Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

2617 / 2619

Thần Chủ Ở Rể - Than Chu Ở Re

1124 / 1126

Thần Chủ Ở Rể - Than Chu Ở Re

Chữ 16.192 2 giờ trước

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

4209 / 4211

Thần Vương Lệnh - Than Vuong Lenh

790 / 792

Thần Vương Lệnh - Than Vuong Lenh

Chữ 16.181 7 giờ trước

Hôn Quân Nhật Thường - Hon Quan Nhat Thuong

56 / 56

Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Su Phu Toi La Than Tien

2518 / 2520

Châu Quang Bảo Giám - Chau Quang Bao Giam

41 / 43

Chiến Thần Trấn Quốc - Chien Than Tran Quoc

2277 / 2279

Đãi Thiên Hoa Khai - Đai Thien Hoa Khai

141 / 141

Đãi Thiên Hoa Khai - Đai Thien Hoa Khai

Chữ 16.180 16 giờ trước

Chiến Thần Ở Rể - Chien Than Ở Re

3862 / 3864

Chiến Thần Ở Rể - Chien Than Ở Re

Chữ 16.223 19 giờ trước

Cầu Ma - Khúc Tiểu Khúc - Cau Ma - Khuc Tieu Khuc

139 / 139

Gả Cho Cha Của Nam Chính - Ga Cho Cha Cua Nam Chinh

110 / 110

Thâm Cung Hỗn Loạn - Tham Cung Hon Loan

120 / 120

Thâm Cung Hỗn Loạn - Tham Cung Hon Loan

Chữ 16.179 23 giờ trước