Tình Yêu Bị Ngăn Cấm

Koi To Uso

Tác giả : Đang cập nhật

Thể loại : Comedy - Hài Hước, Romance - Lãng Mạn, School Life - Học Đường

Hình thức : Truyện tranh

Cập nhật lúc : 07/02/2021 14:40

Tình trạng : 213 / 215 Chapter

Lượt xem: 16179

Những lời nói dối bị cấm đoán và tình yêu cũng vậy. Trong tương lai gần, khi những người trẻ tuổi ở Nhật Bản đến mười sáu tuổi, họ sẽ được giao một đối tác hôn nhân của chính phủ và tất cả mọi người chấp nhận rằng nước này sẽ tìm một đối tác phù hợp để làm cho họ hạnh phúc. Yukari Nejima là một học sinh mười lăm tuổi, cả trong học tập lẫn trong thể thao cậu chỉ ở dưới mức trung bình. Tuy nhiên bản thân cậu ấy lại che giấu một trái tim cháy bỏng với niềm đam mê! Trong thế giới này, nơi tình yêu bị cấm, những gì sẽ xảy ra với cậu khi cậu đã trót yêu?
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 213 08/02/2021 01:40
Chapter 212 03/01/2021 06:41
Chapter 211 03/01/2021 04:41
Chapter 210 03/01/2021 02:41
Chapter 209 03/01/2021 00:41
Chapter 208 02/01/2021 22:41
Chapter 206 20/11/2020 16:41
Chapter 206 20/11/2020 14:41
Chapter 205 20/11/2020 12:41
Chapter 204 20/11/2020 21:40
Chapter 203 16/10/2020 16:41
Chapter 202 16/10/2020 14:41
Chapter 201 16/10/2020 12:41
Chapter 200 16/10/2020 10:41
Chapter 199 16/10/2020 08:41
Chapter 198 16/10/2020 06:41
Chapter 197 17/09/2020 16:41
Chapter 196 17/09/2020 14:41
Chapter 195 17/09/2020 12:41
Chapter 194 17/09/2020 10:41
Chapter 193 17/09/2020 08:41
Chapter 192 17/09/2020 06:41
Chapter 191 17/09/2020 04:41
Chapter 190 17/09/2020 02:41
Chapter 189 17/09/2020 00:41
Chapter 188 01/09/2020 01:10
Chapter 187 31/08/2020 23:10
Chapter 186 31/08/2020 21:10
Chapter 185 19/08/2020 22:10
Chapter 184 19/08/2020 20:10
Chapter 183 19/08/2020 18:10
Chapter 182 19/08/2020 16:10
Chapter 181 19/08/2020 14:10
Chapter 180 19/08/2020 12:10
Chapter 179 16/07/2020 12:10
Chapter 178 16/07/2020 10:10
Chapter 177 16/07/2020 08:10
Chapter 176 24/06/2020 22:10
Chapter 175 24/06/2020 20:10
Chapter 174 24/06/2020 18:10
Chapter 173 19/06/2020 22:10
Chapter 172 19/06/2020 20:10
Chapter 171 19/06/2020 18:10
Chapter 170 20/06/2020 03:14
Chapter 169 15/06/2020 12:11
Chapter 168 15/06/2020 10:11
Chapter 167 15/06/2020 08:11
Chapter 166 23/05/2020 01:10
Chapter 165 22/05/2020 23:10
Chapter 164 22/05/2020 21:10
Chapter 163 10/05/2020 06:10
Chapter 162 10/05/2020 04:10
Chapter 160 22/04/2020 23:10
Chapter 159 22/04/2020 21:10
Chapter 158 22/04/2020 19:10
Chapter 157 01/04/2020 14:10
Chapter 156 01/04/2020 12:10
Chapter 155 01/04/2020 10:10
Chapter 154 01/04/2020 08:10
Chapter 153 01/04/2020 06:10
Chapter 152 22/04/2020 09:10
Chapter 150 19/03/2020 03:10
Chapter 151 22/04/2020 11:10
Chapter 149 19/03/2020 01:10
Chapter 148 18/03/2020 23:10
Chapter 147 10/03/2020 18:10
Chapter 146 10/03/2020 16:10
Chapter 145 10/03/2020 14:10
Chapter 144 10/03/2020 12:10
Chapter 143 10/03/2020 10:10
Chapter 142 03/03/2020 00:10
Chapter 141 02/03/2020 22:10
Chapter 140 02/03/2020 20:10
Chapter 139.5 21/02/2020 03:10
Chapter 139 21/02/2020 01:10
Chapter 138 20/02/2020 23:10
Chapter 137 20/02/2020 21:10
Chapter 136 05/02/2020 00:10
Chapter 135 04/02/2020 22:10
Chapter 134 30/01/2020 20:10
Chapter 133 30/01/2020 18:10
Chapter 132 17/01/2020 10:46
Chapter 131 17/01/2020 08:46
Chapter 130 12/12/2019 00:00
Chapter 129 12/07/2019 00:00
Chapter 128 17/01/2020 02:46
Chapter 127 17/01/2020 00:46
Chapter 126 16/01/2020 22:46
Chapter 125 16/01/2020 20:46
Chapter 124 16/01/2020 18:46
Chapter 123 11/11/2019 00:00
Chapter 122 11/11/2019 00:00
Chapter 121 16/01/2020 12:46
Chapter 120 16/01/2020 10:46
Chapter 119 16/01/2020 08:46
Chapter 118 08/07/2018 00:00
Chapter 117 16/01/2020 04:46
Chapter 116 16/01/2020 02:46
Chapter 115 16/01/2020 00:46
Chapter 114 15/01/2020 22:46
Chapter 113 15/01/2020 20:46
Chapter 112 15/01/2020 18:46
Chapter 111 15/01/2020 16:46
Chapter 110 15/01/2020 14:46
Chapter 109 15/01/2020 12:46
Chapter 108 15/01/2020 10:46
Chapter 107 06/06/2018 00:00
Chapter 106 02/06/2018 00:00
Chapter 105 02/05/2018 00:00
Chapter 104 15/01/2020 02:46
Chapter 103 15/01/2020 00:46
Chapter 102 14/01/2020 22:46
Chapter 101 14/01/2020 20:46
Chapter 100 14/01/2020 18:46
Chapter 99 14/01/2020 16:46
Chapter 98 14/01/2020 14:46
Chapter 97 14/01/2020 12:46
Chapter 96 07/08/2017 00:00
Chapter 95 07/05/2017 00:00
Chapter 94 07/05/2017 00:00
Chapter 93 07/05/2017 00:00
Chapter 92 07/05/2017 00:00
Chapter 91 07/05/2017 00:00
Chapter 90 07/05/2017 00:00
Chapter 89 06/11/2017 00:00
Chapter 88 06/11/2017 00:00
Chapter 87 06/11/2017 00:00
Chapter 86 13/01/2020 14:46
Chapter 85 13/01/2020 12:46
Chapter 84 13/01/2020 10:46
Chapter 83 13/01/2020 08:46
Chapter 82 13/01/2020 06:46
Chapter 81 13/01/2020 04:46
Chapter 80 13/01/2020 02:46
Chapter 79 13/01/2020 00:46
Chapter 78 12/01/2020 22:46
Chapter 77 12/01/2020 20:46
Chapter 76 12/01/2020 18:46
Chapter 75 12/01/2016 00:00
Chapter 74 12/01/2016 00:00
Chapter 73 11/07/2016 00:00
Chapter 72 12/01/2020 10:46
Chapter 71 12/01/2020 08:46
Chapter 70 10/02/2016 00:00
Chapter 69 12/01/2020 04:46
Chapter 68 12/01/2020 02:46
Chapter 67 12/01/2020 00:46
Chapter 66 11/01/2020 22:46
Chapter 65 07/01/2016 00:00
Chapter 64 07/01/2016 00:00
Chapter 63 07/01/2016 00:00
Chapter 62 11/01/2020 14:46
Chapter 61 11/01/2020 12:46
Chapter 60 11/01/2020 10:46
Chapter 59 04/03/2016 00:00
Chapter 58 04/03/2016 00:00
Chapter 57 04/03/2016 00:00
Chapter 56 11/01/2020 02:46
Chapter 55 11/01/2020 00:46
Chapter 54 10/01/2020 22:46
Chapter 53 03/09/2016 00:00
Chapter 52 03/09/2016 00:00
Chapter 51 03/09/2016 00:00
Chapter 50 10/01/2020 14:46
Chapter 49 10/01/2020 12:46
Chapter 48 12/09/2015 00:00
Chapter 47 10/01/2020 08:46
Chapter 46 10/01/2020 06:46
Chapter 45 10/01/2020 04:46
Chapter 44 10/07/2015 00:00
Chapter 43 10/07/2015 00:00
Chapter 42 10/07/2015 00:00
Chapter 41 09/01/2020 20:46
Chapter 40 09/01/2020 18:46
Chapter 39 09/01/2020 16:46
Chapter 38 09/01/2020 14:46
Chapter 37 07/12/2015 00:00
Chapter 36 07/12/2015 00:00
Chapter 35 : 35 06/10/2015 00:00
Chapter 34 : 34 06/10/2015 00:00
Chapter 33 05/03/2015 00:00
Chapter 32 09/01/2020 02:46
Chapter 31 09/01/2020 00:46
Chapter 30 08/01/2020 22:46
Chapter 29 08/01/2020 20:46
Chapter 28 08/01/2020 18:46
Chapter 27 08/01/2020 16:46
Chapter 26 08/01/2020 14:46
Chapter 25 08/01/2020 12:46
Chapter 24 08/01/2020 10:46
Chapter 23 08/01/2020 08:46
Chapter 22 08/01/2020 06:46
Chapter 21 08/01/2020 04:46
Chapter 20 08/01/2020 02:46
Chapter 19 08/01/2020 00:46
Chapter 18 07/01/2020 22:46
Chapter 17 07/01/2020 20:46
Chapter 16 07/01/2020 18:46
Chapter 15 07/01/2020 16:46
Chapter 14 07/01/2020 14:46
Chapter 13 07/01/2020 12:46
Chapter 12 07/01/2020 10:46
Chapter 11 07/01/2020 08:46
Chapter 10 07/01/2020 06:46
Chapter 9 07/01/2020 04:46
Chapter 8 07/01/2020 02:46
Chapter 7 07/01/2020 00:46
Chapter 6 06/01/2020 22:46
Chapter 5 06/01/2020 20:46
Chapter 4.5 06/01/2020 18:46
Chapter 4 06/01/2020 16:46
Chapter 3 06/01/2020 14:46
Chapter 2 06/01/2020 12:46
Chapter 1 06/01/2020 10:46

comment

Có thể bạn thích xem

Tình Yêu Bị Ngăn Cách - Tinh Yeu Bi Ngan Cach

Cập nhật lúc : 29/01/2019 19:08

Tình trạng : 31 / 33 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Drama, Manhua, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cảm Giác Trong Tình Yêu - Cam Giac Trong Tinh Yeu

Cập nhật lúc : 14/05/2018 12:31

Tình trạng : 7 / 7 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Live Action, Romance - Lãng Mạn

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

99 Phương Pháp Giam Cầm Tình Yêu - 99 Phuong Phap Giam Cam Tinh Yeu

Cập nhật lúc : 04/12/2019 10:37

Tình trạng : 15 / 17 Chapter

Thể loại: Manhua, Romance - Lãng Mạn, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.181

Đọc truyện

Tình Yêu Thầm Lặng Của Đế Quốc Bí Ẩn - Tinh Yeu Tham Lang Cua Đe Quoc Bi Ẩn

Cập nhật lúc : 19/11/2019 07:55

Tình trạng : 2 / 4 Chapter

Thể loại: Drama, Manhwa, Romance - Lãng Mạn

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tù Nhân Bị Giam Cầm - Toriko No Toriko

Cập nhật lúc : 13/08/2018 16:55

Tình trạng : 4 / 6 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Bị Giam Cầm Bởi Chàng Trai Dịu Dàng - Bi Giam Cam Boi Chang Trai Diu Dang

Cập nhật lúc : 15/08/2020 10:10

Tình trạng : 10 / 12 Chapter

Thể loại: Adult - Người lớn, Drama, Josei, Manga, Mature, Romance - Lãng Mạn, Seinen, Smut

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.183

Đọc truyện

Tình Nhân Ngàn Năm - Tinh Nhan Ngan Nam

Cập nhật lúc : 13/09/2018 02:01

Tình trạng : 12 / 14 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Cynical Orange - Quả Cam Thủy Tinh - Cynical Orange - Qua Cam Thuy Tinh

Cập nhật lúc : 03/05/2018 17:46

Tình trạng : 11 / 13 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Manhwa, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, School Life - Học Đường, Shoujo

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Người Tình Bí Ẩn - Nguoi Tinh Bi Ẩn

Cập nhật lúc : 06/04/2020 17:40

Tình trạng : 37 / 39 Chapter

Thể loại: Manhua, Ngôn Tình, Romance - Lãng Mạn, Shoujo, Màu

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Dũng Cảm Để Yêu Em - 愛してるって言ってもいいよ, Aishiteru Tte Itte Mo Ii Yo, It's Ok To Say I Love You, Love Music

Cập nhật lúc : 31/01/2018 06:55

Tình trạng : 5 / 5 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Romance - Lãng Mạn

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Giới Tính Bị Đảo Lộn - Otome No Iroha!

Cập nhật lúc : 04/08/2019 20:55

Tình trạng : 5 / 5 Chapter

Thể loại: Comedy - Hài Hước, Gender Bender, School Life - Học Đường, Shounen

Hình thức: Truyện tranh

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Kịch Trường Của Takemichi - Kich Truong Cua Takemichi

Cập nhật lúc : 24/02/2021 12:10

Tình trạng : 195 / 197 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Drama, Romance - Lãng Mạn, School Life - Học Đường, Shounen

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.180

Đọc truyện

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm - Trong Sinh Sau Tam Van Nam

Cập nhật lúc : 24/02/2021 10:40

Tình trạng : 180 / 182 Chapter

Thể loại: Manhua, Mystery, Supernatural - Siêu Nhiên, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.181

Đọc truyện

Yêu Thần Ký - Tales Of Demons And Gods

Cập nhật lúc : 24/02/2021 09:10

Tình trạng : 316 / 318 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Fantasy - Giả Tưởng, Manhua, Shounen, Màu

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.182

Đọc truyện

Hiraheishi Wa Kako Wo Yumemiru - Hiraheishi Wa Kako Wo Yumemiru

Cập nhật lúc : 24/02/2021 09:11

Tình trạng : 46 / 48 Chapter

Thể loại: Action - Hành Động, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Chuyển Sinh, Comedy - Hài Hước, Fantasy - Giả Tưởng, Manga

Hình thức : Truyện tranh

viewed: 16.181

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 23/02/2021 23:41

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.333

Đọc truyện

Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt - Co Dau Bi Chiem Đoat

Cập nhật lúc : 24/02/2021 07:58

Tình trạng : 494 / 496 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.182

Đọc truyện