Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Tu Chan Gia Tai Di The

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 10/08/2020 13:32

Tình trạng : 325 / 327 Chapter

Lượt xem: 16180

...
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 325 14/08/2020 14:10
Chapter 324 14/08/2020 12:10
Chapter 323 14/08/2020 10:10
Chapter 322 14/08/2020 08:10
Chapter 321 14/08/2020 06:10
Chapter 320 14/08/2020 04:10
Chapter 319 14/08/2020 02:10
Chapter 318 14/08/2020 00:10
Chapter 317 13/08/2020 22:10
Chapter 316 13/08/2020 20:10
Chapter 315 13/08/2020 18:10
Chapter 314 13/08/2020 16:10
Chapter 313 13/08/2020 14:10
Chapter 312 13/08/2020 12:10
Chapter 311 13/08/2020 10:10
Chapter 310 13/08/2020 08:10
Chapter 309 13/08/2020 18:11
Chapter 308 13/08/2020 16:11
Chapter 307 13/08/2020 14:11
Chapter 306 13/08/2020 12:11
Chapter 305 13/08/2020 10:11
Chapter 304 13/08/2020 08:11
Chapter 303 13/08/2020 06:11
Chapter 302 13/08/2020 04:11
Chapter 301 13/08/2020 02:11
Chapter 300 13/08/2020 00:11
Chapter 299 12/08/2020 22:11
Chapter 298 12/08/2020 20:11
Chapter 297 12/08/2020 18:11
Chapter 296 12/08/2020 16:11
Chapter 295 12/08/2020 14:11
Chapter 294 12/08/2020 12:11
Chapter 293 12/08/2020 10:11
Chapter 292 12/08/2020 08:11
Chapter 291 12/08/2020 06:11
Chapter 290 12/08/2020 04:11
Chapter 289 12/08/2020 02:11
Chapter 288 12/08/2020 00:11
Chapter 287 11/08/2020 22:11
Chapter 286 11/08/2020 20:11
Chapter 285 11/08/2020 18:11
Chapter 284 11/08/2020 16:11
Chapter 283 11/08/2020 14:11
Chapter 282 11/08/2020 12:11
Chapter 281 11/08/2020 10:11
Chapter 280 11/08/2020 08:11
Chapter 279 11/08/2020 06:11
Chapter 278 11/08/2020 04:11
Chapter 277 11/08/2020 02:11
Chapter 276 11/08/2020 00:11
Chapter 275 10/08/2020 22:11
Chapter 274 10/08/2020 20:11
Chapter 273 10/08/2020 18:11
Chapter 272 10/08/2020 16:11
Chapter 271 10/08/2020 14:11
Chapter 270 10/08/2020 12:11
Chapter 269 10/08/2020 10:11
Chapter 268 10/08/2020 08:11
Chapter 267 10/08/2020 06:11
Chapter 266 10/08/2020 04:11
Chapter 265 10/08/2020 02:11
Chapter 264 10/08/2020 00:11
Chapter 263 09/08/2020 22:11
Chapter 262 09/08/2020 20:11
Chapter 261 09/08/2020 18:11
Chapter 260 09/08/2020 16:11
Chapter 259 06/10/2020 19:22
Chapter 258 06/10/2020 18:28
Chapter 257 06/10/2020 18:28
Chapter 256 06/10/2020 19:22
Chapter 255 06/10/2020 18:28
Chapter 254 06/10/2020 18:28
Chapter 253 06/10/2020 18:28
Chapter 252 06/10/2020 18:28
Chapter 251 08/08/2020 22:11
Chapter 250 15/07/2020 11:12
Chapter 249 10/07/2020 14:11
Chapter 248 25/06/2020 11:12
Chapter 247 06/06/2020 11:10
Chapter 246 26/05/2020 08:10
Chapter 245 24/05/2020 08:10
Chapter 244 22/05/2020 08:10
Chapter 243 20/05/2020 11:10
Chapter 242 18/05/2020 08:10
Chapter 241 16/05/2020 08:10
Chapter 240 14/05/2020 08:10
Chapter 239 12/05/2020 08:10
Chapter 238 10/05/2020 08:10
Chapter 237 09/05/2020 08:10
Chapter 236 27/02/2020 18:10
Chapter 235 25/02/2020 18:10
Chapter 234 23/02/2020 18:10
Chapter 233 21/02/2020 18:10
Chapter 232 19/02/2020 18:10
Chapter 231 17/02/2020 18:10
Chapter 230 15/02/2020 18:10
Chapter 229 13/02/2020 18:10
Chapter 228 11/02/2020 18:10
Chapter 227 09/02/2020 16:10
Chapter 226 07/02/2020 18:10
Chapter 225 05/02/2020 18:10
Chapter 224 03/02/2020 18:10
Chapter 223 01/02/2020 18:10
Chapter 222 12/05/2019 00:00
Chapter 221 12/03/2019 00:00
Chapter 220 12/01/2019 00:00
Chapter 219 12/01/2019 00:00
Chapter 218 01/02/2020 08:10
Chapter 217 01/02/2020 06:10
Chapter 216 01/02/2020 04:10
Chapter 215 01/02/2020 02:10
Chapter 214 01/02/2020 00:10
Chapter 213 31/01/2020 22:10
Chapter 212 31/01/2020 20:10
Chapter 211 31/01/2020 18:10
Chapter 210 31/01/2020 16:10
Chapter 209 31/01/2020 14:10
Chapter 208 11/11/2019 00:00
Chapter 207 11/09/2019 00:00
Chapter 206 11/07/2019 00:00
Chapter 205 11/05/2019 00:00
Chapter 204 31/01/2020 04:10
Chapter 203 31/01/2020 02:10
Chapter 202 31/01/2020 00:10
Chapter 201 30/01/2020 22:10
Chapter 200 30/01/2020 20:10
Chapter 199 30/01/2020 18:10
Chapter 198 30/01/2020 16:10
Chapter 197 30/01/2020 14:10
Chapter 196 30/01/2020 12:10
Chapter 195 30/01/2020 10:10
Chapter 194 30/01/2020 08:10
Chapter 193 30/01/2020 06:10
Chapter 192 30/01/2020 04:10
Chapter 191 30/01/2020 02:10
Chapter 190 30/01/2020 00:10
Chapter 189 29/01/2020 22:10
Chapter 188 29/01/2020 20:10
Chapter 187 29/01/2020 18:10
Chapter 186 29/01/2020 16:10
Chapter 185 29/01/2020 14:10
Chapter 184 29/01/2020 12:10
Chapter 183 29/01/2020 10:10
Chapter 182 29/01/2020 08:10
Chapter 181 29/01/2020 06:10
Chapter 180 29/01/2020 04:10
Chapter 179 29/01/2020 02:10
Chapter 178 07/02/2019 00:00
Chapter 177 28/01/2020 22:10
Chapter 176 28/01/2020 20:10
Chapter 175 28/01/2020 18:10
Chapter 174 28/01/2020 16:10
Chapter 173 28/01/2020 14:10
Chapter 172 28/01/2020 12:10
Chapter 171 28/01/2020 10:10
Chapter 170 28/01/2020 08:10
Chapter 169 28/01/2020 06:10
Chapter 168 28/01/2020 04:10
Chapter 167 28/01/2020 02:10
Chapter 166 28/01/2020 00:10
Chapter 165 27/01/2020 22:10
Chapter 164 27/01/2020 20:10
Chapter 163 27/01/2020 18:10
Chapter 162 27/01/2020 16:10
Chapter 161 27/01/2020 14:10
Chapter 160 27/01/2020 12:10
Chapter 159 27/01/2020 10:10
Chapter 158 27/01/2020 08:10
Chapter 157 27/01/2020 06:10
Chapter 156 27/01/2020 04:10
Chapter 155 27/01/2020 02:10
Chapter 154 08/06/2019 00:00
Chapter 153 08/05/2019 00:00
Chapter 152 08/04/2019 00:00
Chapter 151 08/03/2019 00:00
Chapter 150 08/02/2019 00:00
Chapter 149 08/01/2019 00:00
Chapter 148 26/01/2020 12:10
Chapter 147 26/01/2020 10:10
Chapter 146 26/01/2020 08:10
Chapter 145 26/01/2020 06:10
Chapter 144 26/01/2020 04:10
Chapter 143 26/01/2020 02:10
Chapter 142 26/01/2020 00:10
Chapter 141 25/01/2020 22:10
Chapter 140 25/01/2020 20:10
Chapter 139 25/01/2020 18:10
Chapter 138 25/01/2020 16:10
Chapter 137 25/01/2020 14:10
Chapter 136 25/01/2020 12:10
Chapter 135 25/01/2020 10:10
Chapter 134 25/01/2020 08:10
Chapter 133 25/01/2020 06:10
Chapter 132 25/01/2020 04:10
Chapter 131 25/01/2020 02:10
Chapter 130 07/12/2019 00:00
Chapter 129 07/11/2019 00:00
Chapter 128 07/10/2019 00:00
Chapter 127 07/09/2019 00:00
Chapter 126 07/08/2019 00:00
Chapter 125 07/07/2019 00:00
Chapter 124 07/06/2019 00:00
Chapter 123 07/05/2019 00:00
Chapter 122 07/04/2019 00:00
Chapter 121 07/03/2019 00:00
Chapter 120 07/02/2019 00:00
Chapter 119 07/01/2019 00:00
Chapter 118 24/01/2020 00:10
Chapter 117 23/01/2020 22:10
Chapter 116 23/01/2020 20:10
Chapter 115 23/01/2020 18:10
Chapter 114 23/01/2020 16:10
Chapter 113 23/01/2020 14:10
Chapter 112 23/01/2020 12:10
Chapter 111 23/01/2020 10:10
Chapter 110 23/01/2020 08:10
Chapter 109 23/01/2020 06:10
Chapter 108 23/01/2020 04:10
Chapter 107 23/01/2020 02:10
Chapter 106 23/01/2020 00:10
Chapter 105 22/01/2020 22:10
Chapter 104 22/01/2020 20:10
Chapter 103 22/01/2020 18:10
Chapter 102 22/01/2020 16:10
Chapter 101 22/01/2020 14:10
Chapter 100 06/12/2019 00:00
Chapter 99 06/11/2019 00:00
Chapter 98 06/10/2019 00:00
Chapter 97 06/09/2019 00:00
Chapter 96 06/08/2019 00:00
Chapter 95 06/07/2019 00:00
Chapter 94 06/06/2019 00:00
Chapter 93 06/05/2019 00:00
Chapter 92 06/04/2019 00:00
Chapter 91 06/03/2019 00:00
Chapter 90 06/02/2019 00:00
Chapter 89 06/01/2019 00:00
Chapter 88 21/01/2020 12:10
Chapter 87 21/01/2020 10:10
Chapter 86 21/01/2020 08:10
Chapter 84 21/01/2020 06:10
Chapter 83 21/01/2020 04:10
Chapter 82 21/01/2020 02:10
Chapter 81 21/01/2020 00:10
Chapter 80 20/01/2020 22:10
Chapter 79 20/01/2020 20:10
Chapter 78 20/01/2020 18:10
Chapter 77 20/01/2020 16:10
Chapter 76 20/01/2020 14:10
Chapter 75 20/01/2020 12:10
Chapter 74 20/01/2020 10:10
Chapter 73 20/01/2020 08:10
Chapter 72 20/01/2020 06:10
Chapter 71 20/01/2020 04:10
Chapter 70 05/11/2019 00:00
Chapter 69 05/09/2019 00:00
Chapter 68 05/07/2019 00:00
Chapter 67 05/05/2019 00:00
Chapter 66 05/03/2019 00:00
Chapter 65 05/01/2019 00:00
Chapter 64 19/01/2020 14:10
Chapter 63 19/01/2020 12:10
Chapter 62 19/01/2020 10:10
Chapter 61 19/01/2020 08:10
Chapter 60 19/01/2020 06:10
Chapter 59 19/01/2020 04:10
Chapter 58 19/01/2020 02:10
Chapter 57 26/01/2020 16:10
Chapter 56 19/01/2020 00:10
Chapter 55 18/01/2020 22:10
Chapter 54 18/01/2020 20:10
Chapter 53 18/01/2020 18:10
Chapter 52 18/01/2020 16:10
Chapter 51 18/01/2020 14:10
Chapter 50 18/01/2020 12:10
Chapter 49 18/01/2020 10:10
Chapter 48 18/01/2020 08:10
Chapter 47 04/08/2019 00:00
Chapter 46 04/12/2019 00:00
Chapter 45 04/11/2019 00:00
Chapter 44 04/10/2019 00:00
Chapter 43 04/09/2019 00:00
Chapter 42 04/08/2019 00:00
Chapter 41 04/07/2019 00:00
Chapter 40 04/06/2019 00:00
Chapter 39 04/05/2019 00:00
Chapter 38 04/04/2019 00:00
Chapter 37 04/03/2019 00:00
Chapter 36 04/02/2019 00:00
Chapter 35 04/01/2019 00:00
Chapter 34 17/01/2020 04:10
Chapter 33 17/01/2020 02:10
Chapter 32 17/01/2020 00:10
Chapter 31 16/01/2020 22:10
Chapter 30 16/01/2020 20:10
Chapter 29 16/01/2020 18:10
Chapter 28 16/01/2020 16:10
Chapter 27 16/01/2020 14:10
Chapter 26 16/01/2020 12:10
Chapter 25 03/11/2019 00:00
Chapter 24 03/09/2019 00:00
Chapter 23 03/07/2019 00:00
Chapter 22 03/05/2019 00:00
Chapter 21 03/02/2019 00:00
Chapter 20 03/01/2019 00:00
Chapter 19 15/01/2020 22:10
Chapter 18 15/01/2020 20:10
Chapter 17 15/01/2020 18:10
Chapter 16 15/01/2020 16:10
Chapter 15 15/01/2020 14:10
Chapter 14 15/01/2020 12:10
Chapter 13 15/01/2020 10:10
Chapter 12 02/12/2019 00:00
Chapter 11 02/11/2019 00:00
Chapter 10 02/10/2019 00:00
Chapter 9 02/09/2019 00:00
Chapter 8 02/08/2019 00:00
Chapter 7 02/07/2019 00:00
Chapter 6 02/06/2019 00:00
Chapter 5 02/05/2019 00:00
Chapter 4 02/03/2019 00:00
Chapter 3 14/01/2020 14:10
Chapter 2 02/01/2019 00:00
Chapter 1 14/01/2020 10:10

comment

Có thể bạn thích xem

Hệ Thống Đại Gia Tại Dị Giới - He Thong Đai Gia Tai Di Gioi

Cập nhật lúc : 29/10/2020 05:42

Tình trạng : 126 / 128 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Chuyển Sinh, Manhua, Mystery, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Trọng Sinh Tu Chân Tại Đô Thị - Trong Sinh Tu Chan Tai Đo Thi

Cập nhật lúc : 01/02/2020 05:40

Tình trạng : 47 / 49 Chapter

Thể loại: Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Tu Chân Cuồng Thiếu Tại Vườn Trường - Tu Chan Cuong Thieu Tai Vuon Truong

Cập nhật lúc : 17/03/2020 16:10

Tình trạng : 10 / 12 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tu Chân Truyền Nhân Tại Đô Thị - Tu Chan Truyen Nhan Tai Đo Thi

Cập nhật lúc : 04/06/2020 05:10

Tình trạng : 7 / 9 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thương Nhân Tại Dị Thế Giới - Thuong Nhan Tai Di The Gioi

Cập nhật lúc : 15/03/2020 17:10

Tình trạng : 29 / 31 Chapter

Thể loại: Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Comedy - Hài Hước, Manhua, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ta Trở Thành Nữ Vương Tại Dị Thế Giới - Ta Tro Thanh Nu Vuong Tai Di The Gioi

Cập nhật lúc : 30/07/2019 18:29

Tình trạng : 7 / 9 Chapter

Thể loại: Cổ Đại, Drama, Manhua, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Tu Chân Thế Giới - Tu Chan The Gioi

Cập nhật lúc : 16/11/2019 02:07

Tình trạng : 32 / 34 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adult - Người lớn, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tu Chân Thế Giới (Goccay) - Tu Chan The Gioi (Goccay)

Cập nhật lúc : 30/05/2017 09:01

Tình trạng : 31 / 33 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Ánh Sáng Cuối Con Đường - The Beginning After The End

Cập nhật lúc : 31/10/2020 19:41

Tình trạng : 81 / 83 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Chuyển Sinh, Comedy - Hài Hước, Màu, Webtoon

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.182

Đọc truyện

Nguyên Tôn - Nguyen Ton

Cập nhật lúc : 31/10/2020 13:40

Tình trạng : 264 / 266 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.219

Đọc truyện

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - Xuyen Nhanh: Nam Than, Bung Chay Đi!

Cập nhật lúc : 31/10/2020 15:28

Tình trạng : 2461 / 2463 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại, Mạt Thế

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Vợ Ma - Vo Ma

Cập nhật lúc : 31/10/2020 10:40

Tình trạng : 129 / 131 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Josei, Mystery, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Supernatural - Siêu Nhiên, Thiếu Nhi

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đưa Mami Về Nhà - Đưa Mama Về Nhà

Cập nhật lúc : 31/10/2020 07:11

Tình trạng : 274 / 276 Chapter

Thể loại: Manhua, Ngôn Tình, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.196

Đọc truyện

Cô Vợ Thay Thế - Co Vo Thay The

Cập nhật lúc : 31/10/2020 06:58

Tình trạng : 1323 / 1325 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.187

Đọc truyện