Võ Luyện Đỉnh Phong

Vo Luyen Đinh Phong

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Action - Hành Động, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Shounen, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 17/04/2021 03:11

Tình trạng : 1106 / 1108 Chapter

Lượt xem: 16267

Võ đạo đỉnh phong, là cô độc, là tịch mịch, là dài đằng đẵng cầu tác, là cao xử bất thắng hàn Phát triển trong nghịch cảnh, cầu sinh nơi tuyệt địa, bất khuất không buông tha, mới có thể có thể phá võ chi cực đạo. Lăng Tiêu các thí luyện đệ tử kiêm quét rác gã sai vặt Dương Khai ngẫu lấy được một bản vô tự hắc thư, từ nay về sau đạp vào dài đằng đẵng võ đạo.
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 1106 2 giờ trước
Chapter 1105 5 giờ trước
Chapter 1104 23 giờ trước
Chapter 1103 17/04/2021 07:40
Chapter 1102 16/04/2021 13:41
Chapter 1101 16/04/2021 11:41
Chapter 1100 15/04/2021 13:40
Chapter 1099 15/04/2021 05:40
Chapter 1098 14/04/2021 16:41
Chapter 1097 14/04/2021 07:40
Chapter 1096 13/04/2021 13:41
Chapter 1095 13/04/2021 07:40
Chapter 1094 12/04/2021 13:40
Chapter 1093 12/04/2021 07:40
Chapter 1092 12/04/2021 05:40
Chapter 1091 11/04/2021 13:40
Chapter 1090 11/04/2021 02:40
Chapter 1089 10/04/2021 18:41
Chapter 1088 10/04/2021 11:40
Chapter 1087 10/04/2021 05:40
Chapter 1086 09/04/2021 11:40
Chapter 1085 09/04/2021 03:40
Chapter 1084 08/04/2021 11:41
Chapter 1083 08/04/2021 03:40
Chapter 1082 07/04/2021 11:40
Chapter 1081 07/04/2021 05:40
Chapter 1080 06/04/2021 11:40
Chapter 1079 06/04/2021 05:40
Chapter 1078 05/04/2021 20:40
Chapter 1077 05/04/2021 11:40
Chapter 1076 05/04/2021 05:40
Chapter 1075 05/04/2021 00:40
Chapter 1074 04/04/2021 11:41
Chapter 1073 04/04/2021 05:40
Chapter 1072 03/04/2021 20:41
Chapter 1071 03/04/2021 11:40
Chapter 1070 03/04/2021 03:42
Chapter 1069 02/04/2021 14:41
Chapter 1068 02/04/2021 05:40
Chapter 1067 02/04/2021 03:40
Chapter 1066 01/04/2021 05:40
Chapter 1065 01/04/2021 03:40
Chapter 1064 31/03/2021 05:40
Chapter 1063 30/03/2021 11:40
Chapter 1062 30/03/2021 05:40
Chapter 1061 29/03/2021 11:41
Chapter 1060 29/03/2021 05:40
Chapter 1059 28/03/2021 18:41
Chapter 1058 28/03/2021 11:40
Chapter 1057 28/03/2021 05:40
Chapter 1056 28/03/2021 00:40
Chapter 1055 27/03/2021 11:40
Chapter 1054 27/03/2021 05:40
Chapter 1053 26/03/2021 11:40
Chapter 1052 26/03/2021 05:40
Chapter 1051 25/03/2021 11:41
Chapter 1050 25/03/2021 08:41
Chapter 1049 24/03/2021 11:41
Chapter 1048 24/03/2021 03:40
Chapter 1047 23/03/2021 11:41
Chapter 1046 23/03/2021 03:40
Chapter 1045 22/03/2021 20:41
Chapter 1044 22/03/2021 14:41
Chapter 1043 22/03/2021 05:40
Chapter 1042 21/03/2021 18:42
Chapter 1041 21/03/2021 11:40
Chapter 1040 21/03/2021 05:40
Chapter 1039 20/03/2021 18:41
Chapter 1038 20/03/2021 11:41
Chapter 1037 20/03/2021 05:40
Chapter 1036 19/03/2021 11:41
Chapter 1035 19/03/2021 05:40
Chapter 1034 18/03/2021 11:41
Chapter 1033 18/03/2021 05:40
Chapter 1032 17/03/2021 11:41
Chapter 1031 17/03/2021 05:40
Chapter 1030 16/03/2021 11:41
Chapter 1029 16/03/2021 05:40
Chapter 1028 15/03/2021 11:40
Chapter 1027 15/03/2021 05:40
Chapter 1026 14/03/2021 18:40
Chapter 1025 14/03/2021 11:41
Chapter 1024 14/03/2021 08:41
Chapter 1023 14/03/2021 06:41
Chapter 1022 13/03/2021 11:40
Chapter 1021 13/03/2021 03:40
Chapter 1020 12/03/2021 11:41
Chapter 1019 12/03/2021 05:40
Chapter 1018 11/03/2021 11:41
Chapter 1017 11/03/2021 05:40
Chapter 1016 10/03/2021 14:40
Chapter 1015 10/03/2021 05:40
Chapter 1014 09/03/2021 11:41
Chapter 1013 09/03/2021 03:40
Chapter 1012 08/03/2021 11:40
Chapter 1011 08/03/2021 05:40
Chapter 1010 07/03/2021 11:40
Chapter 1009 07/03/2021 05:40
Chapter 1008 06/03/2021 11:40
Chapter 1007 06/03/2021 05:40
Chapter 1006 05/03/2021 11:40
Chapter 1005 05/03/2021 05:40
Chapter 1004 04/03/2021 11:41
Chapter 1003 04/03/2021 05:40
Chapter 1002 03/03/2021 11:40
Chapter 1001 03/03/2021 03:40
Chapter 1000 02/03/2021 11:41
Chapter 999 02/03/2021 05:40
Chapter 998 01/03/2021 11:40
Chapter 997 01/03/2021 05:40
Chapter 996 28/02/2021 11:40
Chapter 995 28/02/2021 08:41
Chapter 994 27/02/2021 11:40
Chapter 993 27/02/2021 05:40
Chapter 992 26/02/2021 11:40
Chapter 991 26/02/2021 08:41
Chapter 990 25/02/2021 11:40
Chapter 989 25/02/2021 03:40
Chapter 988 24/02/2021 11:41
Chapter 987 24/02/2021 05:40
Chapter 986 23/02/2021 11:40
Chapter 985 23/02/2021 05:40
Chapter 984 22/02/2021 11:40
Chapter 983 22/02/2021 08:41
Chapter 982 21/02/2021 11:41
Chapter 981 21/02/2021 03:40
Chapter 980 20/02/2021 11:40
Chapter 979 20/02/2021 05:40
Chapter 978 19/02/2021 11:40
Chapter 977 19/02/2021 05:40
Chapter 976 18/02/2021 18:40
Chapter 975 18/02/2021 11:40
Chapter 974 18/02/2021 05:40
Chapter 973 17/02/2021 20:40
Chapter 972 17/02/2021 11:40
Chapter 971 17/02/2021 05:40
Chapter 970 16/02/2021 20:41
Chapter 969 16/02/2021 11:40
Chapter 968 16/02/2021 03:40
Chapter 967 16/02/2021 00:40
Chapter 966 15/02/2021 14:41
Chapter 965 15/02/2021 08:41
Chapter 964 14/02/2021 18:40
Chapter 963 14/02/2021 14:41
Chapter 962 14/02/2021 05:40
Chapter 961 14/02/2021 03:40
Chapter 960 14/02/2021 01:40
Chapter 959 13/02/2021 05:40
Chapter 958 12/02/2021 20:42
Chapter 957 12/02/2021 11:40
Chapter 956 12/02/2021 08:40
Chapter 955 12/02/2021 00:41
Chapter 954 11/02/2021 11:40
Chapter 953 11/02/2021 08:41
Chapter 952 10/02/2021 11:41
Chapter 951 10/02/2021 08:42
Chapter 950 09/02/2021 11:40
Chapter 949 09/02/2021 00:40
Chapter 948 08/02/2021 11:40
Chapter 947 08/02/2021 05:40
Chapter 946 07/02/2021 11:40
Chapter 945 07/02/2021 00:40
Chapter 944 06/02/2021 11:41
Chapter 943 06/02/2021 00:40
Chapter 942 05/02/2021 11:41
Chapter 941 05/02/2021 05:40
Chapter 940 04/02/2021 11:40
Chapter 939 04/02/2021 00:40
Chapter 938 : - Hư vương cấp luyện đan sư 03/02/2021 11:41
Chapter 937 03/02/2021 00:40
Chapter 936 : - Giúp ta một tay 02/02/2021 11:41
Chapter 935 02/02/2021 00:40
Chapter 934 01/02/2021 11:41
Chapter 933 01/02/2021 00:40
Chapter 932 : - Linh cảm bất an 31/01/2021 11:41
Chapter 931 31/01/2021 00:40
Chapter 930 30/01/2021 11:41
Chapter 929 30/01/2021 05:40
Chapter 928 29/01/2021 11:41
Chapter 927 29/01/2021 00:40
Chapter 926 28/01/2021 11:40
Chapter 925 28/01/2021 00:40
Chapter 924 27/01/2021 11:41
Chapter 923 27/01/2021 00:40
Chapter 922 26/01/2021 11:41
Chapter 921 26/01/2021 08:41
Chapter 920 25/01/2021 11:41
Chapter 919 25/01/2021 00:40
Chapter 918 24/01/2021 14:41
Chapter 917 24/01/2021 05:40
Chapter 916 23/01/2021 11:40
Chapter 915 23/01/2021 00:40
Chapter 914 22/01/2021 11:41
Chapter 913 22/01/2021 00:42
Chapter 912 21/01/2021 14:41
Chapter 911 21/01/2021 00:40
Chapter 910 20/01/2021 11:41
Chapter 909 20/01/2021 03:40
Chapter 908 19/01/2021 11:41
Chapter 907 19/01/2021 00:40
Chapter 906 18/01/2021 11:40
Chapter 905 18/01/2021 00:40
Chapter 904 17/01/2021 11:41
Chapter 903 17/01/2021 00:40
Chapter 902 16/01/2021 22:40
Chapter 901 16/01/2021 05:40
Chapter 899 15/01/2021 03:40
Chapter 899 15/01/2021 01:40
Chapter 898 14/01/2021 20:41
Chapter 897 14/01/2021 11:41
Chapter 896 13/01/2021 11:41
Chapter 895 13/01/2021 00:41
Chapter 894 12/01/2021 11:40
Chapter 893 12/01/2021 00:40
Chapter 892 11/01/2021 11:40
Chapter 891 11/01/2021 08:41
Chapter 890 10/01/2021 14:41
Chapter 889 10/01/2021 11:42
Chapter 888 09/01/2021 11:41
Chapter 887 09/01/2021 08:41
Chapter 886 08/01/2021 14:41
Chapter 885 08/01/2021 05:40
Chapter 884 07/01/2021 11:40
Chapter 883 07/01/2021 05:42
Chapter 882 06/01/2021 14:41
Chapter 881 06/01/2021 05:41
Chapter 880 05/01/2021 14:41
Chapter 879 05/01/2021 05:41
Chapter 878 04/01/2021 11:41
Chapter 877 04/01/2021 05:40
Chapter 876 03/01/2021 14:41
Chapter 875 03/01/2021 05:40
Chapter 874 02/01/2021 11:41
Chapter 873 02/01/2021 08:41
Chapter 872 01/01/2021 14:41
Chapter 871 01/01/2021 05:40
Chapter 870 31/12/2020 11:41
Chapter 869 31/12/2020 05:41
Chapter 868 30/12/2020 11:41
Chapter 867 30/12/2020 05:41
Chapter 866 29/12/2020 11:41
Chapter 865 29/12/2020 00:40
Chapter 864 28/12/2020 14:41
Chapter 863 28/12/2020 05:40
Chapter 862 28/12/2020 03:40
Chapter 861 28/12/2020 01:40
Chapter 860 26/12/2020 14:41
Chapter 859 25/12/2020 11:40
Chapter 858 25/12/2020 09:40
Chapter 857 25/12/2020 05:40
Chapter 856 24/12/2020 11:41
Chapter 855 24/12/2020 05:41
Chapter 854 23/12/2020 11:41
Chapter 853 23/12/2020 05:41
Chapter 852 22/12/2020 11:41
Chapter 851 22/12/2020 05:41
Chapter 850 21/12/2020 11:40
Chapter 849 21/12/2020 05:40
Chapter 848 20/12/2020 11:40
Chapter 847 20/12/2020 05:40
Chapter 846 19/12/2020 11:41
Chapter 845 19/12/2020 00:40
Chapter 844 : - Vực sâu hỗn loạn 18/12/2020 11:41
Chapter 843 18/12/2020 05:40
Chapter 842 17/12/2020 11:41
Chapter 841 17/12/2020 03:40
Chapter 840 16/12/2020 11:40
Chapter 839 16/12/2020 05:40
Chapter 838 15/12/2020 11:41
Chapter 837 15/12/2020 03:40
Chapter 836 14/12/2020 11:41
Chapter 835 14/12/2020 05:40
Chapter 834 13/12/2020 11:41
Chapter 833 13/12/2020 05:40
Chapter 832 12/12/2020 11:41
Chapter 831 12/12/2020 08:41
Chapter 830 11/12/2020 11:41
Chapter 829 11/12/2020 00:40
Chapter 828 10/12/2020 11:41
Chapter 827 10/12/2020 05:41
Chapter 826 09/12/2020 14:41
Chapter 825 09/12/2020 08:40
Chapter 824 08/12/2020 18:41
Chapter 823 08/12/2020 00:40
Chapter 822 07/12/2020 14:41
Chapter 821 07/12/2020 05:40
Chapter 820 06/12/2020 14:41
Chapter 819 06/12/2020 05:41
Chapter 818 05/12/2020 14:41
Chapter 817 05/12/2020 11:41
Chapter 816 04/12/2020 18:41
Chapter 815 04/12/2020 00:40
Chapter 814 03/12/2020 18:42
Chapter 813 03/12/2020 00:41
Chapter 812 02/12/2020 11:41
Chapter 811 02/12/2020 05:41
Chapter 810 01/12/2020 11:41
Chapter 809 01/12/2020 05:40
Chapter 808 01/12/2020 03:40
Chapter 807 30/11/2020 05:40
Chapter 806 29/11/2020 14:41
Chapter 805 29/11/2020 00:41
Chapter 804 : - Chúng ta là bằng hữu 28/11/2020 14:41
Chapter 803 28/11/2020 05:40
Chapter 802 27/11/2020 20:41
Chapter 801 27/11/2020 05:41
Chapter 800 26/11/2020 11:41
Chapter 799 26/11/2020 05:40
Chapter 798 25/11/2020 11:40
Chapter 797 25/11/2020 00:40
Chapter 796 24/11/2020 14:41
Chapter 795 24/11/2020 00:40
Chapter 794 23/11/2020 11:41
Chapter 793 23/11/2020 00:40
Chapter 792 22/11/2020 14:41
Chapter 791 22/11/2020 11:41
Chapter 790 22/11/2020 08:41
Chapter 789 22/11/2020 06:41
Chapter 788 21/11/2020 11:40
Chapter 787 21/11/2020 08:40
Chapter 786 20/11/2020 14:41
Chapter 785 20/11/2020 03:41
Chapter 784 19/11/2020 14:41
Chapter 783 19/11/2020 03:41
Chapter 782 18/11/2020 11:41
Chapter 781 18/11/2020 05:41
Chapter 780 17/11/2020 11:41
Chapter 779 17/11/2020 03:41
Chapter 778 16/11/2020 18:41
Chapter 777 16/11/2020 11:41
Chapter 776 15/11/2020 20:41
Chapter 775 15/11/2020 00:41
Chapter 774 14/11/2020 14:41
Chapter 773 14/11/2020 08:41
Chapter 772 13/11/2020 14:41
Chapter 771 13/11/2020 11:42
Chapter 770 12/11/2020 14:42
Chapter 769 12/11/2020 03:40
Chapter 768 11/11/2020 14:41
Chapter 767 11/11/2020 08:41
Chapter 766 10/11/2020 14:41
Chapter 765 10/11/2020 05:40
Chapter 764 09/11/2020 14:41
Chapter 763 09/11/2020 00:40
Chapter 762 08/11/2020 11:40
Chapter 761 08/11/2020 05:40
Chapter 760 07/11/2020 11:41
Chapter 759 07/11/2020 05:40
Chapter 758 06/11/2020 11:40
Chapter 757 06/11/2020 05:40
Chapter 756 05/11/2020 11:41
Chapter 755 05/11/2020 05:40
Chapter 754 04/11/2020 11:40
Chapter 753 04/11/2020 05:40
Chapter 752 03/11/2020 14:41
Chapter 751 03/11/2020 11:40
Chapter 750 02/11/2020 14:41
Chapter 749 02/11/2020 05:40
Chapter 748 01/11/2020 14:41
Chapter 747 01/11/2020 08:41
Chapter 746 31/10/2020 14:42
Chapter 745 31/10/2020 11:40
Chapter 744 30/10/2020 11:41
Chapter 743 30/10/2020 05:41
Chapter 742 29/10/2020 14:41
Chapter 741 29/10/2020 05:41
Chapter 740 28/10/2020 18:43
Chapter 739 28/10/2020 05:40
Chapter 738 27/10/2020 11:40
Chapter 737 27/10/2020 05:40
Chapter 736 26/10/2020 14:41
Chapter 735 26/10/2020 05:41
Chapter 734 25/10/2020 11:40
Chapter 733 25/10/2020 08:41
Chapter 732 24/10/2020 14:42
Chapter 731 24/10/2020 08:41
Chapter 730 24/10/2020 06:41
Chapter 729 23/10/2020 05:41
Chapter 728 22/10/2020 11:41
Chapter 727.2 01/12/2020 12:41
Chapter 727 22/10/2020 08:42
Chapter 726 21/10/2020 14:40
Chapter 725 21/10/2020 08:41
Chapter 724 20/10/2020 14:41
Chapter 723 20/10/2020 11:41
Chapter 722 19/10/2020 14:41
Chapter 721 19/10/2020 08:41
Chapter 720 18/10/2020 14:41
Chapter 719 18/10/2020 08:41
Chapter 718 17/10/2020 11:41
Chapter 717 17/10/2020 05:41
Chapter 716 16/10/2020 14:41
Chapter 715 : - Ma Luyện 16/10/2020 08:41
Chapter 714 15/10/2020 20:41
Chapter 713 : - Ma tướng Tuyết Ly 15/10/2020 05:44
Chapter 712 14/10/2020 14:41
Chapter 711 : - Thần thụ 14/10/2020 08:41
Chapter 710 13/10/2020 14:41
Chapter 709 : - Khi còn sống không giết một ai 13/10/2020 08:41
Chapter 708 12/10/2020 05:40
Chapter 707 11/10/2020 03:40
Chapter 706 : - Ngượng ngùng 10/10/2020 03:40
Chapter 705 : - Cửu thiên thần kỹ 09/10/2020 08:41
Chapter 704 08/10/2020 11:41
Chapter 703 08/10/2020 00:41
Chapter 702 : - Thần chiến chi đình 07/10/2020 11:41
Chapter 701 : - Thần bí bình chướng 07/10/2020 05:40
Chapter 700 06/10/2020 14:41
Chapter 699 : - Thánh nữ 06/10/2020 08:41
Chapter 698 05/10/2020 14:41
Chapter 697 : - Cốt tộc 05/10/2020 05:40
Chapter 696 : - Thần hồn giao hòa 04/10/2020 20:43
Chapter 695 : - Công pháp gì? 04/10/2020 08:42
Chapter 694 03/10/2020 14:41
Chapter 693 : - Giương oai 03/10/2020 05:40
Chapter 692 : - Thâm nhập băng tông 02/10/2020 14:41
Chapter 691 : - Băng tông 02/10/2020 08:41
Chapter 690 : - Tiểu công chúa thủy linh 01/10/2020 18:41
Chapter 689 01/10/2020 08:42
Chapter 688 : - Ngươi là thần thánh phương nào? 30/09/2020 05:40
Chapter 687 : - Thủy Lam thành 29/09/2020 05:40
Chapter 686 : - Manh mối bất ngờ 28/09/2020 08:42
Chapter 685 : - Gặp lý lão 27/09/2020 08:41
Chapter 684 : - Về phù vân thành 26/09/2020 05:40
Chapter 683 : - Trở về 25/09/2020 08:41
Chapter 682 : - Tinh không rèn luyện 15/09/2020 16:41
Chapter 680 : - Tiến vào 15/09/2020 14:41
Chapter 679 : - Moa hoa nở rộ 15/09/2020 12:41
Chapter 678 15/09/2020 10:41
Chapter 677 19/09/2020 14:42
Chapter 673 : - Cút khỏi Phù Vân Thành 15/09/2020 10:41
Chapter 676 20/09/2020 05:41
Chapter 672 : - Ngươi muốn chết như thế nào? 14/09/2020 07:40
Chapter 675 : - Đại hội luyện đan 20/09/2020 06:42
Chapter 671 : - Tỉ thí thuật luyện đan 13/09/2020 07:40
Chapter 674 : - Tiểu bạch kiểm này là ai? 20/09/2020 17:41
Chapter 670 : - Ước chiến 12/09/2020 10:41
Chapter 669 : - Băng tâm tuyết liên 11/09/2020 10:41
Chapter 668 : - Cò kè mặc cả 10/09/2020 10:41
Chapter 667 : - Diệu Nhi là đực 09/09/2020 10:42
Chapter 666 : - Diệu Nhi xinh gái 08/09/2020 12:41
Chapter 665 : - Phù Vân Thành 07/09/2020 18:41
Chapter 664 : - Đâm sau lưng 07/09/2020 16:41
Chapter 663 : - Quả nhiên không may 05/09/2020 12:11
Chapter 662 : - Một đường ra đi 04/09/2020 12:12
Chapter 661 : - Khởi Tú Phong 03/09/2020 12:12
Chapter 660 02/09/2020 12:11
Chapter 659 : - Nhận tổ quy tông 01/09/2020 22:13
Chapter 658 : - Đây là đồ vật của lão phu 31/08/2020 18:11
Chapter 657 : - Trọng lượng được bao nhiêu? 30/08/2020 12:11
Chapter 656 : - Ta cũng có phần? 30/08/2020 10:11
Chapter 655 : - Phệ hồn trùng 30/08/2020 04:11
Chapter 654 : - Tiểu tử ngươi từ đâu đến? 29/08/2020 12:11
Chapter 653 : - Hoài nghi thật lớn 28/08/2020 12:11
Chapter 652 : - Bởi vì ta có thần thức chi hỏa 27/08/2020 15:12
Chapter 651 : - Sự di chuyển của gió 26/08/2020 15:13
Chapter 650 : - Lời nói thuận miệng 25/08/2020 15:14
Chapter 649 24/08/2020 12:11
Chapter 648 : Phong Nhãn? 23/08/2020 10:11
Chapter 647 : - Cơ Mộng gợi tình 22/08/2020 22:10
Chapter 646 : - Ngươi có ý gì? 22/08/2020 20:10
Chapter 645 20/08/2020 22:11
Chapter 644 : Như ngươi mong muốn 20/08/2020 20:11
Chapter 643 : Lôi quang thần giáo 18/08/2020 13:11
Chapter 642 : Cường giả siêu phàm cảnh? 18/08/2020 11:11
Chapter 641 : Sau lưng có chỗ dựa à? 17/08/2020 07:10
Chapter 640 : Hiệp hội luyện đan 17/08/2020 05:10
Chapter 639 : Lấy thân báo đáp 15/08/2020 11:11
Chapter 638 : Năn nỉ đó mà 15/08/2020 09:11
Chapter 637 : - Thật là trùng hợp 14/08/2020 06:10
Chapter 636 : - Đại lễ 13/08/2020 04:48
Chapter 635 : - Đúng là một tên quái thai 13/08/2020 02:48
Chapter 634 : - Tu luyện ma thần biến 13/08/2020 00:48
Chapter 633 : Đại nhân 12/08/2020 22:48
Chapter 632 : Diệt thế ma nhãn 12/08/2020 20:48
Chapter 631 : - Không được xâm phạm 12/08/2020 18:48
Chapter 630 : - Đại ma thần 12/08/2020 16:48
Chapter 629 : - Nếu hắn chết, ngươi sẽ chết!.. 12/08/2020 14:48
Chapter 628 : - Ai thu hoạch được là của thằng đó 12/08/2020 12:48
Chapter 627 : - Gặp họa không chết ắt có phúc 12/08/2020 10:48
Chapter 626 : - Cực hạn 12/08/2020 08:48
Chapter 625 : - Tâm điểm của cuộc chiến 12/08/2020 06:48
Chapter 624 : - Chân nguyên hỏa sơn 12/08/2020 04:48
Chapter 623 : - Cạn kiệt chân nguyên 12/08/2020 02:48
Chapter 622 : - Sự bảo kê của Lệ đại nhân 12/08/2020 00:48
Chapter 621 : - Bí mật ma văn 11/08/2020 22:48
Chapter 620 : - Sát ý 11/08/2020 20:48
Chapter 619 : - Lên hết cả đi ! 11/08/2020 18:48
Chapter 618 : - RIP chú ma tộc 11/08/2020 16:48
Chapter 617 : - Ưu đãi đặc biệt 11/08/2020 14:48
Chapter 616 : - Ngoài ý muốn 11/08/2020 12:48
Chapter 615 : - Giúp ngươi một tay thôi 11/08/2020 10:48
Chapter 614 : - Ta muốn có lửa thần thức 11/08/2020 08:48
Chapter 613 : - Tiểu huyền giới 11/08/2020 06:48
Chapter 612 : - Sào huyệt ma tộc 20/07/2020 19:10
Chapter 611 : - Dữ ma cộng vũ 19/07/2020 20:11
Chapter 610 : - Săn Boss rớt trang bị 17/07/2020 18:13
Chapter 609 : - Bối Quan Nhân 16/07/2020 14:10
Chapter 608 : - Chịch Vân Huyên part 2 16/07/2020 12:10
Chapter 607 : - Quyết định thuộc về ngươi 16/07/2020 10:10
Chapter 606 : - Ngươi là đồ chó ăn xong không trả tiền! 16/07/2020 08:10
Chapter 605 : - Ta vốn không muốn giết ngươi! 16/07/2020 06:10
Chapter 604 : - Làm cái gì vậy? 16/07/2020 04:10
Chapter 603 : - Lửa thần thức 16/07/2020 02:10
Chapter 602 : - Ta chọn Vân Huyên để xếp hình 16/07/2020 00:10
Chapter 601 : - Mị yêu nhất mạch 15/07/2020 22:10
Chapter 600 : - Không ở lại lâu 15/07/2020 20:10
Chapter 599 : - Nói chuyện giật gân 15/07/2020 18:10
Chapter 598 : - Dương khai động thủ 15/07/2020 16:10
Chapter 597 : - Rất nhẹ nhàng 15/07/2020 14:10
Chapter 596 : - Ngươi lo lắng quá nhiều rồi 15/07/2020 12:10
Chapter 595 : - Hắn muốn gia nhập độc ngạo minh 15/07/2020 10:10
Chapter 594 : - Trả nhân tình 15/07/2020 08:10
Chapter 593 : - Tạm biệt Thủy Linh 15/07/2020 06:10
Chapter 592 : - Bắt đầu luyện đan 15/07/2020 04:10
Chapter 591 : - Chữa trị cốt thuẫn 15/07/2020 02:10
Chapter 590 : - Gia nhập thủy thần điên? 15/07/2020 00:10
Chapter 589 : - Sự hấp dẫn của gái xinh 14/07/2020 22:10
Chapter 588 : - Băng diễm tinh sa 14/07/2020 20:10
Chapter 587 : - Ta có thể hỗ trợ 14/07/2020 18:10
Chapter 586 : - Độc ngạo minh 14/07/2020 16:10
Chapter 585 : - Ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta 14/07/2020 14:10
Chapter 584 : - Thông Huyền đại lục 14/07/2020 12:10
Chapter 583 : - Khu vực tử vong 14/07/2020 10:10
Chapter 582 : - Phế thổ 14/07/2020 08:10
Chapter 581 : - Mịch tung trùng 14/07/2020 06:10
Chapter 580 : - Đầu óc ngươi có vấn đề? 14/07/2020 04:10
Chapter 579 : - Cấm địa Sâm La điện 14/07/2020 02:10
Chapter 578 : - Thiên Lang Quốc 14/07/2020 00:10
Chapter 577 : - Ly biệt 13/07/2020 22:10
Chapter 576 : - Thu ngọc trong chân linh 13/06/2020 15:16
Chapter 575 : - Ta muốn đến thế giới đó 13/06/2020 13:16
Chapter 574 : - Về trung đô 13/06/2020 11:16
Chapter 573 : - Chén Bích Lạc! 13/06/2020 09:16
Chapter 572 : - Nhện mẫu lên bảng 13/06/2020 07:16
Chapter 571 : - Tự tìm đường chết 13/06/2020 05:16
Chapter 570 : - Mùi vị quen thuộc 13/06/2020 03:16
Chapter 569 : - Đến phiên ngươi 13/06/2020 01:16
Chapter 568 : Tình chủng phát tác 12/06/2020 23:16
Chapter 567 : Cơ duyên của Chung Diệu Khả 12/06/2020 21:16
Chapter 566 : Vật quy nguyên chủ 12/06/2020 19:16
Chapter 565 : Có mắt không tròng 12/06/2020 17:16
Chapter 564 : Hắn rốt cuộc là ai? 12/06/2020 15:16
Chapter 563 : Thiếu nữ chăm sóc khổng tước 12/06/2020 13:16
Chapter 562 : Đồng quy vu tận 12/06/2020 11:16
Chapter 561 : Thanh lý môn hộ 12/06/2020 09:16
Chapter 560 : Video - Gặp lại hư không thông đạo 12/06/2020 07:16
Chapter 559 : Video - Giải trừ phong ấn 12/06/2020 05:16
Chapter 558 : Địa mạch trung đô 12/06/2020 03:16
Chapter 557 : Mục đích thật sự 12/06/2020 01:16
Chapter 556 : Thời thế tạo anh hùng 11/06/2020 23:16
Chapter 555 : Đến để cầu hòa 11/06/2020 21:16
Chapter 554 : Đại lễ nhậm chức 11/06/2020 19:16
Chapter 553 : Thanh tẩy toàn bộ 11/06/2020 17:16
Chapter 552 : Tổ tiên của Dương gia 11/06/2020 15:16
Chapter 551 : Thần căn điện 11/06/2020 13:16
Chapter 550 : Ba tỉ muội 11/06/2020 11:16
Chapter 549 : Đổi chủ toàn cục 11/06/2020 09:16
Chapter 548 : Dụ dỗ 11/06/2020 07:16
Chapter 547 : Sắp biến thiên rồi 11/06/2020 05:16
Chapter 546 : Người hủy của ta 1, ta cướp của người 3 11/06/2020 03:16
Chapter 545 : Từ nay sẽ không còn hai nhà Hướng, Nam 11/06/2020 01:16
Chapter 544 : Giết hết đi 10/06/2020 23:16
Chapter 543 : Sẽ không tới trả thù đó chứ? 05/12/2020 07:22
Chapter 542 : Thiên hành cung cất cánh 05/11/2020 08:46
Chapter 541 : Video - Tiến về trung đô 09/05/2020 06:10
Chapter 540 : Lực lượng hùng mạnh 08/05/2020 08:10
Chapter 539 : Hấp thu thần thức 08/05/2020 06:10
Chapter 538 : Video - Ngã vào hố lửa 08/05/2020 04:10
Chapter 537 : - Gặp lại Lã Lương 08/05/2020 02:10
Chapter 536 : - Yêu nữ gặp nạn 08/05/2020 00:10
Chapter 535 : - Điềm lành 07/05/2020 22:10
Chapter 534 : - Bí mật của thàn du chi thượng 07/05/2020 20:10
Chapter 533 : Video - Không cần khách khí 01/05/2020 01:10
Chapter 532 : Video - Vạn dược linh trì 30/04/2020 02:10
Chapter 531 : Video - Thiên hạ đệ nhất nhân 28/04/2020 16:11
Chapter 530 : Video - Tà chủ muốn làm gì? 28/04/2020 14:11
Chapter 529 : Video - Kết giới của Mộng chưởng quầy 28/04/2020 12:11
Chapter 528 : Video - Dương Khai là thằng vô tình ! 25/04/2020 22:10
Chapter 527 : Video - Lăng Thái Hư thể hiện 25/04/2020 20:10
Chapter 526 : Video - Tuyệt vọng 23/04/2020 16:10
Chapter 525 : Video - Tà Vương ra tay 22/04/2020 18:11
Chapter 524 : Video - Còn có cao thủ 21/04/2020 06:10
Chapter 523 : Video - Hồi phủ 20/04/2020 07:11
Chapter 522 : - Thông minh quá hóa ngu 20/04/2020 05:11
Chapter 521 : Video - Đứng ép ta 17/04/2020 12:10
Chapter 520 : Video - Tà ma tập kích 17/04/2020 03:11
Chapter 519 : Video - Thánh địa tập kích 15/04/2020 20:10
Chapter 518 : Video 14/04/2020 16:10
Chapter 517 14/04/2020 14:10
Chapter 516 : Video 12/04/2020 22:11
Chapter 515 : Video 12/04/2020 20:11
Chapter 514 : Video 10/04/2020 06:10
Chapter 513 : Video 09/04/2020 07:10
Chapter 512 : Video 08/04/2020 12:10
Chapter 511 : Video 07/04/2020 06:10
Chapter 510 : Video 07/04/2020 04:10
Chapter 509 : Video 06/04/2020 01:10
Chapter 508 : Video 03/04/2020 18:10
Chapter 507 : Video 02/04/2020 16:10
Chapter 506 : Video 02/04/2020 14:10
Chapter 505 : Video 02/04/2020 12:10
Chapter 504 : Video 02/04/2020 10:10
Chapter 503 : Video 30/03/2020 14:10
Chapter 502 : Video 29/03/2020 12:10
Chapter 501 : Video 28/03/2020 10:10
Chapter 500 : Video 27/03/2020 06:10
Chapter 498 24/03/2020 16:10
Chapter 497 27/03/2020 23:10
Chapter 496 27/03/2020 04:10
Chapter 495 27/03/2020 02:10
Chapter 494 27/03/2020 00:10
Chapter 493 : Nội tình đằng sau đoạt đích chiến 22/03/2020 12:10
Chapter 492 : Ta sẽ không bỏ rơi ngươi 22/03/2020 10:10
Chapter 491 22/03/2020 08:10
Chapter 490 20/03/2020 22:10
Chapter 489 : Video 19/03/2020 22:10
Chapter 488 19/03/2020 20:10
Chapter 487 : Trả Lại Tự Do Cho Các Ngươi 19/03/2020 23:11
Chapter 486 : Trang Thứ Bảy Hắc Thư 24/03/2020 08:32
Chapter 485 14/03/2020 18:10
Chapter 484 : Ngươi sẽ trả giá gì? 14/03/2020 14:10
Chapter 483 13/03/2020 17:10
Chapter 482 12/03/2020 22:10
Chapter 481 12/03/2020 20:10
Chapter 480 12/03/2020 18:10
Chapter 479 12/03/2020 16:10
Chapter 478 12/03/2020 14:10
Chapter 477 07/03/2020 04:11
Chapter 476 06/03/2020 16:10
Chapter 475 06/03/2020 14:10
Chapter 474 : Kề Vai Chiến Đấu 06/03/2020 12:10
Chapter 473.5 : Video 06/03/2020 10:10
Chapter 473.5 : Video 27/02/2020 09:10
Chapter 472 27/02/2020 07:10
Chapter 471 27/02/2020 05:10
Chapter 470 : - Cược Một Ván 22/02/2020 08:10
Chapter 469 : - Các Ngươi Không Ngăn Được 22/02/2020 06:10
Chapter 468 : - Giết Tận Cửa ( Tiếp Theo ) 22/02/2020 04:10
Chapter 467 : - Giết đến tận cửa 22/02/2020 02:10
Chapter 466 : - Thảm bại trở về 22/02/2020 00:10
Chapter 465 : - Tà khí cường đại 21/02/2020 22:10
Chapter 464 : - Nhập ma 21/02/2020 20:10
Chapter 463 : - Truy sát 21/02/2020 18:10
Chapter 462 : - Ngươi tưởng ta sẽ bỏ qua cho các ngươi? 21/02/2020 16:10
Chapter 461 : - Là thằng chó nào làm? 21/02/2020 14:10
Chapter 460 : - Chúng mày xác định rồi ! 21/02/2020 12:10
Chapter 459 : - Ánh mắt khá lắm 21/02/2020 10:10
Chapter 458 : - Hàn Băng kết giới 21/02/2020 08:10
Chapter 457 : - Băng hỏa lưỡng trọng thiên 21/02/2020 06:10
Chapter 456 : - Không đủ 21/02/2020 04:10
Chapter 455 : - Ta cũng muốn tốt cho các ngươi 21/02/2020 02:10
Chapter 454 : - Tuyệt Đối Không Hối Hận 21/02/2020 00:10
Chapter 453 : - Xếp hình trong hàn băng động 20/02/2020 22:10
Chapter 452 : - Chỗ ẩn cư 20/02/2020 20:10
Chapter 451 : - Lăng Tiêu người cũ 20/02/2020 18:10
Chapter 450 : - Bàng Trì cầu kiến! 20/02/2020 16:10
Chapter 449 : - Thủy Linh 20/02/2020 14:10
Chapter 448 : - Ngươi Rốt Cuộc Bao Tuổi? 20/02/2020 12:10
Chapter 447 : - Cao thủ tới chơi 20/02/2020 10:10
Chapter 446 : - Một tin tốt và một tin xấu 20/02/2020 08:10
Chapter 445 : - Trong cái rủi lại có cái ăn ! 20/02/2020 06:10
Chapter 444 : - Đệ tử có một yêu cầu! 20/02/2020 04:10
Chapter 443 : Video 20/03/2020 02:10
Chapter 442 : - Đệ tử không hiểu 20/02/2020 02:10
Chapter 441 : - Trưởng lão điện triệu tập 20/02/2020 00:10
Chapter 440 : - Giáo huấn Lã Tống 19/02/2020 22:10
Chapter 439 : - Lã Lương cầu kiến! 19/02/2020 20:10
Chapter 438 : - Hoàn toàn là thua 19/02/2020 18:10
Chapter 437 : - Ta cố ý đấy 19/02/2020 16:10
Chapter 436 : - Dương Kháng chiến bại 19/02/2020 14:10
Chapter 435 : - Trả giá lớn 19/02/2020 12:10
Chapter 434 : - Tiểu công tử, rốt cuộc ngày đó cũng đã tới! 19/02/2020 10:10
Chapter 433 : - Con rối Huyết Ma 19/02/2020 08:10
Chapter 432 : - Lão Cửu! ngươi điên rồi! 19/02/2020 06:10
Chapter 431 : - Nhân họa đắc phúc 19/02/2020 04:10
Chapter 430 : - Thái thượng trưởng lão 19/02/2020 02:10
Chapter 429 : - Phong Thần Điện 19/02/2020 00:10
Chapter 428 : - Một mình thâm nhập 18/02/2020 22:10
Chapter 427 : - Tự chủ trương 18/02/2020 20:10
Chapter 426 : - Nàng là nữ nhân 18/02/2020 18:10
Chapter 425 : - Chuột nhìn thấy mèo? 18/02/2020 16:10
Chapter 424 : - Đoàn tụ 18/02/2020 14:10
Chapter 423 : - Đại lễ 18/02/2020 12:10
Chapter 422 : - Sợ hãi 18/02/2020 10:10
Chapter 421 : - Còn không đủ để Dương Khai dốc sức? 18/02/2020 08:10
Chapter 420 18/03/2020 06:10
Chapter 419 : - Quý phủ thật nhiều người thần bí 18/02/2020 06:10
Chapter 418 : - Trò vặt vãnh 18/02/2020 04:10
Chapter 417 : - Cưỡng ép và dụ dỗ 18/02/2020 02:10
Chapter 416 : - Đã lâu không gặp 18/02/2020 00:10
Chapter 415 : - Là hắn? 17/02/2020 22:10
Chapter 414 : - Liễu gia cửu khúc bộ 17/02/2020 20:10
Chapter 357 24/03/2020 08:38
Chapter 358 24/03/2020 08:38
Chapter 359 24/03/2020 08:38
Chapter 360 24/03/2020 08:38
Chapter 354 24/03/2020 08:38
Chapter 355 24/03/2020 08:38
Chapter 356 24/03/2020 08:38
Chapter 353 24/03/2020 08:36
Chapter 413 : Bỏ - Trùng 414 17/03/2020 18:10
Chapter 352 17/02/2020 20:10
Chapter 412 17/03/2020 05:12
Chapter 351 15/02/2020 20:10
Chapter 410.5 : Video 17/03/2020 22:10
Chapter 411 17/03/2020 22:10
Chapter 350 15/02/2020 18:10
Chapter 409 17/03/2020 23:11
Chapter 410.5 17/03/2020 23:11
Chapter 349 07/02/2020 18:10
Chapter 408 18/03/2020 16:10
Chapter 348 05/02/2020 18:10
Chapter 407 18/03/2020 17:11
Chapter 347 03/02/2020 18:10
Chapter 406 19/03/2020 10:10
Chapter 346.5 28/01/2020 18:10
Chapter 405 20/03/2020 06:10
Chapter 346 28/01/2020 16:10
Chapter 404 21/03/2020 02:10
Chapter 345 22/01/2020 11:10
Chapter 403 23/03/2020 16:10
Chapter 344 20/01/2020 11:10
Chapter 402 24/03/2020 12:10
Chapter 343 18/01/2020 11:10
Chapter 401 24/03/2020 13:11
Chapter 342 17/01/2020 12:46
Chapter 400 26/03/2020 09:10
Chapter 341 17/01/2020 10:46
Chapter 399 27/03/2020 06:10
Chapter 340 17/01/2020 08:46
Chapter 398 28/03/2020 06:10
Chapter 339 17/01/2020 06:46
Chapter 397 28/03/2020 19:10
Chapter 338 17/01/2020 04:46
Chapter 396 29/03/2020 12:10
Chapter 337 17/01/2020 02:46
Chapter 395 29/03/2020 13:11
Chapter 336 17/01/2020 00:46
Chapter 394 31/03/2020 16:11
Chapter 335 16/01/2020 22:46
Chapter 393 31/03/2020 18:11
Chapter 334 16/01/2020 20:46
Chapter 392 31/03/2020 19:11
Chapter 333 16/01/2020 18:46
Chapter 391 01/04/2020 18:10
Chapter 332 16/01/2020 16:46
Chapter 390 01/04/2020 19:11
Chapter 331 16/01/2020 14:46
Chapter 389 02/04/2020 12:10
Chapter 330 16/01/2020 12:46
Chapter 388 02/04/2020 13:11
Chapter 329 16/01/2020 10:46
Chapter 387 03/04/2020 09:11
Chapter 328 12/07/2019 00:00
Chapter 386 03/04/2020 12:10
Chapter 327 16/01/2020 06:46
Chapter 385 05/04/2020 23:11
Chapter 326 16/01/2020 04:46
Chapter 384 06/04/2020 16:10
Chapter 325 16/01/2020 02:46
Chapter 383 07/04/2020 22:11
Chapter 324 16/01/2020 00:46
Chapter 382 08/04/2020 14:10
Chapter 323 15/01/2020 22:46
Chapter 381 10/04/2020 12:10
Chapter 322 15/01/2020 20:46
Chapter 380 10/04/2020 12:11
Chapter 321 15/01/2020 18:46
Chapter 379 12/04/2020 16:11
Chapter 320 15/01/2020 16:46
Chapter 378 12/04/2020 17:12
Chapter 319 15/01/2020 14:46
Chapter 377 13/04/2020 16:10
Chapter 318 11/12/2019 00:00
Chapter 376 14/04/2020 09:10
Chapter 317 11/10/2019 00:00
Chapter 375 14/04/2020 10:11
Chapter 316 11/07/2019 00:00
Chapter 374 20/04/2020 18:10
Chapter 315 11/04/2019 00:00
Chapter 373 20/04/2020 20:11
Chapter 314 11/01/2019 00:00
Chapter 372 21/04/2020 06:10
Chapter 313 15/01/2020 02:46
Chapter 371 23/05/2020 13:16
Chapter 312 15/01/2020 00:46
Chapter 370 22/06/2020 14:10
Chapter 311 14/01/2020 22:46
Chapter 369 22/06/2020 15:15
Chapter 310 14/01/2020 20:46
Chapter 368 23/06/2020 08:13
Chapter 309 14/01/2020 18:46
Chapter 367 25/06/2020 04:11
Chapter 308 14/01/2020 16:46
Chapter 366 25/06/2020 21:10
Chapter 307 14/01/2020 14:46
Chapter 365 25/06/2020 22:11
Chapter 306 14/01/2020 12:46
Chapter 364 16/07/2020 22:48
Chapter 305 10/11/2019 00:00
Chapter 363 16/07/2020 21:11
Chapter 304 10/09/2019 00:00
Chapter 362 17/07/2020 14:10
Chapter 303 10/07/2019 00:00
Chapter 361 18/07/2020 11:11
Chapter 302 10/05/2019 00:00
Chapter 301 10/03/2019 00:00
Chapter 300 10/01/2019 00:00
Chapter 299 13/01/2020 22:46
Chapter 298 13/01/2020 20:46
Chapter 297 13/01/2020 18:46
Chapter 296 13/01/2020 16:46
Chapter 295 13/01/2020 14:46
Chapter 294 13/01/2020 12:46
Chapter 293 13/01/2020 10:46
Chapter 292 13/01/2020 08:46
Chapter 291 13/01/2020 06:46
Chapter 290 09/11/2019 00:00
Chapter 289 09/09/2019 00:00
Chapter 288 09/07/2019 00:00
Chapter 287 09/05/2019 00:00
Chapter 286 09/03/2019 00:00
Chapter 285 09/01/2019 00:00
Chapter 284 12/01/2020 16:46
Chapter 283 12/01/2020 14:46
Chapter 282 12/01/2020 12:46
Chapter 281 12/01/2020 10:46
Chapter 280 12/01/2020 08:46
Chapter 279 12/01/2020 06:46
Chapter 278 12/01/2020 04:46
Chapter 277 12/01/2020 02:46
Chapter 276 12/01/2020 00:46
Chapter 275 11/01/2020 22:46
Chapter 274 11/01/2020 20:46
Chapter 273 11/01/2020 18:46
Chapter 272 11/01/2020 16:46
Chapter 271 11/01/2020 14:46
Chapter 270 11/01/2020 12:46
Chapter 269 11/01/2020 10:46
Chapter 268 11/01/2020 08:46
Chapter 267 11/01/2020 06:46
Chapter 266 11/01/2020 04:46
Chapter 265 11/01/2020 02:46
Chapter 264 11/01/2020 00:46
Chapter 263 10/01/2020 22:46
Chapter 262 10/01/2020 20:46
Chapter 261 10/01/2020 18:46
Chapter 260 10/01/2020 16:46
Chapter 259 10/01/2020 14:46
Chapter 258 10/01/2020 12:46
Chapter 257 10/01/2020 10:46
Chapter 256 10/01/2020 08:46
Chapter 255 10/01/2020 06:46
Chapter 254 10/01/2020 04:46
Chapter 253 10/01/2020 02:46
Chapter 252 10/01/2020 00:46
Chapter 251 09/01/2020 22:46
Chapter 250 09/01/2020 20:46
Chapter 249 09/01/2020 18:46
Chapter 248 09/01/2020 16:46
Chapter 247 09/01/2020 14:46
Chapter 246 09/01/2020 12:46
Chapter 245 09/01/2020 10:46
Chapter 244 09/01/2020 08:46
Chapter 243 09/01/2020 06:46
Chapter 242 09/01/2020 04:46
Chapter 241 09/01/2020 02:46
Chapter 240 09/01/2020 00:46
Chapter 239 08/01/2020 22:46
Chapter 238 08/01/2020 20:46
Chapter 237 08/01/2020 18:46
Chapter 236 08/01/2020 16:46
Chapter 235 08/01/2020 14:46
Chapter 234 08/01/2020 12:46
Chapter 233 08/01/2020 10:46
Chapter 232 08/01/2020 08:46
Chapter 231 08/01/2020 06:46
Chapter 230 08/01/2020 04:46
Chapter 229 08/01/2020 02:46
Chapter 228 08/01/2020 00:46
Chapter 227 07/01/2020 22:46
Chapter 226 07/01/2020 20:46
Chapter 225 07/01/2020 18:46
Chapter 224 07/01/2020 16:46
Chapter 223 07/01/2020 14:46
Chapter 222 07/01/2020 12:46
Chapter 221 07/01/2020 10:46
Chapter 220 07/01/2020 08:46
Chapter 219 07/01/2020 06:46
Chapter 218 07/01/2020 04:46
Chapter 217 07/01/2020 02:46
Chapter 216 07/01/2020 00:46
Chapter 215 06/01/2020 22:46
Chapter 214 06/01/2020 20:46
Chapter 213 06/01/2020 18:46
Chapter 212 06/01/2020 16:46
Chapter 211 06/01/2020 14:46
Chapter 210 06/01/2020 12:46
Chapter 209 06/01/2020 10:46
Chapter 208 06/01/2020 08:46
Chapter 207 06/01/2020 06:46
Chapter 206 06/01/2020 04:46
Chapter 205 06/01/2020 02:46
Chapter 204 06/01/2020 00:46
Chapter 203 05/01/2020 22:46
Chapter 202 05/01/2020 20:46
Chapter 201 05/01/2020 18:46
Chapter 200 05/01/2020 16:46
Chapter 199 05/01/2020 14:46
Chapter 198 05/01/2020 12:46
Chapter 197 05/01/2020 10:46
Chapter 196 05/01/2020 08:46
Chapter 195 05/01/2020 06:46
Chapter 194 05/01/2020 04:46
Chapter 193 05/01/2020 02:46
Chapter 192 05/01/2020 00:46
Chapter 191 04/01/2020 22:46
Chapter 190 04/01/2020 20:46
Chapter 189 04/01/2020 18:46
Chapter 188 04/01/2020 16:46
Chapter 187 04/01/2020 14:46
Chapter 186 04/01/2020 12:46
Chapter 185 08/04/2019 00:00
Chapter 184 08/02/2019 00:00
Chapter 183 07/11/2019 00:00
Chapter 182 07/09/2019 00:00
Chapter 181 07/01/2019 00:00
Chapter 180 06/01/2019 00:00
Chapter 179 03/01/2020 22:46
Chapter 178 03/01/2020 20:46
Chapter 177 03/01/2020 18:46
Chapter 176 03/01/2020 16:46
Chapter 175 03/01/2020 14:46
Chapter 174 03/01/2020 12:46
Chapter 173 03/01/2020 10:46
Chapter 172 03/01/2020 08:46
Chapter 171 03/01/2020 06:46
Chapter 170 05/12/2019 00:00
Chapter 169 05/10/2019 00:00
Chapter 168 05/08/2019 00:00
Chapter 167 05/06/2019 00:00
Chapter 166 05/04/2019 00:00
Chapter 165 02/01/2020 18:46
Chapter 164 02/01/2020 16:46
Chapter 163 02/01/2020 14:46
Chapter 162 02/01/2020 12:46
Chapter 161 02/01/2020 10:46
Chapter 160 02/01/2020 08:46
Chapter 159 04/12/2019 00:00
Chapter 158 04/10/2019 00:00
Chapter 157 04/08/2019 00:00
Chapter 156 04/06/2019 00:00
Chapter 155 04/02/2019 00:00
Chapter 154 01/01/2020 20:46
Chapter 153 01/01/2020 18:46
Chapter 152 01/01/2020 16:46
Chapter 151 01/01/2020 14:46
Chapter 150 01/01/2020 12:46
Chapter 149 01/01/2020 10:46
Chapter 148 01/01/2020 08:46
Chapter 147 01/01/2020 06:46
Chapter 146 01/01/2020 04:46
Chapter 145 01/01/2020 02:46
Chapter 144 01/01/2020 00:46
Chapter 143 03/12/2019 00:00
Chapter 142 03/10/2019 00:00
Chapter 141 03/08/2019 00:00
Chapter 140 03/06/2019 00:00
Chapter 139 03/04/2019 00:00
Chapter 138 03/03/2019 00:00
Chapter 137 31/12/2019 10:46
Chapter 136 31/12/2019 08:46
Chapter 135 31/12/2019 06:46
Chapter 134 31/12/2019 04:46
Chapter 133 31/12/2019 02:46
Chapter 132 02/12/2019 00:00
Chapter 131 02/08/2019 00:00
Chapter 130 02/01/2019 00:00
Chapter 129 30/12/2019 18:46
Chapter 128 30/12/2019 16:46
Chapter 127 30/12/2019 14:46
Chapter 126 30/12/2019 12:46
Chapter 125 30/12/2019 10:46
Chapter 124 30/12/2019 08:46
Chapter 123 01/07/2019 00:00
Chapter 122 01/05/2019 00:00
Chapter 121 01/03/2019 00:00
Chapter 120 01/01/2019 00:00
Chapter 119 29/12/2019 22:46
Chapter 118 29/12/2019 20:46
Chapter 117 12/12/2018 00:00
Chapter 116 12/11/2018 00:00
Chapter 115 12/10/2018 00:00
Chapter 114 12/09/2018 00:00
Chapter 113 12/07/2018 00:00
Chapter 112 12/06/2018 00:00
Chapter 111 12/05/2018 00:00
Chapter 110 12/04/2018 00:00
Chapter 109 29/12/2019 02:46
Chapter 108 29/12/2019 00:46
Chapter 107 28/12/2019 22:46
Chapter 106 28/12/2019 20:46
Chapter 105 28/12/2019 18:46
Chapter 104 28/12/2019 16:46
Chapter 103 28/12/2019 14:46
Chapter 102 28/12/2019 12:46
Chapter 101 28/12/2019 10:46
Chapter 100 28/12/2019 08:46
Chapter 99 28/12/2019 06:46
Chapter 98 28/12/2019 04:46
Chapter 97 28/12/2019 02:46
Chapter 96 28/12/2019 00:46
Chapter 95 11/08/2018 00:00
Chapter 94 11/07/2018 00:00
Chapter 93 27/12/2019 18:46
Chapter 92 27/12/2019 16:46
Chapter 91 27/12/2019 14:46
Chapter 90 27/12/2019 12:46
Chapter 89 27/12/2019 10:46
Chapter 88 27/12/2019 08:46
Chapter 87 27/12/2019 06:46
Chapter 86 27/12/2019 04:46
Chapter 85 10/12/2018 00:00
Chapter 84 10/12/2018 00:00
Chapter 83 10/02/2018 00:00
Chapter 82 10/01/2018 00:00
Chapter 81 26/12/2019 18:46
Chapter 80 26/12/2019 16:46
Chapter 79 26/12/2019 14:46
Chapter 78 26/12/2019 12:46
Chapter 77 26/12/2019 10:46
Chapter 76 09/12/2018 00:00
Chapter 75 09/09/2018 00:00
Chapter 74 09/05/2018 00:00
Chapter 73 09/04/2018 00:00
Chapter 72 09/01/2018 00:00
Chapter 71 25/12/2019 22:46
Chapter 70 25/12/2019 20:46
Chapter 69 25/12/2019 18:46
Chapter 68 25/12/2019 16:46
Chapter 67 25/12/2019 14:46
Chapter 66 25/12/2019 12:46
Chapter 65 25/12/2019 10:46
Chapter 64 25/12/2019 08:46
Chapter 63 25/12/2019 06:46
Chapter 62 25/12/2019 04:46
Chapter 61 25/12/2019 02:46
Chapter 60 25/12/2019 00:46
Chapter 59 08/12/2018 00:00
Chapter 58 08/04/2018 00:00
Chapter 57 08/04/2018 00:00
Chapter 56 08/04/2018 00:00
Chapter 55 08/04/2018 00:00
Chapter 54 24/12/2019 12:46
Chapter 53 24/12/2019 10:46
Chapter 52 07/12/2018 00:00
Chapter 51 07/11/2018 00:00
Chapter 50 : Raw 07/05/2018 00:00
Chapter 49 24/12/2019 02:46
Chapter 48 24/12/2019 00:46
Chapter 47 23/12/2019 22:46
Chapter 46 23/12/2019 20:46
Chapter 45 23/12/2019 18:46
Chapter 44 23/12/2019 16:46
Chapter 43 06/08/2018 00:00
Chapter 42 06/06/2018 00:00
Chapter 41 06/05/2018 00:00
Chapter 40 06/02/2018 00:00
Chapter 39 06/01/2018 00:00
Chapter 38 23/12/2019 04:46
Chapter 37 23/12/2019 02:46
Chapter 36 23/12/2019 00:46
Chapter 35 22/12/2019 22:46
Chapter 34 22/12/2019 20:46
Chapter 33 22/12/2019 18:46
Chapter 32 22/12/2019 16:46
Chapter 31 22/12/2019 14:46
Chapter 30 05/11/2018 00:00
Chapter 29 05/06/2018 00:00
Chapter 28 05/04/2018 00:00
Chapter 27 05/02/2018 00:00
Chapter 26 05/01/2018 00:00
Chapter 25 22/12/2019 02:46
Chapter 24 22/12/2019 00:46
Chapter 23 21/12/2019 22:46
Chapter 22 21/12/2019 20:46
Chapter 21 21/12/2019 18:46
Chapter 20 04/10/2018 00:00
Chapter 19 21/12/2019 14:46
Chapter 18 21/12/2019 12:46
Chapter 17 21/12/2019 10:46
Chapter 16 03/12/2018 00:00
Chapter 15 03/11/2018 00:00
Chapter 14 21/12/2019 04:46
Chapter 13 21/12/2019 02:46
Chapter 12 21/12/2019 00:46
Chapter 11 02/11/2018 00:00
Chapter 10 02/04/2018 00:00
Chapter 9 02/03/2018 00:00
Chapter 8 20/12/2019 16:46
Chapter 7 20/12/2019 14:46
Chapter 6 20/12/2019 12:46
Chapter 5 20/12/2019 10:46
Chapter 4 20/12/2019 08:46
Chapter 3 20/12/2019 06:46
Chapter 2 01/03/2018 00:00
Chapter 1 01/02/2018 00:00

comment

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 17/04/2021 23:41

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.359

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 17/04/2021 21:41

Tình trạng : 4760 / 4760 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 17/04/2021 15:41

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.284

Đọc truyện

Đấu Phá Thương Khung - Đau Pha Thuong Khung

Cập nhật lúc : 17/04/2021 19:41

Tình trạng : 1641 / 1641 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Rể Quý Trời Cho - Re Quy Troi Cho

Cập nhật lúc : 17/04/2021 17:41

Tình trạng : 230 / 232 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.187

Đọc truyện

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Mao Son Troc Quy Nhan

Cập nhật lúc : 17/04/2021 17:40

Tình trạng : 2863 / 2863 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện