Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

5024 / 5024

Rể Quý Trời Cho - Re Quy Troi Cho

264 / 266

Rể Quý Trời Cho - Re Quy Troi Cho

Chữ 16.221 24 giờ trước

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

4760 / 4760

Nguyên Tôn - Nguyen Ton

1499 / 1501

Nguyên Tôn - Nguyen Ton

Chữ 16.202 05/05/2021

Cục Cưng Có Chiêu - Cuc Cung Co Chieu

52 / 54

Tu La Vũ Thần - Tu La Vu Than

432 / 434

Tu La Vũ Thần - Tu La Vu Than

Chữ 16.180 05/05/2021

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

2015 / 2015

Bán Ngâm - Ban Ngam

73 / 73

Bán Ngâm - Ban Ngam

Chữ 16.179 05/05/2021

Phàm Nhân Tu Tiên - Pham Nhan Tu Tien

2448 / 2448

Lạn Kha Kỳ Duyên - Lan Kha Ky Duyen

342 / 344

Vũ Luyện Điên Phong - Vu Luyen Đien Phong

2695 / 2697

Đế Bá - Đe Ba

5060 / 5062

Đế Bá - Đe Ba

Chữ 16.182 04/05/2021

Thần Khống Thiên Hạ - Than Khong Thien Ha

2673 / 2673

Độc Tôn Tam Giới - Đoc Ton Tam Gioi

3612 / 3612

Vô Thượng Sát Thần - Vo Thuong Sat Than

3254 / 3256