Tục Lạt Giang Hồ

Tuc Lat Giang Ho

Tác giả : Dã Hữu Tử Lộc

Thể loại : Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 13/10/2021 05:35

Tình trạng : 69 / 71 Chapter

Lượt xem: 16179

Tác giả: Dã Hữu Tử Lộc Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp Truyện Tục Lạt Giang Hồ của tác giả Dã Hữu Tử Lộc kể về Lý Đông Thanh cùng Ninh Hòa Trần vốn là hai người chẳng có chút can hệ nào với nhau. Khi Ninh Hòa Trần nổi danh toàn thiên hạ, Lý Đông vẫn là một đứa nhóc nghịch bùn mà thôi Tới khi Ninh Hòa Trần mang tiếng phản bội thiên hạ, người người đuổi đánh, Lý Đông Thanh lại đang biểu diễn trong gánh hát. Mà có lẽ đây chính là đoạn gượng ép nhất để hai người có quan hệ với nhau, vì Lý Đông Thanh diễn chính là Ninh Hòa Trần bán nước, còn có một thân sáo thối được khúc Đạp Tuyết Tầm Mai..
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 69 : Thu Thập Sơn Hà Mười Hai 14/10/2021 06:35
Chapter 68 : Thu Thập Sơn Hà Mười Một 01/10/2021 06:32
Chapter 67 : Thu Thập Sơn Hà Mười 01/10/2021 04:32
Chapter 66 : Thu Thập Sơn Hà Chín 01/10/2021 02:32
Chapter 65 : Thu Thập Sơn Hà Tám 01/10/2021 00:32
Chapter 64 : Thu Thập Sơn Hà Bảy 30/09/2021 22:32
Chapter 63 : Thu Thập Sơn Hà Sáu 30/09/2021 20:32
Chapter 62 : Thu Thập Sơn Hà Năm 30/09/2021 18:32
Chapter 61 : Thu Thập Sơn Hà Bốn 30/09/2021 16:32
Chapter 60 : Thu Thập Sơn Hà Ba 30/09/2021 14:32
Chapter 59 : Thu Thập Sơn Hà Hai 30/09/2021 12:32
Chapter 58 : Thu Thập Sơn Hà Một 30/09/2021 10:32
Chapter 57 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Ba Mươi Lăm 30/09/2021 08:32
Chapter 56 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Ba Mươi Tư 30/09/2021 06:32
Chapter 55 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Ba Mươi Ba 30/09/2021 04:32
Chapter 54 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Ba Mươi Hai 30/09/2021 02:32
Chapter 53 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Ba Mươi Mốt 30/09/2021 00:32
Chapter 52 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Ba Mươi 29/09/2021 22:32
Chapter 51 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Hai Mươi Chín 29/09/2021 20:32
Chapter 50 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Hai Mươi Tám 29/09/2021 18:32
Chapter 49 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Hai Mươi Bảy 29/09/2021 16:32
Chapter 48 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Hai Mươi Sáu 29/09/2021 14:32
Chapter 47 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Hai Mươi Lăm 29/09/2021 12:32
Chapter 46 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Hai Mươi Tư 29/09/2021 10:32
Chapter 45 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Hai Mươi Ba 29/09/2021 08:32
Chapter 44 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Hai Mươi Hai 29/09/2021 06:32
Chapter 43 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Hai Mươi Mốt 29/09/2021 04:32
Chapter 42 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Hai Mươi 29/09/2021 02:32
Chapter 41 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Mười Chín 29/09/2021 00:32
Chapter 40 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Mười Tám 28/09/2021 22:32
Chapter 39 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Mười Bảy 28/09/2021 20:32
Chapter 38 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Mười Sáu 28/09/2021 18:32
Chapter 37 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Mười Lăm 28/09/2021 16:32
Chapter 36 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Mười Bốn 28/09/2021 14:32
Chapter 35 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Mười Ba 28/09/2021 12:32
Chapter 34 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Mười Hai 28/09/2021 10:32
Chapter 33 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Mười Một 31/08/2021 23:28
Chapter 32 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Mười 31/08/2021 21:28
Chapter 31 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Chín 31/08/2021 19:28
Chapter 30 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Tám 31/08/2021 17:28
Chapter 29 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Bảy 31/08/2021 15:28
Chapter 28 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Sáu 31/08/2021 13:28
Chapter 27 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Năm 31/08/2021 11:28
Chapter 26 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Bốn 31/08/2021 09:28
Chapter 25 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Ba 31/08/2021 07:28
Chapter 24 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Hai 31/08/2021 05:28
Chapter 23 : Tam Tử Hoàng Kim Đài Một 31/08/2021 03:28
Chapter 22 : Đạp Tuyết Tầm Mai Hai Mươi Hai 31/08/2021 01:28
Chapter 21 : Đạp Tuyết Tầm Mai Hai Mươi Mốt 30/08/2021 23:28
Chapter 20 : Đạp Tuyết Tầm Mai Hai Mươi 30/08/2021 21:28
Chapter 19 : Đạp Tuyết Tầm Mai Thập Cửu 30/08/2021 19:28
Chapter 18 : Đạp Tuyết Tầm Mai Mười Tám 30/08/2021 17:28
Chapter 17 : Đạp Tuyết Tầm Mai Mười Bảy 30/08/2021 15:28
Chapter 16 : Đạp Tuyết Tầm Mai Mười Sáu 30/08/2021 13:28
Chapter 15 : Đạp Tuyết Tầm Mai Thập Ngũ 30/08/2021 11:28
Chapter 14 : Đạp Tuyết Tầm Mai Thập Tứ 30/08/2021 09:28
Chapter 13 : Đạp Tuyết Tầm Mai Thập Tam 30/08/2021 07:28
Chapter 12 : Đạp Tuyết Tầm Mai Thập Nhị 30/08/2021 05:28
Chapter 11 : Đạp Tuyết Tầm Mai Thập Nhất 30/08/2021 03:28
Chapter 10 : Đạp Tuyết Tầm Mai Mười 30/08/2021 01:28
Chapter 9 : Đạp Tuyết Tầm Mai Chín 29/08/2021 23:28
Chapter 8 : Đạp Tuyết Tầm Mai Tám 29/08/2021 21:28
Chapter 7 : Đạp Tuyết Tầm Mai Bảy 29/08/2021 19:28
Chapter 6 : Đạp Tuyết Tầm Mai Sáu 29/08/2021 17:28
Chapter 5 : Đạp Tuyết Tầm Mai Năm 29/08/2021 15:28
Chapter 4 : Đạp Tuyết Tầm Mai Tứ 29/08/2021 13:28
Chapter 3 : Đạp Tuyết Tầm Mai Tam 29/08/2021 11:28
Chapter 2 : Đạp Tuyết Tầm Mai Nhị 29/08/2021 09:28
Chapter 1 : Đạp Tuyết Tầm Mai Một 29/08/2021 07:28

comment

Có thể bạn thích xem

Giang Hồ Trái (Mốn Nợ Giang Hồ) - Giang Ho Trai (Mon No Giang Ho)

Cập nhật lúc : 01/06/2019 18:41

Tình trạng : 27 / 27 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Giang Hồ Bá Giả, Hồ Thiên Linh Kì - Giang Ho Ba Gia, Ho Thien Linh Ki

Cập nhật lúc : 28/10/2018 14:26

Tình trạng : 23 / 23 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Sắc, Adult - Người lớn, Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ - Nhat Ho Thanh Tra Đao Giang Ho

Cập nhật lúc : 01/12/2018 21:15

Tình trạng : 30 / 30 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là Lật - Con Thuyen Tinh Ban, Noi Lat La Lat

Cập nhật lúc : 22/12/2019 08:26

Tình trạng : 69 / 69 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc - Tieu Thiep Lat Ban, Đau Lat Vuong Gia Phuc Hac

Cập nhật lúc : 04/06/2020 10:41

Tình trạng : 93 / 95 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Gia Đấu, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ - Nam Tuc Phu Cua Đong Bac Ho

Cập nhật lúc : 25/09/2019 17:34

Tình trạng : 252 / 252 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Giang Hồ Ký - Giang Ho Ky

Cập nhật lúc : 07/12/2018 18:26

Tình trạng : 47 / 47 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ngao Du Giang Hồ - Ngao Du Giang Ho

Cập nhật lúc : 01/10/2017 01:27

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bảo Vật Giang Hồ - Bao Vat Giang Ho

Cập nhật lúc : 16/01/2019 07:43

Tình trạng : 21 / 21 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Giang Hồ Đoạt Kiếp - Giang Ho Đoat Kiep

Cập nhật lúc : 19/01/2018 15:13

Tình trạng : 55 / 55 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Đề Ấn Giang Hồ - Đe Ấn Giang Ho

Cập nhật lúc : 23/05/2017 12:14

Tình trạng : 95 / 95 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Giang Hồ Xảo Khách - Giang Ho Xao Khach

Cập nhật lúc : 16/01/2019 21:26

Tình trạng : 50 / 50 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 18/10/2021 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.283

Đọc truyện

Cục Cưng Có Chiêu - Cuc Cung Co Chieu

Cập nhật lúc : 18/10/2021 23:30

Tình trạng : 1315 / 1317 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.214

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 18/10/2021 11:43

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.411

Đọc truyện

Rể Quý Trời Cho - Re Quy Troi Cho

Cập nhật lúc : 18/10/2021 19:42

Tình trạng : 1851 / 1853 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.246

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 18/10/2021 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.199

Đọc truyện

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng - Toi Cuong Than Thoai Đe Hoang

Cập nhật lúc : 18/10/2021 21:41

Tình trạng : 2383 / 2383 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.191

Đọc truyện