Tuyệt Thế Cường Long

Tuyet The Cuong Long

Tác giả : Hoa Tiến Tửu

Thể loại : Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 03/12/2023 21:42

Tình trạng : 850 / 852 Chapter

Lượt xem: 16179

Truyện Tuyệt Thế Cường Long - Tề Đẳng Nhàn. Thời hạn năm năm đã đến. “Lão đầu, con đã hoàn thành lời hứa với người. Kế tiếp, con phải làm chuyện của con.” Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Long Giang. Tần Thiên nhìn người đến người đi, vội vã, có chút cảm khái trong lòng. Năm năm trước. Sau khi trở mặt với gia tộc, một mình hắn đi đến thành phố nhỏ này tìm một công việc shipper. Vốn định mai danh ẩn tích sống như vậy cả đời. Ai ngờ trong một lần giao đồ ăn cho khách, lại thay đổi vận mệnh cả đời của hắn.
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 850 3 giờ trước
Chapter 849 5 giờ trước
Chapter 848 7 giờ trước
Chapter 847 9 giờ trước
Chapter 846 11 giờ trước
Chapter 845 13 giờ trước
Chapter 844 15 giờ trước
Chapter 843 17 giờ trước
Chapter 842 19 giờ trước
Chapter 841 21 giờ trước
Chapter 840 23 giờ trước
Chapter 839 03/12/2023 21:42
Chapter 838 03/12/2023 19:42
Chapter 837 03/12/2023 17:42
Chapter 836 03/12/2023 15:42
Chapter 835 03/12/2023 13:42
Chapter 834 03/12/2023 11:42
Chapter 833 03/12/2023 09:42
Chapter 832 03/12/2023 07:42
Chapter 831 03/12/2023 05:42
Chapter 830 02/12/2023 19:33
Chapter 829 02/12/2023 17:33
Chapter 828 02/12/2023 15:33
Chapter 827 02/12/2023 13:33
Chapter 826 02/12/2023 11:33
Chapter 825 02/12/2023 09:33
Chapter 824 02/12/2023 07:33
Chapter 823 02/12/2023 05:33
Chapter 822 02/12/2023 03:33
Chapter 821 02/12/2023 01:33
Chapter 820 01/12/2023 23:33
Chapter 819 01/12/2023 21:33
Chapter 818 01/12/2023 19:33
Chapter 817 01/12/2023 17:33
Chapter 816 01/12/2023 15:33
Chapter 815 01/12/2023 13:33
Chapter 814 01/12/2023 11:33
Chapter 813 01/12/2023 09:33
Chapter 812 01/12/2023 07:33
Chapter 811 01/12/2023 05:33
Chapter 810 01/12/2023 03:33
Chapter 809 01/12/2023 01:33
Chapter 808 30/11/2023 23:33
Chapter 807 30/11/2023 21:33
Chapter 806 30/11/2023 19:33
Chapter 805 30/11/2023 17:33
Chapter 804 30/11/2023 15:33
Chapter 803 30/11/2023 13:33
Chapter 802 30/11/2023 11:33
Chapter 801 30/11/2023 09:33
Chapter 800 29/11/2023 23:30
Chapter 799 29/11/2023 21:30
Chapter 798 29/11/2023 19:30
Chapter 797 29/11/2023 17:30
Chapter 796 29/11/2023 15:30
Chapter 795 29/11/2023 13:30
Chapter 794 29/11/2023 11:30
Chapter 793 29/11/2023 09:30
Chapter 792 29/11/2023 07:30
Chapter 791 29/11/2023 05:30
Chapter 790 29/11/2023 03:30
Chapter 789 29/11/2023 01:30
Chapter 788 28/11/2023 23:30
Chapter 787 28/11/2023 21:30
Chapter 786 28/11/2023 19:30
Chapter 785 28/11/2023 17:30
Chapter 784 28/11/2023 15:30
Chapter 783 28/11/2023 13:30
Chapter 782 28/11/2023 11:30
Chapter 781 28/11/2023 09:30
Chapter 780 27/11/2023 19:31
Chapter 779 27/11/2023 17:31
Chapter 778 27/11/2023 15:31
Chapter 777 27/11/2023 13:31
Chapter 776 27/11/2023 11:31
Chapter 775 27/11/2023 09:31
Chapter 774 27/11/2023 07:31
Chapter 773 27/11/2023 05:31
Chapter 772 27/11/2023 03:31
Chapter 771 27/11/2023 01:31
Chapter 770 26/11/2023 19:29
Chapter 769 26/11/2023 17:29
Chapter 768 26/11/2023 15:29
Chapter 767 26/11/2023 13:29
Chapter 766 26/11/2023 11:29
Chapter 765 26/11/2023 09:29
Chapter 764 26/11/2023 07:29
Chapter 763 26/11/2023 05:29
Chapter 762 26/11/2023 03:29
Chapter 761 26/11/2023 01:29
Chapter 760 25/11/2023 19:30
Chapter 759 25/11/2023 17:30
Chapter 758 25/11/2023 15:30
Chapter 757 25/11/2023 13:30
Chapter 756 25/11/2023 11:30
Chapter 755 25/11/2023 09:30
Chapter 754 25/11/2023 07:30
Chapter 753 25/11/2023 05:30
Chapter 752 25/11/2023 03:30
Chapter 751 25/11/2023 01:30
Chapter 750 24/11/2023 23:28
Chapter 749 24/11/2023 21:28
Chapter 748 24/11/2023 19:28
Chapter 747 24/11/2023 17:28
Chapter 746 24/11/2023 15:28
Chapter 745 24/11/2023 13:28
Chapter 744 24/11/2023 11:28
Chapter 743 24/11/2023 09:28
Chapter 742 24/11/2023 07:28
Chapter 741 24/11/2023 05:28
Chapter 740 23/11/2023 13:30
Chapter 739 23/11/2023 11:30
Chapter 738 23/11/2023 09:30
Chapter 737 23/11/2023 07:30
Chapter 736 23/11/2023 05:30
Chapter 735 23/11/2023 03:30
Chapter 734 23/11/2023 01:30
Chapter 733 22/11/2023 23:30
Chapter 732 22/11/2023 21:30
Chapter 731 22/11/2023 19:30
Chapter 730 22/11/2023 17:30
Chapter 729 22/11/2023 15:30
Chapter 728 22/11/2023 13:30
Chapter 727 22/11/2023 11:30
Chapter 726 22/11/2023 09:30
Chapter 725 22/11/2023 07:30
Chapter 724 22/11/2023 05:30
Chapter 723 22/11/2023 03:30
Chapter 722 22/11/2023 01:30
Chapter 721 21/11/2023 23:30
Chapter 720 21/11/2023 21:30
Chapter 719 21/11/2023 19:30
Chapter 718 21/11/2023 17:30
Chapter 717 21/11/2023 15:30
Chapter 716 21/11/2023 13:30
Chapter 715 21/11/2023 11:30
Chapter 714 21/11/2023 09:30
Chapter 713 21/11/2023 07:30
Chapter 712 21/11/2023 05:30
Chapter 711 21/11/2023 03:30
Chapter 710 21/11/2023 09:30
Chapter 709 21/11/2023 07:30
Chapter 708 21/11/2023 05:30
Chapter 707 21/11/2023 03:30
Chapter 706 21/11/2023 01:30
Chapter 705 20/11/2023 23:30
Chapter 704 20/11/2023 21:30
Chapter 703 20/11/2023 19:30
Chapter 702 20/11/2023 17:30
Chapter 701 20/11/2023 15:30
Chapter 700 19/11/2023 09:28
Chapter 699 19/11/2023 07:28
Chapter 698 19/11/2023 05:28
Chapter 697 19/11/2023 03:28
Chapter 696 19/11/2023 01:28
Chapter 695 18/11/2023 23:28
Chapter 694 18/11/2023 21:28
Chapter 693 18/11/2023 19:28
Chapter 692 18/11/2023 17:28
Chapter 691 18/11/2023 15:28
Chapter 690 18/11/2023 13:28
Chapter 689 18/11/2023 11:28
Chapter 688 18/11/2023 09:28
Chapter 687 18/11/2023 07:28
Chapter 686 18/11/2023 05:28
Chapter 685 18/11/2023 03:28
Chapter 684 18/11/2023 01:28
Chapter 683 17/11/2023 23:28
Chapter 682 17/11/2023 21:28
Chapter 681 17/11/2023 19:28
Chapter 680 17/11/2023 19:35
Chapter 679 17/11/2023 17:35
Chapter 678 17/11/2023 15:35
Chapter 677 17/11/2023 13:35
Chapter 676 17/11/2023 11:35
Chapter 675 17/11/2023 09:35
Chapter 674 17/11/2023 07:35
Chapter 673 17/11/2023 05:35
Chapter 672 17/11/2023 03:35
Chapter 671 17/11/2023 01:35
Chapter 670 16/11/2023 23:35
Chapter 669 16/11/2023 21:35
Chapter 668 16/11/2023 19:35
Chapter 667 16/11/2023 17:35
Chapter 666 16/11/2023 15:35
Chapter 665 16/11/2023 13:35
Chapter 664 16/11/2023 11:35
Chapter 663 16/11/2023 09:35
Chapter 662 16/11/2023 07:35
Chapter 661 16/11/2023 05:35
Chapter 660 16/11/2023 06:28
Chapter 659 16/11/2023 04:28
Chapter 658 16/11/2023 02:28
Chapter 657 16/11/2023 00:28
Chapter 656 15/11/2023 22:28
Chapter 655 15/11/2023 20:28
Chapter 654 15/11/2023 18:28
Chapter 653 15/11/2023 16:28
Chapter 652 15/11/2023 14:28
Chapter 651 15/11/2023 12:28
Chapter 650 15/11/2023 10:28
Chapter 649 15/11/2023 08:28
Chapter 648 15/11/2023 06:28
Chapter 647 15/11/2023 04:28
Chapter 646 15/11/2023 02:28
Chapter 645 15/11/2023 00:28
Chapter 644 14/11/2023 22:28
Chapter 643 14/11/2023 20:28
Chapter 642 14/11/2023 18:28
Chapter 641 14/11/2023 16:28
Chapter 640 13/11/2023 13:31
Chapter 639 13/11/2023 11:31
Chapter 638 13/11/2023 09:31
Chapter 637 13/11/2023 07:31
Chapter 636 13/11/2023 05:31
Chapter 635 13/11/2023 03:31
Chapter 634 13/11/2023 01:31
Chapter 633 12/11/2023 23:31
Chapter 632 12/11/2023 21:31
Chapter 631 12/11/2023 19:31
Chapter 630 12/11/2023 17:31
Chapter 629 12/11/2023 15:31
Chapter 628 12/11/2023 13:31
Chapter 627 12/11/2023 11:31
Chapter 626 12/11/2023 09:31
Chapter 625 12/11/2023 07:31
Chapter 624 12/11/2023 05:31
Chapter 623 12/11/2023 03:31
Chapter 622 12/11/2023 01:31
Chapter 621 11/11/2023 23:31
Chapter 620 11/11/2023 21:31
Chapter 619 11/11/2023 19:31
Chapter 618 11/11/2023 17:31
Chapter 617 11/11/2023 15:31
Chapter 616 11/11/2023 13:31
Chapter 615 11/11/2023 11:31
Chapter 614 11/11/2023 09:31
Chapter 613 11/11/2023 07:31
Chapter 612 11/11/2023 05:31
Chapter 611 11/11/2023 03:31
Chapter 610 11/11/2023 01:31
Chapter 609 10/11/2023 23:31
Chapter 608 10/11/2023 21:31
Chapter 607 10/11/2023 19:31
Chapter 606 10/11/2023 17:31
Chapter 605 10/11/2023 15:31
Chapter 604 10/11/2023 13:31
Chapter 603 10/11/2023 11:31
Chapter 602 10/11/2023 09:31
Chapter 601 10/11/2023 07:31
Chapter 600 10/11/2023 19:33
Chapter 599 10/11/2023 17:33
Chapter 598 10/11/2023 15:33
Chapter 597 10/11/2023 13:33
Chapter 596 10/11/2023 11:33
Chapter 595 10/11/2023 09:33
Chapter 594 10/11/2023 07:33
Chapter 593 10/11/2023 05:33
Chapter 592 10/11/2023 03:33
Chapter 591 10/11/2023 01:33
Chapter 590 09/11/2023 23:33
Chapter 589 09/11/2023 21:33
Chapter 588 09/11/2023 19:33
Chapter 587 09/11/2023 17:33
Chapter 586 09/11/2023 15:33
Chapter 585 09/11/2023 13:33
Chapter 584 09/11/2023 11:33
Chapter 583 09/11/2023 09:33
Chapter 582 09/11/2023 07:33
Chapter 581 09/11/2023 05:33
Chapter 580 09/11/2023 03:33
Chapter 579 09/11/2023 01:33
Chapter 578 08/11/2023 23:33
Chapter 577 08/11/2023 21:33
Chapter 576 08/11/2023 19:33
Chapter 575 08/11/2023 17:33
Chapter 574 08/11/2023 15:33
Chapter 573 08/11/2023 13:33
Chapter 572 08/11/2023 11:33
Chapter 571 08/11/2023 09:33
Chapter 570 08/11/2023 07:33
Chapter 569 08/11/2023 05:33
Chapter 568 08/11/2023 03:33
Chapter 567 08/11/2023 01:33
Chapter 566 07/11/2023 23:33
Chapter 565 07/11/2023 21:33
Chapter 564 07/11/2023 19:33
Chapter 563 07/11/2023 17:33
Chapter 562 07/11/2023 15:33
Chapter 561 07/11/2023 13:33
Chapter 560 05/11/2023 09:28
Chapter 559 05/11/2023 07:28
Chapter 558 05/11/2023 05:28
Chapter 557 05/11/2023 03:28
Chapter 556 05/11/2023 01:28
Chapter 555 04/11/2023 23:28
Chapter 554 04/11/2023 21:28
Chapter 553 04/11/2023 19:28
Chapter 552 04/11/2023 17:28
Chapter 551 04/11/2023 15:28
Chapter 550 04/11/2023 13:28
Chapter 549 04/11/2023 11:28
Chapter 548 04/11/2023 09:28
Chapter 547 04/11/2023 07:28
Chapter 546 04/11/2023 05:28
Chapter 545 04/11/2023 03:28
Chapter 544 04/11/2023 01:28
Chapter 543 03/11/2023 23:28
Chapter 542 03/11/2023 21:28
Chapter 541 03/11/2023 19:28
Chapter 540 03/11/2023 17:28
Chapter 539 03/11/2023 15:28
Chapter 538 03/11/2023 13:28
Chapter 537 03/11/2023 11:28
Chapter 536 03/11/2023 09:28
Chapter 535 03/11/2023 07:28
Chapter 534 03/11/2023 05:28
Chapter 533 03/11/2023 03:28
Chapter 532 03/11/2023 01:28
Chapter 531 02/11/2023 23:28
Chapter 530 02/11/2023 19:30
Chapter 529 02/11/2023 17:30
Chapter 528 02/11/2023 15:30
Chapter 527 02/11/2023 13:30
Chapter 526 02/11/2023 11:30
Chapter 525 02/11/2023 09:30
Chapter 524 02/11/2023 07:30
Chapter 523 02/11/2023 05:30
Chapter 522 02/11/2023 03:30
Chapter 521 02/11/2023 01:30
Chapter 520 01/11/2023 19:30
Chapter 519 01/11/2023 17:30
Chapter 518 01/11/2023 15:30
Chapter 517 01/11/2023 13:30
Chapter 516 01/11/2023 11:30
Chapter 515 01/11/2023 09:30
Chapter 514 01/11/2023 07:30
Chapter 513 01/11/2023 05:30
Chapter 512 01/11/2023 03:30
Chapter 511 01/11/2023 01:30
Chapter 510 31/10/2023 19:36
Chapter 509 31/10/2023 17:36
Chapter 508 31/10/2023 15:36
Chapter 507 31/10/2023 13:36
Chapter 506 31/10/2023 11:36
Chapter 505 31/10/2023 09:36
Chapter 504 31/10/2023 07:36
Chapter 503 31/10/2023 05:36
Chapter 502 31/10/2023 03:36
Chapter 501 31/10/2023 01:36
Chapter 500 30/10/2023 23:36
Chapter 499 30/10/2023 21:36
Chapter 498 30/10/2023 19:36
Chapter 497 30/10/2023 17:36
Chapter 496 30/10/2023 15:36
Chapter 495 30/10/2023 13:36
Chapter 494 30/10/2023 11:36
Chapter 493 30/10/2023 09:36
Chapter 492 29/10/2023 23:32
Chapter 491 29/10/2023 21:32
Chapter 490 29/10/2023 19:32
Chapter 489 29/10/2023 17:32
Chapter 488 29/10/2023 15:32
Chapter 487 29/10/2023 13:32
Chapter 486 29/10/2023 11:32
Chapter 485 29/10/2023 09:32
Chapter 484 29/10/2023 07:32
Chapter 483 29/10/2023 05:32
Chapter 482 29/10/2023 03:32
Chapter 481 29/10/2023 01:32
Chapter 480 27/10/2023 19:30
Chapter 479 27/10/2023 17:30
Chapter 478 27/10/2023 15:30
Chapter 477 27/10/2023 13:30
Chapter 476 27/10/2023 11:30
Chapter 475 27/10/2023 09:30
Chapter 474 27/10/2023 07:30
Chapter 473 27/10/2023 05:30
Chapter 472 27/10/2023 03:30
Chapter 471 27/10/2023 01:30
Chapter 470 25/10/2023 19:29
Chapter 469 25/10/2023 17:29
Chapter 468 25/10/2023 15:29
Chapter 467 25/10/2023 13:29
Chapter 466 25/10/2023 11:29
Chapter 465 25/10/2023 09:29
Chapter 464 25/10/2023 07:29
Chapter 463 25/10/2023 05:29
Chapter 462 25/10/2023 03:29
Chapter 461 25/10/2023 01:29
Chapter 460 24/10/2023 19:30
Chapter 459 24/10/2023 17:30
Chapter 458 24/10/2023 15:30
Chapter 457 24/10/2023 13:30
Chapter 456 24/10/2023 11:30
Chapter 455 24/10/2023 09:30
Chapter 454 24/10/2023 07:30
Chapter 453 24/10/2023 05:30
Chapter 452 24/10/2023 03:30
Chapter 451 24/10/2023 01:30
Chapter 450 23/10/2023 13:28
Chapter 449 23/10/2023 11:28
Chapter 448 23/10/2023 09:28
Chapter 447 23/10/2023 07:28
Chapter 446 23/10/2023 05:28
Chapter 445 23/10/2023 03:28
Chapter 444 23/10/2023 01:28
Chapter 443 22/10/2023 23:28
Chapter 442 22/10/2023 21:28
Chapter 441 22/10/2023 19:28
Chapter 440 22/10/2023 17:28
Chapter 439 22/10/2023 15:28
Chapter 438 22/10/2023 13:28
Chapter 437 22/10/2023 11:28
Chapter 436 22/10/2023 09:28
Chapter 435 22/10/2023 07:28
Chapter 434 22/10/2023 05:28
Chapter 433 22/10/2023 03:28
Chapter 432 22/10/2023 01:28
Chapter 431 21/10/2023 23:28
Chapter 430 21/10/2023 09:28
Chapter 429 21/10/2023 07:28
Chapter 428 21/10/2023 05:28
Chapter 427 21/10/2023 03:28
Chapter 426 21/10/2023 01:28
Chapter 425 20/10/2023 23:28
Chapter 424 20/10/2023 21:28
Chapter 423 20/10/2023 19:28
Chapter 422 20/10/2023 17:28
Chapter 421 20/10/2023 15:28
Chapter 420 20/10/2023 13:28
Chapter 419 20/10/2023 11:28
Chapter 418 20/10/2023 09:28
Chapter 417 20/10/2023 07:28
Chapter 416 20/10/2023 05:28
Chapter 415 20/10/2023 03:28
Chapter 414 20/10/2023 01:28
Chapter 413 19/10/2023 23:28
Chapter 412 19/10/2023 21:28
Chapter 411 19/10/2023 19:28
Chapter 410 19/10/2023 19:28
Chapter 409 19/10/2023 17:28
Chapter 408 19/10/2023 15:28
Chapter 407 19/10/2023 13:28
Chapter 406 19/10/2023 11:28
Chapter 405 19/10/2023 09:28
Chapter 404 19/10/2023 07:28
Chapter 403 19/10/2023 05:28
Chapter 402 19/10/2023 03:28
Chapter 401 19/10/2023 01:28
Chapter 400 18/10/2023 19:30
Chapter 399 18/10/2023 17:30
Chapter 398 18/10/2023 15:30
Chapter 397 18/10/2023 13:30
Chapter 396 18/10/2023 11:30
Chapter 395 18/10/2023 09:30
Chapter 394 18/10/2023 07:30
Chapter 393 18/10/2023 05:30
Chapter 392 18/10/2023 03:30
Chapter 391 18/10/2023 01:30
Chapter 390 17/10/2023 19:30
Chapter 389 17/10/2023 17:30
Chapter 388 17/10/2023 15:30
Chapter 387 17/10/2023 13:30
Chapter 386 17/10/2023 11:30
Chapter 385 17/10/2023 09:30
Chapter 384 17/10/2023 07:30
Chapter 383 17/10/2023 05:30
Chapter 382 17/10/2023 03:30
Chapter 381 17/10/2023 01:30
Chapter 380 16/10/2023 19:31
Chapter 379 16/10/2023 17:31
Chapter 378 16/10/2023 15:31
Chapter 377 16/10/2023 13:31
Chapter 376 16/10/2023 11:31
Chapter 375 16/10/2023 09:31
Chapter 374 16/10/2023 07:31
Chapter 373 16/10/2023 05:31
Chapter 372 16/10/2023 03:31
Chapter 371 16/10/2023 01:31
Chapter 370 15/10/2023 13:30
Chapter 369 15/10/2023 11:30
Chapter 368 15/10/2023 09:30
Chapter 367 15/10/2023 07:30
Chapter 366 15/10/2023 05:30
Chapter 365 15/10/2023 03:30
Chapter 364 15/10/2023 01:30
Chapter 363 14/10/2023 23:30
Chapter 362 14/10/2023 21:30
Chapter 361 14/10/2023 19:30
Chapter 360 14/10/2023 17:30
Chapter 359 14/10/2023 15:30
Chapter 358 14/10/2023 13:30
Chapter 357 14/10/2023 11:30
Chapter 356 14/10/2023 09:30
Chapter 355 14/10/2023 07:30
Chapter 354 14/10/2023 05:30
Chapter 353 14/10/2023 03:30
Chapter 352 14/10/2023 01:30
Chapter 351 13/10/2023 23:30
Chapter 350 13/10/2023 09:29
Chapter 349 13/10/2023 07:29
Chapter 348 13/10/2023 05:29
Chapter 347 13/10/2023 03:29
Chapter 346 13/10/2023 01:29
Chapter 345 12/10/2023 23:29
Chapter 344 12/10/2023 21:29
Chapter 343 12/10/2023 19:29
Chapter 342 12/10/2023 17:29
Chapter 341 12/10/2023 15:29
Chapter 340 12/10/2023 13:29
Chapter 339 12/10/2023 11:29
Chapter 338 12/10/2023 09:29
Chapter 337 12/10/2023 07:29
Chapter 336 12/10/2023 05:29
Chapter 335 12/10/2023 03:29
Chapter 334 12/10/2023 01:29
Chapter 333 11/10/2023 23:29
Chapter 332 11/10/2023 21:29
Chapter 331 11/10/2023 19:29
Chapter 330 11/10/2023 19:32
Chapter 329 11/10/2023 17:32
Chapter 328 11/10/2023 15:32
Chapter 327 11/10/2023 13:32
Chapter 326 11/10/2023 11:32
Chapter 325 11/10/2023 09:32
Chapter 324 11/10/2023 07:32
Chapter 323 11/10/2023 05:32
Chapter 322 11/10/2023 03:32
Chapter 321 11/10/2023 01:32
Chapter 320 10/10/2023 23:32
Chapter 319 10/10/2023 21:32
Chapter 318 10/10/2023 19:32
Chapter 317 10/10/2023 17:32
Chapter 316 10/10/2023 15:32
Chapter 315 10/10/2023 13:32
Chapter 314 10/10/2023 11:32
Chapter 313 10/10/2023 09:32
Chapter 312 10/10/2023 07:32
Chapter 311 10/10/2023 05:32
Chapter 310 09/10/2023 13:30
Chapter 309 09/10/2023 11:30
Chapter 308 09/10/2023 09:30
Chapter 307 09/10/2023 07:30
Chapter 306 09/10/2023 05:30
Chapter 305 09/10/2023 03:30
Chapter 304 09/10/2023 01:30
Chapter 303 08/10/2023 23:30
Chapter 302 08/10/2023 21:30
Chapter 301 08/10/2023 19:30
Chapter 300 08/10/2023 17:30
Chapter 299 08/10/2023 15:30
Chapter 298 08/10/2023 13:30
Chapter 297 08/10/2023 11:30
Chapter 296 08/10/2023 09:30
Chapter 295 08/10/2023 07:30
Chapter 294 08/10/2023 05:30
Chapter 293 08/10/2023 03:30
Chapter 292 08/10/2023 01:30
Chapter 291 07/10/2023 23:30
Chapter 290 08/10/2023 19:31
Chapter 289 08/10/2023 17:31
Chapter 288 08/10/2023 15:31
Chapter 287 08/10/2023 13:31
Chapter 286 08/10/2023 11:31
Chapter 285 08/10/2023 09:31
Chapter 284 08/10/2023 07:31
Chapter 283 08/10/2023 05:31
Chapter 282 08/10/2023 03:31
Chapter 281 08/10/2023 01:31
Chapter 280 07/10/2023 23:31
Chapter 279 07/10/2023 21:31
Chapter 278 07/10/2023 19:31
Chapter 277 07/10/2023 17:31
Chapter 276 07/10/2023 15:31
Chapter 275 07/10/2023 13:31
Chapter 274 07/10/2023 11:31
Chapter 273 07/10/2023 09:31
Chapter 272 07/10/2023 07:31
Chapter 271 07/10/2023 05:31
Chapter 270 05/10/2023 09:31
Chapter 269 05/10/2023 07:31
Chapter 268 05/10/2023 05:31
Chapter 267 05/10/2023 03:31
Chapter 266 05/10/2023 01:31
Chapter 265 04/10/2023 23:31
Chapter 264 04/10/2023 21:31
Chapter 263 04/10/2023 19:31
Chapter 262 04/10/2023 17:31
Chapter 261 04/10/2023 15:31
Chapter 260 04/10/2023 13:31
Chapter 259 04/10/2023 11:31
Chapter 258 04/10/2023 09:31
Chapter 257 04/10/2023 07:31
Chapter 256 04/10/2023 05:31
Chapter 255 04/10/2023 03:31
Chapter 254 04/10/2023 01:31
Chapter 253 03/10/2023 23:31
Chapter 252 03/10/2023 21:31
Chapter 251 03/10/2023 19:31
Chapter 250 03/10/2023 09:30
Chapter 249 03/10/2023 07:30
Chapter 248 03/10/2023 05:30
Chapter 247 03/10/2023 03:30
Chapter 246 03/10/2023 01:30
Chapter 245 02/10/2023 23:30
Chapter 244 02/10/2023 21:30
Chapter 243 02/10/2023 19:30
Chapter 242 02/10/2023 17:30
Chapter 241 02/10/2023 15:30
Chapter 240 02/10/2023 13:30
Chapter 239 02/10/2023 11:30
Chapter 238 02/10/2023 09:30
Chapter 237 02/10/2023 07:30
Chapter 236 02/10/2023 05:30
Chapter 235 02/10/2023 03:30
Chapter 234 02/10/2023 01:30
Chapter 233 01/10/2023 23:30
Chapter 232 01/10/2023 21:30
Chapter 231 01/10/2023 19:30
Chapter 230 01/10/2023 19:30
Chapter 229 01/10/2023 17:30
Chapter 228 01/10/2023 15:30
Chapter 227 01/10/2023 13:30
Chapter 226 01/10/2023 11:30
Chapter 225 01/10/2023 09:30
Chapter 224 01/10/2023 07:30
Chapter 223 01/10/2023 05:30
Chapter 222 01/10/2023 03:30
Chapter 221 01/10/2023 01:30
Chapter 220 30/09/2023 23:30
Chapter 219 30/09/2023 21:30
Chapter 218 30/09/2023 19:30
Chapter 217 30/09/2023 17:30
Chapter 216 30/09/2023 15:30
Chapter 215 30/09/2023 13:30
Chapter 214 30/09/2023 11:30
Chapter 213 30/09/2023 09:30
Chapter 212 30/09/2023 07:30
Chapter 211 30/09/2023 05:30
Chapter 210 29/09/2023 13:33
Chapter 209 29/09/2023 11:33
Chapter 208 29/09/2023 09:33
Chapter 207 29/09/2023 07:33
Chapter 206 29/09/2023 05:33
Chapter 205 29/09/2023 03:33
Chapter 204 29/09/2023 01:33
Chapter 203 28/09/2023 23:33
Chapter 202 28/09/2023 21:33
Chapter 201 28/09/2023 19:33
Chapter 200 28/09/2023 17:33
Chapter 199 28/09/2023 15:33
Chapter 198 28/09/2023 13:33
Chapter 197 28/09/2023 11:33
Chapter 196 28/09/2023 09:33
Chapter 195 28/09/2023 07:33
Chapter 194 28/09/2023 05:33
Chapter 193 28/09/2023 03:33
Chapter 192 28/09/2023 01:33
Chapter 191 27/09/2023 23:33
Chapter 190 27/09/2023 09:29
Chapter 189 27/09/2023 07:29
Chapter 188 27/09/2023 05:29
Chapter 187 27/09/2023 03:29
Chapter 186 27/09/2023 01:29
Chapter 185 26/09/2023 23:29
Chapter 184 26/09/2023 21:29
Chapter 183 26/09/2023 19:29
Chapter 182 26/09/2023 17:29
Chapter 181 26/09/2023 15:29
Chapter 180 26/09/2023 13:29
Chapter 179 26/09/2023 11:29
Chapter 178 26/09/2023 09:29
Chapter 177 26/09/2023 07:29
Chapter 176 26/09/2023 05:29
Chapter 175 26/09/2023 03:29
Chapter 174 26/09/2023 01:29
Chapter 173 25/09/2023 23:29
Chapter 172 25/09/2023 21:29
Chapter 171 25/09/2023 19:29
Chapter 170 25/09/2023 23:28
Chapter 169 25/09/2023 21:28
Chapter 168 25/09/2023 19:28
Chapter 167 25/09/2023 17:28
Chapter 166 25/09/2023 15:28
Chapter 165 25/09/2023 13:28
Chapter 164 25/09/2023 11:28
Chapter 163 25/09/2023 09:28
Chapter 162 25/09/2023 07:28
Chapter 161 25/09/2023 05:28
Chapter 160 25/09/2023 03:28
Chapter 159 25/09/2023 01:28
Chapter 158 24/09/2023 23:28
Chapter 157 24/09/2023 21:28
Chapter 156 24/09/2023 19:28
Chapter 155 24/09/2023 17:28
Chapter 154 24/09/2023 15:28
Chapter 153 24/09/2023 13:28
Chapter 152 24/09/2023 11:28
Chapter 151 24/09/2023 09:28
Chapter 150 24/09/2023 07:28
Chapter 149 24/09/2023 05:28
Chapter 148 24/09/2023 03:28
Chapter 147 24/09/2023 01:28
Chapter 146 23/09/2023 23:28
Chapter 145 23/09/2023 21:28
Chapter 144 23/09/2023 19:28
Chapter 143 23/09/2023 17:28
Chapter 142 23/09/2023 15:28
Chapter 141 23/09/2023 13:28
Chapter 140 23/09/2023 11:28
Chapter 139 23/09/2023 09:28
Chapter 138 23/09/2023 07:28
Chapter 137 23/09/2023 05:28
Chapter 136 23/09/2023 03:28
Chapter 135 23/09/2023 01:28
Chapter 134 22/09/2023 23:28
Chapter 133 22/09/2023 21:28
Chapter 132 22/09/2023 19:28
Chapter 131 22/09/2023 17:28
Chapter 130 21/09/2023 19:35
Chapter 129 21/09/2023 17:35
Chapter 128 21/09/2023 15:35
Chapter 127 21/09/2023 13:35
Chapter 126 21/09/2023 11:35
Chapter 125 21/09/2023 09:35
Chapter 124 21/09/2023 07:35
Chapter 123 21/09/2023 05:35
Chapter 122 21/09/2023 03:35
Chapter 121 21/09/2023 01:35
Chapter 120 20/09/2023 23:35
Chapter 119 20/09/2023 21:35
Chapter 118 20/09/2023 19:35
Chapter 117 20/09/2023 17:35
Chapter 116 20/09/2023 15:35
Chapter 115 20/09/2023 13:35
Chapter 114 20/09/2023 11:35
Chapter 113 20/09/2023 09:35
Chapter 112 20/09/2023 07:35
Chapter 111 20/09/2023 05:35
Chapter 110 20/09/2023 03:35
Chapter 109 20/09/2023 01:35
Chapter 108 19/09/2023 23:35
Chapter 107 19/09/2023 21:35
Chapter 106 19/09/2023 19:35
Chapter 105 19/09/2023 17:35
Chapter 104 19/09/2023 15:35
Chapter 103 19/09/2023 13:35
Chapter 102 19/09/2023 11:35
Chapter 101 19/09/2023 09:35
Chapter 100 19/09/2023 07:35
Chapter 99 19/09/2023 05:35
Chapter 98 19/09/2023 03:35
Chapter 97 19/09/2023 01:35
Chapter 96 18/09/2023 23:35
Chapter 95 18/09/2023 21:35
Chapter 94 18/09/2023 19:35
Chapter 93 18/09/2023 17:35
Chapter 92 18/09/2023 15:35
Chapter 91 18/09/2023 13:35
Chapter 90 18/09/2023 11:35
Chapter 89 18/09/2023 09:35
Chapter 88 18/09/2023 07:35
Chapter 87 18/09/2023 05:35
Chapter 85 18/09/2023 03:35
Chapter 84 18/09/2023 01:35
Chapter 83 17/09/2023 23:35
Chapter 82 17/09/2023 21:35
Chapter 81 17/09/2023 19:35
Chapter 80 17/09/2023 17:35
Chapter 79 17/09/2023 15:35
Chapter 78 17/09/2023 13:35
Chapter 77 17/09/2023 11:35
Chapter 76 17/09/2023 09:35
Chapter 75 17/09/2023 07:35
Chapter 74 17/09/2023 05:35
Chapter 73 17/09/2023 03:35
Chapter 72 17/09/2023 01:35
Chapter 71 16/09/2023 23:35
Chapter 69 16/09/2023 21:35
Chapter 68 16/09/2023 19:35
Chapter 67 16/09/2023 17:35
Chapter 66 16/09/2023 15:35
Chapter 65 16/09/2023 13:35
Chapter 64 16/09/2023 11:35
Chapter 63 16/09/2023 09:35
Chapter 62 16/09/2023 07:35
Chapter 61 16/09/2023 05:35
Chapter 60 16/09/2023 03:35
Chapter 59 16/09/2023 01:35
Chapter 58 15/09/2023 23:35
Chapter 57 15/09/2023 21:35
Chapter 56 15/09/2023 19:35
Chapter 55 15/09/2023 17:35
Chapter 54 15/09/2023 15:35
Chapter 53 15/09/2023 13:35
Chapter 52 15/09/2023 11:35
Chapter 51 15/09/2023 09:35
Chapter 50 15/09/2023 07:35
Chapter 49 15/09/2023 05:35
Chapter 48 15/09/2023 03:35
Chapter 47 15/09/2023 01:35
Chapter 46 14/09/2023 23:35
Chapter 45 14/09/2023 21:35
Chapter 44 14/09/2023 19:35
Chapter 43 14/09/2023 17:35
Chapter 42 14/09/2023 15:35
Chapter 41 14/09/2023 13:35
Chapter 40 14/09/2023 11:35
Chapter 39 14/09/2023 09:35
Chapter 38 14/09/2023 07:35
Chapter 37 14/09/2023 05:35
Chapter 36 14/09/2023 03:35
Chapter 35 14/09/2023 01:35
Chapter 34 13/09/2023 23:35
Chapter 33 13/09/2023 21:35
Chapter 32 13/09/2023 19:35
Chapter 31 13/09/2023 17:35
Chapter 30 13/09/2023 15:35
Chapter 29 13/09/2023 13:35
Chapter 28 13/09/2023 11:35
Chapter 27 13/09/2023 09:35
Chapter 26 13/09/2023 07:35
Chapter 25 13/09/2023 05:35
Chapter 24 13/09/2023 03:35
Chapter 23 13/09/2023 01:35
Chapter 22 12/09/2023 23:35
Chapter 21 12/09/2023 21:35
Chapter 20 12/09/2023 19:35
Chapter 19 12/09/2023 17:35
Chapter 18 12/09/2023 15:35
Chapter 17 12/09/2023 13:35
Chapter 16 12/09/2023 11:35
Chapter 15 12/09/2023 09:35
Chapter 14 12/09/2023 07:35
Chapter 13 12/09/2023 05:35
Chapter 12 12/09/2023 03:35
Chapter 11 12/09/2023 01:35
Chapter 10 11/09/2023 23:35
Chapter 9 11/09/2023 21:35
Chapter 8 11/09/2023 19:35
Chapter 7 11/09/2023 17:35
Chapter 6 11/09/2023 15:35
Chapter 5 11/09/2023 13:35
Chapter 4 11/09/2023 11:35
Chapter 3 11/09/2023 09:35
Chapter 2 11/09/2023 07:35
Chapter 1 11/09/2023 05:35

comment

Có thể bạn thích xem

Huyết Long Tuyệt Kiếm - Huyet Long Tuyet Kiem

Cập nhật lúc : 06/08/2019 07:00

Tình trạng : 37 / 37 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngũ Long Tuyệt Mệnh - Ngu Long Tuyet Menh

Cập nhật lúc : 12/07/2018 15:13

Tình trạng : 25 / 25 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cuồng Tà Tuyệt Đản - Cuong Ta Tuyet Đan

Cập nhật lúc : 23/10/2019 23:13

Tình trạng : 36 / 36 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cuồng Long Chưởng - Cuong Long Chuong

Cập nhật lúc : 23/11/2019 12:55

Tình trạng : 23 / 23 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Sắc, Adult - Người lớn, Cổ Đại, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Cuồng Long Ở Rể - Cuong Long Ở Re

Cập nhật lúc : 29/10/2022 09:57

Tình trạng : 40 / 42 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long - Trong Sinh Đo Thi Cuong Long

Cập nhật lúc : 23/12/2018 07:10

Tình trạng : 585 / 585 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Học Sinh Tu Chân Cuồng Long - Hoc Sinh Tu Chan Cuong Long

Cập nhật lúc : 26/12/2019 17:44

Tình trạng : 8 / 10 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tuyệt Thế Hảo Yêu - Tuyet The Hao Yeu

Cập nhật lúc : 27/12/2018 13:23

Tình trạng : 126 / 128 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Sắc, Adult - Người lớn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tuyệt Thế Võ Đế - Tuyet The Vo Đe

Cập nhật lúc : 04/12/2019 14:49

Tình trạng : 100 / 102 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tuyệt Thế Linh Môn - Tuyet The Linh Mon

Cập nhật lúc : 13/12/2019 08:25

Tình trạng : 4 / 6 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tuyệt Thế Kiếm Thần - Tuyet The Kiem Than

Cập nhật lúc : 17/10/2019 07:00

Tình trạng : 175 / 177 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Tuyệt Thế Vũ Thần - Tuyet The Vu Than

Cập nhật lúc : 12/01/2020 20:00

Tình trạng : 760 / 762 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Cô Ấy Quá Ngọt Ngào - Co Ấy Qua Ngot Ngao

Cập nhật lúc : 28/11/2023 17:09

Tình trạng : 111 / 111 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 04/12/2023 17:03

Tình trạng : 2617 / 2619 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.414

Đọc truyện

Thần Chủ Ở Rể - Than Chu Ở Re

Cập nhật lúc : 04/12/2023 19:58

Tình trạng : 1124 / 1126 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.192

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 04/12/2023 18:31

Tình trạng : 4209 / 4211 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Thần Vương Lệnh - Than Vuong Lenh

Cập nhật lúc : 04/12/2023 15:34

Tình trạng : 790 / 792 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Nữ Vương Đồng Nát Ở Tinh Tế - Nu Vuong Đong Nat Ở Tinh Te

Cập nhật lúc : 04/12/2023 14:04

Tình trạng : 203 / 205 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Xuyên Không, Nữ Cường, Comedy - Hài Hước

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện