Tuyệt Thế Chiến Hồn

Tuyet The Chien Hon

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 20/10/2020 09:32

Tình trạng : 298 / 300 Chapter

Lượt xem: 16182

Thiếu chủ được chờ mong của gia tộc lại chỉ ra một cái phế võ hồn? Là thiên tài hay phế vật? Cùng đón xem nhé!
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 298 22/10/2020 11:42
Chapter 297 15/10/2020 11:41
Chapter 296 08/10/2020 08:41
Chapter 295 05/10/2020 14:41
Chapter 294 01/10/2020 11:41
Chapter 293 28/09/2020 14:41
Chapter 292 24/09/2020 11:42
Chapter 291 21/09/2020 18:42
Chapter 290 17/09/2020 11:41
Chapter 289 14/09/2020 11:41
Chapter 288 14/09/2020 09:41
Chapter 287 14/09/2020 07:41
Chapter 286 03/09/2020 14:12
Chapter 285 30/08/2020 18:11
Chapter 284 30/08/2020 16:11
Chapter 283 23/08/2020 14:11
Chapter 282 20/08/2020 11:10
Chapter 281 17/08/2020 11:10
Chapter 280 17/08/2020 09:10
Chapter 279 17/08/2020 07:10
Chapter 278 17/08/2020 05:10
Chapter 277 17/08/2020 03:10
Chapter 276 17/08/2020 01:10
Chapter 275 16/08/2020 23:10
Chapter 274 16/08/2020 21:10
Chapter 273 20/07/2020 11:10
Chapter 272 16/07/2020 18:10
Chapter 271 16/07/2020 16:10
Chapter 270 16/07/2020 14:10
Chapter 269 16/07/2020 12:10
Chapter 268 16/07/2020 10:10
Chapter 267 16/07/2020 08:10
Chapter 266 16/07/2020 06:10
Chapter 265 16/07/2020 04:10
Chapter 264 16/07/2020 02:10
Chapter 263 16/07/2020 00:10
Chapter 262 15/07/2020 22:10
Chapter 261 06/07/2020 14:22
Chapter 260 06/04/2020 21:53
Chapter 259 15/07/2020 16:10
Chapter 258 15/07/2020 14:10
Chapter 257 15/07/2020 12:10
Chapter 256 15/07/2020 10:10
Chapter 255 15/07/2020 08:10
Chapter 254 15/07/2020 06:10
Chapter 253 05/11/2020 14:56
Chapter 252 05/07/2020 15:41
Chapter 251 05/05/2020 08:10
Chapter 250 05/05/2020 06:10
Chapter 249 05/05/2020 04:10
Chapter 248 05/05/2020 02:10
Chapter 247 05/05/2020 00:10
Chapter 246 04/05/2020 22:10
Chapter 245 04/05/2020 20:10
Chapter 244 04/05/2020 18:10
Chapter 243 04/05/2020 16:10
Chapter 242 04/05/2020 14:10
Chapter 241 04/05/2020 12:10
Chapter 240 04/05/2020 10:10
Chapter 239 04/05/2020 08:10
Chapter 238 04/05/2020 06:10
Chapter 237 04/05/2020 04:10
Chapter 236 04/05/2020 02:10
Chapter 235 04/05/2020 00:10
Chapter 234 03/05/2020 22:10
Chapter 233 03/05/2020 20:10
Chapter 232 03/05/2020 18:10
Chapter 231 03/05/2020 16:10
Chapter 230 03/05/2020 14:10
Chapter 229 03/05/2020 12:10
Chapter 228 03/05/2020 10:10
Chapter 227 : Video 03/05/2020 08:10
Chapter 226 : Video 03/05/2020 06:10
Chapter 225 : Video 03/05/2020 04:10
Chapter 224 : Video 03/05/2020 02:10
Chapter 223 : Video 03/05/2020 00:10
Chapter 222 : Video 02/05/2020 22:10
Chapter 221 : Video 02/05/2020 20:10
Chapter 220 : Video 02/05/2020 18:10
Chapter 219 : Video 02/05/2020 16:10
Chapter 218 : Video 02/05/2020 14:10
Chapter 217 : Video 02/05/2020 12:10
Chapter 216 : Video 02/05/2020 10:10
Chapter 215 : Video 02/05/2020 08:10
Chapter 214 : Video 02/05/2020 06:10
Chapter 213 : Video 02/05/2020 04:10
Chapter 212 : Video 02/05/2020 02:10
Chapter 211 14/04/2020 20:10
Chapter 210 08/04/2020 18:10
Chapter 209 31/03/2020 18:10
Chapter 208 29/03/2020 18:10
Chapter 207 18/03/2020 20:10
Chapter 206 16/03/2020 20:10
Chapter 205 07/03/2020 18:10
Chapter 204 01/03/2020 18:10
Chapter 203 25/02/2020 18:10
Chapter 202 21/02/2020 18:10
Chapter 201 21/02/2020 16:10
Chapter 200 14/02/2020 11:10
Chapter 199 04/02/2020 20:10
Chapter 198 02/02/2020 18:10
Chapter 197 23/01/2020 20:10
Chapter 196 17/01/2020 20:56
Chapter 195 17/01/2020 18:56
Chapter 194 17/01/2020 16:56
Chapter 193 17/01/2020 14:56
Chapter 192 17/01/2020 12:56
Chapter 191 12/09/2019 00:00
Chapter 190 17/01/2020 08:56
Chapter 189 17/01/2020 06:56
Chapter 188 17/01/2020 04:56
Chapter 187 17/01/2020 02:56
Chapter 186 11/06/2019 00:00
Chapter 185 11/02/2019 00:00
Chapter 184 11/01/2019 00:00
Chapter 183 16/01/2020 18:56
Chapter 182 16/01/2020 16:56
Chapter 181 16/01/2020 14:56
Chapter 180 16/01/2020 12:56
Chapter 179 16/01/2020 10:56
Chapter 178 16/01/2020 08:56
Chapter 177 16/01/2020 06:56
Chapter 176 16/01/2020 04:56
Chapter 175 10/11/2019 00:00
Chapter 174 10/08/2019 00:00
Chapter 173 10/06/2019 00:00
Chapter 172 10/03/2019 00:00
Chapter 171 15/01/2020 18:56
Chapter 170 15/01/2020 16:56
Chapter 169 15/01/2020 14:56
Chapter 168 15/01/2020 12:56
Chapter 167 15/01/2020 10:56
Chapter 166 15/01/2020 08:56
Chapter 165 15/01/2020 06:56
Chapter 164 15/01/2020 04:56
Chapter 163 09/12/2019 00:00
Chapter 162 09/10/2019 00:00
Chapter 161 09/08/2019 00:00
Chapter 160 14/01/2020 20:56
Chapter 159 14/01/2020 18:56
Chapter 158 14/01/2020 16:56
Chapter 157 14/01/2020 14:56
Chapter 156 14/01/2020 12:56
Chapter 155 14/01/2020 10:56
Chapter 154 14/01/2020 08:56
Chapter 153 14/01/2020 06:56
Chapter 152 14/01/2020 04:56
Chapter 151 14/01/2020 02:56
Chapter 150 14/01/2020 00:56
Chapter 149 13/01/2020 22:56
Chapter 148 13/01/2020 20:56
Chapter 147 13/01/2020 18:56
Chapter 146 13/01/2020 16:56
Chapter 145 13/01/2020 14:56
Chapter 144 13/01/2020 12:56
Chapter 143 13/01/2020 10:56
Chapter 142 13/01/2020 08:56
Chapter 141 13/01/2020 06:56
Chapter 140 13/01/2020 04:56
Chapter 139 13/01/2020 02:56
Chapter 138 13/01/2020 00:56
Chapter 137 12/01/2020 22:56
Chapter 136 08/12/2019 00:00
Chapter 135 08/10/2019 00:00
Chapter 134 08/05/2019 00:00
Chapter 133 08/03/2019 00:00
Chapter 132 08/01/2019 00:00
Chapter 131 12/01/2020 10:56
Chapter 130 12/01/2020 08:56
Chapter 129 12/01/2020 06:56
Chapter 128 12/01/2020 04:56
Chapter 127 12/01/2020 02:56
Chapter 126 12/01/2020 00:56
Chapter 125 07/12/2019 00:00
Chapter 124 07/10/2019 00:00
Chapter 123 07/08/2019 00:00
Chapter 122 07/06/2019 00:00
Chapter 121 07/04/2019 00:00
Chapter 120 07/02/2019 00:00
Chapter 119 11/01/2020 10:56
Chapter 118 11/01/2020 08:56
Chapter 117 11/01/2020 06:56
Chapter 116 11/01/2020 04:56
Chapter 115 11/01/2020 02:56
Chapter 114 11/01/2020 00:56
Chapter 113 10/01/2020 22:56
Chapter 112 10/01/2020 20:56
Chapter 111 06/09/2019 00:00
Chapter 110 06/07/2019 00:00
Chapter 109 06/05/2019 00:00
Chapter 108 10/01/2020 12:56
Chapter 107 10/01/2020 10:56
Chapter 106 05/12/2019 00:00
Chapter 105 05/09/2019 00:00
Chapter 104 05/07/2019 00:00
Chapter 103 05/05/2019 00:00
Chapter 102 05/03/2019 00:00
Chapter 101 05/01/2019 00:00
Chapter 100 09/01/2020 20:56
Chapter 99 09/01/2020 18:56
Chapter 98 09/01/2020 16:56
Chapter 97 09/01/2020 14:56
Chapter 96 09/01/2020 12:56
Chapter 95 09/01/2020 10:56
Chapter 94 09/01/2020 08:56
Chapter 93 09/01/2020 06:56
Chapter 92 09/01/2020 04:56
Chapter 91 04/09/2019 00:00
Chapter 90 04/07/2019 00:00
Chapter 89 04/05/2019 00:00
Chapter 88 04/03/2019 00:00
Chapter 87 04/01/2019 00:00
Chapter 86 08/01/2020 16:56
Chapter 85 08/01/2020 14:56
Chapter 84 08/01/2020 12:56
Chapter 83 08/01/2020 10:56
Chapter 82 08/01/2020 08:56
Chapter 81 08/01/2020 06:56
Chapter 80 08/01/2020 04:56
Chapter 79 03/12/2019 00:00
Chapter 78 03/03/2019 00:00
Chapter 77 03/01/2019 00:00
Chapter 76 02/05/2019 00:00
Chapter 75 02/03/2019 00:00
Chapter 74 07/01/2020 16:56
Chapter 73 07/01/2020 14:56
Chapter 72 07/01/2020 12:56
Chapter 71 07/01/2020 10:56
Chapter 70 07/01/2020 08:56
Chapter 69 07/01/2020 06:56
Chapter 68 07/01/2020 04:56
Chapter 67 01/11/2019 00:00
Chapter 66 01/09/2019 00:00
Chapter 65 01/07/2019 00:00
Chapter 64 01/05/2019 00:00
Chapter 63 01/04/2019 00:00
Chapter 62 01/03/2019 00:00
Chapter 61 01/02/2019 00:00
Chapter 60 01/01/2019 00:00
Chapter 59 06/01/2020 10:56
Chapter 58 06/01/2020 08:56
Chapter 57 06/01/2020 06:56
Chapter 56 06/01/2020 04:56
Chapter 55 06/01/2020 02:56
Chapter 54 06/01/2020 00:56
Chapter 53 05/01/2020 22:56
Chapter 52 05/01/2020 20:56
Chapter 51 05/01/2020 18:56
Chapter 50 05/01/2020 16:56
Chapter 49 05/01/2020 14:56
Chapter 48 05/01/2020 12:56
Chapter 47 05/01/2020 10:56
Chapter 46 05/01/2020 08:56
Chapter 45 05/01/2020 06:56
Chapter 44 05/01/2020 04:56
Chapter 43 05/01/2020 02:56
Chapter 42 05/01/2020 00:56
Chapter 41 04/01/2020 22:56
Chapter 40 12/12/2018 00:00
Chapter 39 12/11/2018 00:00
Chapter 38 12/10/2018 00:00
Chapter 37 12/09/2018 00:00
Chapter 36 12/08/2018 00:00
Chapter 35 12/07/2018 00:00
Chapter 34 12/06/2018 00:00
Chapter 33 12/05/2018 00:00
Chapter 32 12/04/2018 00:00
Chapter 31 12/03/2018 00:00
Chapter 30 12/02/2018 00:00
Chapter 29 12/01/2018 00:00
Chapter 28 03/01/2020 20:56
Chapter 27 03/01/2020 18:56
Chapter 26 03/01/2020 16:56
Chapter 25 03/01/2020 14:56
Chapter 24 03/01/2020 12:56
Chapter 23 03/01/2020 10:56
Chapter 22 03/01/2020 08:56
Chapter 21 03/01/2020 06:56
Chapter 20 03/01/2020 04:56
Chapter 19 03/01/2020 02:56
Chapter 18 03/01/2020 00:56
Chapter 17 02/01/2020 22:56
Chapter 16 02/01/2020 20:56
Chapter 15 02/01/2020 18:56
Chapter 14 02/01/2020 16:56
Chapter 13 02/01/2020 14:56
Chapter 12 02/01/2020 12:56
Chapter 11 02/01/2020 10:56
Chapter 10 11/12/2018 00:00
Chapter 9 11/11/2018 00:00
Chapter 8 11/10/2018 00:00
Chapter 7 11/09/2018 00:00
Chapter 6 11/08/2018 00:00
Chapter 5 11/07/2018 00:00
Chapter 4 11/06/2018 00:00
Chapter 3 11/05/2018 00:00
Chapter 2 11/02/2018 00:00
Chapter 1 11/01/2018 00:00
Chapter 0 01/01/2020 12:56

comment

Có thể bạn thích xem

Tuyết Đoạt Hồn - Tuyet Đoat Hon

Cập nhật lúc : 18/04/2019 12:26

Tình trạng : 52 / 52 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cạm Bẫy Hôn Nhân (The Marriage Trap) - Cam Bay Hon Nhan (The Marriage Trap)

Cập nhật lúc : 07/06/2017 14:04

Tình trạng : 26 / 26 Chapter

Thể loại: Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thủy Chiến - Thuy Chien

Cập nhật lúc : 15/12/2019 20:34

Tình trạng : 41 / 43 Chapter

Thể loại: Võng Du, Quân Sự, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đại Chiến Hacker - Đai Chien Hacker

Cập nhật lúc : 06/07/2017 05:56

Tình trạng : 21 / 21 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nguyên Thủy Chiến Ký - Nguyen Thuy Chien Ky

Cập nhật lúc : 11/06/2019 12:45

Tình trạng : 65 / 67 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tuyệt Phối - Tuyet Phoi

Cập nhật lúc : 31/10/2021 01:59

Tình trạng : 74 / 76 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.199

Đọc truyện

Hắc Phong Thành Chiến Ký - Hac Phong Thanh Chien Ky

Cập nhật lúc : 14/10/2019 09:42

Tình trạng : 253 / 253 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đam Mỹ, Xuyên Không, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hồ Tuyệt Mệnh - Ho Tuyet Menh

Cập nhật lúc : 30/08/2019 22:56

Tình trạng : 49 / 49 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Pendragon 3 - Cuộc Chiến Bất Thành - Pendragon 3 - Cuoc Chien Bat Thanh

Cập nhật lúc : 05/02/2018 03:00

Tình trạng : 33 / 33 Chapter

Thể loại: Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hành Trình Tuyệt Mệnh - Hanh Trinh Tuyet Menh

Cập nhật lúc : 28/06/2021 03:36

Tình trạng : 62 / 64 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kết Giới 1 - Cuộc Chiến Đầu Tiên - Ket Gioi 1 - Cuoc Chien Đau Tien

Cập nhật lúc : 15/08/2019 11:23

Tình trạng : 13 / 15 Chapter

Thể loại: Khoa Huyễn, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Những Chiến Binh Phần 1 Tập 4: Bão Nổi - Nhung Chien Binh Phan 1 Tap 4: Bao Noi

Cập nhật lúc : 06/12/2021 05:28

Tình trạng : 30 / 30 Chapter

Thể loại: Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 30/06/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.595

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 30/06/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.412

Đọc truyện

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Nghich Tap, Sung Nhanh Con Kip

Cập nhật lúc : 01/07/2022 03:59

Tình trạng : 1677 / 1679 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.245

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 30/06/2022 15:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.442

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 30/06/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.325

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 30/06/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện