Võ Nghịch Cửu Thiên

Vo Nghich Cuu Thien

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 03/11/2020 21:32

Tình trạng : 238 / 240 Chapter

Lượt xem: 16200

Trong người mang huyết mạch nghịch thiên, cầm trong tay Ẩm Huyết Cuồng Kiếm, truy tìm tung tích các trưởng bối, từ thân thể củi mục nghịch cảnh mà lên. Lĩnh ngộ ba ngàn đại đạo, từng bước mở ra con đường vương giả cửu thiên!
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 238 06/11/2020 08:41
Chapter 237 06/11/2020 06:41
Chapter 236 06/11/2020 04:41
Chapter 235 06/11/2020 02:41
Chapter 234 06/11/2020 00:41
Chapter 233 05/11/2020 22:41
Chapter 232 05/11/2020 20:41
Chapter 231 05/11/2020 18:41
Chapter 230 05/11/2020 16:41
Chapter 229 05/11/2020 14:41
Chapter 228 05/11/2020 12:41
Chapter 227 05/11/2020 10:41
Chapter 226 05/11/2020 08:41
Chapter 225 05/11/2020 06:41
Chapter 224 05/11/2020 04:41
Chapter 223 05/11/2020 02:41
Chapter 222 05/11/2020 00:41
Chapter 221 04/11/2020 22:41
Chapter 220 04/11/2020 20:41
Chapter 219 04/11/2020 18:41
Chapter 218 04/11/2020 16:41
Chapter 217 04/11/2020 14:41
Chapter 216 04/11/2020 12:41
Chapter 215 04/11/2020 10:41
Chapter 214 04/11/2020 08:41
Chapter 213 04/11/2020 06:41
Chapter 212 04/11/2020 04:41
Chapter 210 18/07/2020 18:13
Chapter 209 18/07/2020 16:13
Chapter 208 18/07/2020 14:13
Chapter 207 18/07/2020 12:13
Chapter 206 18/07/2020 10:13
Chapter 205 18/07/2020 08:13
Chapter 204 17/07/2020 20:11
Chapter 203 17/07/2020 18:11
Chapter 202 17/07/2020 16:11
Chapter 201 17/07/2020 14:11
Chapter 200 02/07/2020 18:13
Chapter 199 02/07/2020 16:13
Chapter 198 02/07/2020 14:13
Chapter 197 02/07/2020 12:13
Chapter 196 02/07/2020 10:13
Chapter 195 02/07/2020 08:13
Chapter 194 02/07/2020 06:13
Chapter 193 02/07/2020 04:13
Chapter 192 02/07/2020 02:13
Chapter 191 02/07/2020 00:13
Chapter 190 01/07/2020 22:13
Chapter 189 01/07/2020 20:13
Chapter 188 01/07/2020 18:13
Chapter 187 01/07/2020 16:13
Chapter 186 01/07/2020 14:13
Chapter 185 01/07/2020 12:13
Chapter 184 01/07/2020 10:13
Chapter 183 01/07/2020 08:13
Chapter 182 01/07/2020 06:13
Chapter 181 01/07/2020 04:13
Chapter 180 01/07/2020 02:13
Chapter 179 01/07/2020 00:13
Chapter 178 30/06/2020 22:13
Chapter 177 30/06/2020 20:13
Chapter 176 30/06/2020 18:13
Chapter 175 30/06/2020 16:13
Chapter 174 30/06/2020 14:13
Chapter 173 30/06/2020 12:13
Chapter 172 30/06/2020 10:13
Chapter 171 16/06/2020 20:13
Chapter 170 16/06/2020 00:11
Chapter 168 15/06/2020 22:11
Chapter 169 : - Chap 167 và 168 là ngoại truyện 15/06/2020 20:11
Chapter 166 15/06/2020 18:11
Chapter 165 15/06/2020 16:11
Chapter 164 15/06/2020 14:11
Chapter 163 15/06/2020 12:11
Chapter 162 15/06/2020 10:11
Chapter 161 15/06/2020 08:11
Chapter 160 15/06/2020 06:11
Chapter 159 15/06/2020 04:11
Chapter 158 15/06/2020 02:11
Chapter 157 15/06/2020 00:11
Chapter 156 14/06/2020 22:11
Chapter 155 14/06/2020 20:11
Chapter 154 14/06/2020 18:11
Chapter 153 14/06/2020 16:11
Chapter 152 14/06/2020 14:11
Chapter 151 14/06/2020 12:11
Chapter 150 14/06/2020 10:11
Chapter 149 14/06/2020 08:11
Chapter 148 14/06/2020 06:11
Chapter 147 14/06/2020 04:11
Chapter 146 14/06/2020 02:11
Chapter 145 14/06/2020 00:11
Chapter 144 24/05/2020 08:10
Chapter 143 22/05/2020 08:10
Chapter 142 20/05/2020 08:10
Chapter 141 18/05/2020 08:10
Chapter 140 16/05/2020 08:10
Chapter 139 14/05/2020 08:10
Chapter 138 12/04/2020 08:10
Chapter 137 10/04/2020 08:10
Chapter 136 08/04/2020 08:10
Chapter 135 06/04/2020 08:10
Chapter 134 04/04/2020 08:10
Chapter 133 04/04/2020 06:10
Chapter 132 31/03/2020 11:11
Chapter 131 29/03/2020 11:11
Chapter 130 27/03/2020 08:10
Chapter 129 25/03/2020 11:11
Chapter 128 23/03/2020 08:10
Chapter 127 21/03/2020 08:10
Chapter 126 19/03/2020 11:11
Chapter 125 17/03/2020 08:10
Chapter 124 15/03/2020 08:10
Chapter 123 13/03/2020 08:10
Chapter 122 11/03/2020 08:10
Chapter 121 09/03/2020 08:10
Chapter 120 07/03/2020 11:10
Chapter 119 05/03/2020 08:10
Chapter 118 03/03/2020 08:10
Chapter 117 01/03/2020 08:10
Chapter 116 28/02/2020 11:10
Chapter 115 26/02/2020 08:10
Chapter 114 24/02/2020 08:10
Chapter 113 22/02/2020 08:10
Chapter 112 20/02/2020 08:10
Chapter 111 18/02/2020 11:10
Chapter 110 18/02/2020 08:10
Chapter 109 14/02/2020 08:10
Chapter 108 12/02/2020 08:10
Chapter 107 10/02/2020 08:10
Chapter 106 08/02/2020 08:10
Chapter 105 06/02/2020 08:10
Chapter 104 04/02/2020 11:10
Chapter 103 02/02/2020 08:10
Chapter 102 31/01/2020 08:10
Chapter 101 29/01/2020 14:10
Chapter 100 27/01/2020 18:10
Chapter 99 25/01/2020 08:10
Chapter 98 23/01/2020 08:10
Chapter 97 21/01/2020 08:10
Chapter 96 19/01/2020 08:10
Chapter 95 19/01/2020 06:10
Chapter 94 19/01/2020 04:10
Chapter 93 19/01/2020 02:10
Chapter 92 19/01/2020 00:10
Chapter 91 18/01/2020 22:10
Chapter 90 18/01/2020 20:10
Chapter 89 18/01/2020 18:10
Chapter 88 18/01/2020 16:10
Chapter 87 18/01/2020 14:10
Chapter 86 18/01/2020 12:10
Chapter 85 18/01/2020 10:10
Chapter 84 18/01/2020 08:10
Chapter 83 18/01/2020 06:10
Chapter 82 18/01/2020 04:10
Chapter 81 18/01/2020 02:10
Chapter 80 18/01/2020 00:10
Chapter 79 17/01/2020 22:10
Chapter 78 17/01/2020 20:10
Chapter 77 12/12/2019 00:00
Chapter 76 12/10/2019 00:00
Chapter 75 12/08/2019 00:00
Chapter 74 12/06/2019 00:00
Chapter 73 12/04/2019 00:00
Chapter 72 12/02/2019 00:00
Chapter 71 17/01/2020 06:10
Chapter 70 17/01/2020 04:10
Chapter 69 17/01/2020 02:10
Chapter 68 17/01/2020 00:10
Chapter 67 16/01/2020 22:10
Chapter 66 16/01/2020 20:10
Chapter 65 16/01/2020 18:10
Chapter 64 16/01/2020 16:10
Chapter 63 16/01/2020 14:10
Chapter 62 10/04/2019 00:00
Chapter 61 10/04/2019 00:00
Chapter 60 10/04/2019 00:00
Chapter 59 10/04/2019 00:00
Chapter 58 10/04/2019 00:00
Chapter 57 10/04/2019 00:00
Chapter 56 16/01/2020 00:10
Chapter 55 15/01/2020 22:10
Chapter 54 15/01/2020 20:10
Chapter 53 15/01/2020 18:10
Chapter 52 15/01/2020 16:10
Chapter 51 15/01/2020 14:10
Chapter 50 15/01/2020 12:10
Chapter 49 05/12/2019 00:00
Chapter 48 05/10/2019 00:00
Chapter 47 05/08/2019 00:00
Chapter 46 05/06/2019 00:00
Chapter 45 05/04/2019 00:00
Chapter 44 15/01/2020 00:10
Chapter 43 14/01/2020 22:10
Chapter 42 14/01/2020 20:10
Chapter 41 14/01/2020 18:10
Chapter 40 14/01/2020 16:10
Chapter 39 14/01/2020 14:10
Chapter 38 14/01/2020 12:10
Chapter 37 14/01/2020 10:10
Chapter 36 14/01/2020 08:10
Chapter 35 14/01/2020 06:10
Chapter 34 14/01/2020 04:10
Chapter 33 14/01/2020 02:10
Chapter 32 14/01/2020 00:10
Chapter 31 03/11/2019 00:00
Chapter 30 03/09/2019 00:00
Chapter 29 03/07/2019 00:00
Chapter 28 03/05/2019 00:00
Chapter 27 03/03/2019 00:00
Chapter 26 03/01/2019 00:00
Chapter 25 13/01/2020 10:10
Chapter 24 13/01/2020 08:10
Chapter 23 13/01/2020 06:10
Chapter 22 13/01/2020 04:10
Chapter 21 13/01/2020 02:10
Chapter 20 01/11/2019 00:00
Chapter 19 02/09/2019 00:00
Chapter 18 02/07/2019 00:00
Chapter 17 02/05/2019 00:00
Chapter 16 02/03/2019 00:00
Chapter 15 02/01/2019 00:00
Chapter 14 12/01/2020 12:10
Chapter 13 12/01/2020 10:10
Chapter 12 12/01/2020 08:10
Chapter 11 12/01/2020 06:10
Chapter 10 12/01/2020 04:10
Chapter 9 12/01/2020 02:10
Chapter 8 12/01/2020 00:10
Chapter 7 11/01/2020 22:10
Chapter 6 11/01/2020 20:10
Chapter 5 01/12/2019 00:00
Chapter 4 01/10/2019 00:00
Chapter 3 11/01/2020 14:10
Chapter 2 11/01/2020 12:10
Chapter 1 11/01/2020 10:10
Chapter 0 11/01/2020 08:10

comment

Có thể bạn thích xem

Nghịch Thiên - Vô Thiên - Nghich Thien - Vo Thien

Cập nhật lúc : 20/06/2019 10:23

Tình trạng : 43 / 45 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đô Thị, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nguyệt Lâm Cửu Thiên: Tuyệt Thế Chí Tôn Khuynh Thiên Hạ - Nguyet Lam Cuu Thien: Tuyet The Chi Ton Khuynh Thien Ha

Cập nhật lúc : 20/02/2020 03:41

Tình trạng : 101 / 103 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nghịch Thiên - Nghich Thien

Cập nhật lúc : 22/10/2019 18:26

Tình trạng : 16 / 16 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phượng Nghịch Thiên Hạ - Phuong Nghich Thien Ha

Cập nhật lúc : 18/02/2020 13:40

Tình trạng : 1158 / 1158 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nghịch Thiên Thần Lộ - Nghich Thien Than Lo

Cập nhật lúc : 28/09/2019 10:22

Tình trạng : 8 / 10 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Nghịch Thiên Tiểu Tử - Nghich Thien Tieu Tu

Cập nhật lúc : 30/12/2019 04:55

Tình trạng : 10 / 12 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Dị Năng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nghịch Thiên Hệ Thống - Nghich Thien He Thong

Cập nhật lúc : 22/02/2020 13:11

Tình trạng : 9 / 11 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Dị Giới, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Nghịch Thiên Chí Tôn - Nghich Thien Chi Ton

Cập nhật lúc : 21/11/2019 06:11

Tình trạng : 12 / 14 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh, Dị Năng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Tà Phượng Nghịch Thiên - Ta Phuong Nghich Thien

Cập nhật lúc : 08/01/2020 18:01

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư - Nghich Thien Tam Tieu Thu

Cập nhật lúc : 24/04/2019 16:56

Tình trạng : 86 / 88 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 25/06/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.595

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 25/06/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.412

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 25/06/2022 15:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.442

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 25/06/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.325

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 25/06/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 25/06/2022 13:42

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.345

Đọc truyện