Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương

Tu Tai Gia Tieu Kieu Nuong

Tác giả : Giáp Ất

Thể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 23/11/2022 06:59

Tình trạng : 457 / 457 Chapter

Lượt xem: 16181

Convert: Yappa [Tàng thư viện] Edit: Penallral Số chương: 457 gồm ngoại truyện Thể loại: Điền văn, cổ đại, lông gà vỏ tỏi VĂN ÁN: Bất ngờ xuyên không, sinh hoạt gian nan, cha mẹ mất sớm, còn hai ấu đệ. Chỉ chừng đó chữ cũng đủ tóm gọn tình cảnh hiện tại của Tống Tân Đồng. Cô không ngờ rằng khi đi công tác lại gặp tai nạn giao thông sau đó xuyên về cổ đại trong một thân thể cũng tên là Tống Tân Đồng. Có điều thiếu nữ này năm nay mười bốn, còn có ba tháng nữa là mười lăm,. Vốn là trưởng tỷ trong nhà, cho nên từ khi phụ thân qua đời, nàng liền gánh trách nhiệm chiếu cố hai ấu đệ song sinh
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 457 : Nhiều năm về sau 23/11/2022 09:29
Chapter 456 : Phiên ngoại về Tiểu Bảo 23/11/2022 07:29
Chapter 455 : Phiên ngoại về Đại Bảo 23/11/2022 05:29
Chapter 454 : Phiên ngoại về Noãn Noãn (2) 23/11/2022 03:29
Chapter 453 : Phiên ngoại về Noãn Noãn (1) 23/11/2022 01:29
Chapter 452 : Phiên ngoại - Hằng ngày (36) 22/11/2022 23:29
Chapter 451 : Phiên ngoại - Hằng ngày (35) 22/11/2022 21:29
Chapter 450 : Phiên ngoại - Hằng ngày (34) 22/11/2022 19:29
Chapter 449 : Phiên ngoại- Hằng ngày (33) 22/11/2022 17:29
Chapter 448 : Phiên ngoại - Hằng ngày (32) 22/11/2022 15:29
Chapter 447 : Phiên ngoại - Hằng ngày (31) 22/11/2022 13:29
Chapter 446 : Phiên ngoại Hằng ngày (30) 22/11/2022 11:29
Chapter 445 : Phiên ngoại - Hằng ngày (29) 22/11/2022 09:29
Chapter 444 : Phiên ngoại - Hằng ngày (28) 22/11/2022 07:29
Chapter 443 : Phiên ngoại - Hằng ngày (27) 22/11/2022 05:29
Chapter 442 : Phiên ngoại - Hằng ngày (26) 22/11/2022 03:29
Chapter 441 : Phiên ngoại - Hằng ngày (25) 22/11/2022 01:29
Chapter 440 : Phiên ngoại - Hằng ngày (24) 21/11/2022 23:29
Chapter 439 : Phiên ngoại - Hằng ngày (23) 21/11/2022 21:29
Chapter 438 : Phiên ngoại - Hằng ngày (22) 21/11/2022 19:29
Chapter 437 : Phiên ngoại - Hằng ngày (21) 21/11/2022 17:29
Chapter 436 : Phiên ngoại - Hằng ngày (20) 21/11/2022 15:29
Chapter 435 : Phiên ngoại - Hằng ngày (19) 21/11/2022 13:29
Chapter 434 : Phiên ngoại - Hằng ngày (18) 21/11/2022 11:29
Chapter 433 : Phiên ngoại - Hằng ngày (17) 21/11/2022 09:29
Chapter 432 : Phiên ngoại - Hằng ngày (16) 21/11/2022 07:29
Chapter 431 : Phiên ngoại - Hằng ngày (15) 21/11/2022 05:29
Chapter 430 : Phiên ngoại - Hằng ngày (14) 21/11/2022 03:29
Chapter 429 : Phiên ngoại - Hằng ngày (13) 21/11/2022 01:29
Chapter 428 : Phiên ngoại - Hằng ngày (12) 20/11/2022 23:29
Chapter 427 : Phiên ngoại - Hằng ngày (11) 20/11/2022 21:29
Chapter 426 : Phiên ngoại - Hằng ngày (10) 20/11/2022 19:29
Chapter 425 : Phiên ngoại - Hằng ngày (9) 20/11/2022 17:29
Chapter 424 : Phiên ngoại - Hằng ngày (8) 20/11/2022 15:29
Chapter 423 : Phiên ngoại - Hằng ngày (7) 20/11/2022 13:29
Chapter 422 : Phiên ngoại- Hằng ngày (6) 20/11/2022 11:29
Chapter 421 : Phiên ngoại - Hằng ngày (5) 20/11/2022 09:29
Chapter 420 : Phiên ngoại - Hằng ngày 4 20/11/2022 07:29
Chapter 419 : Phiên ngoại - Hằng ngày 3 20/11/2022 05:29
Chapter 418 : Phiên ngoại: Hằng ngày (2) 20/11/2022 03:29
Chapter 417 : Phiên ngoại: Hằng ngày (1) 20/11/2022 01:29
Chapter 416 : Sinh song thai 19/11/2022 23:29
Chapter 415 : An trí thỏa đáng 19/11/2022 21:29
Chapter 414 : Chuyển nhà mới 19/11/2022 19:29
Chapter 413 : Nãi nãi không khóc 19/11/2022 17:29
Chapter 412 : Lục mẫu đến kinh 19/11/2022 15:29
Chapter 411 : Mua nhà định cư 19/11/2022 13:29
Chapter 410 : Đỗ Trạng nguyên 19/11/2022 11:29
Chapter 409 : Thi Đình 19/11/2022 09:29
Chapter 408 : Song hỷ lâm môn 19/11/2022 07:29
Chapter 407 : Trồng thịt 19/11/2022 05:29
Chapter 406 : Ta thuộc về Tân Đồng 19/11/2022 03:29
Chapter 405 : Thiếp mời quá nhiều 19/11/2022 01:29
Chapter 404 : Thi xong 18/11/2022 23:29
Chapter 403 : Thi Hội 18/11/2022 21:29
Chapter 402 : Đánh đòn 18/11/2022 19:29
Chapter 401 : Trừ tịch ba người 18/11/2022 17:29
Chapter 400 : Vô công bất thụ lộc 18/11/2022 15:29
Chapter 399 : Không dám nhận 18/11/2022 13:29
Chapter 398 : Mua thôn trang 18/11/2022 11:29
Chapter 397 : Quan sát 18/11/2022 09:29
Chapter 396 : Vào kinh 18/11/2022 07:29
Chapter 395 : Cáo biệt 18/11/2022 05:29
Chapter 394 : Tế bái 18/11/2022 03:29
Chapter 393 : Hạ gia thôn 18/11/2022 01:29
Chapter 392 : Sinh đệ đệ cho Noãn Noãn 17/11/2022 23:29
Chapter 391 : Lại về thôn 17/11/2022 21:29
Chapter 390 : Nhận họ hàng? 17/11/2022 19:29
Chapter 389 : Lộc Minh yến 17/11/2022 17:29
Chapter 388 : Con mà men nói mê sảng 17/11/2022 15:29
Chapter 387 : Trúng cử 17/11/2022 13:29
Chapter 386 : Trốn miêu miêu 17/11/2022 11:29
Chapter 385 : Về thôn 17/11/2022 09:29
Chapter 384 : Ghét bỏ cha 17/11/2022 07:29
Chapter 383 : Kỳ thi Hương 17/11/2022 05:29
Chapter 382 : Phụ thân, Noãn Noãn nhớ người 17/11/2022 03:29
Chapter 381 : Nam nhân trung niên 17/11/2022 01:29
Chapter 380 : Tửu lâu Giang Nam 16/11/2022 23:29
Chapter 379 : Tình nồng ý trường 16/11/2022 21:29
Chapter 378 : Khóc đến tê tâm liệt phế 16/11/2022 19:29
Chapter 377 : Ba nữ nhân một đài kịch 16/11/2022 17:29
Chapter 376 : Nương tử quan trọng nhất 16/11/2022 15:29
Chapter 375 : Noãn Noãn không nháo 16/11/2022 13:29
Chapter 374 : Ghen 16/11/2022 11:29
Chapter 373 : Người minh bạch 16/11/2022 09:29
Chapter 372 : Hối hận cũng vô dụng! 16/11/2022 07:29
Chapter 371 : Đùi vàng 16/11/2022 05:29
Chapter 370 : Giai đoạn chuẩn bị trước 16/11/2022 03:29
Chapter 369 : Danh thiếp tiến cử hiền tài 16/11/2022 01:29
Chapter 368 : Thương cơ 15/11/2022 23:29
Chapter 367 : Dân phong thuần phác 15/11/2022 21:29
Chapter 366 : Noãn Noãn trăm ngày 15/11/2022 19:29
Chapter 365 : Thích ngực lớn 15/11/2022 17:29
Chapter 364 : Bát tự không hợp 15/11/2022 15:29
Chapter 363 : Đôi bên cùng có lợi 15/11/2022 13:29
Chapter 362 : Huyện lệnh tới cửa 15/11/2022 11:29
Chapter 361 : Ghen 15/11/2022 09:29
Chapter 360 : Thịt khô hun khói 15/11/2022 07:29
Chapter 359 : Cháu ngoại gái là nhặt về? 15/11/2022 05:29
Chapter 358 : Đặt tên 15/11/2022 03:29
Chapter 357 : Là một nữ hài 15/11/2022 01:29
Chapter 356 : Bé con sinh ra 14/11/2022 23:29
Chapter 355 : Nghỉ 14/11/2022 21:29
Chapter 354 : Còn chưa sinh 14/11/2022 19:29
Chapter 353 : Từ tỷ tỷ biến thành thẩm 14/11/2022 17:29
Chapter 352 : Quản thê nghiêm 14/11/2022 15:29
Chapter 351 : Đi săn 14/11/2022 13:29
Chapter 350 : Luyện tập 14/11/2022 11:29
Chapter 349 : Triền miên lâm ly 14/11/2022 09:29
Chapter 348 : Tiểu thúc ngươi thật ngốc 14/11/2022 07:29
Chapter 347 : Đùi vàng 14/11/2022 05:29
Chapter 346 : Nam chủ ngoại nữ chủ nội 14/11/2022 03:29
Chapter 345 : Tình nhân trong mắt thành Tây Thi 14/11/2022 01:29
Chapter 344 : Tồn lương thực 13/11/2022 23:29
Chapter 343 : Hậu trường 13/11/2022 21:29
Chapter 342 : Ở riêng 13/11/2022 19:29
Chapter 341 : Phương pháp kiếm tiền 13/11/2022 17:29
Chapter 340 : Tửu lâu khai trương lại 13/11/2022 15:29
Chapter 339 : Đưa tiễn 13/11/2022 13:29
Chapter 338 : Tặng quà 13/11/2022 11:29
Chapter 337 : Là một quan tốt 13/11/2022 09:29
Chapter 336 : Tỷ bất công 13/11/2022 07:29
Chapter 335 : Bình an về nhà 13/11/2022 05:29
Chapter 334 : Chân tướng rõ ràng 13/11/2022 03:29
Chapter 333 : Lật trời! 13/11/2022 01:29
Chapter 332 : Hung hăng đánh 12/11/2022 23:29
Chapter 331 : Chết không nhắm mắt 12/11/2022 21:29
Chapter 330 : Báo tin 12/11/2022 19:29
Chapter 329 : Ngoại thất 12/11/2022 17:29
Chapter 328 : Ngươi dám đùa bản quan! 12/11/2022 15:29
Chapter 327 : Động thai 12/11/2022 13:29
Chapter 326 : Huyện lệnh rất sắc 12/11/2022 11:29
Chapter 325 : Ăn đồ Thiu 12/11/2022 09:29
Chapter 324 : Lên công đường 12/11/2022 07:29
Chapter 323 : Ngươi tiện nhân này! 12/11/2022 05:29
Chapter 322 : Bị bắt đi 12/11/2022 03:29
Chapter 321 : Ăn chết người 12/11/2022 01:29
Chapter 320 : Mứt 11/11/2022 23:29
Chapter 319 : Vào núi 11/11/2022 21:29
Chapter 318 : Đưa tôm 11/11/2022 19:29
Chapter 317 : Dây khoai lang 11/11/2022 17:29
Chapter 316 : Tặng lễ 11/11/2022 15:29
Chapter 315 : Quà mừng 11/11/2022 13:29
Chapter 314 : Mọc rất tốt 11/11/2022 11:29
Chapter 313 : Tán gẫu (2) 11/11/2022 09:29
Chapter 312 : Tán gẫu (1) 11/11/2022 07:29
Chapter 311 : Trở về nhà 11/11/2022 05:29
Chapter 310 : Thê nô 11/11/2022 03:29
Chapter 309 : Tuần sát 11/11/2022 01:29
Chapter 308 : Thu đồ Đệ dựa vào duyên phận 10/11/2022 23:29
Chapter 307 : Trời sinh ăn ý 10/11/2022 21:29
Chapter 306 : Nếu không thì định hôn từ bé? 10/11/2022 19:29
Chapter 305 : Tửu lâu khai trương 10/11/2022 17:29
Chapter 304 10/11/2022 15:29
Chapter 303 : Chuẩn bị 10/11/2022 13:29
Chapter 302 : Trang hoàng xong 10/11/2022 11:29
Chapter 301 : Bất mãn 10/11/2022 09:29
Chapter 300 : Tống cổ 10/11/2022 07:29
Chapter 299 : Tiền căn 10/11/2022 05:29
Chapter 298 : Khinh thường 10/11/2022 03:29
Chapter 297 : Uyên ương có thể ăn sao? 10/11/2022 01:29
Chapter 296 : Trang hoàng 09/11/2022 23:29
Chapter 295 : Mua thôn trang 09/11/2022 21:29
Chapter 294 : Miệng đều cay sưng lên 09/11/2022 19:29
Chapter 293 : Đây là… con trai của ngươi? 09/11/2022 17:29
Chapter 292 09/11/2022 15:29
Chapter 291 : Con gái tốt hơn 09/11/2022 13:29
Chapter 290 : Xem cửa hàng 09/11/2022 11:29
Chapter 289 : Thuê cửa hàng 09/11/2022 09:29
Chapter 288 : Chỗ ở mới 09/11/2022 07:29
Chapter 287 : Tới cửa xin lỗi 09/11/2022 05:29
Chapter 286 : Cháo thi đậu trạng nguyên 09/11/2022 03:29
Chapter 285 : Ngươi nói ai nhà quê đó? 09/11/2022 01:29
Chapter 284 : Bị xem thường 08/11/2022 23:29
Chapter 283 : Mưu đồ Bí mật 08/11/2022 21:29
Chapter 282 : Động thai khí 08/11/2022 19:29
Chapter 281 : Đêm dạo Lĩnh Nam thành 08/11/2022 17:29
Chapter 280 : Khách quen cũ 08/11/2022 15:29
Chapter 279 : Phí vào thành 08/11/2022 13:29
Chapter 278 : Tại sao muốn giết người? 08/11/2022 11:29
Chapter 277 : Xảy ra án mạng gì? 08/11/2022 09:29
Chapter 276 : Lục tú tài bị nữ nhân theo dõi 08/11/2022 07:29
Chapter 275 : Đã xảy ra chuyện? 08/11/2022 05:29
Chapter 274 : Tỷ sao mặt ngươi hồng như thế? 08/11/2022 03:29
Chapter 273 : Đêm ở dịch quán 08/11/2022 01:29
Chapter 272 : Không nghĩ tới là người như vậy! 07/11/2022 23:29
Chapter 271 : Đêm nguyệt hắc phong cao 07/11/2022 21:29
Chapter 270 : Cầu duyên 07/11/2022 19:29
Chapter 269 : Trao đổi thịt khô 07/11/2022 17:29
Chapter 268 : Lì lợm la liếm 07/11/2022 15:29
Chapter 267 : Thả đèn sông 07/11/2022 13:29
Chapter 266 : Hội đèn lồng đêm thất tịch 07/11/2022 11:29
Chapter 265 : Người sớm chết rồi! 07/11/2022 09:29
Chapter 264 : Trả đũa 07/11/2022 07:29
Chapter 263 : Cố nhân tới tìm 07/11/2022 05:29
Chapter 262 : Diễn xuất thật tốt! 07/11/2022 03:29
Chapter 261 : Bé con động 07/11/2022 01:29
Chapter 260 : Ăn một bữa no nê 06/11/2022 23:29
Chapter 259 : Lời nói khách sáo 06/11/2022 21:29
Chapter 258 : Sớm có chuẩn bị 06/11/2022 19:29
Chapter 257 : Đánh nhau đánh nhau 06/11/2022 17:29
Chapter 256 : Lương tâm bị chó ăn sao! 06/11/2022 15:29
Chapter 255 : Để cho bọn họ đi náo 06/11/2022 13:29
Chapter 254 : Hộ tuyệt hậu 06/11/2022 11:29
Chapter 253 : Tới cửa tìm tra 06/11/2022 09:29
Chapter 252 : Dính líu quan hệ 06/11/2022 07:29
Chapter 251 : Hái lan hoàng giác 06/11/2022 05:29
Chapter 250 : Tu sửa chỉnh đốn tận hiếu 06/11/2022 03:29
Chapter 249 : Huynh đệ của gia gia 06/11/2022 01:29
Chapter 248 05/11/2022 23:29
Chapter 247 : Nhiều quải tử* 05/11/2022 21:29
Chapter 246 : Ra cửa 05/11/2022 19:29
Chapter 245 : Đặt nàng trên đầu quả tim 05/11/2022 17:29
Chapter 244 : Gặm nhiều chân giò lợn 05/11/2022 15:29
Chapter 243 : Làm tương ớt 05/11/2022 13:29
Chapter 242 : Tống quan 05/11/2022 11:29
Chapter 241 : Bắt gian 05/11/2022 09:29
Chapter 240 : Trèo tường vào sân 05/11/2022 07:29
Chapter 239 : Hỏi thăm 05/11/2022 05:29
Chapter 238 : Thu ớt 05/11/2022 03:29
Chapter 237 : Là bà ta? 05/11/2022 01:29
Chapter 236 04/11/2022 23:29
Chapter 235 : Xưởng gặp chuyện không may rồi 04/11/2022 21:29
Chapter 234 : Vũ khí bí mật 04/11/2022 19:29
Chapter 233 : Thứ đồ Thiếu đạo đức! 04/11/2022 17:29
Chapter 232 : Tạ gia xảy ra chuyện 04/11/2022 15:29
Chapter 231 : Dọn nhà cho thỏ 04/11/2022 13:29
Chapter 230 : Trên đường đi gặp Hoa Hỉ Thước 04/11/2022 11:29
Chapter 229 : Mua ngó sen 04/11/2022 09:29
Chapter 228 04/11/2022 07:29
Chapter 227 : Ai khóc ở bên trong? 04/11/2022 05:29
Chapter 226 : Có phải là song thai hay không? 04/11/2022 03:29
Chapter 225 : Chàng vậy mà nói dối với nương 04/11/2022 01:29
Chapter 224 : Khó sinh? 03/11/2022 23:29
Chapter 223 : Sắp sửa xong 03/11/2022 21:29
Chapter 222 : Đẩy mạnh vào nước 03/11/2022 19:29
Chapter 221 : An bài làm việc 03/11/2022 17:29
Chapter 220 : Khoai lang chuyển tới 03/11/2022 15:29
Chapter 219 : Viếng mồ Mả 03/11/2022 13:29
Chapter 218 : Đại Nha tìm được 03/11/2022 11:29
Chapter 217 : Cười nữa ta cắn chàng đó 03/11/2022 09:29
Chapter 216 03/11/2022 07:29
Chapter 215 : Trương bà tử lại tới cửa 03/11/2022 05:29
Chapter 214 : Thân mật khắng khít 03/11/2022 03:29
Chapter 213 : Giang Minh Chiêu tới 03/11/2022 01:29
Chapter 212 02/11/2022 23:29
Chapter 211 : Tướng công, chàng đối với ta thật tốt 02/11/2022 21:29
Chapter 210 : Thay áo rửa tay pha trà 02/11/2022 19:29
Chapter 209 : Trong lòng đều biết 02/11/2022 17:29
Chapter 208 : Tức đến trợn trắng mắt 02/11/2022 15:29
Chapter 207 : Đâm tường tự sát 02/11/2022 13:29
Chapter 206 : Nhận sai 02/11/2022 11:29
Chapter 205 : Bắt cua 02/11/2022 09:29
Chapter 204 02/11/2022 07:29
Chapter 203 : Ghen 02/11/2022 05:29
Chapter 202 : Tỷ phu quá dữ 02/11/2022 03:29
Chapter 201 : Gian lận 02/11/2022 01:29
Chapter 200 01/11/2022 23:29
Chapter 199 : Mắc cỡ chết người! 01/11/2022 21:29
Chapter 198 : Khởi công 01/11/2022 19:29
Chapter 197 : Chịu thiệt không phải ta 01/11/2022 17:29
Chapter 196 : Đánh chết tính ta! 01/11/2022 15:29
Chapter 195 : Bà nội cặn bã lại tới cửa 01/11/2022 13:29
Chapter 194 : Chàng hung dữ với ta? 01/11/2022 11:29
Chapter 193 : Chủ ý 01/11/2022 09:29
Chapter 192 01/11/2022 07:29
Chapter 191 : Ngươi trù khuê nữ lão nương? 01/11/2022 05:29
Chapter 190 : Đóng gói 01/11/2022 03:29
Chapter 189 : Không ăn nổi thịt 01/11/2022 01:29
Chapter 188 31/10/2022 23:29
Chapter 187 : Không thể đùa 31/10/2022 21:29
Chapter 186 : Hâm mộ 31/10/2022 19:29
Chapter 185 : Đá cuội 31/10/2022 17:29
Chapter 184 31/10/2022 15:29
Chapter 183 : Nam nhân làm việc là thật đẹp trai nhất 31/10/2022 13:29
Chapter 182 : Kế hoạch mới 31/10/2022 11:29
Chapter 181 : Trúng tú tài 31/10/2022 09:29
Chapter 180 31/10/2022 07:29
Chapter 179 : Quen biết đã lâu 31/10/2022 05:29
Chapter 178 : Tri phủ đại nhân 31/10/2022 03:29
Chapter 177 : Bến tàu mở 31/10/2022 01:29
Chapter 176 30/10/2022 23:29
Chapter 175 : Đồng ký 30/10/2022 21:29
Chapter 174 : Khai trương xưởng 30/10/2022 19:29
Chapter 173 : Căn dặn 30/10/2022 17:29
Chapter 172 30/10/2022 15:29
Chapter 171 : Té xỉu 30/10/2022 13:29
Chapter 170 : Trò chuyện ban đêm 30/10/2022 11:29
Chapter 169 : Quá nhiều khoai lang 30/10/2022 09:29
Chapter 168 30/10/2022 07:29
Chapter 167 : Đừng hỏi ta được không? 30/10/2022 05:29
Chapter 166 : Ba cửa hàng 30/10/2022 03:29
Chapter 165 : Vào thành 30/10/2022 01:29
Chapter 164 29/10/2022 23:29
Chapter 163 : Ta thích nàng 29/10/2022 21:29
Chapter 162 : Ăn bánh ngọt 29/10/2022 19:29
Chapter 161 : Sinh nhật cặp song sinh 29/10/2022 17:29
Chapter 160 29/10/2022 15:29
Chapter 159 : Nương đối với ta rất tốt 29/10/2022 13:29
Chapter 158 : Hoạt tiết trúc đặc biệt màu mỡ 29/10/2022 11:29
Chapter 157 : Cảm tình thật tốt 29/10/2022 09:29
Chapter 156 29/10/2022 07:29
Chapter 155 : Đang suy nghĩ gì 29/10/2022 05:29
Chapter 154 : Trai tài gái sắc 29/10/2022 03:29
Chapter 153 : Bản quan nói chưa gả liền chưa gả! 29/10/2022 01:29
Chapter 152 28/10/2022 23:29
Chapter 151 : Tỷ, đệ rất nhớ tỷ 28/10/2022 21:29
Chapter 150 : Đêm động phòng hoa chúc 28/10/2022 19:29
Chapter 149 : Bái đường thành thân 28/10/2022 17:29
Chapter 148 28/10/2022 15:29
Chapter 147 : Xoay người làm quốc trượng 28/10/2022 13:29
Chapter 146 : Bát tự là tuyệt phối 28/10/2022 11:29
Chapter 145 : Ta cưới nàng 28/10/2022 09:29
Chapter 144 28/10/2022 07:29
Chapter 143 : Phát sinh chuyện lớn rồi! 28/10/2022 05:29
Chapter 142 : Ngươi có còn xấu hổ hay không?! 28/10/2022 03:29
Chapter 141 : Hủy trong sạch 28/10/2022 01:29
Chapter 140 27/10/2022 23:29
Chapter 139 : Nghe trộm 27/10/2022 21:29
Chapter 138 : Huynh muội Lưu gia 27/10/2022 19:29
Chapter 137 : Nhị cô tới cửa 27/10/2022 17:29
Chapter 136 27/10/2022 15:29
Chapter 135 : Chúc tết 27/10/2022 13:29
Chapter 134 : Đón giao thừa 27/10/2022 11:29
Chapter 133 : Trừ tịch 27/10/2022 09:29
Chapter 132 27/10/2022 07:29
Chapter 131 : Cô nương ngài quả thực là tùy hứng 27/10/2022 05:29
Chapter 130 : Bàn của phu tử cũng có lê 27/10/2022 03:29
Chapter 129 : Đông chí 27/10/2022 01:29
Chapter 128 26/10/2022 23:29
Chapter 127 : Ngươi còn có thể đi săn? 26/10/2022 21:29
Chapter 126 : Thành thân 26/10/2022 19:29
Chapter 125 : Nó có thể cắn đệ hay không a? 26/10/2022 17:29
Chapter 124 26/10/2022 15:29
Chapter 123 : Một bữa ngươi ăn bao nhiêu? 26/10/2022 13:29
Chapter 122 : Nữ tử cao lớn như tráng hán 26/10/2022 11:29
Chapter 121 : Mua ngựa 26/10/2022 09:29
Chapter 120 26/10/2022 07:29
Chapter 119 : Bắt trộm 26/10/2022 05:29
Chapter 118 : Tính tình 26/10/2022 03:29
Chapter 117 : Làm thiếp 26/10/2022 01:29
Chapter 116 25/10/2022 23:29
Chapter 115 : Sinh nhật 25/10/2022 21:29
Chapter 114 : Lục tú tài, thật khéo! 25/10/2022 19:29
Chapter 113 : Đếm bạc 25/10/2022 17:29
Chapter 112 25/10/2022 15:29
Chapter 111 : Tâm vẫn nghiêng về phía Lục Vân Khai 25/10/2022 13:29
Chapter 110 : Tạ gia muốn bí phương 25/10/2022 11:29
Chapter 109 : Bán đứt một lần 25/10/2022 09:29
Chapter 108 25/10/2022 07:29
Chapter 107 : Kỳ hoa Tống gia 25/10/2022 05:29
Chapter 106 : Tiểu hài tử làm ầm ĩ 25/10/2022 03:29
Chapter 105 : Mời khách 25/10/2022 01:29
Chapter 104 24/10/2022 23:29
Chapter 103 : Đưa lên 24/10/2022 21:29
Chapter 102 : Động thổ 24/10/2022 19:29
Chapter 101 : Đỏ mặt 24/10/2022 17:29
Chapter 100 24/10/2022 15:29
Chapter 99 : Đêm thất tịch 24/10/2022 13:29
Chapter 98 : Làm ruộng tôm 24/10/2022 11:29
Chapter 97 : Đúng dịp 24/10/2022 09:29
Chapter 96 24/10/2022 07:29
Chapter 95 : Mời sư phó 24/10/2022 05:29
Chapter 94 : Mua đất 24/10/2022 03:29
Chapter 93 : Chia hoa hồng 24/10/2022 01:29
Chapter 92 23/10/2022 23:29
Chapter 91 : Gặp khâm sai 23/10/2022 21:29
Chapter 90 : Thiết kế 23/10/2022 19:29
Chapter 89 : Bắt trộm 23/10/2022 17:29
Chapter 88 23/10/2022 15:29
Chapter 87 : Muốn mua 23/10/2022 13:29
Chapter 86 : Gặp Lại Tam 23/10/2022 11:29
Chapter 85 : Vạn A Hương 23/10/2022 09:29
Chapter 84 23/10/2022 07:29
Chapter 83 : Ép giá 23/10/2022 05:29
Chapter 82 : Khách không mời mà đến 23/10/2022 03:29
Chapter 81 : Tam hỉ lâm môn 23/10/2022 01:29
Chapter 80 22/10/2022 23:29
Chapter 79 : Bán hết 22/10/2022 21:29
Chapter 78 : Bán cơm tối 22/10/2022 19:29
Chapter 77 : Tiêu chảy 22/10/2022 17:29
Chapter 76 22/10/2022 15:29
Chapter 75 : Cãi nhau 22/10/2022 13:29
Chapter 74 : Bị sao chép 22/10/2022 11:29
Chapter 73 : Hàng xóm tốt 22/10/2022 09:29
Chapter 72 22/10/2022 07:29
Chapter 71 : Làm tôm 22/10/2022 05:29
Chapter 70 : Rửa sạch 22/10/2022 03:29
Chapter 69 : Hà gia 22/10/2022 01:29
Chapter 68 21/10/2022 23:29
Chapter 67 : Bắt tôm 21/10/2022 21:29
Chapter 66 : Tôm hùm nước ngọt 21/10/2022 19:29
Chapter 65 : Đưa đồ ăn 21/10/2022 17:29
Chapter 64 21/10/2022 15:29
Chapter 63 : Buôn bán 21/10/2022 13:29
Chapter 62 : Tùng nhung- Matsutake 21/10/2022 11:29
Chapter 61 : Chia phần 21/10/2022 09:29
Chapter 60 21/10/2022 07:29
Chapter 59 : Ước định 21/10/2022 05:29
Chapter 58 : Khai thông với lừa 21/10/2022 03:29
Chapter 57 : Bán xong 21/10/2022 01:29
Chapter 56 20/10/2022 23:29
Chapter 55 : Người mua nhiều 20/10/2022 21:29
Chapter 54 : Ý nghĩ 20/10/2022 19:29
Chapter 53 : Đẻ trứng 20/10/2022 17:29
Chapter 52 20/10/2022 15:29
Chapter 51 : Trả lại tiền (2) 20/10/2022 13:29
Chapter 50 : Trả lại tiền (1) 20/10/2022 11:29
Chapter 49 : Ăn cơm 20/10/2022 09:29
Chapter 48 20/10/2022 07:29
Chapter 47 : Buôn bán 20/10/2022 05:29
Chapter 46 : Mang trẻ con vào thành 20/10/2022 03:29
Chapter 45 : Bán nấm 20/10/2022 01:29
Chapter 44 19/10/2022 23:29
Chapter 43 : Hôi bào 19/10/2022 21:29
Chapter 42 : Cá nướng 19/10/2022 19:29
Chapter 41 : Bán cá 19/10/2022 17:29
Chapter 40 19/10/2022 15:29
Chapter 39 : Ăn cá 19/10/2022 13:29
Chapter 38 : Đưa rau 19/10/2022 11:29
Chapter 37 : Tìm rau 19/10/2022 09:29
Chapter 36 19/10/2022 07:29
Chapter 35 : Tống quan 19/10/2022 05:29
Chapter 34 : Bắt trộm 19/10/2022 03:29
Chapter 33 : Luyện chữ 19/10/2022 01:29
Chapter 32 18/10/2022 23:29
Chapter 31 : Đưa rau 18/10/2022 21:29
Chapter 30 : Bàn bạc 18/10/2022 19:29
Chapter 29 : Đưa tiền 18/10/2022 17:29
Chapter 28 18/10/2022 15:29
Chapter 27 : Lập văn thư 18/10/2022 13:29
Chapter 26 : Chưng trứng 18/10/2022 11:29
Chapter 25 : Lại Tam 18/10/2022 09:29
Chapter 24 18/10/2022 07:29
Chapter 23 : Lên núi 18/10/2022 05:29
Chapter 22 : Mời hỗ trợ 18/10/2022 03:29
Chapter 21 : Dạy đệ 18/10/2022 01:29
Chapter 20 17/10/2022 23:29
Chapter 19 : Cái thứ đồ Chơi! *Tức giận* 17/10/2022 21:29
Chapter 18 : Hiệp nghị 17/10/2022 19:29
Chapter 17 : Đàm phán 17/10/2022 17:29
Chapter 16 17/10/2022 15:29
Chapter 15 : Vào núi 17/10/2022 13:29
Chapter 14 : Năm lượng 17/10/2022 11:29
Chapter 13 : Ngươi muốn bao nhiêu? 17/10/2022 09:29
Chapter 12 17/10/2022 07:29
Chapter 11 : Rơi xuống nước 17/10/2022 05:29
Chapter 10 : Về nhà 17/10/2022 03:29
Chapter 9 : Mua thịt 17/10/2022 01:29
Chapter 8 16/10/2022 23:29
Chapter 7 : Đào cỏ 16/10/2022 21:29
Chapter 6 : Gặp rắn 16/10/2022 19:29
Chapter 5 : Định luận 16/10/2022 17:29
Chapter 4 : Cãi nhau 16/10/2022 15:29
Chapter 3 : Mười lượng 16/10/2022 13:29
Chapter 2 : Ầm ĩ 16/10/2022 11:29
Chapter 1 : Tỉnh lại 16/10/2022 09:29

comment

Có thể bạn thích xem

Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc (Ký Sự Của Tiểu Nương Tử) - Trung Sinh Tieu Nuong Tu Ghi Viec (Ky Su Cua Tieu Nuong Tu)

Cập nhật lúc : 01/06/2021 08:28

Tình trạng : 108 / 110 Chapter

Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Tiết Gia Tiểu Nương Tử - Tiet Gia Tieu Nuong Tu

Cập nhật lúc : 25/12/2019 15:11

Tình trạng : 102 / 102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Nông Gia Tiểu Nương Tử - Nong Gia Tieu Nuong Tu

Cập nhật lúc : 18/08/2023 00:28

Tình trạng : 78 / 80 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Điền Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử - Đai Quan Gia Tieu Nuong Tu

Cập nhật lúc : 24/11/2016 12:01

Tình trạng : 95 / 95 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Tiểu Kiều Nương Của Nhà Thợ Rèn - Tieu Kieu Nuong Cua Nha Tho Ren

Cập nhật lúc : 28/09/2022 22:28

Tình trạng : 79 / 81 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Điền Văn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.190

Đọc truyện

Nữ Đồ Tể Cùng Tiểu Kiều Nương - Nu Đo Te Cung Tieu Kieu Nuong

Cập nhật lúc : 18/08/2023 00:30

Tình trạng : 71 / 73 Chapter

Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Giang Nam Kiều Nương Tử - Giang Nam Kieu Nuong Tu

Cập nhật lúc : 15/07/2018 22:43

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo! - Nuong Tu, Nang Đung Qua Kieu Ngao!

Cập nhật lúc : 11/02/2019 05:39

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi - Hoang Gia Tieu Kieu Phi

Cập nhật lúc : 11/05/2022 20:38

Tình trạng : 407 / 407 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Giang Nam Tiếu Nương Tử - Giang Nam Tieu Nuong Tu

Cập nhật lúc : 09/06/2018 12:13

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Độc Sủng Tiểu Nương Tử - Đoc Sung Tieu Nuong Tu

Cập nhật lúc : 01/07/2019 03:56

Tình trạng : 20 / 22 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mờ Nhạt Tiểu Nương Tử...??? - Mo Nhat Tieu Nuong Tu...???

Cập nhật lúc : 19/09/2021 14:03

Tình trạng : 53 / 55 Chapter

Thể loại: Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Cô Ấy Quá Ngọt Ngào - Co Ấy Qua Ngot Ngao

Cập nhật lúc : 28/11/2023 17:09

Tình trạng : 111 / 111 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 04/12/2023 17:03

Tình trạng : 2617 / 2619 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.414

Đọc truyện

Thần Chủ Ở Rể - Than Chu Ở Re

Cập nhật lúc : 04/12/2023 19:58

Tình trạng : 1124 / 1126 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.192

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 04/12/2023 18:31

Tình trạng : 4209 / 4211 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Thần Vương Lệnh - Than Vuong Lenh

Cập nhật lúc : 04/12/2023 15:34

Tình trạng : 790 / 792 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Nữ Vương Đồng Nát Ở Tinh Tế - Nu Vuong Đong Nat Ở Tinh Te

Cập nhật lúc : 04/12/2023 14:04

Tình trạng : 203 / 205 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Xuyên Không, Nữ Cường, Comedy - Hài Hước

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện