Tuyệt Thế Phi Đao

Tuyet The Phi Đao

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 16/08/2021 01:32

Tình trạng : 276 / 278 Chapter

Lượt xem: 16185

Nhiếp Thần đến linh giới, quật khởi tại đô thị, chỉ là sinh viên như thế nào xem thoả thích tuyệt sắc mỹ nữ, bá chiến các tộc thiên kiêu, trấn áp vạn cổ quần hùng, thời điểm phi đao phá không , thuấn sát chư thiên bá chủ
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 276 19/08/2021 18:42
Chapter 275 19/08/2021 16:42
Chapter 274 22/09/2020 18:41
Chapter 273 21/09/2020 11:41
Chapter 272 21/09/2020 09:41
Chapter 271 15/09/2020 18:42
Chapter 270 15/09/2020 16:42
Chapter 268 09/09/2020 08:41
Chapter 268 09/09/2020 00:41
Chapter 267 07/09/2020 18:41
Chapter 266 07/09/2020 16:41
Chapter 265 03/09/2020 14:12
Chapter 264 31/08/2020 18:11
Chapter 263 31/08/2020 16:11
Chapter 262 29/08/2020 18:11
Chapter 261 28/08/2020 18:11
Chapter 260 25/08/2020 20:12
Chapter 259 25/08/2020 14:13
Chapter 258 25/08/2020 12:13
Chapter 257 20/08/2020 18:10
Chapter 256 18/08/2020 20:10
Chapter 255 17/08/2020 18:11
Chapter 254 15/08/2020 14:11
Chapter 253 15/08/2020 12:11
Chapter 252 15/08/2020 10:11
Chapter 251 15/08/2020 08:11
Chapter 250 15/08/2020 06:11
Chapter 249 15/08/2020 04:11
Chapter 248 15/08/2020 02:11
Chapter 247 15/08/2020 00:11
Chapter 246 14/08/2020 22:11
Chapter 245 14/08/2020 20:11
Chapter 244 14/08/2020 18:11
Chapter 243 14/08/2020 16:11
Chapter 242 14/08/2020 14:11
Chapter 241 19/07/2020 00:11
Chapter 240 18/07/2020 18:12
Chapter 239 18/07/2020 16:12
Chapter 238 18/07/2020 14:12
Chapter 237 18/07/2020 12:12
Chapter 236 08/07/2020 18:12
Chapter 235 08/07/2020 16:12
Chapter 234 08/07/2020 14:12
Chapter 233 08/07/2020 12:12
Chapter 232 08/07/2020 10:12
Chapter 231 08/07/2020 08:12
Chapter 230 08/07/2020 06:12
Chapter 229 08/07/2020 04:12
Chapter 228 08/07/2020 02:12
Chapter 227 08/07/2020 00:12
Chapter 226 07/07/2020 22:12
Chapter 225 07/07/2020 20:12
Chapter 224 07/07/2020 18:12
Chapter 223 07/07/2020 16:12
Chapter 222 07/07/2020 14:12
Chapter 221 07/07/2020 12:12
Chapter 220 07/07/2020 10:12
Chapter 219 07/07/2020 08:12
Chapter 218 07/07/2020 06:12
Chapter 217 07/07/2020 04:12
Chapter 216 07/07/2020 02:12
Chapter 215 07/07/2020 00:12
Chapter 214 06/07/2020 22:12
Chapter 213 06/07/2020 20:12
Chapter 212 06/07/2020 18:12
Chapter 211 06/07/2020 16:12
Chapter 210 06/07/2020 14:12
Chapter 209 06/07/2020 12:12
Chapter 208 06/07/2020 10:12
Chapter 207 06/07/2020 08:12
Chapter 206 06/07/2020 06:12
Chapter 205 06/07/2020 04:12
Chapter 204 06/07/2020 02:12
Chapter 203 06/07/2020 00:12
Chapter 202 05/07/2020 22:12
Chapter 201 05/07/2020 20:12
Chapter 200 05/07/2020 18:12
Chapter 199 05/07/2020 16:12
Chapter 198 05/07/2020 14:12
Chapter 197 05/07/2020 12:12
Chapter 196 05/07/2020 10:12
Chapter 195 05/07/2020 08:12
Chapter 194 05/07/2020 06:12
Chapter 193 05/07/2020 04:12
Chapter 192 05/07/2020 02:12
Chapter 191 05/07/2020 00:12
Chapter 190 04/07/2020 22:12
Chapter 189 04/07/2020 20:12
Chapter 188 04/07/2020 18:12
Chapter 187 04/07/2020 16:12
Chapter 186 04/07/2020 14:12
Chapter 185 04/07/2020 12:12
Chapter 184 04/07/2020 10:12
Chapter 183 04/07/2020 08:12
Chapter 182 04/07/2020 06:12
Chapter 181 04/07/2020 04:12
Chapter 180 04/07/2020 02:12
Chapter 179 04/07/2020 00:12
Chapter 178 03/07/2020 22:12
Chapter 177 03/07/2020 20:12
Chapter 176 03/07/2020 18:12
Chapter 175 03/07/2020 16:12
Chapter 174 03/07/2020 14:12
Chapter 173 03/07/2020 12:12
Chapter 172 03/07/2020 10:12
Chapter 171 03/07/2020 08:12
Chapter 170 03/07/2020 06:12
Chapter 169 03/07/2020 04:12
Chapter 168 03/07/2020 02:12
Chapter 167 03/07/2020 00:12
Chapter 166 02/07/2020 22:12
Chapter 165 02/07/2020 20:12
Chapter 164 02/07/2020 18:12
Chapter 163 02/07/2020 16:12
Chapter 162 02/07/2020 14:12
Chapter 161 10/04/2020 08:10
Chapter 160 08/04/2020 08:10
Chapter 159 06/04/2020 08:10
Chapter 158 04/04/2020 08:10
Chapter 157 06/03/2020 11:10
Chapter 156 04/03/2020 08:10
Chapter 155 02/03/2020 08:10
Chapter 154 29/02/2020 08:10
Chapter 153 29/02/2020 06:10
Chapter 152 25/02/2020 11:10
Chapter 151 23/02/2020 08:10
Chapter 150 21/02/2020 08:10
Chapter 149 19/02/2020 08:10
Chapter 148 17/02/2020 08:10
Chapter 147 15/02/2020 08:10
Chapter 146 13/02/2020 11:10
Chapter 145 06/02/2020 08:10
Chapter 144 04/02/2020 11:10
Chapter 143 25/01/2020 08:10
Chapter 142 23/01/2020 08:10
Chapter 141 21/01/2020 08:10
Chapter 140 19/01/2020 08:10
Chapter 139 19/01/2020 06:10
Chapter 138 19/01/2020 04:10
Chapter 137 19/01/2020 02:10
Chapter 136 19/01/2020 00:10
Chapter 135 18/01/2020 22:10
Chapter 134 18/01/2020 20:10
Chapter 133 18/01/2020 18:10
Chapter 132 18/01/2020 16:10
Chapter 131 18/01/2020 14:10
Chapter 130 12/11/2019 00:00
Chapter 129 12/09/2019 00:00
Chapter 128 18/01/2020 08:10
Chapter 127 18/01/2020 06:10
Chapter 126 18/01/2020 04:10
Chapter 125 18/01/2020 02:10
Chapter 124 18/01/2020 00:10
Chapter 123 17/01/2020 22:10
Chapter 122 11/12/2019 00:00
Chapter 121 11/10/2019 00:00
Chapter 120 11/08/2019 00:00
Chapter 119 11/06/2019 00:00
Chapter 118 11/04/2019 00:00
Chapter 117 11/02/2019 00:00
Chapter 116 17/01/2020 08:10
Chapter 115 17/01/2020 06:10
Chapter 114 17/01/2020 04:10
Chapter 113 17/01/2020 02:10
Chapter 112 17/01/2020 00:10
Chapter 111 16/01/2020 22:10
Chapter 110 10/10/2019 00:00
Chapter 109 10/08/2019 00:00
Chapter 108 16/01/2020 16:10
Chapter 107 16/01/2020 14:10
Chapter 106 16/01/2020 12:10
Chapter 105 16/01/2020 10:10
Chapter 104 16/01/2020 08:10
Chapter 103 16/01/2020 06:10
Chapter 102 09/11/2019 00:00
Chapter 101 09/08/2019 00:00
Chapter 100 16/01/2020 00:10
Chapter 99 15/01/2020 22:10
Chapter 98 15/01/2020 20:10
Chapter 97 15/01/2020 18:10
Chapter 96 15/01/2020 16:10
Chapter 95 15/01/2020 14:10
Chapter 94 15/01/2020 12:10
Chapter 93 15/01/2020 10:10
Chapter 92 15/01/2020 08:10
Chapter 91 15/01/2020 06:10
Chapter 90 15/01/2020 04:10
Chapter 89 15/01/2020 02:10
Chapter 88 15/01/2020 00:10
Chapter 87 14/01/2020 22:10
Chapter 86 14/01/2020 20:10
Chapter 85 14/01/2020 18:10
Chapter 84 14/01/2020 16:10
Chapter 83 14/01/2020 14:10
Chapter 82 14/01/2020 12:10
Chapter 81 14/01/2020 10:10
Chapter 80 14/01/2020 08:10
Chapter 79 14/01/2020 06:10
Chapter 78 08/07/2019 00:00
Chapter 77 08/05/2019 00:00
Chapter 76 08/03/2019 00:00
Chapter 75 13/01/2020 22:10
Chapter 74 13/01/2020 20:10
Chapter 73 13/01/2020 18:10
Chapter 72 13/01/2020 16:10
Chapter 71 13/01/2020 14:10
Chapter 70 07/03/2019 00:00
Chapter 69 07/01/2019 00:00
Chapter 68 13/01/2020 08:10
Chapter 67 13/01/2020 06:10
Chapter 66 13/01/2020 04:10
Chapter 65 13/01/2020 02:10
Chapter 64 13/01/2020 00:10
Chapter 63 12/01/2020 22:10
Chapter 62 12/01/2020 20:10
Chapter 61 12/01/2020 18:10
Chapter 60 12/01/2020 16:10
Chapter 59 12/01/2020 14:10
Chapter 58 05/11/2019 00:00
Chapter 57 05/09/2019 00:00
Chapter 56 05/07/2019 00:00
Chapter 55 05/05/2019 00:00
Chapter 54 05/03/2019 00:00
Chapter 53 05/01/2019 00:00
Chapter 52 12/01/2020 00:10
Chapter 51 11/01/2020 22:10
Chapter 50 11/01/2020 20:10
Chapter 49 04/09/2019 00:00
Chapter 48 04/07/2019 00:00
Chapter 47 04/05/2019 00:00
Chapter 46 04/03/2019 00:00
Chapter 45 04/01/2019 00:00
Chapter 44 11/01/2020 08:10
Chapter 43 11/01/2020 06:10
Chapter 42 11/01/2020 04:10
Chapter 41 11/01/2020 02:10
Chapter 40 11/01/2020 00:10
Chapter 39 10/01/2020 22:10
Chapter 38 10/01/2020 20:10
Chapter 37 10/01/2020 18:10
Chapter 36 10/01/2020 16:10
Chapter 35 03/12/2019 00:00
Chapter 34 03/10/2019 00:00
Chapter 33 03/08/2019 00:00
Chapter 32 03/06/2019 00:00
Chapter 31 03/04/2019 00:00
Chapter 30 03/02/2019 00:00
Chapter 29 10/01/2020 02:10
Chapter 28 10/01/2020 00:10
Chapter 27 09/01/2020 22:10
Chapter 26 09/01/2020 20:10
Chapter 25 09/01/2020 18:10
Chapter 24 09/01/2020 16:10
Chapter 23 09/01/2020 14:10
Chapter 22 02/12/2019 00:00
Chapter 21 02/10/2019 00:00
Chapter 20 02/08/2019 00:00
Chapter 19 02/06/2019 00:00
Chapter 18 02/04/2019 00:00
Chapter 17 02/02/2019 00:00
Chapter 16 09/01/2020 00:10
Chapter 15 08/01/2020 22:10
Chapter 14 08/01/2020 20:10
Chapter 13 08/01/2020 18:10
Chapter 12 08/01/2020 16:10
Chapter 11 08/01/2020 14:10
Chapter 10 08/01/2020 12:10
Chapter 9 08/01/2020 10:10
Chapter 8 08/01/2020 08:10
Chapter 7 08/01/2020 06:10
Chapter 6 08/01/2020 04:10
Chapter 5 08/01/2020 02:10
Chapter 4 08/01/2020 00:10
Chapter 3 07/01/2020 22:10
Chapter 2 12/12/2018 00:00
Chapter 1 12/05/2018 00:00

comment

Có thể bạn thích xem

Vương Phi Hắc Đạo, Tuyệt Đối Không Dễ Chọc! - Vuong Phi Hac Đao, Tuyet Đoi Khong De Choc!

Cập nhật lúc : 16/10/2019 02:34

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tuyệt Thế Tiểu Yêu Phi Chín Tuổi - Tuyet The Tieu Yeu Phi Chin Tuoi

Cập nhật lúc : 08/12/2018 15:15

Tình trạng : 15 / 17 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tuyệt Thế Thiên Tài Phúc Hắc Phi - Tuyet The Thien Tai Phuc Hac Phi

Cập nhật lúc : 14/02/2019 02:42

Tình trạng : 18 / 20 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Độc Y Thế Tử Phi Tuyệt Sắc - Đoc Y The Tu Phi Tuyet Sac

Cập nhật lúc : 20/12/2019 08:25

Tình trạng : 66 / 68 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sủng Phi: Ngạo Thế Nguyệt Hoa Tuyết - Sung Phi: Ngao The Nguyet Hoa Tuyet

Cập nhật lúc : 03/04/2022 04:59

Tình trạng : 44 / 44 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi - Tuyet The Than Y: Nghich Thien Ma Phi

Cập nhật lúc : 21/03/2022 09:58

Tình trạng : 588 / 590 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Đệ Nhất Cuồng Phi: Tuyệt Sắc Tà Vương Sủng Thê Vô Độ - Đe Nhat Cuong Phi: Tuyet Sac Ta Vuong Sung The Vo Đo

Cập nhật lúc : 22/07/2021 16:58

Tình trạng : 167 / 169 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng Thê - Hoang Phi Gia Đao: Minh Vuong Cuong Sung The

Cập nhật lúc : 15/10/2021 07:58

Tình trạng : 48 / 50 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ma Phi Giá Đáo: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng - Ma Phi Gia Đao: Xa Quan Tam The Quyen Sung

Cập nhật lúc : 18/11/2019 12:12

Tình trạng : 120 / 122 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi - Le Vuong Bi Ngan Hoa: Tuyet The Lanh Vuong Phi

Cập nhật lúc : 05/07/2020 02:41

Tình trạng : 22 / 24 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Minh Vương Tuyết Phi, Phúc Hắc Tà Phi - Minh Vuong Tuyet Phi, Phuc Hac Ta Phi

Cập nhật lúc : 15/08/2018 22:34

Tình trạng : 12 / 14 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phi Thường Quân Cơ: Nữ Đặc Công Hoàng Phi Tuyệt Sắc - Phi Thuong Quan Co: Nu Đac Cong Hoang Phi Tuyet Sac

Cập nhật lúc : 28/11/2018 21:39

Tình trạng : 162 / 162 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 29/06/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.595

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 29/06/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.412

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 29/06/2022 15:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.442

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 29/06/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.325

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 29/06/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 29/06/2022 13:42

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.346

Đọc truyện