Vạn Vật Hấp Dẫn

Van Vat Hap Dan

Tác giả : Kỵ Kình Nam Khứ

Thể loại : Đam Mỹ, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 31/10/2023 12:28

Tình trạng : 326 / 326 Chapter

Lượt xem: 16179

Sau khi phát hành, trò chơi giao lưu tương tác “Vạn Vật Hấp Dẫn” với tính chất mở đã nhanh chóng nổi tiếng trên toàn thế giới. Hệ thống sinh thái hoàn mỹ, động cơ vật lý hoàn toàn sát thực tế, người chơi có thể thoải mái lựa chọn phó bản kết nối với không gian khác. Đặc biệt là phó bản linh dị đã nhận được mưa lời khen. Dường như tất cả mọi người đều cho rằng mình đang chơi một trò chơi bình thường. Mãi cho tới một ngày, cả triệu người nhìn thấy một khung thoại xuất hiện trên đường chân trời. [Sun.exe không phản hồi
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 326 : 326: Người Bạn Mỗi Năm Chỉ Gặp Một Lần 31/10/2023 13:28
Chapter 325 : 325: Ngoại Truyện 5 – Đôi Ba Chuyện Thường Ngày Của Họ 31/10/2023 11:28
Chapter 324 : 324: Ngoại Truyện 4 – Cá Nước Thân Mật 31/10/2023 09:28
Chapter 323 : 323: Ngoại Truyện 3 – Ngân Hà Rộng Lớn Xa Xôi 31/10/2023 07:28
Chapter 322 : 322: Ngoại Truyện 2 – Hiện Thực Đáng Giá 31/10/2023 05:28
Chapter 321 : 321: Ngoại Truyện 1 – Thế Giới Trao Anh 31/10/2023 03:28
Chapter 320 : 320: Thế Giới Thực Bốn 31/10/2023 01:28
Chapter 319 : 319: Thế Giới Thực Ba 30/10/2023 23:28
Chapter 318 : 318: Thế Giới Thực Hai 30/10/2023 21:28
Chapter 317 : 317: Thế Giới Thực Một 30/10/2023 19:28
Chapter 316 : 316: Tâm Nguyện Bảy 30/10/2023 17:28
Chapter 315 : 315: Tâm Nguyện Sáu 30/10/2023 15:28
Chapter 314 : 314: Tâm Nguyện Năm 30/10/2023 13:28
Chapter 313 : 313: Tâm Nguyện Bốn 30/10/2023 11:28
Chapter 312 : 312: Tâm Nguyện Ba 30/10/2023 09:28
Chapter 311 : 311: Tâm Nguyện Hai 30/10/2023 07:28
Chapter 310 : 310: Tâm Nguyện Một 30/10/2023 05:28
Chapter 309 : 309: Con Kiến Ba Mươi Hai 30/10/2023 03:28
Chapter 308 : 308: Con Kiến Ba Mươi Mốt 30/10/2023 01:28
Chapter 307 : 307: Con Kiến Ba Mươi 29/10/2023 23:28
Chapter 306 : 306: Con Kiến Hai Mươi Chín 29/10/2023 21:28
Chapter 305 : 305: Con Kiến Hai Mươi Tám 29/10/2023 19:28
Chapter 304 : 304: Con Kiến Hai Mươi Bảy 29/10/2023 17:28
Chapter 303 : 303: Con Kiến Hai Mươi Sáu 29/10/2023 15:28
Chapter 302 : 302: Con Kiến Hai Mươi Lăm 29/10/2023 13:28
Chapter 301 : 301: Con Kiến Hai Mươi Bốn 29/10/2023 11:28
Chapter 300 : 300: Con Kiến Hai Mươi Ba 29/10/2023 09:28
Chapter 299 : 299: Con Kiến Hai Mươi Hai 29/10/2023 07:28
Chapter 298 : 298: Con Kiến Hai Mươi Mốt 29/10/2023 05:28
Chapter 297 : 297: Con Kiến Hai Mươi 29/10/2023 03:28
Chapter 296 : 296: Con Kiến Mười Chín 29/10/2023 01:28
Chapter 295 : 295: Con Kiến Mười Tám 28/10/2023 23:28
Chapter 294 : 294: Con Kiến Mười Bảy 28/10/2023 21:28
Chapter 293 : 293: Con Kiến Mười Sáu 28/10/2023 19:28
Chapter 292 : 292: Con Kiến Mười Lăm 28/10/2023 17:28
Chapter 291 : 291: Con Kiến Mười Bốn 28/10/2023 15:28
Chapter 290 : 290: Con Kiến Mười Ba 28/10/2023 13:28
Chapter 289 : 289: Con Kiến Mười Ba 28/10/2023 11:28
Chapter 288 : 288: Con Kiến Mười Hai 28/10/2023 09:28
Chapter 287 : 287: Con Kiến Mười 28/10/2023 07:28
Chapter 286 : 286: Con Kiến Chín 28/10/2023 05:28
Chapter 285 : 285: Con Kiến Tám 28/10/2023 03:28
Chapter 284 : 284: Con Kiến Bảy 28/10/2023 01:28
Chapter 283 : 283: Con Kiến Sáu 27/10/2023 23:28
Chapter 282 : 282: Con Kiến Năm 27/10/2023 21:28
Chapter 281 : 281: Con Kiến Bốn 27/10/2023 19:28
Chapter 280 : 280: Con Kiến Ba 27/10/2023 17:28
Chapter 279 : 279: Con Kiến Hai 27/10/2023 15:28
Chapter 278 : 278: Con Kiến Một 27/10/2023 13:28
Chapter 277 : 277: Nguyện Sáu 27/10/2023 11:28
Chapter 276 : 276: Nguyện Năm 27/10/2023 09:28
Chapter 275 : 275: Nguyện Bốn 27/10/2023 07:28
Chapter 274 : 274: Nguyện Ba 27/10/2023 05:28
Chapter 273 : 273: Nguyện Hai 27/10/2023 03:28
Chapter 272 : 272: Nguyện Một 27/10/2023 01:28
Chapter 271 : 271: Biến Cố Kinh Hoàng Hai Mươi Mốt 26/10/2023 23:28
Chapter 270 : 270: Biến Cố Kinh Hoàng Hai Mươi 26/10/2023 21:28
Chapter 269 : 269: Biến Cố Kinh Hoàng Mười Chín 26/10/2023 19:28
Chapter 268 : 268: Biến Cố Kinh Hoàng Mười Tám 26/10/2023 17:28
Chapter 267 : 267: Biến Cố Kinh Hoàng Mười Bảy 26/10/2023 15:28
Chapter 266 : 266: Biến Động Kinh Hoàng Mười Lăm 26/10/2023 13:28
Chapter 265 : 265: Biến Cố Kinh Hoàng Mười Bốn 26/10/2023 11:28
Chapter 264 : 264: Biến Cố Kinh Hoàng Mười Ba 26/10/2023 09:28
Chapter 263 : 263: Biến Cố Kinh Hoàng Mười Hai 26/10/2023 07:28
Chapter 262 : 262: Biến Cố Kinh Hoàng Mười Một 26/10/2023 05:28
Chapter 261 : 261: Biến Cố Kinh Hoàng Mười 26/10/2023 03:28
Chapter 260 : 260: Biến Cố Kinh Hoàng Chín 26/10/2023 01:28
Chapter 259 : 259: Biến Cố Kinh Hoàng Tám 25/10/2023 23:28
Chapter 258 : 258: Biến Cố Kinh Hoàng Bảy 25/10/2023 21:28
Chapter 257 : 257: Biến Cố Kinh Hoàng Sáu 25/10/2023 19:28
Chapter 256 : 256: Biến Cố Kinh Hoàng Năm 25/10/2023 17:28
Chapter 255 : 255: Biến Cố Kinh Hoàng Bốn 25/10/2023 15:28
Chapter 254 : 254: Biến Cố Kinh Hoàng Ba 25/10/2023 13:28
Chapter 253 : 253: Biến Cố Kinh Hoàng Hai 25/10/2023 11:28
Chapter 252 : 252: Biến Cố Kinh Hoàng Một 25/10/2023 09:28
Chapter 251 : 251: Nhà Sáu 25/10/2023 07:28
Chapter 250 : 250: Nhà Năm 25/10/2023 05:28
Chapter 249 : 249: Nhà Bốn 25/10/2023 03:28
Chapter 248 : 248: Nhà Ba 25/10/2023 01:28
Chapter 247 : 247: Nhà Hai 24/10/2023 23:28
Chapter 246 : 246: Nhà Một 24/10/2023 21:28
Chapter 245 : 245: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Ba Mươi Mốt 24/10/2023 19:28
Chapter 244 : 244: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Ba Mươi 24/10/2023 17:28
Chapter 243 : 243: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Hai Mươi Chín 24/10/2023 15:28
Chapter 242 : 242: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Hai Mươi Tám 24/10/2023 13:28
Chapter 241 : 241: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Hai Mươi Bảy 24/10/2023 11:28
Chapter 240 : 240: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Hai Mươi Sáu 24/10/2023 09:28
Chapter 239 : 239: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Hai Mươi Lăm 24/10/2023 07:28
Chapter 238 : 238: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Hai Mươi Bốn 24/10/2023 05:28
Chapter 237 : 237: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Hai Mươi Ba 24/10/2023 03:28
Chapter 236 : 236: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Hai Mươi Hai 24/10/2023 01:28
Chapter 235 : 235: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Hai Mươi Mốt 23/10/2023 23:28
Chapter 234 : 234: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Hai Mươi 23/10/2023 21:28
Chapter 233 : 233: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Mười Chín 23/10/2023 19:28
Chapter 232 : 232: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Mười Tám 23/10/2023 17:28
Chapter 231 : 231: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Mười Bảy 23/10/2023 15:28
Chapter 230 : 230: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Mười Sáu 23/10/2023 13:28
Chapter 229 : 229: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Mười Lăm 23/10/2023 11:28
Chapter 228 : 228: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Mười Bốn 23/10/2023 09:28
Chapter 227 : 227: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Mười Ba 23/10/2023 07:28
Chapter 226 : 226: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Mười Hai 23/10/2023 05:28
Chapter 225 : 225: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Mười Một 23/10/2023 03:28
Chapter 224 : 224: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Mười 23/10/2023 01:28
Chapter 223 : 223: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Chín 22/10/2023 23:28
Chapter 222 : 222: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Tám 22/10/2023 21:28
Chapter 221 : 221: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Bảy 22/10/2023 19:28
Chapter 220 : 220: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Sáu 22/10/2023 17:28
Chapter 219 : 219: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Năm 22/10/2023 15:28
Chapter 218 : 218: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Bốn 22/10/2023 13:28
Chapter 217 : 217: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Ba 22/10/2023 11:28
Chapter 216 : 216: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Hai 22/10/2023 09:28
Chapter 215 : 215: Bắc Đẩu Chuyển Hướng Một 22/10/2023 07:28
Chapter 214 : 214: Thuyết Tiến Hóa Sinh Vật Năm 22/10/2023 05:28
Chapter 213 : 213: Thuyết Tiến Hóa Sinh Vật Bốn 22/10/2023 03:28
Chapter 212 : 212: Thuyết Tiến Hóa Sinh Vật Ba 22/10/2023 01:28
Chapter 211 : 211: Thuyết Tiến Hóa Sinh Vật Hai 21/10/2023 23:28
Chapter 210 : 210: Thuyết Tiến Hóa Sinh Vật Một 21/10/2023 21:28
Chapter 209 : 209: Biến Chứng Tận Thế Hai Mươi Hai 21/10/2023 19:28
Chapter 208 : 208: Biến Chứng Tận Thế Hai Mươi Mốt 21/10/2023 17:28
Chapter 207 : 207: Biến Chứng Tận Thế Hai Mươi 21/10/2023 15:28
Chapter 206 : 206: Biến Chứng Tận Thế Mười Chín 21/10/2023 13:28
Chapter 205 : 205: Biến Chứng Tận Thế Mười Tám 21/10/2023 11:28
Chapter 204 : 204: Biến Chứng Tận Thế Mười Bảy 21/10/2023 09:28
Chapter 203 : 203: Biến Chứng Tận Thế Mười Sáu 21/10/2023 07:28
Chapter 202 : 202: Biến Chứng Tận Thế Mười Lăm 21/10/2023 05:28
Chapter 201 : 201: Biến Chứng Tận Thế Mười Bốn 21/10/2023 03:28
Chapter 200 : 200: Biến Chứng Tận Thế Mười Ba 21/10/2023 01:28
Chapter 199 : 199: Biến Chứng Tận Thế Mười Hai 20/10/2023 23:28
Chapter 198 : 198: Biến Chứng Tận Thế Mười Một 20/10/2023 21:28
Chapter 197 : 197: Biến Chứng Tận Thế Mười 20/10/2023 19:28
Chapter 196 : 196: Biến Chứng Tận Thế Chín 20/10/2023 17:28
Chapter 195 : 195: Biến Chứng Tận Thế Tám 20/10/2023 15:28
Chapter 194 : 194: Biến Chứng Tận Thế Bảy 20/10/2023 13:28
Chapter 193 : 193: Biến Chứng Tận Thế Sáu 20/10/2023 11:28
Chapter 192 : 192: Biến Chứng Tận Thế Năm 20/10/2023 09:28
Chapter 191 : 191: Biến Chứng Tận Thế Bốn 20/10/2023 07:28
Chapter 190 : 190: Biến Chứng Tận Thế Ba 20/10/2023 05:28
Chapter 189 : 189: Biến Chứng Tận Thế Hai 20/10/2023 03:28
Chapter 188 : 188: Biến Chứng Tận Thế Một 20/10/2023 01:28
Chapter 187 : 187: Tình Cờ Gặp Gỡ Ba 19/10/2023 23:28
Chapter 186 : 186: Tình Cờ Gặp Gỡ Hai 19/10/2023 21:28
Chapter 185 : 185: Tình Cờ Gặp Gỡ Một 19/10/2023 19:28
Chapter 184 : 184: Tà Giáng Hai Mươi Chín 19/10/2023 17:28
Chapter 183 : 183: Tà Giáng Hai Mươi Tám 19/10/2023 15:28
Chapter 182 : 182: Tà Giáng Hai Mươi Bảy 19/10/2023 13:28
Chapter 181 : 181: Tà Giáng Hai Mươi Sáu 19/10/2023 11:28
Chapter 180 : 180: Tà Giáng Hai Mươi Lăm 19/10/2023 09:28
Chapter 179 : 179: Tà Giáng Hai Mươi Bốn 19/10/2023 07:28
Chapter 178 : 178: Tà Giáng Hai Mươi Ba 19/10/2023 05:28
Chapter 177 : 177: Tà Giáng Hai Mươi Hai 19/10/2023 03:28
Chapter 176 : 176: Tà Giáng Hai Mươi Mốt 19/10/2023 01:28
Chapter 175 : 175: Tà Giáng Hai Mươi 18/10/2023 23:28
Chapter 174 : 174: Tà Giáng Mười Chín 18/10/2023 21:28
Chapter 173 : 173: Tà Giáng Mười Tám 18/10/2023 19:28
Chapter 172 : 172: Tà Giáng Mười Bảy 18/10/2023 17:28
Chapter 171 : 171: Tà Giáng Mười Sáu 18/10/2023 15:28
Chapter 170 : 170: Tà Giáng Mười Lăm 18/10/2023 13:28
Chapter 169 : 169: Tà Giáng Mười Bốn 18/10/2023 11:28
Chapter 168 : 168: Tà Giáng Mười Ba 18/10/2023 09:28
Chapter 167 : 167: Tà Giáng Mười Hai 18/10/2023 07:28
Chapter 166 : 166: Tà Giáng Mười Một 18/10/2023 05:28
Chapter 165 : 165: Tà Giáng Mười 18/10/2023 03:28
Chapter 164 : 164: Tà Giáng Chín 18/10/2023 01:28
Chapter 163 : 163: Tà Giáng Tám 17/10/2023 23:28
Chapter 162 : 162: Tà Giáng Bảy 17/10/2023 21:28
Chapter 161 : 161: Tà Giáng Sáu 17/10/2023 19:28
Chapter 160 : 160: Tà Giáng Năm 17/10/2023 17:28
Chapter 159 : 159: Tà Giáng Bốn 17/10/2023 15:28
Chapter 158 : 158: Tà Giáng Ba 17/10/2023 13:28
Chapter 157 : 157: Tà Giáng Hai 17/10/2023 11:28
Chapter 156 : 156: Tà Giáng Một 17/10/2023 09:28
Chapter 155 : 155: Chiến Ngầm Năm 17/10/2023 07:28
Chapter 154 : 154: Chiến Ngầm Bốn 17/10/2023 05:28
Chapter 153 : 153: Chiến Ngầm Ba 17/10/2023 03:28
Chapter 152 : 152: Chiến Ngầm Hai 17/10/2023 01:28
Chapter 151 : 151: Chiến Ngầm Một 16/10/2023 23:28
Chapter 150 : 150: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Hai Mươi Chín 16/10/2023 21:28
Chapter 149 : 149: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Hai Mươi Tám 16/10/2023 19:28
Chapter 148 : 148: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Hai Mươi Bảy 16/10/2023 17:28
Chapter 147 : 147: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Hai Mươi Sáu 16/10/2023 15:28
Chapter 146 : 146: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Hai Mươi Lăm 16/10/2023 13:28
Chapter 145 : 145: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Hai Mươi Tư 16/10/2023 11:28
Chapter 144 : 144: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Hai Mươi Ba 16/10/2023 09:28
Chapter 143 : 143: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Hai Mươi Hai 16/10/2023 07:28
Chapter 142 : 142: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Hai Mươi Mốt 16/10/2023 05:28
Chapter 141 : 141: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Hai Mươi 16/10/2023 03:28
Chapter 140 : 140: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Mười Chín 16/10/2023 01:28
Chapter 139 : 139: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Mười Tám 15/10/2023 23:28
Chapter 138 : 138: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Mười Bảy 15/10/2023 21:28
Chapter 137 : 137: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Mười Sáu 15/10/2023 19:28
Chapter 136 : 136: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Mười Lăm 15/10/2023 17:28
Chapter 135 : 135: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Mười Bốn 15/10/2023 15:28
Chapter 134 : 134: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Mười Ba 15/10/2023 13:28
Chapter 133 : 133: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Mười Hai 15/10/2023 11:28
Chapter 132 : 132: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Mười Một 15/10/2023 09:28
Chapter 131 : 131: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Mười 15/10/2023 07:28
Chapter 130 : 130: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Chín 15/10/2023 05:28
Chapter 129 : 129: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Tám 15/10/2023 03:28
Chapter 128 : 128: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Bảy 15/10/2023 01:28
Chapter 127 : 127: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Sáu 14/10/2023 23:28
Chapter 126 : 126: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Năm 14/10/2023 21:28
Chapter 125 : 125: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Bốn 14/10/2023 19:28
Chapter 124 : 124: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Ba 14/10/2023 17:28
Chapter 123 : 123: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Hai 14/10/2023 15:28
Chapter 122 : 122: Cuộc Truy Kích Nghìn Người Một 14/10/2023 13:28
Chapter 121 : 121: Xâm Nhập Não Bộ Ba Mươi Ba 14/10/2023 11:28
Chapter 120 : 120: Xâm Nhập Não Bộ Ba Mươi Hai 14/10/2023 09:28
Chapter 119 : 119: Xâm Nhập Não Bộ Ba Mươi Mốt 14/10/2023 07:28
Chapter 118 : 118: Xâm Nhập Não Bộ Ba Mươi 14/10/2023 05:28
Chapter 117 : 117: Xâm Nhập Não Bộ Hai Mươi Chín 14/10/2023 03:28
Chapter 116 : 116: Xâm Nhập Não Bộ Hai Mươi Tám 14/10/2023 01:28
Chapter 115 : 115: Xâm Nhập Não Bộ Hai Mươi Bảy 13/10/2023 23:28
Chapter 114 : 114: Xâm Nhập Não Bộ Hai Mươi Sáu 13/10/2023 21:28
Chapter 113 : 113: Xâm Nhập Não Bộ Hai Mươi Lăm 13/10/2023 19:28
Chapter 112 : 112: Xâm Nhập Não Bộ Hai Mươi Tư 13/10/2023 17:28
Chapter 111 : 111: Xâm Nhập Não Bộ Hai Mươi Ba 13/10/2023 15:28
Chapter 110 : 110: Xâm Nhập Não Bộ Hai Mươi Hai 13/10/2023 13:28
Chapter 109 : 109: Xâm Nhập Não Bộ Hai Mươi Mốt 13/10/2023 11:28
Chapter 108 : 108: Xâm Nhập Não Bộ Hai Mươi 13/10/2023 09:28
Chapter 107 : 107: Xâm Nhập Não Bộ Mười Chín 13/10/2023 07:28
Chapter 106 : 106: Xâm Nhập Não Bộ Mười Tám 13/10/2023 05:28
Chapter 105 : 105: Xâm Nhập Não Bộ Mười Bảy 13/10/2023 03:28
Chapter 104 : 104: Xâm Nhập Não Bộ Mười Sáu 13/10/2023 01:28
Chapter 103 : 103: Xâm Nhập Não Bộ Mười Lăm 12/10/2023 23:28
Chapter 102 : 102: Xâm Nhập Não Bộ Mười Bốn 12/10/2023 21:28
Chapter 101 : 101: Xâm Nhập Não Bộ Mười Ba 12/10/2023 19:28
Chapter 100 : 100: Xâm Nhập Não Bộ Mười Hai 12/10/2023 17:28
Chapter 99 : 99: Xâm Nhập Não Bộ Mười Một 12/10/2023 15:28
Chapter 98 : 98: Xâm Nhập Não Bộ Mười 12/10/2023 13:28
Chapter 97 : 97: Xâm Nhập Não Bộ Chín 12/10/2023 11:28
Chapter 96 : 96: Xâm Nhập Não Bộ Tám 12/10/2023 09:28
Chapter 95 : 95: Xâm Nhập Não Bộ Bảy 12/10/2023 07:28
Chapter 94 : 94: Xâm Nhập Não Bộ Sáu 12/10/2023 05:28
Chapter 93 : 93: Xâm Nhập Não Bộ Năm 12/10/2023 03:28
Chapter 92 : 92: Xâm Nhập Não Bộ Bốn 12/10/2023 01:28
Chapter 91 : 91: Xâm Nhập Não Bộ Ba 11/10/2023 23:28
Chapter 90 : 90: Một Tuổi 11/10/2023 21:28
Chapter 89 : 89: Xâm Nhập Não Bộ Hai 11/10/2023 19:28
Chapter 88 : 88: Xâm Nhập Não Bộ Một 11/10/2023 17:28
Chapter 87 : 87: Ngày Dài Vĩnh Hằng Chín 11/10/2023 15:28
Chapter 86 : 86: Ngày Dài Vĩnh Hằng Tám 11/10/2023 13:28
Chapter 85 : 85: Ngày Dài Vĩnh Hằng Bảy 11/10/2023 11:28
Chapter 84 : 84: Ngày Dài Vĩnh Hằng Sáu 11/10/2023 09:28
Chapter 83 : 83: Ngày Dài Vĩnh Hằng Năm 11/10/2023 07:28
Chapter 82 : 82: Ngày Dài Vĩnh Hằng Bốn 11/10/2023 05:28
Chapter 81 : 81: Ngày Dài Vĩnh Hằng Ba 11/10/2023 03:28
Chapter 80 : 80: Ngày Dài Vĩnh Hằng Hai 11/10/2023 01:28
Chapter 79 : 79: Ngày Dài Vĩnh Hằng Một 10/10/2023 23:28
Chapter 78 : 78: Nỗi Sợ Trăng Tròn Mười Hai 10/10/2023 21:28
Chapter 77 : 77: Nỗi Sợ Trăng Tròn Mười Một 10/10/2023 19:28
Chapter 76 : 76: Nỗi Sợ Trăng Tròn Mười 10/10/2023 17:28
Chapter 75 : 75: Nỗi Sợ Trăng Tròn Chín 10/10/2023 15:28
Chapter 74 : 74: Nỗi Sợ Trăng Tròn Tám 10/10/2023 13:28
Chapter 73 : 73: Nỗi Sợ Trăng Tròn Bảy 10/10/2023 11:28
Chapter 72 : 72: Nỗi Sợ Trăng Tròn Sáu 10/10/2023 09:28
Chapter 71 : 71: Nỗi Sợ Trăng Tròn Năm 10/10/2023 07:28
Chapter 70 : 70: Nỗi Sợ Trăng Tròn Bốn 10/10/2023 05:28
Chapter 69 : 69: Nỗi Sợ Trăng Tròn 10/10/2023 03:28
Chapter 68 : 68: Nỗi Sợ Trăng Tròn Hai 10/10/2023 01:28
Chapter 67 : 67: Nỗi Sợ Trăng Tròn Một 09/10/2023 23:28
Chapter 66 : 66: Tám Giờ Cân Não Bảy 09/10/2023 21:28
Chapter 65 : 65: Tám Giờ Cân Não Sáu 09/10/2023 19:28
Chapter 64 : 64: Tám Giờ Cân Não Năm 09/10/2023 17:28
Chapter 63 : 63: Tám Giờ Cân Não Bốn 09/10/2023 15:28
Chapter 62 : 62: Tám Giờ Cân Não Ba 09/10/2023 13:28
Chapter 61 : 61: Tám Giờ Cân Não Hai 09/10/2023 11:28
Chapter 60 : 60: Tám Giờ Cân Não Một 09/10/2023 09:28
Chapter 59 : 59: Soạt Soạt Soạt Hai Mươi Tư 09/10/2023 07:28
Chapter 58 : 58: Soạt Soạt Soạt Hai Mươi Ba 09/10/2023 05:28
Chapter 57 : 57: Soạt Soạt Soạt Hai Mươi Hai 09/10/2023 03:28
Chapter 56 : 56: Soạt Soạt Soạt Hai Mươi Mốt 09/10/2023 01:28
Chapter 55 : 55: Soạt Soạt Soạt Hai Mươi 08/10/2023 23:28
Chapter 54 : 54: Soạt Soạt Soạt Mười Chín 08/10/2023 21:28
Chapter 53 : Soạt, soạt, soạt(Mười tám) 01/02/2022 13:28
Chapter 52 : Soạt, soạt, soạt (Mười bảy) 01/02/2022 11:28
Chapter 51 : Soạt, soạt, soạt (Mười sáu) 01/02/2022 09:28
Chapter 50 : Soạt, soạt, soạt (Mười lăm) 01/02/2022 07:28
Chapter 49 : Soạt, soạt, soạt (Mười bốn) 01/02/2022 05:28
Chapter 48 : Soạt, soạt, soạt (Mười ba) 01/02/2022 03:28
Chapter 47 : Soạt, soạt, soạt (Mười hai) 01/02/2022 01:28
Chapter 46 : Soạt, soạt, soạt (Mười một) 31/01/2022 23:28
Chapter 45 : Soạt, soạt, soạt (Mười) 31/01/2022 21:28
Chapter 44 : Soạt, soạt, soạt (Chín) 31/01/2022 19:28
Chapter 43 : Soạt, soạt, soạt (Tám) 31/01/2022 17:28
Chapter 42 : Soạt, Soạt, Soạt (Bảy) 31/01/2022 15:28
Chapter 41 : Soạt, soạt, soạt (Sáu) 31/01/2022 13:28
Chapter 40 : Soạt, soạt, soạt (Năm) 31/01/2022 11:28
Chapter 39 : Soạt, soạt, soạt (Bốn) 31/01/2022 09:28
Chapter 38 : Soạt, soạt, soạt (Ba) 31/01/2022 07:28
Chapter 37 : Soạt, soạt, soạt (Hai) 31/01/2022 05:28
Chapter 36 : Soạt, soạt, soạt (Một) 31/01/2022 03:28
Chapter 35 : Phồn Hoa (Tám) 31/01/2022 01:28
Chapter 34 : Phồn Hoa (Bảy) 30/01/2022 23:28
Chapter 33 : Phồn Hoa (Sáu) 30/01/2022 21:28
Chapter 32 : Phồn Hoa (Năm) 30/01/2022 19:28
Chapter 31 : Phồn Hoa (Bốn) 30/01/2022 17:28
Chapter 30 : Phồn Hoa (Ba) 30/01/2022 15:28
Chapter 29 : Phồn Hoa (Hai) 30/01/2022 13:28
Chapter 28 : Phồn Hoa (Một) 30/01/2022 11:28
Chapter 27 : Cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh (Mười bốn) 30/01/2022 09:28
Chapter 26 : Cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh (Mười ba) 30/01/2022 07:28
Chapter 25 : Cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh (Mười hai) 30/01/2022 05:28
Chapter 24 : Cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh (Mười Một) 30/01/2022 03:28
Chapter 23 : Cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh (Mười) 30/01/2022 01:28
Chapter 22 : Cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh (Chín) 29/01/2022 23:28
Chapter 21 : Cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh (Tám) 29/01/2022 21:28
Chapter 20 : Cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh (Bảy) 31/01/2022 23:29
Chapter 19 : Cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh (Sáu) 31/01/2022 21:29
Chapter 18 : Cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh (Năm) 31/01/2022 19:29
Chapter 17 : Cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh (Bốn) 31/01/2022 17:29
Chapter 16 : Cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh (Ba) 31/01/2022 15:29
Chapter 15 : Cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh (Hai) 31/01/2022 13:29
Chapter 14 : Cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh (Một) 31/01/2022 11:29
Chapter 13 : Thành Phố Rỉ Sét (Bốn) 31/01/2022 09:29
Chapter 12 : Thàn Phố Rỉ Sét (Ba) 31/01/2022 07:29
Chapter 11 : Thành Phố Rỉ Sét (Hai) 31/01/2022 05:29
Chapter 10 : Thành Phố Rỉ Sét (Một) 31/01/2022 03:29
Chapter 9 : Ba người nói có ma, người ta sẽ tin có ma thật (Chín) 31/01/2022 01:29
Chapter 8 : Ba người nói có ma, người ta sẽ tin có ma thật (Tám) 30/01/2022 23:29
Chapter 7 : Ba người nói có ma, người ta sẽ tin có ma thật (Bảy) 30/01/2022 21:29
Chapter 6 : Ba người nói có ma, người ta sẽ tin có ma thật (Sáu) 30/01/2022 19:29
Chapter 5 : Ba người nói có ma, người ta sẽ tin có ma thật (Năm) 30/01/2022 17:29
Chapter 4 : Ba người nói có ma, người ta sẽ tin có ma thật (Bốn) 30/01/2022 15:29
Chapter 3 : Ba người nói có ma, người ta sẽ tin có ma thật (Ba) 30/01/2022 13:29
Chapter 2 : Ba người nói có ma, người ta sẽ tin có ma thật (Hai) 30/01/2022 11:29
Chapter 1 : Ba người nói có ma, người ta sẽ tin có ma thật (Một) 30/01/2022 09:29

comment

Có thể bạn thích xem

Hấp Dẫn Nơi Đầu Mũi - Hap Dan Noi Đau Mui

Cập nhật lúc : 25/09/2018 00:31

Tình trạng : 26 / 26 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

[Anh Bang Hệ Liệt] Tuyệt Đối Hấp Dẫn - [Anh Bang He Liet] Tuyet Đoi Hap Dan

Cập nhật lúc : 04/06/2019 08:14

Tình trạng : 48 / 48 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục - Dan Gian Nguy Van Thuc Luc

Cập nhật lúc : 28/09/2021 02:28

Tình trạng : 41 / 43 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.196

Đọc truyện

Hướng Dẫn Cách Vạn Nhân Mê Lật Kèo - Huong Dan Cach Van Nhan Me Lat Keo

Cập nhật lúc : 24/11/2021 03:58

Tình trạng : 127 / 129 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê - Phien Nao Cua Vi Dan Đuong Van Nhan Me

Cập nhật lúc : 25/10/2020 02:28

Tình trạng : 37 / 39 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Dị Năng, Comedy - Hài Hước, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vạn Vật Lưu Vết - Van Vat Luu Vet

Cập nhật lúc : 23/05/2023 09:28

Tình trạng : 37 / 39 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc - Di The Chi Van Vat Phap Tac

Cập nhật lúc : 10/11/2018 05:12

Tình trạng : 123 / 123 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trong Văn Niên Đại Nuôi Nhân Vật Phản Diện - Trong Van Nien Đai Nuoi Nhan Vat Phan Dien

Cập nhật lúc : 17/07/2022 02:00

Tình trạng : 38 / 40 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kết Hôn Cùng Nhân Vật Phản Diện Trong Văn Cẩu Huyết - Ket Hon Cung Nhan Vat Phan Dien Trong Van Cau Huyet

Cập nhật lúc : 06/07/2021 18:36

Tình trạng : 85 / 85 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Hấp Huyết Nga - Hap Huyet Nga

Cập nhật lúc : 18/05/2019 19:13

Tình trạng : 17 / 17 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hấp Huyết Quỷ Trong Ngăn Tủ - Hap Huyet Quy Trong Ngan Tu

Cập nhật lúc : 12/11/2017 04:01

Tình trạng : 60 / 60 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nguyệt Quang Bảo Hạp Theo Đuổi Hằng Nga - Nguyet Quang Bao Hap Theo Đuoi Hang Nga

Cập nhật lúc : 16/05/2023 07:58

Tình trạng : 30 / 32 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.202

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Cô Ấy Quá Ngọt Ngào - Co Ấy Qua Ngot Ngao

Cập nhật lúc : 28/11/2023 17:09

Tình trạng : 111 / 111 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 04/12/2023 17:03

Tình trạng : 2617 / 2619 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.413

Đọc truyện

Thần Chủ Ở Rể - Than Chu Ở Re

Cập nhật lúc : 04/12/2023 19:58

Tình trạng : 1124 / 1126 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.192

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 04/12/2023 18:31

Tình trạng : 4209 / 4211 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Thần Vương Lệnh - Than Vuong Lenh

Cập nhật lúc : 04/12/2023 15:34

Tình trạng : 790 / 792 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Nữ Vương Đồng Nát Ở Tinh Tế - Nu Vuong Đong Nat Ở Tinh Te

Cập nhật lúc : 04/12/2023 14:04

Tình trạng : 203 / 205 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Xuyên Không, Nữ Cường, Comedy - Hài Hước

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện