Tôi Có Thể Làm Gì Chứ, Tôi Có Phải Con Người Đâu

Toi Co The Lam Gi Chu, Toi Co Phai Con Nguoi Đau

Tác giả : Phi Sắc Thế Gia

Thể loại : Đô Thị, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 30/01/2023 19:05

Tình trạng : 39 / 41 Chapter

Lượt xem: 16180

Bạn đang đọc truyện Tôi Có Thể Làm Gì Chứ, Tôi Có Phải Con Người Đâu của tác giả Phi Sắc Thế Gia. Sở Thời Từ làm nhiệm vụ xuyên nhanh cùng với hệ thống, cậu cần phải xuyên qua các thế giới, trợ giúp nam chính vượt qua giai đoạn khó khăn
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 39 : 39: Thế Giới Thứ Hai 31/01/2023 09:35
Chapter 38 : 38: Thế Giới Thứ Hai 31/01/2023 07:35
Chapter 37 : 37: Thế Giới Thứ Hai 31/01/2023 05:35
Chapter 36 : 36: Thế Giới Thứ Hai 31/01/2023 03:35
Chapter 35 : 35: Thế Giới Thứ Nhất End 31/01/2023 01:35
Chapter 34 : 34: Thế Giới Thứ Nhất 30/01/2023 23:35
Chapter 33 : 33: Thế Giới Thứ Nhất 30/01/2023 21:35
Chapter 31 -32 30/01/2023 19:35
Chapter 30 : 30: Thế Giới Thứ Nhất 30/01/2023 17:35
Chapter 29 : 29: Thế Giới Thứ Nhất 30/01/2023 15:35
Chapter 28 : 28: Thế Giới Thứ Nhất 30/01/2023 13:35
Chapter 27 : 27: Thế Giới Thứ Nhất 30/01/2023 11:35
Chapter 26 : 26: Thế Giới Thứ Nhất 11/11/2022 19:28
Chapter 25 : 25: Thế Giới Thứ Nhất 11/11/2022 17:28
Chapter 24 : 24: Thế Giới Thứ Nhất 11/11/2022 15:28
Chapter 23 : 23: Thế Giới Thứ Nhất 11/11/2022 13:28
Chapter 22 : 22: Thế Giới Thứ Nhất 11/11/2022 11:28
Chapter 21 : 21: Thế Giới Thứ Nhất 11/11/2022 09:28
Chapter 20 : 20: Thế Giới Thứ Nhất 11/11/2022 07:28
Chapter 19 : 19: Thế Giới Thứ Nhất 11/11/2022 05:28
Chapter 18 : 18: Thế Giới Thứ Nhất 11/11/2022 03:28
Chapter 17 : 17: Thế Giới Thứ Nhất 11/11/2022 01:28
Chapter 16 : 16: Thế Giới Thứ Nhất 10/11/2022 23:28
Chapter 15 : 15: Thế Giới Thứ Nhất 10/11/2022 21:28
Chapter 14 : 14: Thế Giới Thứ Nhất 10/11/2022 19:28
Chapter 13 : 13: Thế Giới Thứ Nhất 10/11/2022 17:28
Chapter 12 : 12: Thế Giới Thứ Nhất 10/11/2022 15:28
Chapter 11 : 11: Thế Giới Thứ Nhất 10/11/2022 13:28
Chapter 10 : 10: Thế Giới Thứ Nhất 10/11/2022 11:28
Chapter 9 : 9: Thế Giới Thứ Nhất 10/11/2022 09:28
Chapter 8 : 8: Thế Giới Thứ Nhất 10/11/2022 07:28
Chapter 7 : 7: Thế Giới Thứ Nhất 10/11/2022 05:28
Chapter 6 : 6: Thế Giới Thứ Nhất 10/11/2022 03:28
Chapter 5 : 5: Thế Giới Thứ Nhất 10/11/2022 01:28
Chapter 4 : 4: Thế Giới Thứ Nhất 09/11/2022 23:28
Chapter 3 : 3: Thế Giới Thứ Nhất 09/11/2022 21:28
Chapter 2 : 2: Thế Giới Thứ Nhất 09/11/2022 19:28
Chapter 1 : 1: Thế Giới Thứ Nhất 09/11/2022 17:28

comment

Có thể bạn thích xem

Ta Đã Làm Nên Tội Nghiệt Gì Chứ?? Nam Chủ Tránh Ra!!! - Ta Đa Lam Nen Toi Nghiet Gi Chu?? Nam Chu Tranh Ra!!!

Cập nhật lúc : 10/11/2018 13:46

Tình trạng : 29 / 31 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Teen, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tôi Có Thể Nuốt Đầu Ngài Không Ạ? - Toi Co The Nuot Đau Ngai Khong Ạ?

Cập nhật lúc : 20/12/2019 12:55

Tình trạng : 23 / 23 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Con Trai Tôi Có Một Người Cha Ảnh Đế Tám Tỷ - Con Trai Toi Co Mot Nguoi Cha Ảnh Đé Tam Ty

Cập nhật lúc : 07/01/2020 09:11

Tình trạng : 5 / 7 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không? - Toi, Con Co The Cuu Van Mot Chut Khong?

Cập nhật lúc : 15/11/2022 00:30

Tình trạng : 97 / 97 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.187

Đọc truyện

Trừ Tôi Ra Tất Cả Đều Không Phải Con Người - Tru Toi Ra Tat Ca Đeu Khong Phai Con Nguoi

Cập nhật lúc : 27/12/2022 15:28

Tình trạng : 37 / 39 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn, Horror - Kinh Dị, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xin Chú Ý, Có Một Nhóc Con Rất Biết Làm Nũng - Xin Chu Ý, Co Mot Nhoc Con Rat Biet Lam Nung

Cập nhật lúc : 29/08/2020 23:41

Tình trạng : 15 / 15 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Sủng, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tôi Muốn Gã Trai Già Gia Thế Khủng Này Làm Gì - Toi Muon Ga Trai Gia Gia The Khung Nay Lam Gi

Cập nhật lúc : 23/05/2022 10:01

Tình trạng : 59 / 61 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ - Khi Toi Khong Con La Cuu The Chu

Cập nhật lúc : 21/06/2022 05:28

Tình trạng : 60 / 62 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Teen, Phương Tây

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Có Phải Cậu Thích Tôi Không - Co Phai Cau Thich Toi Khong

Cập nhật lúc : 23/08/2018 19:56

Tình trạng : 94 / 94 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Dị Năng, Điền Văn, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xin Lỗi, Là Tôi Không Phải Cô Ấy - Xin Loi, La Toi Khong Phai Co Ấy

Cập nhật lúc : 11/07/2021 13:58

Tình trạng : 56 / 56 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện

Còn Có Thể Bên Người Bao Lâu Nữa - Con Co The Ben Nguoi Bao Lau Nua

Cập nhật lúc : 12/12/2018 20:41

Tình trạng : 28 / 28 Chapter

Thể loại: Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lông Xù Thì Có Ý Đồ Xấu Gì Đâu - Long Xu Thi Co Ý Đo Xau Gi Đau

Cập nhật lúc : 01/02/2023 16:58

Tình trạng : 70 / 72 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Mục Thần Ký - Muc Than Ky

Cập nhật lúc : 03/02/2023 12:33

Tình trạng : 1170 / 1172 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Nghich Tap, Sung Nhanh Con Kip

Cập nhật lúc : 31/01/2023 06:59

Tình trạng : 2642 / 2644 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.284

Đọc truyện

Chàng Rể Quyền Thế - Chang Re Quyen The

Cập nhật lúc : 31/01/2023 01:04

Tình trạng : 6931 / 6933 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.285

Đọc truyện

Chiến Thần Bất Bại - Chien Than Bat Bai

Cập nhật lúc : 05/02/2023 14:01

Tình trạng : 5110 / 5112 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.188

Đọc truyện

Vi Quan Hào Môn - Vi Quan Hao Mon

Cập nhật lúc : 05/02/2023 12:31

Tình trạng : 43 / 43 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

[Xuyên Nhanh] Boss Phản Diện Lại Hắc Hoá Sao? - [Xuyen Nhanh] Boss Phan Dien Lai Hac Hoa Sao?

Cập nhật lúc : 05/02/2023 11:01

Tình trạng : 86 / 86 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện