Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Vo Quan Nhan Đung Xang Bay

Tác giả : Niên Tiểu Hoa

Thể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 10/01/2021 22:27

Tình trạng : 364 / 366 Chapter

Lượt xem: 16186

Thể loại: hiện đại, cổ xuyên kim, không gian, quân nhân, gia đấu, nữ cường, làm giàu, ngọt sủng, y thuật, 1v1, HE Converter: Trangaki0412 - tangthuvien.vn Editor - beta: đêmcôđơn Một nữ tướng quân oai hùng khí phách như nàng, thế mà lại xuyên thành một thôn nữ thập niên 80 á! Dáng người đầy đặn rắn chắc nay trở thành mập mạp... Danh tiếng vang dội trước đây giờ lại kém cực kì, còn mang tiếng là kẻ lừa đảo không biết xấu hổ... Hừ... Không có sắc, không có tiền, không có tiếng..
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 364 : Thiếu 10/01/2021 23:27
Chapter 363 : Thiếu 10/01/2021 21:27
Chapter 362 : Thiếu 07/01/2021 06:27
Chapter 361 : Thiếu 07/01/2021 04:27
Chapter 360 : Thiếu 04/01/2021 06:27
Chapter 359 : Thiếu 04/01/2021 04:27
Chapter 358 : Thiếu 02/01/2021 06:28
Chapter 357 : Thiếu 02/01/2021 04:28
Chapter 356 : Thiếu 30/12/2020 23:27
Chapter 355 : Thiếu 30/12/2020 21:27
Chapter 354 : Thiếu 28/12/2020 23:28
Chapter 353 : Thiếu 28/12/2020 21:28
Chapter 352 : Thiếu 26/12/2020 06:27
Chapter 351 : Thiếu 26/12/2020 04:27
Chapter 350 : Thiếu 23/12/2020 19:29
Chapter 349 : Thiếu 23/12/2020 17:29
Chapter 348 : Thiếu 20/12/2020 06:28
Chapter 347 : Thiếu 20/12/2020 04:28
Chapter 346 : Thiếu 15/12/2020 23:29
Chapter 345 : Thiếu 15/12/2020 21:29
Chapter 344 : Thiếu 15/12/2020 19:29
Chapter 343 : Thiếu 13/12/2020 02:29
Chapter 342 : Thiếu 10/12/2020 23:28
Chapter 341 : Thiếu 10/12/2020 21:28
Chapter 340 : Thiếu 08/12/2020 23:28
Chapter 339 : Thiếu 08/12/2020 21:28
Chapter 338 : Thiếu 06/12/2020 23:28
Chapter 337 : Thiếu 06/12/2020 21:28
Chapter 336 : Thiếu 04/12/2020 23:28
Chapter 335 : Thiếu 04/12/2020 21:28
Chapter 334 : Thiếu 02/12/2020 23:28
Chapter 333 : Thiếu 02/12/2020 21:28
Chapter 332 : Thiếu 30/11/2020 23:29
Chapter 331 : Thiếu 30/11/2020 21:29
Chapter 330 : Thiếu 30/11/2020 19:29
Chapter 329 : Thiếu 30/11/2020 17:29
Chapter 328 : Thiếu 26/11/2020 13:27
Chapter 327 : Thiếu 26/11/2020 11:27
Chapter 326 : Thiếu 23/11/2020 23:28
Chapter 325 : Thiếu 23/11/2020 21:28
Chapter 324 : Thiếu 19/11/2020 19:27
Chapter 323 : Thiếu 19/11/2020 17:27
Chapter 322 : Thiếu 17/11/2020 23:28
Chapter 321 : Thiếu 17/11/2020 21:28
Chapter 320 : Thiếu 15/11/2020 23:28
Chapter 319 : Thiếu 15/11/2020 21:28
Chapter 318 : Thiếu 15/11/2020 19:28
Chapter 317 : Thiếu 15/11/2020 17:28
Chapter 316 : Thiếu 12/11/2020 09:28
Chapter 315 : Thiếu 12/11/2020 07:28
Chapter 314 : Thiếu 09/11/2020 23:28
Chapter 313 : Thiếu 09/11/2020 21:28
Chapter 312 : Thiếu 09/11/2020 19:28
Chapter 311 : Thiếu 09/11/2020 17:28
Chapter 310 : Thiếu 01/11/2020 23:28
Chapter 309 : Thiếu 01/11/2020 21:28
Chapter 308 : Thiếu 30/10/2020 23:28
Chapter 307 : Thiếu 30/10/2020 21:28
Chapter 306 : Thiếu 28/10/2020 23:27
Chapter 305 : Thiếu 28/10/2020 21:27
Chapter 304 : Thiếu 27/10/2020 23:27
Chapter 303 : Thiếu 27/10/2020 21:27
Chapter 302 : Thiếu 26/10/2020 19:28
Chapter 301 : Thiếu 26/10/2020 17:28
Chapter 300 : Thiếu 25/10/2020 23:29
Chapter 299 : Thiếu 25/10/2020 21:29
Chapter 298 : Thiếu 24/10/2020 19:29
Chapter 297 : Thiếu 24/10/2020 17:29
Chapter 296 : Thiếu 23/10/2020 19:27
Chapter 295 : Thiếu 23/10/2020 17:27
Chapter 294 : Thiếu 20/10/2020 23:28
Chapter 293 : Thiếu 20/10/2020 21:28
Chapter 292 : Thiếu 19/10/2020 19:27
Chapter 291 : Thiếu 19/10/2020 17:27
Chapter 290 : Thiếu 19/10/2020 15:27
Chapter 289 : Thiếu 19/10/2020 13:27
Chapter 288 : Thiếu 15/10/2020 23:28
Chapter 287 : Thiếu 15/10/2020 21:28
Chapter 286 : Thiếu 12/10/2020 19:27
Chapter 285 : Thiếu 12/10/2020 17:27
Chapter 284 : Thiếu 10/10/2020 19:29
Chapter 283 : Thiếu 10/10/2020 17:29
Chapter 282 : Thiếu 08/10/2020 19:27
Chapter 281 : Thiếu 08/10/2020 17:27
Chapter 280 : Thiếu 07/10/2020 19:28
Chapter 279 : Thiếu 07/10/2020 17:28
Chapter 278 : Thiếu 06/10/2020 23:28
Chapter 277 : Thiếu 06/10/2020 21:28
Chapter 276 : Thiếu 05/10/2020 19:29
Chapter 275 : Thiếu 05/10/2020 17:29
Chapter 274 : Thiếu 03/10/2020 19:29
Chapter 273 : Thiếu 03/10/2020 17:29
Chapter 272 : Thiếu 03/10/2020 06:27
Chapter 271 : Thiếu 03/10/2020 04:27
Chapter 270 : Thiếu 01/10/2020 23:28
Chapter 269 : Thiếu 01/10/2020 21:28
Chapter 268 : Thiếu 30/09/2020 23:28
Chapter 267 : Thiếu 30/09/2020 21:28
Chapter 266 : Thiếu 29/09/2020 19:27
Chapter 265 : Thiếu 29/09/2020 17:27
Chapter 264 : Thiếu 28/09/2020 23:28
Chapter 263 : Thiếu 28/09/2020 21:28
Chapter 262 : Thiếu 27/09/2020 19:28
Chapter 261 : Thiếu 27/09/2020 17:28
Chapter 260 : Thiếu 26/09/2020 19:27
Chapter 259 : Thiếu 26/09/2020 17:27
Chapter 258 : Thiếu 25/09/2020 19:29
Chapter 257 : Thiếu 25/09/2020 17:29
Chapter 256 : Thiếu 24/09/2020 19:29
Chapter 255 : Thiếu 24/09/2020 17:29
Chapter 254 : Thiếu 22/09/2020 19:29
Chapter 253 : Thiếu 22/09/2020 17:29
Chapter 252 : Thiếu 21/09/2020 19:29
Chapter 251 : Thiếu 21/09/2020 17:29
Chapter 250 : Thiếu 21/09/2020 15:29
Chapter 249 : Thiếu 20/09/2020 19:27
Chapter 248 : Thiếu 19/09/2020 23:28
Chapter 247 : Thiếu 19/09/2020 21:28
Chapter 246 : Thiếu 19/09/2020 19:28
Chapter 245 : Thiếu 18/09/2020 23:27
Chapter 244 : Thiếu 18/09/2020 21:27
Chapter 243 : Thiếu 18/09/2020 19:27
Chapter 242 : Thiếu 16/09/2020 19:29
Chapter 241 : Thiếu 16/09/2020 17:29
Chapter 240 : Thiếu 15/09/2020 19:28
Chapter 239 : Thiếu 15/09/2020 17:28
Chapter 238 : Thiếu 14/09/2020 23:28
Chapter 237 : Thiếu 14/09/2020 21:28
Chapter 236 : Thiếu 13/09/2020 19:28
Chapter 235 : Thiếu 13/09/2020 17:28
Chapter 234 : Thiếu 12/09/2020 23:29
Chapter 233 : Thiếu 12/09/2020 21:29
Chapter 232 : Thiếu 12/09/2020 19:29
Chapter 231 : Thiếu 12/09/2020 17:29
Chapter 230 : Thiếu 10/09/2020 19:29
Chapter 229 : Thiếu 10/09/2020 17:29
Chapter 228 : Thiếu 09/09/2020 19:28
Chapter 227 : Thiếu 09/09/2020 17:28
Chapter 226 : Thiếu 09/09/2020 15:28
Chapter 225 : Thiếu 08/09/2020 23:28
Chapter 224 : Thiếu 08/09/2020 21:28
Chapter 223 : Thiếu 08/09/2020 19:28
Chapter 222 : Thiếu 08/09/2020 17:28
Chapter 221 : Thiếu 06/09/2020 19:30
Chapter 220 : Thiếu 06/09/2020 17:30
Chapter 219 : Thiếu 06/09/2020 15:30
Chapter 218 : Thiếu 04/09/2020 19:12
Chapter 217 : Thiếu 04/09/2020 17:12
Chapter 216 : Thiếu 03/09/2020 19:13
Chapter 215 : Thiếu 03/09/2020 17:13
Chapter 214 : Thiếu 03/09/2020 15:13
Chapter 213 : Thiếu 02/09/2020 13:11
Chapter 212 : Thiếu 01/09/2020 13:11
Chapter 211 : Thiếu 01/09/2020 11:11
Chapter 210 : Thiếu 01/09/2020 09:11
Chapter 209 : Thiếu 01/09/2020 07:11
Chapter 208 : Thiếu 30/08/2020 19:12
Chapter 207 : Thiếu 30/08/2020 17:12
Chapter 206 : Thiếu 29/08/2020 19:13
Chapter 205 : Thiếu 29/08/2020 17:13
Chapter 204 : Thiếu 29/08/2020 15:13
Chapter 203 : Thiếu 29/08/2020 13:13
Chapter 202 : Thiếu 27/08/2020 19:13
Chapter 201 : Thiếu 27/08/2020 17:13
Chapter 200 : Thiếu 27/08/2020 15:13
Chapter 199 : Thiếu 27/08/2020 13:13
Chapter 198 : Thiếu 25/08/2020 23:12
Chapter 197 : Thiếu 25/08/2020 21:12
Chapter 196 : Thiếu 25/08/2020 19:12
Chapter 195 : Thiếu 25/08/2020 17:12
Chapter 194 : Thiếu 23/08/2020 19:12
Chapter 193 : Thiếu 23/08/2020 17:12
Chapter 192 : Thiếu 23/08/2020 15:12
Chapter 191 : Thiếu 22/08/2020 23:12
Chapter 190 : Thiếu 21/08/2020 13:11
Chapter 189 : Thiếu 21/08/2020 11:11
Chapter 188 : Thiếu 20/08/2020 19:12
Chapter 187 : Thiếu 20/08/2020 17:12
Chapter 186 : Thiếu 19/08/2020 19:12
Chapter 185 : Thiếu 19/08/2020 17:12
Chapter 184 : Thiếu 19/08/2020 15:12
Chapter 183 : Thiếu 19/08/2020 13:12
Chapter 182 : Thiếu 17/08/2020 13:11
Chapter 181 : Thiếu 17/08/2020 11:11
Chapter 180 : Thiếu 17/08/2020 09:11
Chapter 179 : Thiếu 17/08/2020 07:11
Chapter 178 : Thiếu 15/08/2020 23:11
Chapter 177 : Thiếu 15/08/2020 21:11
Chapter 176 : Thiếu 15/08/2020 19:11
Chapter 175 : Thiếu 15/08/2020 17:11
Chapter 174 : Thiếu 15/08/2020 15:11
Chapter 173 : Thiếu 13/08/2020 23:12
Chapter 172 : Thiếu 13/08/2020 21:12
Chapter 171 : Thiếu 13/08/2020 19:12
Chapter 170 : Thiếu 13/08/2020 17:12
Chapter 169 : Thiếu 13/08/2020 15:12
Chapter 168 : Thiếu 13/08/2020 13:12
Chapter 167 : Thiếu 13/08/2020 11:12
Chapter 166 : Thiếu 13/08/2020 09:12
Chapter 165 : Thiếu 13/08/2020 07:12
Chapter 164 : Thiếu 13/08/2020 05:12
Chapter 163 : Thiếu 13/08/2020 03:12
Chapter 162 : Thiếu 13/08/2020 01:12
Chapter 161 : Thiếu 12/08/2020 23:12
Chapter 160 : Thiếu 12/08/2020 21:12
Chapter 159 : Thiếu 12/08/2020 19:12
Chapter 158 : Thiếu 12/08/2020 17:12
Chapter 157 : Thiếu 12/08/2020 15:12
Chapter 156 : Thiếu 12/08/2020 13:12
Chapter 155 : Thiếu 12/08/2020 11:12
Chapter 154 : Thiếu 12/08/2020 09:12
Chapter 153 : Thiếu 12/08/2020 07:12
Chapter 152 : Thiếu 12/08/2020 05:12
Chapter 151 : Thiếu 12/08/2020 03:12
Chapter 150 : Thiếu 12/08/2020 01:12
Chapter 149 : Thiếu 11/08/2020 23:12
Chapter 148 : Trộm đến 11/08/2020 21:12
Chapter 147 : Tự cao tự đại 11/08/2020 19:12
Chapter 146 : Bị bất đắc dĩ 11/08/2020 17:12
Chapter 145 : Không liên quan lẫn nhau 11/08/2020 15:12
Chapter 144 : Qua cầu rút ván 11/08/2020 13:12
Chapter 143 : Thiết đầu công* 11/08/2020 11:12
Chapter 142 : Việc này thất bại 11/08/2020 09:12
Chapter 141 : Quỷ Dạ Xoa 11/08/2020 07:12
Chapter 140 : Vô liêm sỉ 11/08/2020 05:12
Chapter 139 : Thiếu 21/07/2020 13:12
Chapter 138 : Thiếu 19/07/2020 19:22
Chapter 137 : Thiếu 19/07/2020 17:22
Chapter 136 : Thiếu 19/07/2020 15:22
Chapter 135 : Thiếu 19/07/2020 13:22
Chapter 134 : Thiếu 16/07/2020 09:12
Chapter 133 : Thiếu 16/07/2020 07:12
Chapter 132 : Thiếu 16/07/2020 05:12
Chapter 131 : Thiếu 14/07/2020 06:11
Chapter 130 : Thiếu 11/07/2020 23:15
Chapter 129 : Thiếu 11/07/2020 21:15
Chapter 128 : Thiếu 11/07/2020 19:15
Chapter 127 : Thiếu 09/07/2020 23:12
Chapter 126 : Thiếu 07/07/2020 23:12
Chapter 125 : Thiếu 07/07/2020 21:12
Chapter 124 : Thiếu 07/07/2020 19:12
Chapter 123 : Thiếu 05/07/2020 23:13
Chapter 122 : Thiếu 03/07/2020 19:13
Chapter 121 : Thiếu 03/07/2020 17:13
Chapter 120 : Thiếu 03/07/2020 15:13
Chapter 119 : Thiếu 01/07/2020 19:14
Chapter 118 : Thiếu 29/06/2020 19:12
Chapter 117 : Thiếu 29/06/2020 17:12
Chapter 116 : Thiếu 29/06/2020 15:12
Chapter 115 : Thiếu 29/06/2020 13:12
Chapter 114 : Thiếu 25/06/2020 19:13
Chapter 113 : Thiếu 25/06/2020 17:13
Chapter 112 : Thiếu 23/06/2020 09:12
Chapter 111 : Thiếu 23/06/2020 07:12
Chapter 110 : Thiếu 21/06/2020 13:13
Chapter 109 : Thiếu 21/06/2020 11:13
Chapter 108 : Thiếu 21/06/2020 09:13
Chapter 107 : Thiếu 21/06/2020 07:13
Chapter 106 : Thiếu 17/06/2020 06:11
Chapter 105 : Thiếu 17/06/2020 04:11
Chapter 104 : Thiếu 16/06/2020 09:13
Chapter 103 : Thiếu 16/06/2020 07:13
Chapter 102 : Thiếu 16/06/2020 05:13
Chapter 101 : Thiếu 14/06/2020 09:12
Chapter 100 : Thiếu 12/06/2020 23:12
Chapter 99 : Thiếu 10/06/2020 19:12
Chapter 98 : Thiếu 10/06/2020 17:12
Chapter 97 : Thiếu 10/06/2020 15:12
Chapter 96 : Thiếu 08/06/2020 19:12
Chapter 95 : Thiếu 06/06/2020 23:12
Chapter 94 : Thiếu 06/06/2020 21:12
Chapter 93 : Thiếu 06/06/2020 19:12
Chapter 92 : Thiếu 06/06/2020 17:12
Chapter 91 : Thiếu 02/06/2020 23:11
Chapter 90 : Thiếu 02/06/2020 21:11
Chapter 89 : Thiếu 02/06/2020 19:11
Chapter 88 : Thiếu 31/05/2020 23:12
Chapter 87 : Thiếu 29/05/2020 19:12
Chapter 86 : Thiếu 29/05/2020 17:12
Chapter 85 : Thiếu 29/05/2020 15:12
Chapter 84 : Thiếu 27/05/2020 19:12
Chapter 83 : Thiếu 25/05/2020 19:12
Chapter 82 : Thiếu 25/05/2020 17:12
Chapter 81 : Thiếu 25/05/2020 15:12
Chapter 80 : Thiếu 23/05/2020 19:12
Chapter 79 : Thiếu 21/05/2020 13:11
Chapter 78 : Thiếu 21/05/2020 11:11
Chapter 77 : Thiếu 21/05/2020 09:11
Chapter 76 : Thiếu 21/05/2020 07:11
Chapter 75 : Thiếu 21/05/2020 05:11
Chapter 74 : Thiếu 17/05/2020 23:12
Chapter 73 : Thiếu 16/05/2020 23:12
Chapter 72 : Thiếu 16/05/2020 21:12
Chapter 71 : Thiếu 14/05/2020 19:11
Chapter 70 : Thiếu 13/05/2020 19:12
Chapter 69 : Thiếu 13/05/2020 17:12
Chapter 68 : Thiếu 11/05/2020 23:12
Chapter 67 : Thiếu 11/05/2020 21:12
Chapter 66 : Thiếu 09/05/2020 13:12
Chapter 65 : Thiếu 09/05/2020 11:12
Chapter 64 : Thiếu 07/05/2020 23:12
Chapter 63 : Thiếu 07/05/2020 21:12
Chapter 62 : Thiếu 07/05/2020 19:12
Chapter 61 : Thiếu 04/05/2020 19:12
Chapter 60 : Thiếu 04/05/2020 17:12
Chapter 59 : Thiếu 04/05/2020 15:12
Chapter 58 : Thiếu 04/05/2020 13:12
Chapter 57 : Thiếu 29/04/2020 19:12
Chapter 56 : Thiếu 29/04/2020 17:12
Chapter 55 : Thiếu 29/04/2020 15:12
Chapter 54 : Thiếu 26/04/2020 13:12
Chapter 53 : Thiếu 25/04/2020 13:11
Chapter 52 : Thiếu 25/04/2020 11:11
Chapter 51 : Thiếu 25/04/2020 09:11
Chapter 50 : Thiếu 25/04/2020 07:11
Chapter 49 : Thiếu 20/04/2020 13:12
Chapter 48 : Thiếu 19/04/2020 13:11
Chapter 47 : Thiếu 19/04/2020 11:11
Chapter 46 : Thiếu 17/04/2020 13:13
Chapter 45 : Thiếu 16/04/2020 13:13
Chapter 44 : Thiếu 15/04/2020 13:13
Chapter 43 : Bù lỗ không được 12/04/2020 13:12
Chapter 42 : Thiếu 09/04/2020 23:15
Chapter 41 09/04/2020 21:15
Chapter 40 : Thiếu 09/04/2020 19:15
Chapter 39 : Bánh bao nghèo 30/03/2020 19:12
Chapter 38 : Thiếu 30/03/2020 17:12
Chapter 37 : Thiếu 30/03/2020 15:12
Chapter 36 : Thiếu 21/03/2020 19:13
Chapter 35 : Bồi thường không nổi 21/03/2020 17:13
Chapter 34 : Gương mặt tươi cười đón người 15/03/2020 13:11
Chapter 33 : Đại lực sĩ 12/03/2020 13:11
Chapter 32 : Hoài nghi 09/03/2020 19:12
Chapter 31 : Trộm nhà khó phòng 06/03/2020 09:11
Chapter 30 : Nhìn lầm 03/03/2020 09:11
Chapter 29 : Đuổi ra khỏi nhà 03/03/2020 07:11
Chapter 28 : Trao đổi công bằng 03/03/2020 05:11
Chapter 27 : Trứng gà đưa tới cửa 23/02/2020 19:12
Chapter 26 : Bị kích thích 19/02/2020 23:11
Chapter 25 19/02/2020 21:11
Chapter 24 : Nhạt như chim 19/02/2020 19:11
Chapter 23 : Thân thích nghèo 10/02/2020 19:12
Chapter 22 : Tương lai hy vọng 07/02/2020 19:12
Chapter 21 : Mua đồ Nhiều 07/02/2020 17:12
Chapter 20 : Có tiền không? 01/02/2020 19:12
Chapter 19 : Tuyệt đối không quay đầu lại 01/02/2020 17:12
Chapter 18 : Tin chị một lần 24/01/2020 13:11
Chapter 17 : Không thể nhận vô ích 21/01/2020 19:12
Chapter 16 : Ân tình 21/01/2020 17:12
Chapter 15 : Tuyệt đối không ngăn cản mày 21/01/2020 15:12
Chapter 14 : Giúp đỡ trong nhà 21/01/2020 13:12
Chapter 13 : Em trai Sở Đường 21/01/2020 11:12
Chapter 12 : Không phải tôi trộm 21/01/2020 09:12
Chapter 11 : Giúp một chút 21/01/2020 07:12
Chapter 10 : Thu tiền 21/01/2020 05:12
Chapter 9 : Thành phẩm 21/01/2020 03:12
Chapter 8 : Học nghề 21/01/2020 01:12
Chapter 7 : Không có tiền 20/01/2020 23:12
Chapter 6 : Không gian 20/01/2020 21:12
Chapter 5 : Thọ mệnh hạn chế 20/01/2020 19:12
Chapter 4 : Sách Phúc Duyên 20/01/2020 17:12
Chapter 3 : Phật ấn hiện ra 20/01/2020 15:12
Chapter 2 : Bạch nhãn lang 20/01/2020 13:12
Chapter 1 : Mượn xác hoàn hồn 20/01/2020 11:12

comment

Có thể bạn thích xem

Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy - Song Lai Mang Theo Khong Gian: Quan The Đung Xang Bay

Cập nhật lúc : 06/04/2021 09:57

Tình trạng : 422 / 424 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy - Bay Hon Nhan: Vo Truoc Ôm Con Chay

Cập nhật lúc : 11/09/2020 21:41

Tình trạng : 3681 / 3683 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phu Nhân Tại Thượng: Vợ Yêu Không Dễ Đụng - Phu Nhan Tai Thuong: Vo Yeu Khong De Đung

Cập nhật lúc : 25/06/2021 08:59

Tình trạng : 49 / 51 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi - Quan Sung: Co Vo Nhan Roi

Cập nhật lúc : 11/12/2019 19:25

Tình trạng : 74 / 76 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân - Cung Chieu Co Vo Quan Nhan

Cập nhật lúc : 02/01/2020 07:58

Tình trạng : 815 / 817 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Vương Gia! Đừng Làm Bậy - Vuong Gia! Đung Lam Bay

Cập nhật lúc : 19/05/2019 23:56

Tình trạng : 15 / 17 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn - Hon Nhan Cuoi Cung: Vo Xin Đung Ly Hon

Cập nhật lúc : 31/01/2022 20:59

Tình trạng : 634 / 636 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Ngược, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.206

Đọc truyện

Cuồng Mãnh Minh Phu Đừng Làm Bậy - Cuong Manh Minh Phu Đung Lam Bay

Cập nhật lúc : 18/04/2021 09:57

Tình trạng : 5 / 7 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Horror - Kinh Dị, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.187

Đọc truyện

Cưng À, Đừng Vờ Đứng Đắn Nữa - Cung À, Đung Vo Đung Đan Nua

Cập nhật lúc : 29/08/2019 14:19

Tình trạng : 11 / 11 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chuyên Sủng Bảy Vị Phu Quân - Chuyen Sung Bay Vi Phu Quan

Cập nhật lúc : 02/05/2018 02:42

Tình trạng : 4 / 6 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cạm Bẫy Hôn Nhân - Cam Bay Hon Nhan

Cập nhật lúc : 28/09/2019 10:57

Tình trạng : 123 / 123 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 26/06/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.595

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 26/06/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.412

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 26/06/2022 15:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.442

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 26/06/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.325

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 26/06/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 26/06/2022 13:42

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.346

Đọc truyện