Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Tong Tai Daddy, Mami Lai Tron Roi

Tác giả : Ninh Hải

Thể loại : Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 02/12/2023 08:02

Tình trạng : 678 / 680 Chapter

Lượt xem: 16236

Bạn đang đọc truyện Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi của tác giả Ninh Hải. Bị người nhà hãm hại, nhận tội thay vào tù, Diệp Như Hề trở thành tội nhân của cả thế giới bị người người chửi mắng như một con chuột hôi hám. Sinh con trong tù, cốt nhục chia cắt, con gái mẹ kế bắt con đi, thế thân cô trở thành vị hôn thê của Tạ tổng. Sáu năm vào tù, Diệp Như Hề hận, hận không thể ăn tươi nuốt sống. Sau khi ra tù, cô phát hiện ra con trai của Tạ tổng và con gái của mình rất giống nhau…
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 678 02/12/2023 11:32
Chapter 677 02/12/2023 09:32
Chapter 676 02/12/2023 07:32
Chapter 675 02/12/2023 05:32
Chapter 674 02/12/2023 03:32
Chapter 673 02/12/2023 01:32
Chapter 672 01/12/2023 23:32
Chapter 671 01/12/2023 21:32
Chapter 670 01/12/2023 19:32
Chapter 669 01/12/2023 17:32
Chapter 668 27/11/2023 17:30
Chapter 667 27/11/2023 15:30
Chapter 666 27/11/2023 13:30
Chapter 665 27/11/2023 11:30
Chapter 664 27/11/2023 09:30
Chapter 663 27/11/2023 07:30
Chapter 662 27/11/2023 05:30
Chapter 661 27/11/2023 03:30
Chapter 660 27/11/2023 01:30
Chapter 659 26/11/2023 23:30
Chapter 658 26/11/2023 21:30
Chapter 657 26/11/2023 19:30
Chapter 656 26/11/2023 17:30
Chapter 655 26/11/2023 15:30
Chapter 654 26/11/2023 13:30
Chapter 653 26/11/2023 11:30
Chapter 652 26/11/2023 09:30
Chapter 651 26/11/2023 07:30
Chapter 650 18/11/2023 11:30
Chapter 649 18/11/2023 09:30
Chapter 648 18/11/2023 07:30
Chapter 647 18/11/2023 05:30
Chapter 646 18/11/2023 03:30
Chapter 645 18/11/2023 01:30
Chapter 644 17/11/2023 23:30
Chapter 643 17/11/2023 21:30
Chapter 642 17/11/2023 19:30
Chapter 641 17/11/2023 17:30
Chapter 640 17/11/2023 15:30
Chapter 639 17/11/2023 13:30
Chapter 638 17/11/2023 11:30
Chapter 637 17/11/2023 09:30
Chapter 636 17/11/2023 07:30
Chapter 635 17/11/2023 05:30
Chapter 634 10/11/2023 21:32
Chapter 633 10/11/2023 19:32
Chapter 632 10/11/2023 17:32
Chapter 631 10/11/2023 15:32
Chapter 630 10/11/2023 13:32
Chapter 629 10/11/2023 11:32
Chapter 628 10/11/2023 09:32
Chapter 627 10/11/2023 07:32
Chapter 626 10/11/2023 05:32
Chapter 625 10/11/2023 03:32
Chapter 624 10/11/2023 01:32
Chapter 623 09/11/2023 23:32
Chapter 622 09/11/2023 21:32
Chapter 621 09/11/2023 19:32
Chapter 620 09/11/2023 17:32
Chapter 619 09/11/2023 15:32
Chapter 618 09/11/2023 13:32
Chapter 617 09/11/2023 11:32
Chapter 616 09/11/2023 09:32
Chapter 615 09/11/2023 07:32
Chapter 614 09/11/2023 05:32
Chapter 613 09/11/2023 03:32
Chapter 612 09/11/2023 01:32
Chapter 611 08/11/2023 23:32
Chapter 610 30/10/2023 17:33
Chapter 609 30/10/2023 15:33
Chapter 608 30/10/2023 13:33
Chapter 607 30/10/2023 11:33
Chapter 606 30/10/2023 09:33
Chapter 605 30/10/2023 07:33
Chapter 604 30/10/2023 05:33
Chapter 603 30/10/2023 03:33
Chapter 602 30/10/2023 01:33
Chapter 601 29/10/2023 23:33
Chapter 600 29/10/2023 21:33
Chapter 599 29/10/2023 19:33
Chapter 598 29/10/2023 17:33
Chapter 597 29/10/2023 15:33
Chapter 596 29/10/2023 13:33
Chapter 595 29/10/2023 11:33
Chapter 594 29/10/2023 09:33
Chapter 593 29/10/2023 07:33
Chapter 592 29/10/2023 05:33
Chapter 591 29/10/2023 03:33
Chapter 590 29/10/2023 01:33
Chapter 589 28/10/2023 23:33
Chapter 588 28/10/2023 21:33
Chapter 587 28/10/2023 19:33
Chapter 586 28/10/2023 17:33
Chapter 585 28/10/2023 15:33
Chapter 584 28/10/2023 13:33
Chapter 583 28/10/2023 11:33
Chapter 582 28/10/2023 09:33
Chapter 581 28/10/2023 07:33
Chapter 580 28/10/2023 05:33
Chapter 579 28/10/2023 03:33
Chapter 578 28/10/2023 01:33
Chapter 577 27/10/2023 23:33
Chapter 576 12/10/2023 17:29
Chapter 575 12/10/2023 15:29
Chapter 574 12/10/2023 13:29
Chapter 573 12/10/2023 11:29
Chapter 572 12/10/2023 09:29
Chapter 571 12/10/2023 07:29
Chapter 570 12/10/2023 05:29
Chapter 569 12/10/2023 03:29
Chapter 568 12/10/2023 01:29
Chapter 567 11/10/2023 23:29
Chapter 566 11/10/2023 21:29
Chapter 565 11/10/2023 19:29
Chapter 564 11/10/2023 17:29
Chapter 563 11/10/2023 15:29
Chapter 562 11/10/2023 13:29
Chapter 560 05/10/2023 13:28
Chapter 559 05/10/2023 11:28
Chapter 558 05/10/2023 09:28
Chapter 557 05/10/2023 07:28
Chapter 556 05/10/2023 05:28
Chapter 555 05/10/2023 03:28
Chapter 554 05/10/2023 01:28
Chapter 553 04/10/2023 23:28
Chapter 552 04/10/2023 21:28
Chapter 551 04/10/2023 19:28
Chapter 550 04/10/2023 17:28
Chapter 549 04/10/2023 15:28
Chapter 548 04/10/2023 13:28
Chapter 547 04/10/2023 11:28
Chapter 546 04/10/2023 09:28
Chapter 545 04/10/2023 07:28
Chapter 543 04/10/2023 05:28
Chapter 544 04/10/2023 03:28
Chapter 542 04/10/2023 01:28
Chapter 541 03/10/2023 23:28
Chapter 540 03/10/2023 21:28
Chapter 539 03/10/2023 19:28
Chapter 538 03/10/2023 17:28
Chapter 537 03/10/2023 15:28
Chapter 536 22/09/2023 19:29
Chapter 535 22/09/2023 17:29
Chapter 534 22/09/2023 15:29
Chapter 533 22/09/2023 13:29
Chapter 532 22/09/2023 11:29
Chapter 531 22/09/2023 09:29
Chapter 530 22/09/2023 07:29
Chapter 529 22/09/2023 05:29
Chapter 528 22/09/2023 03:29
Chapter 527 22/09/2023 01:29
Chapter 526 21/09/2023 23:29
Chapter 525 21/09/2023 21:29
Chapter 524 21/09/2023 19:29
Chapter 523 21/09/2023 17:29
Chapter 522 21/09/2023 15:29
Chapter 521 21/09/2023 13:29
Chapter 520 21/09/2023 11:29
Chapter 519 21/09/2023 09:29
Chapter 518 21/09/2023 07:29
Chapter 517 21/09/2023 05:29
Chapter 516 21/09/2023 03:29
Chapter 515 21/09/2023 01:29
Chapter 514 11/09/2023 23:29
Chapter 513 11/09/2023 21:29
Chapter 512 11/09/2023 19:29
Chapter 511 11/09/2023 17:29
Chapter 510 11/09/2023 15:29
Chapter 509 11/09/2023 13:29
Chapter 508 11/09/2023 11:29
Chapter 507 11/09/2023 09:29
Chapter 506 11/09/2023 07:29
Chapter 505 11/09/2023 05:29
Chapter 504 11/09/2023 03:29
Chapter 503 11/09/2023 01:29
Chapter 502 10/09/2023 23:29
Chapter 501 10/09/2023 21:29
Chapter 500 10/09/2023 19:29
Chapter 499 10/09/2023 17:29
Chapter 498 03/09/2023 13:28
Chapter 497 03/09/2023 11:28
Chapter 496 03/09/2023 09:28
Chapter 495 03/09/2023 07:28
Chapter 494 03/09/2023 05:28
Chapter 492 -493 03/09/2023 03:28
Chapter 491 03/09/2023 01:28
Chapter 490 02/09/2023 23:28
Chapter 489 02/09/2023 21:28
Chapter 488 02/09/2023 19:28
Chapter 487 02/09/2023 17:28
Chapter 486 02/09/2023 15:28
Chapter 485 02/09/2023 13:28
Chapter 484 02/09/2023 11:28
Chapter 483 02/09/2023 09:28
Chapter 482 02/09/2023 07:28
Chapter 481 02/09/2023 05:28
Chapter 480 02/09/2023 03:28
Chapter 479 02/09/2023 01:28
Chapter 478 01/09/2023 23:28
Chapter 477 01/09/2023 21:28
Chapter 476 01/09/2023 19:28
Chapter 475 01/09/2023 17:28
Chapter 474 23/08/2023 19:34
Chapter 473 23/08/2023 17:34
Chapter 472 23/08/2023 15:34
Chapter 471 23/08/2023 13:34
Chapter 470 23/08/2023 11:34
Chapter 469 23/08/2023 09:34
Chapter 468 23/08/2023 07:34
Chapter 467 23/08/2023 05:34
Chapter 466 23/08/2023 03:34
Chapter 465 23/08/2023 01:34
Chapter 464 22/08/2023 23:34
Chapter 463 22/08/2023 21:34
Chapter 462 22/08/2023 19:34
Chapter 461 22/08/2023 17:34
Chapter 460 22/08/2023 15:34
Chapter 459 22/08/2023 13:34
Chapter 458 22/08/2023 11:34
Chapter 457 22/08/2023 09:34
Chapter 456 22/08/2023 07:34
Chapter 455 22/08/2023 05:34
Chapter 454 22/08/2023 03:34
Chapter 453 22/08/2023 01:34
Chapter 452 21/08/2023 23:34
Chapter 451 21/08/2023 21:34
Chapter 450 21/08/2023 19:34
Chapter 449 21/08/2023 17:34
Chapter 448 21/08/2023 15:34
Chapter 447 21/08/2023 13:34
Chapter 446 21/08/2023 11:34
Chapter 445 21/08/2023 09:34
Chapter 444 21/08/2023 07:34
Chapter 443 21/08/2023 05:34
Chapter 442 21/08/2023 03:34
Chapter 441 21/08/2023 01:34
Chapter 440 20/08/2023 23:34
Chapter 439 20/08/2023 21:34
Chapter 438 20/08/2023 19:34
Chapter 437 20/08/2023 17:34
Chapter 436 20/08/2023 15:34
Chapter 435 20/08/2023 13:34
Chapter 434 20/08/2023 11:34
Chapter 433 20/08/2023 09:34
Chapter 432 01/08/2023 19:30
Chapter 431 01/08/2023 17:30
Chapter 430 01/08/2023 15:30
Chapter 429 01/08/2023 13:30
Chapter 428 01/08/2023 11:30
Chapter 426 -427 01/08/2023 09:30
Chapter 425 01/08/2023 07:30
Chapter 424 01/08/2023 05:30
Chapter 423 01/08/2023 03:30
Chapter 422 01/08/2023 01:30
Chapter 421 31/07/2023 23:30
Chapter 420 31/07/2023 21:30
Chapter 419 31/07/2023 19:30
Chapter 418 31/07/2023 17:30
Chapter 417 31/07/2023 15:30
Chapter 416 31/07/2023 13:30
Chapter 415 31/07/2023 11:30
Chapter 414 31/07/2023 09:30
Chapter 413 31/07/2023 07:30
Chapter 412 22/07/2023 23:28
Chapter 411 22/07/2023 21:28
Chapter 410 22/07/2023 19:28
Chapter 409 22/07/2023 17:28
Chapter 408 22/07/2023 15:28
Chapter 407 22/07/2023 13:28
Chapter 406 22/07/2023 11:28
Chapter 405 22/07/2023 09:28
Chapter 404 22/07/2023 07:28
Chapter 403 22/07/2023 05:28
Chapter 402 22/07/2023 03:28
Chapter 401 22/07/2023 01:28
Chapter 400 21/07/2023 23:28
Chapter 399 21/07/2023 21:28
Chapter 398 21/07/2023 19:28
Chapter 397 21/07/2023 17:28
Chapter 396 21/07/2023 15:28
Chapter 395 21/07/2023 13:28
Chapter 394 21/07/2023 11:28
Chapter 393 21/07/2023 09:28
Chapter 392 12/07/2023 23:28
Chapter 391 12/07/2023 21:28
Chapter 390 12/07/2023 19:28
Chapter 389 12/07/2023 17:28
Chapter 388 12/07/2023 15:28
Chapter 387 12/07/2023 13:28
Chapter 386 12/07/2023 11:28
Chapter 385 12/07/2023 09:28
Chapter 384 12/07/2023 07:28
Chapter 383 12/07/2023 05:28
Chapter 382 12/07/2023 03:28
Chapter 381 12/07/2023 01:28
Chapter 380 11/07/2023 23:28
Chapter 379 11/07/2023 21:28
Chapter 378 11/07/2023 19:28
Chapter 377 11/07/2023 17:28
Chapter 376 11/07/2023 15:28
Chapter 375 11/07/2023 13:28
Chapter 374 11/07/2023 11:28
Chapter 373 11/07/2023 09:28
Chapter 372 11/07/2023 07:28
Chapter 371 29/06/2023 23:29
Chapter 370 29/06/2023 21:29
Chapter 369 29/06/2023 19:29
Chapter 368 29/06/2023 17:29
Chapter 367 29/06/2023 15:29
Chapter 366 29/06/2023 13:29
Chapter 365 29/06/2023 11:29
Chapter 364 29/06/2023 09:29
Chapter 363 29/06/2023 07:29
Chapter 362 29/06/2023 05:29
Chapter 361 29/06/2023 03:29
Chapter 360 29/06/2023 01:29
Chapter 359 28/06/2023 23:29
Chapter 358 28/06/2023 21:29
Chapter 357 28/06/2023 19:29
Chapter 356 28/06/2023 17:29
Chapter 355 28/06/2023 15:29
Chapter 354 28/06/2023 13:29
Chapter 353 28/06/2023 11:29
Chapter 352 28/06/2023 09:29
Chapter 351 28/06/2023 07:29
Chapter 350 28/06/2023 05:29
Chapter 349 28/06/2023 03:29
Chapter 348 28/06/2023 01:29
Chapter 347 27/06/2023 23:29
Chapter 346 27/06/2023 21:29
Chapter 345 16/06/2023 23:29
Chapter 344 16/06/2023 21:29
Chapter 343 16/06/2023 19:29
Chapter 342 16/06/2023 17:29
Chapter 341 16/06/2023 15:29
Chapter 340 16/06/2023 13:29
Chapter 339 16/06/2023 11:29
Chapter 338 16/06/2023 09:29
Chapter 337 16/06/2023 07:29
Chapter 336 16/06/2023 05:29
Chapter 335 16/06/2023 03:29
Chapter 334 16/06/2023 01:29
Chapter 333 15/06/2023 23:29
Chapter 332 15/06/2023 21:29
Chapter 331 15/06/2023 19:29
Chapter 330 15/06/2023 17:29
Chapter 329 08/06/2023 13:32
Chapter 328 08/06/2023 11:32
Chapter 327 08/06/2023 09:32
Chapter 326 08/06/2023 07:32
Chapter 325 08/06/2023 05:32
Chapter 324 08/06/2023 03:32
Chapter 323 08/06/2023 01:32
Chapter 322 07/06/2023 23:32
Chapter 321 07/06/2023 21:32
Chapter 320 07/06/2023 19:32
Chapter 319 07/06/2023 17:32
Chapter 318 07/06/2023 15:32
Chapter 317 07/06/2023 13:32
Chapter 316 07/06/2023 11:32
Chapter 315 07/06/2023 09:32
Chapter 314 07/06/2023 07:32
Chapter 313 07/06/2023 05:32
Chapter 312 07/06/2023 03:32
Chapter 311 07/06/2023 01:32
Chapter 310 06/06/2023 23:32
Chapter 309 06/06/2023 21:32
Chapter 308 06/06/2023 19:32
Chapter 307 06/06/2023 17:32
Chapter 306 06/06/2023 15:32
Chapter 305 06/06/2023 13:32
Chapter 304 06/06/2023 11:32
Chapter 303 06/06/2023 09:32
Chapter 302 06/06/2023 07:32
Chapter 301 06/06/2023 05:32
Chapter 300 06/06/2023 03:32
Chapter 299 04/05/2023 09:30
Chapter 298 04/05/2023 07:30
Chapter 297 04/05/2023 05:30
Chapter 296 04/05/2023 03:30
Chapter 295 04/05/2023 01:30
Chapter 294 03/05/2023 23:30
Chapter 293 03/05/2023 21:30
Chapter 292 03/05/2023 19:30
Chapter 291 03/05/2023 17:30
Chapter 290 03/05/2023 15:30
Chapter 289 26/04/2023 19:31
Chapter 288 26/04/2023 17:31
Chapter 287 26/04/2023 15:31
Chapter 286 26/04/2023 13:31
Chapter 285 26/04/2023 11:31
Chapter 284 26/04/2023 09:31
Chapter 283 26/04/2023 07:31
Chapter 282 26/04/2023 05:31
Chapter 281 26/04/2023 03:31
Chapter 280 26/04/2023 01:31
Chapter 279 25/04/2023 23:31
Chapter 278 25/04/2023 21:31
Chapter 277 25/04/2023 19:31
Chapter 276 25/04/2023 17:31
Chapter 275 25/04/2023 15:31
Chapter 274 25/04/2023 13:31
Chapter 273 20/04/2023 19:28
Chapter 272 20/04/2023 17:28
Chapter 271 20/04/2023 15:28
Chapter 270 20/04/2023 13:28
Chapter 269 20/04/2023 11:28
Chapter 268 20/04/2023 09:28
Chapter 267 20/04/2023 07:28
Chapter 266 20/04/2023 05:28
Chapter 265 20/04/2023 03:28
Chapter 264 20/04/2023 01:28
Chapter 263 19/04/2023 23:28
Chapter 262 19/04/2023 21:28
Chapter 261 19/04/2023 19:28
Chapter 260 19/04/2023 17:28
Chapter 259 19/04/2023 15:28
Chapter 258 19/04/2023 13:28
Chapter 257 19/04/2023 11:28
Chapter 256 19/04/2023 09:28
Chapter 255 19/04/2023 07:28
Chapter 254 19/04/2023 05:28
Chapter 253 19/04/2023 03:28
Chapter 252 19/04/2023 01:28
Chapter 251 18/04/2023 23:28
Chapter 250 18/04/2023 21:28
Chapter 249 18/04/2023 19:28
Chapter 248 18/04/2023 17:28
Chapter 247 18/04/2023 15:28
Chapter 246 18/04/2023 13:28
Chapter 245 03/04/2023 13:28
Chapter 244 03/04/2023 11:28
Chapter 243 03/04/2023 09:28
Chapter 242 03/04/2023 07:28
Chapter 241 03/04/2023 05:28
Chapter 240 03/04/2023 03:28
Chapter 239 03/04/2023 01:28
Chapter 238 02/04/2023 23:28
Chapter 237 02/04/2023 21:28
Chapter 236 02/04/2023 19:28
Chapter 234 -235 02/04/2023 17:28
Chapter 233 02/04/2023 15:28
Chapter 232 02/04/2023 13:28
Chapter 231 02/04/2023 11:28
Chapter 230 02/04/2023 09:28
Chapter 229 02/04/2023 07:28
Chapter 228 02/04/2023 05:28
Chapter 227 02/04/2023 03:28
Chapter 226 02/04/2023 01:28
Chapter 225 01/04/2023 23:28
Chapter 224 01/04/2023 21:28
Chapter 223 01/04/2023 19:28
Chapter 222 01/04/2023 17:28
Chapter 221 01/04/2023 15:28
Chapter 220 21/03/2023 19:36
Chapter 219 21/03/2023 17:36
Chapter 218 21/03/2023 15:36
Chapter 217 21/03/2023 13:36
Chapter 216 21/03/2023 11:36
Chapter 215 21/03/2023 09:36
Chapter 214 21/03/2023 07:36
Chapter 213 21/03/2023 05:36
Chapter 212 21/03/2023 03:36
Chapter 211 21/03/2023 01:36
Chapter 210 20/03/2023 23:36
Chapter 209 20/03/2023 21:36
Chapter 208 20/03/2023 19:36
Chapter 207 20/03/2023 17:36
Chapter 206 15/03/2023 09:38
Chapter 205 15/03/2023 07:38
Chapter 204 15/03/2023 05:38
Chapter 203 15/03/2023 03:38
Chapter 202 15/03/2023 01:38
Chapter 201 14/03/2023 23:38
Chapter 200 14/03/2023 21:38
Chapter 199 14/03/2023 19:38
Chapter 198 14/03/2023 17:38
Chapter 197 14/03/2023 15:38
Chapter 196 14/03/2023 13:38
Chapter 195 14/03/2023 11:38
Chapter 194 09/03/2023 09:38
Chapter 193 09/03/2023 07:38
Chapter 192 09/03/2023 05:38
Chapter 191 09/03/2023 03:38
Chapter 190 09/03/2023 01:38
Chapter 189 08/03/2023 23:38
Chapter 188 08/03/2023 21:38
Chapter 187 08/03/2023 19:38
Chapter 186 08/03/2023 17:38
Chapter 185 08/03/2023 15:38
Chapter 184 08/03/2023 13:38
Chapter 183 08/03/2023 11:38
Chapter 182 08/03/2023 09:38
Chapter 181 08/03/2023 07:38
Chapter 180 08/03/2023 05:38
Chapter 179 08/03/2023 03:38
Chapter 178 08/03/2023 01:38
Chapter 177 07/03/2023 23:38
Chapter 176 07/03/2023 21:38
Chapter 175 07/03/2023 19:38
Chapter 174 07/03/2023 17:38
Chapter 173 07/03/2023 15:38
Chapter 172 25/02/2023 09:34
Chapter 171 25/02/2023 07:34
Chapter 170 25/02/2023 05:34
Chapter 169 25/02/2023 03:34
Chapter 168 25/02/2023 01:34
Chapter 167 24/02/2023 23:34
Chapter 166 24/02/2023 21:34
Chapter 165 24/02/2023 19:34
Chapter 164 24/02/2023 17:34
Chapter 163 24/02/2023 15:34
Chapter 162 24/02/2023 13:34
Chapter 161 24/02/2023 11:34
Chapter 160 24/02/2023 09:34
Chapter 159 24/02/2023 07:34
Chapter 158 24/02/2023 05:34
Chapter 157 24/02/2023 03:34
Chapter 156 24/02/2023 01:34
Chapter 155 23/02/2023 23:34
Chapter 154 23/02/2023 21:34
Chapter 153 29/12/2021 23:33
Chapter 152 29/12/2021 21:33
Chapter 151 29/12/2021 19:33
Chapter 150 29/12/2021 17:33
Chapter 149 29/12/2021 15:33
Chapter 148 29/12/2021 13:33
Chapter 147 29/12/2021 11:33
Chapter 146 29/12/2021 09:33
Chapter 145 29/12/2021 07:33
Chapter 144 29/12/2021 05:33
Chapter 143 29/12/2021 03:33
Chapter 142 29/12/2021 01:33
Chapter 141 28/12/2021 23:33
Chapter 140 28/12/2021 21:33
Chapter 139 28/12/2021 19:33
Chapter 138 28/12/2021 17:33
Chapter 137 28/12/2021 15:33
Chapter 136 28/12/2021 13:33
Chapter 135 28/12/2021 11:33
Chapter 134 28/12/2021 09:33
Chapter 133 28/12/2021 07:33
Chapter 132 28/12/2021 05:33
Chapter 131 28/12/2021 03:33
Chapter 130 28/12/2021 01:33
Chapter 129 27/12/2021 23:33
Chapter 128 27/12/2021 21:33
Chapter 127 27/12/2021 19:33
Chapter 126 27/12/2021 17:33
Chapter 125 27/12/2021 15:33
Chapter 124 27/12/2021 13:33
Chapter 123 27/12/2021 11:33
Chapter 122 27/12/2021 09:33
Chapter 121 27/12/2021 07:33
Chapter 120 27/12/2021 05:33
Chapter 119 27/12/2021 03:33
Chapter 118 27/12/2021 01:33
Chapter 117 26/12/2021 23:33
Chapter 116 26/12/2021 21:33
Chapter 115 26/12/2021 19:33
Chapter 114 26/12/2021 17:33
Chapter 113 26/12/2021 15:33
Chapter 112 26/12/2021 13:33
Chapter 111 26/12/2021 11:33
Chapter 110 26/12/2021 09:33
Chapter 109 26/12/2021 07:33
Chapter 108 26/12/2021 05:33
Chapter 107 26/12/2021 03:33
Chapter 106 26/12/2021 01:33
Chapter 105 25/12/2021 23:33
Chapter 104 25/12/2021 21:33
Chapter 103 25/12/2021 19:33
Chapter 102 25/12/2021 17:33
Chapter 101 25/12/2021 15:33
Chapter 100 25/12/2021 13:33
Chapter 99 25/12/2021 11:33
Chapter 98 25/12/2021 09:33
Chapter 97 25/12/2021 07:33
Chapter 96 25/12/2021 05:33
Chapter 95 25/12/2021 03:33
Chapter 94 25/12/2021 01:33
Chapter 93 24/12/2021 23:33
Chapter 92 24/12/2021 21:33
Chapter 91 24/12/2021 19:33
Chapter 90 24/12/2021 17:33
Chapter 89 24/12/2021 15:33
Chapter 88 24/12/2021 13:33
Chapter 87 24/12/2021 11:33
Chapter 86 11/12/2021 02:32
Chapter 85 11/12/2021 00:32
Chapter 84 10/12/2021 22:32
Chapter 83 10/12/2021 20:32
Chapter 82 09/12/2021 09:28
Chapter 81 09/12/2021 07:28
Chapter 80 09/12/2021 05:28
Chapter 79 09/12/2021 03:28
Chapter 78 09/12/2021 01:28
Chapter 77 08/12/2021 23:28
Chapter 76 08/12/2021 21:28
Chapter 75 08/12/2021 19:28
Chapter 74 08/12/2021 17:28
Chapter 73 08/12/2021 15:28
Chapter 72 08/12/2021 13:28
Chapter 71 08/12/2021 11:28
Chapter 70 08/12/2021 09:28
Chapter 69 08/12/2021 07:28
Chapter 68 08/12/2021 05:28
Chapter 67 08/12/2021 03:28
Chapter 66 08/12/2021 01:28
Chapter 65 07/12/2021 23:28
Chapter 64 07/12/2021 21:28
Chapter 63 07/12/2021 19:28
Chapter 62 07/12/2021 17:28
Chapter 61 07/12/2021 15:28
Chapter 60 07/12/2021 13:28
Chapter 59 07/12/2021 11:28
Chapter 58 07/12/2021 09:28
Chapter 57 07/12/2021 07:28
Chapter 56 07/12/2021 05:28
Chapter 55 07/12/2021 03:28
Chapter 54 07/12/2021 01:28
Chapter 53 06/12/2021 23:28
Chapter 52 06/12/2021 21:28
Chapter 51 06/12/2021 19:28
Chapter 50 06/12/2021 17:28
Chapter 49 06/12/2021 15:28
Chapter 48 06/12/2021 13:28
Chapter 47 06/12/2021 11:28
Chapter 46 06/12/2021 09:28
Chapter 45 06/12/2021 07:28
Chapter 44 06/12/2021 05:28
Chapter 43 06/12/2021 03:28
Chapter 42 06/12/2021 01:28
Chapter 41 05/12/2021 23:28
Chapter 40 05/12/2021 21:28
Chapter 39 05/12/2021 19:28
Chapter 38 05/12/2021 17:28
Chapter 37 05/12/2021 15:28
Chapter 36 05/12/2021 13:28
Chapter 35 05/12/2021 11:28
Chapter 34 05/12/2021 09:28
Chapter 33 05/12/2021 07:28
Chapter 32 05/12/2021 05:28
Chapter 31 05/12/2021 03:28
Chapter 30 05/12/2021 01:28
Chapter 29 04/12/2021 23:28
Chapter 28 04/12/2021 21:28
Chapter 27 04/12/2021 19:28
Chapter 26 04/12/2021 17:28
Chapter 25 04/12/2021 15:28
Chapter 24 04/12/2021 13:28
Chapter 23 04/12/2021 11:28
Chapter 22 04/12/2021 09:28
Chapter 21 04/12/2021 07:28
Chapter 20 04/12/2021 05:28
Chapter 19 04/12/2021 03:28
Chapter 18 04/12/2021 01:28
Chapter 17 03/12/2021 23:28
Chapter 16 03/12/2021 21:28
Chapter 15 03/12/2021 19:28
Chapter 14 03/12/2021 17:28
Chapter 13 03/12/2021 15:28
Chapter 12 03/12/2021 13:28
Chapter 11 03/12/2021 11:28
Chapter 10 03/12/2021 09:28
Chapter 9 03/12/2021 07:28
Chapter 8 03/12/2021 05:28
Chapter 7 03/12/2021 03:28
Chapter 6 03/12/2021 01:28
Chapter 5 02/12/2021 23:28
Chapter 4 02/12/2021 21:28
Chapter 3 02/12/2021 19:28
Chapter 2 02/12/2021 17:28
Chapter 1 02/12/2021 15:28

comment

Có thể bạn thích xem

Tổng Tài Daddy Kiêu Ngạo: Bảo Bối, Mami Đừng Hòng Trốn! - Tong Tai Daddy Kieu Ngao: Bao Boi, Mami Đung Hong Tron!

Cập nhật lúc : 26/06/2022 22:59

Tình trạng : 78 / 80 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi - Tong Tai, Phu Nhan Lai Bo Tron Roi

Cập nhật lúc : 16/01/2020 08:01

Tình trạng : 129 / 129 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Tổng Tài Baba: Mami Giận Thật Rồi! - Tong Tai Baba: Mami Gian That Roi!

Cập nhật lúc : 14/12/2019 22:22

Tình trạng : 124 / 124 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bánh Bao Mai Mối: Papa Tổng Tài Theo Đuổi Lại Mami! - Banh Bao Mai Moi: Papa Tong Tai Theo Đuoi Lai Mami!

Cập nhật lúc : 09/01/2020 16:02

Tình trạng : 133 / 135 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sắc, Adult - Người lớn, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi - Ly Tong, Vo Ngai Lai Bo Tron Roi

Cập nhật lúc : 27/05/2020 19:42

Tình trạng : 87 / 89 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) - Tong Tai Hoi Vo: Banh Bao Lam Mai (Daddy Tong Tai)

Cập nhật lúc : 30/12/2019 01:01

Tình trạng : 1503 / 1505 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.191

Đọc truyện

Mami, Các Papa Lại Đánh Đến Cửa Rồi! - Mami, Cac Papa Lai Đanh Đen Cua Roi!

Cập nhật lúc : 21/12/2019 08:44

Tình trạng : 674 / 676 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu - Tong Tai Daddy Khong The Treu

Cập nhật lúc : 29/12/2021 14:39

Tình trạng : 1809 / 1811 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.185

Đọc truyện

Tổng Tài, Vợ Của Ngài Lại Phá Phách Nữa Rồi! - Tong Tai, Vo Cua Ngai Lai Pha Phach Nua Roi!

Cập nhật lúc : 27/06/2021 14:03

Tình trạng : 74 / 76 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Long Phượng Song Bảo Tổng Tài Daddy Xin Tắt Đèn - Long Phuong Song Bao Tong Tai Daddy Xin Tat Đen

Cập nhật lúc : 30/06/2021 13:58

Tình trạng : 193 / 195 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu - Mot Thai Song Bao: Tong Tai Daddy Phai Phan Đau

Cập nhật lúc : 20/11/2022 09:32

Tình trạng : 1082 / 1084 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.219

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Cô Ấy Quá Ngọt Ngào - Co Ấy Qua Ngot Ngao

Cập nhật lúc : 28/11/2023 17:09

Tình trạng : 111 / 111 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 04/12/2023 17:03

Tình trạng : 2617 / 2619 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.414

Đọc truyện

Thần Chủ Ở Rể - Than Chu Ở Re

Cập nhật lúc : 04/12/2023 19:58

Tình trạng : 1124 / 1126 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.192

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 04/12/2023 18:31

Tình trạng : 4209 / 4211 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Thần Vương Lệnh - Than Vuong Lenh

Cập nhật lúc : 04/12/2023 15:34

Tình trạng : 790 / 792 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Nữ Vương Đồng Nát Ở Tinh Tế - Nu Vuong Đong Nat Ở Tinh Te

Cập nhật lúc : 04/12/2023 14:04

Tình trạng : 203 / 205 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Xuyên Không, Nữ Cường, Comedy - Hài Hước

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện