Tiểu Tổ Tông Ngang Bướng Của Hoắc Gia

Tieu To Tong Ngang Buong Cua Hoac Gia

Tác giả : Nhạc Hành Xuân

Thể loại : Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 06/02/2023 17:29

Tình trạng : 203 / 205 Chapter

Lượt xem: 16185

Tác giả Nhạc Hành Xuân Bạn đang đọc truyện Tiểu Tổ Tông Ngang Bướng Của Hoắc Gia của tác giả Nhạc Hành Xuân. Truyền thuyết Hoắc gia tứ gia bạc tình máu lạnh, không gần nữ sắc, bị bắt lấy cái vừa câm vừa điếc phế vật tân nương, ghét đến tân hôn đêm liền tính toán ném đi uy lão hổ… Đêm đó bị hôn đến thất điên bát đảo tiểu nữ nhân phản tường đông Hoắc gia. “Nghe nói…… Ngươi thực ghét bỏ ta.” Hắn tiểu kiều thê mắt trong híp lại, nguy hiểm lại mê người. Thanh lãnh cấm dục hoắc gia mặt không đổi sắc, động thủ bái quần áo: “Ân, ghét bỏ đến muốn mệnh.” Từ thấy nàng đệ nhất mặt khởi, hắn liền biết, đây là cái muốn hắn mệnh tiểu yêu tinh……
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 203 : 203 07/02/2023 09:29
Chapter 202 : 202 07/02/2023 07:29
Chapter 201 : 201 07/02/2023 05:29
Chapter 200 : 200 07/02/2023 03:29
Chapter 199 : 199 07/02/2023 01:29
Chapter 198 : 198 06/02/2023 23:29
Chapter 197 : 197 06/02/2023 21:29
Chapter 196 : 196 06/02/2023 19:29
Chapter 195 : 195 06/02/2023 17:29
Chapter 194 : 194 06/02/2023 15:29
Chapter 193 : 193 06/02/2023 13:29
Chapter 192 : 192 06/02/2023 11:29
Chapter 191 : 191 06/02/2023 09:29
Chapter 190 : 190 06/02/2023 07:29
Chapter 189 : 189 06/02/2023 05:29
Chapter 188 : 188 06/02/2023 03:29
Chapter 187 : 187 06/02/2023 01:29
Chapter 186 : 186 05/02/2023 23:29
Chapter 185 : 185 05/02/2023 21:29
Chapter 184 : 184 05/02/2023 19:29
Chapter 183 : 183 05/02/2023 17:29
Chapter 182 : 182 05/02/2023 15:29
Chapter 181 : 181 05/02/2023 13:29
Chapter 180 : 180 05/02/2023 11:29
Chapter 179 : 179 05/02/2023 09:29
Chapter 178 : 178 05/02/2023 07:29
Chapter 177 : 177 05/02/2023 05:29
Chapter 176 : 176 05/02/2023 03:29
Chapter 175 : 175 05/02/2023 01:29
Chapter 174 : 174 04/02/2023 23:29
Chapter 173 : 173 04/02/2023 21:29
Chapter 172 : 172 04/02/2023 19:29
Chapter 171 : 171 04/02/2023 17:29
Chapter 170 : 170 04/02/2023 15:29
Chapter 169 : 169 04/02/2023 13:29
Chapter 168 : 168 04/02/2023 11:29
Chapter 167 : 167 04/02/2023 09:29
Chapter 166 : 166 04/02/2023 07:29
Chapter 165 : 165 04/02/2023 05:29
Chapter 164 : 164 04/02/2023 03:29
Chapter 163 : 163 04/02/2023 01:29
Chapter 162 : 162 03/02/2023 23:29
Chapter 161 : 161 21/12/2022 19:28
Chapter 160 : 160 21/12/2022 17:28
Chapter 159 : 159 21/12/2022 15:28
Chapter 158 : 158 21/12/2022 13:28
Chapter 157 : 157 21/12/2022 11:28
Chapter 156 : 156 21/12/2022 09:28
Chapter 155 : 155 21/12/2022 07:28
Chapter 154 : 154 21/12/2022 05:28
Chapter 153 : 153 21/12/2022 03:28
Chapter 152 : 152 21/12/2022 01:28
Chapter 151 : 151 20/12/2022 23:28
Chapter 150 : 150 20/12/2022 21:28
Chapter 149 : 149 20/12/2022 19:28
Chapter 148 : 148 20/12/2022 17:28
Chapter 147 : 147 20/12/2022 15:28
Chapter 146 : 146 20/12/2022 13:28
Chapter 145 : 145 20/12/2022 11:28
Chapter 144 : 144 20/12/2022 09:28
Chapter 143 : 143 08/12/2022 19:30
Chapter 142 : 142 08/12/2022 17:30
Chapter 141 : 141 08/12/2022 15:30
Chapter 140 : 140 08/12/2022 13:30
Chapter 139 : 139 08/12/2022 11:30
Chapter 138 : 138 08/12/2022 09:30
Chapter 137 : 137 08/12/2022 07:30
Chapter 136 : 136 08/12/2022 05:30
Chapter 135 : 135 08/12/2022 03:30
Chapter 134 : 134 08/12/2022 01:30
Chapter 133 : 133 07/12/2022 23:30
Chapter 132 : 132 07/12/2022 21:30
Chapter 131 : 131 07/12/2022 19:30
Chapter 130 : 130 07/12/2022 17:30
Chapter 129 : 129 07/12/2022 15:30
Chapter 128 : 128 07/12/2022 13:30
Chapter 127 : 127 07/12/2022 11:30
Chapter 126 : 126 07/12/2022 09:30
Chapter 125 : 125 07/12/2022 07:30
Chapter 124 : 124 07/12/2022 05:30
Chapter 123 : 123 07/12/2022 03:30
Chapter 122 : 122 07/12/2022 01:30
Chapter 121 : 121 06/12/2022 23:30
Chapter 120 : 120 06/12/2022 21:30
Chapter 119 : 119 06/12/2022 19:30
Chapter 118 : 118 06/12/2022 17:30
Chapter 117 : 117 06/12/2022 15:30
Chapter 116 : 116 06/12/2022 13:30
Chapter 115 : 115 06/12/2022 11:30
Chapter 114 : 114 06/12/2022 09:30
Chapter 113 : 113 06/12/2022 07:30
Chapter 112 : 112 06/12/2022 05:30
Chapter 111 : 111 06/12/2022 03:30
Chapter 110 : 110 06/12/2022 01:30
Chapter 109 : 109 05/12/2022 23:30
Chapter 108 : 108 05/12/2022 21:30
Chapter 107 : 107 05/12/2022 19:30
Chapter 106 : 106 05/12/2022 17:30
Chapter 105 : 105 05/12/2022 15:30
Chapter 104 : 104 05/12/2022 13:30
Chapter 103 : 103 05/12/2022 11:30
Chapter 102 : 102 05/12/2022 09:30
Chapter 101 : 101 05/12/2022 07:30
Chapter 100 : 100 05/12/2022 05:30
Chapter 99 : 99 05/12/2022 03:30
Chapter 98 : 98 05/12/2022 01:30
Chapter 97 : 97 04/12/2022 23:30
Chapter 96 : 96 04/12/2022 21:30
Chapter 95 : 95 04/12/2022 19:30
Chapter 94 : 94 04/12/2022 17:30
Chapter 93 : 93 04/12/2022 15:30
Chapter 92 : 92 04/12/2022 13:30
Chapter 91 : 91 04/12/2022 11:30
Chapter 90 : 90 04/12/2022 09:30
Chapter 89 : 89 04/12/2022 07:30
Chapter 88 : 88 04/12/2022 05:30
Chapter 87 : 87 04/12/2022 03:30
Chapter 86 : 86 04/12/2022 01:30
Chapter 85 : 85 03/12/2022 23:30
Chapter 84 : 84 03/12/2022 21:30
Chapter 83 : 83 03/12/2022 19:30
Chapter 82 : 82 03/12/2022 17:30
Chapter 81 : 81 03/12/2022 15:30
Chapter 80 : 80 03/12/2022 13:30
Chapter 79 : 79 03/12/2022 11:30
Chapter 78 : 78 03/12/2022 09:30
Chapter 77 : 77 03/12/2022 07:30
Chapter 76 : 76 03/12/2022 05:30
Chapter 75 : 75 03/12/2022 03:30
Chapter 74 : 74 03/12/2022 01:30
Chapter 73 : 73 02/12/2022 23:30
Chapter 72 : 72 02/12/2022 21:30
Chapter 71 : 71 02/12/2022 19:30
Chapter 70 : 70 02/12/2022 17:30
Chapter 69 : 69 02/12/2022 15:30
Chapter 68 : 68 02/12/2022 13:30
Chapter 67 : 67 02/12/2022 11:30
Chapter 66 : 66 02/12/2022 09:30
Chapter 65 : 65 02/12/2022 07:30
Chapter 64 : 64 02/12/2022 05:30
Chapter 63 : 63 02/12/2022 03:30
Chapter 62 : 62 02/12/2022 01:30
Chapter 61 : 61 01/12/2022 23:30
Chapter 60 : 60 01/12/2022 21:30
Chapter 59 : 59 01/12/2022 19:30
Chapter 58 : 58 01/12/2022 17:30
Chapter 57 : 57 01/12/2022 15:30
Chapter 56 : 56 01/12/2022 13:30
Chapter 55 : 55 01/12/2022 11:30
Chapter 54 : 54 01/12/2022 09:30
Chapter 53 : 53 01/12/2022 07:30
Chapter 52 : 52 01/12/2022 05:30
Chapter 51 : 51 01/12/2022 03:30
Chapter 50 : 50 01/12/2022 01:30
Chapter 49 : 49 30/11/2022 23:30
Chapter 48 : 48 30/11/2022 21:30
Chapter 47 : 47 30/11/2022 19:30
Chapter 46 : 46 30/11/2022 17:30
Chapter 45 : 45 30/11/2022 15:30
Chapter 44 : 44 30/11/2022 13:30
Chapter 43 : 43 30/11/2022 11:30
Chapter 42 : 42 30/11/2022 09:30
Chapter 41 : 41 30/11/2022 07:30
Chapter 40 : 40 30/11/2022 05:30
Chapter 39 : 39 30/11/2022 03:30
Chapter 38 : 38 30/11/2022 01:30
Chapter 37 : 37 29/11/2022 23:30
Chapter 36 : 36 29/11/2022 21:30
Chapter 35 : 35 29/11/2022 19:30
Chapter 34 : 34 29/11/2022 17:30
Chapter 33 : 33 29/11/2022 15:30
Chapter 32 : 32 29/11/2022 13:30
Chapter 31 : 31 29/11/2022 11:30
Chapter 30 : 30 29/11/2022 09:30
Chapter 29 : 29 29/11/2022 07:30
Chapter 28 : 28 29/11/2022 05:30
Chapter 27 : 27 29/11/2022 03:30
Chapter 26 : 26 29/11/2022 01:30
Chapter 25 : 25 28/11/2022 23:30
Chapter 24 : 24 28/11/2022 21:30
Chapter 23 : 23 28/11/2022 19:30
Chapter 22 : 22 28/11/2022 17:30
Chapter 21 : 21 28/11/2022 15:30
Chapter 20 : 20 28/11/2022 13:30
Chapter 19 : 19 28/11/2022 11:30
Chapter 18 : 18 28/11/2022 09:30
Chapter 17 : 17 28/11/2022 07:30
Chapter 16 : 16 28/11/2022 05:30
Chapter 15 : 15 28/11/2022 03:30
Chapter 14 : 14 28/11/2022 01:30
Chapter 13 : 13 27/11/2022 23:30
Chapter 12 : 12 27/11/2022 21:30
Chapter 11 : 11 27/11/2022 19:30
Chapter 10 : 10 27/11/2022 17:30
Chapter 9 : 9 27/11/2022 15:30
Chapter 8 : 8 27/11/2022 13:30
Chapter 7 : 7 27/11/2022 11:30
Chapter 6 : 6 27/11/2022 09:30
Chapter 5 : 5 27/11/2022 07:30
Chapter 4 : 4 27/11/2022 05:30
Chapter 3 : 3 27/11/2022 03:30
Chapter 2 : 2 27/11/2022 01:30
Chapter 1 : 1 26/11/2022 23:30

comment

Có thể bạn thích xem

Tiểu Tổ Tông Của Anh - Tieu To Tong Cua Anh

Cập nhật lúc : 30/08/2022 12:28

Tình trạng : 28 / 30 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tiểu Tổ Tông Của Sếp - Tieu To Tong Cua Sep

Cập nhật lúc : 20/05/2023 16:58

Tình trạng : 15 / 17 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tiểu Tổ Tông Hư Hỏng Của Anh - Tieu To Tong Hu Hong Cua Anh

Cập nhật lúc : 22/07/2021 03:29

Tình trạng : 73 / 75 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.185

Đọc truyện

Tổng Tài Ác Ma Đối Đầu Với Nữ Tiểu Thư Ngang Ngược - Tong Tai Ác Ma Đoi Đau Voi Nu Tieu Thu Ngang Nguoc

Cập nhật lúc : 19/03/2023 21:03

Tình trạng : 50 / 52 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Comedy - Hài Hước, Teen

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tiểu Tổ Tông Của Anh Rất Ngọt Ngào Lại Hoang Dã - Tieu To Tong Cua Anh Rat Ngot Ngao Lai Hoang Da

Cập nhật lúc : 09/02/2022 12:01

Tình trạng : 42 / 44 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tổng Giám Đốc Ngang Hơn Cua - Tong Giam Đoc Ngang Hon Cua

Cập nhật lúc : 18/04/2017 20:53

Tình trạng : 12 / 12 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tiểu Cô Nương Của Hoắc Thiếu - Tieu Co Nuong Cua Hoac Thieu

Cập nhật lúc : 19/08/2023 10:58

Tình trạng : 105 / 107 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Sủng Phi Của Hoắc Vương Gia - Sung Phi Cua Hoac Vuong Gia

Cập nhật lúc : 06/06/2022 08:28

Tình trạng : 64 / 64 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí - Hao Mon Thinh Sung: Co Vo Ngang Nguoc Cua Tong Giam Đoc Than Bi

Cập nhật lúc : 18/12/2019 16:46

Tình trạng : 906 / 906 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.181

Đọc truyện

Cô Dâu Bướng Bỉnh Của Tổng Tài - Co Dau Buong Binh Cua Tong Tai

Cập nhật lúc : 10/01/2023 08:28

Tình trạng : 626 / 628 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.195

Đọc truyện

Tiểu Tổ Tông - Tieu To Tong

Cập nhật lúc : 31/05/2023 18:28

Tình trạng : 75 / 75 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Thần Y Trở Lại - Than Y Tro Lai

Cập nhật lúc : 05/12/2023 11:00

Tình trạng : 2910 / 2912 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.630

Đọc truyện

Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! - Vo Nho, Cuoi Cung Em Đa Lon!

Cập nhật lúc : 05/12/2023 15:32

Tình trạng : 2570 / 2572 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.351

Đọc truyện

Vô Địch Kiếm Vực - Vo Đich Kiem Vuc

Cập nhật lúc : 05/12/2023 19:59

Tình trạng : 1699 / 1701 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Chân Long Chí Tôn Đô Thị - Chan Long Chi Ton Đo Thi

Cập nhật lúc : 05/12/2023 18:30

Tình trạng : 1706 / 1708 Chapter

Thể loại: Đô Thị

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.189

Đọc truyện

Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình - Tong Tai Khong Nhan Ra Vo Minh

Cập nhật lúc : 05/12/2023 17:01

Tình trạng : 696 / 698 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Giả Vờ Ngoan Ngoãn - Gia Vo Ngoan Ngoan

Cập nhật lúc : 05/12/2023 14:02

Tình trạng : 35 / 37 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện