Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Trong Sinh Chi Tuong Quan

Tác giả : Vũ Lạc Khinh Trần

Thể loại : Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 12/10/2022 02:28

Tình trạng : 104 / 104 Chapter

Lượt xem: 16181

Bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Chi Tướng Quân của tác giả Vũ Lạc Khinh Trần. Vệ Cẩm Dương sống lại một đời, hắn hạ quyết tâm trải qua cuộc sống yên bĩnh, không tranh đua, đấu đá Hắn sẽ chỉ làm Yến Vươn, một Vương gia tiêu dao nhàn hạ, với hoàng huynh cũng chính là ca ca hoàng đế của mình, trở thành đệ đệ tốt, kiên quyết không nhúng tay hoàng quyền, mưu đồ tranh giành thiên hạ. Trước kia, hắn là một người không học vấn không nghề nghiệp, không làm gì nên hồn, còn nhẹ dạ cả tin, bị người xúi giục, làm ra chuyện ngu ngốc, đi tranh ngôi vị hoàng đế
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 104 : 104: Quân Trở Về 12/10/2022 09:28
Chapter 103 : 103: Phiên Ngoại 2 12/10/2022 07:28
Chapter 102 : 102: Phiên Ngoại 1 12/10/2022 05:28
Chapter 101 : 101: Kết Cục Hoàn 12/10/2022 03:28
Chapter 100 : 100: Đăng Cơ Hạ 12/10/2022 01:28
Chapter 99 : 99: Đăng Cơ Trung 11/10/2022 23:28
Chapter 98 : 98: Đăng Cơ Thượng 11/10/2022 21:28
Chapter 97 : 97: Đột Biến Hạ 11/10/2022 19:28
Chapter 96 : 96: Đột Biến Trung 11/10/2022 17:28
Chapter 95 : 95: Đột Biến Thượng 11/10/2022 15:28
Chapter 94 : 94: Phong Ba Thượng 11/10/2022 13:28
Chapter 93 : 93: Phong Ba Trung 11/10/2022 11:28
Chapter 92 : 92: Phong Ba Thượng 11/10/2022 09:28
Chapter 91 : 91: Khánh Công Hạ 11/10/2022 07:28
Chapter 90 : 90: Khánh Công Trung 11/10/2022 05:28
Chapter 89 : 89: Khánh Công Thượng 11/10/2022 03:28
Chapter 88 : 88: Khải Hoàn Hạ 11/10/2022 01:28
Chapter 87 : 87: Khải Hoàn Trung 10/10/2022 23:28
Chapter 86 : 86: Khải Hoàn 1 Thượng 10/10/2022 21:28
Chapter 85 : 85: Phân Ly Hạ 25/08/2022 09:31
Chapter 84 : 84: Phân Ly Trung 25/08/2022 07:31
Chapter 83 : 83: Phân Ly Thượng 25/08/2022 05:31
Chapter 82 : 82: Tinh Hồn Hạ 25/08/2022 03:31
Chapter 81 : 81: Tinh Hồn Trung 25/08/2022 01:31
Chapter 80 : 80: Tinh Hồn Thượng 24/08/2022 23:31
Chapter 79 : 79: Uyên Ương Hạ 24/08/2022 21:31
Chapter 78 : 78: Uyên Ương Trung 24/08/2022 19:31
Chapter 77 : 77: Uyên Ương Thượng 24/08/2022 17:31
Chapter 76 : 76: Nguy Cơ Hạ 24/08/2022 15:31
Chapter 75 : 75: Nguy Cơ Trung 24/08/2022 13:31
Chapter 74 : 74: Nguy Cơ Thượng 24/08/2022 11:31
Chapter 73 : 73: Biến Hoá Hạ 24/08/2022 09:31
Chapter 72 : 72: Biến Hoá Trung 24/08/2022 07:31
Chapter 71 : 71: Biến Hoá Thượng 24/08/2022 05:31
Chapter 70 : 70: Tâm Động Hạ 24/08/2022 03:31
Chapter 69 : 69: Tâm Động Trung 24/08/2022 01:31
Chapter 68 : 68: Tâm Động Thượng 23/08/2022 23:31
Chapter 67 : 67: Trưởng Thành Hạ 23/08/2022 21:31
Chapter 66 : 66: Trưởng Thành Trung 23/08/2022 19:31
Chapter 65 : 65: Trưởng Thành Thượng 23/08/2022 17:31
Chapter 64 : 64: Biên Cương Hạ 23/08/2022 15:31
Chapter 63 : 63: Biên Cương Hạ 23/08/2022 13:31
Chapter 62 : 62: Biên Cương Trung 03/04/2022 06:30
Chapter 61 : 61: Biên Cương Thượng 31/03/2022 02:29
Chapter 60 : 60: Phó Biên Hạ 31/03/2022 00:29
Chapter 59 : 59: Phó Biên Thượng 22/03/2022 09:30
Chapter 58 : 58: Niên Quan Hạ 22/03/2022 07:30
Chapter 57 : 57: Niên Quan Trung 22/03/2022 05:30
Chapter 56 : 56: Niên Quan Thượng 22/03/2022 03:30
Chapter 55 : 55: Ái Tình Hạ 22/03/2022 01:30
Chapter 54 : 54: Ái Tình Trung 21/03/2022 23:30
Chapter 53 : 53: Ái Tình Thượng 21/03/2022 21:30
Chapter 52 : 52: Thấm Thoát Hạ 21/03/2022 19:30
Chapter 51 : 51: Thấm Thoát Trung 21/03/2022 17:30
Chapter 50 : 50: Thấm Thoát Thượng 21/03/2022 15:30
Chapter 49 : 49: Túy Tửu Hạ 21/03/2022 13:30
Chapter 48 : 48: Túy Tửu Trung 21/03/2022 11:30
Chapter 47 : 47: Túy Tửu Thượng 21/03/2022 09:30
Chapter 46 : 46: Sự Đoan Hạ 21/03/2022 07:30
Chapter 45 : 45: Sự Đoan Trung 21/03/2022 05:30
Chapter 44 : 44: Sự Đoan Thượng 21/03/2022 03:30
Chapter 43 : 43: Tình Đậu Hạ 21/03/2022 01:30
Chapter 42 : 42: Tình Đậu Trung 20/03/2022 23:30
Chapter 41 : 41: Tình Đậu Thượng 20/03/2022 21:30
Chapter 40 : 40: Quỹ Đạo Hạ 20/03/2022 19:30
Chapter 39 : 39: Quỹ Đạo Trung 20/03/2022 17:30
Chapter 38 : 38: Quỹ Đạo Thượng 20/03/2022 15:30
Chapter 37 : 37: Biến Cố Hạ 20/03/2022 13:30
Chapter 36 : 36: Biến Cố Trung 20/03/2022 11:30
Chapter 35 : 35: Biến Cố Thượng 20/03/2022 09:30
Chapter 34 : 34: Chuyển Biến Hạ 20/03/2022 07:30
Chapter 33 : 33: Chuyển Biến Trung 20/03/2022 05:30
Chapter 32 : 32: Chuyển Biến Thượng 20/03/2022 03:30
Chapter 31 : 31: Kinh Biến Hạ 20/03/2022 01:30
Chapter 30 : 30: Kinh Biến Trung 19/03/2022 23:30
Chapter 29 : 29: Kinh Biến Thượng 19/03/2022 21:30
Chapter 28 : 28: Cung Yến Hạ 19/03/2022 19:30
Chapter 27 : 27: Cung Yến Trung 19/03/2022 17:30
Chapter 26 : 26: Cung Yến Thượng 19/03/2022 15:30
Chapter 25 : 25: Tin Vui Hạ 19/03/2022 13:30
Chapter 24 : 24: Tin Vui Trung 19/03/2022 11:30
Chapter 23 : 23: Tin Vui Thượng 19/03/2022 09:30
Chapter 22 : 22: Đệ Đệ Hạ 19/03/2022 07:30
Chapter 21 : 21: Đệ Đệ Trung 19/03/2022 05:30
Chapter 20 : 20: Đệ Đệ Thượng 19/03/2022 03:30
Chapter 19 : 19: Sinh Thần Hạ 19/03/2022 01:30
Chapter 18 : 18: Sinh Thần Trung 18/03/2022 23:30
Chapter 17 : 17: Sinh Thần Thượng 18/03/2022 21:30
Chapter 16 : 16: Minh Châu Hạ 18/03/2022 19:30
Chapter 15 : 15: Minh Châu Trung 18/03/2022 17:30
Chapter 14 : 14: Minh Châu Thượng 18/03/2022 15:30
Chapter 13 : 13: Bái Sư Hạ 18/03/2022 13:30
Chapter 12 : 12: Bái Sư Trung 18/03/2022 11:30
Chapter 11 : 11: Bái Sư Thượng 18/03/2022 09:30
Chapter 10 : 10: Lập Chí Hạ 18/03/2022 07:30
Chapter 9 : 9: Lập Chí Trung 18/03/2022 05:30
Chapter 8 : 8: Lập Chí Thượng 18/03/2022 03:30
Chapter 7 : 7: Vỡ Lòng Hạ 18/03/2022 01:30
Chapter 6 : 6: Vỡ Lòng Trung 17/03/2022 23:30
Chapter 5 : 5: Vỡ Lòng Thượng 17/03/2022 21:30
Chapter 4 : 4: Trọng Sinh Hạ 17/03/2022 19:30
Chapter 3 : 3: Trọng Sinh Trung 17/03/2022 17:30
Chapter 2 : 2: Trọng Sinh Thượng 17/03/2022 15:30
Chapter 1 : 1: Tiết Tử 17/03/2022 13:30

comment

Có thể bạn thích xem

Trọng Sinh Chi Tướng Quân Vs Tướng Quân - Trong Sinh Chi Tuong Quan Vs Tuong Quan

Cập nhật lúc : 16/10/2019 06:45

Tình trạng : 95 / 95 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân - Trong Sinh Tuong Quan Luon Xem Minh La The Than

Cập nhật lúc : 15/06/2022 09:58

Tình trạng : 172 / 172 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Điền Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trọng Sinh Chi Lưu Ly Tượng - Trong Sinh Chi Luu Ly Tuong

Cập nhật lúc : 19/11/2019 03:01

Tình trạng : 72 / 72 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu - Trong Sinh Chi Tuong Mon Đoc Hau

Cập nhật lúc : 21/09/2022 18:59

Tình trạng : 43 / 45 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Trọng Sinh Chi Bạo Quân - Trong Sinh Chi Bao Quan

Cập nhật lúc : 06/02/2019 08:31

Tình trạng : 83 / 83 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trọng Sinh Chi Phỉ Quân - Trong Sinh Chi Phi Quan

Cập nhật lúc : 26/11/2019 23:44

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trọng Sinh Chi Quân Tẩu - Trong Sinh Chi Quan Tau

Cập nhật lúc : 06/02/2020 07:43

Tình trạng : 63 / 65 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trọng Sinh Chi Tái Giá Mạt Lộ Thượng Tướng - Trong Sinh Chi Tai Gia Mat Lo Thuong Tuong

Cập nhật lúc : 22/08/2023 08:28

Tình trạng : 216 / 218 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trọng Sinh Chi Cùng Quân - Vu Hoan - Trong Sinh Chi Cung Quan - Vu Hoan

Cập nhật lúc : 09/09/2021 23:29

Tình trạng : 130 / 132 Chapter

Thể loại: Bách Hợp, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trọng Sinh Chi Nuông Chiều Quân Hậu - Trong Sinh Chi Nuong Chieu Quan Hau

Cập nhật lúc : 09/08/2022 16:58

Tình trạng : 28 / 30 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ - Trong Sinh Truong Quan Đoi: Thieu Tuong Phuc Hac, Thieu Day Do

Cập nhật lúc : 13/01/2020 07:33

Tình trạng : 257 / 259 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh - Mat The Trong Sinh Chi Trong Hoach Tan Sinh

Cập nhật lúc : 08/08/2019 16:12

Tình trạng : 147 / 147 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Dị Năng, Mạt Thế

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.186

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Tong Tai Anh Qua Ba Đao Roi

Cập nhật lúc : 26/09/2023 07:00

Tình trạng : 4598 / 4600 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.298

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 01/10/2023 23:58

Tình trạng : 1047 / 1049 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Họa Quốc - Thức Yến - Hoa Quoc - Thuc Yen

Cập nhật lúc : 01/10/2023 22:28

Tình trạng : 98 / 100 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 12:29

Tình trạng : 1710 / 1712 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.353

Đọc truyện

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần - Nguoi Chong Vo Dung Cua Nu Than

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 1100 / 1102 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Nợ Em Một Tình Yêu Trọn Vẹn - No Em Mot Tinh Yeu Tron Ven

Cập nhật lúc : 01/10/2023 13:58

Tình trạng : 111 / 111 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện