Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Tối Cường Hệ Thống

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Shounen, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 27/09/2020 21:31

Tình trạng : 321 / 323 Chapter

Lượt xem: 16194

"Người trẻ tuổi, năm đó ta bắt đầu Trang Bức thời điểm, các ngươi còn chỉ là một giọt chất lỏng!" "Tiên tử, theo tại hạ đi một chuyến, bảo đảm mang ngươi Trang Bức mang ngươi bay, mang ngươi đồng thời khà khà khà!" Người mặc cuồng đồ áo giáp, kiên khiêng nhật viêm đấu bồng. Tay trái Vô Tẫn Chi Nhận, tay phải Tru Tiên Thần Kiếm. Quét ngang Tu Tiên Giới không có địch thủ, liền hỏi một tiếng còn có ai? Trang Bức Như Phong, thường bạn ta thân! Đường dài dài đằng đẵng, Trang Bức làm bạn! Từ Khuyết bước lên một cái Trang Bức con đường, mỗi ngày không phải ở Trang Bức, chính là ở đi Trang Bức trên đường!
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 321 08/07/2020 18:13
Chapter 247 08/07/2020 16:13
Chapter 246 08/07/2020 14:13
Chapter 245 08/07/2020 12:13
Chapter 244 08/07/2020 10:13
Chapter 243 08/07/2020 08:13
Chapter 242 08/07/2020 06:13
Chapter 241 08/07/2020 04:13
Chapter 240 08/07/2020 02:13
Chapter 239 08/07/2020 00:13
Chapter 238 07/07/2020 22:13
Chapter 237 07/07/2020 20:13
Chapter 236 07/07/2020 18:13
Chapter 235 07/07/2020 16:13
Chapter 234 07/07/2020 14:13
Chapter 233 07/07/2020 12:13
Chapter 232 06/08/2020 17:25
Chapter 231 06/06/2020 14:31
Chapter 230 06/03/2020 06:30
Chapter 229 06/01/2020 15:23
Chapter 228 06/01/2020 15:23
Chapter 227 06/01/2020 15:23
Chapter 226 16/07/2020 06:12
Chapter 225 06/01/2020 15:23
Chapter 224 06/01/2020 15:23
Chapter 223 06/07/2020 18:13
Chapter 222 -181 giờ trước
Chapter 221 -181 giờ trước
Chapter 220 -181 giờ trước
Chapter 219 -181 giờ trước
Chapter 218 -181 giờ trước
Chapter 217 -181 giờ trước
Chapter 216 -181 giờ trước
Chapter 215 -181 giờ trước
Chapter 214 -181 giờ trước
Chapter 213 -181 giờ trước
Chapter 212 -181 giờ trước
Chapter 211 -181 giờ trước
Chapter 210 -181 giờ trước
Chapter 209 -181 giờ trước
Chapter 208 -181 giờ trước
Chapter 207 -181 giờ trước
Chapter 206 -181 giờ trước
Chapter 205 -181 giờ trước
Chapter 204 -181 giờ trước
Chapter 203 -181 giờ trước
Chapter 202 -181 giờ trước
Chapter 201 -181 giờ trước
Chapter 200 -181 giờ trước
Chapter 199 -181 giờ trước
Chapter 198 -181 giờ trước
Chapter 197 -181 giờ trước
Chapter 196 -181 giờ trước
Chapter 195 -181 giờ trước
Chapter 194 -181 giờ trước
Chapter 193 -181 giờ trước
Chapter 192 -181 giờ trước
Chapter 191 -181 giờ trước
Chapter 190 -181 giờ trước
Chapter 189 -181 giờ trước
Chapter 188 -181 giờ trước
Chapter 187 -181 giờ trước
Chapter 186 -181 giờ trước
Chapter 185 -181 giờ trước
Chapter 184 -181 giờ trước
Chapter 183 -181 giờ trước
Chapter 182 -181 giờ trước
Chapter 181 -181 giờ trước
Chapter 180 -181 giờ trước
Chapter 179 -181 giờ trước
Chapter 178 01/05/2020 20:11
Chapter 177 28/04/2020 18:10
Chapter 176 17/04/2020 18:10
Chapter 175 25/03/2020 18:10
Chapter 174 25/03/2020 16:10
Chapter 173 25/03/2020 14:10
Chapter 172 25/03/2020 12:10
Chapter 171 25/03/2020 10:10
Chapter 170 17/02/2020 18:10
Chapter 169 09/02/2020 11:10
Chapter 168 31/01/2020 18:10
Chapter 167 19/01/2020 18:10
Chapter 166 17/01/2020 12:20
Chapter 165 17/01/2020 10:20
Chapter 164 17/01/2020 08:20
Chapter 163 17/01/2020 06:20
Chapter 162 17/01/2020 04:20
Chapter 161 17/01/2020 02:20
Chapter 160 12/11/2019 00:00
Chapter 159 12/04/2019 00:00
Chapter 158 16/01/2020 20:20
Chapter 157 16/01/2020 18:20
Chapter 156 11/03/2019 00:00
Chapter 155 11/01/2019 00:00
Chapter 154 16/01/2020 12:20
Chapter 153 16/01/2020 10:20
Chapter 152 16/01/2020 08:20
Chapter 151 16/01/2020 06:20
Chapter 150 16/01/2020 04:20
Chapter 149 16/01/2020 02:20
Chapter 148 16/01/2020 00:20
Chapter 147 10/09/2019 00:00
Chapter 146 10/06/2019 00:00
Chapter 145 10/04/2019 00:00
Chapter 144 15/01/2020 16:20
Chapter 143 15/01/2020 14:20
Chapter 142 15/01/2020 12:20
Chapter 141 09/11/2019 00:00
Chapter 140 09/09/2019 00:00
Chapter 139 09/07/2019 00:00
Chapter 138 09/01/2019 00:00
Chapter 137 15/01/2020 02:20
Chapter 136 15/01/2020 00:20
Chapter 135 14/01/2020 22:20
Chapter 134 14/01/2020 20:20
Chapter 133 14/01/2020 18:20
Chapter 132 14/01/2020 16:20
Chapter 131 14/01/2020 14:20
Chapter 130 14/01/2020 12:20
Chapter 129 14/01/2020 10:20
Chapter 128 14/01/2020 08:20
Chapter 127 14/01/2020 06:20
Chapter 126 14/01/2020 04:20
Chapter 125 14/01/2020 02:20
Chapter 124 14/01/2020 00:20
Chapter 123 13/01/2020 22:20
Chapter 122 13/01/2020 20:20
Chapter 121 08/11/2019 00:00
Chapter 120 08/09/2019 00:00
Chapter 119 08/05/2019 00:00
Chapter 118 13/01/2020 12:20
Chapter 117 13/01/2020 10:20
Chapter 116 13/01/2020 08:20
Chapter 115 13/01/2020 06:20
Chapter 114 13/01/2020 04:20
Chapter 113 07/07/2019 00:00
Chapter 112 07/04/2019 00:00
Chapter 111 07/01/2019 00:00
Chapter 110 12/01/2020 20:20
Chapter 109 12/01/2020 18:20
Chapter 108 12/01/2020 16:20
Chapter 107 12/01/2020 14:20
Chapter 106 06/11/2019 00:00
Chapter 105 06/07/2019 00:00
Chapter 104 06/03/2019 00:00
Chapter 103 06/01/2019 00:00
Chapter 102 05/02/2019 00:00
Chapter 101 12/01/2020 02:20
Chapter 100 12/01/2020 00:20
Chapter 99 11/01/2020 22:20
Chapter 98 11/01/2020 20:20
Chapter 97 11/01/2020 18:20
Chapter 96 04/11/2019 00:00
Chapter 95 04/09/2019 00:00
Chapter 94 04/04/2019 00:00
Chapter 93 11/01/2020 10:20
Chapter 92 11/01/2020 08:20
Chapter 91 11/01/2020 06:20
Chapter 90 11/01/2020 04:20
Chapter 89 11/01/2020 02:20
Chapter 88 11/01/2020 00:20
Chapter 87 10/01/2020 22:20
Chapter 86 03/08/2019 00:00
Chapter 85 03/06/2019 00:00
Chapter 84 10/01/2020 16:20
Chapter 83 10/01/2020 14:20
Chapter 82 10/01/2020 12:20
Chapter 81 10/01/2020 10:20
Chapter 80 10/01/2020 08:20
Chapter 79 10/01/2020 06:20
Chapter 78 02/04/2019 00:00
Chapter 77 02/02/2019 00:00
Chapter 76 10/01/2020 00:20
Chapter 75 09/01/2020 22:20
Chapter 74 09/01/2020 20:20
Chapter 73 09/01/2020 18:20
Chapter 72 09/01/2020 16:20
Chapter 71 01/11/2019 00:00
Chapter 70 01/09/2019 00:00
Chapter 69 01/06/2019 00:00
Chapter 68 01/02/2019 00:00
Chapter 67 09/01/2020 06:20
Chapter 66 09/01/2020 04:20
Chapter 65 09/01/2020 02:20
Chapter 64 09/01/2020 00:20
Chapter 63 08/01/2020 22:20
Chapter 62 12/12/2018 00:00
Chapter 61 12/11/2018 00:00
Chapter 60 12/09/2018 00:00
Chapter 59 12/08/2018 00:00
Chapter 58 12/03/2018 00:00
Chapter 57 12/02/2018 00:00
Chapter 56 08/01/2020 08:20
Chapter 55 08/01/2020 06:20
Chapter 54 08/01/2020 04:20
Chapter 53 08/01/2020 02:20
Chapter 52 08/01/2020 00:20
Chapter 51 11/12/2018 00:00
Chapter 50 11/07/2018 00:00
Chapter 49 11/06/2018 00:00
Chapter 48 11/05/2018 00:00
Chapter 47 11/04/2018 00:00
Chapter 46 07/01/2020 12:20
Chapter 45 07/01/2020 10:20
Chapter 44 07/01/2020 08:20
Chapter 43 07/01/2020 06:20
Chapter 42 07/01/2020 04:20
Chapter 41 07/01/2020 02:20
Chapter 40 10/10/2018 00:00
Chapter 39 10/09/2018 00:00
Chapter 38 10/02/2018 00:00
Chapter 37 06/01/2020 18:20
Chapter 36 06/01/2020 16:20
Chapter 35 09/09/2018 00:00
Chapter 34 09/03/2018 00:00
Chapter 33 09/02/2018 00:00
Chapter 32 09/01/2018 00:00
Chapter 31 06/01/2020 06:20
Chapter 30 06/01/2020 04:20
Chapter 29 06/01/2020 02:20
Chapter 28 06/01/2020 00:20
Chapter 27 05/01/2020 22:20
Chapter 26 05/01/2020 20:20
Chapter 25 05/01/2020 18:20
Chapter 24 05/01/2020 16:20
Chapter 23 05/01/2020 14:20
Chapter 22 05/01/2020 12:20
Chapter 21 05/01/2020 10:20
Chapter 20 05/01/2020 08:20
Chapter 19 05/01/2020 06:20
Chapter 18 05/01/2020 04:20
Chapter 17 05/01/2020 02:20
Chapter 16 05/01/2020 00:20
Chapter 15 04/01/2020 22:20
Chapter 14 04/01/2020 20:20
Chapter 13 04/01/2020 18:20
Chapter 12 04/01/2020 16:20
Chapter 11 08/12/2018 00:00
Chapter 10 08/11/2018 00:00
Chapter 9 08/11/2018 00:00
Chapter 8 08/09/2018 00:00
Chapter 7 08/08/2018 00:00
Chapter 6 08/07/2018 00:00
Chapter 5 08/06/2018 00:00
Chapter 4 08/05/2018 00:00
Chapter 3 03/01/2020 22:20
Chapter 2 03/01/2020 20:20
Chapter 1 04/06/2018 00:00

comment

Có thể bạn thích xem

Tối Cường Phản Phái Hệ Thống - Toi Cuong Phan Phai He Thong

Cập nhật lúc : 22/09/2020 21:11

Tình trạng : 82 / 84 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống - Toi Cuong Thang Cap He Thong

Cập nhật lúc : 07/09/2019 01:37

Tình trạng : 40 / 42 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tối Cường Nông Dân Hệ Thống - Toi Cuong Nong Dan He Thong

Cập nhật lúc : 02/01/2020 08:33

Tình trạng : 102 / 104 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Comedy - Hài Hước, Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tối Cường Hoàn Khố Hệ Thống - Toi Cuong Hoan Kho He Thong

Cập nhật lúc : 12/08/2020 21:40

Tình trạng : 59 / 61 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Chuyển Sinh, Manhua, Mystery, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tối Cường Thần Thú Hệ Thống - Toi Cuong Than Thu He Thong

Cập nhật lúc : 26/09/2020 00:11

Tình trạng : 218 / 220 Chapter

Thể loại: Manhua, Mystery, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tối Cường Quang Hoàn Hệ Thống - Toi Cuong Quang Hoan He Thong

Cập nhật lúc : 19/05/2020 22:10

Tình trạng : 36 / 38 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tối Cường Khí Vận Hệ Thống - Toi Cuong Khi Van He Thong

Cập nhật lúc : 02/06/2020 17:40

Tình trạng : 7 / 9 Chapter

Thể loại: Chuyển Sinh, Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Màu, Xuyên Không

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tối Cường Hệ Thống Tìm Đường Chết - Hệ Thống Tìm Đường Chết Mạnh Nhất

Cập nhật lúc : 19/09/2020 21:12

Tình trạng : 73 / 75 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống - Toi Cuong Trang Buc Đa Kiem He Thong

Cập nhật lúc : 18/08/2019 00:57

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Manhua, Mystery, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tối Cường Chưởng Môn Hối Đoái Hệ Thống - Toi Cuong Chuong Mon Hoi Đoai He Thong

Cập nhật lúc : 17/09/2019 20:01

Tình trạng : 7 / 9 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống - Toi Cuong Trang Buc Đa Kiem He Thong

Cập nhật lúc : 17/11/2019 17:00

Tình trạng : 9 / 11 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Xuyên Không, Trọng Sinh, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 27/09/2020 21:40

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.391

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 27/09/2020 19:41

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.287

Đọc truyện

Tự Cẩm - Tu Cam

Cập nhật lúc : 27/09/2020 23:41

Tình trạng : 815 / 817 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Tướng Quân Mời Ra Trận - Tuong Quan Moi Ra Tran

Cập nhật lúc : 27/09/2020 23:35

Tình trạng : 178 / 180 Chapter

Thể loại: Cổ Đại, Comedy - Hài Hước, Manhua, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.181

Đọc truyện

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống - Tối Cường Hệ Thống

Cập nhật lúc : 27/09/2020 21:31

Tình trạng : 321 / 323 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Manhua, Mystery, Shounen, Màu, Xuyên Không

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.194

Đọc truyện

Vũ Động Càn Khôn - Vu Đong Can Khon

Cập nhật lúc : 27/09/2020 21:41

Tình trạng : 1309 / 1309 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện