Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Tinh Yeu Cua Anh Toi Khong Dam Nhan

Tác giả : Thi Thi

Thể loại : Ngôn Tình, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 14/10/2021 08:33

Tình trạng : 773 / 775 Chapter

Lượt xem: 16180

Văn án: Bạn đang đọc truyện Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận của tác giả Thi Thi. Kiều Phương Hạ cảm thấy mình ở đâu cũng là một người thừa. Lúc bé thì ba mẹ ly hôn dù cho cô lóc van xin.... Mẹ cô lại thành vợ bé của người khác, hai mẹ con cùng tới Lệ gia, nhưng dĩ nhiên họ không chào đón Mẹ cô đẩy cô ra, nói cô phải làm thân với con trai tình nhân của mẹ
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 773 : 773 -313 giờ trước
Chapter 772 : 772 -311 giờ trước
Chapter 771 : 771 -309 giờ trước
Chapter 770 : 770 -307 giờ trước
Chapter 769 : 769 -260 giờ trước
Chapter 768 : 768 -258 giờ trước
Chapter 767 : 767 -256 giờ trước
Chapter 766 : 766 -254 giờ trước
Chapter 765 : 765 -252 giờ trước
Chapter 764 : 764 -250 giờ trước
Chapter 763 : 763 -248 giờ trước
Chapter 762 : 762 -246 giờ trước
Chapter 761 : 761 -244 giờ trước
Chapter 760 : 760 -242 giờ trước
Chapter 759 : 759 -240 giờ trước
Chapter 758 : 758 -238 giờ trước
Chapter 757 : 757 -233 giờ trước
Chapter 756 : 756 -231 giờ trước
Chapter 755 : 755 -229 giờ trước
Chapter 754 : 754 -227 giờ trước
Chapter 753 : 753 -205 giờ trước
Chapter 752 : 752 -203 giờ trước
Chapter 751 : 751 -201 giờ trước
Chapter 750 : 750 -199 giờ trước
Chapter 749 : 749 -197 giờ trước
Chapter 748 : 748 -195 giờ trước
Chapter 747 : 747 -193 giờ trước
Chapter 746 : 746 -191 giờ trước
Chapter 745 : 745 -189 giờ trước
Chapter 744 : 744 -187 giờ trước
Chapter 743 : 743 -185 giờ trước
Chapter 742 : 742 -183 giờ trước
Chapter 741 : 741 -181 giờ trước
Chapter 740 : 740 -179 giờ trước
Chapter 739 : 739 -177 giờ trước
Chapter 738 : 738 -175 giờ trước
Chapter 737 : 737 -168 giờ trước
Chapter 736 : 736 -166 giờ trước
Chapter 735 : 735 -164 giờ trước
Chapter 734 : 734 -162 giờ trước
Chapter 733 : 733 -150 giờ trước
Chapter 732 : 732 -148 giờ trước
Chapter 731 : 731 -146 giờ trước
Chapter 730 : 730 -144 giờ trước
Chapter 729 : 729 -142 giờ trước
Chapter 728 : 728 -140 giờ trước
Chapter 727 : 727 -138 giờ trước
Chapter 726 : 726 -136 giờ trước
Chapter 725 : 725 -126 giờ trước
Chapter 724 : 724 -124 giờ trước
Chapter 723 : 723 -122 giờ trước
Chapter 722 : 722 -120 giờ trước
Chapter 721 : 721 -118 giờ trước
Chapter 720 : 720 -116 giờ trước
Chapter 719 : 719 -114 giờ trước
Chapter 718 : 718 -112 giờ trước
Chapter 717 : 717 -110 giờ trước
Chapter 716 : 716 -108 giờ trước
Chapter 715 : 715 -106 giờ trước
Chapter 714 : 714 -104 giờ trước
Chapter 713 : 713 -102 giờ trước
Chapter 712 : 712 -100 giờ trước
Chapter 711 : 711 -98 giờ trước
Chapter 710 : 710 -96 giờ trước
Chapter 709 -94 giờ trước
Chapter 708 -92 giờ trước
Chapter 707 -90 giờ trước
Chapter 706 -88 giờ trước
Chapter 705 -86 giờ trước
Chapter 704 -84 giờ trước
Chapter 703 -82 giờ trước
Chapter 702 -80 giờ trước
Chapter 701 -78 giờ trước
Chapter 700 -76 giờ trước
Chapter 699 -74 giờ trước
Chapter 698 -72 giờ trước
Chapter 697 -48 giờ trước
Chapter 696 -46 giờ trước
Chapter 695 -44 giờ trước
Chapter 694 -42 giờ trước
Chapter 693 -30 giờ trước
Chapter 692 -28 giờ trước
Chapter 691 -26 giờ trước
Chapter 690 -24 giờ trước
Chapter 689 -22 giờ trước
Chapter 688 -20 giờ trước
Chapter 687 -18 giờ trước
Chapter 686 -16 giờ trước
Chapter 685 -14 giờ trước
Chapter 684 -6 giờ trước
Chapter 683 -4 giờ trước
Chapter 682 -2 giờ trước
Chapter 681 -0 giờ trước
Chapter 680 2 giờ trước
Chapter 679 4 giờ trước
Chapter 678 6 giờ trước
Chapter 677 8 giờ trước
Chapter 676 10 giờ trước
Chapter 675 12 giờ trước
Chapter 674 14 giờ trước
Chapter 673 16 giờ trước
Chapter 672 24 giờ trước
Chapter 671 18/10/2021 11:32
Chapter 670 18/10/2021 09:32
Chapter 669 18/10/2021 07:32
Chapter 668 18/10/2021 05:32
Chapter 667 18/10/2021 03:32
Chapter 666 18/10/2021 01:32
Chapter 665 17/10/2021 23:32
Chapter 664 17/10/2021 19:33
Chapter 663 17/10/2021 17:33
Chapter 662 17/10/2021 15:33
Chapter 661 17/10/2021 13:33
Chapter 660 17/10/2021 02:33
Chapter 659 17/10/2021 00:33
Chapter 658 16/10/2021 22:33
Chapter 657 16/10/2021 20:33
Chapter 656 16/10/2021 13:31
Chapter 655 16/10/2021 11:31
Chapter 654 16/10/2021 09:31
Chapter 653 16/10/2021 07:31
Chapter 652 15/10/2021 23:32
Chapter 651 15/10/2021 21:32
Chapter 650 15/10/2021 19:32
Chapter 649 15/10/2021 17:32
Chapter 648 15/10/2021 15:32
Chapter 647 15/10/2021 13:32
Chapter 646 15/10/2021 11:32
Chapter 645 15/10/2021 09:32
Chapter 644 15/10/2021 07:32
Chapter 643 15/10/2021 05:32
Chapter 642 15/10/2021 03:32
Chapter 641 15/10/2021 01:32
Chapter 640 14/10/2021 23:32
Chapter 639 14/10/2021 21:32
Chapter 638 14/10/2021 19:32
Chapter 637 14/10/2021 17:32
Chapter 636 13/10/2021 23:35
Chapter 635 13/10/2021 21:35
Chapter 634 13/10/2021 19:35
Chapter 633 13/10/2021 17:35
Chapter 632 13/10/2021 15:35
Chapter 631 13/10/2021 13:35
Chapter 630 13/10/2021 11:35
Chapter 629 13/10/2021 09:35
Chapter 628 13/10/2021 07:35
Chapter 627 12/10/2021 23:32
Chapter 626 12/10/2021 21:32
Chapter 625 12/10/2021 19:32
Chapter 624 12/10/2021 17:32
Chapter 623 12/10/2021 15:32
Chapter 622 12/10/2021 13:32
Chapter 621 12/10/2021 11:32
Chapter 620 12/10/2021 09:32
Chapter 619 11/10/2021 23:33
Chapter 618 11/10/2021 21:33
Chapter 617 11/10/2021 19:33
Chapter 616 11/10/2021 17:33
Chapter 615 11/10/2021 13:31
Chapter 614 11/10/2021 11:31
Chapter 613 11/10/2021 09:31
Chapter 612 11/10/2021 07:31
Chapter 611 11/10/2021 05:31
Chapter 610 11/10/2021 00:31
Chapter 609 10/10/2021 22:31
Chapter 608 10/10/2021 20:31
Chapter 607 10/10/2021 18:31
Chapter 606 10/10/2021 16:31
Chapter 605 10/10/2021 14:31
Chapter 604 10/10/2021 12:31
Chapter 603 10/10/2021 10:31
Chapter 602 10/10/2021 08:31
Chapter 601 10/10/2021 06:31
Chapter 600 10/10/2021 04:31
Chapter 599 10/10/2021 02:31
Chapter 598 10/10/2021 00:31
Chapter 597 09/10/2021 22:30
Chapter 596 09/10/2021 20:30
Chapter 595 09/10/2021 18:30
Chapter 594 09/10/2021 16:30
Chapter 593 09/10/2021 07:29
Chapter 592 09/10/2021 05:29
Chapter 591 09/10/2021 03:29
Chapter 590 09/10/2021 01:29
Chapter 589 08/10/2021 23:29
Chapter 588 08/10/2021 21:29
Chapter 587 08/10/2021 19:29
Chapter 586 08/10/2021 18:30
Chapter 585 08/10/2021 16:30
Chapter 584 08/10/2021 14:30
Chapter 583 08/10/2021 12:30
Chapter 582 08/10/2021 10:30
Chapter 581 08/10/2021 08:30
Chapter 580 07/10/2021 20:31
Chapter 579 07/10/2021 18:31
Chapter 578 07/10/2021 16:31
Chapter 577 07/10/2021 14:31
Chapter 576 07/10/2021 12:31
Chapter 575 07/10/2021 10:31
Chapter 574 07/10/2021 08:31
Chapter 573 07/10/2021 06:31
Chapter 572 07/10/2021 04:31
Chapter 571 07/10/2021 02:31
Chapter 570 07/10/2021 00:31
Chapter 569 06/10/2021 22:31
Chapter 568 05/10/2021 14:33
Chapter 567 05/10/2021 12:33
Chapter 566 05/10/2021 10:33
Chapter 565 05/10/2021 08:33
Chapter 564 05/10/2021 06:33
Chapter 563 05/10/2021 04:33
Chapter 562 05/10/2021 02:33
Chapter 561 05/10/2021 00:33
Chapter 560 04/10/2021 22:33
Chapter 559 04/10/2021 20:33
Chapter 558 04/10/2021 18:33
Chapter 557 04/10/2021 16:33
Chapter 556 04/10/2021 14:33
Chapter 555 04/10/2021 12:33
Chapter 554 04/10/2021 10:33
Chapter 553 04/10/2021 08:33
Chapter 552 04/10/2021 06:33
Chapter 551 04/10/2021 04:33
Chapter 550 04/10/2021 02:33
Chapter 549 04/10/2021 00:33
Chapter 548 03/10/2021 05:30
Chapter 547 03/10/2021 03:30
Chapter 546 03/10/2021 01:30
Chapter 545 02/10/2021 23:30
Chapter 544 02/10/2021 21:30
Chapter 543 02/10/2021 19:30
Chapter 542 02/10/2021 17:30
Chapter 541 02/10/2021 15:30
Chapter 540 02/10/2021 13:30
Chapter 539 02/10/2021 11:30
Chapter 538 02/10/2021 14:31
Chapter 537 02/10/2021 12:31
Chapter 536 02/10/2021 10:31
Chapter 535 02/10/2021 08:31
Chapter 534 02/10/2021 06:31
Chapter 533 02/10/2021 04:31
Chapter 532 02/10/2021 02:31
Chapter 531 02/10/2021 00:31
Chapter 530 01/10/2021 22:31
Chapter 529 01/10/2021 20:31
Chapter 528 01/10/2021 18:31
Chapter 527 01/10/2021 16:31
Chapter 526 01/10/2021 14:31
Chapter 525 01/10/2021 12:31
Chapter 524 01/10/2021 10:31
Chapter 523 01/10/2021 08:31
Chapter 522 01/10/2021 06:31
Chapter 521 01/10/2021 04:31
Chapter 520 01/10/2021 02:31
Chapter 519 01/10/2021 00:31
Chapter 518 30/09/2021 22:31
Chapter 517 30/09/2021 20:31
Chapter 516 30/09/2021 18:31
Chapter 515 30/09/2021 16:31
Chapter 514 30/09/2021 14:31
Chapter 513 30/09/2021 12:31
Chapter 512 30/09/2021 10:31
Chapter 511 30/09/2021 08:31
Chapter 510 30/09/2021 06:31
Chapter 509 29/09/2021 01:33
Chapter 508 28/09/2021 23:33
Chapter 507 28/09/2021 21:33
Chapter 506 28/09/2021 19:33
Chapter 505 28/09/2021 17:33
Chapter 504 28/09/2021 15:33
Chapter 503 28/09/2021 13:33
Chapter 502 28/09/2021 11:33
Chapter 501 28/09/2021 09:33
Chapter 500 28/09/2021 07:33
Chapter 499 28/09/2021 03:31
Chapter 498 28/09/2021 01:31
Chapter 497 27/09/2021 23:31
Chapter 496 27/09/2021 21:31
Chapter 495 27/09/2021 19:31
Chapter 494 27/09/2021 04:31
Chapter 493 27/09/2021 02:31
Chapter 492 27/09/2021 00:31
Chapter 491 26/09/2021 22:31
Chapter 490 26/09/2021 20:31
Chapter 489 26/09/2021 18:31
Chapter 488 26/09/2021 16:31
Chapter 487 26/09/2021 14:31
Chapter 486 26/09/2021 12:31
Chapter 485 26/09/2021 10:31
Chapter 484 26/09/2021 08:31
Chapter 483 26/09/2021 06:31
Chapter 482 26/09/2021 04:31
Chapter 481 26/09/2021 02:31
Chapter 480 26/09/2021 00:31
Chapter 479 25/09/2021 22:31
Chapter 478 25/09/2021 20:31
Chapter 477 25/09/2021 18:31
Chapter 476 25/09/2021 16:31
Chapter 475 25/09/2021 14:31
Chapter 474 25/09/2021 12:31
Chapter 473 25/09/2021 10:31
Chapter 472 25/09/2021 08:31
Chapter 471 25/09/2021 02:31
Chapter 470 25/09/2021 00:31
Chapter 469 24/09/2021 22:31
Chapter 468 24/09/2021 20:31
Chapter 467 24/09/2021 18:31
Chapter 466 24/09/2021 17:31
Chapter 465 24/09/2021 15:31
Chapter 464 24/09/2021 13:31
Chapter 463 24/09/2021 11:31
Chapter 462 23/09/2021 19:30
Chapter 461 23/09/2021 17:30
Chapter 460 23/09/2021 15:30
Chapter 459 23/09/2021 13:30
Chapter 458 23/09/2021 07:32
Chapter 457 23/09/2021 05:32
Chapter 456 23/09/2021 03:32
Chapter 455 23/09/2021 01:32
Chapter 454 22/09/2021 23:32
Chapter 453 22/09/2021 21:32
Chapter 452 22/09/2021 19:32
Chapter 451 22/09/2021 17:32
Chapter 450 22/09/2021 15:32
Chapter 449 22/09/2021 13:32
Chapter 448 22/09/2021 11:32
Chapter 447 22/09/2021 09:32
Chapter 446 22/09/2021 07:32
Chapter 445 22/09/2021 05:32
Chapter 444 22/09/2021 03:32
Chapter 443 22/09/2021 01:32
Chapter 442 21/09/2021 23:32
Chapter 441 21/09/2021 21:32
Chapter 440 21/09/2021 19:32
Chapter 439 20/09/2021 15:31
Chapter 438 20/09/2021 13:31
Chapter 437 20/09/2021 11:31
Chapter 436 20/09/2021 09:31
Chapter 435 20/09/2021 07:31
Chapter 434 20/09/2021 05:31
Chapter 433 20/09/2021 03:31
Chapter 432 20/09/2021 01:31
Chapter 431 19/09/2021 13:30
Chapter 430 19/09/2021 11:30
Chapter 429 19/09/2021 09:30
Chapter 428 19/09/2021 07:30
Chapter 427 19/09/2021 05:30
Chapter 426 19/09/2021 03:30
Chapter 425 19/09/2021 01:30
Chapter 424 18/09/2021 23:30
Chapter 423 18/09/2021 21:30
Chapter 422 18/09/2021 19:30
Chapter 421 18/09/2021 17:30
Chapter 420 17/09/2021 19:31
Chapter 419 17/09/2021 17:31
Chapter 418 17/09/2021 15:31
Chapter 417 17/09/2021 13:31
Chapter 416 17/09/2021 11:31
Chapter 415 17/09/2021 09:31
Chapter 414 17/09/2021 07:31
Chapter 413 17/09/2021 05:31
Chapter 412 17/09/2021 03:31
Chapter 411 17/09/2021 01:31
Chapter 410 16/09/2021 23:31
Chapter 409 16/09/2021 03:33
Chapter 408 16/09/2021 01:33
Chapter 407 15/09/2021 23:33
Chapter 406 15/09/2021 21:33
Chapter 405 15/09/2021 19:33
Chapter 404 15/09/2021 17:33
Chapter 403 15/09/2021 15:33
Chapter 402 15/09/2021 13:33
Chapter 401 15/09/2021 11:33
Chapter 400 15/09/2021 09:33
Chapter 399 15/09/2021 07:33
Chapter 398 15/09/2021 05:33
Chapter 397 15/09/2021 03:33
Chapter 396 13/09/2021 17:31
Chapter 395 13/09/2021 15:31
Chapter 394 13/09/2021 13:31
Chapter 393 13/09/2021 11:31
Chapter 392 13/09/2021 09:31
Chapter 391 13/09/2021 07:31
Chapter 390 13/09/2021 05:31
Chapter 389 13/09/2021 03:31
Chapter 388 13/09/2021 01:31
Chapter 387 12/09/2021 23:31
Chapter 386 12/09/2021 21:31
Chapter 385 12/09/2021 19:31
Chapter 384 12/09/2021 17:31
Chapter 383 11/09/2021 15:30
Chapter 382 11/09/2021 13:30
Chapter 381 11/09/2021 11:30
Chapter 380 11/09/2021 09:30
Chapter 379 11/09/2021 07:30
Chapter 378 11/09/2021 05:30
Chapter 377 11/09/2021 03:30
Chapter 376 11/09/2021 01:30
Chapter 375 10/09/2021 23:30
Chapter 374 10/09/2021 21:30
Chapter 373 10/09/2021 19:30
Chapter 372 10/09/2021 17:30
Chapter 371 10/09/2021 15:30
Chapter 370 10/09/2021 13:30
Chapter 369 09/09/2021 05:31
Chapter 368 09/09/2021 03:31
Chapter 367 09/09/2021 01:31
Chapter 366 08/09/2021 23:31
Chapter 365 08/09/2021 21:31
Chapter 364 08/09/2021 19:31
Chapter 363 08/09/2021 17:31
Chapter 362 08/09/2021 15:31
Chapter 361 08/09/2021 03:29
Chapter 360 08/09/2021 01:29
Chapter 359 07/09/2021 23:29
Chapter 358 07/09/2021 21:29
Chapter 357 06/09/2021 19:30
Chapter 356 06/09/2021 17:30
Chapter 355 06/09/2021 15:30
Chapter 354 06/09/2021 13:30
Chapter 353 06/09/2021 11:30
Chapter 352 06/09/2021 09:30
Chapter 351 06/09/2021 07:30
Chapter 350 06/09/2021 05:30
Chapter 349 06/09/2021 03:30
Chapter 348 06/09/2021 01:30
Chapter 347 05/09/2021 11:31
Chapter 346 05/09/2021 09:31
Chapter 345 05/09/2021 07:31
Chapter 344 05/09/2021 05:31
Chapter 343 05/09/2021 03:31
Chapter 342 05/09/2021 01:31
Chapter 341 04/09/2021 23:31
Chapter 340 04/09/2021 03:31
Chapter 339 04/09/2021 01:31
Chapter 338 03/09/2021 23:31
Chapter 337 03/09/2021 21:31
Chapter 336 03/09/2021 19:31
Chapter 335 03/09/2021 17:31
Chapter 334 03/09/2021 15:31
Chapter 333 02/09/2021 19:30
Chapter 332 02/09/2021 17:30
Chapter 331 02/09/2021 15:30
Chapter 330 02/09/2021 13:30
Chapter 329 02/09/2021 11:30
Chapter 328 02/09/2021 09:30
Chapter 327 02/09/2021 07:30
Chapter 326 01/09/2021 11:30
Chapter 325 01/09/2021 09:30
Chapter 324 01/09/2021 07:30
Chapter 323 01/09/2021 05:30
Chapter 322 01/09/2021 03:30
Chapter 321 01/09/2021 01:30
Chapter 320 31/08/2021 23:30
Chapter 319 31/08/2021 03:30
Chapter 318 31/08/2021 01:30
Chapter 317 30/08/2021 23:30
Chapter 316 30/08/2021 21:30
Chapter 315 30/08/2021 19:30
Chapter 314 30/08/2021 17:30
Chapter 313 30/08/2021 15:30
Chapter 312 29/08/2021 19:31
Chapter 311 29/08/2021 17:31
Chapter 310 29/08/2021 15:31
Chapter 309 29/08/2021 13:31
Chapter 308 29/08/2021 11:31
Chapter 307 29/08/2021 09:31
Chapter 306 28/08/2021 11:30
Chapter 305 28/08/2021 09:30
Chapter 304 28/08/2021 07:30
Chapter 303 28/08/2021 05:30
Chapter 302 28/08/2021 03:30
Chapter 301 28/08/2021 01:30
Chapter 300 27/08/2021 23:30
Chapter 299 26/08/2021 23:32
Chapter 298 26/08/2021 21:32
Chapter 297 26/08/2021 19:32
Chapter 296 26/08/2021 17:32
Chapter 295 26/08/2021 15:32
Chapter 294 26/08/2021 13:32
Chapter 293 26/08/2021 11:32
Chapter 292 26/08/2021 09:32
Chapter 291 26/08/2021 07:32
Chapter 290 26/08/2021 05:32
Chapter 289 26/08/2021 03:32
Chapter 288 26/08/2021 01:32
Chapter 287 25/08/2021 23:32
Chapter 286 : Đêm Nay Anh Ở Lại Được Không 25/08/2021 21:32
Chapter 285 : Mới Mấy Phút 25/08/2021 19:32
Chapter 283 : Đi Tắm Trước Đi 24/08/2021 11:32
Chapter 282 : Không Phù Hợp Với Trẻ Em 24/08/2021 09:32
Chapter 281 : Đêm Nay Không Quay Về Nữa 24/08/2021 07:32
Chapter 280 : Kéo Cô Vào Trong Lòng Mình 24/08/2021 05:32
Chapter 279 : Có Cảm Tình” 24/08/2021 03:32
Chapter 278 : Cô Muốn Gì Anh Đều Cho Hết 24/08/2021 01:32
Chapter 277 : Động Lòng 23/08/2021 23:32
Chapter 276 : Kiều Phương Hạ Anh Không Cho Phép Em Chết 23/08/2021 21:32
Chapter 275 : Ngưng Thở 23/08/2021 19:32
Chapter 274 : Ai Thắng Thì Lên Đầu Tiên 23/08/2021 17:32
Chapter 273 : Tìm Được Sóng Điện Thoại Của Kiều Phương Hạ 23/08/2021 15:32
Chapter 272 : Đánh Đến Chết 23/08/2021 13:32
Chapter 271 : Cả Đời Này Chỉ Có Một Mình Bà Xã Kiều Phương Hạ 22/08/2021 07:33
Chapter 270 : Chúng Ta Chơi Trò Chơi Đi 22/08/2021 05:33
Chapter 269 : Cởi Nó Ra Cho Tôi Xem! 22/08/2021 03:33
Chapter 268 : Đám Cưới Sau Ba Ngày Nữa 22/08/2021 01:33
Chapter 267 : Muốn Tất Cả Các Người Phải Chịu Chôn Cùng! 21/08/2021 23:33
Chapter 266 : Kiều Diệp Ngọc Cô Đúng Là Chán Sống Rồi! 21/08/2021 21:33
Chapter 262 : Trong Lòng Chỉ Có Kiều Phương Hạ 21/08/2021 19:33
Chapter 261 : Vì Đình Trung 21/08/2021 17:33
Chapter 260 : Chị Ấy Là Mẹ 21/08/2021 15:33
Chapter 263 : Dự Cảm Chẳng Lành 21/08/2021 13:33
Chapter 264 : Rượu Mời Không Uống Muốn Uống Rượu Phạt 21/08/2021 11:33
Chapter 265 : Vũ Khí Hình Người 21/08/2021 09:33
Chapter 264 : Rượu Mời Không Uống Muốn Uống Rượu Phạt 18/09/2021 01:29
Chapter 263 : Dự Cảm Chẳng Lành 19/09/2021 20:33
Chapter 256 : Lý Thuyết Nạn Nhân 19/08/2021 19:32
Chapter 255 : Nhà Họ Thẩm Chắc Chắn Không Nghèo 19/08/2021 17:32
Chapter 254 : Không Phải Bạn Nhỏ 19/08/2021 15:32
Chapter 257 : Bị Thương 19/08/2021 13:32
Chapter 258 : Anh Cả Của Lệ Đình Tuấn 19/08/2021 11:32
Chapter 259 : Cậu Hai Lệ Nói Không Thả Người 19/08/2021 09:32
Chapter 258 : Anh Cả Của Lệ Đình Tuấn 17/09/2021 13:29
Chapter 257 : Bị Thương 19/09/2021 06:33
Chapter 250 : Kiều Phương Hạ Có Vấn Đề 18/08/2021 11:32
Chapter 249 : Cạnh Tranh Với Nhau 18/08/2021 09:32
Chapter 248 : Chơi Đùa Trong Lòng Bàn Tay 18/08/2021 07:32
Chapter 251 : Em Có Bằng Lòng Lấy Anh Không 18/08/2021 05:32
Chapter 252 : Quản Rộng Như Vậy 18/08/2021 03:32
Chapter 253 : Bạn Học Cũ 18/08/2021 01:32
Chapter 252 : Quản Rộng Như Vậy 17/09/2021 01:29
Chapter 251 : Em Có Bằng Lòng Lấy Anh Không 18/09/2021 16:33
Chapter 244 : Anh Có Vợ 17/08/2021 04:30
Chapter 243 : Giúp Cô Mang Giày 17/08/2021 02:30
Chapter 242 : Xem Triển Lãm 17/08/2021 00:30
Chapter 245 : Đáng Giá Nhất Thế Gian 16/08/2021 22:30
Chapter 246 : Có Trò Hay Rồi Đây 16/08/2021 20:30
Chapter 247 : Nhìn Thêm Một Vài Lần Nữa 16/08/2021 18:30
Chapter 246 : Có Trò Hay Rồi Đây 16/09/2021 13:29
Chapter 245 : Đáng Giá Nhất Thế Gian 18/09/2021 02:33
Chapter 238 : Vậy Anh Giúp Cô Ta Đi 15/08/2021 19:31
Chapter 237 : Ghen Tuông! 15/08/2021 17:31
Chapter 236 : Đình Trung Là Con Của Anh Sao 15/08/2021 15:31
Chapter 239 : Có Tiền Mà Không Biết Kiếm Ra Tiền Là Đồ Ngốc! 15/08/2021 13:31
Chapter 240 : Chồng 15/08/2021 11:31
Chapter 241 : Hình Khoả Thân Cho Tới Sau Khi Tốt Nghiệp Nhà Họ Lệ Xảy Ra Chuyện Rồi 15/08/2021 09:31
Chapter 240 : Chồng 16/09/2021 01:29
Chapter 239 : Có Tiền Mà Không Biết Kiếm Ra Tiền Là Đồ Ngốc! 17/09/2021 12:33
Chapter 232 : Tôi Đã Quá Mệt Mỏi Rồi 14/08/2021 20:29
Chapter 231 : Di Chứng Khó Sinh 14/08/2021 18:29
Chapter 230 : Công Bố Chủ Quyền 14/08/2021 16:29
Chapter 233 : An Dương Nhảy Lầu Rồi 14/08/2021 14:29
Chapter 234 : Tất Cả Những Gì Cô Ấy Cần Chỉ Là Sự Công Bằng 14/08/2021 12:29
Chapter 235 : Cầu Xin Anh Ta Sẽ Được Sao 14/08/2021 10:29
Chapter 234 : Tất Cả Những Gì Cô Ấy Cần Chỉ Là Sự Công Bằng 15/09/2021 13:29
Chapter 233 : An Dương Nhảy Lầu Rồi 16/09/2021 22:33
Chapter 226 : Em Muốn Anh Đi Sao 13/08/2021 04:32
Chapter 225 : Ai Cũng Không Quan Tâm Như Thế 13/08/2021 02:32
Chapter 224 : Như Con Sói Đói 13/08/2021 00:32
Chapter 227 : Không Thể Ghét Cô Mãi Được 12/08/2021 22:32
Chapter 228 : Chờ Em Nuôi Anh! 12/08/2021 20:32
Chapter 229 : Anh Nuôi Em Suốt Đời Hả 12/08/2021 18:32
Chapter 228 : Chờ Em Nuôi Anh! 15/09/2021 01:29
Chapter 227 : Không Thể Ghét Cô Mãi Được 16/09/2021 08:33
Chapter 220 : Nhất Định Phải Lấy Cô Ấy Sao 11/08/2021 20:31
Chapter 219 : Chẳng Thèm Quan Tâm Đến Những Thứ Khác Nữa 11/08/2021 18:31
Chapter 218 : Đêm Nay Nghỉ Ngơi Ở Đây Đi 11/08/2021 16:31
Chapter 221 : Vừa Ăn Cướp Vừa La Làng 11/08/2021 14:31
Chapter 222 : Anh Đừng Hối Hận 11/08/2021 12:31
Chapter 223 : Tại Sao Lại Đối Xử Với Cô Ta Như Vậy 11/08/2021 10:31
Chapter 222 : Anh Đừng Hối Hận 14/09/2021 13:29
Chapter 214 : Không Thèm Quan Tâm Đến Anh Ta 11/08/2021 08:31
Chapter 221 : Vừa Ăn Cướp Vừa La Làng 15/09/2021 18:33
Chapter 213 : Ngồi Xuống Ghế Lái Phụ 11/08/2021 06:31
Chapter 212 : Thái Độ Mập Mờ 11/08/2021 04:31
Chapter 215 : Người Anh Ấy Ôm Là Ai 11/08/2021 02:31
Chapter 216 : Hiểu Cơ Thể Cô Hơn Chính Bản Thân Cô 11/08/2021 00:31
Chapter 217 : Di Chứng Để Lại Khi Bị Khó Sinh 10/08/2021 22:31
Chapter 216 : Hiểu Cơ Thể Cô Hơn Chính Bản Thân Cô 14/09/2021 01:29
Chapter 215 : Người Anh Ấy Ôm Là Ai 15/09/2021 04:33
Chapter 208 : Nhất Định Phải Ăn Đến Khi Cái Bụng Phồng Lên 08/08/2021 13:31
Chapter 207 : Bắt Buộc Phải Ở Lại Đây 08/08/2021 11:31
Chapter 206 : Có Thể Nói Chút Lý Lẽ Được Không! 08/08/2021 09:31
Chapter 205 : Anh Muốn Kết Hôn Còn Phải Báo Cáo Cho Em À 08/08/2021 07:31
Chapter 204 : Tỏ Tình Với Kiều Diệp Ngọc Bằng Khinh Khí Cầu 08/08/2021 05:31
Chapter 203 : Càng Nhiều Người Càng Dễ Sinh Chuyện 08/08/2021 03:31
Chapter 202 : Bị Vả Ngược Vào Mặt Quá Nhanh 08/08/2021 01:31
Chapter 201 : Chỉ Có Thể Là Người Của Một Mình Anh Thôi 07/08/2021 23:31
Chapter 200 : Cả Đời Này Cũng Đừng Mong Chấm Mút Được Gì 07/08/2021 21:31
Chapter 199 : Nhìn Vết Thương Mà Cảm Thấy Đau Lòng 07/08/2021 19:31
Chapter 209 : Có Liên Quan Gì Đến Anh 07/08/2021 17:31
Chapter 210 : Kiều Phương Hạ Nhất Định Là Của Anh 07/08/2021 15:31
Chapter 211 : Chồng Của Em Là Đẹp Trai Nhất! 07/08/2021 13:31
Chapter 210 : Kiều Phương Hạ Nhất Định Là Của Anh 12/09/2021 23:29
Chapter 209 : Có Liên Quan Gì Đến Anh 14/09/2021 00:33
Chapter 195 : Cố Tình Lừa Dối Cô 06/08/2021 03:29
Chapter 194 : Đứng Về Phía Anh Vô Điều Kiện 06/08/2021 01:29
Chapter 196 : Anh Ta Không Quan Tâm 05/08/2021 23:29
Chapter 197 : Nói Dối Thì Tốc Độ Nói Sẽ Rất Nhanh 05/08/2021 21:29
Chapter 198 : Cô Vẫn Gạt Bỏ Lòng Tự Trọng 05/08/2021 19:29
Chapter 197 : Nói Dối Thì Tốc Độ Nói Sẽ Rất Nhanh 12/09/2021 13:29
Chapter 196 : Anh Ta Không Quan Tâm 13/09/2021 12:33
Chapter 190 : Giọng Nói Rất Ấm Áp 04/08/2021 05:31
Chapter 189 : Xin Lỗi Nhóc Cầm 04/08/2021 03:31
Chapter 188 : Trách Làm 04/08/2021 01:31
Chapter 187 : Ông Ta Không Muốn Ông Muốn! 03/08/2021 23:31
Chapter 186 : Không Để Tâm 03/08/2021 21:31
Chapter 185 : Giống Như Biến Mất Khỏi Thế Giới 03/08/2021 19:31
Chapter 184 : Đánh Vậy Là Còn Nhẹ 03/08/2021 17:31
Chapter 183 : Cô Là Người Phụ Nữ Xấu Xa! 03/08/2021 15:31
Chapter 182 : Đừng Đi! 03/08/2021 13:31
Chapter 191 : Anh Sẽ Sớm Trở Về 03/08/2021 11:31
Chapter 192 : Cô Muốn Nhanh Lớn Lên 03/08/2021 09:31
Chapter 193 : Giọng Nói Mệnh Lệnh 03/08/2021 07:31
Chapter 192 : Cô Muốn Nhanh Lớn Lên 11/09/2021 13:29
Chapter 178 : Kiều Diệp Ngọc Tự Sát 03/08/2021 05:31
Chapter 191 : Anh Sẽ Sớm Trở Về 12/09/2021 10:33
Chapter 177 : Là Lỗi Của Cô 03/08/2021 03:31
Chapter 176 : Là Do Kiều Phương Hạ Ép Anh 03/08/2021 01:31
Chapter 179 : Cô Ta Không Còn Cơ Hội Nữa 02/08/2021 23:31
Chapter 180 : Bài Học Chưa Đủ À 02/08/2021 21:31
Chapter 181 : Không Muốn Ép Buộc 02/08/2021 19:31
Chapter 180 : Bài Học Chưa Đủ À 11/09/2021 01:29
Chapter 179 : Cô Ta Không Còn Cơ Hội Nữa 11/09/2021 20:33
Chapter 173 : Mau Tránh Ra! 31/07/2021 01:31
Chapter 174 : Thứ Gái Điếm Giả Tạo 30/07/2021 23:31
Chapter 175 : Không Phải Là Con Chim Hoàng Yến Của Anh 30/07/2021 21:31
Chapter 174 : Thứ Gái Điếm Giả Tạo 17/08/2021 01:30
Chapter 169 : Một Năm Thôi 29/07/2021 12:31
Chapter 168 : Trong Lòng Cô Càng Loạn Hơn 29/07/2021 10:31
Chapter 167 : Em Đã Nghĩ Kỹ Chưa 29/07/2021 08:31
Chapter 170 : Càng Quan Tâm Ai Thì Biểu Hiện Càng Rõ Ràng 29/07/2021 06:31
Chapter 171 : Còn Có Điều Ẩn Giấu Đằng Sau 29/07/2021 04:31
Chapter 172 : Là Ai Đã Giết Chết Đứa Con Của Chị 29/07/2021 02:31
Chapter 171 : Còn Có Điều Ẩn Giấu Đằng Sau 16/08/2021 13:30
Chapter 163 : Hoàn Thành Nhiệm Vụ 29/07/2021 00:31
Chapter 170 : Càng Quan Tâm Ai Thì Biểu Hiện Càng Rõ Ràng 15/08/2021 21:32
Chapter 162 : Ngoài Cô Ấy Ai Cũng Không Được 28/07/2021 22:31
Chapter 169 : Một Năm Thôi 16/08/2021 15:30
Chapter 161 : Đợi Đến Lúc Gạo Nấu Thành Cơm 28/07/2021 20:31
Chapter 168 : Trong Lòng Cô Càng Loạn Hơn 17/08/2021 07:31
Chapter 160 : Không Phải Lỗi Của Kiều Phương Hạ! 28/07/2021 18:31
Chapter 167 : Em Đã Nghĩ Kỹ Chưa 17/08/2021 21:30
Chapter 159 : Nhìn Cô Ta Một Cái Thôi Đã Thấy Ghê Tởm 28/07/2021 16:31
Chapter 166 : Là Năng Lực Của Chính Cô Ấy 18/08/2021 11:30
Chapter 158 : Không Dám Đối Mặt Với Anh 28/07/2021 14:31
Chapter 165 : Quá Bẩn! 19/08/2021 01:30
Chapter 157 : Tuyệt Đối Không Thể Để Bi Kịch Tái Diễn! 28/07/2021 12:31
Chapter 164 : Cô Ta Thật Sự Xứng Đáng 19/08/2021 15:31
Chapter 156 : Không Được Rời Đi Dù Chỉ Một Bước 15/08/2021 23:30
Chapter 163 : Hoàn Thành Nhiệm Vụ 20/08/2021 05:31
Chapter 155 : Kiều Phương Hạ Ghen Tị Sao 15/08/2021 05:32
Chapter 162 : Ngoài Cô Ấy Ai Cũng Không Được 20/08/2021 13:30
Chapter 154 : Thông Qua Video Nhìn Ông Chủ Hôn Môi 15/08/2021 23:30
Chapter 161 : Đợi Đến Lúc Gạo Nấu Thành Cơm 21/08/2021 09:29
Chapter 153 : Chăm Sóc Tại Bệnh Viện 16/08/2021 15:31
Chapter 160 : Không Phải Lỗi Của Kiều Phương Hạ! 21/08/2021 15:31
Chapter 152 : Thà Rằng Chưa Từng Mang Thai Con Của Anh 17/08/2021 05:30
Chapter 159 : Nhìn Cô Ta Một Cái Thôi Đã Thấy Ghê Tởm 22/08/2021 17:30
Chapter 151 : Có Thể Là Mang Thai 17/08/2021 19:30
Chapter 158 : Không Dám Đối Mặt Với Anh 23/08/2021 13:31
Chapter 150 : Quan Hệ Không Bình Thường 18/08/2021 09:30
Chapter 157 : Tuyệt Đối Không Thể Để Bi Kịch Tái Diễn! 24/08/2021 17:33
Chapter 149 : Đầu Óc Choáng Váng Muốn Nôn 18/08/2021 23:31
Chapter 156 : Không Được Rời Đi Dù Chỉ Một Bước 07/09/2021 19:29
Chapter 148 : Thật Sự Rất Tàn Nhẫn 19/08/2021 13:31
Chapter 155 : Kiều Phương Hạ Ghen Tị Sao 08/09/2021 10:33
Chapter 147 : Trong Lòng Vẫn Còn Mâu Thuẫn 19/08/2021 21:30
Chapter 142 : Giống Kiều Phương Hạ Nhiều Hơn 23/07/2021 06:28
Chapter 141 : Không Có Đồ Vật Của Phụ Nữ 23/07/2021 04:28
Chapter 140 : Lê Đình Tuấn Cũng Sẽ Biết Sai Sao 23/07/2021 02:28
Chapter 139 : Mạng Này Là Của Cô 23/07/2021 00:28
Chapter 138 : Cậu Hai Đích Thân Đuổi Cô Ấy Đi 22/07/2021 22:28
Chapter 137 : Ép Cô Ở Lại 22/07/2021 20:28
Chapter 136 : Trái Tim Dần Nguội Lạnh 22/07/2021 18:28
Chapter 135 : Chạy Không Thoát 22/07/2021 16:28
Chapter 134 : Anh Lại Hiểu Lầm Một Lần Nữa 22/07/2021 14:28
Chapter 133 : Trên Không Nghiêm Dưới Tất Loạn 22/07/2021 12:28
Chapter 132 : Chị Phương Hạ Có Cách 22/07/2021 10:28
Chapter 131 : Chẳng Ngại Đồng Quy Vu Tận 22/07/2021 08:28
Chapter 143 : Muốn Ăn Thì Mua Thôi 22/07/2021 06:28
Chapter 144 : Bà Lệ Đường Đường Chính Chính 22/07/2021 04:28
Chapter 145 : Tự Tay Giết Con Của Chúng Ta! 22/07/2021 02:28
Chapter 144 : Bà Lệ Đường Đường Chính Chính 25/07/2021 17:30
Chapter 128 : Chị Em Trong Xã Hội Này Có Mấy Người Nhẫn Tâm Như Vậy! 19/07/2021 23:30
Chapter 143 : Muốn Ăn Thì Mua Thôi 27/07/2021 04:31
Chapter 129 : Muốn Cô 19/07/2021 21:30
Chapter 142 : Giống Kiều Phương Hạ Nhiều Hơn 27/07/2021 17:30
Chapter 130 : Kiều Phương Hạ Có Bản Lĩnh Như Vậy 19/07/2021 19:30
Chapter 141 : Không Có Đồ Vật Của Phụ Nữ 28/07/2021 03:31
Chapter 129 : Muốn Cô 22/07/2021 03:29
Chapter 124 : Bán Quà Tặng Kiếm Tiền 19/07/2021 02:28
Chapter 140 : Lê Đình Tuấn Cũng Sẽ Biết Sai Sao 28/07/2021 10:31
Chapter 123 : Người Đàn Ông Đẹp Trai Nhất 19/07/2021 00:28
Chapter 139 : Mạng Này Là Của Cô 28/07/2021 16:31
Chapter 122 : Anh Hối Hận 18/07/2021 22:28
Chapter 138 : Cậu Hai Đích Thân Đuổi Cô Ấy Đi 28/07/2021 23:31
Chapter 125 : Là Quan Hệ Bạn Bè 18/07/2021 20:28
Chapter 137 : Ép Cô Ở Lại 30/07/2021 01:31
Chapter 126 : Con Chó Tự Mắng Mình 18/07/2021 18:28
Chapter 136 : Trái Tim Dần Nguội Lạnh 30/07/2021 09:32
Chapter 127 : Bò Ra Ngoài Cũng Được 18/07/2021 16:28
Chapter 135 : Chạy Không Thoát 30/07/2021 16:32
Chapter 126 : Con Chó Tự Mắng Mình 21/07/2021 15:29
Chapter 118 : Chúng Ta Tạm Biệt 17/07/2021 13:30
Chapter 134 : Anh Lại Hiểu Lầm Một Lần Nữa 31/07/2021 01:29
Chapter 125 : Là Quan Hệ Bạn Bè 22/07/2021 05:32
Chapter 117 : Không Tin Anh Sẽ Động Thủ 17/07/2021 11:30
Chapter 133 : Trên Không Nghiêm Dưới Tất Loạn 01/08/2021 03:31
Chapter 124 : Bán Quà Tặng Kiếm Tiền 22/07/2021 22:32
Chapter 116 : Cô Ấy Đã Từng Sinh Con 17/07/2021 09:30
Chapter 132 : Chị Phương Hạ Có Cách 01/08/2021 06:31
Chapter 123 : Người Đàn Ông Đẹp Trai Nhất 23/07/2021 16:32
Chapter 119 : Không Phải Dễ Phục Vụ 17/07/2021 07:30
Chapter 131 : Chẳng Ngại Đồng Quy Vu Tận 01/08/2021 10:31
Chapter 120 : Vị Hôn Thê 17/07/2021 05:30
Chapter 130 : Kiều Phương Hạ Có Bản Lĩnh Như Vậy 01/08/2021 17:29
Chapter 121 : Bỗng Nhiên Hoảng Hốt 17/07/2021 03:30
Chapter 129 : Muốn Cô 02/08/2021 12:31
Chapter 120 : Vị Hôn Thê 21/07/2021 03:29
Chapter 112 : Kiều Phương Hạ Bị Đụng Phải 14/07/2021 06:29
Chapter 128 : Chị Em Trong Xã Hội Này Có Mấy Người Nhẫn Tâm Như Vậy! 02/08/2021 17:32
Chapter 119 : Không Phải Dễ Phục Vụ 21/07/2021 15:32
Chapter 111 : Cơ Thể Của Em Rất Thành Thực 14/07/2021 04:29
Chapter 127 : Bò Ra Ngoài Cũng Được 02/08/2021 22:32
Chapter 118 : Chúng Ta Tạm Biệt 22/07/2021 06:32
Chapter 110 : Không Thể Rút Lại 14/07/2021 02:29
Chapter 126 : Con Chó Tự Mắng Mình 03/08/2021 02:32
Chapter 117 : Không Tin Anh Sẽ Động Thủ 22/07/2021 22:32
Chapter 113 : Chính Là Cọng Cỏ Cứu Mạng Cô 14/07/2021 00:29
Chapter 125 : Là Quan Hệ Bạn Bè 03/08/2021 14:29
Chapter 114 : Bạn Trai Cô 13/07/2021 22:29
Chapter 124 : Bán Quà Tặng Kiếm Tiền 03/08/2021 19:31
Chapter 115 : Kết Cục Của Chu Tố Như 13/07/2021 20:29
Chapter 123 : Người Đàn Ông Đẹp Trai Nhất 04/08/2021 12:30
Chapter 114 : Bạn Trai Cô 20/07/2021 15:29
Chapter 106 : Cô Nhường 13/07/2021 18:29
Chapter 122 : Anh Hối Hận 04/08/2021 18:30
Chapter 113 : Chính Là Cọng Cỏ Cứu Mạng Cô 21/07/2021 01:32
Chapter 105 : Vết Thương Nhỏ Thôi Không Quan Trọng 13/07/2021 16:29
Chapter 121 : Bỗng Nhiên Hoảng Hốt 04/08/2021 21:32
Chapter 112 : Kiều Phương Hạ Bị Đụng Phải 21/07/2021 14:32
Chapter 104 : Phụ Huynh Nhất Định Phải Đến! 13/07/2021 14:29
Chapter 120 : Vị Hôn Thê 04/08/2021 22:32
Chapter 111 : Cơ Thể Của Em Rất Thành Thực 22/07/2021 04:32
Chapter 103 : Quản Chính Mình Cho Thật Tốt! 13/07/2021 12:29
Chapter 119 : Không Phải Dễ Phục Vụ 05/08/2021 00:32
Chapter 102 : Anh Trách Oan Cô 13/07/2021 10:29
Chapter 118 : Chúng Ta Tạm Biệt 04/08/2021 23:32
Chapter 101 : Anh Không Thể Đuổi Em Đi! 13/07/2021 08:29
Chapter 117 : Không Tin Anh Sẽ Động Thủ 05/08/2021 03:32
Chapter 107 : Cô Không Thích Ăn Đường 13/07/2021 06:29
Chapter 116 : Cô Ấy Đã Từng Sinh Con 05/08/2021 06:32
Chapter 108 : Mẹ Thích Ba 13/07/2021 04:29
Chapter 115 : Kết Cục Của Chu Tố Như 05/08/2021 23:33
Chapter 109 : Cùng Chị Về Nhà 13/07/2021 02:29
Chapter 114 : Bạn Trai Cô 06/08/2021 23:32
Chapter 108 : Mẹ Thích Ba 19/07/2021 21:29
Chapter 97 : Nhóc Cầm 11/07/2021 19:28
Chapter 113 : Chính Là Cọng Cỏ Cứu Mạng Cô 08/08/2021 13:30
Chapter 107 : Cô Không Thích Ăn Đường 20/07/2021 05:32
Chapter 96 : Cấm Diễn Chu Tố My 11/07/2021 17:28
Chapter 112 : Kiều Phương Hạ Bị Đụng Phải 07/08/2021 13:32
Chapter 106 : Cô Nhường 20/07/2021 16:32
Chapter 95 : Bị Dọa Đến Mức Mặt Mũi Cũng Tái Mét Cả Đi 11/07/2021 15:28
Chapter 111 : Cơ Thể Của Em Rất Thành Thực 08/08/2021 01:30
Chapter 105 : Vết Thương Nhỏ Thôi Không Quan Trọng 21/07/2021 04:32
Chapter 98 : Bị Liên Lụy 11/07/2021 13:28
Chapter 110 : Không Thể Rút Lại 08/08/2021 11:31
Chapter 104 : Phụ Huynh Nhất Định Phải Đến! 21/07/2021 13:30
Chapter 99 : Vậy Mà Lại Cúp Điện Thoại Của Cô Ấy 11/07/2021 11:28
Chapter 109 : Cùng Chị Về Nhà 08/08/2021 19:30
Chapter 103 : Quản Chính Mình Cho Thật Tốt! 22/07/2021 20:31
Chapter 100 : Tại Sao Lại Ngã 11/07/2021 09:28
Chapter 108 : Mẹ Thích Ba 09/08/2021 03:30
Chapter 102 : Anh Trách Oan Cô 23/07/2021 07:30
Chapter 99 : Vậy Mà Lại Cúp Điện Thoại Của Cô Ấy 19/07/2021 09:29
Chapter 91 10/07/2021 23:28
Chapter 107 : Cô Không Thích Ăn Đường 09/08/2021 11:30
Chapter 101 : Anh Không Thể Đuổi Em Đi! 23/07/2021 15:31
Chapter 98 : Bị Liên Lụy 19/07/2021 15:32
Chapter 90 : Dạy Dỗ Kiều Phương Hạ 10/07/2021 21:28
Chapter 106 : Cô Nhường 09/08/2021 17:31
Chapter 100 : Tại Sao Lại Ngã 23/07/2021 18:31
Chapter 97 : Nhóc Cầm 20/07/2021 00:32
Chapter 89 : Cầu Xin Tha Thứ Cũng Không Có Tác Dụng 10/07/2021 19:28
Chapter 105 : Vết Thương Nhỏ Thôi Không Quan Trọng 09/08/2021 23:31
Chapter 99 : Vậy Mà Lại Cúp Điện Thoại Của Cô Ấy 23/07/2021 22:31
Chapter 96 : Cấm Diễn Chu Tố My 20/07/2021 10:32
Chapter 88 : Đưa Cô Ấy Trở Lại 10/07/2021 17:28
Chapter 104 : Phụ Huynh Nhất Định Phải Đến! 09/08/2021 23:30
Chapter 98 : Bị Liên Lụy 24/07/2021 01:31
Chapter 87 : Ở Nhà Một Mình Phải Ngoan 10/07/2021 15:28
Chapter 103 : Quản Chính Mình Cho Thật Tốt! 10/08/2021 11:29
Chapter 97 : Nhóc Cầm 24/07/2021 23:31
Chapter 86 : Cô Cũng Đâu Quan Tâm Anh Ấy 10/07/2021 13:28
Chapter 102 : Anh Trách Oan Cô 10/08/2021 13:31
Chapter 96 : Cấm Diễn Chu Tố My 25/07/2021 05:32
Chapter 92 : Sẽ Không Để Em Phải Chịu Oan Ức Nữa 10/07/2021 11:28
Chapter 101 : Anh Không Thể Đuổi Em Đi! 11/08/2021 11:30
Chapter 93 : Muốn Nói Lại Thôi 10/07/2021 09:28
Chapter 100 : Tại Sao Lại Ngã 12/08/2021 03:31
Chapter 94 : Tôi Điên Rồi 10/07/2021 07:28
Chapter 99 : Vậy Mà Lại Cúp Điện Thoại Của Cô Ấy 13/08/2021 05:33
Chapter 93 : Muốn Nói Lại Thôi 18/07/2021 15:29
Chapter 82 : Người Tới Không Tốt 09/07/2021 06:28
Chapter 98 : Bị Liên Lụy 13/08/2021 17:31
Chapter 92 : Sẽ Không Để Em Phải Chịu Oan Ức Nữa 18/07/2021 19:32
Chapter 81 : Chu Tước Về Rồi Sao! 09/07/2021 04:28
Chapter 97 : Nhóc Cầm 26/08/2021 23:29
Chapter 91 19/07/2021 02:32
Chapter 80 : Ý Nghĩa Của Hoa Cát Cánh 09/07/2021 02:28
Chapter 96 : Cấm Diễn Chu Tố My 27/08/2021 10:33
Chapter 90 : Dạy Dỗ Kiều Phương Hạ 19/07/2021 10:32
Chapter 79 : Tình Yêu Vĩnh Cửu 09/07/2021 00:28
Chapter 89 : Cầu Xin Tha Thứ Cũng Không Có Tác Dụng 19/07/2021 15:30
Chapter 78 : Kiều Phương Hạ Xuất Hiện 08/07/2021 22:28
Chapter 88 : Đưa Cô Ấy Trở Lại 20/07/2021 20:31
Chapter 77 : Không Thể Không Quan Tâm 08/07/2021 20:28
Chapter 87 : Ở Nhà Một Mình Phải Ngoan 21/07/2021 05:30
Chapter 76 : Cũng Chỉ Là Cô Gái Nhỏ Của Anh Thôi 08/07/2021 18:28
Chapter 83 : Cơ Hội Đến Tay Lại Vụt Mất 08/07/2021 16:28
Chapter 84 : Cưới Cô 08/07/2021 14:28
Chapter 85 : Tại Sao Lại Trùng Hợp Như Vậy 08/07/2021 12:28
Chapter 84 : Cưới Cô 17/07/2021 19:29
Chapter 72 : Vết Đỏ Mờ Ám 07/07/2021 19:28
Chapter 83 : Cơ Hội Đến Tay Lại Vụt Mất 17/07/2021 21:32
Chapter 71 : Ba Ba Thì Sao 07/07/2021 17:28
Chapter 82 : Người Tới Không Tốt 18/07/2021 02:32
Chapter 73 : Trong Lòng Anh Chỉ Có Kiều Phương Hạ 07/07/2021 15:28
Chapter 81 : Chu Tước Về Rồi Sao! 18/07/2021 08:32
Chapter 74 : Thất Hứa Kiều Phương Hạ Đã Nói Đêm Nay Cô Sẽ Đến 07/07/2021 13:28
Chapter 80 : Ý Nghĩa Của Hoa Cát Cánh 18/07/2021 11:30
Chapter 75 : Tình Cảm Không Giống Nhau 07/07/2021 11:28
Chapter 79 : Tình Yêu Vĩnh Cửu 19/07/2021 14:31
Chapter 74 : Thất Hứa Kiều Phương Hạ Đã Nói Đêm Nay Cô Sẽ Đến 17/07/2021 09:29
Chapter 68 : Người Săn Ảnh 06/07/2021 19:28
Chapter 78 : Kiều Phương Hạ Xuất Hiện 19/07/2021 21:30
Chapter 73 : Trong Lòng Anh Chỉ Có Kiều Phương Hạ 17/07/2021 09:32
Chapter 69 : Nhớ Rõ Thân Phận 06/07/2021 17:28
Chapter 77 : Không Thể Không Quan Tâm 19/07/2021 23:31
Chapter 72 : Vết Đỏ Mờ Ám 17/07/2021 12:32
Chapter 70 : Phải Chăng Trái Tim Cô Đang Bị Giam Cầm 06/07/2021 15:28
Chapter 76 : Cũng Chỉ Là Cô Gái Nhỏ Của Anh Thôi 20/07/2021 00:31
Chapter 69 : Nhớ Rõ Thân Phận 17/07/2021 03:29
Chapter 67 : Lai Lịch Của Kiều Phương Hạ 06/07/2021 13:28
Chapter 75 : Tình Cảm Không Giống Nhau 20/07/2021 02:31
Chapter 68 : Người Săn Ảnh 17/07/2021 01:32
Chapter 66 : Chỉ Biết Bắt Nạt Kẻ Yếu 06/07/2021 11:28
Chapter 74 : Thất Hứa Kiều Phương Hạ Đã Nói Đêm Nay Cô Sẽ Đến 20/07/2021 03:31
Chapter 67 : Lai Lịch Của Kiều Phương Hạ 17/07/2021 02:32
Chapter 65 : Cứ Tiếp Tục Hận Đi 06/07/2021 09:28
Chapter 73 : Trong Lòng Anh Chỉ Có Kiều Phương Hạ 20/07/2021 23:31
Chapter 66 : Chỉ Biết Bắt Nạt Kẻ Yếu 17/07/2021 04:32
Chapter 64 : Quỳ Xuống Xin Lỗi 06/07/2021 07:28
Chapter 72 : Vết Đỏ Mờ Ám 21/07/2021 01:32
Chapter 65 : Cứ Tiếp Tục Hận Đi 17/07/2021 05:30
Chapter 63 : Cúi Lạy Xin Lỗi 06/07/2021 05:28
Chapter 71 : Ba Ba Thì Sao 21/07/2021 02:32
Chapter 64 : Quỳ Xuống Xin Lỗi 18/07/2021 06:31
Chapter 62 : Tôi Xem Mấy Người Ai Dám 06/07/2021 03:28
Chapter 70 : Phải Chăng Trái Tim Cô Đang Bị Giam Cầm 21/07/2021 07:29
Chapter 63 : Cúi Lạy Xin Lỗi 18/07/2021 11:30
Chapter 61 : Ai Cho Mày Lá Gan Đó 06/07/2021 01:28
Chapter 69 : Nhớ Rõ Thân Phận 22/07/2021 07:31
Chapter 62 : Tôi Xem Mấy Người Ai Dám 18/07/2021 13:31
Chapter 60 : Ngựa Tốt Nên Phối Với Yên Tốt 05/07/2021 23:28
Chapter 68 : Người Săn Ảnh 22/07/2021 08:31
Chapter 61 : Ai Cho Mày Lá Gan Đó 18/07/2021 14:31
Chapter 59 : Tưởng Là Cô Sẽ Không Trở Lại 05/07/2021 21:28
Chapter 67 : Lai Lịch Của Kiều Phương Hạ 22/07/2021 10:31
Chapter 60 : Ngựa Tốt Nên Phối Với Yên Tốt 18/07/2021 16:31
Chapter 58 : Tự Mình Giải Quyết 05/07/2021 19:28
Chapter 66 : Chỉ Biết Bắt Nạt Kẻ Yếu 22/07/2021 15:29
Chapter 59 : Tưởng Là Cô Sẽ Không Trở Lại 18/07/2021 17:31
Chapter 57 : Nhất Định Phải Trả Lại Cho Anh 05/07/2021 17:28
Chapter 65 : Cứ Tiếp Tục Hận Đi 23/07/2021 06:31
Chapter 58 : Tự Mình Giải Quyết 19/07/2021 13:31
Chapter 56 : Cả Đời Này Không Thể Xóa Nhòa Được! 05/07/2021 15:28
Chapter 64 : Quỳ Xuống Xin Lỗi 23/07/2021 07:32
Chapter 57 : Nhất Định Phải Trả Lại Cho Anh 19/07/2021 15:32
Chapter 55 : Hối Hận 05/07/2021 13:28
Chapter 63 : Cúi Lạy Xin Lỗi 23/07/2021 10:32
Chapter 56 : Cả Đời Này Không Thể Xóa Nhòa Được! 19/07/2021 16:32
Chapter 54 : Không Muốn Gặp Hai Ba Con Chúng Ta 05/07/2021 11:28
Chapter 62 : Tôi Xem Mấy Người Ai Dám 23/07/2021 12:32
Chapter 55 : Hối Hận 19/07/2021 21:29
Chapter 53 : Trong Bụng Mẹ 05/07/2021 09:28
Chapter 61 : Ai Cho Mày Lá Gan Đó 23/07/2021 22:29
Chapter 54 : Không Muốn Gặp Hai Ba Con Chúng Ta 20/07/2021 21:31
Chapter 52 : Chó Chê Mèo Lắm Lông 05/07/2021 07:28
Chapter 60 : Ngựa Tốt Nên Phối Với Yên Tốt 24/07/2021 01:31
Chapter 53 : Trong Bụng Mẹ 20/07/2021 22:31
Chapter 51 : Sinh Mệnh Của Cô Chỉ Có Thể Là Của Tôi 05/07/2021 05:28
Chapter 59 : Tưởng Là Cô Sẽ Không Trở Lại 24/07/2021 14:30
Chapter 52 : Chó Chê Mèo Lắm Lông 21/07/2021 00:31
Chapter 50 : Không Bị Mất Sticker 05/07/2021 03:28
Chapter 58 : Tự Mình Giải Quyết 19/08/2021 19:29
Chapter 51 : Sinh Mệnh Của Cô Chỉ Có Thể Là Của Tôi 21/07/2021 05:29
Chapter 49 : Thực Sự Là Có Chuyện Xảy Ra 05/07/2021 01:28
Chapter 57 : Nhất Định Phải Trả Lại Cho Anh 20/08/2021 04:33
Chapter 50 : Không Bị Mất Sticker 21/07/2021 20:31
Chapter 48 : Hy Vọng Cô Không Làm Chuyện Đó 04/07/2021 23:28
Chapter 49 : Thực Sự Là Có Chuyện Xảy Ra 21/07/2021 21:32
Chapter 47 : Con Trai Của Tô Minh Nguyệt 04/07/2021 21:28
Chapter 48 : Hy Vọng Cô Không Làm Chuyện Đó 22/07/2021 00:32
Chapter 46 : Còn Không Thừa Nhận Ở Cùng Nhau 04/07/2021 19:28
Chapter 47 : Con Trai Của Tô Minh Nguyệt 22/07/2021 02:32
Chapter 45 : Có Chút Giống 04/07/2021 17:28
Chapter 46 : Còn Không Thừa Nhận Ở Cùng Nhau 22/07/2021 12:29
Chapter 44 : Tín Hiệu Đáng Ngờ 04/07/2021 15:28
Chapter 45 : Có Chút Giống 22/07/2021 15:31
Chapter 43 : Chính Cô Nói Phải Bao Một Năm 04/07/2021 13:28
Chapter 44 : Tín Hiệu Đáng Ngờ 23/07/2021 04:30
Chapter 42 : Đây Là Con Trai Anh! 04/07/2021 11:28
Chapter 43 : Chính Cô Nói Phải Bao Một Năm 23/07/2021 06:30
Chapter 41 : Tính Toán Bỏ Trốn 04/07/2021 09:28
Chapter 42 : Đây Là Con Trai Anh! 23/07/2021 09:32
Chapter 40 : Cảm Ơn Mẹ 04/07/2021 07:28
Chapter 41 : Tính Toán Bỏ Trốn 23/07/2021 10:32
Chapter 39 : Quỷ Sứ Chạy Đến Nhà 04/07/2021 05:28
Chapter 40 : Cảm Ơn Mẹ 23/07/2021 12:32
Chapter 38 : Họp Phụ Huynh 04/07/2021 03:28
Chapter 39 : Quỷ Sứ Chạy Đến Nhà 23/07/2021 11:32
Chapter 37 : Không Nỡ 04/07/2021 01:28
Chapter 38 : Họp Phụ Huynh 23/07/2021 13:32
Chapter 36 : Tôi Chính Là Người Nhà Của Bé 03/07/2021 23:28
Chapter 37 : Không Nỡ 23/07/2021 14:32
Chapter 35 : Cô Là Phụ Huynh Của Lệ Tư Kiều À 03/07/2021 21:28
Chapter 36 : Tôi Chính Là Người Nhà Của Bé 24/07/2021 05:33
Chapter 34 : Là Mẹ Mình 03/07/2021 19:28
Chapter 35 : Cô Là Phụ Huynh Của Lệ Tư Kiều À 25/07/2021 03:32
Chapter 33 : Anh Ta Đang Nói Những Lời Tức Giận Đấy À 03/07/2021 17:28
Chapter 34 : Là Mẹ Mình 26/07/2021 15:30
Chapter 32 : Là Anh Chán Ghét Tôi 03/07/2021 15:28
Chapter 33 : Anh Ta Đang Nói Những Lời Tức Giận Đấy À 25/07/2021 15:32
Chapter 31 : Hóa Ra Là Cô Ta Chủ Động Quyến Rũ 03/07/2021 13:28
Chapter 32 : Là Anh Chán Ghét Tôi 26/07/2021 03:30
Chapter 30 : Bởi Vì Kiều Phương Hạ 03/07/2021 11:28
Chapter 31 : Hóa Ra Là Cô Ta Chủ Động Quyến Rũ 26/07/2021 13:31
Chapter 29 : Có Phải Là Mẹ Không 03/07/2021 09:28
Chapter 30 : Bởi Vì Kiều Phương Hạ 26/07/2021 21:30
Chapter 28 : Tránh Hiềm Nghi Mà Cũng Không Hiểu Sao 03/07/2021 07:28
Chapter 29 : Có Phải Là Mẹ Không 27/07/2021 05:30
Chapter 27 : Một Người Bạn 03/07/2021 05:28
Chapter 28 : Tránh Hiềm Nghi Mà Cũng Không Hiểu Sao 27/07/2021 13:30
Chapter 26 : Thư Giới Thiệu Bị Xé Bỏ 03/07/2021 03:28
Chapter 27 : Một Người Bạn 27/07/2021 21:31
Chapter 25 : Lệ Đình Tuấn Tặng 03/07/2021 01:28
Chapter 26 : Thư Giới Thiệu Bị Xé Bỏ 28/07/2021 05:31
Chapter 24 : Là Mẹ Cùng Lúc Đó Nhà Họ Lệ 02/07/2021 23:28
Chapter 25 : Lệ Đình Tuấn Tặng 28/07/2021 07:30
Chapter 23 : Ánh Sáng Duy Nhất 02/07/2021 21:28
Chapter 24 : Là Mẹ Cùng Lúc Đó Nhà Họ Lệ 28/07/2021 21:29
Chapter 22 : Sự Đe Dọa Của Việc Luyện Tập Thể Chất 02/07/2021 19:28
Chapter 23 : Ánh Sáng Duy Nhất 28/07/2021 23:31
Chapter 21 : Đứng Đầu Top Tìm Kiếm 02/07/2021 17:28
Chapter 22 : Sự Đe Dọa Của Việc Luyện Tập Thể Chất 29/07/2021 21:30
Chapter 20 : Vùi Hoa Dập Liễu 02/07/2021 15:28
Chapter 21 : Đứng Đầu Top Tìm Kiếm 30/07/2021 13:31
Chapter 19 : Khi Nào Trở Về 02/07/2021 13:28
Chapter 20 : Vùi Hoa Dập Liễu 31/07/2021 13:33
Chapter 18 : Nhà Họ Lệ Coi Trọng Nhất 02/07/2021 11:28
Chapter 19 : Khi Nào Trở Về 31/07/2021 23:31
Chapter 17 : Vòng Tay Gia Truyền 02/07/2021 09:28
Chapter 18 : Nhà Họ Lệ Coi Trọng Nhất 01/08/2021 13:30
Chapter 16 : Chuyển Ra Khỏi Nhà Họ Kiều 02/07/2021 07:28
Chapter 17 : Vòng Tay Gia Truyền 01/08/2021 19:31
Chapter 15 : Gả Qua Là Tốt Rồi 02/07/2021 05:28
Chapter 16 : Chuyển Ra Khỏi Nhà Họ Kiều 02/08/2021 17:32
Chapter 14 : Oan Gia Ngõ Hẹp 02/07/2021 03:28
Chapter 15 : Gả Qua Là Tốt Rồi 02/08/2021 17:30
Chapter 13 : Quen Thuộc Lạ Thường 02/07/2021 01:28
Chapter 14 : Oan Gia Ngõ Hẹp 03/08/2021 03:31
Chapter 12 : Lấy Bạo Trị Bạo 01/07/2021 23:28
Chapter 13 : Quen Thuộc Lạ Thường 02/08/2021 22:31
Chapter 11 : Hương Thơm Phụ Nữ 01/07/2021 21:28
Chapter 12 : Lấy Bạo Trị Bạo 02/08/2021 22:31
Chapter 10 : Giúp Em 01/07/2021 19:28
Chapter 11 : Hương Thơm Phụ Nữ 03/08/2021 07:31
Chapter 9 : Liếm Sạch 01/07/2021 17:28
Chapter 10 : Giúp Em 03/08/2021 05:33
Chapter 8 : Tính Cách Phóng Khoáng 01/07/2021 15:28
Chapter 9 : Liếm Sạch 04/08/2021 04:31
Chapter 7 : Anh Lệ Đã Lâu Không Gặp 01/07/2021 13:28
Chapter 8 : Tính Cách Phóng Khoáng 03/08/2021 19:30
Chapter 6 : Đưa Tôi Một Trăm Năm Mươi Tỷ 01/07/2021 11:28
Chapter 7 : Anh Lệ Đã Lâu Không Gặp 04/08/2021 08:33
Chapter 5 : Lấy Lòng Tôi 01/07/2021 09:28
Chapter 6 : Đưa Tôi Một Trăm Năm Mươi Tỷ 05/08/2021 10:31
Chapter 4 : Tặng Cho Nhà Họ Kiều Một Món Quà 01/07/2021 07:28
Chapter 5 : Lấy Lòng Tôi 05/08/2021 16:30
Chapter 3 : Kỳ Tài Trong Giới Kinh Doanh 01/07/2021 05:28
Chapter 4 : Tặng Cho Nhà Họ Kiều Một Món Quà 05/08/2021 11:29
Chapter 2 : Con Dâu Tương Lai Của Nhà Họ Lệ 01/07/2021 03:28
Chapter 3 : Kỳ Tài Trong Giới Kinh Doanh 05/08/2021 14:30
Chapter 1 : Cút Ra Ngoài 01/07/2021 01:28
Chapter 2 : Con Dâu Tương Lai Của Nhà Họ Lệ 05/08/2021 10:31

comment

Có thể bạn thích xem

Em Dám Không Yêu Tôi - Em Dam Khong Yeu Toi

Cập nhật lúc : 26/10/2019 05:00

Tình trạng : 12 / 14 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Adult - Người lớn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Tôi Mà Anh Cũng Dám Yêu? ... Anh Ngu Sao? - Toi Ma Anh Cung Dam Yeu? ... Anh Ngu Sao?

Cập nhật lúc : 26/01/2018 05:47

Tình trạng : 76 / 78 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Yêu Thần Tượng! Tôi Không Dám - Yeu Than Tuong! Toi Khong Dam

Cập nhật lúc : 14/11/2017 02:26

Tình trạng : 48 / 50 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả! - Anh Dam Lay Toi Dam Ga!

Cập nhật lúc : 13/05/2019 14:38

Tình trạng : 67 / 67 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kết Hôn! Anh Dám Không? - Ket Hon! Anh Dam Khong?

Cập nhật lúc : 03/06/2020 02:42

Tình trạng : 126 / 128 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lệnh Tôi Em Dám Không Nghe - Lenh Toi Em Dam Khong Nghe

Cập nhật lúc : 28/11/2019 14:55

Tình trạng : 61 / 63 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hôn Nhân Không Tình Yêu - Hon Nhan Khong Tinh Yeu

Cập nhật lúc : 11/11/2018 04:00

Tình trạng : 58 / 58 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kết Hôn Anh Có Dám Không - Ket Hon Anh Co Dam Khong

Cập nhật lúc : 14/04/2018 01:00

Tình trạng : 15 / 15 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Anh Không Yêu Tôi - Anh Khong Yeu Toi

Cập nhật lúc : 02/01/2020 19:44

Tình trạng : 10 / 10 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Boss, Tôi Không Muốn Yêu Anh Nữa - Boss, Toi Khong Muon Yeu Anh Nua

Cập nhật lúc : 08/12/2019 04:55

Tình trạng : 34 / 34 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Vạn Dặm Tìm Tình Yêu - Van Dam Tim Tinh Yeu

Cập nhật lúc : 22/06/2019 02:26

Tình trạng : 10 / 12 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi - Loi Uyen Khanh, Em Dam Tinh Ke Toi

Cập nhật lúc : 23/11/2018 17:34

Tình trạng : 80 / 82 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 18/10/2021 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.283

Đọc truyện

Cục Cưng Có Chiêu - Cuc Cung Co Chieu

Cập nhật lúc : 18/10/2021 23:30

Tình trạng : 1315 / 1317 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.214

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 18/10/2021 11:43

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.411

Đọc truyện

Rể Quý Trời Cho - Re Quy Troi Cho

Cập nhật lúc : 18/10/2021 19:42

Tình trạng : 1851 / 1853 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.246

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 18/10/2021 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.199

Đọc truyện

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng - Toi Cuong Than Thoai Đe Hoang

Cập nhật lúc : 18/10/2021 21:41

Tình trạng : 2383 / 2383 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Khoa Huyễn, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.191

Đọc truyện