Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên

Vinh Hoa Phu Quy - Phu Thien

Tác giả : Phủ Thiên

Thể loại : Ngôn Tình, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 06/01/2023 10:58

Tình trạng : 395 / 395 Chapter

Lượt xem: 16183

Nhà cao cửa rộng, vinh hoa phú quý, nàng lại chỉ như một con chim nhỏ ăn nhờ ở đậu Con đường thanh vân, cùng người nắm tay, một đời cạnh nhau cho đến bạc đầu. Sau khi dưỡng mẫu qua đời đã đánh đấu một bước ngoặt kinh thiên động địa trong cuộc đời Chương Hàm. Phụ thân và huynh trưởng  tòng quân chiến đấu nơi biên giới xa xôi, mẫu thân cùng đệ đệ bị bắt làm con tin để thao túng nàng
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 395 : Ngoại truyện 3. VẦNG TRĂNG TỎA SÁNG 06/01/2023 13:28
Chapter 394 : Ngoại truyện 2. CẢ ĐỜI TRẤN THỦ PHÍA ĐÔNG 06/01/2023 11:28
Chapter 393 : Ngoại truyện 1. KIẾP NÀY TRẢ ƠN 06/01/2023 09:28
Chapter 392 : Hoàn chính văn 06/01/2023 07:28
Chapter 391 06/01/2023 05:28
Chapter 390 06/01/2023 03:28
Chapter 389 06/01/2023 01:28
Chapter 388 05/01/2023 23:28
Chapter 387 05/01/2023 21:28
Chapter 386 05/01/2023 19:28
Chapter 385 05/01/2023 17:28
Chapter 384 05/01/2023 15:28
Chapter 383 05/01/2023 13:28
Chapter 382 05/01/2023 11:28
Chapter 381 05/01/2023 09:28
Chapter 380 05/01/2023 07:28
Chapter 379 05/01/2023 05:28
Chapter 378 05/01/2023 03:28
Chapter 377 05/01/2023 01:28
Chapter 376 04/01/2023 23:28
Chapter 375 04/01/2023 21:28
Chapter 374 04/01/2023 19:28
Chapter 373 04/01/2023 17:28
Chapter 372 04/01/2023 15:28
Chapter 371 04/01/2023 13:28
Chapter 370 04/01/2023 11:28
Chapter 369 04/01/2023 09:28
Chapter 368 04/01/2023 07:28
Chapter 367 04/01/2023 05:28
Chapter 366 04/01/2023 03:28
Chapter 365 04/01/2023 01:28
Chapter 364 03/01/2023 23:28
Chapter 363 03/01/2023 21:28
Chapter 362 03/01/2023 19:28
Chapter 361 03/01/2023 17:28
Chapter 360 03/01/2023 15:28
Chapter 359 03/01/2023 13:28
Chapter 358 03/01/2023 11:28
Chapter 357 21/09/2022 19:30
Chapter 356 21/09/2022 17:30
Chapter 355 21/09/2022 15:30
Chapter 354 21/09/2022 13:30
Chapter 353 21/09/2022 11:30
Chapter 352 21/09/2022 09:30
Chapter 351 21/09/2022 07:30
Chapter 350 21/09/2022 05:30
Chapter 349 21/09/2022 03:30
Chapter 348 21/09/2022 01:30
Chapter 347 20/09/2022 23:30
Chapter 346 20/09/2022 21:30
Chapter 345 20/09/2022 19:30
Chapter 344 20/09/2022 17:30
Chapter 343 20/09/2022 15:30
Chapter 342 20/09/2022 13:30
Chapter 341 20/09/2022 11:30
Chapter 340 20/09/2022 09:30
Chapter 339 20/09/2022 07:30
Chapter 338 20/09/2022 05:30
Chapter 337 20/09/2022 03:30
Chapter 336 20/09/2022 01:30
Chapter 335 19/09/2022 23:30
Chapter 334 19/09/2022 21:30
Chapter 333 19/09/2022 19:30
Chapter 332 19/09/2022 17:30
Chapter 331 19/09/2022 15:30
Chapter 330 19/09/2022 13:30
Chapter 329 19/09/2022 11:30
Chapter 328 19/09/2022 09:30
Chapter 327 19/09/2022 07:30
Chapter 326 19/09/2022 05:30
Chapter 325 19/09/2022 03:30
Chapter 324 19/09/2022 01:30
Chapter 323 18/09/2022 23:30
Chapter 322 18/09/2022 21:30
Chapter 321 18/09/2022 19:30
Chapter 320 18/09/2022 17:30
Chapter 319 18/09/2022 15:30
Chapter 318 18/09/2022 13:30
Chapter 317 18/09/2022 11:30
Chapter 316 18/09/2022 09:30
Chapter 315 18/09/2022 07:30
Chapter 314 18/09/2022 05:30
Chapter 313 18/09/2022 03:30
Chapter 312 18/09/2022 01:30
Chapter 311 17/09/2022 23:30
Chapter 310 17/09/2022 21:30
Chapter 309 17/09/2022 19:30
Chapter 308 17/09/2022 17:30
Chapter 307 17/09/2022 15:30
Chapter 306 17/09/2022 13:30
Chapter 305 17/09/2022 11:30
Chapter 304 17/09/2022 09:30
Chapter 303 17/09/2022 07:30
Chapter 302 17/09/2022 05:30
Chapter 301 17/09/2022 03:30
Chapter 300 17/09/2022 01:30
Chapter 299 16/09/2022 23:30
Chapter 298 16/09/2022 21:30
Chapter 297 16/09/2022 19:30
Chapter 296 16/09/2022 17:30
Chapter 295 16/09/2022 15:30
Chapter 294 16/09/2022 13:30
Chapter 293 16/09/2022 11:30
Chapter 292 16/09/2022 09:30
Chapter 291 16/09/2022 07:30
Chapter 290 16/09/2022 05:30
Chapter 289 16/09/2022 03:30
Chapter 288 16/09/2022 01:30
Chapter 287 15/09/2022 23:30
Chapter 286 15/09/2022 21:30
Chapter 285 15/09/2022 19:30
Chapter 284 15/09/2022 17:30
Chapter 283 15/09/2022 15:30
Chapter 282 15/09/2022 13:30
Chapter 281 15/09/2022 11:30
Chapter 280 15/09/2022 09:30
Chapter 279 15/09/2022 07:30
Chapter 278 15/09/2022 05:30
Chapter 277 15/09/2022 03:30
Chapter 276 15/09/2022 01:30
Chapter 275 14/09/2022 23:30
Chapter 274 14/09/2022 21:30
Chapter 273 14/09/2022 19:30
Chapter 272 14/09/2022 17:30
Chapter 271 14/09/2022 15:30
Chapter 270 14/09/2022 13:30
Chapter 269 14/09/2022 11:30
Chapter 268 14/09/2022 09:30
Chapter 267 14/09/2022 07:30
Chapter 266 14/09/2022 05:30
Chapter 265 14/09/2022 03:30
Chapter 264 14/09/2022 01:30
Chapter 263 13/09/2022 23:30
Chapter 262 13/09/2022 21:30
Chapter 261 13/09/2022 19:30
Chapter 260 13/09/2022 17:30
Chapter 259 13/09/2022 15:30
Chapter 258 13/09/2022 13:30
Chapter 257 13/09/2022 11:30
Chapter 256 13/09/2022 09:30
Chapter 255 13/09/2022 07:30
Chapter 254 13/09/2022 05:30
Chapter 253 13/09/2022 03:30
Chapter 252 13/09/2022 01:30
Chapter 251 12/09/2022 23:30
Chapter 250 12/09/2022 21:30
Chapter 249 12/09/2022 19:30
Chapter 248 12/09/2022 17:30
Chapter 247 12/09/2022 15:30
Chapter 246 12/09/2022 13:30
Chapter 245 : KHÔNG THUA NAM NHI 12/02/2022 13:35
Chapter 244 : PHỐI HỢP TÁC CHIẾN 11/02/2022 13:31
Chapter 243 : KẺ TỨC NGƯỜI MỪNG 11/02/2022 11:31
Chapter 242 : TÌM ĐƯỢC MẬT CHIẾU 11/02/2022 09:31
Chapter 241 : TÌM KIẾM THIÊN CƠ 11/02/2022 07:31
Chapter 240 : MỘT LÒNG TRUNG CAN (1) 11/02/2022 05:31
Chapter 239 : TÌNH CẢM THÂM HẬU (1) 11/02/2022 03:31
Chapter 237 -238 11/02/2022 01:31
Chapter 236 : ĐẬP NỒI DÌM THUYỀN 10/02/2022 23:31
Chapter 235 : KHÔNG DÁM PHỤNG CHỈ 10/02/2022 21:31
Chapter 234 : NỮ LƯU ANH HÀO 10/02/2022 19:31
Chapter 233 : ĐI Ở GIẰNG CO 10/02/2022 17:31
Chapter 232 : CỘNG SINH CỘNG TỬ (1) 10/02/2022 15:31
Chapter 231 : HUYNH ĐỆ RA TRẬN 10/02/2022 13:31
Chapter 230 : CẦU THĂM THIÊN TỬ 10/02/2022 11:31
Chapter 229 : BỨC VUA THOÁI VỊ 10/02/2022 09:31
Chapter 228 : PHỤ TỬ QUÂN THẦN 10/02/2022 07:31
Chapter 227 : MÂY ĐEN GIĂNG ĐẦY 10/02/2022 05:31
Chapter 226 : THƯƠNG XÓT KẺ YẾU 10/02/2022 03:31
Chapter 225 : THÂN TÌNH THIÊN GIA 10/02/2022 01:31
Chapter 224 : THÁNH TÂM KHÓ DÒ 09/02/2022 23:31
Chapter 223 : THIÊN TỬ TỈNH LẠI 09/02/2022 21:31
Chapter 222 : DÃ TÂM RÕ RÀNG 09/02/2022 19:31
Chapter 221 : THĂM DÒ TẦN PHỦ (1) 09/02/2022 17:31
Chapter 220 : CHƯ VƯƠNG CẤM CUNG (1) 09/02/2022 15:31
Chapter 219 : BIẾN THIÊN SẮP TỚI 09/02/2022 13:31
Chapter 218 : ĐỘNG PHÒNG LẦN HAI 09/02/2022 11:31
Chapter 217 : TẦN PHỦ PHÂN TRANH 09/02/2022 09:31
Chapter 216 : ĐẦY THÁNG NÁO NHIỆT (1) 09/02/2022 07:31
Chapter 215 : LIÊN TIẾP GIẢI QUYẾT (1) 09/02/2022 05:31
Chapter 214 : TAM HỈ LÂM MÔN 09/02/2022 03:31
Chapter 213 : BÀN CHUYỆN KẾT THÂN 09/02/2022 01:31
Chapter 212 : CỐ THỊ CHỌN PHE (1) 08/02/2022 23:31
Chapter 211 : THIÊN TỬ ĐẾN THĂM (1) 08/02/2022 21:31
Chapter 210 : BAN THIÊN TỬ KIẾM 08/02/2022 19:31
Chapter 209 : QUÝ TỬ CHÀO ĐỜI 08/02/2022 17:31
Chapter 208 : VIỆN BINH KÉO TỚI 08/02/2022 15:31
Chapter 207 : THẮNG BẠI CÔNG ĐƯỜNG 08/02/2022 13:31
Chapter 206 : BÀY MƯU LẬP KẾ (1) 08/02/2022 11:31
Chapter 205 : ỦY THÁC KIM ẤN 08/02/2022 09:31
Chapter 204 : TUYỆT KHÔNG NÉN GIẬN 08/02/2022 07:31
Chapter 203 : CƯỠI TRÊN LƯNG CỌP 08/02/2022 05:31
Chapter 202 : CỐ ĐẤM ĂN XÔI 08/02/2022 03:31
Chapter 201 : THỪA THẮNG XÔNG LÊN (1) 08/02/2022 01:31
Chapter 200 : 200: Cái Tát Đích Đáng 07/02/2022 23:31
Chapter 199 : 199: Gia Đấu Sinh Biến 07/02/2022 21:31
Chapter 198 : 198: Gia Đình Hòa Thuận 07/02/2022 19:31
Chapter 197 : 197: Thế Tử Bán Manh 07/02/2022 17:31
Chapter 196 : 196: Nắm Tay Đồng Tâm 07/02/2022 15:31
Chapter 195 : 195: Cần Kể Sự Thật 07/02/2022 13:31
Chapter 194 : 194: Sấm Động Gia Pháp 07/02/2022 11:31
Chapter 193 : 193: Có Qua Có Lại 07/02/2022 09:31
Chapter 192 : 192: Diệt Cỏ Tận Gốc 07/02/2022 07:31
Chapter 191 : 191: Lãng Tử Hồi Đầu 07/02/2022 05:31
Chapter 190 : 190: Ban Tặng Mỹ Nữ 07/02/2022 03:31
Chapter 189 : 189: Tuyệt Không Hối Hận 07/02/2022 01:31
Chapter 188 : 188: Tỷ Muội Gặp Lại 06/02/2022 23:31
Chapter 187 : 187: Có Lo Lắng Riêng 06/02/2022 21:31
Chapter 186 : 186: Bái Kiến Huynh Tẩu 06/02/2022 19:31
Chapter 185 : 185: Quyển Bốn Phượng Hoàng Trong Lửa 185 Gả Nữ Cưới Phụ 06/02/2022 17:31
Chapter 184 : 184: Giận Rồi Vui 06/02/2022 15:31
Chapter 183 : 183: Có Hỉ Mạch 06/02/2022 13:31
Chapter 182 : 182: Màn Kinh Biến 06/02/2022 11:31
Chapter 181 : 181: Tranh Biểu Diễn 06/02/2022 09:31
Chapter 180 : 180: Tiệc Giao Thừa 06/02/2022 07:31
Chapter 179 : 179: Phát Ân Uy 06/02/2022 05:31
Chapter 178 : 178: Hố Thái Tử 06/02/2022 03:31
Chapter 177 : 177: Màn Hưởng Thụ 06/02/2022 01:31
Chapter 176 : 176: Rất Oai Phong 1 05/02/2022 23:31
Chapter 175 : 175: Ngốc Sợ Vợ 05/02/2022 21:31
Chapter 174 : 174: Tật Giật Mình 05/02/2022 19:31
Chapter 173 : 173: Hiểu Ý Nhau 05/02/2022 17:31
Chapter 172 : 172: Tâm Khó Lường 05/02/2022 15:31
Chapter 171 : 171: Đòn Cảnh Tỉnh 05/02/2022 13:31
Chapter 170 : 170: Tiệc Sinh Nhật 05/02/2022 11:31
Chapter 169 : 169: Lập Kế Hoạch 05/02/2022 09:31
Chapter 168 : 168: Đuổi Hổ Lang 15/10/2021 19:31
Chapter 167 : 167: Tình Khuê Mật 14/10/2021 02:35
Chapter 166 : 166: Chung Họa Phúc 13/10/2021 06:28
Chapter 165 : 165: Thu Nhân Tâm 12/10/2021 02:29
Chapter 164 : 164: Tỏa Uy Chấn 11/10/2021 06:28
Chapter 163 : 163: Lộ Sắc Bén 1 09/10/2021 06:31
Chapter 162 : Hoàng Tôn Tức 1 07/10/2021 06:36
Chapter 161 : Đạo Dùng Người 07/10/2021 04:36
Chapter 160 : Ngày Lại Mặt 05/10/2021 06:32
Chapter 159 : Lập Uy Phong 04/10/2021 06:30
Chapter 158 : Rất Ăn Ý 02/10/2021 19:29
Chapter 157 : Đến Đông Cung 02/10/2021 06:31
Chapter 156 : Đôi Tân Hôn 02/10/2021 04:31
Chapter 155 : Đêm Động Phòng Phần Cuối 02/10/2021 02:31
Chapter 154 : Đêm Đông Phòng Phần Giữa 29/09/2021 06:28
Chapter 153 : Đêm Động Phòng Phần Đầu 28/09/2021 19:30
Chapter 152 : Lễ Hợp Cẩn 26/09/2021 23:29
Chapter 151 : Lễ Nghênh Thân Phần Cuối 25/09/2021 23:29
Chapter 150 : Lễ Nghênh Thânphần Giữa 25/09/2021 21:29
Chapter 149 : Lễ Nghênh Thân Phần Đầu 24/09/2021 02:28
Chapter 148 : Trước Ngày Cưới 23/09/2021 02:29
Chapter 147 : Ngày Sum Họp 22/09/2021 06:28
Chapter 146 : Thề Sinh Tử 20/09/2021 23:30
Chapter 145 : Hoàng Tôn Quý 20/09/2021 02:29
Chapter 144 : Tặng Quà Cưới 19/09/2021 02:28
Chapter 143 : Đi Thêm Trang 18/09/2021 06:29
Chapter 142 : Lời Dặn Dò 17/09/2021 19:29
Chapter 141 : Của Hồi Môn 16/09/2021 19:28
Chapter 140 : Tình Cha Con 15/09/2021 06:29
Chapter 139 : Lễ Phong Thưởng 14/09/2021 06:29
Chapter 138 : Quà Tặng Tới 13/09/2021 09:29
Chapter 137 : Rời Hầu Phủ 12/09/2021 02:28
Chapter 136 : Được Chấp Nhận 11/09/2021 06:28
Chapter 135 : Yên Tâm Rồi 10/09/2021 02:29
Chapter 134 : Vội Trở Về 10/09/2021 00:29
Chapter 133 : Chỉnh Thái Tử 09/09/2021 22:29
Chapter 132 : May Hỉ Phục 07/09/2021 19:30
Chapter 131 : Định Chung Thân 06/09/2021 06:28
Chapter 130 : Giải Thích Rõ 04/09/2021 23:29
Chapter 129 : Quá Dụng Tâm 04/09/2021 21:29
Chapter 128 : Tức Muốn Mạng 03/09/2021 02:29
Chapter 127 : Quyển Ba Sen Liền Cành - Được Tứ Hôn 02/09/2021 06:30
Chapter 126 : Tiếp Chỉ 01/09/2021 02:28
Chapter 125 : Chúc Thọ 31/08/2021 02:28
Chapter 124 : Thật Lòng 31/08/2021 00:28
Chapter 123 : Lại Gặp 28/08/2021 23:28
Chapter 122 : Hộ Giá 28/08/2021 09:30
Chapter 121 : Hỗn Loạn 26/08/2021 19:28
Chapter 120 : Thành Bại 25/08/2021 23:28
Chapter 119 : Nhắn Lời 24/08/2021 23:28
Chapter 118 : Chống Lưng 23/08/2021 23:29
Chapter 117 : Dò Hỏi 22/08/2021 23:29
Chapter 116 : Tri Kỷ 22/08/2021 06:28
Chapter 115 : Vương Phi 21/08/2021 13:28
Chapter 114 : Giao Việc 20/08/2021 23:28
Chapter 113 : Giông Bão 20/08/2021 13:28
Chapter 112 : Nổi Gió 19/08/2021 23:28
Chapter 111 : Thái Tử 19/08/2021 21:28
Chapter 110 : Cầu Cứu 18/08/2021 23:29
Chapter 109 : Dọa Sợ 18/08/2021 21:29
Chapter 108 : Chia Rẽ 18/08/2021 06:28
Chapter 107 : Bại Hoại 18/08/2021 04:28
Chapter 106 : Lộ Bài 18/08/2021 02:28
Chapter 105 : Si Tâm 16/08/2021 19:28
Chapter 104 : Khúc Mắc 16/08/2021 17:28
Chapter 103 : Thổi Gió 16/08/2021 15:28
Chapter 102 : Thấu Hiểu 14/08/2021 19:28
Chapter 101 : Trâm Bạc 14/08/2021 13:30
Chapter 100 : Ẩn Ý 14/08/2021 11:30
Chapter 99 : Đến Thăm 13/08/2021 02:28
Chapter 98 : Bị Thương 12/08/2021 19:29
Chapter 97 : Nhắc Nhở 11/08/2021 23:28
Chapter 96 : Tân Trang 11/08/2021 21:28
Chapter 95 : Đồng Cảm 11/08/2021 19:28
Chapter 94 : Mở Màn 11/08/2021 17:28
Chapter 93 : Phản Kích 11/08/2021 15:28
Chapter 92 : Chọn Lựa 11/08/2021 13:28
Chapter 91 : Quanh Co 11/08/2021 11:28
Chapter 90 : Nhét Người 11/08/2021 09:28
Chapter 89 : Hồi Âm 11/08/2021 07:28
Chapter 88 : Giằng Co 11/08/2021 05:28
Chapter 87 : Huyền Cơ 11/08/2021 03:28
Chapter 86 : Dụng Tâm 11/08/2021 01:28
Chapter 85 : Đụng Tường 10/08/2021 23:28
Chapter 84 : Khí Thế 10/08/2021 21:28
Chapter 83 : Kiêng Kỵ 10/08/2021 19:28
Chapter 82 : Ban Hoa 10/08/2021 17:28
Chapter 81 : Thọ Lễ 10/08/2021 15:28
Chapter 80 : Mừng Thọ 10/08/2021 13:28
Chapter 79 : Chủ Mẫu 10/08/2021 11:28
Chapter 78 : Chấn Động 10/08/2021 09:28
Chapter 77 : Tình Cảm 10/08/2021 07:28
Chapter 76 : Tuyển Phi 10/08/2021 05:28
Chapter 75 : Tiễn Biệt 10/08/2021 03:28
Chapter 74 : Thay Đổi 10/08/2021 01:28
Chapter 73 : Đồng Minh 09/08/2021 23:28
Chapter 72 : Cọ Cơm 09/08/2021 21:28
Chapter 71 : Tình Thân 09/08/2021 19:28
Chapter 70 : Thành Toàn 09/08/2021 17:28
Chapter 69 : Cự Hôn 09/08/2021 15:28
Chapter 68 : Nghị Thân 09/08/2021 13:28
Chapter 67 : Hôn sự 29/07/2021 19:30
Chapter 66 : Mọt sách 29/07/2021 17:30
Chapter 65 : Sủng phi 29/07/2021 15:30
Chapter 64 : DANH PHẬN 29/07/2021 13:30
Chapter 63 : Cả nhà đoàn viên 29/07/2021 11:30
Chapter 62 : Nhân hậu rộng lượng 27/07/2021 09:28
Chapter 61 : Thủ đoạn vụng về 27/07/2021 07:28
Chapter 60 : Gặp triệu vương phi 27/07/2021 05:28
Chapter 59 : Sự ngạc nhiên lớn 27/07/2021 03:28
Chapter 58 : Bồi thường thiệt hại 27/07/2021 01:28
Chapter 57 : Gặp lại cha huynh 26/07/2021 23:28
Chapter 56 : Ra mặt cho nàng? 26/07/2021 21:28
Chapter 55 : Gặp võ ninh hầu 26/07/2021 19:28
Chapter 54 : Tình thế nghịch chuyển 26/07/2021 17:28
Chapter 53 : Biến chuyển không ngờ 26/07/2021 15:28
Chapter 52 : Báo ứng đã tới 26/07/2021 13:28
Chapter 51 : Trừng trị tống mụ 26/07/2021 11:28
Chapter 50 : Lang quân như ý 26/07/2021 09:28
Chapter 49 : Lợi dụng lòng tham 26/07/2021 07:28
Chapter 48 : Khách hàng kiêu kỳ 26/07/2021 05:28
Chapter 47 : Bộc lộ sắc bén 26/07/2021 03:28
Chapter 46 : Cáo mượn oai hùm 26/07/2021 01:28
Chapter 45 : Đưa ra quyết định 25/07/2021 23:28
Chapter 44 : Muốn đi hay ở 25/07/2021 21:28
Chapter 43 : Một mối cầu hôn 25/07/2021 19:28
Chapter 42 : Ủy thác tín vật 25/07/2021 17:28
Chapter 41 : Quận vương quẫn bách 25/07/2021 15:28
Chapter 40 : Lá ngọc cành vàng 25/07/2021 13:28
Chapter 39 : Thử tìm cơ hội 25/07/2021 11:28
Chapter 38 : Cái tát đích đáng 25/07/2021 09:28
Chapter 37 : Tâm tư linh hoạt 25/07/2021 07:28
Chapter 36 : Hợp ý công chúa 25/07/2021 05:28
Chapter 35 : Mệt mỏi hồi phủ 25/07/2021 03:28
Chapter 34 : Đột ngột biến đổi 25/07/2021 01:28
Chapter 33 : Hậu duệ quý tộc 24/07/2021 23:28
Chapter 32 : Giao tình thế gia 24/07/2021 21:28
Chapter 31 : Bày tỏ cõi lòng 24/07/2021 19:28
Chapter 30 : Nói rõ mọi chuyện 24/07/2021 17:28
Chapter 29 : Ra tay xử lý 24/07/2021 15:28
Chapter 28 : Dạy một bài học 24/07/2021 13:28
Chapter 27 : Huynh đệ triệu phủ 24/07/2021 11:28
Chapter 26 : Can đảm đối mặt 24/07/2021 09:28
Chapter 25 : Quyết tâm giải quyết 24/07/2021 07:28
Chapter 24 : Xảy ra đột biến 24/07/2021 05:28
Chapter 23 : Thu phục thị tỳ 24/07/2021 03:28
Chapter 22 : Tham vọng cuồng dã 24/07/2021 01:28
Chapter 21 : Một màn chê cười 23/07/2021 23:28
Chapter 20 : Công chúa đại tẩu 23/07/2021 21:28
Chapter 19 : Tâm tư mẫu thân 23/07/2021 19:28
Chapter 18 : Mọi người săn đón 23/07/2021 17:28
Chapter 17 : Được lòng thục phi 23/07/2021 15:28
Chapter 16 : Lần đầu vào cung 23/07/2021 13:28
Chapter 15 : Chủ tớ đối chọi 23/07/2021 11:28
Chapter 14 : Gặp mặt biểu tỷ 23/07/2021 09:28
Chapter 13 : Qua được cửa ải 23/07/2021 07:28
Chapter 12 : Gặp mặt ngoại gia 23/07/2021 05:28
Chapter 11 : Vào chốn danh môn 23/07/2021 03:28
Chapter 10 : Thiện tâm cứu giúp 23/07/2021 01:28
Chapter 9 : Tình cảm chí thân 22/07/2021 23:28
Chapter 8 : Người đến thăm hỏi 22/07/2021 21:28
Chapter 7 : Đồng tâm hiệp lực 22/07/2021 19:28
Chapter 6 : Chiếm thế thượng phong 22/07/2021 17:28
Chapter 5 : Tìm con đường sống 22/07/2021 15:28
Chapter 4 : Thay mận đổi đào 22/07/2021 13:28
Chapter 3 : Một lũ biến thái 22/07/2021 11:28
Chapter 2 : Lòng lang dạ sói 22/07/2021 09:28
Chapter 1 22/07/2021 07:28

comment

Có thể bạn thích xem

Vinh Hoa Phú Quý - Vinh Hoa Phu Quy

Cập nhật lúc : 22/10/2019 02:26

Tình trạng : 20 / 20 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý - Xuyen Nhanh: Vinh Hoa Phu Quy

Cập nhật lúc : 16/01/2023 06:58

Tình trạng : 271 / 271 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Vinh Hoa Phú Quý - Kết Tử Thụ - Vinh Hoa Phu Quy - Ket Tu Thu

Cập nhật lúc : 10/12/2018 18:34

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trọng Sinh Chi Hoa Khai Phú Quý - Trong Sinh Chi Hoa Khai Phu Quy

Cập nhật lúc : 30/07/2021 23:02

Tình trạng : 17 / 19 Chapter

Thể loại: Trọng Sinh, Điền Văn, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ - Tu Qua Phu Đen Quy Phu

Cập nhật lúc : 31/10/2019 22:23

Tình trạng : 142 / 142 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Điền Văn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phú Quý Nhàn Phu - Phu Quy Nhan Phu

Cập nhật lúc : 09/10/2018 07:45

Tình trạng : 18 / 18 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phú Quý - Phu Quy

Cập nhật lúc : 21/07/2017 08:01

Tình trạng : 12 / 12 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bệnh Phú Quý - Benh Phu Quy

Cập nhật lúc : 16/01/2023 03:58

Tình trạng : 145 / 145 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mệnh Quý Phụ - Menh Quy Phu

Cập nhật lúc : 10/05/2023 13:58

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Gia Đấu, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phú Quý Nha Hoàn - Phu Quy Nha Hoan

Cập nhật lúc : 08/05/2019 10:52

Tình trạng : 3 / 5 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/09/2023 07:00

Tình trạng : 4598 / 4600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.298

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 01/10/2023 23:58

Tình trạng : 1047 / 1049 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Họa Quốc - Thức Yến - Hoa Quoc - Thuc Yen

Cập nhật lúc : 01/10/2023 22:28

Tình trạng : 98 / 100 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 12:29

Tình trạng : 1710 / 1712 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.353

Đọc truyện

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần - Nguoi Chong Vo Dung Cua Nu Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 1100 / 1102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Nợ Em Một Tình Yêu Trọn Vẹn - No Em Mot Tinh Yeu Tron Ven

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 111 / 111 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện