Tuyệt Thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

Tuyet The Đuong Mon - Đau La Đai Luc 2

Tác giả : Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại : Action - Hành Động, Comedy - Hài Hước, Drama, Manhua, Manhwa, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 22/10/2020 21:34

Tình trạng : 272 / 274 Chapter

Lượt xem: 16180

Nơi đây không có ma pháp, không có đấu khí, cũng không có võ thuật, chỉ có duy nhất thứ gọi là Vũ Hồn. Trên mảnh đất Đấu La Đại Lục, Đường Môn sau vạn năm huy hoàng đã bắt đầu bước vào con đường suy thoái. Một lớp anh tài mới xuất hiện, liệu thế hệ Sử Lai Khắc Thất Quái mới này có chấn hưng được Đường Môn hay không? Bản anh hùng ca về Đường Môn khi xưa có thể tái hiện một lần nữa hay không? - Bản thân có Bách vạn niên hồn thú, tay cầm thần cung Nhật Nguyệt Trích Tinh của Tử Linh Thánh Pháp Thần, khi hắn xuất hiện liền tiếp thêm một luồng sinh khí mới cho Đường Môn đã suy yếu. Tất cả bí ẩn dần dần hé mở..
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 272 17/08/2020 05:10
Chapter 271.5 17/08/2020 03:10
Chapter 271.5 17/08/2020 01:10
Chapter 271 05/09/2020 18:41
Chapter 270.5 16/08/2020 23:10
Chapter 270 16/08/2020 21:10
Chapter 269.5 16/08/2020 19:10
Chapter 269 16/08/2020 17:10
Chapter 268.5 16/08/2020 15:10
Chapter 268 16/08/2020 13:10
Chapter 267.5 16/08/2020 11:10
Chapter 241.5 16/08/2020 20:10
Chapter 241 16/08/2020 18:10
Chapter 240.5 16/08/2020 13:12
Chapter 240 16/08/2020 11:12
Chapter 239.5 16/08/2020 09:12
Chapter 239 16/08/2020 07:12
Chapter 238.5 16/08/2020 05:12
Chapter 238 16/08/2020 03:12
Chapter 237 16/08/2020 01:12
Chapter 236.5 07/07/2020 12:39
Chapter 236 07/05/2020 12:13
Chapter 235.5 07/02/2020 21:04
Chapter 235 07/02/2020 21:04
Chapter 234.5 15/08/2020 15:12
Chapter 234 15/08/2020 13:12
Chapter 233.5 15/08/2020 11:12
Chapter 233 15/08/2020 09:12
Chapter 232.5 15/08/2020 07:12
Chapter 232 15/08/2020 05:12
Chapter 231.5 15/08/2020 03:12
Chapter 231 15/08/2020 01:12
Chapter 230.5 14/08/2020 23:12
Chapter 230 14/08/2020 21:12
Chapter 229.5 14/08/2020 19:12
Chapter 229 14/08/2020 17:12
Chapter 228.5 14/08/2020 15:12
Chapter 228 14/08/2020 13:12
Chapter 227.5 14/08/2020 11:12
Chapter 227 14/08/2020 09:12
Chapter 226.5 14/08/2020 07:12
Chapter 226 14/08/2020 05:12
Chapter 225.5 14/08/2020 03:12
Chapter 225 14/08/2020 01:12
Chapter 224.5 13/08/2020 23:12
Chapter 224 13/08/2020 21:12
Chapter 223.5 13/08/2020 19:12
Chapter 223 13/08/2020 17:12
Chapter 222.5 15/06/2020 22:13
Chapter 221 27/05/2020 11:10
Chapter 220 27/05/2020 09:10
Chapter 219.5 13/04/2020 18:10
Chapter 219.5 11/04/2020 18:10
Chapter 218 20/03/2020 18:10
Chapter 217 02/03/2020 18:10
Chapter 216 15/02/2020 11:10
Chapter 215.5 26/01/2020 18:10
Chapter 215.5 24/01/2020 20:10
Chapter 214.5 24/01/2020 18:10
Chapter 214.5 24/01/2020 16:10
Chapter 213 24/01/2020 14:10
Chapter 212.5 24/01/2020 12:10
Chapter 212.5 12/07/2019 00:00
Chapter 211.5 12/01/2019 00:00
Chapter 211.5 11/11/2019 00:00
Chapter 210 24/01/2020 04:10
Chapter 209 24/01/2020 02:10
Chapter 208 24/01/2020 00:10
Chapter 207 23/01/2020 22:10
Chapter 206 23/01/2020 20:10
Chapter 205 09/03/2019 00:00
Chapter 204 23/01/2020 16:10
Chapter 203 23/01/2020 14:10
Chapter 202 23/01/2020 12:10
Chapter 201 23/01/2020 10:10
Chapter 200 23/01/2020 08:10
Chapter 199 23/01/2020 06:10
Chapter 198 23/01/2020 04:10
Chapter 197 08/01/2019 00:00
Chapter 196 23/01/2020 00:10
Chapter 195 22/01/2020 22:10
Chapter 194 22/01/2020 20:10
Chapter 193 22/01/2020 18:10
Chapter 192 22/01/2020 16:10
Chapter 191 06/12/2019 00:00
Chapter 190 05/06/2019 00:00
Chapter 189 22/01/2020 10:10
Chapter 188 22/01/2020 08:10
Chapter 187 22/01/2020 06:10
Chapter 186 04/10/2019 00:00
Chapter 185 04/02/2019 00:00
Chapter 184 22/01/2020 00:10
Chapter 183 21/01/2020 22:10
Chapter 182 03/09/2019 00:00
Chapter 181 03/06/2019 00:00
Chapter 180 21/01/2020 16:10
Chapter 179 21/01/2020 14:10
Chapter 178 21/01/2020 12:10
Chapter 177 21/01/2020 10:10
Chapter 176 01/03/2019 00:00
Chapter 175 21/01/2020 06:10
Chapter 174 21/01/2020 04:10
Chapter 173 21/01/2020 02:10
Chapter 172 12/10/2018 00:00
Chapter 171 12/09/2018 00:00
Chapter 170 12/04/2018 00:00
Chapter 169 12/03/2018 00:00
Chapter 168 11/03/2018 00:00
Chapter 167 20/01/2020 14:10
Chapter 166 20/01/2020 12:10
Chapter 165 20/01/2020 10:10
Chapter 164 20/01/2020 08:10
Chapter 163 20/01/2020 06:10
Chapter 162 09/08/2018 00:00
Chapter 161 20/01/2020 02:10
Chapter 160 20/01/2020 00:10
Chapter 159 19/01/2020 22:10
Chapter 158 08/09/2018 00:00
Chapter 157 08/03/2018 00:00
Chapter 156 19/01/2020 16:10
Chapter 155 19/01/2020 14:10
Chapter 154 19/01/2020 12:10
Chapter 153 07/11/2018 00:00
Chapter 152 19/01/2020 08:10
Chapter 151 19/01/2020 06:10
Chapter 150 19/01/2020 04:10
Chapter 149 19/01/2020 02:10
Chapter 148 06/08/2018 00:00
Chapter 147 18/01/2020 22:10
Chapter 146 18/01/2020 20:10
Chapter 145 18/01/2020 18:10
Chapter 144 18/01/2020 16:10
Chapter 143 05/12/2018 00:00
Chapter 142 05/09/2018 00:00
Chapter 141 05/02/2018 00:00
Chapter 140 18/01/2020 08:10
Chapter 139 18/01/2020 06:10
Chapter 138 04/11/2018 00:00
Chapter 137 04/06/2018 00:00
Chapter 136 04/04/2018 00:00
Chapter 135 17/01/2020 22:10
Chapter 134.6 03/03/2018 00:00
Chapter 134.5 03/01/2018 00:00
Chapter 134.2 17/01/2020 16:10
Chapter 134.1 17/01/2020 14:10
Chapter 134 17/01/2020 12:10
Chapter 133 17/01/2020 10:10
Chapter 132 17/01/2020 08:10
Chapter 131 01/10/2018 00:00
Chapter 130 01/02/2018 00:00
Chapter 129 17/01/2020 02:10
Chapter 128 12/11/2017 00:00
Chapter 127 12/06/2017 00:00
Chapter 126 16/01/2020 20:10
Chapter 125 16/01/2020 18:10
Chapter 124 11/07/2017 00:00
Chapter 123 11/01/2017 00:00
Chapter 122 16/01/2020 12:10
Chapter 121 16/01/2020 10:10
Chapter 120 16/01/2020 08:10
Chapter 119 16/01/2020 06:10
Chapter 118 16/01/2020 04:10
Chapter 117 16/01/2020 02:10
Chapter 116 09/07/2017 00:00
Chapter 115 15/01/2020 22:10
Chapter 114.5 15/01/2020 20:10
Chapter 114 15/01/2020 18:10
Chapter 113 08/03/2017 00:00
Chapter 112 15/01/2020 14:10
Chapter 111 15/01/2020 12:10
Chapter 110 07/01/2017 00:00
Chapter 109 15/01/2020 08:10
Chapter 108 15/01/2020 06:10
Chapter 107 15/01/2020 04:10
Chapter 106 15/01/2020 02:10
Chapter 105 05/04/2017 00:00
Chapter 104 14/01/2020 22:10
Chapter 103 14/01/2020 20:10
Chapter 102 04/11/2017 00:00
Chapter 101 14/01/2020 16:10
Chapter 100 14/01/2020 14:10
Chapter 99 14/01/2020 12:10
Chapter 98 03/06/2017 00:00
Chapter 97 14/01/2020 08:10
Chapter 96 14/01/2020 06:10
Chapter 95 14/01/2020 04:10
Chapter 94 01/09/2017 00:00
Chapter 93 14/01/2020 00:10
Chapter 92 13/01/2020 22:10
Chapter 91 12/09/2016 00:00
Chapter 90 12/07/2016 00:00
Chapter 89 13/01/2020 16:10
Chapter 88 11/10/2016 00:00
Chapter 87 13/01/2020 12:10
Chapter 86 13/01/2020 10:10
Chapter 85 13/01/2020 08:10
Chapter 84 13/01/2020 06:10
Chapter 83 13/01/2020 04:10
Chapter 82 13/01/2020 02:10
Chapter 81 13/01/2020 00:10
Chapter 80 12/01/2020 22:10
Chapter 79 08/01/2016 00:00
Chapter 78 12/01/2020 18:10
Chapter 77 12/01/2020 16:10
Chapter 76 07/01/2016 00:00
Chapter 75 12/01/2020 12:10
Chapter 74 12/01/2020 10:10
Chapter 73 12/01/2020 08:10
Chapter 72 : Phá Ngục 12/01/2020 06:10
Chapter 71 : Toàn Lực Ứng Chiến 12/01/2020 04:10
Chapter 70 : Sử Lai Khắc Vinh Quang 12/01/2020 02:10
Chapter 69 : Người Ta Không Phải Bảo Bối Ngoan 12/01/2020 00:10
Chapter 68 11/01/2020 22:10
Chapter 67 : Huyền Vũ Giác Ngộ 04/05/2016 00:00
Chapter 66 : - Vòng Xoáy Thần Bí 11/01/2020 18:10
Chapter 65 : - Phệ Linh Khắc Dao 03/08/2016 00:00
Chapter 64 : Tam Túc Kim Thiềm - Tiếu Hồng Trần 03/03/2016 00:00
Chapter 63 : - Từ Tam Thạch Bỉ Ổi 11/01/2020 12:10
Chapter 62 : - Đến Từ Sử Lai Khắc, Đến Từ Đường Môn 11/01/2020 10:10
Chapter 61 : - Cuộc Đấu Hồn Cấp Cao Học Viện Hồn Sư Toàn Đại Lục 01/09/2016 00:00
Chapter 60 : - Vong Linh Thánh Pháp Thần 11/01/2020 06:10
Chapter 59 : - Tà Hồn Sư 11/01/2020 04:10
Chapter 58 : - Sử Lai Khắc Giám Sát Đoàn 12/10/2015 00:00
Chapter 57 : - Lăng Lạc Thần U Buồn Và Sung Sướng 12/01/2015 00:00
Chapter 56 : - Trong Thế Giới Của Muội Có Ta 10/01/2020 22:10
Chapter 55 11/07/2015 00:00
Chapter 54 : - Cuộc Thi Tuyển Chọn Đệ Tử Hạt Nhân 10/01/2020 18:10
Chapter 53 10/01/2020 16:10
Chapter 52 10/11/2015 00:00
Chapter 51 : - Hội Nghị Hải Thần 10/01/2020 12:10
Chapter 50 : - Lợi Ích Không Thể Cự Tuyệt 10/01/2020 10:10
Chapter 49 09/03/2015 00:00
Chapter 48 : - Song Sinh Võ Hồn 10/01/2020 06:10
Chapter 47 : - Khảo Hạch Thăng Cấp 08/12/2015 00:00
Chapter 46 : - Bắt Đầu Tranh Giành 08/09/2015 00:00
Chapter 45 : - Cậu Còn Sống Không 10/01/2020 00:10
Chapter 44 : - Màu Hồng - Hồn Hoàn 10 Vạn Năm 09/01/2020 22:10
Chapter 43 : - Bắt Đầu Dung Hợp 07/12/2015 00:00
Chapter 42 07/03/2015 00:00
Chapter 41 : - Băng Bích Đế Hoàng Hạt 06/12/2015 00:00
Chapter 40 06/02/2015 00:00
Chapter 39 09/01/2020 12:10
Chapter 38 09/01/2020 10:10
Chapter 37 05/10/2015 00:00
Chapter 36 09/01/2020 06:10
Chapter 35 09/01/2020 04:10
Chapter 34 04/11/2015 00:00
Chapter 33 09/01/2020 00:10
Chapter 32 : - U Minh Bạch Hổ 08/01/2020 22:10
Chapter 31 : - Chiến Thuật 08/01/2020 20:10
Chapter 30 08/01/2020 18:10
Chapter 29 08/01/2020 16:10
Chapter 28 08/01/2020 14:10
Chapter 27 08/01/2020 12:10
Chapter 26 08/01/2020 10:10
Chapter 25 08/01/2020 08:10
Chapter 24 08/01/2020 06:10
Chapter 23 08/01/2020 04:10
Chapter 22 08/01/2020 02:10
Chapter 21 08/01/2020 00:10
Chapter 20 07/01/2020 22:10
Chapter 19 07/01/2020 20:10
Chapter 18 07/01/2020 18:10
Chapter 17 07/01/2020 16:10
Chapter 16 07/01/2020 14:10
Chapter 15 07/01/2020 12:10
Chapter 14 07/01/2020 10:10
Chapter 13 07/01/2020 08:10
Chapter 12 07/01/2020 06:10
Chapter 11 07/01/2020 04:10
Chapter 10 07/01/2020 02:10
Chapter 9 07/01/2020 00:10
Chapter 8 06/01/2020 22:10
Chapter 7 06/01/2020 20:10
Chapter 6 06/01/2020 18:10
Chapter 5 06/01/2020 16:10
Chapter 4 06/01/2020 14:10
Chapter 3 06/01/2020 12:10
Chapter 2 06/01/2020 10:10
Chapter 1 06/01/2020 08:10
Chapter 0 06/01/2020 06:10

comment

Có thể bạn thích xem

Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện: Đường Môn Anh Hùng - 斗罗大陆外传唐门英雄传

Cập nhật lúc : 04/10/2020 06:11

Tình trạng : 80 / 82 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đấu La Đại Lục - Đau La Đai Luc

Cập nhật lúc : 26/10/2020 01:33

Tình trạng : 264 / 266 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adult - Người lớn, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.181

Đọc truyện

Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện Thần Giới Truyền Thuyết - Thần Giới Truyền Thuyết

Cập nhật lúc : 14/04/2019 22:28

Tình trạng : 56 / 58 Chapter

Thể loại: Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Mystery, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đấu Hồn Đại Lục - Đau Hon Đai Luc

Cập nhật lúc : 29/10/2020 04:41

Tình trạng : 40 / 42 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tuyệt Thế Vô Song 2 - Tuyet The Vo Song 2

Cập nhật lúc : 12/01/2020 14:07

Tình trạng : 128 / 128 Chapter

Thể loại: Historical - Lịch Sử, Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Gọi Ta Là Chưởng Môn Đại Nhân - Goi Ta La Chuong Mon Đai Nhan

Cập nhật lúc : 01/09/2020 20:43

Tình trạng : 10 / 12 Chapter

Thể loại: Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Comedy - Hài Hước, Manhua, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ - Vuong Gia La Đau Đai Lao Ho

Cập nhật lúc : 20/10/2020 07:40

Tình trạng : 101 / 103 Chapter

Thể loại: Cổ Đại, Manhua, Ngôn Tình, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mối Tình Đầu Là Cv Đại Thần - Moi Tinh Đau La Cv Đai Than

Cập nhật lúc : 15/07/2020 18:41

Tình trạng : 15 / 17 Chapter

Thể loại: Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tình Yêu Là Thế 2 - Tinh Yeu La The 2

Cập nhật lúc : 01/05/2020 21:31

Tình trạng : 84 / 86 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Drama, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Yêu Đương Với Đại Thần Không Thể Bỏ Qua - Yeu Đuong Voi Đai Than Khong The Bo Qua

Cập nhật lúc : 29/12/2019 07:01

Tình trạng : 3 / 5 Chapter

Thể loại: Manhua, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư - Tuyet The Than Y: Phuc Hac Đai Tieu Thu

Cập nhật lúc : 17/09/2020 14:41

Tình trạng : 78 / 80 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Drama, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Nguyên Tôn - Nguyen Ton

Cập nhật lúc : 30/10/2020 18:27

Tình trạng : 1406 / 1408 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Toàn Chức Pháp Sư - Toan Chuc Phap Su

Cập nhật lúc : 30/10/2020 07:41

Tình trạng : 604 / 606 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Mystery, Shounen, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.248

Đọc truyện

Manh Sư Tại Thượng - Manh Su Tai Thuong

Cập nhật lúc : 30/10/2020 09:11

Tình trạng : 220 / 222 Chapter

Thể loại: Manhua, Ngôn Tình, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.182

Đọc truyện

Băng Sơn Thủ Tế - Bang Son Thu Te

Cập nhật lúc : 30/10/2020 08:40

Tình trạng : 192 / 194 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Drama, Harem, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.182

Đọc truyện

Vợ Tôi Là Quỷ Vương - Vo Toi La Quy Vuong

Cập nhật lúc : 30/10/2020 07:40

Tình trạng : 233 / 235 Chapter

Thể loại: Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Webtoon

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.182

Đọc truyện

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua - Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Trở Thành Con Gái Của Vua

Cập nhật lúc : 30/10/2020 07:10

Tình trạng : 220 / 222 Chapter

Thể loại: Drama, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.185

Đọc truyện