Trò Chơi Số Mệnh

Dice: The Cube That Changes Everything

Tác giả : Yoon Hyon Suk

Thể loại : Action - Hành Động, Adult - Người lớn, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Comedy - Hài Hước, Manga, Romance - Lãng Mạn

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 10/09/2021 09:32

Tình trạng : 2731 / 2733 Chapter

Lượt xem: 16184

Trò chơi số mệnh bằng Xí Ngầu... Xí Ngầu quyết định số mệnh của một kiếp người... và các trò chơi xí ngầu bắt đầu
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 2731 04/02/2020 05:10
Chapter 286 : - Tuyệt vọng (4) 04/02/2020 03:10
Chapter 285 : - Tuyệt vọng (3) 21/01/2020 20:10
Chapter 283 : Tuyệt vọng (1) 17/01/2020 12:28
Chapter 282 : - Một người vì mọi người (9) 17/01/2020 10:28
Chapter 282 : - Một người vì mọi người (9) 17/01/2020 08:28
Chapter 281 : - Một người vì mọi người (8) 17/01/2020 06:28
Chapter 280 : - Một người vì mọi người (7) 17/01/2020 04:28
Chapter 279 : - Một người vì mọi người (6) 17/01/2020 02:28
Chapter 278 : - Một người vì mọi người (5) 17/01/2020 00:28
Chapter 276 16/01/2020 22:28
Chapter 275 11/10/2019 00:00
Chapter 274 : - Một người vì mọi người (1) 16/01/2020 18:28
Chapter 273 16/01/2020 16:28
Chapter 272.5 : - Ác Mộng 16/01/2020 14:28
Chapter 272 : - Giấc mơ nào rồi cũng kết thúc (8) 16/01/2020 12:28
Chapter 272 : - Giấc mơ nào rồi cũng kết thúc (8) 16/01/2020 10:28
Chapter 271 : - Giấc mơ nào rồi cũng kết thúc (7) 10/11/2019 00:00
Chapter 270 : - Giấc mơ nào rồi cũng kết thúc (6) 10/06/2019 00:00
Chapter 269 : - Giấc mơ nào rồi cũng kết thúc (5) 10/04/2019 00:00
Chapter 268 : - Giấc mơ nào rồi cũng kết thúc (4) 10/04/2019 00:00
Chapter 267 : - Giấc mơ nào rồi cũng kết thúc (3) 10/04/2019 00:00
Chapter 266 : - Giấc mơ nào rồi cũng kết thúc (2) 10/04/2019 00:00
Chapter 264 : - YoYo (10) 10/04/2019 00:00
Chapter 263 : - YoYo (9) 10/04/2019 00:00
Chapter 262 05/11/2019 00:00
Chapter 261 05/03/2019 00:00
Chapter 260 15/01/2020 12:28
Chapter 259 15/01/2020 10:28
Chapter 258 03/03/2019 00:00
Chapter 257 15/01/2020 06:28
Chapter 256 15/01/2020 04:28
Chapter 255 02/04/2019 00:00
Chapter 254 02/03/2019 00:00
Chapter 253 02/02/2019 00:00
Chapter 252 14/01/2020 20:28
Chapter 251 14/01/2020 18:28
Chapter 250 14/01/2020 16:28
Chapter 249 12/06/2018 00:00
Chapter 248 14/01/2020 12:28
Chapter 247 14/01/2020 10:28
Chapter 246 11/06/2018 00:00
Chapter 245 11/01/2018 00:00
Chapter 244 14/01/2020 04:28
Chapter 243 10/07/2018 00:00
Chapter 242 14/01/2020 00:28
Chapter 241 09/12/2018 00:00
Chapter 240 13/01/2020 20:28
Chapter 239 08/10/2018 00:00
Chapter 238 13/01/2020 16:28
Chapter 237 13/01/2020 14:28
Chapter 236 07/07/2018 00:00
Chapter 235 13/01/2020 10:28
Chapter 234 06/08/2018 00:00
Chapter 233 06/08/2018 00:00
Chapter 232 06/01/2018 00:00
Chapter 231 13/01/2020 02:28
Chapter 230 13/01/2020 00:28
Chapter 229 05/12/2018 00:00
Chapter 228 05/08/2018 00:00
Chapter 227 05/04/2018 00:00
Chapter 226 12/01/2020 16:28
Chapter 225 12/01/2020 14:28
Chapter 224 12/01/2020 12:28
Chapter 223 12/01/2020 10:28
Chapter 222 04/01/2018 00:00
Chapter 221 12/01/2020 06:28
Chapter 220 12/01/2020 04:28
Chapter 219 03/04/2018 00:00
Chapter 218 12/01/2020 00:28
Chapter 217 11/01/2020 22:28
Chapter 216 02/09/2018 00:00
Chapter 215 02/03/2018 00:00
Chapter 214 11/01/2020 16:28
Chapter 213 01/07/2018 00:00
Chapter 212 11/01/2020 12:28
Chapter 211 11/01/2020 10:28
Chapter 210 11/01/2020 08:28
Chapter 209 12/09/2017 00:00
Chapter 208 11/01/2020 04:28
Chapter 207 11/01/2020 02:28
Chapter 206 11/01/2020 00:28
Chapter 205 11/06/2017 00:00
Chapter 204 11/01/2017 00:00
Chapter 203 10/01/2020 18:28
Chapter 202 10/01/2020 16:28
Chapter 201 10/07/2017 00:00
Chapter 200 10/01/2020 12:28
Chapter 199 08/11/2017 00:00
Chapter 198 08/03/2017 00:00
Chapter 197 10/01/2020 06:28
Chapter 196 10/01/2020 04:28
Chapter 195 10/01/2020 02:28
Chapter 194 07/10/2017 00:00
Chapter 193 09/01/2020 22:28
Chapter 192 09/01/2020 20:28
Chapter 191 09/01/2020 18:28
Chapter 190 09/01/2020 16:28
Chapter 189 09/01/2020 14:28
Chapter 188 05/11/2017 00:00
Chapter 187 05/01/2017 00:00
Chapter 186 09/01/2020 08:28
Chapter 185 09/01/2020 06:28
Chapter 184 04/09/2017 00:00
Chapter 183 04/05/2017 00:00
Chapter 182 09/01/2020 00:28
Chapter 181 08/01/2020 22:28
Chapter 180 03/12/2017 00:00
Chapter 179 08/01/2020 18:28
Chapter 178 08/01/2020 16:28
Chapter 177 02/11/2017 00:00
Chapter 176 08/01/2020 12:28
Chapter 175 08/01/2020 10:28
Chapter 174 08/01/2020 08:28
Chapter 173 01/10/2017 00:00
Chapter 172 01/07/2017 00:00
Chapter 171 01/01/2017 00:00
Chapter 170 08/01/2020 00:28
Chapter 169 07/01/2020 22:28
Chapter 168 12/10/2016 00:00
Chapter 167 12/04/2016 00:00
Chapter 166 07/01/2020 16:28
Chapter 165 07/01/2020 14:28
Chapter 164 11/11/2016 00:00
Chapter 163 11/06/2016 00:00
Chapter 162 07/01/2020 08:28
Chapter 161 07/01/2020 06:28
Chapter 160 07/01/2020 04:28
Chapter 159 10/09/2016 00:00
Chapter 158 10/05/2016 00:00
Chapter 157 06/01/2020 22:28
Chapter 156 06/01/2020 20:28
Chapter 155 06/01/2020 18:28
Chapter 154 09/07/2016 00:00
Chapter 153 06/01/2020 14:28
Chapter 152 06/01/2020 12:28
Chapter 151 06/01/2020 10:28
Chapter 150 08/02/2016 00:00
Chapter 149 06/01/2020 06:28
Chapter 148 06/01/2020 04:28
Chapter 147 07/11/2016 00:00
Chapter 146 07/03/2016 00:00
Chapter 145 05/01/2020 22:28
Chapter 144 05/01/2020 20:28
Chapter 143 06/12/2016 00:00
Chapter 142 06/08/2016 00:00
Chapter 141 05/01/2020 14:28
Chapter 140 07/03/2016 00:00
Chapter 139 05/01/2016 00:00
Chapter 138 05/01/2020 08:28
Chapter 137 05/01/2020 06:28
Chapter 136 05/01/2020 04:28
Chapter 135 04/08/2016 00:00
Chapter 134 04/02/2016 00:00
Chapter 133 04/01/2016 00:00
Chapter 132 04/01/2020 20:28
Chapter 131 04/01/2020 18:28
Chapter 130 04/01/2020 16:28
Chapter 129 03/07/2016 00:00
Chapter 128 03/07/2016 00:00
Chapter 127 04/01/2020 10:28
Chapter 126 04/01/2020 08:28
Chapter 125 04/01/2020 06:28
Chapter 124 04/01/2020 04:28
Chapter 123 02/12/2016 00:00
Chapter 122 02/11/2016 00:00
Chapter 121 03/01/2020 22:28
Chapter 120 03/01/2020 20:28
Chapter 119 12/01/2015 00:00
Chapter 118 03/01/2020 16:28
Chapter 117 03/01/2020 14:28
Chapter 116 03/01/2020 12:28
Chapter 115 10/12/2015 00:00
Chapter 114 10/03/2015 00:00
Chapter 113 10/01/2015 00:00
Chapter 112 03/01/2020 04:28
Chapter 111 09/08/2015 00:00
Chapter 110 09/07/2015 00:00
Chapter 109 02/01/2020 22:28
Chapter 108 02/01/2020 20:28
Chapter 107 08/10/2015 00:00
Chapter 106 08/09/2015 00:00
Chapter 105 08/02/2015 00:00
Chapter 104 02/01/2020 12:28
Chapter 103 02/01/2020 10:28
Chapter 102 02/01/2020 08:28
Chapter 101 07/01/2015 00:00
Chapter 100 02/01/2020 04:28
Chapter 99 02/01/2020 02:28
Chapter 98 06/05/2015 00:00
Chapter 97 01/01/2020 22:28
Chapter 96 01/01/2020 20:28
Chapter 95 01/01/2020 18:28
Chapter 94 05/12/2015 00:00
Chapter 93 05/05/2015 00:00
Chapter 92 01/01/2020 12:28
Chapter 91 01/01/2020 10:28
Chapter 90 04/02/2015 00:00
Chapter 89 04/02/2015 00:00
Chapter 88 01/01/2020 04:28
Chapter 87 01/01/2020 02:28
Chapter 86 01/01/2020 00:28
Chapter 85 31/12/2019 22:28
Chapter 84 31/12/2019 20:28
Chapter 83 31/12/2019 18:28
Chapter 82 31/12/2019 16:28
Chapter 81 31/12/2019 14:28
Chapter 80 31/12/2019 12:28
Chapter 79 31/12/2019 10:28
Chapter 78 31/12/2019 08:28
Chapter 77 31/12/2019 06:28
Chapter 76 31/12/2019 04:28
Chapter 75 31/12/2019 02:28
Chapter 74 31/12/2019 00:28
Chapter 73 30/12/2019 22:28
Chapter 72 30/12/2019 20:28
Chapter 71 30/12/2019 18:28
Chapter 70 30/12/2019 16:28
Chapter 69 30/12/2019 14:28
Chapter 68 30/12/2019 12:28
Chapter 67 30/12/2019 10:28
Chapter 66 30/12/2019 08:28
Chapter 65 30/12/2019 06:28
Chapter 64 30/12/2019 04:28
Chapter 63 30/12/2019 02:28
Chapter 62 30/12/2019 00:28
Chapter 61 29/12/2019 22:28
Chapter 60 29/12/2019 20:28
Chapter 59 29/12/2019 18:28
Chapter 58 29/12/2019 16:28
Chapter 57 29/12/2019 14:28
Chapter 56 29/12/2019 12:28
Chapter 55 29/12/2019 10:28
Chapter 54 29/12/2019 08:28
Chapter 53 29/12/2019 06:28
Chapter 52 29/12/2019 04:28
Chapter 51 29/12/2019 02:28
Chapter 50 29/12/2019 00:28
Chapter 49 28/12/2019 22:28
Chapter 48 28/12/2019 20:28
Chapter 47 28/12/2019 18:28
Chapter 46 28/12/2019 16:28
Chapter 45 28/12/2019 14:28
Chapter 44 28/12/2019 12:28
Chapter 43 28/12/2019 10:28
Chapter 42 28/12/2019 08:28
Chapter 41 28/12/2019 06:28
Chapter 40 28/12/2019 04:28
Chapter 39 28/12/2019 02:28
Chapter 38 28/12/2019 00:28
Chapter 37 27/12/2019 22:28
Chapter 36 27/12/2019 20:28
Chapter 35 27/12/2019 18:28
Chapter 34 27/12/2019 16:28
Chapter 33 27/12/2019 14:28
Chapter 32 27/12/2019 12:28
Chapter 31 27/12/2019 10:28
Chapter 30 27/12/2019 08:28
Chapter 29 27/12/2019 06:28
Chapter 28 27/12/2019 04:28
Chapter 27 27/12/2019 02:28
Chapter 26 27/12/2019 00:28
Chapter 25 26/12/2019 22:28
Chapter 24 26/12/2019 20:28
Chapter 23 26/12/2019 18:28
Chapter 22 26/12/2019 16:28
Chapter 21 26/12/2019 14:28
Chapter 20 26/12/2019 12:28
Chapter 19 26/12/2019 10:28
Chapter 18 26/12/2019 08:28
Chapter 17 26/12/2019 06:28
Chapter 16 26/12/2019 04:28
Chapter 15 26/12/2019 02:28
Chapter 14 26/12/2019 00:28
Chapter 13 25/12/2019 22:28
Chapter 12 25/12/2019 20:28
Chapter 11 25/12/2019 18:28
Chapter 10 25/12/2019 16:28
Chapter 9 25/12/2019 14:28
Chapter 8 : - hận thù 25/12/2019 12:28
Chapter 7 25/12/2019 10:28
Chapter 6 25/12/2019 08:28
Chapter 5 : - God ko chơi xí ngầu 25/12/2019 06:28
Chapter 4 : - chúc mừng bạn đã thành DICE 25/12/2019 04:28
Chapter 3.1 25/12/2019 02:28
Chapter 3 : - 1 ko thể thắng 6 25/12/2019 00:28
Chapter 2 24/12/2019 22:28
Chapter 1 24/12/2019 20:28
Chapter 0 24/12/2019 18:28

comment

Có thể bạn thích xem

Khu Vui Chơi Đáng Sợ - Khu Vui Choi Đang So

Cập nhật lúc : 25/05/2020 06:12

Tình trạng : 287 / 289 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Võng Du, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Gặp Gỡ Số Mệnh - Gap Go So Menh

Cập nhật lúc : 03/01/2019 07:55

Tình trạng : 16 / 18 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.184

Đọc truyện

Trò Chơi Cút Bắt - Tro Choi Cut Bat

Cập nhật lúc : 24/06/2019 03:36

Tình trạng : 21 / 21 Chapter

Thể loại: Sắc, Adult - Người lớn, Đam Mỹ, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trò Chơi Luân Hồi - Tro Choi Luan Hoi

Cập nhật lúc : 27/07/2019 08:04

Tình trạng : 197 / 199 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trò Chơi Đối Kháng - Tro Choi Đoi Khang

Cập nhật lúc : 18/07/2021 10:29

Tình trạng : 64 / 66 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Comedy - Hài Hước, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Thay Đổi Số Mệnh Nữ Phụ - Thay Đoi So Menh Nu Phu

Cập nhật lúc : 16/02/2018 10:56

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trò Chơi Nguy Hiểm: Quyết Định - Tro Choi Nguy Hiem: Quyet Đinh

Cập nhật lúc : 25/04/2020 04:12

Tình trạng : 11 / 13 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi - Tro Choi Tu Vong Luan Hoi

Cập nhật lúc : 09/09/2019 08:23

Tình trạng : 382 / 384 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.193

Đọc truyện

Số Mệnh Đã Định Đeo Bám Theo Anh - So Menh Đa Đinh Đeo Bam Theo Anh

Cập nhật lúc : 05/12/2019 05:43

Tình trạng : 36 / 36 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trò Chơi "ngược Cẩu" Cosplay Nhân Vật - Tro Choi "nguoc Cau" Cosplay Nhan Vat

Cập nhật lúc : 22/11/2019 23:45

Tình trạng : 13 / 15 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi - Tro Choi He Chua Tri Cua Toi

Cập nhật lúc : 06/07/2021 00:34

Tình trạng : 112 / 114 Chapter

Thể loại: Horror - Kinh Dị, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực (H+) - Tro Choi Tinh Ái Va Quyen Luc (H+)

Cập nhật lúc : 10/05/2018 18:34

Tình trạng : 114 / 114 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 26/06/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.595

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 26/06/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.412

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 26/06/2022 15:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.442

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 26/06/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.325

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 26/06/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 26/06/2022 13:42

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.346

Đọc truyện