Trục Lãng

Truc Lang

Tác giả : Dư Trình

Thể loại : Đô Thị, Đam Mỹ

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 30/10/2022 12:28

Tình trạng : 85 / 85 Chapter

Lượt xem: 16179

Tác giả: Dư Trình Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị Giới thiệu: Câu chuyện tình yêu cẩu huyết, ngược luyến. Ninh Lan nói không thích hắn! Ninh Lan còn nói nhiều điều khác Tùy Ý nói rằng Ninh Lan chẳng bao giờ nói thật, sau này, hắn biết, ngay cả câu không thích kia, cũng không phải nói thật Hai chàng trai tồi vừa đáng thương vừa đáng hận.
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 85 : 85: Ngoại Truyện 2 2 Hết Truyện 30/10/2022 19:28
Chapter 84 : 84: Ngoại Truyện 2 1 30/10/2022 17:28
Chapter 83 : 83: Ngoại Truyện 1 3 30/10/2022 15:28
Chapter 82 : 82: Ngoại Truyện 1 2 30/10/2022 13:28
Chapter 81 : 81: Ngoại Truyện 1 1 30/10/2022 11:28
Chapter 80 : 80: Hết 30/10/2022 09:28
Chapter 79 : 79 30/10/2022 07:28
Chapter 78 : 78 30/10/2022 05:28
Chapter 77 : 77 30/10/2022 03:28
Chapter 76 : 76 30/10/2022 01:28
Chapter 75 : 75 29/10/2022 23:28
Chapter 74 : 74 29/10/2022 21:28
Chapter 73 : 73 29/10/2022 19:28
Chapter 72 : 72 29/10/2022 17:28
Chapter 71 : 71 29/10/2022 15:28
Chapter 70 : 70 29/10/2022 13:28
Chapter 69 : 69 29/10/2022 11:28
Chapter 68 : 68 29/10/2022 09:28
Chapter 67 : 67: Có Nhắc Đến Tuỳ Ý Và Kỷ Chi Nam Hợp Tấu Dạy Bọn Trẻ Bài Lời Thăm Hỏi Của Tình Yêu 29/10/2022 07:28
Chapter 66 : 66 29/10/2022 05:28
Chapter 65 : 65 29/10/2022 03:28
Chapter 64 : 64 29/10/2022 01:28
Chapter 63 : 63 28/10/2022 23:28
Chapter 62 : 62 28/10/2022 21:28
Chapter 61 : 61 28/10/2022 19:28
Chapter 60 : 60 28/10/2022 17:28
Chapter 59 : 59 28/10/2022 15:28
Chapter 58 : 58 28/10/2022 13:28
Chapter 57 : 57 28/10/2022 11:28
Chapter 56 : 56 28/10/2022 09:28
Chapter 55 : 55 28/10/2022 07:28
Chapter 54 : 54 28/10/2022 05:28
Chapter 53 : 53 28/10/2022 03:28
Chapter 52 : 52 28/10/2022 01:28
Chapter 51 : 51 27/10/2022 23:28
Chapter 50 : 50 27/10/2022 21:28
Chapter 49 : 49 27/10/2022 19:28
Chapter 48 : 48 27/10/2022 17:28
Chapter 47 : 47 27/10/2022 15:28
Chapter 46 : 46 27/10/2022 13:28
Chapter 45 : 45 27/10/2022 11:28
Chapter 44 : 44 27/10/2022 09:28
Chapter 43 : 43 27/10/2022 07:28
Chapter 42 : 42 27/10/2022 05:28
Chapter 41 : 41 27/10/2022 03:28
Chapter 40 : 40 27/10/2022 01:28
Chapter 39 : 39 26/10/2022 23:28
Chapter 38 : 38 26/10/2022 21:28
Chapter 37 : 37 26/10/2022 19:28
Chapter 36 : 36 26/10/2022 17:28
Chapter 35 : 35 26/10/2022 15:28
Chapter 34 : 34 26/10/2022 13:28
Chapter 33 : 33 26/10/2022 11:28
Chapter 32 : 32 26/10/2022 09:28
Chapter 31 : 31 26/10/2022 07:28
Chapter 30 : 30 26/10/2022 05:28
Chapter 29 : 29 26/10/2022 03:28
Chapter 28 : 28 26/10/2022 01:28
Chapter 27 : 27 25/10/2022 23:28
Chapter 26 : 26 25/10/2022 21:28
Chapter 25 : 25 25/10/2022 19:28
Chapter 24 : 24 25/10/2022 17:28
Chapter 23 : 23 25/10/2022 15:28
Chapter 22 : 22 25/10/2022 13:28
Chapter 21 : 21 25/10/2022 11:28
Chapter 20 : 20 25/10/2022 09:28
Chapter 19 : 19 25/10/2022 07:28
Chapter 18 : 18 25/10/2022 05:28
Chapter 17 : 17 25/10/2022 03:28
Chapter 16 : 16 25/10/2022 01:28
Chapter 15 : 15 24/10/2022 23:28
Chapter 14 : 14 24/10/2022 21:28
Chapter 13 : 13 24/10/2022 19:28
Chapter 12 : 12 24/10/2022 17:28
Chapter 11 : 11 24/10/2022 15:28
Chapter 10 : 10 24/10/2022 13:28
Chapter 9 : 9 24/10/2022 11:28
Chapter 8 : 8 24/10/2022 09:28
Chapter 7 : 7 24/10/2022 07:28
Chapter 6 : 6 24/10/2022 05:28
Chapter 5 : 5 24/10/2022 03:28
Chapter 4 : 4 24/10/2022 01:28
Chapter 3 : 3 23/10/2022 23:28
Chapter 2 : 2 23/10/2022 21:28
Chapter 1 : 1 23/10/2022 19:28

comment

Có thể bạn thích xem

Xà Lang Trúc Mã Trúc Mã - Xa Lang Truc Ma Truc Ma

Cập nhật lúc : 22/10/2021 16:58

Tình trạng : 40 / 40 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lang Kỵ Trúc Mã Lai - Lang Ky Truc Ma Lai

Cập nhật lúc : 08/02/2019 17:53

Tình trạng : 36 / 36 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lang Âi Tự Hỏa + Lang Hậu Truyền Kỳ - Lang Âi Tu Hoa + Lang Hau Truyen Ky

Cập nhật lúc : 27/08/2019 14:52

Tình trạng : 23 / 23 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

[Lãng Lãng Đinh / Sơn Hà Lệnh] Nhập Vai - [Lang Lang Đinh / Son Ha Lenh] Nhap Vai

Cập nhật lúc : 14/10/2021 14:30

Tình trạng : 52 / 54 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trúc Mã Trục Mã - Truc Ma Truc Ma

Cập nhật lúc : 27/10/2018 06:15

Tình trạng : 34 / 34 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Truy Trục - Truy Truc

Cập nhật lúc : 05/02/2019 21:23

Tình trạng : 29 / 29 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trục Vương - Truc Vuong

Cập nhật lúc : 28/07/2021 18:28

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Tây Song Trúc - Tay Song Truc

Cập nhật lúc : 22/09/2019 04:26

Tình trạng : 86 / 86 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tiểu Trúc Yêu - Tieu Truc Yeu

Cập nhật lúc : 09/10/2019 16:45

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kiến Trúc Sư - Kien Truc Su

Cập nhật lúc : 13/04/2023 09:28

Tình trạng : 126 / 126 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thanh Phong Trục Nhật - Thanh Phong Truc Nhat

Cập nhật lúc : 29/10/2019 03:00

Tình trạng : 4 / 4 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Nuông Chiều Em Đến Nghiện - Nuong Chieu Em Đen Nghien

Cập nhật lúc : 01/06/2023 23:58

Tình trạng : 570 / 572 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Cực Phẩm Thần Y - Cuc Pham Than Y

Cập nhật lúc : 01/06/2023 22:30

Tình trạng : 2505 / 2507 Chapter

Thể loại: Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.187

Đọc truyện

Bất Phụ Tương Tư - Bat Phu Tuong Tu

Cập nhật lúc : 01/06/2023 21:00

Tình trạng : 56 / 58 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Pháo Hôi Thụ Xin Đừng Trà Xanh - Phao Hoi Thu Xin Đung Tra Xanh

Cập nhật lúc : 01/06/2023 19:58

Tình trạng : 43 / 45 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thập Niên 70 Tiểu Kiều Thê Mẹ Kế - Thap Nien 70 Tieu Kieu The Me Ke

Cập nhật lúc : 01/06/2023 19:30

Tình trạng : 43 / 45 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Gia Đấu, Comedy - Hài Hước, Điền Văn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trò Chơi Sinh Tồn Trong Phòng Ngủ Nữ Sinh - Tro Choi Sinh Ton Trong Phong Ngu Nu Sinh

Cập nhật lúc : 01/06/2023 18:28

Tình trạng : 168 / 170 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Nữ Cường, Comedy - Hài Hước

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện