:01
Chapter 1966 : Dung hợp thiên phú cổ quái (Hạ) 30/08/2019 16:01
Chapter 1965 : Dung hợp thiên phú cổ quái (thượng) 30/08/2019 14:01
Chapter 1964 : Thiên Vị vương giả 30/08/2019 12:01
Chapter 1963 : Tà Nguyệt Chí Tôn Vực (Hạ) 30/08/2019 10:01
Chapter 1962 : Tà Nguyệt Chí Tôn Vực (Thượng) 30/08/2019 08:01
Chapter 1961 : Di Tĩnh phục sinh 30/08/2019 06:01
Chapter 1960 : Bảo vật (Hạ) 30/08/2019 04:01
Chapter 1959 : Bảo vật (Thượng) 30/08/2019 02:01
Chapter 1958 : Đánh chết Phục Nguyên 30/08/2019 00:01
Chapter 1957 : Sử dụng Chúa Tể ấn phù (Hạ) 29/08/2019 22:01
Chapter 1956 : Sử dụng Chúa Tể ấn phù (Thượng) 29/08/2019 20:01
Chapter 1955 : Luyện hóa Thiên Huyền điện 29/08/2019 18:01
Chapter 1954 : Chúa Tể, Phong Vương 29/08/2019 16:01
Chapter 1953 : Quỷ Vực Huyền Long (Hạ) 29/08/2019 14:01
Chapter 1952 : Quỷ Vực Huyền Long (Thượng) 29/08/2019 12:01
Chapter 1951 : Chạy trốn 29/08/2019 10:01
Chapter 1950 : Tranh sơn thủy 29/08/2019 08:01
Chapter 1949 : Chúa Tể ấn phù (Hạ) 29/08/2019 06:01
Chapter 1948 : Chúa Tể ấn phù (Thượng) 29/08/2019 04:01
Chapter 1947 : Vào điện 29/08/2019 02:01
Chapter 1946 : Tin nhầm người (Hạ) 29/08/2019 00:01
Chapter 1945 : Tin nhầm người (Thượng) 28/08/2019 22:01
Chapter 1944 : Hiệp nghị 28/08/2019 20:01
Chapter 1943 : Thời Không Vực (Hạ) 28/08/2019 18:01
Chapter 1942 : Thời Không Vực (Trung) 28/08/2019 16:01
Chapter 1941 : Thời Không Vực (Thượng) 28/08/2019 14:01
Chapter 1940 : Nhập Hóa (Hạ) 28/08/2019 12:01
Chapter 1939 : Nhập Hóa (Thượng) 28/08/2019 10:01
Chapter 1938 : Nhiếp Vân ra tay! 28/08/2019 08:01
Chapter 1937 : Thành tích của Nhiếp Đồng 28/08/2019 06:01
Chapter 1936 : Đồ Tham ăn (Hạ) 28/08/2019 04:01
Chapter 1935 : Đồ Tham ăn (Thượng) 28/08/2019 02:01
Chapter 1934 : Phục Lưu công tử 28/08/2019 00:01
Chapter 1933 : Mã Nhã công chúa (Hạ) 27/08/2019 22:01
Chapter 1932 : Mã Nhã công chúa (Thượng) 27/08/2019 20:01
Chapter 1931 : Trấn Quốc Đại Thủ Ấn 27/08/2019 18:01
Chapter 1930 : Tin tức Hồn thạch (Hạ) 27/08/2019 16:01
Chapter 1929 : Tin tức Hồn thạch (Thượng) 27/08/2019 14:01
Chapter 1928 : Một cái tát rút bay 27/08/2019 12:01
Chapter 1927 : Tam hồn tiều tụy (Hạ) 27/08/2019 10:01
Chapter 1926 : Tam hồn tiều tụy (Thượng) 27/08/2019 08:01
Chapter 1925 : Phủ Thừa Tướng 27/08/2019 06:01
Chapter 1924 : Trị Liệu Đại Đạo (Hạ) 27/08/2019 04:01
Chapter 1923 : Trị Liệu Đại Đạo (Thượng) 27/08/2019 02:01
Chapter 1922 : Cửu Phẩm điện 27/08/2019 00:01
Chapter 1921 : Đại Hiên Hỗn Độn giới 26/08/2019 22:01
Chapter 1920 : Cường giả chi tâm (Hạ) 26/08/2019 20:01
Chapter 1919 : Cường giả chi tâm (Thượng) 26/08/2019 18:01
Chapter 1918 : Đánh chết! 26/08/2019 16:01
Chapter 1917 : Hỗn Độn Phong Vương (Hạ) 26/08/2019 14:01
Chapter 1916 : Hỗn Độn Phong Vương (Thượng) 26/08/2019 12:01
Chapter 1915 : Tuất Triết 26/08/2019 10:01
Chapter 1914 : Cửu Thiên tông 26/08/2019 08:01
Chapter 1913 : Tứ Phương đỉnh (Hạ) 26/08/2019 06:01
Chapter 1912 : Tứ Phương đỉnh (Thượng) 26/08/2019 04:01
Chapter 1911 : Trần gia lão tổ 26/08/2019 02:01
Chapter 1910 : Cao điệu (Hạ) 26/08/2019 00:01
Chapter 1909 : Cao điệu (Trung) 25/08/2019 22:01
Chapter 1908 : Cao điệu (Thượng) 25/08/2019 20:01
Chapter 1907 : Một tát đánh bay 25/08/2019 18:01
Chapter 1906 : Quân quyền thần thụ (2) 25/08/2019 16:01
Chapter 1905 : Quân quyền thần thụ (1) 25/08/2019 14:01
Chapter 1904 : Lộ Công Huyền 25/08/2019 12:01
Chapter 1903 : Kén rể 25/08/2019 10:01
Chapter 1902 : Nguyện làm người hầu (2) 25/08/2019 08:01
Chapter 1901 : Nguyện làm người hầu (1) 25/08/2019 06:01
Chapter 1900 : Cửu Thiên Thai 25/08/2019 04:01
Chapter 1899 : Cường giả phong vương (2) 25/08/2019 02:01
Chapter 1898 : Cường giả phong vương (1) 25/08/2019 00:01
Chapter 1897 : U Liên Thánh Nhân 24/08/2019 22:01
Chapter 1896 : Hồng Liên Tông 24/08/2019 20:01
Chapter 1895 : Hiếm thấy (2) 24/08/2019 18:01
Chapter 1894 : Hiếm thấy (1) 24/08/2019 16:01
Chapter 1893 : Nam nhân thiên hạ đều là kẻ phụ lòng 24/08/2019 14:01
Chapter 1892 : Hỗn độn phong bạo (2) 24/08/2019 12:01
Chapter 1891 : Hỗn độn phong bạo (1) 24/08/2019 10:01
Chapter 1890 : Rời đi (2) 24/08/2019 08:01
Chapter 1889 : Rời đi (1) 24/08/2019 06:01
Chapter 1888 : Ta là Thiên Đạo 24/08/2019 04:01
Chapter 1887 : Niết bàn lần thứ chín (Hạ) (2) 24/08/2019 02:01
Chapter 1886 : Niết bàn lần thứ chín (Hạ) (1) 24/08/2019 00:01
Chapter 1885 : Niết bàn lần thứ chín (Trung) 23/08/2019 22:01
Chapter 1884 : Niết bàn lần thứ chín (Thượng) (2) 23/08/2019 20:01
Chapter 1883 : Niết bàn lần thứ chín (Thượng) (1) 23/08/2019 18:01
Chapter 1882 : Linh Hồn Hỗn Độn Vương Thạch 23/08/2019 16:01
Chapter 1881 : Ca ca, ta thành công 23/08/2019 14:01
Chapter 1880 : Long phượng trình tường (2) 23/08/2019 12:01
Chapter 1879 : Long phượng trình tường (1) 23/08/2019 10:01
Chapter 1878 : Hồn thạch 23/08/2019 08:01
Chapter 1877 : Tiến vào thế giới thứ ba (2) 23/08/2019 06:01
Chapter 1876 : Tiến vào thế giới thứ ba (1) 23/08/2019 04:01
Chapter 1875 : Tu Du Tẩu chết 23/08/2019 02:01
Chapter 1874 : Nửa bước Tru Thiên Cảnh (Hạ) (2) 23/08/2019 00:01
Chapter 1873 : Nửa bước Tru Thiên Cảnh (Hạ) (1) 22/08/2019 22:01
Chapter 1872 : Nửa bước Tru Thiên Cảnh (Thượng) 22/08/2019 20:01
Chapter 1871 : Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục 22/08/2019 18:01
Chapter 1870 : Liên Nguyệt kiếm thuật chân chính 22/08/2019 16:01
Chapter 1869 : Liên Nguyệt kiếm thuật chân chính (1) 22/08/2019 14:01
Chapter 1868 : Nhiếp Vân đột phá, Xích Thiên Cảnh 22/08/2019 12:01
Chapter 1867 : Đại đạo vô cực, ba ngàn đan điền! (2) 22/08/2019 10:01
Chapter 1866 : Đại đạo vô cực, ba ngàn đan điền! (1) 22/08/2019 08:01
Chapter 1865 : Lăng Nguyệt đột phá 22/08/2019 06:01
Chapter 1864 : Khâu Thánh tự bạo (2) 22/08/2019 04:01
Chapter 1863 : Khâu Thánh tự bạo (1) 22/08/2019 02:01
Chapter 1862 : Tế tự Nho giới 22/08/2019 00:01
Chapter 1861 : Siêu cấp Nguyên Khí Đạn 21/08/2019 22:01
Chapter 1860 : Phối hợp (2) 21/08/2019 20:01
Chapter 1859 : Phối hợp (1) 21/08/2019 18:01
Chapter 1858 : Không thể chiến thắng 21/08/2019 16:01
Chapter 1857 : Nhiếp Đồng bị phong ấn (2) 21/08/2019 14:01
Chapter 1856 : Nhiếp Đồng bị phong ấn(1) 21/08/2019 12:01
Chapter 1855 : Yên Nha Tu La 21/08/2019 10:01
Chapter 1854 : Cực Thánh Điện 21/08/2019 08:01
Chapter 1853 : Thiên Quân Thư Viện (2) 21/08/2019 06:01
Chapter 1852 : Thiên Quân Thư Viện (1) 21/08/2019 04:01
Chapter 1851 : Một trăm vạn 21/08/2019 02:01
Chapter 1850 : Cải biến kế hoạch (2) 21/08/2019 00:01
Chapter 1849 : Cải biến kế hoạch (1) 20/08/2019 22:01
Chapter 1848 : Long Chu Cổ Thuyền 20/08/2019 20:01
Chapter 1847 : Phòng đấu giá Thiên Quân 20/08/2019 18:01
Chapter 1846 : Hai con đường (2) 20/08/2019 16:01
Chapter 1845 : Hai con đường (1) 20/08/2019 14:01
Chapter 1844 : Thanh Việt Phong Lưu gia 20/08/2019 12:01
Chapter 1843 : Luyện chế Thuần Linh Đan (2) 20/08/2019 10:01
Chapter 1842 : Luyện chế Thuần Linh Đan (1) 20/08/2019 08:01
Chapter 1841 : Quân thành 20/08/2019 06:01
Chapter 1840 : Tha thứ (2) 20/08/2019 04:01
Chapter 1839 : Tha thứ (1) 20/08/2019 02:01
Chapter 1838 : Ta đi gặp Hoàng Vương 20/08/2019 00:01
Chapter 1837 : Chuyện tình của Tiểu Long 19/08/2019 22:01
Chapter 1836 : Tưởng niệm Long Hoàng (2) 19/08/2019 20:01
Chapter 1835 : Tưởng niệm Long Hoàng (1) 19/08/2019 18:01
Chapter 1834 : Nhiếp Vân cầu kiến 19/08/2019 16:01
Chapter 1833 : Bái kiến tháp chủ đại nhân (2) 19/08/2019 14:01
Chapter 1832 : Bái kiến tháp chủ đại nhân (1) 19/08/2019 12:01
Chapter 1831 : Ba dạng bảo vật 19/08/2019 10:01
Chapter 1830 : Địa Ngục Hàn Tinh (2) 19/08/2019 08:01
Chapter 1829 : Địa Ngục Hàn Tinh (1) 19/08/2019 06:01
Chapter 1828 : Lăng Nguyệt tấn cấp 19/08/2019 04:01
Chapter 1827 : Tiên Thành (2) 19/08/2019 02:01
Chapter 1826 : Tiên Thành (1) 19/08/2019 00:01
Chapter 1825 : Đạo giới truyền thừa (hạ) 18/08/2019 22:01
Chapter 1824 : Đạo giới truyền thừa (thượng) (2) 18/08/2019 20:01
Chapter 1823 : Đạo giới truyền thừa (thượng) (1) 18/08/2019 18:01
Chapter 1822 : Liên thủ (hạ) 18/08/2019 16:01
Chapter 1821 : Liên thủ (thượng) 18/08/2019 14:01
Chapter 1820 : Nhiếp Vân trọng thương 18/08/2019 12:01
Chapter 1819 : Nhiếp Vân trọng thương (1) 18/08/2019 10:01
Chapter 1818 : Huyết Độn thuật 18/08/2019 08:01
Chapter 1817 : Hỗn Độn kim lệnh hiện (2) 18/08/2019 06:01
Chapter 1816 : Hỗn Độn kim lệnh hiện (1) 18/08/2019 04:01
Chapter 1815 : Tiên vấn 18/08/2019 02:01
Chapter 1814 : Thành Tiên Đài (2) 18/08/2019 00:01
Chapter 1813 : Thành Tiên Đài (1) 17/08/2019 22:01
Chapter 1812 : Tam Sinh Kiều (hạ) 17/08/2019 20:01
Chapter 1811 : Tam Sinh Kiều (trung) (2) 17/08/2019 18:01
Chapter 1810 : Tam Sinh Kiều (trung) (1) 17/08/2019 16:01
Chapter 1809 : Tam Sinh Kiều (thượng) 17/08/2019 14:01
Chapter 1808 : Nhất Khí Hóa Tam Thanh 17/08/2019 12:01
Chapter 1807 : Oán niệm (2) 17/08/2019 10:01
Chapter 1806 : Oán niệm (1) 17/08/2019 08:01
Chapter 1805 : Sai chỗ không gian 17/08/2019 06:01
Chapter 1804 : Thành thị phủ đầy bụi trăm triệu năm (2) 17/08/2019 04:01
Chapter 1803 : Thành thị phủ đầy bụi trăm triệu năm (1) 17/08/2019 02:01
Chapter 1802 : Hồ Trân tông chủ 17/08/2019 00:01
Chapter 1801 : Nửa người nửa Tu La (2) 16/08/2019 22:01
Chapter 1800 : Nửa người nửa Tu La (1) 16/08/2019 20:01
Chapter 1799 : Hối Tiên Điện 16/08/2019 18:01
Chapter 1798 : Vọng Thiên Các (2) 16/08/2019 16:01
Chapter 1797 : Vọng Thiên Các (1) 16/08/2019 14:01
Chapter 1796 : Hộ Tiên Tông 16/08/2019 12:01
Chapter 1795 : Hỗn Độn kim lệnh 16/08/2019 10:01
Chapter 1794 : Nho giới phản bội 16/08/2019 08:01
Chapter 1793 : Nho giới phản bội (1) 16/08/2019 06:01
Chapter 1792 : Thân thể Xích Thiên cảnh 16/08/2019 04:01
Chapter 1791 : Lại để cho hắn phục sinh! (2) 16/08/2019 02:01
Chapter 1790 : Lại để cho hắn phục sinh! (1) 16/08/2019 00:01
Chapter 1789 : Sau này còn gặp lại 15/08/2019 22:01
Chapter 1788 : Chúa cứu thế (2) 15/08/2019 20:01
Chapter 1787 : Chúa cứu thế (1) 15/08/2019 18:01
Chapter 1786 : Ngươi là tên điên! 15/08/2019 16:01
Chapter 1785 : Đuổi giết Tu La Vương (2) 15/08/2019 14:01
Chapter 1784 : Đuổi giết Tu La Vương (1) 15/08/2019 12:01
Chapter 1783 : Hỗn Độn thánh thể 15/08/2019 10:01
Chapter 1782 : Lực lượng quán thâu! (2) 15/08/2019 08:01
Chapter 1781 : Lực lượng quán thâu! (1) 15/08/2019 06:01
Chapter 1780 : Cái này nguy rồi! 15/08/2019 04:01
Chapter 1779 : Ám Ma chi tâm (2) 15/08/2019 02:01
Chapter 1778 : Ám Ma chi tâm (1) 15/08/2019 00:01
Chapter 1777 : Nho môn Chi Chủ 14/08/2019 22:01
Chapter 1776 : Luyện hóa Nho môn thánh điển (2) 14/08/2019 20:01
Chapter 1775 : Luyện hóa Nho môn thánh điển (1) 14/08/2019 18:01
Chapter 1774 : Kha Thánh tôn giả 14/08/2019 16:01
Chapter 1773 : Vòng xoáy Hắc Phong (2) 14/08/2019 14:01
Chapter 1772 : Vòng xoáy Hắc Phong (1) 14/08/2019 12:01
Chapter 1771 : Thu phục chiếm được Tứ đại hung thú 14/08/2019 10:01
Chapter 1770 : Làm yêu sủng của ta a! (1) 14/08/2019 08:01
Chapter 1769 : Làm yêu sủng của ta a! (1) 14/08/2019 06:01
Chapter 1768 : Đi Hồn Thiên thế giới 14/08/2019 04:01
Chapter 1767 : Xích Thiên cảnh (2) 14/08/2019 02:01
Chapter 1766 : Xích Thiên cảnh (1) 14/08/2019 00:01
Chapter 1765 : Khí độ của Cổ Hiền