Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Tu Chan Noi Chuyen Phiem Quan

Tác giả : Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết

Thể loại : Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 02/09/2020 19:11

Tình trạng : 301 / 303 Chapter

Lượt xem: 16179

Một ngày, Tống Thư Hàng ngoài ý muốn gia nhập một nhóm chat nghiện tiên hiệp thâm niên, các thành viên trong nhóm đều lấy 'Đạo hữu' xưng hô, danh hiệu đều là Phủ chủ, Động chủ, Chân nhân, Thiên Sư.Ngay cả con chó cảnh lạc đường của chủ nhóm đều xưng là đại yêu khuyển rời nhà trốn đi. Cả ngày nói chuyện là luyện đan, xông bí cảnh, luyện công kinh nghiệm cái gì. Đột nhiên có một ngày, lặn xuống nước hồi lâu hắn đột nhiên phát hiện..
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 301 03/09/2020 06:11
Chapter 300 21/09/2020 22:41
Chapter 295 30/08/2020 12:11
Chapter 299 22/09/2020 01:42
Chapter 294 30/08/2020 10:11
Chapter 293 30/08/2020 08:11
Chapter 292 30/08/2020 06:11
Chapter 291 30/08/2020 04:11
Chapter 290 30/08/2020 02:11
Chapter 289 30/08/2020 00:11
Chapter 288 29/08/2020 22:11
Chapter 287 29/08/2020 20:11
Chapter 286 29/08/2020 18:11
Chapter 285 29/08/2020 16:11
Chapter 284 29/08/2020 14:11
Chapter 283 26/08/2020 06:11
Chapter 282 26/08/2020 04:11
Chapter 281 26/08/2020 02:11
Chapter 280 25/08/2020 22:11
Chapter 279 25/08/2020 20:11
Chapter 278 21/08/2020 16:11
Chapter 277 21/08/2020 09:10
Chapter 276 21/08/2020 07:10
Chapter 275 21/08/2020 05:10
Chapter 274 21/08/2020 03:10
Chapter 273 20/08/2020 12:10
Chapter 272 19/08/2020 16:10
Chapter 271 19/08/2020 14:10
Chapter 270 16/08/2020 18:11
Chapter 269 16/08/2020 16:11
Chapter 268 16/08/2020 14:11
Chapter 267 16/08/2020 12:11
Chapter 266 15/08/2020 09:11
Chapter 265 15/08/2020 07:11
Chapter 264 15/08/2020 05:11
Chapter 263 14/08/2020 12:10
Chapter 262 14/08/2020 10:10
Chapter 260 13/08/2020 02:11
Chapter 259 13/08/2020 00:11
Chapter 258 12/08/2020 22:11
Chapter 257 12/08/2020 20:11
Chapter 256 12/08/2020 18:11
Chapter 255 12/08/2020 16:11
Chapter 254 12/08/2020 14:11
Chapter 253 12/08/2020 12:11
Chapter 252 12/08/2020 10:11
Chapter 251 12/08/2020 08:11
Chapter 250 12/08/2020 06:11
Chapter 249 12/08/2020 04:11
Chapter 248 12/08/2020 02:11
Chapter 247 12/08/2020 00:11
Chapter 246 11/08/2020 22:11
Chapter 245 11/08/2020 20:11
Chapter 244 11/08/2020 18:11
Chapter 243 11/08/2020 16:11
Chapter 242 11/08/2020 14:11
Chapter 241 11/08/2020 12:11
Chapter 240 11/08/2020 10:11
Chapter 239 11/08/2020 08:11
Chapter 238 11/08/2020 06:11
Chapter 237 11/08/2020 04:11
Chapter 236 11/08/2020 02:11
Chapter 235 11/08/2020 00:11
Chapter 234 10/08/2020 22:11
Chapter 233 10/08/2020 20:11
Chapter 232 10/08/2020 18:11
Chapter 231 10/08/2020 16:11
Chapter 230 10/08/2020 14:11
Chapter 229 10/08/2020 12:11
Chapter 228 10/08/2020 10:11
Chapter 227 10/08/2020 08:11
Chapter 226 10/08/2020 06:11
Chapter 225 10/08/2020 04:11
Chapter 224 10/08/2020 02:11
Chapter 223 10/08/2020 00:11
Chapter 222 09/08/2020 22:11
Chapter 221 09/08/2020 20:11
Chapter 220 09/08/2020 18:11
Chapter 219 09/08/2020 16:11
Chapter 218 09/08/2020 14:11
Chapter 217 09/08/2020 12:11
Chapter 216 09/08/2020 10:11
Chapter 215 09/08/2020 08:11
Chapter 214 09/08/2020 06:11
Chapter 213 09/08/2020 04:11
Chapter 212 09/08/2020 02:11
Chapter 211 09/08/2020 00:11
Chapter 210 08/08/2020 22:11
Chapter 209 08/08/2020 20:11
Chapter 208 08/08/2020 18:11
Chapter 207 08/08/2020 16:11
Chapter 206 08/08/2020 14:11
Chapter 205 08/08/2020 12:11
Chapter 204 08/08/2020 10:11
Chapter 203 08/08/2020 08:11
Chapter 202 08/08/2020 06:11
Chapter 201 08/08/2020 04:11
Chapter 200 08/08/2020 02:11
Chapter 199 08/08/2020 00:11
Chapter 198 07/08/2020 22:11
Chapter 197 07/08/2020 20:11
Chapter 196 07/08/2020 18:11
Chapter 195 07/08/2020 16:11
Chapter 194 07/08/2020 14:11
Chapter 193 07/08/2020 12:11
Chapter 192 07/08/2020 10:11
Chapter 191 07/08/2020 08:11
Chapter 190 07/08/2020 06:11
Chapter 189 07/08/2020 04:11
Chapter 188 07/08/2020 02:11
Chapter 187 07/08/2020 00:11
Chapter 186 06/08/2020 22:11
Chapter 185 06/08/2020 20:11
Chapter 184 06/08/2020 18:11
Chapter 183 06/08/2020 16:11
Chapter 182 06/08/2020 14:11
Chapter 181 06/08/2020 12:11
Chapter 180 06/08/2020 10:11
Chapter 179 06/08/2020 08:11
Chapter 178 06/08/2020 06:11
Chapter 177 06/08/2020 04:11
Chapter 176 06/08/2020 02:11
Chapter 175 21/07/2020 11:18
Chapter 174 21/07/2020 09:18
Chapter 173 18/07/2020 18:13
Chapter 172 18/07/2020 16:13
Chapter 171 17/07/2020 08:11
Chapter 170 17/07/2020 06:11
Chapter 169 17/07/2020 04:11
Chapter 168 17/07/2020 02:11
Chapter 167 17/07/2020 00:11
Chapter 166 16/07/2020 22:11
Chapter 165 16/07/2020 20:11
Chapter 164 16/07/2020 18:11
Chapter 163 16/07/2020 16:11
Chapter 162 16/07/2020 14:11
Chapter 161 16/07/2020 12:11
Chapter 160 16/07/2020 10:11
Chapter 159 16/07/2020 08:11
Chapter 158 02/07/2020 20:10
Chapter 158.1 07/02/2020 21:04
Chapter 158.2 07/02/2020 21:04
Chapter 158.3 07/02/2020 21:04
Chapter 158.4 07/02/2020 21:04
Chapter 158.5 07/02/2020 21:04
Chapter 158.6 07/02/2020 21:04
Chapter 157 02/07/2020 18:10
Chapter 156 02/07/2020 16:10
Chapter 155 02/07/2020 14:10
Chapter 154 02/07/2020 12:10
Chapter 153 02/07/2020 10:10
Chapter 152 02/07/2020 08:10
Chapter 151 02/07/2020 06:10
Chapter 150 02/07/2020 04:10
Chapter 149 02/07/2020 02:10
Chapter 148 02/07/2020 00:10
Chapter 147 01/07/2020 22:10
Chapter 146 17/02/2020 08:10
Chapter 145 17/01/2020 10:19
Chapter 144 17/01/2020 08:19
Chapter 143 17/01/2020 06:19
Chapter 142 17/01/2020 04:19
Chapter 141 17/01/2020 02:19
Chapter 140 17/01/2020 00:19
Chapter 139 16/01/2020 22:19
Chapter 138 16/01/2020 20:19
Chapter 137 16/01/2020 18:19
Chapter 136 16/01/2020 16:19
Chapter 135 16/01/2020 14:19
Chapter 134 16/01/2020 12:19
Chapter 133 16/01/2020 10:19
Chapter 132 16/01/2020 08:19
Chapter 131 16/01/2020 06:19
Chapter 130 16/01/2020 04:19
Chapter 129 16/01/2020 02:19
Chapter 128 16/01/2020 00:19
Chapter 127 15/01/2020 22:19
Chapter 126 15/01/2020 20:19
Chapter 125 15/01/2020 18:19
Chapter 124 15/01/2020 16:19
Chapter 123 15/01/2020 14:19
Chapter 122 15/01/2020 12:19
Chapter 121 15/01/2020 10:19
Chapter 120 15/01/2020 08:19
Chapter 119 15/01/2020 06:19
Chapter 118 15/01/2020 04:19
Chapter 117 15/01/2020 02:19
Chapter 116 15/01/2020 00:19
Chapter 115 14/01/2020 22:19
Chapter 114 14/01/2020 20:19
Chapter 113 14/01/2020 18:19
Chapter 112 14/01/2020 16:19
Chapter 111 08/11/2019 00:00
Chapter 110 14/01/2020 12:19
Chapter 109 06/12/2019 00:00
Chapter 108 06/10/2019 00:00
Chapter 107 06/08/2019 00:00
Chapter 106 06/06/2019 00:00
Chapter 105 06/04/2019 00:00
Chapter 104 06/02/2019 00:00
Chapter 103 13/01/2020 22:19
Chapter 102 13/01/2020 20:19
Chapter 101 13/01/2020 18:19
Chapter 100 13/01/2020 16:19
Chapter 99 13/01/2020 14:19
Chapter 98 13/01/2020 12:19
Chapter 97 13/01/2020 10:19
Chapter 96 13/01/2020 08:19
Chapter 95 13/01/2020 06:19
Chapter 94 13/01/2020 04:19
Chapter 93 05/11/2019 00:00
Chapter 92 05/09/2019 00:00
Chapter 91 05/07/2019 00:00
Chapter 90 05/05/2019 00:00
Chapter 89 05/03/2019 00:00
Chapter 88 05/01/2019 00:00
Chapter 87 12/01/2020 14:19
Chapter 86 12/01/2020 12:19
Chapter 85 12/01/2020 10:19
Chapter 84 02/11/2019 00:00
Chapter 83 02/01/2019 00:00
Chapter 82 12/01/2020 04:19
Chapter 81 12/01/2020 02:19
Chapter 80 12/01/2020 00:19
Chapter 79 01/09/2019 00:00
Chapter 78 01/02/2019 00:00
Chapter 77 11/01/2020 18:19
Chapter 76 11/01/2020 16:19
Chapter 75 11/01/2020 14:19
Chapter 74 12/11/2018 00:00
Chapter 73 11/01/2020 10:19
Chapter 72 11/01/2020 08:19
Chapter 71 11/01/2020 06:19
Chapter 70 11/01/2020 04:19
Chapter 69 11/01/2020 02:19
Chapter 68 11/11/2018 00:00
Chapter 67 11/11/2018 00:00
Chapter 66 11/05/2018 00:00
Chapter 65 10/10/2018 00:00
Chapter 64 10/09/2018 00:00
Chapter 63 10/01/2020 14:19
Chapter 62 09/12/2018 00:00
Chapter 61 09/08/2018 00:00
Chapter 60 09/05/2018 00:00
Chapter 59 10/01/2020 06:19
Chapter 58 10/01/2020 04:19
Chapter 57 10/01/2020 02:19
Chapter 56 10/01/2020 00:19
Chapter 55 09/01/2020 22:19
Chapter 54 09/01/2020 20:19
Chapter 53 08/09/2018 00:00
Chapter 52 08/07/2018 00:00
Chapter 51 08/03/2018 00:00
Chapter 50 08/01/2018 00:00
Chapter 49 09/01/2020 10:19
Chapter 48 09/01/2020 08:19
Chapter 47 07/11/2018 00:00
Chapter 46 06/12/2018 00:00
Chapter 45 06/06/2018 00:00
Chapter 44 09/01/2020 00:19
Chapter 43 08/01/2020 22:19
Chapter 42 08/01/2020 20:19
Chapter 41 08/01/2020 18:19
Chapter 40 08/01/2020 16:19
Chapter 39 05/07/2018 00:00
Chapter 38 05/04/2018 00:00
Chapter 37 08/01/2020 10:19
Chapter 36 08/01/2020 08:19
Chapter 35 08/01/2020 06:19
Chapter 34 04/11/2018 00:00
Chapter 33 04/08/2018 00:00
Chapter 32 04/05/2018 00:00
Chapter 31 07/01/2020 22:19
Chapter 30 07/01/2020 20:19
Chapter 29 07/01/2020 18:19
Chapter 28 07/01/2020 16:19
Chapter 27 07/01/2020 14:19
Chapter 26 07/01/2020 12:19
Chapter 25 03/10/2018 00:00
Chapter 24 03/08/2018 00:00
Chapter 23 07/01/2020 06:19
Chapter 22 07/01/2020 04:19
Chapter 21 07/01/2020 02:19
Chapter 20 07/01/2020 00:19
Chapter 19 01/10/2018 00:00
Chapter 18 01/07/2018 00:00
Chapter 17 01/01/2018 00:00
Chapter 16 06/01/2020 16:19
Chapter 15 06/01/2020 14:19
Chapter 14 06/01/2020 12:19
Chapter 13 06/01/2020 10:19
Chapter 12 06/01/2020 08:19
Chapter 11 06/01/2020 06:19
Chapter 10 06/01/2020 04:19
Chapter 9 06/01/2020 02:19
Chapter 8 12/12/2017 00:00
Chapter 7 12/11/2017 00:00
Chapter 6 12/08/2017 00:00
Chapter 5 12/07/2017 00:00
Chapter 4 12/06/2017 00:00
Chapter 3 12/05/2017 00:00
Chapter 2 12/04/2017 00:00
Chapter 1 12/02/2017 00:00

comment

Có thể bạn thích xem

Dừng Chân Nơi Trái Tim Anh - Dung Chan Noi Trai Tim Anh

Cập nhật lúc : 29/04/2020 22:10

Tình trạng : 4 / 6 Chapter

Thể loại: Manhua, Romance - Lãng Mạn, Slice of Life - Đời Thường, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bắt Ma Nữ Nói Chuyện Yêu Đương - Bat Ma Nu Noi Chuyen Yeu Đuong

Cập nhật lúc : 09/09/2020 07:41

Tình trạng : 9 / 11 Chapter

Thể loại: Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tu Chân Tứ Vạn Niên - Tu Chan Tu Van Nien

Cập nhật lúc : 11/01/2020 09:31

Tình trạng : 252 / 254 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tu Chân Thế Giới - Tu Chan The Gioi

Cập nhật lúc : 16/11/2019 02:07

Tình trạng : 32 / 34 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adult - Người lớn, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tu Chân Cuồng Thiếu - Tu Chan Cuong Thieu

Cập nhật lúc : 21/05/2019 06:02

Tình trạng : 15 / 17 Chapter

Thể loại: Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Comedy - Hài Hước, Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Mystery, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Võ Đạo Tu Chân - Vo Đao Tu Chan

Cập nhật lúc : 14/10/2019 15:19

Tình trạng : 6 / 8 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tu Chân Thế Giới (Goccay) - Tu Chan The Gioi (Goccay)

Cập nhật lúc : 30/05/2017 09:01

Tình trạng : 31 / 33 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

App Tu Chân Mạnh Nhất - App Tu Chan Manh Nhat

Cập nhật lúc : 20/05/2020 06:40

Tình trạng : 12 / 14 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chuyển Tương Tư - Chuyen Tuong Tu

Cập nhật lúc : 16/12/2019 01:31

Tình trạng : 23 / 25 Chapter

Thể loại: Harem, Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đô Thị Tối Cường Tu Chân - Đo Thi Toi Cuong Tu Chan

Cập nhật lúc : 26/09/2019 18:46

Tình trạng : 3 / 5 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 28/09/2020 17:40

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.392

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 28/09/2020 19:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.287

Đọc truyện

Tự Cẩm - Tu Cam

Cập nhật lúc : 28/09/2020 23:42

Tình trạng : 815 / 817 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn - Thien Tai Khoc Bao: Tong Tai Sung The Qua Cuong Han

Cập nhật lúc : 28/09/2020 23:35

Tình trạng : 91 / 93 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Drama, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.181

Đọc truyện

Thông Linh Phi - Thong Linh Phi

Cập nhật lúc : 28/09/2020 21:35

Tình trạng : 600 / 602 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Historical - Lịch Sử, Manhua, Mystery, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.187

Đọc truyện

Vương Gia ! Không Nên A ! - Vuong Gia ! Khong Nen A !

Cập nhật lúc : 28/09/2020 21:32

Tình trạng : 335 / 337 Chapter

Thể loại: Historical - Lịch Sử, Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.186

Đọc truyện