Tôi Rốt Cuộc Có Phải Là Con Người Hay Không

Toi Rot Cuoc Co Phai La Con Nguoi Hay Khong

Tác giả : 葱大王

Thể loại : Đang cập nhật

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 01/01/2023 13:58

Tình trạng : 342 / 344 Chapter

Lượt xem: 16180

Giới thiệu: "Ai đó muốn giết tôi."  Vân Xuyên đi tới cục cảnh sát báo án, bên cạnh anh gần đây phát sinh rất nhiều chuyện quỷ dị, mấy lần thiếu chút nữa mất mạng, trước mắt còn có vô số bình luận kỳ quái nhảy lên. Đáng thương yếu đuối lại bất lực, hốt hoảng cùng luống cuống. Vài ngày sau. Vân Xuyên cắt bỏ đầu nữ quỷ muốn giết chết mình mấy ngày trước. "Cô còn yếu hơn tôi tưởng tượng. "
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 342 01/01/2023 13:28
Chapter 341 01/01/2023 11:28
Chapter 340 01/01/2023 09:28
Chapter 339 01/01/2023 07:28
Chapter 338 01/01/2023 05:28
Chapter 337 01/01/2023 03:28
Chapter 336 29/12/2022 09:28
Chapter 335 29/12/2022 07:28
Chapter 334 29/12/2022 05:28
Chapter 333 29/12/2022 03:28
Chapter 332 29/12/2022 01:28
Chapter 331 28/12/2022 23:28
Chapter 330 28/12/2022 21:28
Chapter 329 28/12/2022 19:28
Chapter 328 28/12/2022 17:28
Chapter 327 28/12/2022 15:28
Chapter 326 28/12/2022 13:28
Chapter 325 28/12/2022 11:28
Chapter 324 28/12/2022 09:28
Chapter 323 28/12/2022 07:28
Chapter 322 28/12/2022 05:28
Chapter 321 28/12/2022 03:28
Chapter 320 28/12/2022 01:28
Chapter 319 27/12/2022 23:28
Chapter 318 27/12/2022 21:28
Chapter 317 27/12/2022 19:28
Chapter 316 27/12/2022 17:28
Chapter 315 27/12/2022 15:28
Chapter 314 27/12/2022 13:28
Chapter 313 27/12/2022 11:28
Chapter 312 27/12/2022 09:28
Chapter 311 27/12/2022 07:28
Chapter 310 27/12/2022 05:28
Chapter 309 27/12/2022 03:28
Chapter 308 27/12/2022 01:28
Chapter 307 26/12/2022 23:28
Chapter 306 26/12/2022 21:28
Chapter 305 26/12/2022 09:28
Chapter 304 26/12/2022 07:28
Chapter 303 26/12/2022 05:28
Chapter 302 26/12/2022 03:28
Chapter 301 26/12/2022 01:28
Chapter 300 25/12/2022 23:28
Chapter 299 25/12/2022 21:28
Chapter 298 25/12/2022 19:28
Chapter 297 25/12/2022 17:28
Chapter 296 25/12/2022 15:28
Chapter 295 25/12/2022 13:28
Chapter 294 25/12/2022 11:28
Chapter 293 25/12/2022 09:28
Chapter 292 25/12/2022 07:28
Chapter 291 25/12/2022 05:28
Chapter 290 25/12/2022 03:28
Chapter 289 25/12/2022 01:28
Chapter 288 24/12/2022 23:28
Chapter 287 24/12/2022 21:28
Chapter 286 24/12/2022 19:28
Chapter 285 24/12/2022 17:28
Chapter 284 24/12/2022 15:28
Chapter 283 24/12/2022 13:28
Chapter 282 24/12/2022 11:28
Chapter 281 24/12/2022 09:28
Chapter 280 23/12/2022 09:28
Chapter 279 23/12/2022 07:28
Chapter 278 23/12/2022 05:28
Chapter 277 23/12/2022 03:28
Chapter 276 23/12/2022 01:28
Chapter 275 22/12/2022 23:28
Chapter 274 22/12/2022 21:28
Chapter 273 22/12/2022 19:28
Chapter 272 22/12/2022 17:28
Chapter 271 22/12/2022 15:28
Chapter 270 22/12/2022 13:28
Chapter 269 22/12/2022 11:28
Chapter 268 22/12/2022 09:28
Chapter 267 22/12/2022 07:28
Chapter 266 22/12/2022 05:28
Chapter 265 22/12/2022 03:28
Chapter 264 22/12/2022 01:28
Chapter 263 21/12/2022 23:28
Chapter 262 21/12/2022 21:28
Chapter 261 21/12/2022 19:28
Chapter 260 21/12/2022 17:28
Chapter 259 21/12/2022 15:28
Chapter 258 21/12/2022 13:28
Chapter 257 21/12/2022 11:28
Chapter 256 21/12/2022 09:28
Chapter 255 21/12/2022 07:28
Chapter 254 21/12/2022 05:28
Chapter 253 21/12/2022 03:28
Chapter 252 21/12/2022 01:28
Chapter 251 20/12/2022 23:28
Chapter 250 20/12/2022 21:28
Chapter 249 20/12/2022 19:28
Chapter 248 20/12/2022 17:28
Chapter 247 20/12/2022 15:28
Chapter 246 20/12/2022 13:28
Chapter 245 20/12/2022 11:28
Chapter 244 20/12/2022 09:28
Chapter 243 20/12/2022 07:28
Chapter 242 20/12/2022 05:28
Chapter 241 20/12/2022 03:28
Chapter 240 19/12/2022 19:29
Chapter 239 19/12/2022 17:29
Chapter 238 19/12/2022 15:29
Chapter 237 19/12/2022 13:29
Chapter 236 19/12/2022 11:29
Chapter 235 19/12/2022 09:29
Chapter 234 19/12/2022 07:29
Chapter 233 19/12/2022 05:29
Chapter 232 19/12/2022 03:29
Chapter 231 19/12/2022 01:29
Chapter 230 18/12/2022 23:29
Chapter 229 18/12/2022 21:29
Chapter 228 18/12/2022 19:29
Chapter 227 18/12/2022 17:29
Chapter 226 18/12/2022 15:29
Chapter 225 18/12/2022 13:29
Chapter 224 18/12/2022 11:29
Chapter 223 18/12/2022 09:29
Chapter 222 18/12/2022 07:29
Chapter 221 18/12/2022 05:29
Chapter 220 18/12/2022 03:29
Chapter 219 18/12/2022 01:29
Chapter 218 17/12/2022 23:29
Chapter 217 17/12/2022 21:29
Chapter 216 17/12/2022 19:29
Chapter 215 17/12/2022 17:29
Chapter 214 17/12/2022 15:29
Chapter 213 17/12/2022 13:29
Chapter 212 17/12/2022 11:29
Chapter 211 17/12/2022 09:29
Chapter 210 17/12/2022 07:29
Chapter 209 17/12/2022 05:29
Chapter 208 17/12/2022 03:29
Chapter 207 17/12/2022 01:29
Chapter 206 16/12/2022 23:29
Chapter 205 16/12/2022 21:29
Chapter 204 16/12/2022 19:29
Chapter 203 16/12/2022 17:29
Chapter 202 16/12/2022 15:29
Chapter 201 16/12/2022 13:29
Chapter 200 16/12/2022 11:29
Chapter 199 16/12/2022 09:29
Chapter 198 16/12/2022 07:29
Chapter 197 16/12/2022 05:29
Chapter 196 16/12/2022 03:29
Chapter 195 16/12/2022 01:29
Chapter 194 15/12/2022 23:29
Chapter 193 15/12/2022 21:29
Chapter 192 15/12/2022 19:29
Chapter 191 15/12/2022 17:29
Chapter 190 15/12/2022 15:29
Chapter 189 15/12/2022 13:29
Chapter 188 15/12/2022 11:29
Chapter 187 15/12/2022 09:29
Chapter 186 15/12/2022 07:29
Chapter 185 15/12/2022 05:29
Chapter 184 15/12/2022 03:29
Chapter 183 15/12/2022 01:29
Chapter 182 14/12/2022 23:29
Chapter 181 14/12/2022 21:29
Chapter 180 14/12/2022 19:29
Chapter 179 14/12/2022 17:29
Chapter 178 14/12/2022 15:29
Chapter 177 14/12/2022 13:29
Chapter 176 14/12/2022 11:29
Chapter 175 14/12/2022 09:29
Chapter 174 14/12/2022 07:29
Chapter 173 14/12/2022 05:29
Chapter 172 14/12/2022 03:29
Chapter 171 14/12/2022 01:29
Chapter 170 13/12/2022 23:29
Chapter 169 13/12/2022 21:29
Chapter 168 13/12/2022 19:29
Chapter 167 13/12/2022 17:29
Chapter 166 13/12/2022 15:29
Chapter 165 13/12/2022 13:29
Chapter 164 13/12/2022 11:29
Chapter 163 13/12/2022 09:29
Chapter 162 13/12/2022 07:29
Chapter 161 13/12/2022 05:29
Chapter 160 13/12/2022 03:29
Chapter 159 13/12/2022 01:29
Chapter 158 12/12/2022 23:29
Chapter 157 12/12/2022 21:29
Chapter 156 12/12/2022 19:29
Chapter 155 12/12/2022 17:29
Chapter 154 12/12/2022 15:29
Chapter 153 12/12/2022 13:29
Chapter 152 12/12/2022 11:29
Chapter 151 12/12/2022 09:29
Chapter 150 18/12/2022 13:29
Chapter 149 18/12/2022 11:29
Chapter 148 18/12/2022 09:29
Chapter 147 18/12/2022 07:29
Chapter 146 18/12/2022 05:29
Chapter 145 18/12/2022 03:29
Chapter 144 18/12/2022 01:29
Chapter 143 17/12/2022 23:29
Chapter 142 17/12/2022 21:29
Chapter 141 17/12/2022 19:29
Chapter 140 17/12/2022 17:29
Chapter 139 17/12/2022 15:29
Chapter 138 17/12/2022 13:29
Chapter 137 17/12/2022 11:29
Chapter 136 17/12/2022 09:29
Chapter 135 17/12/2022 07:29
Chapter 134 17/12/2022 05:29
Chapter 133 17/12/2022 03:29
Chapter 132 17/12/2022 01:29
Chapter 131 16/12/2022 23:29
Chapter 130 16/12/2022 21:29
Chapter 129 16/12/2022 19:29
Chapter 128 16/12/2022 17:29
Chapter 127 16/12/2022 15:29
Chapter 126 16/12/2022 13:29
Chapter 125 16/12/2022 11:29
Chapter 124 16/12/2022 09:29
Chapter 123 16/12/2022 07:29
Chapter 122 16/12/2022 05:29
Chapter 121 16/12/2022 03:29
Chapter 120 16/12/2022 01:29
Chapter 119 15/12/2022 23:29
Chapter 118 15/12/2022 21:29
Chapter 117 15/12/2022 19:29
Chapter 116 15/12/2022 17:29
Chapter 115 15/12/2022 15:29
Chapter 114 15/12/2022 13:29
Chapter 113 15/12/2022 11:29
Chapter 112 15/12/2022 09:29
Chapter 111 15/12/2022 07:29
Chapter 110 15/12/2022 05:29
Chapter 109 15/12/2022 03:29
Chapter 108 15/12/2022 01:29
Chapter 107 14/12/2022 23:29
Chapter 106 14/12/2022 21:29
Chapter 105 14/12/2022 19:29
Chapter 104 14/12/2022 17:29
Chapter 103 14/12/2022 15:29
Chapter 102 14/12/2022 13:29
Chapter 101 14/12/2022 11:29
Chapter 100 14/12/2022 09:29
Chapter 99 14/12/2022 07:29
Chapter 98 14/12/2022 05:29
Chapter 97 14/12/2022 03:29
Chapter 96 14/12/2022 01:29
Chapter 95 13/12/2022 23:29
Chapter 94 13/12/2022 21:29
Chapter 93 13/12/2022 19:29
Chapter 92 13/12/2022 17:29
Chapter 91 13/12/2022 15:29
Chapter 90 13/12/2022 13:29
Chapter 89 13/12/2022 11:29
Chapter 88 13/12/2022 09:29
Chapter 87 13/12/2022 07:29
Chapter 86 13/12/2022 05:29
Chapter 85 13/12/2022 03:29
Chapter 84 13/12/2022 01:29
Chapter 83 12/12/2022 23:29
Chapter 82 12/12/2022 21:29
Chapter 81 12/12/2022 19:29
Chapter 80 12/12/2022 17:29
Chapter 79 12/12/2022 15:29
Chapter 78 12/12/2022 13:29
Chapter 77 12/12/2022 11:29
Chapter 76 12/12/2022 09:29
Chapter 75 12/12/2022 07:29
Chapter 74 12/12/2022 05:29
Chapter 73 12/12/2022 03:29
Chapter 72 12/12/2022 01:29
Chapter 71 11/12/2022 23:29
Chapter 70 11/12/2022 21:29
Chapter 69 11/12/2022 19:29
Chapter 68 11/12/2022 17:29
Chapter 67 11/12/2022 15:29
Chapter 66 11/12/2022 13:29
Chapter 65 11/12/2022 11:29
Chapter 64 11/12/2022 09:29
Chapter 63 11/12/2022 07:29
Chapter 62 11/12/2022 05:29
Chapter 61 11/12/2022 03:29
Chapter 60 11/12/2022 01:29
Chapter 59 10/12/2022 23:29
Chapter 58 10/12/2022 21:29
Chapter 57 10/12/2022 19:29
Chapter 56 10/12/2022 17:29
Chapter 55 10/12/2022 15:29
Chapter 54 10/12/2022 13:29
Chapter 53 10/12/2022 11:29
Chapter 52 10/12/2022 09:29
Chapter 51 10/12/2022 07:29
Chapter 50 10/12/2022 05:29
Chapter 49 10/12/2022 03:29
Chapter 48 10/12/2022 01:29
Chapter 47 09/12/2022 23:29
Chapter 46 09/12/2022 21:29
Chapter 45 09/12/2022 19:29
Chapter 44 09/12/2022 17:29
Chapter 43 09/12/2022 15:29
Chapter 42 09/12/2022 13:29
Chapter 41 09/12/2022 11:29
Chapter 40 09/12/2022 09:29
Chapter 39 09/12/2022 07:29
Chapter 38 09/12/2022 05:29
Chapter 37 09/12/2022 03:29
Chapter 36 09/12/2022 01:29
Chapter 35 08/12/2022 23:29
Chapter 34 08/12/2022 21:29
Chapter 33 08/12/2022 19:29
Chapter 32 08/12/2022 17:29
Chapter 31 08/12/2022 15:29
Chapter 30 08/12/2022 13:29
Chapter 29 08/12/2022 11:29
Chapter 28 08/12/2022 09:29
Chapter 27 08/12/2022 07:29
Chapter 26 08/12/2022 05:29
Chapter 25 08/12/2022 03:29
Chapter 24 08/12/2022 01:29
Chapter 23 07/12/2022 23:29
Chapter 22 07/12/2022 21:29
Chapter 21 07/12/2022 19:29
Chapter 20 07/12/2022 17:29
Chapter 19 07/12/2022 15:29
Chapter 18 07/12/2022 13:29
Chapter 17 07/12/2022 11:29
Chapter 16 07/12/2022 09:29
Chapter 15 07/12/2022 07:29
Chapter 14 07/12/2022 05:29
Chapter 13 07/12/2022 03:29
Chapter 12 07/12/2022 01:29
Chapter 11 06/12/2022 23:29
Chapter 10 06/12/2022 21:29
Chapter 9 06/12/2022 19:29
Chapter 8 06/12/2022 17:29
Chapter 7 06/12/2022 15:29
Chapter 6 06/12/2022 13:29
Chapter 5 06/12/2022 11:29
Chapter 4 06/12/2022 09:29
Chapter 3 06/12/2022 07:29
Chapter 2 06/12/2022 05:29
Chapter 1 06/12/2022 03:29

comment

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 22/09/2023 12:28

Tình trạng : 434 / 436 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chửng Cứu Bá Đạo Tổng Tài - Chung Cuu Ba Đao Tong Tai

Cập nhật lúc : 22/09/2023 10:58

Tình trạng : 164 / 166 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Teen

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Ái Nhĩ Tổng Tài Nghiện Sủng Vợ! - Ái Nhi Tong Tai Nghien Sung Vo!

Cập nhật lúc : 22/09/2023 09:58

Tình trạng : 70 / 70 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thái Tử Thì Sao - Thai Tu Thi Sao

Cập nhật lúc : 22/09/2023 09:28

Tình trạng : 158 / 160 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tẫn Hoan - Xuân Phong Lựu Hỏa - Tan Hoan - Xuan Phong Luu Hoa

Cập nhật lúc : 22/09/2023 08:28

Tình trạng : 57 / 57 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Bạn Gái Trùm Trường Thật Lợi Hại - Ban Gai Trum Truong That Loi Hai

Cập nhật lúc : 22/09/2023 07:58

Tình trạng : 62 / 64 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Teen

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện