Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc

Trọng Sinh Không Gian: Hào Môn Cay Thê Không Dễ Chọc

Tác giả : Melody Happy Group, Mh Channel, Iciyuan & Doro

Thể loại : Chuyển Sinh, Drama, Manhua, Ngôn Tình, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 15/09/2021 10:41

Tình trạng : 216 / 218 Chapter

Lượt xem: 16197

[CẬP NHẬT THỨ 2 và THỨ 5] #Melody Happy Group #MH Channel #Nettruyen.com ND: Cô, truyền nhân quỷ y, lại trùng sinh vào cơ thể một người đáng thương. Nói cô ngốc? Dùng thuật luyện đan hù chết ngươi! Cười cô thảm? Tùy tiện dùng y thuật cũng có thể khiến em gái xấu xa của mẹ kế thảm hơn! Trọng sinh một đời, Lâm Tố Nhi chỉ muốn thoải mái đánh tra nam ngược tra nữ, không ngờ lại chọc phải người đàn ông tôn quý nhất nước Hoa Hạ, ăn đậu hũ của người ta xong cô lại muốn vung chân bỏ chạy, không ngờ lại bị người đàn ông cường thế bắt về
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 216 16/09/2021 14:41
Chapter 215 15/09/2021 05:42
Chapter 214 11/09/2021 18:42
Chapter 213 09/09/2021 14:41
Chapter 212 09/09/2021 12:41
Chapter 211 09/09/2021 10:41
Chapter 210 31/08/2021 14:41
Chapter 209 28/08/2021 08:41
Chapter 208 26/08/2021 11:42
Chapter 207 21/08/2021 14:41
Chapter 206 18/08/2021 03:41
Chapter 205 14/08/2021 18:41
Chapter 204 12/08/2021 18:42
Chapter 203 09/08/2021 20:41
Chapter 202 09/08/2021 18:41
Chapter 201 09/08/2021 16:41
Chapter 200 09/08/2021 14:41
Chapter 199 09/08/2021 12:41
Chapter 198 09/08/2021 10:41
Chapter 197 09/08/2021 08:41
Chapter 196 09/08/2021 06:41
Chapter 195 09/08/2021 04:41
Chapter 194 09/08/2021 02:41
Chapter 193 09/08/2021 00:41
Chapter 192 08/08/2021 22:41
Chapter 191 08/08/2021 20:41
Chapter 190 08/08/2021 18:41
Chapter 189 08/08/2021 16:41
Chapter 188 08/08/2021 14:41
Chapter 187 08/08/2021 12:41
Chapter 186 08/08/2021 10:41
Chapter 185 08/08/2021 08:41
Chapter 184 08/08/2021 06:41
Chapter 183 08/08/2021 04:41
Chapter 182 08/08/2021 02:41
Chapter 181 08/08/2021 00:41
Chapter 180 07/08/2021 22:41
Chapter 179 07/08/2021 20:41
Chapter 178 07/08/2021 18:41
Chapter 177 07/08/2021 16:41
Chapter 176 07/08/2021 14:41
Chapter 175 07/08/2021 12:41
Chapter 174 07/08/2021 10:41
Chapter 173 07/08/2021 08:41
Chapter 172 07/08/2021 06:41
Chapter 171 07/08/2021 04:41
Chapter 170 07/08/2021 02:41
Chapter 169 07/08/2021 00:41
Chapter 168 06/08/2021 22:41
Chapter 167 06/08/2021 20:41
Chapter 166 06/08/2021 18:41
Chapter 165 06/08/2021 16:41
Chapter 164 06/08/2021 14:41
Chapter 163 06/08/2021 12:41
Chapter 162 06/08/2021 10:41
Chapter 161 06/08/2021 08:41
Chapter 160 06/08/2021 06:41
Chapter 159 06/08/2021 04:41
Chapter 158 06/08/2021 02:41
Chapter 157 06/08/2021 00:41
Chapter 156 05/08/2021 22:41
Chapter 155 05/08/2021 20:41
Chapter 154 05/08/2021 18:41
Chapter 153 05/08/2021 16:41
Chapter 152 05/08/2021 14:41
Chapter 151 05/08/2021 12:41
Chapter 150 05/08/2021 10:41
Chapter 149 05/08/2021 08:41
Chapter 148 05/08/2021 06:41
Chapter 147 05/08/2021 04:41
Chapter 146 05/08/2021 02:41
Chapter 145 05/08/2021 00:41
Chapter 144 04/08/2021 22:41
Chapter 143 04/08/2021 20:41
Chapter 142 04/08/2021 18:41
Chapter 141 04/08/2021 16:41
Chapter 140 04/08/2021 14:41
Chapter 139 04/08/2021 12:41
Chapter 138 04/08/2021 10:41
Chapter 137 04/08/2021 08:41
Chapter 136 04/08/2021 06:41
Chapter 135 04/08/2021 04:41
Chapter 134 04/08/2021 02:41
Chapter 133 04/08/2021 00:41
Chapter 132 03/08/2021 22:41
Chapter 131 03/08/2021 20:41
Chapter 130 03/08/2021 18:41
Chapter 129 03/08/2021 16:41
Chapter 128 03/08/2021 14:41
Chapter 127 03/08/2021 12:41
Chapter 126 03/08/2021 10:41
Chapter 125 03/08/2021 08:41
Chapter 124 03/08/2021 06:41
Chapter 123 03/08/2021 04:41
Chapter 122 03/08/2021 02:41
Chapter 121 03/08/2021 00:41
Chapter 120 02/08/2021 22:41
Chapter 119 02/08/2021 20:41
Chapter 118 02/08/2021 18:41
Chapter 117 02/08/2021 16:41
Chapter 116 02/08/2021 14:41
Chapter 115 02/08/2021 12:41
Chapter 114 02/08/2021 10:41
Chapter 113 02/08/2021 08:41
Chapter 112 02/08/2021 06:41
Chapter 111 02/08/2021 04:41
Chapter 110 02/08/2021 02:41
Chapter 109 02/08/2021 00:41
Chapter 108 01/08/2021 22:41
Chapter 107 01/08/2021 20:41
Chapter 106 01/08/2021 18:41
Chapter 105 01/08/2021 16:41
Chapter 104 01/08/2021 14:41
Chapter 103 01/08/2021 12:41
Chapter 102 01/08/2021 10:41
Chapter 101 01/08/2021 08:41
Chapter 100 01/08/2021 06:41
Chapter 99 01/08/2021 04:41
Chapter 98 01/08/2021 02:41
Chapter 97 01/08/2021 00:41
Chapter 96 31/07/2021 22:41
Chapter 95 31/07/2021 20:41
Chapter 94 31/07/2021 18:41
Chapter 93 31/07/2021 16:41
Chapter 92 31/07/2021 14:41
Chapter 91 31/07/2021 12:41
Chapter 90 31/07/2021 10:41
Chapter 89 31/07/2021 08:41
Chapter 88 31/07/2021 06:41
Chapter 87 31/07/2021 04:41
Chapter 86 31/07/2021 02:41
Chapter 85 31/07/2021 00:41
Chapter 84 30/07/2021 22:41
Chapter 83 30/07/2021 20:41
Chapter 82 30/07/2021 18:41
Chapter 81 30/07/2021 16:41
Chapter 80 30/07/2021 14:41
Chapter 79 30/07/2021 12:41
Chapter 78 30/07/2021 10:41
Chapter 77 30/07/2021 08:41
Chapter 76 30/07/2021 06:41
Chapter 75 30/07/2021 04:41
Chapter 74 30/07/2021 02:41
Chapter 73 30/07/2021 00:41
Chapter 72 29/07/2021 22:41
Chapter 71 29/07/2021 20:41
Chapter 70 29/07/2021 18:41
Chapter 69 29/07/2021 16:41
Chapter 68 29/07/2021 14:41
Chapter 67 29/07/2021 12:41
Chapter 66 29/07/2021 10:41
Chapter 65 29/07/2021 08:41
Chapter 64 29/07/2021 06:41
Chapter 63 29/07/2021 04:41
Chapter 62 29/07/2021 02:41
Chapter 61 29/07/2021 00:41
Chapter 60 28/07/2021 22:41
Chapter 59 28/07/2021 20:41
Chapter 58 28/07/2021 18:41
Chapter 57 28/07/2021 16:41
Chapter 56 28/07/2021 14:41
Chapter 55 28/07/2021 12:41
Chapter 54 28/07/2021 10:41
Chapter 53 28/07/2021 08:41
Chapter 52 28/07/2021 06:41
Chapter 51 28/07/2021 04:41
Chapter 50 28/07/2021 02:41
Chapter 49 28/07/2021 00:41
Chapter 48 27/07/2021 22:41
Chapter 47 27/07/2021 20:41
Chapter 46 27/07/2021 18:41
Chapter 45 27/07/2021 16:41
Chapter 44 27/07/2021 14:41
Chapter 43 27/07/2021 12:41
Chapter 42 27/07/2021 10:41
Chapter 41 27/07/2021 08:41
Chapter 40 27/07/2021 06:41
Chapter 39 27/07/2021 04:41
Chapter 38 27/07/2021 02:41
Chapter 37 27/07/2021 00:41
Chapter 36 26/07/2021 22:41
Chapter 35 26/07/2021 20:41
Chapter 34 26/07/2021 18:41
Chapter 33 26/07/2021 16:41
Chapter 32 26/07/2021 14:41
Chapter 31 26/07/2021 12:41
Chapter 30 26/07/2021 10:41
Chapter 29 26/07/2021 08:41
Chapter 28 26/07/2021 06:41
Chapter 27 26/07/2021 04:41
Chapter 26 26/07/2021 02:41
Chapter 25 18/04/2020 00:10
Chapter 24 17/04/2020 22:10
Chapter 23 16/04/2020 18:10
Chapter 22 15/04/2020 11:10
Chapter 21 15/04/2020 09:10
Chapter 20 15/04/2020 07:10
Chapter 19 19/03/2020 03:10
Chapter 18 12/03/2020 00:10
Chapter 17 05/03/2020 00:10
Chapter 16 04/03/2020 22:10
Chapter 15 04/03/2020 00:10
Chapter 14 03/03/2020 00:10
Chapter 13 15/02/2020 00:10
Chapter 12 14/02/2020 22:10
Chapter 11.5 24/07/2021 22:41
Chapter 11 25/01/2020 00:10
Chapter 10.5 24/07/2021 20:41
Chapter 10 21/01/2020 03:10
Chapter 9.5 24/07/2021 18:41
Chapter 9 17/01/2020 12:29
Chapter 8.5 03/05/2020 00:00
Chapter 8 17/01/2020 10:29
Chapter 7.5 03/04/2020 00:00
Chapter 7 17/01/2020 08:29
Chapter 6.5 24/07/2021 12:41
Chapter 6 17/01/2020 06:29
Chapter 5.5 : Khâm thử - Tra nam - Tiện nữ 24/07/2021 10:41
Chapter 5 : Diễn trò trước mặt ta? 17/01/2020 04:29
Chapter 4.5 : Ta đến, không hoan nghênh? 24/07/2021 08:41
Chapter 4 : BẮT MA NỮ 17/01/2020 02:29
Chapter 3.5 : Đại bài y tôn 24/07/2021 06:41
Chapter 3 : Mỹ Mỹ quả 17/01/2020 00:29
Chapter 2.5 : Dược linh ngọc 01/02/2020 00:00
Chapter 2 : Hôn lâu đến tả tơi ~ 16/01/2020 22:29
Chapter 1.5 : Cần ngươi đến dập lửa~ 24/07/2021 02:41
Chapter 1 : Trọng sinh? 16/01/2020 20:29
Chapter 0 : POSTER 12/05/2019 00:00

comment

Có thể bạn thích xem

Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí - Khong Gian Lam Ruong: Vo Nha Nong Than Y Xau Xi

Cập nhật lúc : 04/11/2020 09:57

Tình trạng : 175 / 177 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Gia Đấu, Điền Văn, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Chồng Tôi Mang Theo Không Gian Trùng Sinh - Chong Toi Mang Theo Khong Gian Trung Sinh

Cập nhật lúc : 24/08/2019 15:33

Tình trạng : 40 / 40 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Trùng Sinh Không Gian Vận May Ngọt Ngào - Trung Sinh Khong Gian Van May Ngot Ngao

Cập nhật lúc : 04/08/2021 16:32

Tình trạng : 85 / 87 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không, Trọng Sinh, Teen, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Không Gian Bảo Bối - Mat The Trung Sinh Chi Khong Gian Bao Boi

Cập nhật lúc : 10/01/2019 09:12

Tình trạng : 25 / 27 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Mạt Thế

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình Yêu - Hao Mon Nu Phu Khong Muon Co Tinh Yeu

Cập nhật lúc : 01/04/2020 01:40

Tình trạng : 87 / 87 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Trùng Sinh Nông Thôn Hảo Tức Phụ - Trung Sinh Nong Thon Hao Tuc Phu

Cập nhật lúc : 04/03/2022 03:29

Tình trạng : 40 / 42 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Điền Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cô Vợ Nhỏ Cay Cú Không Chọc Được - Co Vo Nho Cay Cu Khong Choc Đuoc

Cập nhật lúc : 16/03/2019 16:19

Tình trạng : 11 / 11 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tranh Đấu Hào Môn: Trùng Sinh Chi Nhị Tiểu Thư - Tranh Đau Hao Mon: Trung Sinh Chi Nhi Tieu Thu

Cập nhật lúc : 22/12/2017 01:45

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Gia Đấu, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm - Co Vo Nong Bong Cua Anh Tham

Cập nhật lúc : 17/05/2022 05:29

Tình trạng : 689 / 691 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.209

Đọc truyện

Thiên Kim Thật Không Dễ Chọc - Thien Kim That Khong De Choc

Cập nhật lúc : 13/11/2021 22:28

Tình trạng : 46 / 48 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trùng Sinh Vào Hào Môn – Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất - Trung Sinh Vao Hao Mon – He Thong Thay Đoi Khi Chat

Cập nhật lúc : 30/08/2019 03:00

Tình trạng : 121 / 121 Chapter

Thể loại: Sắc, Adult - Người lớn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tướng Quân Háo Sắc Không Có Nam Nhân Không Vui - Tuong Quan Hao Sac Khong Co Nam Nhan Khong Vui

Cập nhật lúc : 11/12/2019 19:11

Tình trạng : 68 / 68 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 28/06/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.595

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 28/06/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.412

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 28/06/2022 15:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.442

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 28/06/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.325

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 28/06/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 28/06/2022 13:42

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.346

Đọc truyện