Tiên Hiệp

Nguyên Tôn - Nguyen Ton

1404 / 1406

Nguyên Tôn - Nguyen Ton

Chữ 16.182 6 giờ trước

Đại Mộng Chủ - Đai Mong Chu

452 / 454

Đại Mộng Chủ - Đai Mong Chu

Chữ 16.180 7 giờ trước

Vô Thượng Niết Bàn - Vo Thuong Niet Ban

72 / 74

Phượng Hí Cửu Thiên - Phuong Hi Cuu Thien

104 / 106

Nhân Tổ - Nhan To

492 / 494

Nhân Tổ - Nhan To

Chữ 16.180 19 giờ trước

Tại Hạ Không Phải Là Nữ - Tai Ha Khong Phai La Nu

1043 / 1045

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

5024 / 5024

Đại Chúa Tể - Đai Chua Te

1563 / 1563

Đại Chúa Tể - Đai Chua Te

Chữ 16.183 27/10/2020

Đại Bát Hầu - Đai Bat Hau

378 / 380

Đại Bát Hầu - Đai Bat Hau

Chữ 16.180 27/10/2020

Phàm Nhân Tu Tiên - Pham Nhan Tu Tien

2448 / 2448

Ác Mộng Chi Lăng - Ác Mong Chi Lang

70 / 72

Vũ Động Càn Khôn - Vu Đong Can Khon

1309 / 1309

Tu La Giới Chí Tôn - Tu La Gioi Chi Ton

74 / 76

Vũ Trụ Huyền Kỳ - Vu Tru Huyen Ky

162 / 164

Vũ Luyện Điên Phong - Vu Luyen Đien Phong

2695 / 2697

Độc Tôn Tam Giới - Đoc Ton Tam Gioi

3612 / 3612

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi - Thieu Gia Bi Bo Roi

2272 / 2272

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

3634 / 3634