Tragedy

Long Hổ 5 Thế - Long Ho 5 The

29 / 31

Long Hổ 5 Thế - Long Ho 5 The

Tranh 16.179 19/07/2020

Phù Thủy Và... - Phu Thuy Va...

15 / 17

Liên Thành Quyết - Lien Thanh Quyet

24 / 26

Giải Phóng - Giai Phong

4 / 6

Giải Phóng - Giai Phong

Tranh 16.179 18/07/2020

Đảo Kinh Hoàng - Offal Island

19 / 21

Đảo Kinh Hoàng - Offal Island

Tranh 16.181 17/07/2020

Ballad X Opera - Ballad Opera

8 / 10

Ballad X Opera - Ballad Opera

Tranh 16.179 12/07/2020

Đại Chiến Titan - Đai Chien Titan

130 / 132