Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuan Thien Kiem - Rong Khong Đuoi

Tác giả : Nghịch Tử

Thể loại : Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Historical - Lịch Sử, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 07/09/2020 23:59

Tình trạng : 369 / 371 Chapter

Lượt xem: 16180

Thể loại: Kiếm hiệp, lịch sử Võ nồi? Trên đời chẳng lẽ tồn tại mội cái nồi có thể khắc địch chế thắng? Lại có cả ám khí mang dáng hình hình của trầu cau? Nó dùng như thế nào? Còn môn võ lợn, võ chó thì là loại võ công gì? Đối phương có thể mất mạng vì món võ âm công khẩy đàn bầu, chuyện này là thật hay đùa? Tất cả điều trên đều được lý giải trong Thuận Thiên Kiếm - Rồng không Đuôi. Kiếm báu đã mất tung tích ngay sau thời điểm An Dương Vương mất nước và chỉ còn bốn câu nói Thuận Thiên Kiếm, ứng thiên mệnh, đăng bảo toạ, lệnh quần hùng được phiên âm sang tiếng hán, lưu truyền rộng rãi bên Tàu
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 369 : Hồi hai mươi chín (14) 08/09/2020 21:29
Chapter 368 : Hồi hai mươi chín (13) 06/09/2020 17:28
Chapter 367 : Hồi hai mươi chín (12) 06/09/2020 15:28
Chapter 366 : Hồi hai mươi chín (11) 06/09/2020 13:28
Chapter 365 : Hồi hai mươi chín (10) 03/09/2020 17:12
Chapter 364 : Hồi hai mươi chín (9) 02/09/2020 04:12
Chapter 363 : Hồi hai mươi chín (8) 01/09/2020 21:11
Chapter 362 : Hồi hai mươi chín (7) 31/08/2020 21:12
Chapter 361 : Hồi hai mươi chín (6) 30/08/2020 21:12
Chapter 360 : Hồi hai mươi chín (5) 29/08/2020 21:13
Chapter 359 : Hồi hai mươi chín (4) 29/08/2020 07:12
Chapter 358 : Hồi hai mươi chín (3) 28/08/2020 17:13
Chapter 357 : Hồi hai mươi chín (2) 28/08/2020 04:12
Chapter 356 : Hồi hai mươi chín (1) 27/08/2020 11:12
Chapter 355 : Lời kết thiên 27/08/2020 09:12
Chapter 354 : Hồi hai mươi tám (16) 27/08/2020 07:12
Chapter 353 : Hồi hai mươi tám (15) 27/08/2020 05:12
Chapter 352 : Hồi hai mươi tám (14) 27/08/2020 03:12
Chapter 351 : Hồi hai mươi tám (13) 27/08/2020 01:12
Chapter 350 : Hồi hai mươi tám (12) 26/08/2020 23:12
Chapter 349 : Hồi hai mươi tám (11) 26/08/2020 21:12
Chapter 348 : Hồi hai mươi tám (10) 26/08/2020 19:12
Chapter 347 : Hồi hai mươi tám (9) 26/08/2020 17:12
Chapter 346 : Hồi hai mươi tám (8) 26/08/2020 15:12
Chapter 345 : Hồi hai mươi tám (7) 26/08/2020 13:12
Chapter 344 : Hồi hai mươi tám (6) 26/08/2020 11:12
Chapter 343 : Hồi hai mươi tám (5) 21/07/2020 04:13
Chapter 342 : Hồi hai mươi tám (4) 20/07/2020 04:13
Chapter 341 : Hồi hai mươi tám (3) 19/07/2020 00:11
Chapter 340 : Hồi hai mươi tám (2) 17/07/2020 23:13
Chapter 338 : Võ Lâm Toàn Thư phần 3 - Thập Bát Liên Trại / Phái Long Đỗ 17/07/2020 21:13
Chapter 337 : Võ Lâm Toàn Thư phần 2 - Làng Ngũ Xã và võ nồi Đậu gia 10/06/2020 09:12
Chapter 336 : Võ Lâm Toàn Thư phần 1 - Quốc Tử Giám 31/05/2020 23:12
Chapter 335 : Hồi hai mươi bảy (21) 29/05/2020 19:12
Chapter 335 : Hồi hai mươi bảy (21) 29/05/2020 17:12
Chapter 334 : Hồi hai mươi bảy (20) 28/05/2020 23:11
Chapter 333 : Hồi hai mươi bảy (19) 28/05/2020 19:12
Chapter 332 : Hồi hai mươi bảy (18) 28/05/2020 13:11
Chapter 331 : Hồi hai mươi bảy (17) 28/05/2020 09:11
Chapter 330 : Hồi hai mươi bảy (16) 27/05/2020 23:11
Chapter 329 : Hồi hai mươi bảy (15) 27/05/2020 21:11
Chapter 328 : Hồi hai mươi bảy (14) 27/05/2020 09:12
Chapter 327 : Hồi hai mươi bảy (13) 27/05/2020 02:11
Chapter 326 : Hồi hai mươi bảy (12) 26/05/2020 19:12
Chapter 325 : Hồi hai mươi bảy (11) 25/05/2020 23:11
Chapter 324 : Hồi hai mươi bảy (10) 25/05/2020 13:11
Chapter 323 : Hồi hai mươi bảy (9) 25/05/2020 06:11
Chapter 322 : Hồi hai mươi bảy (8) 24/05/2020 19:12
Chapter 321 : Hồi hai mươi bảy (7) 24/05/2020 06:11
Chapter 320 : Hồi hai mươi bảy (6) 24/05/2020 04:11
Chapter 319 : Hồi hai mươi bảy (5) 23/05/2020 19:11
Chapter 318 : Hồi hai mươi bảy (4) 23/05/2020 13:11
Chapter 317 : Hồi hai mươi bảy (3) 23/05/2020 06:11
Chapter 316 : Hồi hai mươi bảy (2) 23/05/2020 04:11
Chapter 314 : Hồi hai mươi sáu (20) 08/05/2020 09:11
Chapter 314 : Hồi hai mươi sáu (20) 08/05/2020 06:11
Chapter 313 : Hồi hai mươi sáu (19) 07/05/2020 09:11
Chapter 312 : Hồi hai mươi sáu (18) 06/05/2020 19:11
Chapter 311 : Hồi hai mươi sáu (17) 06/05/2020 17:11
Chapter 310 : Hồi hai mươi sáu (16) 06/05/2020 15:11
Chapter 309 : Hồi hai mươi sáu (15) 03/05/2020 13:11
Chapter 308 : Hồi hai mươi sáu (14) 03/05/2020 09:11
Chapter 307 : Hồi hai mươi sáu (13) 03/05/2020 06:11
Chapter 306 : Hồi hai mươi sáu (12) 02/05/2020 19:12
Chapter 305 : Hồi hai mươi sáu (11) 01/05/2020 23:12
Chapter 304 : Hồi hai mươi sáu (10) 01/05/2020 19:12
Chapter 303 : Hồi hai mươi sáu (9) 01/05/2020 17:12
Chapter 302 : Hồi hai mươi sáu (8) 30/04/2020 19:12
Chapter 301 : Hồi hai mươi sáu (7) 29/04/2020 19:12
Chapter 300 : Hồi hai mươi sáu (6) 29/04/2020 06:12
Chapter 299 : Hồi hai mươi sáu (5) 28/04/2020 19:12
Chapter 298 : Hồi hai mươi sáu (4) 28/04/2020 06:11
Chapter 297 : Hồi hai mươi sáu (3) 28/04/2020 04:11
Chapter 295 : Hồi hai mươi sáu(1) 27/04/2020 06:11
Chapter 294 : Hồi hai mươi lăm (19) 05/04/2020 02:11
Chapter 294 : Hồi hai mươi lăm (19) 04/04/2020 02:11
Chapter 293 : Hồi hai mươi lăm (18) 04/04/2020 00:11
Chapter 292 : Hồi hai mươi lăm (17) 03/04/2020 06:11
Chapter 291 : Hồi hai mươi lăm (16) 01/04/2020 23:12
Chapter 290 : Hồi hai mươi lăm (15) 31/03/2020 06:11
Chapter 289 : Hồi hai mươi lăm (14) 30/03/2020 06:11
Chapter 288 : Hồi hai mươi lăm (13) 29/03/2020 06:11
Chapter 287 : Hồi hai mươi lăm (12) 29/03/2020 04:11
Chapter 286 : Hồi hai mươi lăm (11) 29/03/2020 02:11
Chapter 285 : Hồi hai mươi lăm (10) 26/03/2020 09:13
Chapter 284 : Hồi hai mươi lăm (9) 25/03/2020 19:13
Chapter 283 : Hồi hai mươi lăm (8) 25/03/2020 02:11
Chapter 282 : Hồi hai mươi lăm (7) 23/03/2020 19:11
Chapter 281 : Hồi hai mươi lăm (6) 22/03/2020 19:13
Chapter 280 : Hồi hai mươi lăm (5) 22/03/2020 17:13
Chapter 279 : Hồi hai mươi lăm (4) 21/03/2020 19:14
Chapter 278 : Hồi hai mươi lăm (3) 21/03/2020 06:11
Chapter 277 : Hồi hai mươi lăm (2) 20/03/2020 23:11
Chapter 275 : Hồi hai mươi tư (20) 09/02/2020 02:12
Chapter 275 : Hồi hai mươi tư (20) 09/02/2020 00:12
Chapter 274 : Hồi hai mươi tư (19) 07/02/2020 23:11
Chapter 273 : Hồi hai mươi tư (18) 07/02/2020 09:12
Chapter 272 : Hồi hai mươi tư (17) 06/02/2020 09:12
Chapter 271 : Hồi hai mươi tư (16) 06/02/2020 02:11
Chapter 270 : Hồi hai mươi tư (15) 05/02/2020 23:11
Chapter 269 : Hồi hai mươi tư (14) 05/02/2020 19:12
Chapter 268 : Hồi hai mươi tư (13) 05/02/2020 13:11
Chapter 267 : Hồi hai mươi tư (12) 04/02/2020 02:11
Chapter 266 : Hồi hai mươi tư (11) 04/02/2020 00:11
Chapter 265 : Hồi hai mươi tư (10) 03/02/2020 06:11
Chapter 264 : Hồi hai mươi tư (9) 03/02/2020 04:11
Chapter 263 : Hồi hai mươi tư (8) 02/02/2020 02:11
Chapter 262 : Hồi hai mươi tư (7) 01/02/2020 13:11
Chapter 261 : Hồi hai mươi tư (6) 31/01/2020 13:11
Chapter 260 : Hồi hai mươi tư (5) 28/01/2020 06:11
Chapter 259 : Hồi hai mươi tư (4) 24/01/2020 23:11
Chapter 258 : Hồi hai mươi tư (3) 22/01/2020 19:11
Chapter 257 : Hồi hai mươi tư (2) 20/01/2020 23:11
Chapter 255 : Hồi hai mươi ba (23) 17/01/2020 06:33
Chapter 255 : Hồi hai mươi ba (23) 17/01/2020 04:33
Chapter 254 : Hồi hai mươi ba (22) 17/01/2020 02:33
Chapter 253 : Hồi hai mươi ba (21) 17/01/2020 00:33
Chapter 252 : Hồi hai mươi ba (20) 16/01/2020 22:33
Chapter 251 : Hồi hai mươi ba (19) 16/01/2020 20:33
Chapter 250 : Hồi hai mươi ba (18) 16/01/2020 18:33
Chapter 249 : Hồi hai mươi ba (17) 16/01/2020 16:33
Chapter 248 : Hồi hai mươi ba (16) 16/01/2020 14:33
Chapter 247 : Hồi hai mươi ba (15) 16/01/2020 12:33
Chapter 246 : Hồi hai mươi ba (14) 16/01/2020 10:33
Chapter 245 : Hồi hai mươi ba (13) 16/01/2020 08:33
Chapter 244 : Hồi hai mươi ba (12) 16/01/2020 06:33
Chapter 243 : Hồi hai mươi ba (11) 16/01/2020 04:33
Chapter 242 : Hồi hai mươi ba (10) 16/01/2020 02:33
Chapter 241 : Hồi hai mươi ba (9) 16/01/2020 00:33
Chapter 240 : Hồi hai mươi ba (8) 15/01/2020 22:33
Chapter 239 : Hồi hai mươi ba (7) 15/01/2020 20:33
Chapter 238 : Hồi hai mươi ba (6) 15/01/2020 18:33
Chapter 237 : Hồi hai mươi ba (5) 15/01/2020 16:33
Chapter 236 : Hồi hai mươi ba (4) 15/01/2020 14:33
Chapter 235 : Hồi hai mươi ba (3) 15/01/2020 12:33
Chapter 234 : Hồi hai mươi ba (2) 15/01/2020 10:33
Chapter 232 : Hồi hai mươi hai (14) 15/01/2020 08:33
Chapter 232 : Hồi hai mươi hai (14) 15/01/2020 06:33
Chapter 231 : Hồi hai mươi hai (13) 15/01/2020 04:33
Chapter 230 : Hồi hai mươi hai (12) 15/01/2020 02:33
Chapter 229 : Hồi hai mươi hai (11) 15/01/2020 00:33
Chapter 228 : Hồi hai mươi hai (10) 14/01/2020 22:33
Chapter 227 : Hồi hai mươi hai (9) 14/01/2020 20:33
Chapter 226 : Hồi hai mươi hai (8) 14/01/2020 18:33
Chapter 225 : Hồi hai mươi hai (7) 14/01/2020 16:33
Chapter 224 : Hồi hai mươi hai (6) 14/01/2020 14:33
Chapter 223 : Hồi hai mươi hai (5) 14/01/2020 12:33
Chapter 222 : Hồi hai mươi hai (4) 14/01/2020 10:33
Chapter 221 : Hồi hai mươi hai (3) 14/01/2020 08:33
Chapter 220 : Hồi hai mươi hai (2) 14/01/2020 06:33
Chapter 218 : Hồi hai mươi mốt (19) 14/01/2020 04:33
Chapter 218 : Hồi hai mươi mốt (19) 14/01/2020 02:33
Chapter 217 : Hồi hai mươi mốt (18) 14/01/2020 00:33
Chapter 216 : Hồi hai mươi mốt (17) 13/01/2020 22:33
Chapter 215 : Hồi hai mươi mốt (16) 13/01/2020 20:33
Chapter 214 : Hồi hai mươi mốt (15) 13/01/2020 18:33
Chapter 213 : Hồi hai mươi mốt (14) 13/01/2020 16:33
Chapter 212 : Hồi hai mươi mốt (13) 13/01/2020 14:33
Chapter 211 : Hồi hai mươi mốt (12) 13/01/2020 12:33
Chapter 210 : Hồi hai mươi mốt (11) 13/01/2020 10:33
Chapter 209 : Hồi hai mươi mốt (10) 13/01/2020 08:33
Chapter 208 : Hồi hai mươi mốt (9) 13/01/2020 06:33
Chapter 207 : Hồi hai mươi mốt (8) 13/01/2020 04:33
Chapter 206 : Hồi hai mươi mốt (7) 13/01/2020 02:33
Chapter 205 : Hồi hai mươi mốt (6) 13/01/2020 00:33
Chapter 204 : Hồi hai mươi mốt (5) 12/01/2020 22:33
Chapter 202 : Hồi hai mươi hai (3) 12/01/2020 20:33
Chapter 201 : Hồi hai mươi mốt (2) 12/01/2020 18:33
Chapter 201 : Hồi hai mươi mốt (2) 12/01/2020 16:33
Chapter 199 : Hồi hai mươi (19) 12/01/2020 14:33
Chapter 198 : Hồi hai mươi (18) 12/01/2020 12:33
Chapter 197 : Hồi hai mươi (17) 12/01/2020 10:33
Chapter 196 : Hồi hai mươi (16) 12/01/2020 08:33
Chapter 195 : Hồi hai mươi (15) 12/01/2020 06:33
Chapter 194 : Hồi hai mươi (14) 12/01/2020 04:33
Chapter 193 : Hồi hai mươi (13) 12/01/2020 02:33
Chapter 192 : Hồi hai mươi (12) 12/01/2020 00:33
Chapter 191 : Hồi hai mươi (11) 11/01/2020 22:33
Chapter 190 : Hồi hai mươi (10) 11/01/2020 20:33
Chapter 189 : Hồi hai mươi (9) 11/01/2020 18:33
Chapter 188 : Hồi hai mươi (8) 11/01/2020 16:33
Chapter 187 : Hồi hai mươi (7) 11/01/2020 14:33
Chapter 186 : Hồi hai mươi (6) 11/01/2020 12:33
Chapter 185 : Hồi hai mươi (5) 11/01/2020 10:33
Chapter 184 : Hồi hai mươi (4) 11/01/2020 08:33
Chapter 183 : Hồi hai mươi (3) 11/01/2020 06:33
Chapter 182 : Hồi hai mươi (2) 11/01/2020 04:33
Chapter 181 : Hồi hai mươi (1) 11/01/2020 02:33
Chapter 180 : Hồi mười chín (15) 11/01/2020 00:33
Chapter 179 : Hồi mười chín (14) 10/01/2020 22:33
Chapter 178 : Hồi mười chín (13) 10/01/2020 20:33
Chapter 177 : Hồi mười chín (12) 10/01/2020 18:33
Chapter 176 : Hồi mười chín (11) 10/01/2020 16:33
Chapter 175 : Hồi mười chín (10) 10/01/2020 14:33
Chapter 174 : Hồi mười chín (9) 10/01/2020 12:33
Chapter 173 : Hồi mười chín (8) 10/01/2020 10:33
Chapter 172 : Hồi mười chín (7) 10/01/2020 08:33
Chapter 171 : Hồi mười chín (6) 10/01/2020 06:33
Chapter 170 : Hồi mười chín (5) 10/01/2020 04:33
Chapter 169 : Hồi mười chín (4) 10/01/2020 02:33
Chapter 168 : Hồi mười chín (3) 10/01/2020 00:33
Chapter 167 : Hồi mười chín (2) 09/01/2020 22:33
Chapter 166 : Hồi mười chín (1) 09/01/2020 20:33
Chapter 165 : Hồi mười tám (15) 09/01/2020 18:33
Chapter 164 : Hồi mười tám (14) 09/01/2020 16:33
Chapter 163 : Hồi mười tám (13) 09/01/2020 14:33
Chapter 162 : Hồi mười tám (12) 09/01/2020 12:33
Chapter 161 : Hồi mười tám (11) 09/01/2020 10:33
Chapter 160 : Hồi mười tám (10) 09/01/2020 08:33
Chapter 159 : Hồi mười tám (9) 09/01/2020 06:33
Chapter 158 : Hồi mười tám (8) 09/01/2020 04:33
Chapter 157 : Hồi mười tám (7) 09/01/2020 02:33
Chapter 156 : : Hồi mười tám (6) 09/01/2020 00:33
Chapter 155 : Hồi mười tám (5) 08/01/2020 22:33
Chapter 154 : Hồi mười tám (4) 08/01/2020 20:33
Chapter 153 : Hồi mười tám (3) 08/01/2020 18:33
Chapter 152 : Hồi mười tám (2) 08/01/2020 16:33
Chapter 151 : Hồi mười tám (1) 08/01/2020 14:33
Chapter 150 : Hồi mười bảy (17) 08/01/2020 12:33
Chapter 149 : Hồi mười bảy (16) 08/01/2020 10:33
Chapter 148 : Hồi mười bảy (15) 08/01/2020 08:33
Chapter 147 : Hồi mười bảy (14) 08/01/2020 06:33
Chapter 146 : Hồi mười bảy (13) 08/01/2020 04:33
Chapter 145 : Hồi mười bảy (12) 08/01/2020 02:33
Chapter 144 : Hồi mười bảy (11) 08/01/2020 00:33
Chapter 143 : Hồi mười bảy (10) 07/01/2020 22:33
Chapter 142 : Hồi mười bảy (9) 07/01/2020 20:33
Chapter 141 : Hồi mười bảy (8) 07/01/2020 18:33
Chapter 140 : Hồi mười bảy (7) 07/01/2020 16:33
Chapter 139 : Hồi mười bảy (6) 07/01/2020 14:33
Chapter 138 : Hồi mười bảy (5) 07/01/2020 12:33
Chapter 137 : Hồi mười bảy (4) 07/01/2020 10:33
Chapter 136 : Hồi mười bảy (3) 07/01/2020 08:33
Chapter 135 : Hồi mười bảy (2) 07/01/2020 06:33
Chapter 134 : Hồi mười bảy (1) 07/01/2020 04:33
Chapter 133 : Hồi mười sáu (16) 07/01/2020 02:33
Chapter 132 : Hồi mười sáu (15) 07/01/2020 00:33
Chapter 131 : Hồi mười sáu (14) 06/01/2020 22:33
Chapter 130 : Hồi mười sáu (13) 06/01/2020 20:33
Chapter 129 : Hồi mười sáu (12) 06/01/2020 18:33
Chapter 128 : Hồi mười sáu (11) 06/01/2020 16:33
Chapter 127 : Hồi mười sáu (10) 06/01/2020 14:33
Chapter 126 : Hồi mười sáu (9) 06/01/2020 12:33
Chapter 125 : Hồi mười sáu (8) 06/01/2020 10:33
Chapter 124 : Hồi mười sáu (7) 06/01/2020 08:33
Chapter 123 : Hồi mười sáu (6) 06/01/2020 06:33
Chapter 122 : Hồi mười sáu (5) 06/01/2020 04:33
Chapter 121 : Hồi mười sáu (4) 06/01/2020 02:33
Chapter 120 : Hồi mười sáu (3) 06/01/2020 00:33
Chapter 119 : Hồi mười sáu (2) 05/01/2020 22:33
Chapter 118 : Hồi mười sáu (1) 05/01/2020 20:33
Chapter 117 : Hồi mười lăm (7) 05/01/2020 18:33
Chapter 116 : Hồi mười lăm (6) 05/01/2020 16:33
Chapter 115 : Hồi mười lăm (5) 05/01/2020 14:33
Chapter 114 : Hồi mười lăm (4) 05/01/2020 12:33
Chapter 113 : Hồi mười lăm (3) 05/01/2020 10:33
Chapter 112 : Hồi mười lăm (2) 05/01/2020 08:33
Chapter 111 : Hồi mười lăm (1) 05/01/2020 06:33
Chapter 110 : Hồi mười bốn (9) 05/01/2020 04:33
Chapter 109 : Hồi mười bốn (8) 05/01/2020 02:33
Chapter 108 : Hồi mười bốn (6) 05/01/2020 00:33
Chapter 108 : Hồi mười bốn (6) 04/01/2020 22:33
Chapter 106 : Hồi mười bốn (5) 04/01/2020 20:33
Chapter 105 : Hồi mười bốn (4) 04/01/2020 18:33
Chapter 104 : Hồi mười bốn (3) 04/01/2020 16:33
Chapter 103 : Hồi mười bốn (2) 04/01/2020 14:33
Chapter 102 : Hồi mười bốn (1) 04/01/2020 12:33
Chapter 101 : Hồi mười ba (4) 04/01/2020 10:33
Chapter 100 : Hồi mười ba (3) 04/01/2020 08:33
Chapter 99 : Hồi mười ba (2) 04/01/2020 06:33
Chapter 98 : Hồi mười ba (1) 04/01/2020 04:33
Chapter 97 : Lời kết thiên 04/01/2020 02:33
Chapter 96 : Hồi mười hai (18) 04/01/2020 00:33
Chapter 95 : Hồi mười hai (17) 03/01/2020 22:33
Chapter 94 : Hồi mười hai (16) 03/01/2020 20:33
Chapter 93 : Hồi mười hai (15) 03/01/2020 18:33
Chapter 92 : Hồi mười hai (14) 03/01/2020 16:33
Chapter 91 : Hồi mười hai (13) 03/01/2020 14:33
Chapter 90 : Hồi mười hai (12) 03/01/2020 12:33
Chapter 89 : Hồi mười hai (11) 03/01/2020 10:33
Chapter 88 : Hồi mười hai (10) 03/01/2020 08:33
Chapter 87 : Hồi mười hai (9) 03/01/2020 06:33
Chapter 86 : Hồi mười hai (8) 03/01/2020 04:33
Chapter 85 : Hồi mười hai (7) 03/01/2020 02:33
Chapter 84 : Hồi mười hai (6) 03/01/2020 00:33
Chapter 83 : Hồi mười hai (5) 02/01/2020 22:33
Chapter 82 : Hồi mười hai (4) 02/01/2020 20:33
Chapter 81 : Hồi mười hai (3) 02/01/2020 18:33
Chapter 80 : Hồi mười hai (2) 02/01/2020 16:33
Chapter 79 : Hồi mười hai (1) 02/01/2020 14:33
Chapter 78 : Hồi mười một (11) 02/01/2020 12:33
Chapter 77 : Hồi mười một (10) 02/01/2020 10:33
Chapter 76 : Hồi mười một (9) 02/01/2020 08:33
Chapter 75 : Hồi mười một (8) 02/01/2020 06:33
Chapter 74 : Hồi mười một (7) 02/01/2020 04:33
Chapter 73 : Tiền truyện hồi hai (3) 02/01/2020 02:33
Chapter 72 : Hồi mười một (6) 02/01/2020 00:33
Chapter 71 : Hồi mười một (5) 01/01/2020 22:33
Chapter 70 : Hồi mười một (4) 01/01/2020 20:33
Chapter 69 : Hồi mười một (3) 01/01/2020 18:33
Chapter 68 : Hồi mười một (2) 01/01/2020 16:33
Chapter 67 : Hồi mười một (1) 01/01/2020 14:33
Chapter 66 : Hồi mười (8) 01/01/2020 12:33
Chapter 65 : Hồi mười (7) 01/01/2020 10:33
Chapter 64 : Tiền truyện hồi hai (2) 01/01/2020 08:33
Chapter 63 : Hồi mười (6) 01/01/2020 06:33
Chapter 62 : Hồi mười (5) 01/01/2020 04:33
Chapter 61 : Hồi mười (4) 01/01/2020 02:33
Chapter 60 : Hồi mười (3) 01/01/2020 00:33
Chapter 59 : Hồi mười (2) 31/12/2019 22:33
Chapter 58 : Tiền truyện hồi hai (1) 31/12/2019 20:33
Chapter 57 : Hồi mười (1) 31/12/2019 18:33
Chapter 56 : Hồi chín (13) 31/12/2019 16:33
Chapter 55 : Hồi chín (12) 31/12/2019 14:33
Chapter 54 : Thuận Thiên Kiếm tiền truyện - Hồi một (7) 31/12/2019 12:33
Chapter 53 : Hồi chín (11) 31/12/2019 10:33
Chapter 52 : Hồi chín (10) 31/12/2019 08:33
Chapter 51 : Hồi chín (9) 31/12/2019 06:33
Chapter 50 : Hồi chín (8) 31/12/2019 04:33
Chapter 49 : Thuận Thiên Kiếm tiền truyện - Hồi một (6) 31/12/2019 02:33
Chapter 48 : Thuận Thiên Kiếm tiền truyện - Hồi một (5) 31/12/2019 00:33
Chapter 47 : Hồi chín (7) 30/12/2019 22:33
Chapter 46 : Hồi chín (6) 30/12/2019 20:33
Chapter 45 : Hồi chín (5) 30/12/2019 18:33
Chapter 44 : Hồi chín (4) 30/12/2019 16:33
Chapter 43 : Thuận thiên kiếm tiền truyện - Hồi một (4) 30/12/2019 14:33
Chapter 42 : Hồi chín (3) 30/12/2019 12:33
Chapter 41 : Hồi chín (2) 30/12/2019 10:33
Chapter 40 : Hồi chín (1) 30/12/2019 08:33
Chapter 39 : Thuận Thiên Kiếm tiền truyện - Hồi một (3) 30/12/2019 06:33
Chapter 38 : Hồi tám (10) 30/12/2019 04:33
Chapter 37 : Hồi tám (9) 30/12/2019 02:33
Chapter 36 : Hồi tám (8) 30/12/2019 00:33
Chapter 35 : Hồi tám (7) 29/12/2019 22:33
Chapter 34 : Hồi tám (6) 29/12/2019 20:33
Chapter 33 : Hồi tám (5) 29/12/2019 18:33
Chapter 32 : Thuận Thiên Kiếm tiền truyện - Hồi một (2) 29/12/2019 16:33
Chapter 31 : Hồi tám (4) 29/12/2019 14:33
Chapter 30 : Hồi tám (3) 29/12/2019 12:33
Chapter 29 : Hồi tám (2) 29/12/2019 10:33
Chapter 28 : Hồi tám (1) 29/12/2019 08:33
Chapter 27 : Ngoại truyện: Thuận thiên kiếm tiền truyện - Hồi một (1) 29/12/2019 06:33
Chapter 26 : Hồi bảy (7) 29/12/2019 04:33
Chapter 25 : Hồi bảy (6) 29/12/2019 02:33
Chapter 24 : Hồi bảy (5) 29/12/2019 00:33
Chapter 23 : Phụ : Bàn về người con gái trong đời sống văn hoá Việt Nam (2) 28/12/2019 22:33
Chapter 22 : Hồi bảy (4) 28/12/2019 20:33
Chapter 21 : Hồi bảy (3) 28/12/2019 18:33
Chapter 20 : Hồi bảy (2) 28/12/2019 16:33
Chapter 19 : Hồi bảy (1) 28/12/2019 14:33
Chapter 18 : Phụ : Bàn về nguồn gốc của người Việt Nam (1) 28/12/2019 12:33
Chapter 17 : Hồi sáu (3) 28/12/2019 10:33
Chapter 16 : Hồi sáu (2) 28/12/2019 08:33
Chapter 15 : Hồi sáu (1) 28/12/2019 06:33
Chapter 14 : Hồi năm (3) 28/12/2019 04:33
Chapter 13 : Hồi năm (2) 28/12/2019 02:33
Chapter 12 : Hồi năm (1) 28/12/2019 00:33
Chapter 11 : Hồi bốn (2) 27/12/2019 22:33
Chapter 10 : Hồi bốn (1) 27/12/2019 20:33
Chapter 9 : Hồi ba (5) 27/12/2019 18:33
Chapter 8 : Hồi ba (4) 27/12/2019 16:33
Chapter 7 : Hồi ba (3) 27/12/2019 14:33
Chapter 6 : Hồi ba(2) 27/12/2019 12:33
Chapter 5 : Hồi ba(1) 27/12/2019 10:33
Chapter 4 : Hồi hai (2) 27/12/2019 08:33
Chapter 3 : Hồi hai (1) 27/12/2019 06:33
Chapter 2 : Hồi một 27/12/2019 04:33
Chapter 1 : Tự 27/12/2019 02:33

comment

Có thể bạn thích xem

Thuận Thiên Khống Mệnh - Thuan Thien Khong Menh

Cập nhật lúc : 11/04/2019 14:42

Tình trạng : 5 / 7 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn, Sắc, Adult - Người lớn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm - Truong Kiem Cuoi Đuoi Nam

Cập nhật lúc : 05/12/2019 22:22

Tình trạng : 74 / 74 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Comedy - Hài Hước, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thuận Thiên Di Sử - Thuan Thien Di Su

Cập nhật lúc : 12/09/2019 07:00

Tình trạng : 30 / 30 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Theo Đuổi Chàng! Vạn Kiếp Không Buông - Theo Đuoi Chang! Van Kiep Khong Buong

Cập nhật lúc : 28/07/2019 22:05

Tình trạng : 5 / 5 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thiên Tình Kiếm - Thien Tinh Kiem

Cập nhật lúc : 23/04/2019 06:36

Tình trạng : 5 / 7 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kiếm Phệ Thiên Hạ - Kiem Phe Thien Ha

Cập nhật lúc : 11/10/2019 19:38

Tình trạng : 385 / 385 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kiếm Động Cửu Thiên - Kiem Đong Cuu Thien

Cập nhật lúc : 16/01/2020 08:00

Tình trạng : 1149 / 1149 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Thiên Kiếm Tuyệt Ðao - Thien Kiem Tuyet Ðao

Cập nhật lúc : 19/09/2017 14:53

Tình trạng : 64 / 64 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kiếm Tại Thiên Hạ - Kiem Tai Thien Ha

Cập nhật lúc : 01/08/2019 15:55

Tình trạng : 50 / 50 Chapter

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Đa Tình Kiếm Thiên - Đa Tinh Kiem Thien

Cập nhật lúc : 24/11/2019 20:11

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Sắc, Adult - Người lớn, Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nam Thiên Nhất Tuyệt Kiếm - Nam Thien Nhat Tuyet Kiem

Cập nhật lúc : 22/05/2019 15:13

Tình trạng : 30 / 30 Chapter

Thể loại: Kiếm Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

Cập nhật lúc : 25/06/2022 17:41

Tình trạng : 3634 / 3634 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.595

Đọc truyện

Mê Vợ Không Lối Về - Me Vo Khong Loi Ve

Cập nhật lúc : 25/06/2022 23:42

Tình trạng : 1073 / 1073 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.412

Đọc truyện

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Cập nhật lúc : 25/06/2022 15:42

Tình trạng : 5024 / 5024 Chapter

Thể loại: Martial Arts - Võ Thuật, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.442

Đọc truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ - The Gioi Hoan My

Cập nhật lúc : 25/06/2022 19:42

Tình trạng : 2015 / 2015 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.325

Đọc truyện

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Cập nhật lúc : 25/06/2022 21:42

Tình trạng : 5357 / 5357 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.229

Đọc truyện

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) - Co Vo Ngot Ngao Co Chut Bat Luong (Vo Moi Bat Luong Co Chut Ngot)

Cập nhật lúc : 25/06/2022 13:42

Tình trạng : 2464 / 2464 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.345

Đọc truyện