Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

5024 / 5024

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Chữ 16.320 22 giờ trước

Phàm Nhân Tu Tiên - Pham Nhan Tu Tien

2448 / 2448

Đại Chúa Tể - Đai Chua Te

1563 / 1563

Đại Chúa Tể - Đai Chua Te

Chữ 16.184 14/01/2021

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi - Thieu Gia Bi Bo Roi

2272 / 2272

Độc Tôn Tam Giới - Đoc Ton Tam Gioi

3612 / 3612

Đệ Nhất Sủng - Đe Nhat Sung

474 / 474

Vũ Động Càn Khôn - Vu Đong Can Khon

1309 / 1309

Dị Thế Điền Viên - Di The Đien Vien

107 / 107

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

3634 / 3634

Đế Tôn - Đe Ton

2922 / 2922

Đế Tôn - Đe Ton

Chữ 16.180 12/01/2021

Đấu La Đại Lục - Đau La Đai Luc

517 / 517